You are on page 1of 5

ΟΙ «ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΕΣΠΑ» ΦΤΙΑΧΝΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΑΝ ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΟ

ΛΑΘΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΨΟΥΜΕ ΤΗ ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ!!


Πρέπει να δούμε τα πράγματα βήμα-βήμα. Οι «αναπληρωτές του ΕΣΠΑ» δεν υπάρχουν ακόμα,
τελεσίδικα, σαν κατηγορία. Υπάρχουν «προσωρινοί αναπληρωτές» (ή σκέτα «αναπληρωτές»)
όπως τους γνωρίζουμε τόσα χρόνια. Γι’αυτό και η απόφαση της ΔΟΕ για απεργία των
«αναπληρωτών ΕΣΠΑ» είναι χωρίς ιστορικό προηγούμενο, δημιουργεί μια διαίρεση στην
εκπαίδευση που ΑΚΟΜΑ ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ ΤΕΛΕΣΙΔΙΚΑ ΑΛΛΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΔΙΑΚΥΒΕΥΜΑ ΤΗΣ ΑΠΕΡΓΙΑΣ!

Πως αποδεικνύεται ο παραπάνω ισχυρισμός; Έχουμε και λέμε:

1. Εγκύκλιος. Οι εκπαιδευτικοί (κάθε ειδικότητας) κλήθηκαν και φέτος να κάνουν αίτηση


για πρόσληψη στη δημόσια εκπαίδευση με βάση μια εγκύκλιο. Αυτή η εγκύκλιος
βασίζεται σε ένα πλήθος νομικών διατάξεων, βασίζεται σε ένα νομικό πλαίσιο (που
συνήθως είναι το κεφάλαιο Α΄ της εγκυκλίου). Η εγκύκλιος δεν μιλά πουθενά για
«αναπληρωτές του ΕΣΠΑ» ή οποιαδήποτε άλλη κατηγορία αναπληρωτών.Μιλά για
προσωρινούς αναπληρωτές κανονικού ή μειωμένου ωραρίου.

Συγκεκριμένα λέει (οι υπογραμμίσεις δικές μας): «δ. Στις διατάξεις της παραγράφου 1
του άρθρου 5 τουίδιου νόμου (είναι ο νέος νόμος ν. 3848/2010) ορίζεται ότι αν για
οποιαδήποτε αιτία απουσιάζουν από σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης εκπαιδευτικοί ή δημιουργηθούν έκτακτα λειτουργικά κενά κατά τη διάρκεια
του διδακτικού έτους, προσλαμβάνονται, με αίτησή τους, προσωρινοί αναπληρωτές
εκπαιδευτικοί με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου. Αν οι προβλεπόμενες από το
πρόγραμμα ώρες διδασκαλίας και ασκήσεων στο ίδιο σχολείο της ίδιας πόλης ή περιοχής
μετάθεσης είναι περισσότερες από τέσσερις και λιγότερες από δεκαέξι και δεν
δικαιολογούν το διορισμό μόνιμου εκπαιδευτικού, προσλαμβάνονται προσωρινοί
αναπληρωτές εκπαιδευτικοί με μειωμένο ωράριο διδασκαλίας».

2. Αιτήσεις. Ούτε οι αιτήσεις που κατέθεσαν οι εκπαιδευτικοί βάση της εγκυκλίου μιλούν
για «αναπληρωτές ΕΣΠΑ» ή κάτι τέτοιο. Μόνο σε σχέση με την Ειδική Αγωγή υπήρχε
αναφορά (σε αίτηση και εγκύκλιο) σε ειδικό «πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής
υποστήριξης...» (παράλληλη στήριξη), ένα πρόγραμμα που χρηματοδοτείται ως
καινοτόμος δράση από το ΕΣΠΑ. Αλλά και πάλι, η πρόσληψη σε αυτό το πρόγραμμα
δεν συνεπάγεται αυτόματα ότι σαν εκπαιδευτικός δεν έχεις τα ίδια δικαιώματα
που ίσχυαν μέχρι τώρα για τους προσωρινούς αναπληρωτές. Είναι ζήτημα της
σύμβασης που θα συνάψεις και του τι θα γράφει.

3. Ενιαίος Πίνακας. Μετά την εγκύκλιο-πρόσκληση και την αίτηση, οι εκπαιδευτικοί


κατατάσσονται σε ΕΝΙΑΙΟ πίνακα αναπληρωτών-ωρομισθίων. Δεν υπάρχει πίνακας άλλου
είδους αναπληρωτή. Ούτε για το ζήτημα της παράλληλης στήριξης δεν φτιάχτηκαν
ξεχωριστοί πίνακες (και ας προβλεπόταν). Είναι οξύμωρο λοιπόν το πως
προσλήφθηκαν αναπληρωτές πληροφορικής «κανονικοί» και « με ΕΣΠΑ» για το
ίδιο έργο, την κάλυψη της διδασκαλίας στα 800 νέα ολοήμερα. Το κενό είναι
τελικά λειτουργικό ή το βαφτίζουμε «καινοτομία»;

4. Ανάληψη Υπηρεσίας. Όλοι κάναμε ανάληψη υπηρεσίας. ΠΟΥΘΕΝΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ


ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ ΔΕΝ ΛΕΕΙ ότι δουλεύουμε «στα πλαίσια μιας πράξης του Επιχειρησιακού
Προγράμματος Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση του ΕΣΠΑ που συγχρηματοδοτείται από
το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), με Δικαιούχο την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής
Εκπαιδευτικών Δράσεων (ΕΥΕ ΕΔ) του Υπ. Παιδείας Δ.Β.Μ.Θ.». ΄
Για να το πούμε λοιπόν πιο «λιανά»: αν δεν έχουμε υπογράψει ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ, αυτή τη
στιγμή δεν είμαστε «μέσω ΕΣΠΑ». Ακόμα και οι εκπαιδευτικοί που έχουν σχέση με την
ειδική αγωγή και επέλεξαν το πρόγραμμα του ΕΣΠΑ (παράλληλη στήριξη) δεν είναι
άλλου τύπου αναπληρωτές, όσο δεν έχουν υπογράψει άλλου τύπου σύμβαση!

5. Και τί είμαστε; Αυτό διακυβεύεται! Είμαστε καταρχήν εργαζόμενοι του Δημοσίου.


Ανεξάρτητα από το που θα βρει τα λεφτά το Υπουργείο Παιδείας για να μας πληρώσει,
έχει την υποχρέωση να μας πληρώσει. Και από τη στιγμή που μας προσέλαβε από τον
Ενιαίο Πίνακα Αναπληρωτών και Ωρομισθίων, με βάση εγκύκλιο που στηρίζεται σε
συγκεκριμένο νομικό πλαίσιο, δεν μπορεί να είμαστε κάτι διαφορετικό από προσωρινοί
αναπληρωτές (όπως είμαστε τόσα χρόνια) εκτός αν υπογράψουμε μια σύμβαση
εκπαιδευτικού που λέει κάτι νέο (αυτό ακριβώς θέλει το Υπουργείο).

6. Και τι σημαίνει αυτό; ΟΤΙ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΓΡΑΨΟΥΜΕ ΚΑΠΟΙΑ ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ
ΑΝ ΔΕΝ ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΑ ΜΕΤΑΤΡΑΠΟΥΜΕ ΣΕ ΜΙΑ ΝΕΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ.

Η μόνη σύμβαση που πρέπει να υπογράψουμε είναι αυτή που παρατίθεται στο τέλος αυτού
του κειμένου. Είναι μια σύμβαση συναδέλφου, προσωρινής αναπληρώτριας στη
δευτεροβάθμια εκπαίδευση, που υπογράφτηκε πρόπερσι και είχαμε την τύχη να τη βρούμε
και είδαμε ότι ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ όλες οι προεκτάσεις της εργασίας μας ως
προσωρινοί αναπληρωτές βασίζονται σε ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ, ρητές, που
αφορούν τη δημόσια εκπαίδευση π.χ. το ζήτημα του μισθού βασίζεται στις διατάξεις
του Ν.3205/2003 «Μισθολογικές ρυθμίσεις Λειτουργών & Υπαλλήλων του Δημοσίου κλπ.»
ή το ωράριο βασίζεται στις διατάξεις του Ν.1566/85 «Δομή και λειτουργία της Π/θμιας
και Δ/θμιας Εκπ/σης και άλλες διατάξεις».

Αντίθετα, η ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ που δόθηκε από το Υπουργείο και αφορά τα προγράμματα που
υλοποιούνται στην εκπαίδευση μέσω ΕΣΠΑ, ΔΕΝ ΠΑΤΑ ΠΟΥΘΕΝΑ, ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΝΟΜΙΚΗ
ΔΙΑΤΑΞΗ! Είναι μια ύπουλη σύμβαση που δεν μιλά για μέρα πληρωμής, μέρες ασφάλισης,
αναγνώριση προϋπηρεσίας, διδακτικό και εργασιακό ωράριο, άδειες και όλα τα θέματα
που μια σύμβαση πρέπει να ρυθμίζει ΜΕ ΒΑΣΗ ΝΟΜΟΥΣ. Επίσης, έχει 3 σημεία που
φανερώνουν ότι μάλλον θα αναγνωριζόταν ως σύμβαση έργου παρά ως σύμβαση
εξαρτημένης μισθωτής εργασίας. Αυτά τα σημεία είναι:

Α) Το γεγονός ότι η ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ λύνεται αυτοδίκαια με τη λήξη του


(καινοτόμου,εκπαιδευτικού) προγράμματος. Δηλαδή αν τα λεφτά δεν εγκριθούν, δεν
αρκούν, δεν έρθουν, αν το πρόγραμμα λήξει για οποιοδήποτε λόγο, μπορεί να απολυθούμε
και νωρίτερα από τον Ιούνη. Η ολοκλήρωση του προγράμματος καθορίζει την
ολοκλήρωση του έργου μας. Και ανάποδα: το έργο μας και η αξιολόγηση του είναι στην
ουσία το πρόγραμμα (έτσι μπαίνει κομψά και πλάγια η περιβόητη αξιολόγηση στα
σχολεία).

Β) Το γεγονός ότι η ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ δεν μιλά για ακριβές διδακτικό και εργασιακό
ωράριο αλλά για παροχή ωρών διδασκαλίας. Είναι γνωστό ότι το συγκεκριμένο
εργασιακό και διδακτικό ωράριο φανερώνει σχέση μισθωτής εξαρτημένης εργασίας ενώ
οι διδακτικές ώρες ανα εβδομάδα ή μέρα μπορούν κάλλιστα να αφορούν μια σύμβαση
έργου.

Γ) Η ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ δεν μιλά ρητά για μισθό αλλά για «ύψος μηνιαίων αποδοχών».
Παρά το όνομα της (ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ), αν πηγαίναμε
αυτή τη σύμβαση στα δικαστήρια για να αποδείξουμε ότι ήμασταν μισθωτοί που καλύπταμε
λειτουργικές ανάγκες, θα είχαμε φοβερές δυσκολίες. Το δικαστήριο δεν βλέπει το όνομα μιας
σύμβασης, αλλά τι συμβαίνει πρακτικά. Έργο στα πλαίσια ενός προγράμματος ή εξαρτημένη
μισθωτή εργασία για συνεχή λειτουργική ανάγκη; Θα έπρεπε να αποδείξουμε ότι είμαστε
μισθωτοί που καλύπτουμε λειτουργικά κενά του σχολείου (για να μην πούμε
οργανικά!) και όχι «ελεύθεροι συνεργάτες», «εργολάβοι», «παροχείς ανεξάρτητων
υπηρεσιών». Μπορούμε να το κάνουμε αυτό με τη σύμβαση που μας έδωσαν;

Πριν τελειώσουμε, κρούουμε τον κώδωνα του κινδύνου για δύο ακόμα πράγματα.

Το πρώτο είναι το γεγονός πως η αναγνώριση της προϋπηρεσίας μας δεν είναι
εξασφαλισμένη. Η περίπτωση των συναδέλφων που εργάζονται στο πρόγραμμα «Βοήθεια στο
Σπίτι» στους Δήμους είναι χαρακτηριστική. Έχουν διαδοχικές συμβάσεις για πολλούς μήνες και
θα έπρεπε να διοριστούν, αλλά επειδή το «Βοήθεια στο Σπίτι» είναι ενταγμένο σε ευρωπαϊκά
προγράμματα, η προϋπηρεσία τους δεν αναγνωρίζεται για διορισμό! Και στη δική μας
περίπτωση, ο γενικός γραμματέας του Υπουργείου κ.Κουλαϊδης δήλωσε στη συνάντηση με την
ΠΕΑΕ και τα Συντονιστικά Αναπληρωτών-Ωρομισθίων και Διοριστέων ότι το ΕΣΠΑ καλύπτει
καινοτόμες δράσεις και όχι πάγιες και λειτουργικές ανάγκες οπότε μια σύμβαση όπως των
υπολοίπων αναπληρωτών ακυρώνει την καινοτόμο δράση και δείχνει ότι μέσω των ΕΣΠΑ
καλύπτονται πάγιες και λειτουργικές ανάγκες. Πώς λοιπόν θα αναγνωριστεί η προϋπηρεσία μας
σαν προϋπηρεσία που αφορά λειτουργικά κενά, όπως γινόταν πάντα; Στη νέα σύμβαση δεν
γράφεται ο όρος προσωρινός αναπληρωτής (αυτός δηλαδή που καλύπτει λειτουργικά κενά ως
τώρα). Το ζήτημα αναγνώρισης της προϋπηρεσίας παραμένει ανοιχτό, χωρίς ρητή δέσμευση από
το Υπουργείο για το πως θα γίνει και τι θα σημαίνει. Η σύμβαση που δόθηκε δεν λέει τίποτα για
προϋπηρεσία.

Το δεύτερο ζήτημα είναι το παρουσιολόγιο/ημερομίσθιο. Οι συνάδελφοι μας μόνιμοι


έχουν καταφέρει να παγώσουν το παρουσιολόγιο. Για εμάς όμως, το παρουσιολόγιο είναι
συνδεδεμένο με την αμοιβή. Σύμφωνα με τους οδηγούς των προγραμμάτων ΕΣΠΑ που
δημοσιεύτηκαν, πρέπει να υπογράφουμε το παρουσιολόγιο για να πληρωθούμε. Γινόμαστε
ημερομίσθιοι; Και γιατί σε ορισμένα παρουσιολόγια που εμφανίστηκαν έλειπαν οι αργίες και η
περίοδος των Χριστουγέννων; Θα παραμείνουμε απλήρωτοι εκείνες τις μέρες; Έτσι
καταργήθηκε η ωρομισθία; Με το ημερομίσθιο;

Εν κατακλείδι, αυτή τη στιγμή δεν είμαστε ακόμα κάτι διαφορετικό από τους
«προσωρινούς αναπληρωτές» που ήμασταν τα προηγούμενα χρόνια. Αν υπογράψουμε μια
ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ που δεν μας κατοχυρώνει με βάση ρητές νομικές διατάξεις (όπως μας
κατοχυρώνει η παλιά σύμβαση που ακολουθεί παρακάτω) είμαστε μετέωροι ως προς τα
δικαιώματα μας. Επίσης, το να υπογράψουμε σύντομα μια σύμβαση δε σημαίνει ότι θα
πληρωθούμε και σύντομα. Η εμπειρία των ευρωπαϊκών προγραμμάτων δείχνει ότι τα λεφτά
αργούν πολύ. Σε κάθε περίπτωση, η μη καταβολή των δεδουλευμένων μας ανοίγει το δρόμο να
πάρουμε νομικά μέτρα, όπως η επίσχεση εργασίας.
Πρωτοβουλία Αναπληρωτών Ωρομισθίων Θεσσαλονίκης