INSTITUT KEMAHIRAN MARA BESERI PERLIS

5S MANUAL

DISEDIAKAN OLEH AJK PERLAKSANAAN 5S IKMPs

1

Pengenalan Amalan 5S Amalan 5S adalah satu konsep mewujudkan persekitaran berkualiti secara sistematik dan praktikal. Melalui amalan ini tempat kerja menjadi lebih teratur dan selesa sepanjang masa. Oleh itu kerja akan menjadi lebih produktif, cekap, selamat dan menjimatkan kos. Justeru, "5S Adalah Asas Kepada Peningkatan Produktiviti dan Kualiti” dan seterusnya menjadikan tempat bekerja lebih efisien dan produktif ke arah kecemerlangan organisasi.

Apakah

Amalan

5S?

Secara keseluruhannya, implementasi 5S di tempat kerja akan mewujudkan satu persekitaran tempat kerja yang sistematik, lebih teratur dan kemas. Selain itu, intipatinya akan menjadikan sistem kita lebih efisien dan memudahkan tugas rutin yang dilaksanakan. Sebagai contoh, melalui aplikasi teknik seperti S3 iaitu SAPU, akan menjadikan lantai dan tempat kerja sesebuah organisasi bersih, malah penyelenggaraan juga dititikberatkan. Ini akan memastikan mesin, alatan menjadi bersih dan yang paling penting boleh berfungsi serta tahan lama. Apabila perlaksanaan ini dapat dibuat, maka setiap individu akan mempunyai rasa tanggungjawab dan sayang pada organisasi. Setiap individu berperanan untuk melaksanakan 5S tanpa ada seorang pun akan tertinggal. Amalan ini memerlukan sokongan dari semua orang bagi menjayakannya.

Penambahbaikkan berterusan di dalam perlaksanaan 5S
Objektif bahagian ini adalah untuk lebih mengetahui tentang penambahbaikkan yang bersesuaian dilaksanakan di tempat kerja. Ianya juga bertujuan supaya pekerja lebih memahami bahawa penambahbaikkan tersebut tidak terhad untuk seseorang individu atau untuk sesetengah perkara. Ianya mungkin melibatkan proses yang amat mudah atau memerlukan analisa sesuatu perkara sebelum penambahbaikkan boleh dibuat. Amalan ini merupakan satu aktiviti ke arah penambahbaikkan di tempat kerja. Apa jua penambahbaikkan yang baik boleh dilakukan tidak kira menambahbaik di lantai, peralatan, persekitaran tempat kerja, di stor, pejabat dan beberapa kawasan yang dikenalpasti. Ianya mungkin dari yang sekecil-kecil benda atau perkara kepada penambahbaikkan yang melibatkan kajian data, aspek kejuruteraan dan analisa yang mendalam.

DISEDIAKAN OLEH AJK PERLAKSANAAN 5S IKMPs

2

Pendekatan penambahbaikkan di dalam Amalan 5S
Setakat ini, kita masih lagi diperingkat falsafah dalam memahami pendekatan yang digunakan di dalam Amalan 5S. Pendekatan yang biasanya digunakan untuk penambahbaik di tempat kerja adalah dengan menggunakan pendekatan secara KAIZEN dan pendekatan Inovasi.
(Mempelajari kedua-dua kaedah ini akan dapat memberikan penjelasan kaedah mana yang sesuai diguna pakai bagi mendapatkan kerjasama dan sokongan membuat penambahbaikkan di kalangan pekerja)

Perbezaan Konsep KAIZEN & Inovasi
Setelah kita mempelajari konsep Kaizen & Inovasi, mari kita lihat perbezaan bagi kedua-dua pendekatan penambahbaikkan ini. Perlu diingatkan bahawa pendekatan kedua-duanya adalah sebagai panduan yang boleh diikuti. Ianya terpulang kepada organisasi untuk menggunakan cara yang bersesuaian dengan budaya kualiti masing-masing. Secara ringkas, berikut adalah beberapa perbezaan yang dapat dilihat : Fokus: Kesan Berdasarkan Fokus kesan amalan 5S, Kaizen dilihat mempunyai fokus yang lebih jangka panjang. Ini kerana pendekatan kaizen itu sendiri adalah secara perlahan dan memakan masa. Manakala aspek Inovasi pula kesannya adalah lebih pendek. Inovasi biasanya memerlukan masa yang singkat sahaja untuk dilakukan penambahbaikkan. Fokus: Jangka masa Dari segi jangka masanya, pendekatan Kaizen ini adalah secara berterusan. Ianya lebih memerlukan idea dan usaha dari semua orang untuk melaksanakan aktiviti ini. Secara tidak langsung, akan berlaku peningkatan yang berterusan. Manakala pendekatan Inovasi lebih menjurus pada tahap yang mungkin akan berhenti pada bila-bila masa. Jangka masanya berperingkat dengan mengambil kira beberapa faktor dari segi masa dan modal. Fokus: Perubahan Setiap aktiviti Kaizen memerlukan pemantauan bagi memastikan ianya kekal dan boleh diguna pakai dalam jangka masa yang lama. Walaupun perubahannya agak perlahan, namun ianya akan dapat mempastikan sesuatu penambahbaikkan itu boleh digunakan oleh beberapa generasi di dalam sesebuah organisasi. Perubahan bagi Inovasi adalah cepat. Apabila modal itu cukup, ianya mudah dilakukan. Namun pendekatan ini memerlukan pemantauan dan tidak hanya bergantung kepada fungsi yang sedia ada.

DISEDIAKAN OLEH AJK PERLAKSANAAN 5S IKMPs

3

Fokus: Pendekatan Bagi fokus terhadap pendekatan dan penglibatan, Kaizen lebih bergantung kepada usaha kumpulan dan setiap ahlinya. Ini kerana masing-masing mempunyai cara yang mungkin dikenalpasti antara cara terbaik bagi mengatasi sesuatu perkara. Namun bagi Inovasi, ianya terhad kepada individu dan seseorang itu perlu lebih berusaha mengenengahkan ideanya untuk di terima pakai. FOKUS Jangkamasa PERUBAHAN PENDEKATAN KESAN KAIZEN Jangkamasa panjang BERTERUSAN MENINGKAT PERLAHAN & KEKAL USAHA KUMPULAN INOVASI Jangkamasa pendek & BERPERINGKAT CEPAT DAN MUDAH LUPUT IDEAS DAN USAHA INDIVIDU

Kesimpulannya… Secara kesimpulannya, bolehlah dikatakan bahawa pada bahagian ini, banyak ditekankan kefahaman mengenai aspek penambahbaikkan yang boleh dilakukan oleh organisasi. Antara aktiviti seperti 5S, Kaizen dan Inovasi merupakan kaedah yang banyak diguna pakai oleh organisasi bagi menambahbaik tempat kerja dan menguruskan tempat kerja agar lebih efisien. Ianya sedikit sebanyak akan membantu kita untuk terus

melaksanakan aktiviti yang menjurus kepada peningkatan budaya yang berkualiti di tempat kerja.

DISEDIAKAN OLEH AJK PERLAKSANAAN 5S IKMPs

4

Aplikasi dan Teknik 5S
Objektif
Objektif bahagian ini adalah untuk lebih mendalami dan memahami apakah yang dimaksudkan dengan 5S. Kemudian, kita akan mengetahui bagaimanakah mengadaptasikan kelima-lima S tersebut untuk merencanakan aktiviti-aktiviti di dalam organisasi.

Pada peringkat ini kita akan meneruskan subjek dengan melihat teknik dan aplikasi di dalam 5S. Setiap teknik-teknik 5S terdapat juga beberapa panduan yang digunapakai bagi menjaga kebersihan tempat kerja, melakukan aktiviti pelupusan, menyusun barang-barang serta rekod-rekod, membentuk pasukan kerja yang baik. Pada peringkat S yang terakhir, kita akan melihat bagaimana kesemua teknik itu dapat dijayakan menjadi budaya yang cemerlang.

KITARAN AMALAN 5S

DISEDIAKAN OLEH AJK PERLAKSANAAN 5S IKMPs

5

Seiso (SAPU). terdapat organisasi yang menggunakan teknik 5S dan ada yang menggunakan 6S. Seiketsu (SERAGAM) & Shitsuke (SENTIASA AMAL).SISIH 1. Barang-barang seperti sampah dan alatan yang tidak diperlukan. DISEDIAKAN OLEH AJK PERLAKSANAAN 5S IKMPs 6 . masa pencarian juga akan lebih pantas kerana tiada lagi keadaan yang tidak teratur kelihatan. 2. 3. Aktiviti ini merupakan aktiviti yang mudah dilakukan. SEIRI . Apabila kita membuat SISIH barang yang tidak diperlukan akan dapat dikenal pasti. dan ianya akan menyebabkan ruang penyimpanan akan lebih luas. sebagai contoh seperti di bawah. bahan yang rosak lebih awal jika berlaku demikian. Amalan ini memerlukan sokongan dari semua orang bagi menjayakannya. maka setiap individu akan mempunyai rasa tanggungjawab dan sayang pada organisasi. 7S dan sebagainya. 5S itu sendiri bermakna Seiri (SISIH). Untuk makluman. Selain itu. teratur dan kemas. pekerja lebih berasa seronok dan bermotivasi untuk melaksanakan tugas hariannya. Selain menggunakan cara kerja yang bersesuaian ianya akan menghasilkan impak yang lebih praktikal. Setelah kita memperolehi keadaan yang kemas dan teratur. perlu dibuang oleh pekerja yang bertanggungjawab dan di tempat yang disediakan. Bagaimana melaksanakan aktiviti SISIH di tempat kerja? Dipaparkan di bawah adalah 3 cara melaksanakan aktiviti SISIH di tempat kerja. Seiton (SUSUN). intipatinya akan menjadikan sistem lebih efisien dan memudahkan tugas rutin yang dilaksanakan. Setiap individu berperanan untuk melaksanakan 5S tanpa ada ada seorang pun akan tertinggal. Secara tidak langsung kawalan stok dan produk yang cekap diperolehi. Aktiviti Sisih ini akan mengenalpasti dan membuang barang yang tidak diperlukan. Teknik 5S ini merupakan teknik yang asas yang menjurus kepada perlaksanaan aktiviti harian di tempat kerja. Menyisih dan membuang barang yang tidak perlu di tempat kerja. Apabila perlaksanaan ini dapat dibuat.alat. Kita juga mudah mengesan tempat. Selain itu. Ianya terpulang kepada organisasi itu untuk menggunakan sebanyak mana S yang dikehendaki dengan menambah teknik-teknik yang sesuai seperti SAFETY.Teknik 5S Teknik 5S diguna pakai bagi mewujudkan tempat kerja yang sistematik.

1 Item yang tiada nilai dan senang buang Buang dengan segera 2 Item ada nilai dan boleh dijual Cari pembeli yang menawarkan harga tinggi 3 Item tiada nilai tapi kos pelupusan tinggi Cari cara merendahkan kos dan selamat KAEDAH SISIH DISEDIAKAN OLEH AJK PERLAKSANAAN 5S IKMPs 7 .

Ianya terutama untuk barang yang tidak perlu menunggu sebarang kelulusan atau pengesahan dari organisasi. Ini juga termasuk barang milik individu (di tempat kerja).TAG BARANGAN UNTUK SISIH Bahan tidak diperlukan dan senang dibuang Bahan ada nilai untuk dijual Bahan tiada nilai tapi kos tinggi untuk dihapuskan Buang dengan segera Bagi item yang tiada nilai dan senang dibuang. rekod yang tidak diperlukan. produk yang "reject" dan sebagainya. pekerja boleh membuang barang dengan segera. DISEDIAKAN OLEH AJK PERLAKSANAAN 5S IKMPs 8 . Item seperti ini termasuk kertas. Ini juga termasuk barang milik individu (di tempat kerja). pekerja boleh membuang barang dengan segera. produk yang "reject" dan sebagainya. Item seperti ini termasuk kertas. Ianya terutama untuk barang yang tidak perlu menunggu sebarang kelulusan atau pengesahan dari organisasi. Bagi item yang tiada nilai dan senang dibuang. rekod yang tidak diperlukan.

ianya boleh ditempatkan agak jauh sedikit. Bagi penyusunan barang yang kadang kala digunakan. kita harus memastikan bahawa terdapat sistem yang akan mengesan pekerja yang mengambil barang tersebut.jilid dan pelbagai sistem akan dapat mewujudkan proses kerja yang lebih pantas. sebulan sekali. Oleh itu. 4. sistem nombor. Sistem juga membolehkan pekerja tersebut mengambil dan menyimpan barang di tempat yang asal. Ujian akan dibuat untuk melihat masa yang diperuntukkan untuk mengambil sesuatu rekod yang diperlukan. Untuk menguji sistem penyimpanan yang efektif kita akan menguji dengan satu kaedah yang dipanggil "Ujian 30 saat". Menyusun dan menyimpan barang dengan kemas. Apakah Ujian 30 saat? Ujian ini bermaksud. Sebagai contoh. Itu juga memungkinkan bagi sesetengah organisasi bagi menyediakan Mini Stor bagi penyimpanan barang supaya dapat menjimatkan masa Sesetengah barang yang masih mempunyai tarikh luput atau tarikh matang penyimpanan seperti fail perlu disimpan bagi tempoh tertentu. kebiasaannya untuk mengambil fail. Penyusunan meliputi barang-barang yang diperlukan samada secara kerap atau sebaliknya Seterusnya adalah bagi barang-barang yang selalu digunakan. adalah disarankan penyusunan tersebut dilakukan berdekatan dengan pekerja. Seseorang pekerja perlu melihat kekerapan penggunaan barang tersebut dalam urusan kerja hariannya. apa yang lebih utama adalah apabila mengambil sesuatu barang atau rekod. organisasi akan menggunakan Senarai Utama (Master List) yang sedia ada dan akan merujuk kepada rekod. Ini juga akan mengelakkan pembaziran dari segi masa mengambil sesuatu barang. Seiton memerlukan penyusunan fail dan barang-barang mengikut sistem yang bersesuaian. untuk cara yang ketiga adalah disarankan penyimpanannya memerlukan pengenalan yang jelas jika mahu disimpan di stor. mudah diambil dan disimpan semula ditempatnya.SUSUN 1. 2. Kita boleh mengesan fail dan barang yang tiada dalam simpanan. Penyusunan yang mengikut kod. Kemungkinan kekerapan barang tersebut digunakan seminggu sekali. ujian mengambil fail akan dibuat berdasarkan sistem sedia ada yang digunapakai oleh organisasi itu dan bukannya sistem orang lain mahupun di bahagian lain. Terdapat 3 panduan yang boleh diterangkan untuk menjalankan aktiviti SUSUN. dan fail akan diambil.) 3. Dalam aktiviti ini. DISEDIAKAN OLEH AJK PERLAKSANAAN 5S IKMPs 9 . Ianya perlu diperolehi dalam masa 30 saat sahaja.SEITON .

LABEL UNTUK FAIL/BAHAN/ALAT BIL 1 PENGGUNAAN MENGIKUT KATEGORI ITEM KEGUNAAN HARIAN (I JAM – 1/1 MINGGU MAK) ITEM JARANG DIGUNAKAN (1/1 MINGGI – 1/6 BULAN) ITEM HAMPIR TIDAK DIGUNAKAN (6 BULAN KEATAS) KOD WARNA 2 3 KAEDAH SUSUN DISEDIAKAN OLEH AJK PERLAKSANAAN 5S IKMPs 10 .

label. Apakah konsep ownership atau PIC? Ianya merupakan konsep yang digunakan yang mana setiap pekerja mempunyai tanggungjawab secara giliran untuk menjaga tempat atau barang milik organisasi.SEISO . pekerja akan mudah menjanakan idea yang kreatif dan akan lebih ceria. gambar perorangan atau unit yang dipertanggungjawabkan itu. Pemantauan oleh pekerja sendiri akan menjadikan kos kerosakan peralatan lebih rendah dan tiada proses kerja yang berulang. Ianya baik untuk mewujudkan satu amalan yang mementingkan kebersihan dalam melaksanakan tugas harian. Aktiviti ini boleh dilakukan samada setiap jam. mesin dan peralatan. Secara ringkasnya bolehlah disimpulkan bahawa untuk mewujudkan keseragaman dalam amalan 5S sesebuah organisasi. konsep ‘ownership’ dan "Person-in-charge" (PIC) seringkali digunakan untuk aktiviti SAPU. DISEDIAKAN OLEH AJK PERLAKSANAAN 5S IKMPs 11 . biasanya pelbagai kaedah dilakukan seperti mengadakan panduan dan peraturan untuk dipatuhi. Membersihkan tempat kerja dengan rapi supaya tiada habuk dan kekotoran di lantai. Ini akan memberikan impak dari segi kebersihan dan rasa keempunyaan terhadap barang milik organisasi. setiap hari. sekali sebulan atau mengikut piawaian peraturan untuk dipatuhi. 2. organisasi boleh menetapkan 5-10 minit untuk melakukan Amalan 5S. Ianya bermaksud sentiasa memelihara kebersihan dan penyusunan sepanjang masa dengan mengamalkan Seiri-Seiton-Seiso secara berterusan dan berkesan.SAPU 1.SERAGAM 1. Sikap prihatin yang tinggi akan dapat diwujudkan dan dalam suasana yang demikian. Di dalam amalan 5S. setiap individu bertanggungjawab menjaga kebersihan di dalam premis mereka bekerja. Kita boleh menyarankan bahawa sebelum atau setelah melaksanakan tugas. Konsep ini biasanya ditandakan dengan gambar. Aspek kebersihan antara perkara yang seringkali dipandang mudah dan terlalu bergantung kepada pekerja kontrak. peralatan di tempat kerja dan kawasan persekitaran juga perlu dilihat. 3. sekali seminggu. Bagaimana melaksanakan aktiviti SAPU? Selain daripada tempat. Sebagai pekerja. SEIKETSU .

CartaAlir Carta Alir adalah satu kaedah bagi menunjukkan bermulanya proses atau perkhidmatan sesuatu perkara.2. Ianya lebih ringkas dengan penggunaan simbol-simbol yang tertentu dan arahan-arahan yang ringkas. kefahaman terhadap tugas akan meningkat dan kesilapan akan berkurangan kerana ianya dijelaskan satu persatu. amalan penyimpanan yang standard serta jumlah barang yang perlu ada untuk diletakkan di atas meja bagi memastikan kekemasannya. Bagaimana melaksanakan SERAGAM? Panduan dan peraturan perlu bagi menjamin kualiti dan piawai yang telah ditentukan. Melalui cara ini. 3. Sebagai contoh. Aktiviti SERAGAM ini boleh dibuat dengan adanya ”Standard Operating Procedure" (SOP) dan Arahan Kerja. Ini merupakan satu kaedah yang boleh digunakan untuk mengukur masa yang diperuntukkan bagi menyelesaikan sesuatu tugas. Sistem visual juga perlu jelas dan terang sebagai salah satu cara berkomunikasi antara organisasi dengan pelanggannya. mereka mudah mencari rujukan tanpa menunggu masa yang lama. Peraturan dan garis panduan ini akan membolehkan kos penyelenggaraan yang lebih rendah. Carta Alir ini juga berguna untuk pekerja yang baru serta bagi memudahkan pelanggan memahami proses yang perlu mereka lalui. DISEDIAKAN OLEH AJK PERLAKSANAAN 5S IKMPs 12 . Gambar Gambar atau contoh fizikal (dilihat) juga boleh digunakan. Melalui simbol seperti gambar yang bersesuaian boleh memudahkan pencarian sesuatu tempat tersebut. ada sesetengah organisasi telah menetapkan keseragaman dari segi sistem fail. Ini juga akan membantu dari segi kecekapan proses kerana jika terdapat pekerja yang mungkin tidak biasa dengan tugas yang dilakukan.

Minit Mesyuarat kumpulan – mingguan / bulanan dan tindakkan susulan. Gambar-gambar aktiviti Kaizen SEBELUM dan SELEPAS ( Contoh : dikepilkan 9. 5S Objektif 3. 6. Carta Organisasi kumpulan 5. Pelan tindakkan aktiviti 7. 5S Matlamat 4. Anda boleh membuat penambaikkan kepada kriteria. 5S Polisi 2.KE ARAH KESERAGAMAN AMALAN 5S Nota:Berikut adalah satu senarai contoh/panduan bagi mencapai keseragaman Amalan 5S. Keputusan Audit & Audit Schedule 10. BIL PENYERAGAMAN CARA / CONTOH 1.kriteria berikut jika perlu dalam mempertingkatkan taraf keseragaman dari masa ke semasa. Pelan Lantai / Zone 8. Memorandum / Maklumat Terkini dari 5S Ko-ordinator DISEDIAKAN OLEH AJK PERLAKSANAAN 5S IKMPs 13 . *FAIL KETUA KUMPULAN Semua ketua-ketua kumpulan mesti menyimpan dokumen-dokumen berikut:- 1.

…. SISTEM SUSUNAN FAIL DI RAK 1.3.11. 3.2.C. “FONT” yang digunakan pada Rak hendak lah jelas kelihatan dari jauh.…. 2. Adakan SEPERATOR didalam Fail 5.B. * Clear Folder bagi aktiviti kumpulan serta masalah sebelum dan faedah selepas aktiviti 5S dijalankan.dan seterusnya). Tag pengguna 8. * Adakan Seperator bagi setiap subjek / reference. Indeks di dalam Fail 6. (Berikan data-data kualitatif atau kuantitif) 2. Master Indeks & Colour Coding di tepi Rak 7.A. ARAS 1 bermula dari tingkat bawah/ aras (ikut kesesuaian yang ditetapkan oleh koordinator 4. Peraturan pengguna dalam kumpulan DISEDIAKAN OLEH AJK PERLAKSANAAN 5S IKMPs 14 . Kriteria Audit * Adakan Indeks. Susunan fail hendaklah dari KIRI ke KANAN (1.

Tagging ARAS 1 bermula dari tingkat bawah / atas (ikut kesesuaian yang ditetapkan oleh ko-ordinator) 3.EXTENSION PLUG dan WAYAR di atas Lantai. DISEDIAKAN OLEH AJK PERLAKSANAAN 5S IKMPs 15 . SUSUNAN BARANG-BARANG DI ATAS RAK 1. Ownership 3. Adakan label susunan bagi setiap Bin Kad 8. Penanda FIFO / FEFO / EXPIRY DATE / STOK LOW / NIL IN STOK / REMINDER PLS REFILL (lengkap dengan tarikh jika perlu) 7.3. Adakan penanda MINIMA dan MAKSIMA (jika berkaitan) 5. WIRING MANAGEMENT 1. INDEKS barangan di setiap tepi Rak 4. 9. TARIKH LUPUT bagi ubat-ubatan 6. Susun mengikut Colour Coding atau Teknik Susun yang sesuai 10. Adakan PELAN LOKASI & MASTER INDEKS DI PINTU SEBELUM MASUK 4. Adakan SIGNAGE kenalan untuk semua rak 10.9.……dan seterusnya) 2.2. Susun “Tagging” hendakah dari KIRI ke KANAN (1. Dilarang meletak CABLE. Bin / Stok card hendaklah letak ditempat yang disediakan dan rekod-rekodnya hendaklah dikemaskini.

Adakan Jadual Pembersihan (Cleaning Roster) 4. SUIS LAMPU / KIPAS / KEPALA PLUG 1. Signage “PEMADAM API” hendaklah jelas kelihatan dari jauh. Wayar di ikat dengan Cable tie / dibalut 3. Adakan jadual penyelagaraan (Jika berkaitan) 3. 6. TARIKH DUE DATE for NEXT SERVICE hendaklah dipamerkan pada Alat tersebut. Adakan tanda AMARAN / AWAS ditempat kawasan berisiko. KESELAMATAN 1. Adakan Had ketinggian bagi barang yang disusun mengikut “Stacking” 4. 2.2. Adakan Nombor Peralatan jika bilangan DISEDIAKAN OLEH AJK PERLAKSANAAN 5S IKMPs 16 . Cara stacking hendaklah ada ciri-ciri Keselamatan 7. PERALATAN 1. 5. Pastikan tiada barangbarang melindungi Alat Pemadam Api. 3. Semua suis / barangan elektrik hendaklah menggunakan sistem Colour Coding sticker. Adalan Pemilik (Ownership) 2. Kepala plug di tanda dengan colour coding sticker dan juga pada barangan elektrik yang berkenaan.

Objektif 5S. Gambar. Polisi 5S. SETIAP ZONE 1. Syarat-syarat pengguna hendaklah di pamerkan (jika berkenan) 4. Audit Schedule dan keputusan Audit (Bar Chart) DISEDIAKAN OLEH AJK PERLAKSANAAN 5S IKMPs 17 . 9. Cara-cara menggunakan atau pameran (SOP/WI/User Gude) jika perlu.gambar ahli dan carta organisasi 4. 5. Semua suis lampu / kipas menggunakan label colour coding 2. 8. Pelan Lantai / Peta Bilik hendaklah dipamerkan seelok-eloknya di pintu masuk. Gambar aktiviti 5S SEBELUM dan SELEPAS dengan maklumat ringkas seperti Masalah (Sebelum) dan kebaikan (Selepas) serta nama & tarikh 6. 3. *SUDUT 5S INFORMASI YANG HENDAK DIPAMERKAN 1. dan matlamat yang ditandatangani serta bertarikh 2. Setiap zone hendaklah meletak gambar – gambar pemilik zone.peralatan yang sama lebih dari satu unit di dalam kawasan zon yang sama. GANTT chart – aktiviti kumpulan 5. Peta zon / Pelan Lantai serta Ownership 3.

10. Adakan tempat yang sesuai untuk menyimpan alat-alat peralatan seperti penyapu. 12. LINING (Line kuning) Parking Lot Barangan KAWASAN PEJABAT 1. Alat-alat tersebut DISEDIAKAN OLEH AJK PERLAKSANAAN 5S IKMPs 18 . PERALATAN KEBERSIHAN 1. 2. 13. Roster pembersihan • Adakan column dan tajuk bagi setiap perkara. mop dan berus. 11. Bulletin 8. Tangga dll. Perlu menyediakan “Parking Lot” bagi mesin-mesin / perkakas seperti Fork Lift.7. PETAK LETAK KASUT 1. Adakan petak tempat kasut dipintu masuk ke kawasan larangan berkasut. Sediakan pelapik atau tempat khas. Maklumat Terkini dari 5S Co-ordinator 9. Adakan TARIKH LUPUT bagi setiap surat pekeliling. Semua surat pekeliling TIDAK dibenarkan ditampal atas dinding. Lifter. PAPAN KENYATAAN 1. Lining kuning hanya dibenarkan pada barangan “movable” atau Lot WIP KAWASAN STOR 1.

Tempat Letak Kereta Pelawat / Kakitangan SERAGAM Adakan SOP Pamerkan Tarikh pemeriksaan dan tarikh Lupus DISEDIAKAN OLEH AJK PERLAKSANAAN 5S IKMPs Adakan senarai borang Labelkan nombor untuk setiap borang 19 . Tempat Bertanya 5. SIGNAGE untuk pelawat / kawasan / menunggu / dan persekitaran bangunan bermula dari pintu masuk pondok keselamatan 1. Waktu / Pegawai Bertugas 4. Peraturan dan Tempat Larangan 3.hendaklah digantung. Had Laju 2. Pelan Lantai 6. Papan kenyataan / Information Board 7. Arah Tunjuk – seperti. Surau. 14. Tandas.

Buatkan penanda maksimum dan minimum Buatkan ayat peringatan Labelkan setiap suis mengikut kod warna yang ditetapkan Pamerkan simbol kebersihan Buatkan parking untuk peralatan Skop dan penyapu hendaklah digantung Buatkan parking untuk alat tulis Buatkan tag nama untuk setiap DISEDIAKAN OLEH AJK PERLAKSANAAN 5S IKMPs Labelkan setiap alat warnakan label setiap white board marker labelkan laci ‘ALATULIS’ 20 .

bilik cetak.alatan tulis Tag nombor untuk file berpandukan warna mengikut kekerapan penggunaannya Kotak perlu dilabelkan Notis larangan untuk semua tempat seperti makmal komputer.bilik kuliah dan lain-lain lagi Lekatkan nama pemilik untuk semua bilik kuliah DISEDIAKAN OLEH AJK PERLAKSANAAN 5S IKMPs Labelkan setiap cop 21 . pusat sumber.

Buatkan senarai cop SUIS LAMPU KANAN SUIS KIPAS SUIS LAMPU TENGAH SUIS PENYAMAN UDARA SUIS LAMPU KIRI SUIS BLOWER KOD WARNA UNTUK SUIS LAMPU KOD WARNA UNTUK SUIS PELBAGAI Lekatkan tag pemilik dan SOP Nomborkan setiap PC untuk memudahkan kerja-kerja pembaikan Buatkan master indek untuk semua rak Labelkan aras (aras 1 bermula dari bawah) DISEDIAKAN OLEH AJK PERLAKSANAAN 5S IKMPs 22 .

Lekatkan tag nombor untuk buku dan nota-nota Buatkan senarai buku dan ditampalkan di tepi kabinet untuk memudahkan masa pencarian DISEDIAKAN OLEH AJK PERLAKSANAAN 5S IKMPs 23 .

PIHAK PENTADBIRAN SEDANG DALAM USAHA MEMBAIK PULIH KEROSAKAN TERSEBUT. MESIN PHOTOSTAT/KOMPUTER/PRINTER INI MENGALAMI KEROSAKAN. SEBARANG KESULITAN AMAT DIKESALI.NOTIS-NOTIS MAKLUMAN WARNA LATAR BIRU KEPADA SEMUA PENGGUNA YANG DIHORMATI. DISEDIAKAN OLEH AJK PERLAKSANAAN 5S IKMPs 24 .

DISEDIAKAN OLEH AJK PERLAKSANAAN 5S IKMPs 25 .

PANDUAN PENGGUNAAN MESIN PHOTOSTAT  Langkah Memulakan Mesin Photostat:-  Masukkan Dokumen Yang Hendak Di Photostat.  Pilih Jumlah Kertas Yang Hendak Di Photostat  Tekan ‘Start’  Dokumen Telah Siap Di Photostat. DISEDIAKAN OLEH AJK PERLAKSANAAN 5S IKMPs 26 .

 EXT. NO NAMA TAG NO SAMBUNGAN TALIAN TAG AKTIVITI AMALI DISEDIAKAN OLEH AJK PERLAKSANAAN 5S IKMPs 27 .

DISEDIAKAN OLEH AJK PERLAKSANAAN 5S IKMPs 28 .

HALID CIK AINA SYAZWANI KONTRAKTOR CIK AINA SYAZWANI EN. AZALI KONTRAKTOR EN.JADUAL PEMBERSIHAN TUGASAN HARI ISNIN & SELASA RABU & KHAMIS JUMAAT EN. HALID KONTRAKTOR FAILING SUSUN FAIL PEMBERSIHAN DISEDIAKAN OLEH AJK PERLAKSANAAN 5S IKMPs 29 . AZALI EN.

CARTA PEMILIK ZON SUB ZON E ENIGMA DISEDIAKAN OLEH AJK PERLAKSANAAN 5S IKMPs 30 .

DISEDIAKAN OLEH AJK PERLAKSANAAN 5S IKMPs 31 . Ianya dapat memantau piawai 5S yang sedia ada dan membuat penambahbaikan. Ini dapat dijadikan sebagai satu platform ke arah budaya kerja yang cemerlang.SHITSUKE . Organisasi perlu merancang matlamat sebenar untuk melaksanakan amalan ini seperti merancang untuk mendapatkan Sijil 5S. Amalan berdisplin dan melatih pekerja akan membawa ke arah penukaran budaya kerja yang lebih sistematik. Cara 4 Menganjurkan lawatan ke organisasi contoh untuk melihat sendiri kejayaan organisasi lain dalam melaksanakan 5S. Cara 1 Mematuhi panduan dan piawai yang telah ditentukan supaya budaya kerja cemerlang itu dapat dibangunkan.Sentiasa Amal ini antaranya adalah. Cara 3 Menganjurkan pertandingan dalaman seperti pejabat dan persekitaran tempat kerja terbaik. Audit ini adalah salah satu elemen penting dalam menjayakan Amalan 5S. kos pengeluaran akan lebih rendah. 2. Ini akan menyuntik ide dan semangat untuk meneruskan aktiviti ini. Cara 2 Mengadakan Audit Dalaman di dalam organisasi.SENTIASA AMAL Apabila budaya kerja itu lebih efisien.Bagaimana Sentiasa Amal? Terdapat beberapa cara untuk melaksanakan Shitsuke . Melalui audit ini organisasi dapat mengukur tahap amalan 5S. dan matlamat organisasi akan dapat dicapai. Setelah keempat-empat langkah dilakukan. 1. kita mestilah mempunyai satu kaedah supaya pekerja dalam organisasi dapat berdisiplin dan terus sentiasa mengamalkannya dengan berkesan. pekerja contoh dan sebagainya merupakan satu cara untuk mendapatkan komitmen dan mengekalkan tanggungjawab mengamalkan 5S. Berdisiplin dan melatih pekerja mematuhi peraturan dan budaya kualiti di tempat kerja.

dan Seiso akan menghasilkan tempat kerja yang bersih.Cara 5 Merancang bentuk penghargaan dan galakan dalam sebarang aktiviti yang boleh menarik minat pekerja. ianya amatlah bernilai sebagai salah satu motivasi dalam melaksanakan dan menghargai usaha mereka. Walaupun sedikit dan kecil. Melalui Seiri kita akan dapat menyisihkan barang yang tidak perlu. Kemudian Seiketsu membolehkan panduan dibentuk untuk digunakan oleh semua orang dan Shitsuke akan membantu mendisiplinkan diri dan seterusnya menjadikan satu amalan yang cemerlang. DISEDIAKAN OLEH AJK PERLAKSANAAN 5S IKMPs 32 . namun bagi sesetengah pekerja. Seiton membolehkan penyusunan barang dan rekod organisasi dibuat dengan lebih kemas. KESIMPULAN Kesimpulan yang boleh didapati dari langkah 5S ini adalah satu cara berkesan bagi mewujudkan persekitaran tempat kerja yang berkualiti.

Tanggalkan garisan zon yang tidak diperlukan.Buatkan garisan zon keselamatan di atas lantai untuk laluan kecemasan atau berlaku Kebakaran dan lakarkan tempat kedudukan alat pencegah kebakaran pada laluan ini 3.Buatkan garisan dua kali ganda lebar untuk sudut garisan zon (rujuk rajah 1) b RAJAH 1 c. (rujuk rajah 2) cabinet.Sun carrier. beri ruang kepada peralatan yang menjulur semasa melukis garisan zon f.Jangan meletakkan apa-apa peralatan diatas lantai tanpa menggunakan pelapik seperti base board. Bagaimana untuk melaksanakannya 1. 2. Buatkan garisan putih diantara kawasan kerja dan lorong laluan (rujuk rajak 3) DISEDIAKAN OLEH AJK PERLAKSANAAN 5S IKMPs 33 . Kenalpasti garisan zon dan penempatan peralatannya bagi tujuan keselamatan e.a.Buatkan garisan putih untuk zon lokasi mesin dan jentera yang tidak diubah kedudukannya di atas lantai b. carts dan sebagainya 2.jentera dan lain-lain hendaklah dirancang kedudukannya sebelum membuat garisan di atas lantai. pallet dan lain-lain yang diletakkan pada tempat yang bersudut. base board.MANUAL PENYERAGAMAN LANTAI Objektif Pastikan lantai dicuci bersih dan dikeringkan sebelum membuat garisan. kedudukan peralatan seperti mesin. base board RAJAH 2 d. pallets. tidak perlu buatkan garisan dua kali ganda lebar untuk ruangan petak peralatan seperti cabinet.SEIRI 1-Buatkan garisan zon dengan jelas untuk pembahagian kawasan kerja dan lorong laluan 2. SEITON 1.

lekatkan tag pada petak untuk peralatan yang mudah alih DISEDIAKAN OLEH AJK PERLAKSANAAN 5S IKMPs 34 . buatkan garisan kuning relang hitam untuk petak peralatan pemadam api e. gunakan Black & yellow stripe tape and Line tape untuk garisan laluan zon keselamatan. d. b. tape atau cat kuning digunakan untuk kawasan ‘no parking zone’. Buatkan laluan zon keselamatan untuk mengingatkan kita pintu keselamatan. letakkan label "dilarang meletak benda diatas garisan ini" diatas tape GARISAN UNTUK ALAT PEMADAM API KUNING RELANG HITAM Line tape Paint 50 mm 50~100 mm Black & yellow stripe tape Paint 50~100 mm 50~100 mm Black & yellow stripe tape Line tape Paint Cart Trash can Sun carrier 4.3-a. c.

security space line (1) Partition line. Periksa semua tempat oleh kumpulan 5S secara berkala (bulanan. 2. (2) Positioning line/Indication * Indication is to be understandable for anyone. positioning line. * No damage or peeling of tape or pouch. Note 2): Repair indication/seal immediately. take actions such as increasing cleaning frequency etc. SEISO 1) Pembersihan berasaskan kepada criteria 5S 2) Pindahkan peralatan untuk pembersihan lantai Sweep & Clean 4. Note 1) When the floor is so dirty. Note 3) No missing the area of cleaning chack sheet where it is used commonly among departments. re-draw the whole length * Repair within 3 days for taping and 1 week for painting. Note 4) Do not step up on the board (pallet) with shoes on. Security space line * Minimum length to be repaired is 300 mm. SEIKETSU 1. tahunan) dan buatkan pembaikan. * When the color is not even in more than one-third of the length for repair. Kenalpasti criteria pembaikan untuk partition line. Basic style Damage prevention Wall -1 Wall -2 RAJAH 3 3.Bagaimana untuk membuat garisan. (No need indication) DISEDIAKAN OLEH AJK PERLAKSANAAN 5S IKMPs 35 .

SHITSUKE Ahli jawatankuasa 5s harus memantau dan memberi tunjuk ajar supaya SISIH/SUSUN/SAPU dapat dilaksana dan diamalkan DINDING (WALL) DISEDIAKAN OLEH AJK PERLAKSANAAN 5S IKMPs 36 .Line tape painting Mesti diperbaiki 5.

SEITON Letakkan item yang melibatkan perkakasan keselamatan seperti alat pencegah kebakaran Suis dan perkakasan elektrik hendaklah dilabelkan dan jelas dilihat. papan tanda dan peralatan lain perlu pemasangan di dinding supaya setiap orang mengetahui berita semasa dan memahami perlaksanaan amalan 5s Bagaimana untuk melaksanakannya 1. Buatkan tarikh tamat untuk bulletin dan memograf 2.OBJEKTIF Menyediakan informasi /arahan dengan menggunakan papan bulletin.SEIRI Susun semua keperluan yang diperlukan seperti (calendar. Pada papan kenyataan lekatkan petunjuk ’PAPAN KENYATAAN’ DISEDIAKAN OLEH AJK PERLAKSANAAN 5S IKMPs 37 . memograf) buang benda yang tidak diperlukan. jam dinding. bulletin.

buku.PAMERKAN BULETIN MENGIKUT TAJUK Papan 5s POWER DISTRIBUTION BOX 3. tahunan) Beritahu ketua zon/ ketua sub zon sekiranya terdapat kerosakan pada peralatan tersebut untuk diperbaiki.SEIKETSU Buatkan peraturan pemeriksaan untuk kumpulan audit bagi memelihara keseragaman (bulanan. Asingkan peralatan yang diperlukan dan tidak diperlukan sebelum pembersihan dan jaga keselamatan.SHITSUKE Ahli jawatankuasa 5s harus memantau dan memberi tunjuk ajar supaya SISIH/SUSUN/SAPU dapat dilaksana dan diamalkan dan menjadi tabiat. pakaian. tools dan sebagainya) dari atas ke bawah. Lapor kerosakan kepada unit selenggara. 5. Bersihkan tingkap. pintu. DISEDIAKAN OLEH AJK PERLAKSANAAN 5S IKMPs 38 .SEISO BULETIN BOARD Bersihkan rak penyimpanan (kasut. cermin dan peralatan lain berpandukan kepada kreteria oleh kumpulan 5s 4.

laci dan rak.simpanan nota.SEITON 1. laci dan rak mengikut kekerapan penggunaannya.KABINET OBJEKTIF Susun peralatan di dalam cabinet supaya apabila anda mengambilnya keluar dari cabinet dapat diambil dengan segera tanpa membuang masa pencarian. simpanan fail.Lekatkan label individu bertugas untuk simpanan. DISEDIAKAN OLEH AJK PERLAKSANAAN 5S IKMPs 39 .Buatkan senarai kawalan mengikut kategori 2.Buatkan kod warna untuk mengurangkan masa pencarian LABEL UNTUK FAIL/BAHAN/ALAT BIL 1 PENGGUNAAN MENGIKUT KATEGORI ITEM KEGUNAAN HARIAN (I JAM – 1/1 MINGGU MAK) KOD WARNA 2 ITEM JARANG DIGUNAKAN (1/1 MINGGI – 1/6 BULAN) ITEM HAMPIR TIDAK DIGUNAKAN (6 BULAN KEATAS) 3 3.item yang tidak perlu mesti dikeluarkan dari kabinet 2. Bagaimana untuk melaksanakannya 1.SEIRI Kategorikan item yang akan disusun didalam cabinet seperti tempat simpanan surat. no simpanan pada bahagian atas kiri cabinet. tempat simpan surat.

8.Rak/cabinet yang menggunakan roda hendaklah ditanda ‘ON’ dan caster brake dicat merah 6. label (Using label writer) Attach label at visible position (Notch type) Attach label by divided category (Using label writer) 4. kunci perlu disediakan untuk mengelakkan daun pintu/laci terjulur keluar.Buatkan tag pengguna untuk mengesan individu yang penggunakan cabinet tersebut kunci dan anak kunci di simpan di tempat simpan kunci DISEDIAKAN OLEH AJK PERLAKSANAAN 5S IKMPs 40 .Jika cabinet tiada penyelak/pengunci pintu.Apabila amalan menyimpan di amalkan setiap hari kunci cabinet hendaklah disimpan di tempat kunci. 7.Contoh label pada kabinet Storage No.Sekiranya cabinet digunakan oleh individu yang dipertanggungjawab sahaja kunci harus disimpan ditempat kunci yang berasingan 9.Cabinet hendaklah dipasang kukuh supaya tidak tumbang 5.

Buatkan senarai kawalan untuk mengesan penggunaan dan kehilangan 3.SHITSUKE Ahli jawatankuasa 5s harus memantau dan memberi tunjuk ajar supaya SISIH/SUSUN/SAPU dapat dilaksana dan diamalkan dan menjadi tabiat DISEDIAKAN OLEH AJK PERLAKSANAAN 5S IKMPs 41 .labelkan rak kunci dan anak kunci mengikut warna yang sesuai 11.10.SEISO Bersihkan cabinet mengikut senarai periksa pembersihan 5s Lapkan habuk pada bahagian yang sering berhabuk 4. sekiranya rosak perbaiki 5.SEIKETSU Periksa cabinet oleh kumpulan 5s (harian/bulanan) Periksa tiada kotoran.

SEITON Takrifkan lokasi penyimpanan dan tandakan label ketinggian barang yang akan diletak 1.Kenalpasti pengangkut barang yang boleh digunakan -Tidak rosak dan berfungsi dengan baik -Baik setelah diperbaiki -Setelah dibaiki masih tidak selamat digunakan -Tidak perlu dibaiki kos tinggi 2.7-1.SEIRI 1.0 meter dari paras lantai sebagai penanda aras untuk susunan 2.3 meter dari paras lantai sebagai penanda aras untuk susunan 3. Kapasiti muatan Open top dolly = 50kg Max Container carrier = 100 kg Max Hand trucks and dollies = maximum load specified by manufacturers 2.Barang yang diletakkan di atas container carrier ketinggian 0.Guna saiz yang betul untuk meletak dan mengangkat barang terutama size dan berat.Tinggi muatan 1.PENGANGKUT BARANG (CARTS) Objektif Menggunakan alat pengangkut barang dengan mudah Bagaimana untuk melaksanakannya 1.Untuk langkah keselamatan pengangkut barang yang beroda hendaklah ditanda ‘ON’ dan caster brake dicat merah DISEDIAKAN OLEH AJK PERLAKSANAAN 5S IKMPs 42 .Guna pengangkut barang beroda untuk kegunaan luar bengkel 4.

SEISO 1.Defined storage location Cart for outside D100 Mark the "on" side of the brake with red. 3.SHITSUKE Ahli jawatankuasa 5s harus memantau dan memberi tunjuk ajar supaya SISIH/SUSUN/SAPU dapat dilaksana dan diamalkan dan menjadi tabiat DISEDIAKAN OLEH AJK PERLAKSANAAN 5S IKMPs 43 .Periksa Pengangkat barang oleh kumpulan 5s (harian/bulanan) 2.SEIKETSU 1.Periksa dan baiki segala kerosakan pengangkat barang untuk memastikan keselamatan dan kualiti 5.Cuci pengangkut barang mengikut kriteria amalan 5s 2.Apabila memasuki kawasan seperti Makmal.Bilik Pengajar pastikan roda pengangkut barang bersih Letakkan penggalas kaki 4.

LABEL UNTUK JIGS DAN TOOLS BIL 1 PENGGUNAAN MENGIKUT KATEGORI ITEM KEGUNAAN HARIAN (I JAM – 1/1 MINGGU MAK) ITEM JARANG DIGUNAKAN (1/1 MINGGI – 1/6 BULAN) ITEM HAMPIR TIDAK DIGUNAKAN (6 BULAN KEATAS) KOD WARNA 2 3 2.Ketua zon bertanggungjawab ke atas proses perlupusan jigs/tools 2.JIGS AND TOOLS Objektif Mempastikan jigs dan tools bersih dan berada pada tahap selamat digunakan dan mempastikan kualiti peralatan tersebut terjamin Tools –item yang dibeli berpandukan kepada katelog jigs – item berpandukan kepada pengilang Bagaimana untuk melaksanakannya 1.Buatkan senarai kawalan mengikut kategori 3.SEITON 1. DISEDIAKAN OLEH AJK PERLAKSANAAN 5S IKMPs 44 .SEIRI 1.Jigs dan tools dikategorikan mengikut kod warna yang ditetapkan mengikut kekerapan penggunaannya. 2.Sekiranya jigs dan tools bersaiz kecil lekatkan stiker pada tempat simpannya.Letakkan stiker (nama dan nombor pada jigs dan tools yang sedia ada ) tempatkan ditempat yang sesuai.

Gunakan tape putih lebar 10mm untuk buat lot parking bagi meletak alat tersebut dan buatkan tag nama bagi setiap peralatan tersebut dan ditampal pada lot parking 2. 2- 3.sekiranya jigs dan tools disimpan dan diletakkan di bawah kawalan setiap meja kerja 1.3.Sekiranya cabinet digunakan untuk penempatan dan kawalan jigs/ tools 1-guna pembahagi untuk mengasingkan jigs dan tools Labelkan laci dan pembahagi mengikut nama jigsdan tools 2- DISEDIAKAN OLEH AJK PERLAKSANAAN 5S IKMPs 45 .sekiranya rak panel digunakan untuk penempatan dan kawalan jigs/ tools 1-Gantung Labelkan nama tampal dihadapan 3-Buatkan lot parking.

2- DISEDIAKAN OLEH AJK PERLAKSANAAN 5S IKMPs 46 .SEIKETSU Periksa Jigs dan Tools oleh kumpulan 5s (harian/bulanan) Periksa tiada kotoran. 5.SEISO 1-Pastikan benar-benar bersih jigs dan tools sebelum disimpan ditempat yang disediakan Tanggalkan habuk dan kotoran lain pada jigs dan tools serta lakukan pemeriksaan sebelum disimpan 4.SHITSUKE Ahli jawatankuasa 5s harus memantau dan memberi tunjuk ajar supaya SISIH/SUSUN/SAPU dapat dilaksana dan diamalkan dan menjadi tabiat. fungsi baik hendaklah dikekalkan selalu.3.

buatkan lot parking untuk penempatan gauge dan instruments Kenalpasti lokasi simpan DISEDIAKAN OLEH AJK PERLAKSANAAN 5S IKMPs 47 .GAUGE AND INSTRUMENT OBJEKTIF Mempastikan ketepatan dan fungsi pengukat (gauge) dan perkakasan (instrument) Bagaimana untuk melaksanakannya 1. Kaedah susunan hendahlah mengikut kekerapan penggunaannya LABEL UNTUK GAUGE DAN INSTRUMENT BIL 1 PENGGUNAAN MENGIKUT KATEGORI ITEM KEGUNAAN HARIAN (I JAM – 1/1 MINGGU MAK) ITEM JARANG DIGUNAKAN (1/1 MINGGI – 1/6 BULAN) ITEM HAMPIR TIDAK DIGUNAKAN (6 BULAN KEATAS) KOD WARNA 2 3 2.SEIRI Gauge dan instrument yang kerap digunakan hendaklah sentiasa di uji ketepatan bacaannya dan bentuk fizikalnya hendaklah selalu baik.SEITON 1. 2.Letakkan stiker (nama dan nombor pada GAUGE dan INSTRUMENT yang sedia ada ) tempatkan ditempat yang sesuai.Sekiranya gauge dan instrument bersaiz kecil lekatkan stiker pada tempat simpannya.

Labelkan laci dan pembahagi mengikut nama gauge dan instruments 3.sekiranya gauge dan instruments disimpan dan diletakkan di bawah kawalan setiap meja kerja -1.Gunakan tape putih lebar 10mm untuk buat lot parking bagi meletak alat tersebut dan buatkan tag nama bagi setiap peralatan tersebut dan ditampal pada lot parking 2.SEISO 1-Pastikan benar-benar bersih gauge dan instruments sebelum disimpan ditempat yang disediakan 2-Tanggalkan habuk dan kotoran lain pada gauge dan instrument serta lakukan pemeriksaan sebelum disimpan 4.Sekiranya cabinet digunakan untuk penempatan dan kawalan gauge/instruments 1-guna pembahagi untuk mengasingkan gauge dan instriments 2. 2- 3.sekiranya rak panel digunakan untuk penempatan dan kawalan jigs/ tools 1-Gantung Labelkan nama tampal dihadapan 3-Buatkan lot parking.3. fungsi baik hendaklah dikekalkan selalu.SEIKETSU Periksa Jigs dan Tools oleh kumpulan 5s (harian/bulanan) Periksa tiada kotoran. Tidak dibenarkan menggunakan gauge dan instruments yang telah tamat tarikh penggunaan dan harus di laras (calibration) DISEDIAKAN OLEH AJK PERLAKSANAAN 5S IKMPs 48 .

tarikh tamat tempoh penggunaan gauge perlu di laras 5.SHITSUKE Ahli jawatankuasa 5s harus memantau dan memberi tunjuk ajar supaya SISIH/SUSUN/SAPU dapat dilaksana dan diamalkan dan menjadi tabiat. DISEDIAKAN OLEH AJK PERLAKSANAAN 5S IKMPs 49 .

SEIRI Meja bengkel (Worktable) Letakkan peralatan perlu sahaja dan selalu guna sahaja di atas meja. Jangan meletak segala di atas meja dan dibawah meja.MEJA KERJA OBJEKTIF Untuk amalan bagi peningkatan produktiviti. Bagaimana untuk melaksanakannya 1. Meja pejabat Office desk Meja pejabat tidak memerlukan senarai peralatan Letakkan peralatan perlu sahaja dan selalu guna sahaja di atas meja DISEDIAKAN OLEH AJK PERLAKSANAAN 5S IKMPs 50 . kualiti dan keselamatan letak peralatan yang perlu sahaja di atas meja dan dibawah meja.

perkemas sekiranya ada perubahan Digalakkan menggunakan pengalas meja Meja hendaklah disusun rapi Jika ada wayer dipasang disetiap meja hendaklah dijalin dan balut supaya nampak kemas Straight line DISEDIAKAN OLEH AJK PERLAKSANAAN 5S IKMPs 51 .SEITON Item yang diperlukan mengikut kekerapan yang dikehendaki diletakkan di atas dan di bawah meja Labelkan peralatan yang disusun Buatkan garisan kuning untuk lot parking alat tulis didalam laci Garisan putih untuk parking lot diatas meja Material White tape/yellow tape Width : mm 10 mm Apabila anda meninggalkan meja kerja letakkan signboard untuk menunjukkan pergerakan anda 3. Perbaiki lot parking dan garisan sekiranya rosak. fungsi baik hendaklah dikekalkan selalu.SEIKETSU Periksa Meja kerja oleh kumpulan 5s (harian/bulanan) Periksa tiada kotoran.2.SEISO Bersihkan segala kekotoran terutama habuk dibawah dan diatas meja *pastikan tiada habuk dan sawang dibawah permukaan meja Guna bahan pencuci untuk menanggalkan kekotoran degil 4.

5. DISEDIAKAN OLEH AJK PERLAKSANAAN 5S IKMPs 52 .SHITSUKE Ahli jawatankuasa 5s harus memantau dan memberi tunjuk ajar supaya SISIH/SUSUN/SAPU dapat dilaksana dan diamalkan dan menjadi tabiat.

SEITON Perkara yang penting perlu ditunjukkan di premis adalah petunjuk arah. manakala untuk peralatan pemadam kebakaran garisan warna kuning Parking Lot walk way Motorcycle Parking Lot Bicycle Parking Lot DISEDIAKAN OLEH AJK PERLAKSANAAN 5S IKMPs 53 . plan lokasi.PREMIS Objektif Mewujudkan persekitaran baik. Garisan parking untuk kenderaan hendaklah dicat dengan warna putih. selesa dan suasana ceria Bagaimana untuk melaksanakannya 1.SEIRI Susun apa yang perlu dan tidak perlu sisih perkara yang tidak diperlukan 2. Buatkan bump jalan untuk kawal kenderaan keluar masuk Lukiskan garisan zon keselamatan. letakkan signboard dan lain-lain perkara yang dianggap penting. tempat letak kenderaan dan lain-lain lagi.

SEISO Jabatan harus bertanggungjawab dan menguruskan bagaimana untuk mengawal persekitaran supaya sentiasa dikekalkan bersih Kita harus memastikan persekitaran belakang bengkel sentiasa bersih 4. perbaiki papan tanda rosak kerosakan yang dikesan harus dibaiki dalam masa 1 minggu DISEDIAKAN OLEH AJK PERLAKSANAAN 5S IKMPs 54 .SEIKETSU 5 MINUTE 5S TALK harus diamalkan berterusan supaya tabiat menjaga kebersihan dapat dilaksanankan menyeluruh Gotong royong perdana harus diadakan 6 bulan sekali Cat semula garisan yang rosak.Forklift truck parking lot Fire hydrant Tempat pembuangan sisa tempat simpan bahan buangan kimia Tempat perlupusan alatan 3.

SHITSUKE Ahli jawatankuasa 5s harus memantau dan memberi tunjuk ajar supaya SISIH/SUSUN/SAPU dapat dilaksana dan diamalkan dan menjadi tabiat. Rujukan 5s manual SMS Corporation editor Tomekichi Yamada Nota rujukan Shipbuilding and quality management JICA Yokohama 2004 fukuoka shipyards yukasuka shipyard DISEDIAKAN OLEH AJK PERLAKSANAAN 5S IKMPs 55 .5.

DISEDIAKAN OLEH AJK PERLAKSANAAN 5S IKMPs 56 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful