BORANG SOAL SELIDIK TAHAP PENGETAHUAN IT (TEKNOLOGI MAKLUMAT) DI KALANGAN USAHAWAN DESA ITU - UUM

Nama Kawasan Tel e-Mel : : : : _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________

BAHAGIAN A – LATAR BELAKANG DEMOGRAFI 1. Jantina : Lelaki Perempuan : Kurang dari 18 tahun Antara 18 – 30 tahun Antara 30 – 55 tahun Lebih dari 55 tahun ke atas : SPM Diploma Ijazah Sarjana Muda Lain-Lain ____________________ Belum ada Setahun Jagung 2-5 tahun Lebih 5 tahun

2. Umur

3. Kelayakan Akademik

4. Pengalaman Menjadi Usahawan :

5. Adakah anda mempunyai latihan secara formal dalam bidang komputer : Ya Tidak

6. Tandakan Literasi Teknologi Maklumat yang anda gunakan : Pengenalan Komputer, Internet dan Sistem Pengoperasian Windows (Introduction) Asas Microsoft Office (Basic) Lanjutan Microsoft Office (Advance) Microsoft Office - Word (Text Processing) Microsoft Office - Excel (Spreadsheet) Microsoft Office - Access (Database) Microsoft Office - Outlook (Personal Management) Adobe (Macromedia) Dreamweaver (Web Development) Adobe Fireworks (Web Graphics) Adobe Flash (Web Animation) Sistem Pengoperasian Linux (OS) Lain-lain (Nyatakan di bawah)

7. Adakah anda pernah menggunakan perisian ini untuk membantu tugas anda. Active Directory (AD/LDAP) Active Server Pages (ASP) Adobe Creative Suite (CS) Cloud Computing Adobe/Macromedia Coldfusion Computer Forensics Computer Securities & Hacks Cryptography Google Adwords Google Apps Google Blogger (Blogspot) Google SketchUp Manga Studio Microsoft Certified Software Engineer (MSCE) Certification Microsoft SQL Online Surveys

OpenOffice.org Oracle Paint Shop Pro Paypal PC Modding PC Repair Search Engine Optimization (SEO) Second Life Semantic Web Service Management Service Oriented Architechture (SOA) Software Project Management Sun Solaris SQL Storage Area Network (SAN) Windows 7 XHTML, XML & XSLT Youtube Zoho etc. Lain-lain (Nyatakan di bawah)

8. Perniagaan, Pelaburan & Kerjaya Accounting (Perakaunan) Balanced Scorecard Strategy Bond Investing Bookkeeping Branding (Penjenamaan) Business Contracts Business Etiquette Business Math Business Plans (Rancangan Perniagaan) Business Valuation Buzz Marketing (Pemasaran)

Call Centres Coaching & Mentoring Online Money Management (Pengurusan Wang Dalam Talian) Marketing (Pemasaran) Market Research (Penyelidikan Pasaran) Meeting & Event Planning (Perancangan Mesyuarat/Acara) Motivating Employees Mutual Funds Negotiating Network Marketing (Pemasaran Langsung/MLM dsbnya) Outsourcing (Penyumberluaran) Patents, Copyrights & Trademarks Pay Per Click Search Engine Marketingg Personal Finance (Kewangan Peribadi) Presentations (Pembentangan) Professional Networking (Perangkaian) Project Management (Pengurusan Projek) Property Management (Pengurusan Hartanah) Public Relation (Perhubungan Awam) Public Speaking Quality Control (QC - Kawalan Mutu) Quicken QuickBooks Training Twitter Marketing Web Marketing Writing a Romance Novel (Penulisan Novel Cinta/Asmara) Writing Copy (Penulisan Iklan) Your Dream Career (Kerjaya Impian Anda) Lain-lain (Nyatakan) _________________________ 9. Adakah anda menggunakan komputer untuk tugas anda Ya Ya Dengan Bantuan Tidak

BAHAGIAN B Soalan-soalan di bawah ini memerlukan persetujuan anda mengenai terapan dan perubahan-perubahan yang wujud daripada pengimplementasian IT dalam tugas anda 1 Sangat Tidak Setuju 2 Setuju 3 Tidak Setuju 4 Sangat Tidak Setuju

i. Latarbelakang akademik / harian 1. Latarbelakang akademik saya membantu kerja-kerja saya menggunakan komputer 1 2 3 4

2. Saya memperolehi kemahiran menggunakan ICT melalui rakan-rakan usahawan seperjuangan 1 2 3 4 3. Latihan Kursus melalui telecenter atau mana-mana organisasi pembangunan usahawan menyebabkan saya memperolehi kemahiran menggunakan ICT. 1 2 3 4 4. Kekerapan dalam penggunaan komputer dalam tugas seharian dapat menambah kemahiran saya. 1 2 3 4 5. Usahawan yang mempunyai kemahiran ICT adalah lebih positif daripada usahawan yang tidak mempunyai kemahitan ICT.

ii. Kemudahan Telecenter / Pusat e-Komuniti yang berdekatan 1. Saya sering mengunjungi Telecenter / Pusat e-Komuniti yang berdekatan 1 2 3 4 2. Telecenter / Pusat e-Komuniti yang berdekatan memberi perkhidmatan ICT yang secukupnya 1 2 3 4 3. Telecenter / Pusat e-Komuniti yang berdekatan ada memberi latihan ICT yang secukupnya 1 2 3 4 4. Telecenter / Pusat e-Komuniti yang berdekatan ada memberi maklumat kepada masyarkat tempatan (melalui pembangunan kandungan tempatan) 1 2 3 4

SEKIAN, TERIMA KASIH

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful