Konsep aspek-aspek nilai murni diterangkan lebih lanjut seperti di bawah. 1 BAIK HATI 1.

1 Berbelas kasihan - bersimpati terhadap kesusahan orang lain 1.2. Bertimbang rasa – mengambil kira keperluan dan perasaan orang lain. 1.3. Murah hati – memberi bantuan secara ikhlas kepada yang memerlukan. 1.4. Saling memahami – sanggup memberi dan menerima pandangan serta memahami perasaan dan keperluan orang lain. 1.5. Sedia memaafkan – sanggup meminta maaf dan memaafkan. _____________________________________________________________________________ _ 2. BERDIKARI 2.1. Berupaya bertindak sendiri – sanggup dan boleh melakukan sesuatu tanpa bantuan orang lain. 2.2. Yakin pada diri sendiri – percaya kepada kebolehan diri dan sanggup mencuba. 2.3 Bertanggungjawab - Kesanggupan diri seseorang untuk memikul dan melaksanakan tugas serta kewajipan dengan sempurna. 2.4 Jaya diri _____________________________________________________________________________ _ 3. HEMAH TINGGI 3.1. Kesopanan – berbudi bahasa dan beradab dalam pergaulan. 3.2. Mengakui kesalahan sendiri – sedia mengaku kesalahan diri sendiri serta sanggup menerima nasihat. 3.3. Ramah mesra – sedia bergaul mesra dengan semua orang. _____________________________________________________________________________ _

4.1. guru.4. Hormat kepada kepercayaan dan adat resam pelbagai kaum – menghormati kepercayaan dan adat resam semua kaum. Sayang akan nyawa diri – menyayangi nyawa diri sendiri dan orang lain. KASIH SAYANG 5.3 Cinta akan negara 5. KEADILAN .11 Menghargai maruah diri _____________________________________________________________________________ _ 5. Hormat dan taat kepada ibu bapa dan penjaga – memulia dan patuh kepada mereka. 4. rakan jiran dan pemimpin – menunjukkan rasa hormat serta memberi layanan yang baik kepada mereka. 4.2. Patuh kepada undang-undang – mematuhi undang-undang setiap masa.10 Menghargai tenaga kerja 4.9 Menghargai kebijaksanaan. Hormat kepada orang yang lebih tua. HORMAT-MENGHORMATI 4.4.1. pengalaman dan jasa 4.5.6 Hormat kepada hak asasi 4.3.7 Hormat kepada keperibadian individu 4.8 Patuh kepada ketepatan masa 4.4 Cinta akan keamanan dan keharmonian _____________________________________________________________________________ _ 6. 4. Sayang akan alam sekitar – Memelihara dan memulihara kehidupan flora dan fauna untuk kesejahteraan hidup. 5. 4. 5.2. Hormat kepada raja dan negara – menerima dan hormat kepada kerajaan serta lambang kebesaran negeri dan negara.

Adil – Membuat pertimbangan dan keputusan secara positif.3 Berani mempertahankan pendirian 8.2. 7. sekolah.2. masyuarakat negara dan agama. 7. KEBEBASAN 7.1 Kebebasan di sisi undang-undang .1.4 Pemikiran yang sihat dan membina .2. menyeluruh dan bersesuaian. 8. komuniti. 9. KEBERANIAN 8. Kebersihan persekitaran – Pemeliharaan alam sekeliling supaya rapi dan bebas daripada kekotoran dan pencemaran.6. Saksama – tidak menyebelahi sesuatu pihak dalam membuat keputusan. 8. Kebersihan diri – Merupakan kebersihan anggota yang perlu dijaga oleh setiap individu untuk kehidupan yang sihat. 9.1. Pertuturan dan perlakuan yang sopan – Pertuturan dan perlakuan yang terpuji dan perlu diamalkan oleh seseorang dalam hubungannya dengan orang lain.3. 9. Berani kerana benar – Berani mempertahankan sesuatu yang diakui kebenarannya dengan menunjukkan bukti yang nyata. KEBERSIHAN FIZIKAL DAN MENTAL 9.Boleh melakukan sesuatu asalkan tidak melanggar batasan peraturan dan undang-undang yang tersurat dalam keluarga. 6.1. Berani mencuba dengan tidak membuta tuli – Berani melakukan sesuatu perkara yang baru dan mencuba untuk kebaikan diri sendiri dan orang lain dengan mengambil kira risiko yang akan dihadapi.4 Berani bertanggungjawab _____________________________________________________________________________ _ 9.2 Kebebasan dalam sistem demokrasi _____________________________________________________________________________ _ 8.

Daya usaha – Berusaha bersungguh-sungguh dengan inisiatif.3 Cekal. 11.2._____________________________________________________________________________ _ 10.4 Gigih. Gotong-royong – Melakukan sesuatu tugas secara beramai-ramai dan sukarela.1. KERAJINAN 11. _____________________________________________________________________________ _ 11.1. negara dan antarabangsa 12.rajin dan bersungguh-sungguh _____________________________________________________________________________ _ 12. Perpaduan – Bersefahaman dan bekerjasama di peringkat keluarga. kreatif dan enovatif untuk menghasilkan sesuatu yang berkualiti. 11. 10.tetap dan teguh hati. KEJUJURAN 10.5 Tekun. 11. Ikhlas – Melakukan sesuatu suci hati tanpa mengharapkan balasan. 10. masyarakat. Amanah – Bertanggungjawab dalam melakukan sesuatu tugas yang diberikan dan dapat menimbulkan kepercayaan dan keyakinan orang lain. 11.2. 12. Bercakap benar – Menyatakan perkara yang benar tanpa menokok tambah atau berselindung. Toleransi – Bertolak ansur serta dapat mengawal mengelakkan berlakunya perselisihan. Dedikasi – Berminat dan rela mengorbankan masa dan tenaga untuk perkara yang berfaedah. KERJASAMA 12. 12.1.patuh kepada pendirian sendiri.5 Kebaikan bersama .2.4 Persaudaraan 12.3.3.

3 Penghargaan _____________________________________________________________________________ _ 15. Kesederhanaan dalam menimbangkan kepentingan diri dan orang lain – Membuat pertimbangan yang sewajarnya supaya memuaskan diri sendiri dan orang lain. KESEDERHANAAN 13.1. Berterima kasih – Melahirkan perasaan untuk menunjukkan pengiktirafan dan penghargaan terhadap sesuatu jasa. 15. sumbangan atau pemberian.1.2 Boleh membuat penaakulan 15. 14. Pertuturan dan pelakuan yang sederhana – Bertutur dan berkelakuan yang tidak melampaui batas serta menyinggung perasaan atau menimbulkan kemarahan orang lain. 13.1. KESYUKURAN 14. _____________________________________________________________________________ _ 14. Bermaufakat – Mengutamakan persetujuan dan kerjasama dalam sesuatu pekerjaan bagi kepentingan bersama.3 Berupaya berfikir secara logik dan terbuka _____________________________________________________________________________ _ 16.12.6 Tanggungjawab bersama _____________________________________________________________________________ _ 13.2. SEMANGAT BERMASYARAKAT 16. Boleh membuat pertimbangan – Berupaya mengambil kira baik buruknya sesuatu perkara sebelum membuat keputusan.2 Mengenang budi 14.1. . RASIONAL 15.

tolongmenolong dan bekerjasama dengan jiran tetangga dan masyarakat.16. Kejiranan – Berbaik-baik. bertolak ansur.2.1.3. Rela berkorban untuk negara – Sanggup melakukan apa sahaja demi mempertahankan negara daripada diceroboh. _____________________________________________________________________________ _ 17. Peka terhadap isu-isu sosial dalam masyarakat – Memahami masalah masyarakat dan sedia berusaha menyelesaikannya.2. . 16. PATRIOTIK 17. 17. Cintakan negara – Berbangga dan taat setia serta berusaha untuk memajukan negara.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful