You are on page 1of 1

ADNOTARE

la Lucrarea de diplomă „Subsistem informatic pentru analiza plăţilor " a elevei gr. INF0709G,
specialitatea „Informatică"
Beldiga Ana
Lucrarea de diplomă este perfectată pe 64 de pagini formatul A4 şi cuprinde 14 figuri, 9 tabele.
28 surse bibliografice şi 9 pagini de anexe.
Scopul diagnosticului financiar este de a aprecia situaţia financiară a întreprinderii. Pe baza
acestui diagnostic are loc elaborarea unei noi strategii de menţinere şi dezvoltare în mediul
specific economiei locale. În sens general, finalitatea diagnosticului financiar constă în oferirea
de informaţii financiare atât celor din interiorul întreprinderii, cât şi celor interesaţi din afara
acesteia.Obiectivul urmărit în acest caz este de a detecta eventuale situaţii de dezechilibru
financiar şi de a adopta noi decizii de gestionare a întreprinderii. Aceste decizii se bazează pe
identificarea originii şi cauzelor dezechilibrelor, pe de o parte, iar pe de alta parte, pe stabilirea
măsurilor de remediere a dezechilibrelor.
Teza constă din introducere, 3 capitole şi concluzii . În primul capitol sunt descrise noţiunile de
bază referitoare la analiza economică .În al doilea capitol este formulată problema, elaborat
proiectul de ansamblu al sistemului informatic în cauză. Capitolul 3 este dedicat proiectării de
detaliu.Acest proiect este realizat în limbaleje PHP şi Java Script.
PHP e un limbaj de programare, se folosește în principal înglobat în codul HTML, dar
începând de la versiunea 4.3.0 se poate folosi și în mod „linie de comandă” (CLI), permițând
crearea de aplicații independente. Este unul din cele mai importante limbaje de programare web
open-source și server-side, existând versiuni disponibile pentru majoritatea web serverelor și
pentru toate sistemele de operare. Conform statisticilor este instalat pe 20 de milioane de situri
web și pe 1 milion de servere web[2]. Este disponibil sub Licenṭa PHP ṣi Free Software
Foundation îl considerã a fi un software liber.
JavaScript este un limbaj de programare orientat obiect bazat pe conceptul prototipurilor. Este
folosit mai ales pentru introducerea unor funcționalități în paginile web, codul Javascript din
aceste pagini fiind rulat de către browser. Limbajul este binecunoscut pentru folosirea sa în
construirea siturilor web, dar este folosit și pentru acesul la obiecte încastrate (embedded
objects) în alte aplicații. A fost dezvoltat inițial de către Brendan Eich de la Netscape
Communications Corporation sub numele de Mocha, apoi LiveScript, și denumit în final
JavaScript.
Sistemul informatic elaborat este foarte eficient, va facilita cu mult efortul va depus de un
contabil, va aduce rentabilitate deoarece are o structura automatizată.