You are on page 1of 4

Jean-François Revel

oor anti-Amerikanisme

L'Obsession Anti-Americaine

ISBN-10: 0785974849

Jean-François Revel was een van daardie rare Franse filosowe - waaronder André
Glucksmann, Chantal Delsol, Bernard Henri-Levy en Alain Besançon – wat na
helderheid en waarheid gestrewe het. Revel se openbaringe en opmerkings oor anti-
Amerikanisme is sedert die publikasie van hierdie boek bevestig deur ander intellektuele
soos André Markovits in sy merkwaardige werk Uncouth Nation wat ook die noue
verbintenis tussen anti-Amerikanisme en Antisemitisme uitwys.

1
Heel eerste ondersoek Revel die botsende aard van die tirades teen die VSA en wys
daarop hoe die Europese elites wat alewig Amerika blameer, gerieflikheidshalwe van
sekere onaangename feite vergeet: hul geskiedenis van kolonialisme en dat hul eie
kontinent in die 20ste eeu ‘n slagplaas geword het vir moorddadige ideologieë soos
Fascisme, Nazisme en Kommunisme en dat twee wêreldoorloë hul oorsprong daar
gehad het.

Daarna skenk Revel aandag aan die Antiglobaliserings-beweging en bewys dat dit in
werklikheid ‘n stryd teen klassieke liberalisme verteenwoordig, waarvan die VSA ‘n
skitterende voorbeeld is. Dis nie dat Linkses enigiets teen globalisering het nie, hulle hou
net nie van die feit dat individue wêreldwyd vryelik met mekaar kan handel dryf sonder
staatsinmenging nie.

Boeiende historiese tendense word hier onder die loep geneem, soos Régis Benichi se
drie fases van globalisering. Die eerste in die 16de & 17de eeue, die tweede wat van
1840 tot 1914 geduur het en die derde wat sedert die einde van die Tweede
Wêreldoorlog voortduur. Laasgenoemde verbeter die lewensgehalte van mense in
ontwikkelende lande in direkte verhouding tot individuele lande se aanvaarding van die
oppergesag van die reg en die mate van ekonomiese vryheid.

2
In die hoofstuk Hatreds & Fallacies bekyk die outeur die VSA se betrekkinge met die res
van die wêreld. Hy identifiseer die openlike en subtiele verdraaiïngs en wanvoorstellings
uit Linkse geledere na die gebeure van 9/11 en die bevryding van Afghanistan. Niks
ontsnap Revel se aandag nie; hy bewys onteenseglik dat daar ‘n alliansie tussen
Islamofascisme, ver-Linkses en ver-Regses bestaan wat deur ‘n gemeenskaplike haat
vir vryheid en moderniteit aangevuur word.

In die volgende hoofstuk The Worst Society That Ever Was, spot Revel met die blatante
leuens oor die Amerikaanse samelewing wat in die Franse media hoogty vier. Soos hy
die opsetlike wanvoorstellings die een na die ander ontbloot, merk hy op dat sulke
blatante oneerlikheid net uit sielsieke gemoedere kan voortvloei. Hy vergelyk
gesondheidsorg, misdaadstatistiek, literatuur en kulturele prestasie in die algemeen. Sy
opinie oor die Franse filmbedryf is skreeusnaaks.

3
Verdere voorbeelde van voormelde verdraaiïngs is beskikbaar in Menace in Europe deur
Claire Berlinski en Bruce Bawer se While Europe Slept.

Die finale hoofstuk, Scapegoating, handel oor die verskil tussen feitgebaseerde,
rasionele kritiek op die VSA en anti-Amerikanisme as geestessiekte. Laasgenoemde is
‘n fanatiese en idiotiese ingesteldheid soos blyk uit die teenstrydighede wat in die
manifestering daarvan voorkom.

Die belangrikste insig wat hierdie waardevolle boek bied, is dat anti-Amerikanisme nie ‘n
standpunt verteenwoordig nie maar ‘n vorm van waansin is. Die prognose is nie hoopvol
nie. Revel glo dat feite en rede magteloos is teen hierdie obsessie. Die oorsake daarvan
het niks met feitefoute of ‘n gebrek aan kennis te make nie maar verteenwoordig in
werklikheid ‘n intense sielkundige behoefte. Houdings wat nie deur feite gevorm is nie
kan nie deur feite verander word nie.