SEJARAH (kertas 2) Topik-topik Tingkatan 4 Tamadun Hwang Ho Falsafah dan Pendidikan Kerajaan Bani Abbasiyah / Turki Uthmaniyah

Sistem Perundangan / Sistem Pendidikan Formal / Tidak Formal Penjelajahan Topik-topik Tingkatan 5 Ciri-ciri Birokrasi Barat dan kesan Peranan akhbar / Majalah dan Novel / Nasionalisme oleh Persatuan Ciri-ciri Negara / Bangsa dan Kesultanan Melayu Melaka Pakatan Murni Raja Perlembagaan dan Lambang Negara Tertubuhan Antarabangsa Tip Sejarah Tambahan Penerimaan Islam dan cara Nabi tangani penentangan (T4B4) Kerajaan Al Rasyidin, pertembungan tamadun dan kesan (T4B6) Nasionalisme Zaman Jepun (T5B2) Rancangan Malaysia dan Sukan untuk perpaduan (T5B8)

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful