You are on page 1of 13

KATA PENGANTAR

ccccccc c c 


c  c c  c c  c c c c c
c c c c c c c c  c c

c  c c c c c  cc c
 c c c c c c  c 
c c  c
  c c
 ccc cc c cc c c  c
 
 c cc c c ccc cc
c  
 cc c c!c
Pc "c #c $c %&'c c c c
c c  c c
" c
Pc $ c c 
c c c c  c c cc
 c c
c
 c  c(c c c cc cc c
c c  c c c c 
c 
 c c )c
 c c c cc 
c *cc
c

 +++++,-.-c
c
c
c
c
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc  c
c
c
c
c
c

c
¦A¦ I PENDAHULUAN
c
A. Latar ¦ akang
c 
c  c c c 
c c  c
 c c &
c c c  c /c c 0c c  c c
 c 
c c  c c 
c c c  c c
 c c&c

¦. Maksud Dan Tujuan

Pc 1 cc

1 c c  c c c  c 


c c
  c
c c  c ) cc 
 ccc
 c c c  c c 
c c c  c c
 c c&c

Pc cc

2 c  c 
c c  c  c  c c

c c  c c c 
c c  c 
c c
 )cc

ÿ. Waktu Dan T at


c !c c&c
 cc !cc c c$ c
c
D. Aat Dan ¦ahan
cc
1 cc !c
Pc 3cc
Pc 4c c.cc

c
Pc c
 c !cc
Pc c.cc
Pc c
Pc c cc

E. Karya Yang Akan Dibuat

Dc c c c cc 3c 


 c c c)c c

0c 5c
c c c c !c  c c
0c cc c c c !c c c
)0c 2 cc c c c !c.--c6c7-c) c
0c  cc c c c !c c

c
c

 . RANÿANGAN ANGGARAN ¦IAYA ( RA¦ )

 3c/.--c6c7-) 0c c /c.c6c8----cc0c !c$ccc8----c

cc/.c0c c c /c.c6c,----cc0c !c$ccc,----c

4c1 c/.c0c c /c.c6c,9----0c !c$c,9----c

 cc c c c /cc:c6c:9--cc0cc !c$ccc.----c

 c c c c /c.c6c9----c0cc !c$ccc9----c

; cc c c c c c c !c$c8<----c c
c c c c c c c c c c c c

P nyusun I P nyusun II

Ha ranicc c c c c c c D i indrianic

1
 c

=c1c  c

ADE ANWAR HIDAYAT S.Pd

c
¦A¦ II PENUTUP

 c c )
 c  c c c c c c
 
c c c c 
 c c 
c c  c 
c
 )cc

| c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c c
c
c
c
c
c
c
c
c

c
c
c
c

KATA PENGANTAR

ccccccc c c 


c  c c  c c c c 
c c c
 c c c c c c  c  c c c

 c c c c c c 
 c 
c (c c
*c  c 
 
 c c c c 
c c
 c c  ccc c
c 
) c c
 c c c c c 
c c  c  c  c
 c c

 +++++,-.-c
c
c
c
c
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc  c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c

c
c
c
c
¦A¦ I PENDAHULUAN
c
A. Latar ¦ akang
c 
c  c c c 
c c  c
 c c &
c c c  c /c c 0c c  c c
 c 
c c  c c 
c c c  c c
 c c&c

¦. Maksud Dan Tujuan

Pc 1 cc

1 c c c c c c2 c  c


c  c (c c (c c *c c  c

 c c c c c  c c 
c c
c c c c c&c

Pc cc


cc(c cc
c c 
 ccc c
c cc  cc c cc

ÿ. Waktu Dan T at


c !c c&c
 cc !cc c c$ c
c
D. Aat Dan ¦ahan
cc
1 cc !c
Pc 3cc

c
Pc 4c c.cc
Pc c
 c !cc
Pc c.cc
Pc c
Pc c cc

E. Karya Yang Akan Dibuat

Dc c c c cc 3c 


 c c c)c c

0c 5c
c c c c !c  c c
*0c cc c c c !c c c

0c 2 cc c c c !c.--c6c7-c) c
0c  cc c c c !c c

c
c

 . RANÿANGAN ANGGARAN ¦IAYA ( RA¦ )

 3c/.--c6c7-) 0c c /c.c6c8----cc0c !c$ccc8----c

cc/.c0c c c /c.c6c,----cc0c !c$ccc.9---c

4c1 c/.c0c c /c.c6c,9----0c !c$c,-----c

 cc c c c /cc:c6c:9--cc0cc !c$ccc.----c

 c c c c /c.c6c9----c0cc !c$ccc9----c

; cc c c c c c c !c$c8.9---c c
c c c c c c c c c c c c

P nyusun I P nyusun II nyusun III

Aidahcccccccccc cccDara R na   Pusita Aianti

ccccc1
 c

=c1c  c

ADE ANWAR HIDAYAT S.Pd

c
¦A¦ II PENUTUP

 c c 
c c c 
 c c 
c
 c 3c c 
 c c 
c c c c

 c
c c c
c )c

| c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c

c
c
c
c

| |
| 
  
|   
  |
Di susun oleh :
HAERANI
DEWI INDRIANI
Kelas :
XII IPA
c

YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM MIFTAHUSSA¶ADAH


SMA ISLAM MIFTAHUSSA¶ADAH
PARUNGKUDA KAB. SUKABUMI

c
ü | |
| 
  
|   
  |
Di susun oleh :
Aidah
Dara Remona
Puspita Alianti

Kelas :
XII IPA
c

YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM MIFTAHUSSA¶ADAH


SMA ISLAM MIFTAHUSSA¶ADAH
PARUNGKUDA KAB. SUKABUMI

c
ü