You are on page 1of 20

STUDIU

privind structura etnică a populaţiei din TRANSILVANIA conform celui mai recent recensământ efectuat în anul 2002

Pavel Pascu

Octombrie 2010

1

SITUAŢIA NAŢIONALITĂŢILOR din Europa centrală în ultimele două secole, prezentate în atlase istorice de prestigiu din Europa

2

3

3

4

4

5

5

O scurtă prezentare a situaţiei din Transilvania

Moto :

Până la admiterea Ungariei în NATO, lucrurile mergeau relativ bine în Transilvania, dar de la acea dată, încet-încet, în această provincie s-a instaurat o atmosferă tensionată, pe fondul unor cereri tot mai insistente ale elementelor radicale maghiare, pentru ,,o autonomie substanţială”, pe criterii etnice(…).Aceste tendinţe naţionaliste şi separatiste ale maghiarilor din Transilvania au fost încurajate şi de declaraţiile unor oficiali de la Budapesta. (…) Pe de altă parte şi comunitatea românilor din Transilvania are motive să fie neliniştită. că în localiţătile unde maghiarii sunt majoritari, se practică o politică discriminatorie, românii văzându-se prigoniţi în propria lor ţară. Extrase din ziarul “Le Monde” din 23-24 mai 1999)

De peste 90 de ani, cu o perseverenţă ieşită din comun, cercurile revizioniste maghiare din Ungaria şi din diaspora maghiară din Occident, au intoxicat opinia publică internaţională cu date false privind structura etnică a populaţiei din Transilvania cu scopul de a justifica aşa zisa “nedreptate” făcută Ungariei la Trianon. În această acţiune s-a scontat pe ignoranţa şi credulitatea opiniei publice internaţionale şi pe lipsa de reacţie din partea autorităţilor române competente, care au considerat, în mod eronat, că un adevăr atât de evident al realităţilor etnice din Transilvania se impune de la sine şi nu trebuie repetat la nesfârşit. Astăzi constatăm cu surprindere că în conştiinţa opiniei publice internaţionale este adânc întipărit falsul că în Transilvania populaţia maghiară este majoritară şi însumează peste 4,0 milioane locuitori, fiind cea mai mare minoritate etnică din Europa. Iată câteva dovezi ale acestor falsuri şi efectele lor:

1) Primul ministru al Franţei, aflat în vizită în România, în anul 1991, a recomandat comisiei pentru redactarea noii constituţii, ca aceasta ,,să reflecte în mod corespunzător prezenţa celor 4,0 milioane de maghiari din Transilvania”.

2.)Victor Orban fostul şi actualul prim ministru al Ungariei este citat de ziarul francez Le Figaro că ,,pomeneşte mereu de durerosul Tratat de la Trianon Cele 3,5 milioane de maghiari trăiesc în România unde se afl ă cea mai numeroasă comunitate, în Slovacia, Serbia, Austria, Croaţia, Ucraina şi Slovenia. Conform Centrului de Doc. şi Informare asupra Minorităţilor (CEDIME-SE),cifra reală a maghiarilor din ţările menţionate mai sus,este de 2.585.434 maghiari, sensibil mai mică decât cea avansată mai sus. cu ,,doar” 915.000 persoane! În acest caz nu mai poate fi vorba de lipsă de informare !

3) Celebrul Samuel Huntington, în cartea sa “Ciocnirea civilizaţiilor”, împarte în mod arbitrar Europa de la nord la sud, după o linie care separă ţările catolice şi protestante,de ţările ortodoxe şi islamice, de-a lungul căreia se vor produce conflictele viitoare. Conform autorului, ,,această linie trece prin România, separând Transilvania cu populaţia ei maghiară catolică,de restul ţării! Într-o singur ă frază s-au făcut două afirmaţii false :

6

- Populaţia maghiară reprezintă abia 19,6% din totalul populaţiei şi:

- Peste 75% din populaţie este de etnie română şi de religie ortodoxă sau greco- catolică şi nu de religie romano-catolică. Este evident că informaţiile despre Transilvania au fost furnizate de elemente revizioniste din diaspora maghiară din Occident.

4) Cu ocazia declarării unilaterale a independenţei provinciei Kosovo, din Serbia, la data de 17.02.2008, personalităţi politice de prim rang din Rusia, au avertizat Occidentul, că precedentul Kosovo, se poate aplica oricând şi în alte zone ale lumii, inclusiv în Transilvania. A compara provincia Kosovo, unde populaţia albaneză este majoritară în proporţie de peste 90%, cu Transilvania unde populaţia maghiară reprezintă abia 19,6%, iar populaţia de etnie română este de 4 ori mai numeroasă, denotă că şi politicienii din Rusia au fost intoxicaţi cu cifrele false răspândite de revizioniştii maghiari.

5) Pastorul Laszlo Tokes, devenit între timp episcop reformat, a afirmat într-un recent discurs, că vorbeşte în numele a 3,0 milioane de maghiari, care n-au de ales decât între asimilare sau emigrare ! Din respect pentru calitatea d-sale de episcop se poate spune fie că a exagerat cam mult, fie că a dezinformat

6) În revista LUMEA nr. 4/2010, este prezentat proiectul cu ,,Noua Ordine Europeană” conform căreia Transilvania va fi alipită la Ungaria, evident în baza aceloraşi date false furnizate de revizioniştii maghiari. Şi astfel se va repara aşa-zisa nedreptate de la Trianon, prin revenirea la patria- mamă Ungaria, a 1,42 milioane maghiari, plus 5,40 milioane români, a căror voinţă nu va conta , aşa cum nu a contat nici când a fost impus Dictatul de la Viena în anul 1940.!

Din fericire, realitatea etnică din Transilvania, constitue un argument convingător în favoarea apartenenţei Transilvaniei la România, iar datele statistice etnice infirmă toate falsurile cu care a fost intoxicată opinia publică internaţională timp atât de îndelungat . Aceste date există la Institutul Naţional de Statistică, din Bucureşti, dar ele trebuie să fie cunoscute şi difuzate ori de câte ori se discută problemele etnice din ţară şi în particular din Transilvania.

7.) Atât înainte de anul 1989 dar mai ales după 1990 s-a produs o adevărată avalanşă de studii despre Transilvania. În mod ciudat marea lor majoritate se referă la prezenţa populaţiei maghiare in Transilvania,cu toate comentariile de rigoare, subliniindu-se ap ăsat, majoritatea maghiară din judeţele Harghita şi Covasna. Acolo unde populaţia maghiară este în minoritate se folosesc expresii ca,,o largă prezenţă maghiară în judeţul X sau Y ” Deşi Transilvania este o provincie multietnică, din aceste studii lipsesc orice referiri la populaţia de etnie română, de parcă în Transilvania n-ar exista decât maghiari! Pentru a prezenta cât mai real compoziţia etnică a populaţiei din Transilvania a fost întocmit acest studiu care cuprinde datele statistice ale ultimului recensământ efectuat în anul 2002 din care au fost extrase datele referitoare la Transilvania, Toate tabelele cuprind în paralel date referitoare la populaţia română şi maghiară, diferenţa până la procentul de 100% o reprezintă celelalte etnii.

SITUAŢIA REALĂ LA NIVELUL ANULUI 2002 SE PREZINTĂ ASTFEL :

7

8

8

9

9

10

10

11

11

TABEL COMPARATIV SINTETIC

 

Total populaţie

Români

Maghiari

Judeţul

Nr.

         

locuitori

%

Nr. locuitori

%

Nr. locuitori

%

1.) Judeţe cu populaţie majoritară cuprinsă între 90-100%:

 
 

a.) Populaţie română:

 

Alba

382.747

 
 • 100 346.059

90,4

 
 • 20.684 5,4

Bistriţa-Năsăud

311.657

 
 • 100 281.273

90,3

 
 • 18.349 5,9

Hunedoara

485.712

 
 • 100 450.302

92,7

 
 • 25.388 5,2

Sibiu

421.724

 
 • 100 382.061

90,6

 
 • 15.344 3,6

Total

1.601.840

 
 • 100 1.459.695

91,1

79.765

5,0

 

b.)Populaţie maghiară:

 

Nu există judeţe cu o asemenea pondere a populaţiei maghiare

 

2.)Judeţe cu populaţie majoritară cuprinsă între 80-89%

 
 

a.) Populaţie română

 

Arad

461.791

 
 • 100 379.451

82,2

 
 • 49.291 10,7

Braşov

589.028

 
 • 100 514.161

87,3

 
 • 50.956 8,7

Caraş-Severin

333.219

 
 • 100 294.051

88,2

5.824

1,8

Maramureş

510.110

 
 • 100 418.405

82,0

 
 • 46.300 9,1

Timiş

677.926

 
 • 100 83,4

565 639

..

   
 • 50.556 7,5

Total

2.572.074

 
 • 100 2.171.707

84,4

 
 • 202.927 7,9

 

b.) Populaţie maghiară:

 

Harghita

326.222

 
 • 100 14,1

45.870

   
 • 276.038 84,6

3.)Judeţe cu populaţie majoritară cuprinsă între 70-79%:

 
 

a.)Populaţie română

 

Sălaj

248.015

 
 • 100 176.671

71,2

 
 • 57.167 23,1

Cluj

702.755

 
 • 100 557.891

79,4

 
 • 22.301 17,4

Total

950.770

 
 • 100 77,3

734.562

   
 • 179.468 18,9

 

b.)Populaţie maghiară

 

Covasna

222.449

 
 • 100 23,3

51.790

   
 • 164.158 73,8

4.) Judeţe cu populaţie majoritară cuprinsă între 60-69 %

 
 

a.) Populaţie română

 

Bihor

600.246

 
 • 100 404.468

67,4

 
 • 155.829 26,0

 

b.)Populaţie maghiară:

 

Nu există judeţe cu o asemenea pondere a populaţiei maghiare!

 

5.) Judeţe cu populaţie majoritară cuprinsă între 50-59%:

 
 

a.) Populaţie română:

 

Mureş

580.851

 
 • 100 309.375

53,3

 
 • 228.275 39,3

Satu Mare

367.281

 
 • 100 216.085

58,8

 
 • 129.258 35,2

Total

948.132

 
 • 100 525.460

55,4

 
 • 357.533 37,7

 

a.) Populaţie maghiară

 

Nu există judeţe cu o asemenea pondere a populaţiei maghiare

 

12

13

13

GRADUL DE INSTRUCŢIE DUPĂ ETNIE CONFORM RECENSĂMÂNTULUI DIN ANUL 2002

 

NIVELUL

ROMÂNI

MAGHIARI

Nr.

INSTITUŢIEI

       

Crt.

DE ÎNVĂŢĂMÂNT ABSOLVIT

TOTAL

%

TOTAL

%

1.

Total populaţie de 10 ani şi peste:

17.435.353

100,00%

1.305.699

100,00%

2.

Învăţământ superior de lungă durată absolvit

1.209.502

6,94%

58.257

4,46%

3.

Învăţământ superior de scurtă durată

70.615

0,40%

5.913

0,45%

4.

Învăţământ postliceal şi de maiştri

531.520

3,05%

37.834

2,90%

5.

Învăţământ liceal absolvit

 • 3.812.277 21,90%

   
 • 281.552 21,56%

6.

Învăţământ profesional şi de ucenici

 • 2.686.823 15,41%

   
 • 230.909 17,68%

7.

Învăţământ inferior (gimnazial)

 • 4.772.179 27,37%

   
 • 413.182 31,65%

8.

Învăţământ primar

 • 3.467.246 19,90%

   
 • 230.123 17,62%

9.

Fără şcoală absolvită

874.938

5,02%

47.260

3,62%

10.

Nedeclarat

10.253

0,06%

663

0,05%

 

RECAPITULAŢIE: persoane cu studii superioare şi liceale absolvite:

5.623.914

32,3%

383.556

29,4%

COMENTARIU:

Cifrele de mai sus ,infirmă pretinsa superioritate culturală a maghiarilor, trâmbiţată de şoviniştii maghiari pe întreg mapamondul. Aceste cifre mai dovedesc că populaţia maghiară a avut acces neîngrădit la toate formele de învăţământ şi au profitat din plin de acest lucru,în mult contestata Românie

14

Cum au fost ,,asimilaţi”maghiarii din Transilvania după anul 1920!

Judeţul

Total maghiari

anul 1930

anul 2002

România

 
 • 1.423.459 1.431.807

Transilvania

 
 • 1.349.563 1.415.718

     

Covasna*

116.961

164.158

Harghita*

216.615

276.038

Mureş*

176.990

228.275

Satu Mare*

95.104

129.258

*Primele 4 judeţe unde populaţia maghiară are o pondere de peste 35% din totalul populaţiei.

Observaţie:

Oare câţi români şi alte minorităţi naţionale au existat în Ungaria în anul 1920 şi câţi mai există astăzi!.

Populaţia maghiară din Transilvania după religie:

Total:

1.415.718

Religie romano-catolică

587.033

Religie reformată

665.343

Religie baptistă

12.963

Religie unitariană

64.984

Religie ortodoxă

28.287 *

Religie greco-catolică

19.645.*

47.932*

15

*Români maghiarizaţi

CONCLUZII : Din datele statistice etnice prezentate, rezult ă c ă trei sferturi din popula ţ

CONCLUZII :

Din datele statistice etnice prezentate, rezultă că trei sferturi din populaţia Transilvaniei este de etnie română, iar o cincime este de etnie maghiară!

 • - Cele peste 4,0 milioane de maghiari din Transilvania, sunt în realitate doar, 1,415

milioane, reprezentând 19,6% din populaţia totală a Transilvaniei1 ! N-au fost nici asimilaţi, pentru că, între anii 1930 şi 2002 totalul populaţiei maghiare din Transilvania a crescut, inclusiv în primele patru judeţe, unde populaţia maghiară este majoritară, sau are o pondere importantă.

 • - Populaţia maghiară este majoritară în numai două judeţe (Covasna şi Harghita), cele mai puţin populate judeţe din Transilvania, reprezentând doar 7,6% din totalul populaţiei

Transilvaniei şi care împreună totalizează cca. o treime din totalul populaţiei maghiare.

 • - Restul de 975.522 maghiari sunt dispersaţi în celelalte 14 judeţe, în procente medii, mici şi foarte mici, aşa cum rezultă din tabelele prezentate.

 • - Spre regretul revizioniştilor maghiari, enclava maghiară din Covasna şi Harghita este

situată în sud-estul Transilvaniei la peste 400 km. de patria- mamă Ungaria.

16

- Bazându-se pe necunoaşterea realităţilor etnice din Transilvania, de către opinia publică, inclusiv de către mulţi politicieni români, liderii maghiari din Transilvania,ce reprezintă o minoritate etnică de abia 6,6% din populaţia României, pretind, nici mai mult, nici mai puţin, decât următoarele revendicări :

1) Modificarea constituţiei, nefiind de acord cu definirea României ca stat naţional unitar şi indivizibil!

2) Contestă actuala împărţire administrativă a României în judeţe,sub pretextul că ea reprezintă o moştenire a regimului Ceauşescu, când de fapt, acesta a desfiinţat regiunile de inspiraţie stalinistă, revenindu-se la împărţirea ţării în judeţe, existentă înainte de anul 1945.

3) Contestă actuala împărţire administrativă a României în 8 regiuni de dezvoltare, adoptată recent, în anul 2001, pentru o mai bun ă accesare a fondurilor europene, unde aşa zisul ,,Ţinut Secuiesc” face parte din regiunea de dezvoltare Centru cu sediul în Municipiul Alba-Iulia.

4) Acum au constatat că regiunile sunt prea mari şi cer, printr-o iniţiativă legislativă depusă în parlament, la începutul anului 2010,o nouă împărţire administrativă a ţării,de această dată, în 16 regiuni de dezvoltare, din care, deloc întâmplător,,Ţinutul Secuiesc” apare ca o regiune de dezvoltare distinctă. Şi de această dată se dovedeşte că liderii UDMR urmăresc consecvent, separarea, adică izolarea.

5) Această iniţiativă legislativă mai propune gruparea regiunilor de dezvoltare în ,,macroregiuni de dezvoltare”, Transilvania urmând a fi împărţită în două macroregiuni, pe criterii etnice nedeclarate, după cum urmează:

 • a. Macroregiunea 4: cuprinde judeţele din sud-vestul Transilvaniei (Braşov, Sibiu, Alba, Hunedoara, Caraş-Severin, Timiş, Arad)

 • b. Macroregiunea 5: cuprinde judeţele din nord-vestul Transilvaniei (Covasna, Harghita, Mureş, Cluj, Bistriţa-Năsăud, Maramureş, Sălaj, Bihor, Satu Mare)

 • c. Structura etnică a populaţiei din aceste macroregiuni se prezintă astfel:

Macroregiunea

români

maghiari

Macroregiunea 4:

 • 2.931.724 (87,46%)

218.043

(6,50%)

Macroregiunea 5:

 • 2.461.828 (63,62%)

1.197.675

(30,95%)

Macroregiunea 5 are o importanţă deosebită pentru UDMR, deoarece:

cuprinde 84,6% din totalul populaţiei maghiare din Transilvania. constituie o entitate administrativă oficială, pe teritoriul căreia se poate cere ,,autonomia întregii naţiuni maghiare” are legătură directă cu Ungaria şi coincide în mod suspect cu teritoriul cedat Ungariei în urma Dictatului de la Viena. Faptul că 2/3 din populaţia macroregiunii 5 este de etnie română, nu constituie un impediment pentru UDMR! Se va proceda ca în cazul proclamării autonomiei ,,Ţinutului Secuiesc”, adică populaţia românească nu va fi consultată, pur şi simplu!

17

6) Au proclamat în mod unilateral ,,autonomia Tinutului Secuiesc” pe teritoriul judeţelor Covasna, Harghita şi Mureş în baza unui ,,referendum intern” în rândul popula ţiei maghiare, fără consultarea restului populaţiei nemaghiare. Cazul judeţului Mureş este flagrant, căci în acest judeţ populaţia maghiară este minoritară (39,6%) iar populaţia românească depăşeşte 50% din totalul populaţiei. În aceiaşi situaţie se află Municipiul Tg. Mureş, ales drept capitală a ,,Ţinutului Secuiesc”, unde de asemenea populaţia românească este majoritară.

7) UDMR militează pe faţă pentru: divizarea şi federalizarea României, între provinciile sale istorice, autonomia Transilvaniei, iar ca plan de viitor pentru următorii 20 de ani, demontarea totală a Statului român! Este declaraţia liderului UDMR d-l Marko Bela, având şi calitatea de vicepremier, făcută la întrunirea de la Tuşnad, ce a avut loc între 15-20 iulie 2009. Pentru asemenea declaraţii, dar şi pentru acţiunile sale din trecutul mai apropiat sau mai îndepărtat, acest partid constituit pe criterii etnice, întruneşte toate caracteristicile unui partid extremist, care ar trebui scos în afara legii. În loc de aceasta, a fost cooptat la guvernare de către un partid dispus la orice compromis numai să se menţină la guvernare!

8) D-l Laszlo Tokes, ales recent vicepreşedinte al Parlamentului european îşi arogă dreptul de a negocia cu Statul român ,,autonomie contra teritoriu” după teoria conform căreia naţiunea maghiară a pierdut teritoriul Transilvaniei şi trebuie să i se ofere la schimb,,autonomie.” D-l Tokes este cetăţean român şi se presupune că vorbeşte în numele populaţiei maghiare din România,care n-a pierdut decât cetăţenia statului ungar şi nimic altceva. Dar d-l Tokes se deconspiră vorbind în numele Ungariei ca stat,care a pierdut într-adevăr teritorii, dar acestea au fost locuite,în trecut ca şi în prezent de populaţii nemaghiare. Oare populaţia românească din Transilvania, majoritară de secole nu are dreptul să aibă propriile aspiraţii de libertate după secole de suferinţe îndurate ca naţiune tolerată?.

9) Sub pretextul păstrării identităţii naţionale, liderii maghiari au cerut şi obţinut în baza sintagmei ,,discriminare pozitivă”, drepturi suplimentare pentru populaţia maghiară, adică privilegii în raport cu restul populaţiei! Şi astfel 19,4 milioane de contribuabili de etnie română, plătesc din buzunar pentru menţinerea nobilei identităţi a populaţiei maghiare din Transilvania. În schimb nu există fonduri pentru menţinerea identităţii populaţiei de etnie română din judeţele Harghita şi Covasna, aflată în plin proces de maghiarizare, sub privirile indiferente şi cu complicitatea tuturor guvernelor postdecembriste! Practic, sub o formă mascată, se menţin privilegiile pe care le-a avut naţiunea maghiară înainte de anul 1918, ca naţiune dominantă şi se menţine statutul de naţiune tolerată pentru populaţia română, unde ea este minoritară,de această dată în propria ei tar ă, care se numeşte România.

Contenciosul româno-maghiar cuprinde o listă lungă de probleme şi acţiuni care nu pot decât să îngrijoreze şi să ofenseze demnitatea României şi a poporului român. Câteva exemple:

18

a.) În fiecare an, de ziua naţională a României (1 dec. 1918), parlamentarii maghiari se prezintă la şedinţa solemnă cu o banderolă neagră, în semn de doliu, pentru că după cum se ştie, la 1 Dec.1918, s-a proclamat Unirea Transilvaniei cu România.

b.) De asemenea, în fiecare an, de ziua naţională a Ungariei, personalităţi politice de prim rang din Ungaria (preşedinţi, prim-miniştri, miniştri, oameni de cultură, etc.) inclusiv numeroase grupuri de turişti, sau de agitatori, se deplasează în Transilvania, unde omagiază personalităţi din trecutul Ungariei dualiste, care au comis crime împotriva populaţiei româneşti, atât la 1848 cât şi în vremurile mai recente. Este un caz fără precedent în lume, ca un stat s ă-şi sărbătorească ziua naţională pe teritoriul altui stat, iar acesta să accepte situaţia, fără să reacţioneze în vreun fel Ar accepta Ungaria ca ziua naţională a României să fie sărbătorită în Ungaria?

c.) D-l Marko Bela a cerut funcţionarilor de etnie română din administraţia locală a judeţelor Harghita şi Covasna, ,,să vorbească limba maghiară, iar dacă nu o cunosc să o înveţe, pentru că mănâncă pâine secuiască”. Dacă aplicăm acest raţionament la celelalte 14 judeţe, unde populatia maghiară este minoritară, înseamnă că această populaţie mănâncă pâine românească! Probabil că acesta este adevărul, dacă aşa spune d-l Marko Bela, dar în acest caz liderii maghiari ar trebui să fie mai ponderaţi în pretenţiile lor, pentru că există o limită în toate. În schimb, în nicio apariţie publică, liderii maghiari nu şi-au îndemnat conaţionalii să înveţe şi să vorbească limba română care este limba oficială a statului în care trăiesc. Tot timpul au cerut dreptul pentru cetăţenii maghiari de a folosi limba maghiară, în toate ocaziile, în administraţie, în justiţie, în scoli, etc. etc.

d.) Cu ocazia discutării în Parlament a noii legi a învăţământului parlamentarii maghiari au cerut ultimativ ca în şcolile maghiare toate materiile inclusiv limba şi literatura română să fie predate în limba maghiară. Pentru comparaţie,la singurul liceu românesc din oraşul Gyula-Ungaria,toate materiile se predau în limba maghiară cu excepţia a două materii: limba şi literatura română şi elemente de civilizaţie românească .

e.) Considerându-se coproprietară a Transilvaniei, Ungaria, prin editura Dimap din Budapesta a editat şi difuzat în toate librăriile din Transilvania, hărţi rutiere şi ghiduri turistice bilingve pentru toate judeţele şi oraşele din Transilvania cu denumirea actuală a localităţilor în limba română şi cu denumirea avută înainte de anul 1918, în limba maghiară. În realitate aceste hărţi rutiere şi ghiduri turistice sunt hărţi istorice şi au menirea să sugereze turiştilor, că aceste meleaguri sunt maghiare şi au aparţinut Ungariei.

f.) Grupuri de tineri maghiari instigaţi de elemente revizoniste, cutreieră şoselele din Transilvania si scriu cu vopsea lozinci ca:,,Trianon, Nu! Nu! Niciodată!”,,Ungaria celor 64 comitate”,,Ardealul pământ unguresc”, ,,Ţinutul Secuiesc-da, România-nu”!, etc.etc.

g.) Autorităţile locale , preponderent maghiare din judeţele Harghita şi Covasna practică o epurare etnică pe faţă, constatată şi condamnată chiar de către preşedintele României.

19

Dar în aceste judeţe se produce un fenomen mult mai grav şi anume maghiarizarea populaţiei româneşti, fapt evidenţiat statistic prin apariţia ,,maghiarilor de religie ortodoxă şi greco-catolică”. La nivelul anului 2002 au fost recenzaţi 47.932 maghiari care nu mai cunosc limba română, dar nu au renunţat la religia părinţilor lor.

h.) În luna mai a.c. mai multe ziare au relatat pe larg, campania începută de autorităţile locale maghiare din oraşul Sf. Gheorghe, care au decis schimbarea denumirii a zeci de străzi cu denumiri româneşti în străzi cu denumiri în limba maghiară, iar indicatoarele de străzi sunt inscripţionate întâi în limba maghiară şi apoi în limba română, contrar prevederilor legale. Oare consilierii care au votat aceste schimb ări nu s-au gândit şi la consecinţele şi costurile acestor operaţii de amploare, ce necesită printre altele, schimbarea codurilor poştale ale străzilor, precum şi actele de identitate ale tuturor cet ăţenilor afectaţi de aceste schimb ări. Se pare că pentru asemenea acţiuni, ca şi pentru organizarea mitingurilor, taberelor de vară, sau de iarnă, a întrunirilor de tot felul, există fonduri din belşug, chiar în condiţiile actuale de criză economică acută. Are grijă UDMR-ul aflat la guvernare să procure aceste fonduri.

i.) În final, trebuie amintite - fie şi în treacăt - jignirile aduse poporului român, în care au fost folosite toate epitetele posibile, afişându-se o superioritate culturală a maghiarilor nejustificată şi infirmată de datele statistice prezentate în acest material. Un singur exemplu:

La festivalul de film de la Cannes, din anul 2006, un regizor american a prezentat un film intitulat ,,Transilvania” în care se arată că această provincie este locuită mai ales de ţigani şi de maghiari, în care românii ies la cerşit în devălmăşie cu ţiganii! Este evident că acest film a fost comandat de către……ghiciţi d-vs!

j.) Cu toate acestea, în încheiere, trebuie evidenţiat faptul că populaţia maghiară convieţuieşte în mod paşnic cu populaţia românească şi singurii care tulbură apele sunt liderii maghiari, împărţiţi de formă în ,,moderaţi” şi ,,radicali”, dar care urmăresc aceleaşi ţeluri, aşa cum a fost prezentat în ac est studiu, în mod succint şi incomplet.

În plină criză economică, singura ofertă a UDMR către propriul electorat este ,,AUTONOMIA”, de toate felurile:

-Autonomia Transilvaniei! -Autonomia întregii naţiuni maghiare! -Autoconducerea naţiunii maghiare!

-Autonomia Ţinutului Secuiesc!

.....şi

ce vor mai inventa în viitor!

F I N A L

A consemnat:

Pavel Pascu

Octombrie 2010

20