You are on page 1of 16

PASI MICI CATRE UN VIITOR MARE

PREZENTAREA SEMINARIILOR – Bazele informaticii

SEMINAR I
Prezentare meniuri Word şi formatarea unui document word (font, paragraf şi pagina).
Formatari ale fontului: stil, dimesiune, aliniere, culoare, formate speciale, spatiere între litere.
SEMINAR II
Formatări ale paragrafului: aliniat, dimensionare înainte şi după paragraf.
Formatări ale paginii: tip, margini, antet, subsol, inserare de numerotare în pagina, fond şi
imagine de fond.
SEMINAR III
Utilizarea diacriticelor (setarea limbii de scriere şi interschimbarea între diferite limbi).
Inserarea şi formatarea obiectelor în pagina (tabel, clipart, imagine, WordArt, grafic, forme,
hiperlink-bookmark, note de subsol, data şi Microsoft Equation 3.0 ).
SEMINAR IV
4.1. Imbinare de documente:
Pentru a trimite o scrisoare cu acelaşi conţinut, dar cu destinatari diferiţi se utilizează
Imbinarea documentelor.
4.1.1. Realizarea unei tabele în excel şi/sau access şi completarea cu date.
4.1.2. Realizarea unei scrisori în MsWord care să conţină câmpuri ce vor fi completate cu
informaţiile din coloanele tabelei realizată anterior.
4.1.3. Imbinarea documentelor
1) Se deschide meniul Tools – Letters and Mailings – Mail Merge Wizard
2) În partea dreptă a ecranului apare fereastra Mail Merge din care putem alege dintre
opţiunile din figura 1 (scrisori, plicuri, etichete, directoare). În exemplul acesta se alege
scrisori (letters) şi se apasă butonul Next.

Fig. 1. Opţiuni pentru documente de îmbinat


3) Următorul pas constă în alegerea documentului în care se va redacta conţinutul scrisorii.
În exemplul acesta se alege documentul deschis (Use the current document) şi se apasă
butonul Next.
4) Următorul pas constă în alegerea tabelului/listei din care se preiau datele referitoare la
destinatarii scrisorii, valoare de piaţă, cifră de afaceri, număr de angajaţi, etc. În exemplul
acesta se alege documentul deschis (Use an existing list) şi se apasă butonul Browse
. Acest buton deschide fereastra Select Data Source din care se alege locatia
şi numele fişierului (spre exemplu excel sau acces ) care conţine lista. Se apasă butonul
Next.
5) Apoi se bifează randurile ce vor fi incluse în document apăsând butonul

, care deschide fereastra Mail Merge Recipients (fig2) şi apoi se


apasă butonul Next.

Fig.2. Fereastra ce conţine lista câmpurilor de îmbinat

6) Dacă scrisoarea nu este redactata se pot utiliza formule preeditate, după cum se observa
în figura 3, apoi se apasă butonul More items, care deschide ferastra Insert Merge Field,
din care se selectează campurile din tabela excel care se doresc introduse în scisoare în
spatiul indicat de cursor şi se apasă butonul Insert. Pentru a trece la următorul pas se
apasă butonul Next.

Fig. 3. Template-uri utilizate pentru redactarea scrisorii


7) În acest moment se poate vizualiza scrisoarea cu campurile îmbinate şi se pot utilizeza
săgetile duble către stânga şi dreapta (fig. 4) pentru a trece de la o scrisoare la alta.

Fig.4. Instrumente pentru a trece de la o scrisoare la alta, pentru a afişa o scrisoare după un
filtru de căutare sau de excludere a unei scrisori

8) La pasul Complete and Merge utilizatorul are posibilitatea de a printa scrisoarea


apăsând butonul Print.

4.2. Realizarea de etichete.


1) Se deschide meniul Tools – Letters and Mailings – Envelopes and Labels
2) Din fereastra nou deschisă se alege tab-ul Label, se completează adresa ce va fi afişată pe
etichetă şi se apasă butonul Options. (fig. 5 )

Fig. 5 Fereastra de editare a etichetelor

3) În fereastra Label Options (fig. 6) se poate alege un tip etichetă din categoriile Label
products şi Product number. Caracteristicile etichetei vor fi afişate în cadranul Label
information. Se apasă butonul OK, care reîntoarce utilizatorul la fereastra anterioara
(fig.5).

Fig. 6. Fereastra ce conţine tipuri standard de etichete

4) Se apasă butonul New Document şi se poate vizualiza o nouă pagină word ce conţine un
anumit număr de etichete, în functie de tipul ales, cu conţinutul editat de utilizator.

SEMINAR V
5.1. Protejarea documentelor.
1) Se deschide meniul Tools din care se alege submeniul Protect Document
2) În acest moment se deschide fereastra Protect Document în care sunt afişate cele trei
opţiuni din fig. Dacă se bifează Tracked changes toate modificările aduse documentului la
o deschidere ulterioară vor fi evidenţiate în culoare roşie. Dacă se bifează Comments sau
Forms, documentul va putea fi doar citit fară a se putea aduce modificări asupra lui.

Fig. 7. Fereastra protected Document

3) Se introduce o parolă de siguranţă în campul Password şi se apasă butonul OK.


4) La redeschiderea documentului majoritatea meniurilor sunt inactive, iar documentul poate
fi doar citit (Read Only). Pentru deprotejarea documentului se deschide meniul Tools –
Unprotect Document şi se introduce parola.

5.2. Realizatea de macrocomenzi


Utilizarea macrocomenzilor permite realizarea a mai multe operaţii succesive prin activarea
unei singure comenzi.
1) Se deschide meniul Tools din care se alege submeniul Macro şi opţiunea Record New
Macro
2) În acest moment se deschide fereastra Record Macro în care vom completa un nume
pentru macrocomanda nou creată. Acesta macrocomanda poate fi adăugata într-o bară de

instrumente, dacă se apasă butonul Toolbars sau se poate alege o combinaţie de

taste pentru activarea ei, dacă se apasă butonul Keyboard (vezi fig. 8).

Fig.8. Fereastra Record Macro

3) Se apasă butonul OK şi se observă apariţia pe ecran a unei bare de instrumente ,


ce conţine două butoane Stop Recording şi Pause Recording , bară care anunţă
faptul că MsWord înregistrează operaţiile ce vor fi executate până la apăsarea unuia dintre
cele două butoane.
4) Se realizează mai multe operaţii (de ex. se selectează documentul, se alege stilul de text
arial, dimensiunea 12, culoare alb şi background albastru) şi se apasă butonul stop.
5) Se deschide un alt document asupra căruia se doresc aplicate aceste formatări şi se
activează combinaţia de taste sau se deschide macrocomanda din bara de instrumente în
care a fost adaugată la pasul 2. Astfel anumite formatări standard pot fi aplicate mai
multor documente printr-o simplă combinaţie de taste sau prin apasarea unui buton dintr-o
bară de instrumente.
SEMINAR VI
6.1. Urmarirea modificarilor intr-un document (track changes).
Pentru a şti în permanenţă care sunt modificarile realizare de diferiti utilizatori asupra unui
document se urmăresc paşii:
1) Se alege meniul Tools
2) Se alege submeniul TrackChanges (sau se foloseste combinatia CRTL+SHIFT+E)
şi se continuă editarea documentului. După cum se observă în figura următoare toate
modificările asupra documentului apar subliniate cu linie roşie şi însoţite de mesajele
explicative.

Fig.9. Modificări asupra unui document înregistrate cu Track Changes

3) Pentru a întrerupe urmărirea modificărilor se apasă încă o dată butonul Track


Changes sau combinaţia de taste CRTL+SHIFT+E

6.2. Utilizarea corectorului gramatical.


De cele mai multe ori la redactarea unor texte mai lungi apar diferite greşeli gramaticale sau
de scriere. Astfel de greşeli apar şi atunci când se redactează un text într-o limbă străină. MsWord
oferă un instrument care permite evidenţierea şi corectarea acestor greşeli. Pentru aceasta se parcurg
următorii paşi:
1) Se deschide meniul Tools – Language – Set Language;
2) Se alege limba în care este redactat textul (Romanian, în exemplul acesta – fig. 10),
apoi se apasă butoanele Default şi OK;

Fig. 10. Alegerea limbii pentru corectorul gramatical


3) Se deschide meniul Tools - Spelling&Grammar, sau se utilizează combinaţia de
taste CTRL+F7 . În acest moment greşelile vor fi subliniate cu roşu;
4) La activarea meniului secundar (clic dreapta pe un cuvânt după ce se inserează
cursorul în interiorul cuvântului) apar mai multe sugestii pentru corectarea greşelii,
din care utilizatorul o poate alege pe cea mai potrivită contextului.

6.3. Numărarea cuvintelor, literelor într-un document.

Redactarea diferitelor articole implică respectarea anumitor condiţii printre care şi numărul
maxim de cuvinte sau de litere. MsOffice oferă un instrument pentru numărarea acestora şi pentru
aceasta se parcurg paşii:
1) Se deschide meniul Tools - Word Count;
2) În acest moment apare fereastra Word Count în care este prezentată o statistică ce
cuprinde numărul de pagini, cuvinte, caractere cu şi fără spaţii, paragrafe şi linii.

Fig.11. Fereastra Word Count

3) Se apasă butonul Close pentru a închide fereastra.


SEMINAR VII
7.1. Discutarea elementelor necesare pentru realizarea unui pliant în MsWord
7.1.1. Intoarcerea paginii pe orizontală:
Se deschide meniul File – Page Setup, în fereastra deschisă se alege Tabul Margins şi
opţiunea Landscape (fig12).

Fig.12. Fereastra Page Setup

7.1.2. Formatarea marginilor – se urmăresc paşii anterior enunţaţi şi la opţiunea Margins se


trec valorile corespunzatoare pentru dimensiunea marginilor de sus, jos, stânga, dreapta.
7.1.3. Impartirea documentului în 3 coloane
Se deschide meniul Format – Colomns – se alege opţiunea Three. În fereastra Columns
(fig.13.) se pot stabili dimensiunea coloanelor şi a spaţiului dintre coloane.
Fig. 13. Fereastra Columns

7.1.4. Inseratea de text şi imagini


Se deschide meniul Insert – Picture – From File dacă imaginile sunt deja salvate în
calculator, într-un anumit fişier căruia i se scrie calea;
Se deschide meniul Insert – Picture – From Scanner and Camera dacă imaginile sunt
preluate prin scanare sau introduse direct din camera foto;
Se deschide meniul Insert – Picture – WordArt pentru şabloane de text;
Se deschide meniul Insert – Picture – Chart în cazul în care pliantul cuprinde şi un grafic;
Se deschide meniul Insert- Object (fig. 14) se alege tab-ul Create New din care se alege:
a) Bitmap Image pentru a introduce un editor de imagine în care se poate desena o
siglă;
b) Ms Office Excel 97-2003, pentru a introduce o foaie de excel în documentul word
deschis;
c) Microsoft Equation 3.0, pentru introducerea formulelor matematice, statistice,etc;
Se deschide meniul Insert – Bullets and Numbering – Numbered (fig.15)
Se deschide meniul Table – Table Autoformat (fig.16) – din fereastra deschisă se alege o
machetă de tabel şi se bifează selectiv Heading Row, First Column, Last Row, Last column, dacă
se doreşte ca primul rând, prima coloană, ultimul rând, ultima coloană să fie evidenţiate.
Se deschide meniul Format – Background –Fill Efects – pentru a adăuga o textură, o
imagine sau un gradient de culoare pentru fond.
Se deschide meniul Format –Theme – pentru a alege un template.
Fig.14 Fereastra Object

Fig.15 Fereastra Bullets and Numbering


Fig.16 Fereastra Table AutoFormat

7. 1.5. Previzualizare
Se deschide meniul File - PrintPriview – examinarea documentului înainte de a fi printat.

SEMINAR VIII
Simularea în timpul seminarului a elementelor esenţiale pentru realizarea pliantului.
SEMINAR IX
Evaluarea proiectului. Se discuta în clasa fiecare pliant. Se pune accent pe elementele corect
realizate şi pe cele care necesita prelucrare ulterioara.

SEMINAR X
10.1. Introducere în Power Point, prezentarea meniului.
În comparaţie cu MsWord apar diferenţe la meniurile View, Insert, Format şi Slide Show, în
sensul că toate acestea conţin submeniuri referitoare la slide-uri.
Meniul View permite mai multe moduri de vizualizare precum (fig.18):
Normal - modul de design în care slide-urile apar în ordine crescătoare în fereastra din partea
stangă, în partea centrală se află la dimensiune mică slide-ul curent, iar în partea dreaptă fereastra cu
instrumente, dacă este deschisă.
Slide Sorter - sunt prezentate toate slide-urile la dimensiune mica, astfel încât pe un rand încap
şase slide-uri.
Slide Show – este foarte important pentru că permite vizualizarea întregii prezentări. Poate fi
activat prin apăsarea tastei F5.
Notes Page – permite separarea textului de slide
Master – permite crearea unui slide principal şi dacă se alege Handout Master, sunt prezentate
şase slide-uri pe o pagină A4 în vederea printării.

Fig. 18 Meniurile View şi Format

Meniul Format se diferenţiază în special prin submeniurile:


Slide Design - deschide în partea dreaptă a ecranului o fereastră ce conţine trei opţiuni
(fig.19)
Design Templates – permite alegerearea unei machete dintr-o colecţie prestabilita sau
importarea propriei machete
Color Schemes - permite alegerea de diferite culori pentru macheta aleasă
Animation Schemes – permite adaugarea de efecte de animaţie asupra testului sau
obiectelor conţinute de slide-uri.

Fig. 19. Submeniul Slide Design


Slide Layout – permite alegetea diferitelor machete de slide în functie de destinaţia acestuia
(slide-uri care să conţină imagini, grafice, text, etc) – Fig 20.

Fig. 20. Submeniul Slide Layout

Meniul Slide Show conţine numai elemente specifice pentru Ms Power Point precum (fig 21) :

Fig.21. Meniul Slide Show

View Show - prezentat anterior, şi la meniul View;


Rehearse Timeing - permite cronometrarea citirii informaţiilor şi stabilirea timpului de
trecere la următorul slide;
Record Naration – permite înregistrarea unei explicaţii audio pentru fiecare slide;
Online Broadcast – permite înregistrarea de programe radio în cadrul prezentării;
Action Buttons – permite introducerea de butoane pentru trecerea la slide-ul anterior, următor,
ultim sau prim;
Animation Schemes – a fost prezentat anterior;
Custom Animation - permite asocierea efectelor de animaţie unor evenimente precum
intrarea/ieşirea unui slide sau a unui obiect/text dintr-un slide (fig. 22).

Fig.22. Submeniul Custom Animation

Slide Transaction – permite setarea vitezei şi modalitaţii de intrare a slide-urilor în prezentare,


asocierea intrării acestora cu anumite sunete şi trecerea de la un slide la altul la un clic de mouse sau
după un anumit timp. Aceste efecte se pot aplica la toate slide-urilor dacă se apasă butonul Apply to
All Slides;
Hide Slide – permide ascunderea unui slide.

Meniul Insert cuprinde submeniuri specifice pentru Power Point precum (fig. 23)
New Slide – permite inserarea unui nou slide în prezentare;
Duplicate Slide – realizarea a două slide-uri identice;
Slide Number – permite numerotarea slide-urilor;
Slides form Files – permite introducerea slide-urilor din alte prezentari Power Point;
Slides form Outline - permite introducerea slide-urilor din alte documente.

Fig. 23. Meniul Insert


SEMINAR XI
Prezentarea multiplelor posibilitati de a utiliza wizard-ul.
La deschiderea unei nou document Power Point în fereastra din partea dreapta a ecranului sunt
afişate mai multe opţiuni precum (fig. 24 ):

Fig .24. Opţiuni pentru o prezentare nouă

Blank Presentation – permite inserarea de prezentari fară machete;


Form AutoContent Wizard – permite deschiderea ”vrajitorului”- asistentului ce îi ghideaza
paşii utilizatorului în procesul de realizare a unei prezentari. (fig. 25);

Fig. 25. Fereastra AutoContent Wizard

Studentilor de la facultatea de Marketing li se recomandă în special utilizarea templaturilor din


categoria Sales/Marketing, care cuprinde trei opţiuni Selling a Product or Service, Marketing Plan,
Product/Service Overview. Dintre acestea la seminar se discuta Planul de Marketing, care poate fi
realizat pentru PC, pentru web sau cu slide-uri de 35 de mm.
Marele avantaj al acestui asistent este ca prezită mai multe slide-uri ce conţin informaţii cheie
ce trebuie prezentate într-un Plan de afaceri (fig. 26). Aceste informatii se referă la competiţie,
poziţionare, strategii, relaţii publice, promovare, preţuri, distribuţie, etc. Astfel utilizatorul poate
completa informaţii referitoare la compania studiu de caz urmând ghidul prezent în slide-uri.

Fig. 26. Slide-uri prezente in Wizard

General templates – deschide o fereastră cu machete pentru realizarea de planuri de afaceti,


traing-uri, prezentarea produselor în vederea vanzarilor, recomandarea unei strategii, etc. Aceleaşi
templaturi sunt prezentate în ordine alfabetică.
Templates on my Web Sites – permite utilizarea template-urilor de pe anumite site-uri alese de
utilizator
Templates on Microsoft.com - permite utilizarea template-urilor de pe - permite utilizarea
template-urilor de pe Microsoft

SEMINAR XII
Realizaea unei prezentări:
12.1. Alegerea template-ului şi inserarea de text, imagini şi obiecte în PowerPoint.
12.2. Adăugarea efectelor de animaţie pentru slide-uri şi pentru obiectele acestora. Prezentarea
posibilităţii de a înregistra comentarii pentru diferite slide-uri. Customizarea prezentării realizate în
PowerPoint şi vizualizarea acesteia.