PA_BPTV_KPM

M-TEK_ SAINS PERTANIAN

OPIK 1:

PA_BPTV_KPM

M-TEK_ SAINS PERTANIAN

TOPIK 2:

SAINS PERTANIAN
(TAHAP 1)

EKONOMI RUMAH TANGGA
(TAHAP 1)

NAMA TINGKATAN TAHUN SEKOLAH

: : : :

TIDAK BOLEH DIJUAL

CETAKAN PERTAMA 2009

PA_BPTV_KPM

M-TEK_ SAINS PERTANIAN

Cetakan Pertama Disember 2009 © Kementerian Pelajaran Malaysia Hak Cipta Terpelihara . Sebarang bahagian dalam buku ini termasuk ilustrasi dan isi kandungan tidak boleh diterbitkan semula bagi tujuan komersial dalam apa jua bentuk sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis dari Pengarah Bahagian Pendidikan Teknik dan Vokasi onal, Kementerian Pelajaran Malaysia, Aras 5&6 Blok E14, Kompleks Kerajaan Parcel E, Pusat Pentadbiran Persekutuan, 62604 Putrajaya.
03 ± 88845194 Faks : 03 ± 88845195

Disediakan oleh: Unit Teknikal Pengurusan Akademik Bahagian Pendidikan Teknik dan Vokasional Kementerian Pelajaran Malaysia Diterbitkan oleh : Pengurusan Akademik Bahagian Pendidikan Teknik dan Vokasional Kementerian Pelajaran Malaysia

PA_BPTV_KPM

M-TEK_ SAINS PERTANIAN

PRAKATA
M-TEK singkatan kepada Modul Pembelajaran Teknikal dihasilkan ekoran pencapaian pelajar aliran teknikal yang kurang memberangsangkan. Kekurangan bahan sokongan di pasaran turut menyumban g kepada masalah ini. Selain itu, keupayaan pelajar yang berbeza-beza dalam peperiksaan memberikan cetusan idea kepada Unit Teknikal, Pengurusan Akademik, Bahagian Pendidikan Teknik dan Vokasional untuk menghasilkan modul ini. Modul yang disediakan ini s elari dengan keperluan sukatan pelajaran tingkatan 4 dan tingkatan 5. Ia merupakan bahan sokongan pengajaran dan pembelajaran yang boleh membantu guru-guru dan pelajar untuk meningkatkan prestasi akademik ke tahap yang boleh dibanggakan. Sebagai usaha perm ulaan modul ini dilengkapi dengan nota ringkas peta minda ( Mind Map) dan soalan-soalan latihan mengikut topik. Penambahbaikan akan dilakukan dari masa ke semasa agar selari dengan keperluan kurikulum terkini. Saya mewakili Bahagian Pendidikan Teknik dan V okasional merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Unit Teknikal, Pengurusan Akademik kerana mengambil inisiatif menerajui projek ini. Sekalung penghargaan saya panjatkan kepada guru-guru di atas sumbangan dan kepakaran mereka sebagai panel penulis mo dul. Semoga M-TEK yang disediakan ini dapat dimanfaatkan oleh semua pihak yang terlibat dengan penggunaan yang optimum. Adalah diharapkan modul ini dapat memberi impak yang besar sebagai bahan sokongan pembelajaran yang sekaligus menyumbang kepada keberhas ilan pelajar aliran teknikal untuk melahirkan lebih ramai pelajar cemerlang yang mampu bersaing diperingkat lebih tinggi.

Pengarah Bahagian Pendidikan Teknik dan Vokasional Kementerian Pelajaran Malaysia

i

PA_BPTV_KPM

M-TEK_ SAINS PERTANIAN

SAINS PERTANIAN
(TAHAP 1)
KANDUNGAN
BIL PERKARA MUKA SURAT

NOTA RINGKAS & PETA MINDA SOALAN
BAB 1 : PERTANIAN DI MALAYSI A BAB 2 : FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERTUMBUHAN DAN HASIL TUMBUHAN BAB 3 : FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TUMBESARAN DAN PENGELUARAN TERNAKAN BAB 4 : PERLADANGAN SEBAGAI SUATU PERNIAGAAN BAB 5 : TEKNOLOGI DALAM PERTANI AN

1

44 46 62 71 76 82

SKEMA JAWAPAN

ii

PA_BPTV_KPM

M-TEK_ SAINS PERTANIAN

PA_BPTV_KPM PA_BPTV_KPM

M-TEK_SAINS PERTANIAN

M-TEK_SAINS PERTANIAN

BAB 1 : PERTANIAN DI MALAYSIA

1

PA_BPTV_KPM

M-TEK_ SAINS PERTANIAN

BAB 2 : FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERTUMBUHAN DAN HASIL TUMBUHAN
2.2 Faktor Iklim
Mencantas Menanam tanaman selingan Cahaya tiruan Mengawal rumpai Menyediakan sokongan Memilih tapak Menanam pada jarak yang sesuai Kaedah penerimaan cahaya optimum Faktor mempengaruhi penerimaan cahaya Fotosintesis Kefotokalaan Mengadakan penghadang Keluasan permukaan daun Susunan daun Proses yang dipengaruhi cahaya Tofografi Naungan transpirasi pendebungaan penyebaran penyakit dan perosak fizikal tumbuhan Memilih tapak Menyediakan sokongan Menanam pada jarak yang sesuai

Kesan angin

Amalan mengelakkan daripada cedera ribut

Cahaya
Unsur iklim yang mempengaruhi pertumbuhan dan hasil tanaman

Angin

Suhu
Kaedah mendapatkan suhu yang sesuai Memilih tapak Menyediakan naungan Menyediakan sungkupan

Hujan
Kaedah mendapatkan bekalan air yang optimum

Kesan suhu

Kesan hujan/air

Percambahan Transpirasi Kualiti hasil tumbuhan Fizikal tumbuhan Fotosintesis Transpirasi Kesegahan sel Penyerapan dan translokasi nutrien Pengairan Penyaliran Penjadualan masa menanam

3

PA_BPTV_KPM

M-TEK_ SAINS PERTANIAN

CORAK PENANAMAN

Sistem segitiga

sistem segiempat
JENIS SOKONGAN

sistem siku kluang

Kayu junjung

kayu tunggal

Sokongan berpara

sokongan berpagar

4

PA_BPTV_KPM

M-TEK_ SAINS PERTANIAN

2.3

Tanah
Sokongan mekanik Membekalkan nutrien Membekalkan oksigen dan air Kepentingan tanah Bahan mineral 45% Air 25% Gas 25% Bahan organik 5% Komponen tanah

tana tumbuhan dan haiwan Sisa
Tanah atas Tanah bawah Batuan Profil tanah lazim

TANAH
Kesan pH tanah Ketersediaan nutrient Sifak fizikal tanah Warna tanah Tekstur tanah Struktur tanah Faktor keasidan tanah Kandungan bahan induk Larut resap Penggunaan baja kimia Pereputan bahan organik Asid karbonik dan nitrik Resprasi akar Sifat kimia tanah Aktiviti mikrob Penyakit tumbuhan

Profil tanah

Sisa tumbuhan dan haiwan Tanah atas Tanah bawah

Batuan

5

PA_BPTV_KPM

M-TEK_ SAINS PERTANIAN

KOMPONEN TANAH

mineral

5%

WARNA TANAH
y y y y y y y

warna gelap merah perang kelabu kehitaman Putih Kuning

- kesuburan tinggi - terdapat oksida ferum, saliran baik, di le reng bukit - terdapat oksida ferum dan bahan organik, saliran baik - terdapat oksida ferum, saliran kurang baik - terdapat mangan oksida dan organik, pH rendah, menakung air - tinggi kandungan liat - terdapat oksida ferum dan air, saliran baik

STRUKTUR TANAH

Butir rapuh

Berlapis

Berblok

Prismatik

Kolumnar

6

PA_BPTV_KPM

M-TEK_ SAINS PERTANIAN

Amalan Untuk Membaiki Tanah
Tujuan

Jenis tanaman
Mengurangkan keasidan tanah Membekal nutrient tumbuhan Membaiki agregat tanah

Tujuan - Musnahkan rumpai - Mencampur baja - Timbus sisa tumbuhan - Kawal makhluk perosak

Jenis bahan kapur Jenis tanah
Batu kapur CaCO3

- Potong dan balikan tanah - Pecah dan longgar tanah keras - Sediakan pemugaran untuk primer - Contoh bajak sepak, piring putar dan pahat

Kandungan Kapur tohor CaO bahan organik
Kapur mati Ca(OH)2

- Sedia batas tanaman - Untuk bina batas semaian

Tujuan

Yang perlu dipertimbangk an sebelum penggapuran

Bahan

Pemugaran premier

Pemugaran skunder

PENGAPURAN

PEMUGARAN

AMALAN UNTUK MEMBAIKI KEADAAN TANAH

Prinsip kawalan hakisan: - Melindungi permukaan tanah - Mengelakkan pengaliran air - Mengurangkan kelajuan air

PEMBAJAAN

PENCEGAHAN DAN PENGAWALAN HAKISAN TANAH

Cara membaja Taburan Alur Poket Semburan daun (foliar)

Jenis baja

Gred baja
Kuantiti nutrien utama dalam baja. Dalam bentuk peratus

Jenis hakisan
Hakisan alur Hakisan lurah Hakisan permukaan

Kaedah mencegah/mengawal haskisan tanah oleh air
Menanam penutup bumi Membuat teres Menanam mengikut kontur Membuat sungkupan Menanam secara jalur

Baja organik Tinja haiwan Sisa ladang Baja kimia Baja lurus Baja sebatian Baja campuran Baja lengkap

Membina sistem perparitan

7

PA_BPTV_KPM

M-TEK_ SAINS PERTANIAN

PENGIRAAN BAJA
Panduan Pengiraan Baja : 1. Perkara yang perlu diingat : 1. Baja ( Nama baja seperti Ammonia sulfat, CIRP,MOP ) 2. Kuantiti baja = 100 kg 3. Nutrien [ Nitrogen(N),Fosforus (P 2O5) ,Kalium( K 2O) ] 4. Kuantiti nu trien 2. BAJA TUNGGAL Contoh : Urea (20 % N ) : : : : Urea 100 kg N 20 kg nutrien N 20 kg N ( tetap )

Baja Kuantiti baja Nutrien Kuantiti nutrien Langkah pengiraan : Baja Urea 100 kg Urea

Rumusan : 100 kg Urea mengandungi 20 kg nutrien N 3. BAJA CAMPURAN / SEBATIAN / LENGKAP Contoh : Baja NPK Hijau (12 : 17 : 24 ) Baja Kuantiti baja Nutrien Kuantiti nutrien Langkah pengiraan : i) Baja NPK Hijau 100 kg NPK Hijau (ii) Baja NPK Hijau 100 kg NPK Hijau (iii) Baja NPK Hijau 100 kg NPK Hijau : : : : nutrien N 12 kg N nutrien P2O5 17 kg P 2O5 nutrien K2O 24 kg K 2O NPK Hijau 100 kg ( tetap ) N : P 2O5 : 12 kg 17 kg

K 2O 24 kg

Rumusan : 100 kg NPK Hijau mengandungi 12 kg nutrien N 100 kg NPK Hijau meng andungi 17 kg nutrien P 2O5 100 kg NPK Hijau mengandungi 12 kg nutrien K2O

8

PA_BPTV_KPM

M-TEK_ SAINS PERTANIAN

2.4

Faktor biosis

Biologi

Kimia

Parasit Saprofit Patogen Vektor

Kultur

Undang -undang Pengurusan perosak bersepadu Kaedah mengawal organisma Virus

Fizikal

Istilah Bakteria Kulat Jenis Organisma

BIOSIS
Tindakan racun kimia Racun perut Contoh : Malathion Racun sentuh Contoh : Paraquat Racun sistemik Contoh : Benomil Racun pewasap Contoh : Vapam

Nematod Serangga Rumpai

Kepentingan ekonomi organisma Keburukan Agen penyebab penyakit Mencederakan tisu akar Pembawa virus Merosakkan tanaman Bersaing berebut cahaya air, ruang dan nutrien Merendahkan mutu hasil Tempat perlindungan perosak

Kebaikan Agen pengawal perosak Penguraian bahan organik Memperbaiki keadaan tanah Mencegah hakisan tanah Membekalkan makanan

9

PA_BPTV_KPM

M-TEK_ SAINS PERTANIAN

JENIS ORGANISMA
Jenis organisma
y y y y y y y y y y y y y y y y y

Ciri Binaan ringkas Hidup dalam sel hidup sahaja Berbentuk polihedral, rod, spiral d an bebola Mengarahkan sel perumah membentuk virus baru Bersel tunggal Berbentuk rod Mempunyai flagelum (bebenang) untuk bergerak Hidup sebagai parasit atau saprofit Tidak mempunyai klorofil Hifa ± menghasilkan spora, cara utama menyerang tanaman Saprofit Berbentuk selinder, licin tanpa segmen atau kaki Mencucuk dan menghisap cecair tumbuhan menggunakan stilet Invertebrata Badan bersegmen ± kepala, toraks dan abdomen Mempunyai tiga pasang kaki dan satu atau dua pasang sayap Persaingan mendapatkan cahaya, air , nutrien dan ruang

Virus

Bakteria

Kulat

Nematod

Serangga

Rumpai

TAKRIF
Organisma Parasit Patogen Saprofit Vektor
y y y y

Takrif Organisma yang mendapat faedah daripada perumah / mendapat makanan dari perumah. Organisma penyebab penyakit seperti bakteria, kulat dan virus Organisma yang bergantung hidup pada perumah yang telah mati / mendapat makanan dari bahan yang reput Organisma pembawa patogen / punca penyakit

Kepentingan ekonomi organisma
Kesan manfaat dan berbahaya organisma Organisma Kesan manfaat y Agen pengawal perosak y Menyerang larva rama -rama, kupu-kupu, kumbang, belalang dan hama Kesan berbahaya y Agen penyebab penyakit y Contoh penyakit merah pada padi dan bintik cincin pada betik y Disebar kepada tumbuhan sihat oleh o Vektor seperti afid, lelompa t daun, nematod dan kulat o Biji benih yang dijangkiti virus o Peralatan ladang tercemar virus o Pekerja yang bekerja diladang

Virus

10

PA_BPTV_KPM

M-TEK_ SAINS PERTANIAN

Organisma

Kesan manfaat
y Penguraian bahan organik y Pengikatan nitrogen oleh bakteria yang hidup bebas spt Azotobacter dan Rhizobium yang bersimbiotik dengan pokok kekacang y Penitratan oleh bakteria Nitrobacter dan Nitrosomonas y Bakteria Bacillus thuringiensis adalah agen pengawal biologi y Agen pengurai bahan organik y Kulat mikoriza bersimbiotik dengan akar pokok ru, jagung dan bawang. Bantu akar tumbuhan mengambil nutrien fosforus, b antu biji benih orkid bercambah dan hubungan kekal dengan akar udara orkid. y Memerangkap nematod dalam tanah y Mengawal serangga y Membantu mengurai bahan organik y Mengawal serangga y Mengawal bakteria, kulat dan nematod lain y Membantu proses pendebungaan y Memperbaiki keadaan tanah y Pemangsa kepada perosak

Kesan berbahaya
y Serang/memasuki tanaman melalui stoma, lentisel, bunga dan luka y Dibawa oleh serangga atau disebar oleh biji benih y Contoh penyakit - Hawar daun(padi) oleh Xanthomonas spp

Bakteria

Kulat

y Memasuki tumbuhan melalui luka,stoma,kutikel, dan epidermis. y Contoh penyakit ± reput batang dan cendawan angin

Nematod

y Rembesan air liur mencedera tisu akar y Interaksi nematod dengan organisma lain y Pembawa virus y Contoh penyakit bengkak akar y Merosakkan tanaman y Membawa pelbagai penyakit y Contoh perosak padi - bena perang dan kelapa sawit ± kumbang tanduk y Jenis mulut menggigit dan mengunyah seperti larva kupu-kupu kumbang, lalat, kumbang dewasa dan belal ang y Mulut mencucuk dan menghisap seperti afid, bena hijau, teritip, pianggang dan lelompat daun. y Bersaing dengan tanaman untuk mendapatkan cahaya, air, rua ng dan nutrien y Hasil yang bercampur dengan rumpai dan biji benih rumpai merendah mutu hasil y Tempat perlindungan perosak dan penyakit tanaman

Serangga

Rumpai

y Mencegah hakisan tanah y Membekalkan makanan dan tempat perlindungan musuh semulajadi perosak

11

PA_BPTV_KPM

M-TEK_ SAINS PERTANIAN

Tanda umum penyakit dan serangan perosak
Organisma Virus Bakteria Kulat Nematod Serangga Rumpai
y y y y y y

Tanda Mozek, daun kuning, corak bercincin, pertumbuh an terencat dan daun berpilin Bintik, layu, reput dan mati rosak Reput, melecur, bonggol, kulapuk dan karat Akar ± bonggol, tercedera, bercabang dan reput Daun berlubang dan buah rosak Hasil rendah dan pertumbuh an terbantut

Hubungan hidup
1.

Simbiosis - hubungan di antara dua organisma yang saling mendapat manfaat atau
saling bergantung antara satu sama lain. Contoh : Hubungan kekacang dengan bakteria Rhizobium.

2.

Mikoriza - hubungan simbiotik antara kulat dengan akar pokok ru, jagung dan bawang
Contoh : Kulat - membantu akar tumbuhan menyerap nutrien Pengawalan Organisma

C
Populasi

B A

Masa Graf 1 : Populasi perosak melawan masa Aras populasi perosak (rujuk Graf 1) (a) Aras keseimbangan am ( A ) y Populasi perosak stabil, bilangan perosak masih berada pada paras tidak berbahaya dan kawalan tidak diperlukan (b) Aras ambang ekonomi ( B ) y Aras penentu untuk bertindak melakukan kawalan berdasarkan aras populasi perosak (c) Aras kecederaan ekonomi ( C ) y Aras populasi telah mencapai tahap yang menyebabkan kerugian y Kerosakan teruk, tidak boleh dikawal lagi

12

PA_BPTV_KPM

M-TEK_ SAINS PERTANIAN

Kaedah Pengawalan Perosak 1. Kaedah Fizikal
y y

Penggunaan alatan atau keadaan fizikal untuk mengawal perosak Kaedah: y Sekatan mekanik y Sekatan tingkahlaku y Perubahan persekitaran perosak Mengawal perosak tanpa menggunakan bahan kimia Caranya menghalang perosak mendapat makanan atau dedahkan perosak kepada keadaan yang tidak sesuai Amalan: Pemugaran tanah Menggilirkan tanaman Varieti resistan  Penanaman campuran Amalan penanaman yang baik Penggunaan organisma lain seperti parasit, pemangsa dan patogen secara sengaja untuk mengurangkan populasi perosak. Bermula dengan pengenalan musuh semulajadi perosak dan diikuti kajian tentang perumah musuh semulajadi Untuk mengawal Larva rama-rama Plutella xylostella di kebun sayur Larva dan rama-rama di kebun sayur Tikus di ladang kelapa sawit dan sawah Beberapa jenis nematod Perosak lenggai koko(kepinding nyamuk)

2.

Kaedah Kultur 
 

3.

Kaedah Biologi 


Agen Kawalan Biologi Tebuan Cortesia plutellae Bakteria Bacillus thuringiensis Burung hantu dan ular senduk Pokok bunga tahi ayam ( Tagetes sp) dan rembesan asparagus Semut hitam koko

Kebaikan dan kelemahan kawalan biologi
Kebaikan Mengurangkan masalah pencemaran alam sekitar Selamat digunakan oleh petani Mengurangkan kos pengurusan perosak untuk jangka panjang Kelemahan Perosak tidak dapat dihapus kesemuanya Pemangsa mungkin serang organisma bermanfaat Pemangsa tidak dapat mengawal semua perosak Bilangan perosak lain mungkin meningkat Perlu pengetahuan teknik membiak musuh semulajadi, ekosistem, ekologi dan tabiat perosak atau pemangsa Ekosistem, ekologi dan tabiat perosak dan pemangsa perlu diketahui Kesan kawalan mengambil masa yang lama

y y y

y y y y y

y y

13

PA_BPTV_KPM

M-TEK_ SAINS PERTANIAN

4.

Kawalan Kimia
y y y y y

Kelebihan Mudah digunakan Berkesan dengan cepat Dapat digunakan bila -bila masa Mudah didapati di pasaran Banyak perosak dapat dikawal

y y y y 

Aspek Kesan kawalan Sasaran Kos pengurusan perosak Pengetahuan/kemahiran petani Risiko kepada petani Kedapatan di pasaran Kesan pada tumbuhan/hasil tanaman Kesan kepada alam sekitar

Kelemahan Mencemar alam sekitar Mencederakan tisu Mungkin membunuh pemangsa Mewujudkan perosak yang resistan terhadap racun Meninggal kesan bau dan rasa

Bandingbeza kaedah kawalan biologi dan kaedah kawalan kimia
Kawalan biologi Lambat Organisma tertentu mengawal perosak tertentu Kos tinggi untuk jangka pendek tetapi kos menjadi rendah untuk jangka panjang Petani perlu pengetahuan/kemahiran tinggi Rendah/tidak membahayakan petani Terhad/sukar diuruskan Tiada kesan Tiada/tidak cemar alam sekitar Kawalan kimia Cepat Boleh kawal banyak jenis perosak dengan satu jenis racun kimia Kos rendah bagi jangka pendek tetapi kos menjadi tinggi untuk jangka panjang Tidak perlu pengetahuan/kemahiran tinggi Tinggi/berbahaya kepada kesihatan petani Mudah didapati di pasaran/mudah di beli Ada kesan kimia/bau pada hasil tanaman Mencemar alam sekitar (udara, air, tanah)

Pengelasan racun perosak
Racun perut y Bentuk cecair, serbuk, bintil atau umpan y Digunakan sebagai umpa n/sembur y Membunuh apabila dimakan oleh perosak y Contoh: Malathion (racun serangga), zink fosfida dan warfarin (racun tikus) Racun sentuh y Membunuh perosak apabila terkena perosak y Memasuki sistem peredaran darah, sistem pernafasan perosak atau mengganggu si stem saraf y Diguna dalam bentuk semburan kabus y Contoh : o Racun serangga ± karbaril, heptaclor, dan BHC o Racun kulat yang mengandungi kuprum dan raksa o Racun rumpai ± parakuat Racun sistemik y racun disembur atau ditabur pada tanaman y racun meresap ke seluruh tum buhan menyebabkan seluruh tumbuhan beracun kepada perosak y contoh furadan( racun serangga) dan Benomil (racun kulat) 14

PA_BPTV_KPM

M-TEK_ SAINS PERTANIAN

Racun pewasap y Membunuh perosak apaila tersedut masuk ke dalam sistem respirasinya y Contoh Metil bromida dan vapam

Maklumat yang terdapat pada label bekas racun kimia
y y y y

Nama dagangan Pengeluar/pengilang dan alamat Kandungan bahan aktif Kelas/darjah keracunan mengikut warna Kelas 1a 1b II III IV
y y y y y y

Warna label Hitam Merah Kuning Biru Putih

Catatan Beracun - amat bisa Beracun - bisa Beracun Berbahaya Berbahaya

Perosak sasaran ± contoh serangga / kulat / rumpai / haiwan dll Cara guna Kadar penggunaan / bancuhan / campuran dengan air Tarikh pengeluaran dan tarikh luput Langkah keselamatan ± jika petani terkena racun itu Cara penyimpanan dan melupuskan bekas
LANGKAH KESELAMATAN APABILA MENGGUNA RACUN KIMIA 

     5.

Gunakan racun kimia yang paling sesuai dengan sesuatu jenis perosak Baca maklumat pada botol atau bungkusan racun Sukat dengan tepat racun yang hendak digunakan Periksa keadaan semua bahagian penyembur sebelum digunakan Jangan sentuh , hidu atau merasa racun kimia Gunakan kayu atau benda lain untuk membancuh bahan kimia Jangan makan atau minum semasa membancuh atau menyembur Pakai pakaian pelindung yang sesuai Bersih semua alat sebelum atau selepas digunakan Bersihkan bahagian muncung penyembur yang tersumbat Simpan racun kimia ditempat selamat dan berkunci

Kaedah Undang-undang Kuarantin Bahan tumbuhan yang di bawa masuk dari luar negara diperiksa, diuji dan disah bebas dari perosak atau penyakit Penghapusan Tumbuhan atau bahan tanam an yang disahkan berpenyakit dimusnahkan Contoh penyakit hawar getah. Peraturan: y Dikuatkuasakan oleh Akta Kuarantin Tumbuhan 1971 dan Peraturan Kuarantin Tumbuhan 1981 Pensijilan: y Biji benih yang di bawa masuk perlu mendapat sijil pengesahan bebas penyaki t y Akta Racun Makhluk Perosak 1974 - menetapkan peraturan kedai yang menjual dan menyimpan racun.

15

PA_BPTV_KPM

M-TEK_ SAINS PERTANIAN

6. Pengurusan Perosak Bersepadu Melibatkan penggunaan pelbagai jenis kaedah kawalan secara teratur dan saling melengkapi seperti: y Penggunaan varieti r esisten y Pemantauan dan ramalan perosak y Kawalan biologi y Penggunaan kimia secara bijaksana Konsep pengurusan perosak bersepadu y musuh semulajadi digalak bertambah y jalankan kawalan kultur dan kimia secara terkawal y mengguna pakai prinsip ekologi Pengawalan perosak bersepadu masih belum berjaya sepenuh kerana masalah y Kurang pengetahuan mengenai ekologi perosak y Mengoptimum penggunaan sumber melalui pengurusan ekosistem y Teknik membiak semulajadi masih menghadapi masalah y Kurang pengetahuan di kalangan petani 

2.5 r gen

Faktor genetik

Mengenal pasti baka berpotensi Melakukan pemilihan Biji benih Seks Kaedah menghasilkan variati baru Melakukan pengacukan Menguji generasi F1 Cepat mengeluarkan hasil Hasil tinggi Aseks Ciri tumbuhan yang dikehendaki Hasil berkualiti Bernilai estetik Resistan terhadap penyakit dan perosak

Keratan Tut

Pembiakkan Cantuman Organ penyimpanan Pembiakan rumpun Kultur tisu

GENETIK

16

PA_BPTV_KPM

M-TEK_ SAINS PERTANIAN

Kaedah pembiakan tanaman
Seks Biji benih
y y y y

disemai dan dialihkan ke beg politena atau tanam terus mudah dilakukan kos rendah ciri pokok yang terhasil mungk in berbeza prestasi contohnya pokok buahan dikenali juga sebagai markot contoh puding ,limau dan ciku prestasi pokok sama dengan induk menyatukan tumbuhan menjadi tumbuhan baru mencatumkan tunas baka dengan poko k penanti ada beberapa jenis seperti cantuman tunas , cantuman baji dan lain -lain bermaksud organ / bahagian tumbuhan yang menyimpan makanan dan boleh hidup dengan mengeluarkan akar contoh bebawang, stolon rizom dan umbisi cara membiaknya dengan menceraikan bahagian bebawang atau umbisi dari pokok induk. Manakala rizom dan stolon boleh dipotong -potong menjadi bahagian yang lebih kecil untuk dibiak. dilakukan bagi pokok yang mempunyai rizom/stolon / ubi berakar rumpun dikeluarkan, dipecahkan dan bahagian tersebut ditanam ia akan tumbuh dan membiak.

Tut

y y y y y y

Cantuman

y

Organ penyimpanan

y y

Aseks

y

Pembahagian Rumpun

y y

y y y y

Kultur Tisu
y y y y

membiakkan tanaman dan medium akar dan persekitaran buatannya dalam keadaan steril/ tanpa mikrorganisma Pokok yang terhasil dipanggil klon Tisu yang dikultur adalah seragam dipanggil kalus Pembentukan pucuk dan akar baru diaruh menggunakan medium mengandungi pengawalatur seperti auksin dan sitokinin Tisu dari sel yang aktif seperti meristem diambil, tisu ini dipanggil tisu eksplan untuk dijadikan kal us Tisu ini dicuci dan dimasukkan ke dalam medium yang telah disteril Medium biasanya mengandungi nutrient dan pengawalatur Contohnya tanaman orkid dan pisang.

17

PA_BPTV_KPM

M-TEK_ SAINS PERTANIAN

2.6

Pengawalatur pertumbuhan
Fototropisme

Pertumbuhan

Geotropisme Kedominan apeks

Takrifan ± bahan kimia semulajadi dan sintetik untuk mengawal pertumbuhan tumbesaran pada kepekatan rendah

Pembentukan bunga Auksin Pembentukan buah Pembentukan akar

PENGAWALATUR PERTUMBUHAN

Jenis
Giberelin

Pembahagian sel Pemanjangan sel Kedormonan biji benih Percambahan biji benih

Kesan pengawalatur

Memepengaruhi hasil pendebungaan Mempengaruhi kemasakan Etilena

Pemasakan buah Kematangan tisu dan penuaan Percambahan biji benih

Meningkatkan hasil Mengawal pertumbuhan vegatatif Perencat pertumbuhan

Merangsang pengeluaran lateks Kedormonan biji benih

Melambatkan keguguran daun bunga dan buah

18

PA_BPTV_KPM

M-TEK_ SAINS PERTANIAN

BAB 3 : FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TUMBESARAN DAN PENGELUARAN TERNAKAN

3.2

Iklim

B TERNAKA N
Suhu Cahaya Hujan/kelembapan Mengadakan perumahan sempurna Pokok naungan Cara mengurangkan kesan himpitan iklim Ragutan waktu malam Baka yang toleran Makanan bernutrien tinggi Secara tidak langsung Penghasilan makanan ternakan Pengendalian dan penyimpanan Serangan parasit dan penyakit ternakan

Unsur Iklim

IKLIM
Kesan Iklim Secara langsung Pengeluaran hasil Pelakuan semasa meragut Pengambilan makanan Tumbesaran Pembiakan

Himpitan iklim / bebanan haba adalah keadaan alam yang boleh menyebabkan gangguan keseimbangan fisiologi ternakan

19

PA_BPTV_KPM

M-TEK_ SAINS PERTANIAN

3.3

Pemakanan

Karbohidrat Protein ± membaiki tisu organ _ membentuk enzim, _ antibodi, enzim Lemak ± sumber tenaga, penebat tenaga Mineral ± mengekalkan kesihatan Kelas makanan Air ± kawal suhu badan Vitamin ± pengawal proses dalam badan

kanan teraka Memenuhi keperluan
dan pembiakan Memenuhi keperluan tumbuhan Mengekalkan kesihatan Kepentingan pemakanan

PEMAKANAN TERNAKAN
Sistem pencernaan Bahan makanan

Foraj Rumput ternak Pastura Segar Rumput kering Rumput baik pulih Pengeluaran hasil tinggi Digemari ternakan Nutrien yang tinggi Jenis saka Ketahanan tinggi Kadar batang kepada tinggi Kadar tumbesaran cepat Kecernaan baik kekacang Foder Awetan Rumput peram (silaj) contoh Napier Guinea Setaria Digitaria

Konsentrat Bijiran Sisa industri

Bahan tambahan

Ruminan Rumen Retikulum Omasum Abomasum

Bukan ruminan

Paruh Esofagus Tembolok Proventrikulus Hempedal Pankreas Hati Pundi hempedu Usus Serkum Kloaka

20

PA_BPTV_KPM

M-TEK_ SAINS PERTANIAN

JENIS-JENIS NUTRIEN 
   karbohidrat protein lemak mineral vitamin air

SISTEM PENCERNAAN Struktur sistem percernaan ruminan ( lembu )

retikulum

Abomasum

Struktur sistem pencernaan bukan ruminan ( ayam )
esofagus tembolok hati proventrikulus hempedal Pundi hempedu Usus kecil

pankreas rektum kloka

sekum

21

PA_BPTV_KPM

M-TEK_ SAINS PERTANIAN

Foraj 
 adalah tumbuhan hijau yang menjadi makanan ternakan ruminan mengandungi fibe r tinggi tetapi nutrien rendah terdiri daripada rumput ternak, kekacang, pokok renek dan rumpai adalah rumput atau tumbuhan bermutu tinggi yang ditanam untuk dipotong dan diangkut contoh : rumput kering dan silaj Rumput bermutu tinggi y ang ditanam untuk diragut Makanan yang mengandungi fiber yang rendah tetapi tinggi nutrien Rumput pastura bermutu tinggi yang ditanam untuk makanan ternakan Catuan yang dapat membekalkan nutrien yang m encukupi untuk keperluan sara diri dan pengeluaran hasil ternakan

Foder Pastura 

 Konsentrat

Rumput baik pilih 

y

Catuan makanan ternakan

3.4 Kesihatan esihatan
KEPENTINGAN KESIHATAN MENGELAKKAN JANGKITAN KURANGKAN KADAR KEMATI AN

KESIHATAN

PENGELUARAN MAKSIMUM PENUKARAN MAKANAN OPTIMUM

PENYAKIT Simptom Punca Serangan patogen & parasit Kekurangan nutrien Kecederaan fizikal Kecederaan kongenital Pencemaran makanan dan minuman Tiada selera makan Cirit-birit Suhu badan tinggi Mata kuyu Tidak aktif Berat badan turun Bulu kasar dan kusut Pengeluaran hasil kurang Pemvaksinan Baka resistan Kawalan vektor Sanitasi Penakaian Pemberian makanan seimbang Pencegahan dan pengawalan Kurantin Penghapusan

Bahan merawat Antiseptik Antibiotik Racun cacing Racun parasit luar

22

PA_BPTV_KPM

M-TEK_ SAINS PERTANIAN

3.5

Genetik

Cepat membesar Cepat mengeluarkan hasil

Lebih baik dari induk Tahap kecergasan tinggi Ciri kemandirian tinggi Kebaikan Kacuk

Kelebihan -Ciri dalaman baka -Ciri luaran seragam Kekurangan -Pengurangan kecergasan -Keupayaan membiak

Genetik

Melahirkan banyak anak Hasil tinggi Hasil berkualiti Kecekapan penukaran makanan Resistan terhadap penyakit Toleran terhadap persekitaran

Seturunan

Ciri ternakan yang dikehendaki

Kaedah pembiakan GENETIK
Jenis pembiakan

Organ pembiakan ruminan

Tanda biang

Semulajadi

Permanian beradas

Membenarkan diri dipanjat Jantan Testis Skrotum Epidemis Vas deferens Pundi sperma Kelenjar prostat Kelenjar crowper Betina Vulva Faraj Serviks Uterus Tanduk rahim Oviduktus Ovari Kerap kencing Sentiasa menegakkan ekor Kurang selera makan Gelisah dan bising Mengasingkan diri Terdapat mukus di vulva Vulva merah dan bengkak Penyediaan semen Mengumpul Mencairkan Menyimpan

23

PA_BPTV_KPM

M-TEK_ SAINS PERTANIAN

Sistem pembiakan betina

Sistem pembiakan jantan

24

PA_BPTV_KPM

M-TEK_ SAINS PERTANIAN

Pembiakan semulajadi dan permanian beradas
(kelebihan, kekurangan dan perbezaan) Teknik pembiakan
y

Kelebihan Tidak memerlukan kepakaran manusia - pengawanan berlaku dengan sendirinya apabila betina estrus - lembu jantan dapat mengenal pasti lembu betina yang estrus Penternak tidak perlu mengesan estrus lembu jantan dapat mengenal pasti lembu betina yang estrus dan melakukan pengawanan kerja mengesan lembu estrus adalah sukar jika bilangan ternakan banyak

Kekurangan
y Baka pejantan terpilih sukar ditentukan - pengawanan berlaku tanpa pengawasan penternak - penternak tidak tahu dengan lembu jantan mana betina telah mengawan y Kadar pejantan dengan betina terhad - pejantan tidak mampu mengawan dengan banyak lembu betina yang estrus dalam satu-satu masa - banyak lembu pejantan diperlukan jika lembu bertina banyak y Pejantan rakus menyebabkan lembu betina cedera - pejantan akan terus mengawan dengan lembu betina yang sedang estrus - kerakusan pejantan menyebabkan betina cedera seperti cedera atau luka pada bahagian belakang dan faraj y Seekor pejantan dapat melakukan permanian hanya pada seekor betina dalam satu masa - kemampuan pejantan adalah terhad - pejantan dapat mengawan dengan seekor betina sahaja pada satu masa y Data pembiakan sukar ditentukan - kerana penjantan bergaul dengan lembu betina, pengawanan berlaku dengan bebas - petani tidak dapat mengesan pejantan yang telah mengawan dengan lembu betina y Perlu kos tinggi untuk mendapatkan baka luar negeri - untuk hasil baka baru perlu import baka dari luar negeri - mengimport baka pejantan dari luar negeri memerlukan kos yang tinggi penternak perlu menampung kos membeli, membawa dan menyelenggara baka pejanta n yang diimport

Pengawanan semulajadi

y

-

25

PA_BPTV_KPM

M-TEK_ SAINS PERTANIAN

Teknik pembiakan Permanian beradas
y

Kelebihan Data pembiakan dapat dikumpul dengan berkesan anak yang dilahirkan dikenal pasti keturunannya sumber semen telah dikenal pasti bakanya Mudah menghasilkan baka baru boleh import semen beku baka baik dari luar negeri kos import semen lebih murah boleh mendapat semen dari baka jantan terpilih Betina tidak cedera kerana kerakusan baka pejantan baka pejantan tidak digunakan hanya perlu menyuntik semen pada lembu betina
y

Kekurangan Perlu kemahiran suntik semen kemahiran menyuntik semen menentukan kejayaan permanian beradas penternak tidak mahir melakukan suntikan semen masih memerlukan bantuan pegawai Jabatan Perkhidmatan Haiwa n

y

-

y

-

y

Perlu kemahiran memerhati/mengesan estrus estrus berlaku dalam masa yang singkat sahaja iaitu 8 ± 12 jam kegagalan mengesan estrus menyebabkan permanian beradas tidak boleh dilakukan perlu menunggu pusingan estrus seterusnya

-

-

y Kos pengendalian murah

tidak perlu simpan baka pejantan, hanya simpan semen beku baka pejantan tidak perlu dipelihara semen boleh diimport Penggandaan pembiakan cepat berlaku semen beku boleh disuntik kepada beberapa betina yang estrus serentak banyak kelahiran serentak atau hasil banyak anak lembu yang sebaya -

y

y

Tidak dapat mengesan kecacatan penjantan kecacatan baka penjantan hanya dapat dilihat bila anak lembu dilahirkan jika semen tersebut telah digunakan pada banyak lembu, lembu-lembu lain pun akan turut cacat

-

-

26

PA_BPTV_KPM

M-TEK_ SAINS PERTANIAN

PERMANIAN BERADAS
Langkah melakukan permanian beradas Penyediaan semen o Mengumpul semen - dua cara - mengurut kelenjar vaskular bagi ternakan kecil seperti ayam dan itik - menggunakan faraj palsu bagi ternakan seperti lembu dan kambing Mencair semen - untuk mendapat isipadu semen lebih banyak - boleh disuntik pada banyak induk betina - bahan pencair seperti sitrat kuning telur, posfat kuning telur, susu segar dan santan kelapa Menyimpan semen - mengisi dalam straw , dengan isipadu 0.25 ml atau 0.5 ml yang mengandungi 23 juta sperma - dicetak pengenalannya

o

o

PENYUNTIKAN SEMEN
y

Pemilihan induk betina - pilih induk betina yang estrus - pasung Menyah beku semen - rendam dalam air suam bersuhu 35 oC - masukkan straw ke dalam pistolette Menyuntik semen ke dalam serviks - pasung lembu - Masukkan tangan melalui dubur untuk mengesan serviks - kesan kedudukan uterus dan tanduk uterus - bersih bibir faraj - masukkan pistolette ke dalam faraj - suntik semen ke uterus dan tengah serviks - bersih alatan - lepas lembu dan beri makan

y

y

27

PA_BPTV_KPM

M-TEK_ SAINS PERTANIAN

BAB 4 : PERLADANGAN SEBAGAI SUATU PERNIAGAAN A4.2 Perancangan untuk memulakan ladang
PERLAKSANAAN PENGAWALAN

PERLADANGAN SEBAGAI SATU PERNIAGAAN
PENILAIAN Kos sumber pengeluaran Sumber pengeluaran yang ada Harga pasaran Maklumat yang perlu PERANCANGAN Rancangan operasi ladang Pelan susunatur ladang Jadual kerja

BELANJAWAN

Format rekod yang berkaitan

Pendapatan

Keuntungan kasar

Jumlah

Pulangan setiap ringit yang dilabur Keuntungan bersih yang dilabur

Jumlah kos

Kos luar

Pengertian perladangan sebagai suatu perniagaan. pengurusan aktiviti pertanian yang melibatkan penjualan, pembelian dan perkhidmatan untuk mendapatkan keuntungan maksimum.

Urutan langkah-langkah dalam prinsip pengurusan ladang
y

y

y

Perancangan - proses menentukan matlamat, membuat jangkaan masa hadapan dan merangka strategi bagi mencapai matlamat atau menghadapi risiko. Pelaksanaan - proses mengaplikasikan aktiviti yang telah dirancang. Perkara yang penting semasa perlaksanaan adalah pemerolehan sumber pengeluaran yang mencukupi pada masa dan tempat yang sesuai. Pengawalan - proses memastikan sumber pengeluaran digunakan secara cekap dan aktiviti dirancang dilaksanakan mengikut jadual. Tuju an pengawalan ialah untuk mencapai matlamat organisasi disamping mencegah dan memperbetulkan sebarang penyelewengan. - pengawalan organisasi dilakukan dengan memeriksa rekod fizikal dan rekod kewangan ladang.

28

PA_BPTV_KPM

M-TEK_ SAINS PERTANIAN

y Penilaian - proses mengkaji status se suatu projek sebelum dan selepas sesuatu bidang usaha dijalankan. Penilaian sering dilakukan dengan mengira pendapatan dan perbelanjaan. Selepas membuat penilaian, peladang boleh membuat keputusan sama ada meneruskan, menukar, membubar atau mengubahsuai bi dang usaha.

Takrif belanjawan ladang .
- Ialah rancangan untuk menggunakan sumber pengeluaran yang terhad supaya bidang usaha yang diceburi mendapat keuntungan maksimum. Belanjawan ladang juga merupakan rancangan yang menunjukkan anggaran perbelanjaan, pend apatan, keuntungan dan pulangan setiap ringgit yang dilabur.

4.3

Pelaksanaan operasi ladang

PERLAKSANAAN OPERASI LADANG

Sumber pengeluaran Operasi permulaan Tanah Buruh Modal Pengurusan Menyediakan struktur ladang Menyediakan infrastruktur Menyediakan kawasan Aktiviti pemasaran Menggumpul Memproses Menggred Membungkus Mengiklan Menyimpan Menjual Rekod kewangan Rekod fizikal Rekod ladang

29

PA_BPTV_KPM

M-TEK_ SAINS PERTANIAN

PEMEROLEHAN SUMBER PENGELUARAN Sumber Pengeluaran Tanah Modal (wang tunai/aset dll) Pekerja Pengurusan Jenis rekod
y y

Cara memperolehi Memohon tanah kerajaan, membeli tan ah bergeran, menyewa, memajak atau membeli ladang yang telah diusahakan Simpanan sendiri, harta pusaka, pinjaman, perkongsian, jualan aset dan subsidi kerajaan seperti baja atau benih Keluarga, buruh upahan (pekerja te mpatan atau pekerja asing/import) Lulusan dari IPT dll.

Rekod fizikal - rekod modal kerja, modal tetap, tanaman, ternakan, tenaga buruh dan hasil ladang Rekod kewangan - rekod pendapatan dan rekod perbelanjaan - guna rekod kewangan - mengurus atau mengawal perbelanjaan, menilai prestasi ladang, mengetahui jumlah pemiutang, menilai aset yang ada dan menilai liabiliti yang ditanggung

Pemasaran hasil 1. Mengumpul - letak hasil yang dipungut di satu t empat tertentu samada ladang atau pusat pengumpulan kelompok - kumpul di jalan utama ladang untuk memudahkan diangkut ke kilang atau pasaran Memproses - tujuan supaya hasil lebih menarik, tahan lama, harga tinggi, mengekalkan kesegaran atau menukar bentuk hasil Menggred - menentukan kumpulan hasil mengikut satu piawaian - supaya hasil yang dipasarkan seragam dan mendapat harga tinggi - contoh kategori gred: telur > berat, terung dan mangga > bentuk, saiz > betik, klon > durian, bahagian anggota > ayam, daging lembu Membungkus - kumpul hasil yang telah digred dalam satu bekas - bekas pembungkusan ± kotak, tin, botol, plastik dan pemvakuman - tujuan pembungkusan - mengekalkan kesegaran, menarik perhatia n pelanggan, untuk mendapat harga lebih tinggi, memelihara kualiti hasil dan memudahkan penghantaran - contoh cara pembungkusan : kotak kayu > limau, botol > jus buah, plastik > sayur Mengiklan - menyampai maklumat produk kepada penggun a - mempengaruhi pengguna untuk membeli - kaedah mengiklan - katalog, risalah, papan tanda, edar sampel, pameran , media elektronik dan media cetak Menyimpan - untuk mengekalkan kesegaran dan kualiti hasil - hasil lambat busuk sebab kura ng respirasi dan aktiviti metabolisme pada hasil - contoh kaedah penyimpanan - sejuk beku > daging dan ikan, suhu rendah > sayur, kawalan kandungan gas > pisang, betik, mempelam Menjual - menyampaikan hasil kepada pengguna akhir - menjual/memasar melalui ajen, pemborong, peruncit atau jualan terus kepada pengguna 30

2. 3.

4.

5.

6.

7.

PA_BPTV_KPM

M-TEK_ SAINS PERTANIAN

BAB 5 : TEKNOLOGI DALAM PERTANIAN

5.1

Mekanisasi ladang

Pemberian makanan Pemberian minuman Pengutipan hasil Pengredan telur Ternakan Titisan Percikan

Penyediaan tanah Pengairan dan penyaliran Pembajaan Pengawaalan rumpai/perosak Penuaian hasil Penanaman Tanaman

Sistem pengairan Mekanisasi ladang Faktor pertimbangan Fizikal tanah Kos Teknikal

penggunaan

Faedah Jimat pekerja Jimat masa Mudah kerja Tepati masa Lebih berkesan

31

PA_BPTV_KPM

M-TEK_ SAINS PERTANIAN

Pengertian mekanisasi ladang
- penggunaan jentera atau mesin untuk membantu melakukan kerja perladangan seperti pemugaran tanah,pengawalan perosak dan rumpai,pembajaan dan pemungutan hasil.

Faedah mekanisasi ladang
y

Menjimatkan masa - jam bekerja dapat dikurangkan - kerja cepat disiapkan Menjimatkan tenaga pekerja - kurang pekerja diperlukan untuk mengendal ikan jentera/mesin - seorang pekerja boleh melakukan banyak kerja Menghasilkan kerja dengan lebih berkesan - hasil kerja sekata/konsisten seperti kedalaman penggemburan dan kadar siraman air Menepati masa - kerja dapat dibuat ikut kesesu aian masa - elak cuaca buruk atau memenuhi permintaan pasaran - kerja dapat disiapkan mengikut jadual Memudahkan kerja - mengurangkan beban dan seksa kerja - pekerja tidak keletihan - kerja seperti membajak menjadi lebih mudah dan ringan

y

y

y

y

Faktor yang perlu dipertimbangkan dalam penggunaan mekanisasi ladang
y

Faktor fizikal tanah - meliputi topografi, keluasan tanah dan jenis tanah - kawasan berbukit bina teres menggunakan jentera penyodok tanah - kawasan luas pemugaran tanah menggunakan tr aktor empat roda, kawasan kecil gunakan traktor dua roda - kawasan tanah lembut seperti sawah padi gunakan traktor dua roda Faktor kos - harga jentera dan mesin adalah mahal/tinggi - dapatkan secara sewa beli, upah atau pajakan - jika mampu dan ladang luas boleh beli sendiri Faktor teknikal - mempunyai pengetahuan, kemahiran pengendalian, kebolehan melakukan penyelanggaraan dan pembaikan, kemudahan mendapatkan alat ganti, khidmat selepas jualan dan kebolehan mela kukan pengubahsuaian terhadap jentera jika perlu - tanpa pengetahuan teknikal, kos penyelenggaraan dan pembaikan akan tinggi

y

y

32

PA_BPTV_KPM

M-TEK_ SAINS PERTANIAN

Penggunaan mekanisasi ladang
(a) Tanaman
Aktiviti Alat Bajak piring Bajak sepak Penyediaan tanah Alat pemugaran primer Bajak pahat Bajak subtanah Bajak putar Cara tindakan Memotong, mengangkat, memecah dan membalikkan tanah Memotong, mengangkat dan membalikkan tanah Memecah dan melonggarkan tanah kering dan keras. Menarik akar keluar dari tanah -Memotong dan menghancurkan tanah (menggembur), menggaul sisa tanaman dan baja dalam tanah dan mengawal rumpai. -Putaran mata kuasa dari aci sadap kuasa Memecah tanah kasar menjadi halus dan mengawal rumpai dengan cara memotong rumpai dan menarik akarnya keluar Menghancur/halus tanah Menggembur sambil membina batas Untuk biji benih besar seperti kacang tanah dan jagung Untuk biji benih kecil seperti padi dan biji benih rumput ternak Untuk tanam anak padi Untuk baja jenis butiran dan debu Untuk baja butiran dan tabur biji benih padi Menyembur baja cecair dan racun perosak Dipasang pada traktor 4 roda dan guna kuasa dari aci sadap kuasa Potong rumput yang tidak tebal Sesuai di kawasan berbukit, tidak rata, sempit dan rumput tebal Menyembur herbisid (racun rumpai) Untuk menyembur fungisid, herbisid dan insektisid Bekal air pangkal pokok dengan tekanan yang rendah Guna pam untuk hasil tekanan air yang tinggi. Sesuai untuk sayur, jagung, orkid, nurseri atau tanaman yang ditanam rapat Keluarkan air dari kawasan tanaman Untuk gali parit bagi membina sistem perparitan Jentera membina parit kecil Menuai padi Memetik buah bertangkai seperti mempelam, rambutan dll.

Bajak sikat

Alat bajak sekunder

Penggembur Pembatas Penanam biji benih Penyembur kabus Penanaman anak padi Penabur baja Penghembus berjentera untuk menabur baja Penyembur boom Penebas putar

Penanaman

Pembajaan

Pengawalan rumpai dan perosak

Mesin rumput tolak Penebas sandang Pam berkuasa Penyembur galas Sistem pengairan titisan Pengairan Sistem pengairan percikan Pam air Penyaliran Pengorek kaut Pemarit Mesin jentuai kombin Mesin penuai buah

Pengairan dan penyaliran

Penuaian hasil

33

PA_BPTV_KPM

M-TEK_ SAINS PERTANIAN

CONTOH MEKANISASI LADANG UNTUK TANAMAN

Bajak piring

Penabur baja

Bajak sepak

Penghembus berjentera untuk menabur baja

Bajak pahat

Penyembur boom

Bajak subtanah

Penebas putar

Bajak putar

Mesin rumput tolak

Bajak sikat

Penebas sandang

Penggembur

Pam berkuasa

Pembatas

Penyembur galas

Penanam biji benih

Sistem pengairan titisan

Penyembur kabus

Sistem pengairan percikan

Penanaman anak padi

Pam air 34

Pengorek kaut

Mesin penuai kombin

PA_BPTV_KPM

M-TEK_ SAINS PERTANIAN

(b) Ternakan Aktiviti Pemberian makanan Alat Pengangkut berantai Tiub berauger Pemberian minuman Pengutipan hasil Puting minuman / puting logam Pengangkut panggul Mesin pemerusuan Penggred telur Cara tindakan Mengangkut makanan ke sangkar ayam / ke palung makanan Mengangkut makanan ke sangkar ayam / ke palung makanan Untuk ayam dan arnab Kumpul telur ayam Memerah susu lembu atau kambing gunakan mesin mudah alih atau tetap Asing / gred telur ikut berat

Penggredan telur

Contoh mekanisasi ladang untuk ternakan

Pengangkut berant ai

Pengangkut panggul

Tiub berauger

Mesin pemerusuan

Puting minuman / puting logam

Penggred telur

35

PA_BPTV_KPM

M-TEK_ SAINS PERTANIAN

Sistem pengairan Titisan
- air diberi pada pangkal pokok di zon perakaran - sesuai untuk tanah yang daya pegangan air rendah dan pokok dalam beg politena - Kebaikan : - jimat air kerana air dititis terus pada pangkal pokok - tidak gunakan pam kerana air mengalir menggunakan tekanan graviti - air diguna secara efisien kerana air yang dibekal terus diserap oleh a kar - program pembajaan boleh dilakukan serentak dengan pengairan - Kelemahan : - penitis mudah tersumbat - komponen sistem pengairan titisan : pam, sumber air, paip utama dan paip sekunder (bahan paip samada besi galvani, PVC atau polietilena) dan penitis - penyelenggaraan: - penapis - bersihkan penapis untuk elak paip dan penitis tersumbat - sambungan dan keseluruhan paip - elak kebocoran - penitis - bersih bendasing/sampah untuk elak tersumbat

Percikan
- sesuai untuk kawasan padat dengan tanaman seperti sayur -sayuran - tidak sesuai untuk tanah yang tidak dapat memegang air seperti tanah pasir - Kebaikan : - sesuai untuk kawasan berbukit atau tanah tidak rata/sekata - kedudukan paip dan pemer cik boleh diubah ikut keperluan semasa - suhu persekitaran tanaman dapat dikurangkan - Kelemahan : - jika ada tiupan angin kuat, kecekapan penyemburan air berkurangan - perlu kos tinggi ± untuk pembelian alat, bahan dan penyelenggaraan - komponen - pam, sumber air, paip utama dan paip sekunder, pemercik (makro dan mikro) - pemercik makro untuk nurseri kelapa sawit, jagung dan sayur berpancang - pemercik mikro untuk nurseri bunga, sayur daun dan rumput taman - penyelenggaraan : - pastikan paip tidak tersumbat - kepada pemercik tidak tersumbat

Bandingbeza sistem pengairan titisan dengan sistem pengairan percikan
Titisan Air mengalir kerana tarikan graviti Air dititis pada pang kal pokok Boleh lakukan pembajaan Kecekapan titisan tidak dipengaruhi tiupan angin Guna sedikit air, dapat jimat air Dapat mengurangkan pertumbuhan rumpai Kos pengendalian rendah ± guna tarikan graviti Boleh lakukan kerja pengurusan semasa sistem pengairan beroperasi Percikan Air dipam untuk dipercikkan Air dipercik tersebar ke kawasan luas Pembajaan tidak ekonomik Tiupan angin kencang mengurangkan kecekapan penyiraman Banyak air tidak terkena pokok, membazir air Menggalakkan pertumbuhan rumpai Kos pengendalian tinggi sebab guna pam Kerja pengurusan sukar dilakukan semasa sistem pengairan beroperasi

36

PA_BPTV_KPM

M-TEK_ SAINS PERTANIAN

5.2 Komputer dalam pertanian

Peranan teknologi maklumat Berhubung pantas Mengaksess internet Komputer dalam pertanian

Penggunaan Simpan data Menyediakan laporan Perisian tertentu

Promosi pengiklanan

Faedah

Mereka bentuk

Persembahan grafik Cepat dan tepat Simpan banyak malumat Akses segera

Faedah penggunaan komputer
Menyimpan banyak maklumat - disimpan dalam medium penyimpan data atau medium storan - medium storan seperti cakera liut, cakera padat, cakera video dan cakera keras y Mengakses maklumat dengan segera - boleh mendapat maklumat yang disimpan dalam medium storan dengan segera - sumber dari dalam dan luar negeri melalui talian internet y Mempersembahkan maklumat dalam bentuk grafik - bentuk grafik meliputi graf, gambar foto dan warna - komputer menjadi alat promosi, rekreasi dan pendidikan yang berkesan dan digemari - mempersembahkan imej maya reka bentuk lanskap y Memproses data / melakukan pengiraan dengan cepat dan tepat - dapat menyempurnakan kerja dalam masa yang singkat - banyak aktiviti dapat dilakukan dalam satu tempoh masa - meningkatkan produktiviti ladang
y

Penggunaan komputer dalam pertanian
Menyimpan dan memproses maklumat / data ladang - menggunakan perisian pemprosesan pe rkataan - melakukan kerja menaip - kerja cepat dan mudah disiapkan - maklumat yang dimasukkan boleh diproses, disunting, dikemas kini, disimpan dan diperolehi semula dengan cepat y Menyediakan laporan ladang - disediakan oleh pengurus untuk diteliti oleh pihak pengurusan dan pentadbiran - untuk permohonan pembiayaan / pinjaman - menggunakan perisian pemproses perkataan, pangkalan data, persembahan grafik dan hamparan elektronik 37
y

PA_BPTV_KPM

M-TEK_ SAINS PERTANIAN

y

Menggunakan perisian tertentu untuk mereka bentuk - mereka bentuk pelan kawasan lad ang atau bangunan - menggunakan perisian seperti LANDCADD atau AUTOCAD - menyediakan fomulasi makanan ternakan menggunakan perisian pengatucaraan linear seperti Diary Champs

Peranan teknologi maklumat dan perhubungan
y y y

mendapat dan menghantar maklumat komunikasi antara individu atau organisasi melalui rangkaian komputer melalui INTERNET kita boleh mendapat: - pelbagai maklumat di perpustakaan maya - berhubung dengan pantas melalui mel elektronik - membuat promosi dan pengiklanan baranga n/produk dan perkhidmatan

Mengakses internet Internet ± satu jaringan yang menghubungkan komputer di seluruh dunia Berhubung antara satu sama lain untuk bertukar maklumat Internet juga menyediakan mel elektronik (e -mail), berita dan per khidmatan maklumat pada kos yang rendah Laman web ± laman yang dibentuk oleh individu atau organisasi untuk memberi maklumat atau berurusniaga dengan pihak lain Contoh laman web yang berkaitan dengan pertanian : www.geocite.com/Rainforest/2249 Ciri maklumat yang dipilih dari internet : sahih, terkini dan tiada bahan lucah/negatif

5.3 Bioteknologi dalam pertanian
Inokulasi rhizobium Kawalan perosak Penguraian sisa pertanian Industri makanan Varieti baru Penggunaan K e p e n t i n g a n Menggurangkan penggunaaan bahan kimia Meningkatkan toleran persekitaran Tambah nilai pemakanan Meningkatkan resisten Meningkatkan hasil

Aplikasi prinsip sains dan kejuruteraan dalam pemprosesan bahan oleh agen biologi untuk menghasilkan barangan dan perkhidmatan

Biologi dalam pertanian

Aplikasi Baja organik Proses penapaian

38

PA_BPTV_KPM

M-TEK_ SAINS PERTANIAN

Pengertian Bioteknologi Aplikasi prinsip sains dan kejuruteraan dalam pemprosesan bahan oleh agen biologi untuk menghasilkan barangan dan perkhidmatan bagi keperluan manusia. Kepentingan bioteknologi dalam pertanian
y y -

Meningkatkan hasil meningkatkan kualiti dan kuantiti hasil tanaman da n ternakan\ penghasilan haiwan transgenik secara penyuntikan gen hormon tumbesar menyebabkan saiz badan dan kadar tumbesar meningkat kualiti hasil seperti mutu daging dan serat daging ditingkatkan mengubahsuai kandungan protein dalam susu Menambahkan nilai pemakanan meningkatkan kandungan protein dan vitamin dalam produk pertanian secara kaedah kejuruteraan genetik meningkatkan kandungan vitamin E dalam minyak kelapa sawit, jagung dan kacang soya meningkatkan vitamin A dalam padi nilai diet manusia bertambah baik dan manusia menjadi lebih sihat dan dapat mengurangkan serangan penyakit Membaiki ciri fizikal hasil pertanian membaiki ciri fizikal seperti saiz, tekstur, warna dan rasa menggunakan kaedah kejuruteraan ge netik contoh ± penghasilan varieti orkid yang mempunyai warna lebih menarik dan tangkai bunga yang pendek Meningkatkan resistan terhadap serangan perosak dan penyakit hasil tanaman atau ternakan yang resistan patogen penghasilan tanaman yang resistan sera ngan serangga melalui pemindahan gen bakteria Bacillus thuringiensis (Bt) contohnya tanaman yang menerima gen Bt ialah Kapas Bt dan Jagung Bt Produk pertanian dan sifat toleran tertentu: Produk Jagung Betik Ubi kentang Tomato Sifat yang diperbaiki Resistan serangan pengo rek batang Resistan virus bintik berpusar Resistan virus daun kerinting Melambatkan buah rosak

y y -

-

y y y -

Meningkatkan toleran tanaman dan ternakan terhadap persekitaran faktor persekitaran seperti kemasinan tanah, perubahan suhu dan cua ca boleh merencatkan pertumbuhan tanaman atasi dengan menghasilkan tanaman transgenik Mengawal penyakit aplikasi bioteknologi menghasilkan vaksin dan antibiotik mengawal penyakit yang disebabkan oleh kulat, virus atau bakteria Mengurangkan penggunaan bahan kimia pertanian penggunaan pestisid dan baja kimia mencemarkan alam sekitar bioteknologi menghasilkan : tanaman transgenik yang resistan penyakit - dapat kurangkan penggunaan pestisid tanaman kekacang mengik at nitrogen dari atmosfera ± dapat jimat guna baja N vaksin untuk cegah penyakit ternakan 39

PA_BPTV_KPM

M-TEK_ SAINS PERTANIAN

Penggunaan bioteknologi dalam pertanian
y -

Inokulasi rhizobium bakteria Rhizobium sp terdapat dalam nodul akar kekacang bakteria ini mengi kat nitrogen dari atmosfera nitrogen yang diikat digunakan oleh tumbuhan inokulum Rhizobium menghasilkan simbiotik antara kekacang dan Rhizobium

y Kawalan perosak secara biologi Kaedah : (a) Penggunaan tanaman pencegah - struktur seperti duri, bulu, lendair dan aroma mencegah kehadiran perosak - aroma serai wangi menghalau nyamuk dan lipas (b) Penanaman tanaman resistan penyakit - menggunakan kejuruteraan genetik untuk mengubah dan memindahkan gen - menghasilkan varieti baru yang dikehendaki yang resistan terhadap penyakit - contohnya pemindahan gen Bt untuk menghasilkan tanaman yang resistan Serangan serangga dan virus (c) Penggunaan serangga pem angsa - mengawal perosak menggunakan haiwan pemangsa - contoh : burung jelapang ± kawal tikus; burung/semut/bakteria ± kawal serangga y

Penguraian sisa pertanian - membersih pencemaran sisa pertanian - menggunakan mikroorganisma seperti E. Coli dan Pseudomonas sp - contoh aktiviti penguraian sisa pertanian yang berguna dalam bidang pertanian: (a) Pengkomposan ± mengubah sisa pertanian kepada bahan organik berguna (b) Landfarming ± mengurai bahan cemar (c) Biostimulasi ± memecahkan bahan cemar kepada hasil kurang bahaya Industri makanan berasaskan pertanian

y

(a) Penghasilan makanan berasaskan tanaman - Penapaian - tapai, tempe, kicap - Kultur tisu - pembiakan tanaman - Trangenik - ubah sifat tanaman cara pemindahan gen (b) Penghasilan makanan berasaskan ternakan - Penapaian - yogurt, keju, - Pembiakan in vitro ± pembiakan ternakan secara permanian beradas - Transgenik ± hasil pengeluaran yang diubahsuai
y

Penghasilan varieti baru melalui kejuruteraan genetik menghasilkan organisma baru dikenali sebagai transgenik melalui pemindahan gen secara kejuruteraan genetik contoh tanaman transgenik: (a) Kapas Bt ± terima gen bakteria Bacillus thuringiensis ± resistan kepada kumbang pengorek batang (b) Betik ± disambat gen protein kapsul - halang penyakit Papaya Ring Spot Virus contoh ternakan transgenik ; (a) Biri-biri ± disambat gen enzim sistin ± meningkatkan kualiti bulu (b) Kambing - hasil protein anti pembekuan darah

-

-

40

PA_BPTV_KPM

M-TEK_ SAINS PERTANIAN

Aplikasi prinsip bioteknologi menghasilkan :
1. Baja organik - kompos 2. Makanan melalui proses penapaian ± tapai

5.4 Pertanian persekitaran terkawal (PPT)
Struktur binaan Kepentingan Lindung daripada iklim ekstrim Kualiti dan kuantiti Penanaman luar musim Perumahan ternakan Kultur agregat Kaedah Kultur tanpa agregat Aeroponik Kultur cecair ringkas Kultur aliran nutrien Penggunaan Rumah hijau Kolam tiruan Pertanian persekitaran terkawal

Pertanian tanpa tanah

Pengertian PPT
Aktiviti penanaman dan penternakan dalam struktur tertentu yang melindungi tanaman dan ternakan daripada keadaan persekitaran yang melampau supaya dapat meningkatkan kualiti dan kuantiti hasil pengeluaran

Kepentingan PPT
y

Melindungi tanaman dan ternakan daripada keadaan iklim ekstrim Tanaman - melindungi tanaman dari timpaan hujan da n tiupan angin - hujan lebat menyebabkan kecederaan fizikal pada daun dan bunga - hujan lebat tanah becak dan lembik - hujan lebat menyebabkan larutresapan baja - angin kuat menyebabkan daun terkoyak, ranting patah dan pokok tumbang Ternakan - lindungi ternakan dari hujan, tiupan angin dan tegasan haba - jika panas pasang kipas dalam reban - lindungi ternakan dari pemangsa sepertimusang dan anjing - halang haiwan pembawa penyakit seperti burung dan tikus

41

PA_BPTV_KPM

M-TEK_ SAINS PERTANIAN

y -

y -

Membolehkan penanama n dan penternakan di luar musim PPT boleh sedia dan kawal cahaya, suhu, pengudaraan, kelembapan, CO2 mengikut keperluan tanaman rumah kaca dapat mengawal faktor -faktor persekitaran dengan sempurna tanaman dapat ditanam sepanjang tahun walau pun pada musim kemarau ternakan tidak terjejas dengan iklim yang tidak menentu sebab terlindung Meningkatkan kuantiti dan kualiti hasil tanaman dan ternakan pokok dapat spektrum cahaya yang sesuai dapat elak kete rikan cahaya matahari pokok hidup subur dan hasil berkualiti dan banyak ternakan sihat dan pengeluaran hasil tidak terganggu sebab dilindungi dari iklim ekstrim

Struktur binaan PPT Rumah hijau
tertutup sepenunhya bumbung dan dinding di b uat daripada kaca atau plastik lutsinar boleh ditembusi cahaya matahari fungsi rumah hijau : a. kawalan kelembapan udara b. kawal keterikan cahaya c. membantu proses pengalihudaraan d. kekal kandungan CO 2 e. kawal suhu udara f. lindungi dari serangan serangga perosak g. elak larutresap nutrien h. elak tiupan angin kuat i. elak timpaan hujan untuk ternak ikan bekas seperti palong, akuarium atau tangki pemilihan bekas berdasarkan - saiz, kedalaman, bentuk, suhu dan kandungan oksigen kelebihan kolam tiruan: a. kerja persediaan mudah b. modal kecil c. boleh ternak secara kecilan atau hobi d. tidak terdapat pemangsa e. mudah memungut hasil guna medium bahan lengai seperti batu kelikir, sekam padi, habuk papan dan pasir bahan ini untuk menyokong akar kategori sistem hidroponik - sistem hidroponik terbuka dan tertutup

Kolam tiruan
-

Pertanian tanpa tanah
-

Keperluan asas kultur tanpa tanah : - air - bersih dan bebas klorin - nutrien - unsur makro dan mikro - medium penanaman - memberi sokongan mekanikal kepada akar - medium seperti span, batu kelikir, rock wool, pasir k asar, vermikulit dll - bekas atau takung penanaman ± menampung medium penanaman, berwarna gelap untuk elak pertumbuhan alga - jenis tanaman ± jangka pendek dan bernilai tinggi seperti tom ata dan tembikai susu - menggunakan peralatan khas ± seperti pam air, pam udara dan pemasa 42

PA_BPTV_KPM

M-TEK_ SAINS PERTANIAN

Kaedah hidroponik
1.
y

Kultur tanpa agregat (kultur cecair) Kultur cecair ringkas - unit penanaman kecil - sayur daun seperti kailan, sawi - tiada pengaliran larutan nutrien - pengudaraan akar kurang sempurna Kultur aliran nutrien - guna pam untuk mengalirkan nutrien - untuk tanaman saiz besar seperti tomato dan timun - struktur dibuat secara kom ersil ialah Teknik Nutrien Tipis (NFT) - palung tutup rapat untuk elak pertumbuhan alga Aeroponik - untuk salad, bayam, tomato - nutrien diberi secara semburan halus - semburan beberapa saat setiap selangan 2 ± 3 minit Kultur agregat - guna bahan lengai untuk menyokong tanaman seperti pasir, vermikulit dan kelikir - agregat terendam dalam takung - larutan nutrien dipam ke dalam medium agregat - agregat dibasah atau terendam dari bawah

y

y

2.

Sistem perumahan ternakan
perumahan sempurna adalah persekitaran yang terkawal fungsi perumahan : elak timpaan hujan ke atas ternakan mengurangkan keterikan cahaya elak serangan serangga perosak dan penyakit bantu proses pengalihudaraan dalaman menurunkan suhu dalam persekitaran struktur kawal kelembapan udara halang tiupan angin kencang

ayam penelur - sensitif kepada kebisingan perlu reban tertutup dan dilengkapi pendingin hawa

Kelebihan dan kelemahan pertanian tanpa tanah
Kelebihan Penggunaan kawasan lebih cekap Mudah kawal kandungan nutrien dalam larutan Tiada penyakit bawaa n tanah Tidak perlu kawal rumpai Penanaman sepanjang tahun Hasil bersih, sseragam dan berkualiti Boleh ditanam di ruang terhad Kelemahan Kos permulaan membina tinggi Perlu pengetahuan dan kemahiran urus nutrien Perlu bekalan elektrik berterusan Sesuai untuk tanaman tertentu sahaja

43

PA_BPTV_KPM

M-TEK_ SAINS PERTANIAN

PA_BPTV_KPM

M-TEK_ SAINS PERTANIAN

BAB 1 : PERTANIAN DI MALAYSIA Soalan 1.0
1. (a) Nyatakan empat kepentingan sektor pertanian kepada negara. (i) (ii) (iii) (iv) 2. ««««««««««.««««««««..««««««««««««««.«««« «««««««««««««««««««.««««««««««««««««..« «««««««««««««««««.««.««««««««««««««««.« «««««««««««««««««««««««««««««««««««««

Lengkapkan Rajah 1 per kataan berikut untuk menunjukkan faktor yang mempengaruhi taburan tanaman dan ternakan di Malaysia D I L E RAJAH 1 R M J M H J N

3.

Nyatakan empat trend pertanian di Malaysia. (i) «««««««..«««««««««««««««««««««««««««««« (ii) «..«««««««««««««««««««««.«««««««««..««««« (iii) «..««««.«««««««««««««««««««««««««.«««««« (iv) ««««««««««««««««««««««««««««««««....««««

4.

Pada senarai di bawah, tandakan ( ¥ ) bagi trend pertanian di Malaysia dan ( X ) bagi yang tidak berkenaan. Perladangan bersepadu dengan ternakan Pertanian berorientasikan eksport dan komersil Penggabungan ladang kecil Ladang komersil

44

PA_BPTV_KPM

M-TEK_ SAINS PERTANIAN

5.

Senaraikan empat isu pertanian pada tempat kosong dalam Rajah 2 di bawah.

ISU

RAJAH 2 6. Nyatakan isu pertanian yang boleh dikaitkan dengan pernyataan di bawah. Isu pertanian Penyataan Harga hasil pertanian sentiasa naik turun setiap hari. Hasil pertanian ti dak dapat dikutip kerana kekurangan pekerja ladang. Penggunaan racun serangga menyebabkan air, udara dan tanah tercemar. Hasil ladang merosot kerana serangan penyakit dan perosak. 7. Tanda ( ¥ ) untuk peranan institusi pertanian dan tandakan ( X ) bagi yang tidak berkenaan pada petak berbintang dalam Rajah 3 di bawah.

Pemasaran

Khidmat nasihat

Peranan institusi pertanian

Mengawal kewangan petani
RAJAH 3 A C Pemasaran Menyediakan infrastruktur B D

Penggabungan ladang kecil

Bantuan kewangan Khidmat nasihat dan latih an

45

PA_BPTV_KPM

M-TEK_ SAINS PERTANIAN

8.

A, B, C dan D ialah peranan institusi pertanian. Tuliskan A,B,C atau D ke dalam kotak yang bersebelahan dengan pernyataan di bawah bagi menunjukkan peranan institusi yang paling sesuai dengan pernyataan tersebut. Jabatan Pertanian memberi latih an dan tunjuk ajar kepada petani tentang penggunaan racun makhluk perosak. JKR membina jalanraya dan jambatan di kawasan pertanian untuk memudahkan petani mengangkut hasil ladang. FAMA membantu menjual hasil ladang petani. Agrobank memberi pinjaman kepada petani untuk membeli jentera.

BAB 2 : FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERTUMBUHAN DAN HASIL TUMBUHAN Soalan 2.1 dan 2.2
1. Cahaya matahari boleh mempengaruhi kadar fotosistesis tumbuhan. Selain cahaya matahari, nyatakan dua faktor iklim yang mempengaruhi pertumbuhan dan pengeluaran hasil tanaman. (i) ««««««.............................................................................««««............................. (ii) .......................««..............................««««««««««..«.................«.................... 2. Rajah 1 di bawah menunjukkan anak benih pokok yang baru ditanam di ladang. Lakarkan dan labelkan sungkupan dan naungan pada Rajah 1 .

RAJAH 1 3. Nyatakan dua tujuan mengaruh pembungaan pada pokok Kek Hwa. (i) (ii) ««.«««««........................................................................................................ .......««............««««........... ...............................................................................

46

PA_BPTV_KPM

M-TEK_ SAINS PERTANIAN

4.

(a)

Nyatakan satu masalah yang mungkin timbul jika menanam kacang panjang tanpa sokongan. «..........««««...............«......... ................................................................................

(b)

Namakan jenis sokongan yang paling sesuai untuk tanaman kacang panjang. ................................... ....«««««........................................................................««

5.

Jarak penanaman yang disyorkan bagi sejenis tanaman ialah 30 cm x 30 cm. Nyatakan dua kesan pada tanaman itu jika ditanam pada jarak 15 cm x 15 cm. (i) .......«««««.................................................................................................................... (ii) ........................««««................................................................................................. ......

6.

Rajah 2 menunjukkan beberapa proses yang berlaku pada tumbuhan. Kaji rajah tersebut dengan teliti dan lengkapkan pernyataan berikut :

RAJAH 2 (a) Pengambilan nutrien oleh akar Q di namakan ................................................... .......................................««««..........««««. (b) Pergerakan nutrien dari Q ke R dan ke S dinamakan ............................................................«««««.««««««««.......««««. . (c) Proses kehilangan air daripada daun S dinamakan ...................................................................................................««««..««««.

47

PA_BPTV_KPM

M-TEK_ SAINS PERTANIAN

RAJAH 3 7. Rajah 3 di atas menunjukkan sebahagian daripada eksperimen membuktikan cahaya diperlukan untuk fotosi ntesis. (a) Nyatakan tujuan melakukan rawatan daun dalam Rajah 3 (a) di atas. «...........................................................................................«««««««««.«.« (b) Namakan bahan uji X dalam bahagian (c) ..................................................................................................««««....................... ..

RAJAH 4 8. Rajah 4 di atas menunjukkan anak benih tanaman yang baru diubah. Nyatakan dua amalan pertani an yang ditunjukkan dalam Rajah 4 di atas. (i) ..........................................................................................«««««« «««..............

(ii) «««««««««««««««««««««««««««««««««..««««« .. 9. Nyatakan dua kesan tiupan angin ter hadap tanaman. (i) ....................................................................................................................... ..............«« (ii) ...««««««««««««««««««««.......«..............««««««««««« .. 10. Nyatakan dua kaedah yang boleh diamalkan untuk menggalakkan penggunaan cahaya yang optimum pada tanaman kacang panjang. (i) (ii) «.«.«««««««««««««««««..««««««...«. «««««««««... «.«««««««««««««««««««««««««««««««««««« ...

48

PA_BPTV_KPM

M-TEK_ SAINS PERTANIAN

11. Rajah 5 di bawah menunju kkan dua tanaman yang berbeza.

RAJAH 5 Berdasarkan Rajah 5 di atas, (a) Namakan satu tanaman yang mempunyai bentuk daun seperti tanaman X ............................................................................................................ ............................ (b) Tanaman yang manakah kurang mendapat cahaya? ..... ....................................................................................................................... ............ 12. Rajah 6 menunjukkan carta bar peratusan penyeraspan cahaya oleh daun pada warna spektrum cahaya yang berlainan semasa proses fotosintesis.

RAJAH 6 Berdasarkan Rajah 6 jawab soalan berikut : (a) Nyatakan satu warna spektrum cahaya yang dikai tkan dengan kadar fotosintesis yang tinggi ««««««««««.««......................................««««««««...««««« ...................................................................................................................... ............ (b) Nyatakan satu ciri daun yang mempengaruhi kadar penerimaan cahaya yang optimum ....................««««««««««««««««..................................««««««

49

PA_BPTV_KPM

M-TEK_ SAINS PERTANIAN

RAJAH 7 13. Rajah 7 menunjukkan sejenis sokongan pada tanaman sayuran. Berdasarkan Rajah 7 , jawab soalan berikut : (a) Namakan jenis sokongan itu ............................................................................................................................. ..... (b) Namakan satu contoh tanaman sayuran yang menggunakan sokongan seperti Rajah 7 . ............................................................................................................................. ....

GAMBAR FOTO 1 14. Gambarfoto 1 menunjukkan kecederaan fizikal sejenis tanaman akibat satu unsur iklim. Berdasarkan foto 1 jawab soalan berikut. (a) Apakah kecederaan fizikal itu ? «««««««««««««««««...«««««««««««««««««« ... (b) Nyatakan unsur iklim yang menyebabkan kecederaan itu. «««««««««««..««««««««««««««««««««««««« (c) Nyatakan satu amalan pertanian untuk mengelakan kecederaan itu. «««««««««««««««..«««««««««««««««««««««

50

PA_BPTV_KPM

M-TEK_ SAINS PERTANIAN

Soalan 2.3
Sisa tumbuhan dan haiwan

P
Tanah bawah

Q

RAJAH 1 1 Rajah 1 menunjukkan keratan rentas profil tanah lazim. (a) Nyatakan maksud tanah? «««««««««««««««««««««««..««««««««««««« (b) Namakan bahagian berikut: P ««««««««««««««««««««««««««««««««.«« Q ««««««««««««««««««««««««««««««««..«« 2. Pernyataan di bawah menerangkan kepentingan tanah terhadap tanaman. Tandakan ¥ bagi pernyataan yang benar dan X bagi pernyataan yang palsu dalam kotak bersebelahan; (a) Memberi sokongan mekanik kepada akar tumbuhan (b) Melindungi kerosakan akar tanaman (c) Membekalkan baja lurus dan lengkap dalam kuantiti yang banyak

(d) Membekalkan oksigen dan air untuk pertumbuhan tanaman 3 Rajah 2 menunjukkan nisbah peratusan komponen tanah.

(a) Namakan komponen X. ................................................................................ (b) Nyatakan peratus komponen berikut: Y : .......................................................................... Z : .......................................................................... RAJAH 2

51

PA_BPTV_KPM

M-TEK_ SAINS PERTANIAN

A B

Gelap Putih

C D

Merah Kelabu

4. A, B, C dan D adalah warna tanah. Padankan warna tanah tersebut dengan pernyataan di bawah Saliran baik dan berada di lereng bukit Tinggi kandungan liat Saliran kurang baik Kesuburan yang tinggi

5. Tekstur tanah ialah peratus kan dungan kumin «««««««««, kelodak dan «««««.... manakala struktur ialah ««««««««««««««..««««««. dalam bentuk tertentu.

RAJAH 3 6. A, B, C dan D dalam Rajah 3 adalah jenis -jenis struktur tanah. Padankan jenis struktur tanah dengan menulis A, B, C atau D dalam kotak bersebelahan.

Prismatik Berblok Kolumnar Butirapuh

52

PA_BPTV_KPM

M-TEK_ SAINS PERTANIAN

Latihan 1 : Lengkapkan rumusan baja tunggal di bawah. Soalan Urea ( 46 % N) Maklumat daripada soalan Baja Kuantiti baja Nutrien Kuantiti nutrien Baja Kuantiti baja Nutrien Kuantiti nutrien Baja Kuantiti baja Nutrien Kuantiti nutrien Baja Kuantiti baja Nutrien Kuantiti nutrien Baja Kuantiti baja Nutrien Kuantiti nutrien Baja Kuantiti baja Nutrien Kuantiti nutrien Baja Kuantiti baja Nutrien Kuantiti nutrien Baja Kuantiti baja Nutrien Kuantiti nutrien Baja Kuantiti baja Nutrien Kuantiti nutrien Baja Kuantiti baja Nutrien Kuantiti nutrien = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = Pengiraan Rumusan

Ammonium sulfat ( 20 % N ) Kalsium nitrat ( 15 % N ) Kalium nitrat (25 % N) Ammonium Nitrat ( 35% N) CIRP (35% P 2O5)

Superfosfat Tunggal (22% P 2O5) Muriat Potasy ( 60% K 2O) Kalium sulfat (50% K 2O) Kalium nitrat ( 44% K 2O)

53

PA_BPTV_KPM

M-TEK_ SAINS PERTANIAN

Latihan 2 Bil 1 Baja Baja NPK Hijau 12 : 2 15 : 17 Rumusan

Baja NPK Biru 12 : 12 : 12

3

Baja Campuran 15 : 15 : 17

4

Baja Sebatian 12 : 17 : 21

5

Baja Sebatian 21 : 25 : 49

6

Baja Sebatian 12 : 8 : 6

7

Baja NPK Hijau 15 : 15 : 15

8

Baja NPK Biru 12 : 15 : 17

9

Baja Sebatian 17 : 21 : 24

10

Baja Sebatian 20 : 22 : 24

54

PA_BPTV_KPM

M-TEK_ SAINS PERTANIAN

Soalan 2.4
1. Namakan jenis organisma dengan melengkapkan Jadual 1 di ba wah.

(i) ........................................................

(ii) ««««««««««««««..

(iii) ......................................................

(iv) ......................................................

JADUAL 1

A

Parasit

B

Saprofit

C 2.

Patogen

D

Vektor

A, B, C dan D ialah jenis organisma. Tuliskan A, B, C atau D ke dalam petak yang bersebelahan dengan pernyataan di bawah bagi menunjukkan jenis organisma yang paling sesuai dengan pernyataan tersebut. Organisma yang mendapat makanan daripada benda mati atau reput. Membawa organisma penyakit dari satu tanaman ke tanaman lain. Organisma yang menyebabkan penyakit pada tanaman dan ternakan. Organisma yang mendapat sumber makanan dari perumahnya.

55

PA_BPTV_KPM

M-TEK_ SAINS PERTANIAN

3.

Bulatkan pilihan jawapan yang paling tepat bagi setiap soalan berikut:
y Bersel tunggal y Mempunyai binaan seper ti bebenang y Hidup sebagai parasit

(i) Pernyataan di atas menerangkan ciri -ciri sejenis organisma. Apakah jenis organisma tersebut ? A. B. C. D. Kulat Virus Bakteria Nematod

(ii) Organisma yang tidak menyebabkan penyakit secara langsung kepada tanaman tetapi membawa patogen adalah A. B. C. D. vektor parasit saprofit nematod

(iii) Berikut adalah proses bermanfaat bakteria kepada tanaman kecuali A membantu memerangkap nematod di dalam tanah B penguraian bahan organik C pengikatan nitrogen D penitratan

4.

Organisma B RAJAH 2 Rajah 2 menunjukkan mikroorganisma yang merupakan parasit kepada tanaman. (a) Namakan organisma A dan B (i) . (ii) Organisma A : ........................................................................................................................ ... Organisma B : ...........................................................................................................................

Organisma A

56

PA_BPTV_KPM

M-TEK_ SAINS PERTANIAN

(b)

Nyatakan satu tanda penyakit yang disebabkan oleh organisma A d an B (i) Organisma A : ....................................................................................................................... (ii) Organisma B : ............................................................... .......................................................

5.

Berikut adalah organisma yang menyebabkan kerosakan kepada tanaman. A B Kulat Virus C D Serangga Bakteria

Padankan jenis organisma di atas dengan menulis A, B, C atau D dalam petak yang disediakan. Organisma yang mempunyai tiga segmen badan iaitu kepala, toreks dan abdomen. Organisma yang mempunyai haifa untuk menghasilkan spora. Organisma yang sangat halus berbentuk rod, polyhedral, spiral dan bebola. Organisma bersel tunggal dan men ggunakan flagellum untuk bergerak. 6. A, B, C dan D ialah kaedah mengawal organisma. A B Kawalan biologi Kawalan kimia C D Kawalan kultura Kawalan fizik

Padankan kaedah itu dengan Rajah 3 di bawah dengan menulis A, B, C atau D dalam petak yang disedia kan. RAJAH 3

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

57

PA_BPTV_KPM

M-TEK_ SAINS PERTANIAN

RAJAH 4 7. P, Q dan R dalam Rajah 4 adalah mikroorganisma yang mempengaruhi pertumbuhan tumbuhan. Padankan pernyataan di bawah dengan menulis P, Q atau R dalam kotak yang bersebelahan. Menyebabkan bonggol pada akar Menyebabkan kulapuk pada daun Membantu pengikatan nitrogen Mengawal Plutella xylostella secara biologi 8 Bulatkan pilihan jawapan y ang paling tepat bagi setiap soalan berikut: (i) Kelebihan pengurusan perosak bersepadu berbanding kawalan kimia adalah A sangat berkesan membunuh serangga perosak B secara terkawal tidak mencemarkan alam sekitar C petani tidak perlu mempunyai pengetahuan tentang kepentingan musuh semulajadi D keberkesanannya dapat dilihat dengan cepat Antara berikut yang manakah palsu mengenai pengurusan perosak bersepadu? A Musuh semulajadi digalakkan bertambah di samping menjalankan kawalan secara kultur B Melibatkan penggunaan pelbagai jenis kaedah kawalan secara teratur dan saling melengkapi C Sistem pengurusan yang mengembelingkan beberapa kaedah kawalan perosak ke arah mengurangkan kesosakan tanaman D Menggalakkan petani mengguna pakai prinsip ekologi dalam pen gurusan ladang serta meminimunkan penggunaan sumber Antara berikut yang manakah perbezaan kaedah kawalan kimia dan kaedah kawalan biologi dalam pengurusan perosak tanaman? A Kawalan biologi boleh digunakan pada bila -bila masa B Kos kawalan kimia lebih rendah daripada kawalan biologi C Kawalan kimia boleh membunuh lebih banyak perosak D Kawalan biologi lebih cepat bertindak terhadap perosak

(ii)

(iii)

58

PA_BPTV_KPM

M-TEK_ SAINS PERTANIAN

(iv)

Antara aktiviti pengawalan perosak berikut, yang manakah termasuk dalam kawalan kaedah kultura? I Menggilirkan tanaman II Menanam varieti resistan III Membungkus buah IV Membuat perangkap cahaya A B C D I dan II sahaja I dan III sahaja II, III dan IV sahaja I, II, III dan IV

Soalan 2.5
1. (a) Menguji generasi F1 ialah langkah terakhir dalam program pem biakbakaan tanaman. Senaraikan tiga langkah-langkah lain dalam program pembiakbakaan tanaman. Langkah pertama :««««««««««««««««««««««««««««««.. Langkah kedua :««««««««««.««««««««««««««««««««« Langkah ketiga :««««««««««««««.««««««««««««««««« Pokok Induk 1 (titisan 20 Eksotika) Kacukan F1 Eksotika RAJAH 1 2. Rajah 1 menunjukkan penghasilan biji benih kacukan betik Eksotika. Mengapakah biji benih betik yang dikutip daripada kacukan pokok F1 tidak sesuai ditanam? ««««««««««««««.««««««««««««««««««««««««..«« .««««««««..««««««««««««««««««««««««««««««««

X

Pokok Induk 2 (Titisan 19 Eksotika)

A Biji benih

B

Tut

C Cantuman

D

Kultur tisu

3. A,B,C dan D menunjukkan empat kaedah pembiakan tumbuhan. Senarai di bawah menunjukkan sebahagian pernyata an tentang tiap -tiap kaedah pembiakan itu. Tuliskan dalam kotak yang disediakan yang sesuai dengan pernyataan di sebelahnya. Akar adventitius terbentuk pada dahan yang masih berada di pokok induk. Pokok penanti dan si on mestilah serasi Prestasi pokok yang dihasilkan berbeza daripada pokok induk. Pembiakan dalam keadaan aseptik untuk menghasilkan klon yang mempunyai ciri-ciri seperti induk dan banyak dalam masa yang singkat. 59

PA_BPTV_KPM

M-TEK_ SAINS PERTANIAN

4.

RAJAH 2 Rajah 2 menunjukkan beberapa peringkat dalam melakukan satu kaedah pembiakan tumbuhan. (a) Namakan kaedah pembiakan tumbuhan itu. ..........«««««««««««««««««««««««««««««««««««« (b) Apakah cara untuk menentukan kejayaan bagi kaedah pembia kan tumbuhan itu? ««««..........««««««««««««««««««««««««««««««««

5. (a) Nyatakan dua sebab tisu meristem digunakan dalam pembiakan tumbuhan secara kultur tisu. (i) (ii) ««««««««««««««««««««««««««««««««««««.. ««««««««««««««««««««««««««««««««..««««

(b) Selain tisu meristem, nyatakan dua bahagian tumbuhan yang boleh digunakan sebagai bahan pembiakan secara kultur tisu. (i) (ii) «««««.«««««««««««««««.............................. «««««««... ««..««««..«««««««««««««««««««««.................... ..........

Dura x Pisifera

Tenera RAJAH 3 6. Rajah 3 menunjukkan pembiakbakaan kelapa sawit Berdasarkan Rajah 3, jawab soalan berikut :

60

PA_BPTV_KPM

M-TEK_ SAINS PERTANIAN

(a) Namakan varieti induk jantan «««««««««««««««««««... «««««««««««««««««««« (b) Namakan generasi pembiakbakaan bagi Tenera ««««««««««««««««««««««««««.......................««««««« (c) Nyatakan satu kelebihan varieti Tenera berbanding kedua -dua induknya «««««««««««««««««««««««««««««««..««««««««

P
RAJAH 4 7. Rajah 4 menunjukkan proses pembiakan tumbuhan secara aseks (a) Namakan kaedah pembiakan itu ««««««««.................«««««««««««««««««.««««««««« (b) Nyatakan bahan yang perlu diletakan pada P. ««««««.................««««««««« ««««««««««.««««««««« (b) Nyatakan dua ciri buah durian yang dikehendaki dalam pembiakbakaan tanaman tersebut. (i) (ii) ..............««««««««««««««««««««««««..««««««« «««««««««««««««.««««««««««««««««««««

Soalan 2.6
1. Pengawalatur pertumbuhan ialah «««««««««««.. semulajadi dan sintetik yang dihasilkan oleh tumbuhan untuk mengawal pertumbuhan tumbuhan. 2. Nyatakan tiga jenis pengawalatur pertumbuhan . (i) (ii) (iii) «««««««««««««««««««««««««««««««««««.. «««««««««««««««««« «««««««««««««««««.. ««««««««««««««««««««««««««««««««..««...

61

PA_BPTV_KPM

M-TEK_ SAINS PERTANIAN

3. Senaraikan dua kesan pengawalatur pertumbuhan terhadap pertumbuhan tanaman (a) «««««««««««««««««««««««««««««««««««««««.. (b) «««««««««««««««««««««««««««««««««««««««.. 4. Tandakan ( ˜ ) bagi pernyataan yang benar dan ( X ) bagi pernyataan yang palsu dalam kotak bersebelahan. (a) Penggunaan perencat pertumbuhan dapat mengawal pertumbuhan dahan dan mengurangkan kos pemangkasan (b) Bahan pengawalatur pertumbuhan dapat menghasilkan tanaman rendah (c) Pokok tanaman hiasan yang cepat membesar dapat dihasilkan dengan penggunaan perencat pertumbuhan (d) Gas etilena dapat membantu merencatkan pertumb uhan vegetatif

BAB 3 : FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TUMBESARAN DAN PENGELUARAN TERNAKAN Soalan 3.1 dan 3.2
1. Senaraikan tiga kesan himpitan iklim secara langsung ke atas ternakan. (i) ........................................................................................................................ ........................ (ii) ....................................................................................................................... ........................ (iii) .......................................................................... .................................................................... 2. Berikan dua kesan iklim secara tidak langsung terhadap ternakan. (i) .......................................................................................................... ...................................... (ii) ....................................................................................................................... ........................ 3. Nyatakan empat cara mengurangkan kesan suhu yang tinggi terhadap ternakan (i) ........................................................................................................................ ........................ (ii) ...................................................................... ......................................................................... (iii) ...................................................................................................................... ........................ (iv) ............................................................................................................................................. .

62

PA_BPTV_KPM

M-TEK_ SAINS PERTANIAN

Soalan 3.3
1. Nyatakan dua kepentingan pemakanan kepada ternakan (i) ................................................ .............................................................................................. (ii) ....................................................................................................................... ........................ 2. Namakan dua jenis nutrien yang terdapat dalam pemakanan ternakan (i) ............................................................................................................................. .................. (ii) ........................... .................................................................................................................... 3. Dalam sistem pencernaan ayam,makanan dipecahkan oleh paruh. Tuliskan 1,2,3,4 atau 5 dalam kotak bersebelahan penyataan bagi m enunjukkan urutan operasi seterusnya dalam sistem pencernaan ayam. Makanan disimpan dalam tembolok Makanan dicerna oleh enzim dalam proventrikulus Makanan disalurkan ke dalam esofagus Makanan dicerna oleh air liur dalam mulut Makanan dikisar,dicerna oleh enzim,nutrien dan air diserap dalam usus.

4. Labelkan sistem pencernaan ruminan dan bukan ruminan dalam Rajah 1(a) dan 1(b) (i) Sistem pencernaan bukan ruminan

a. _____________________

b. _________________

c. _____________________ RAJAH 1(a)

63

PA_BPTV_KPM

M-TEK_ SAINS PERTANIAN

(ii)

Sistem pencernaan bukan ruminan a. ______________ __ __ __ __ __ __ __ __ b. __________________

c. ______________

RAJAH 1(b)

RAJAH 2

5. 6.

Rajah 2 menunjukkan sistem pencernaan ruminan. Labelkan Rajah 2. Lengkapkan Rajah 3 bagi menunjukkan urutan sistem pencernaan haiwan rumin an (i) Rumen

(ii) «««««««««««. RAJAH 3 (iii) «««««««««««

(iv) Abomasum RAJAH 3 64

PA_BPTV_KPM

M-TEK_ SAINS PERTANIAN

A C 7.

Foder Pastura

B D

Foraj Konsentrat

A, B, C dan D adalah bahan makanan ternakan. Padankan bahan makanan tersebut dengan pernyataan di bawah. rumput bermutu tinggi yang ditanam untuk diragut

mengandungi fiber tinggi tetapi nutrien rendah
rumput bermutu tinggi untuk dipotong dan di angkut

mengandungi fiber rendah tetapi nutrien tinggi

A 8.

Foraj

B

Konsentrat

A dan B ialah dua jenis bahan m akanan ternakan. Kelaskan contoh makanan ternakan berikut kepada A atau B. Rumput Napier Serbuk ikan Hampas kacang tanah Kekacang centrosema

9.

Bulatkan abjad A, B, C atau D untuk pilihan jawapan yang paling tepat. Catuan makanan seimbang didefinisikan sebagai A B C D membekalkan nutrien dalam kuantiti yang sama. mengandungi foraj dan makanan pati yang secukupnya. membekalkan nutrien untuk keperluan saraan dan pengeluaran pada kuantiti dan kadar yang mencukupi. membekalkan nutrien untuk keperluan saraan dan pengeluaran pada kuantiti yang sama tiap-tiap hari.

Soalan 3.4
1. Senaraikan tiga bahan yang digunakan untuk merawat penyakit ternakan. (i) «««««««........«««««««««««...................«««««««««««««.

(ii) «««««««««.«««««««««.........«««««««««...................«««« (iii) «««««««««««..««««««««««««........««««..................«««« 2. Antara bahan berikut, yang manakah BUKAN digunakan sebagai bahan untuk merawat penyakit ternakan? A Antibiotik B Antiseptik C Genut D Makanan konsentrat

65

PA_BPTV_KPM

M-TEK_ SAINS PERTANIAN

3

A, B, C dan D adalah kaedah pencegahan dan pengawalan penyakit ternakan. A C Kuarantin Amalan sanitasi B D Pengawalan vektor Penakaian ternakan

Padankan pernyataan berikut dengan menulis A, B, C dan D di dalam petak yang disediakan. Mengasingkan ternakan di tempat khas terutama ternakan yang baru dibawa masuk dari negara luar. Melakukan pengewasapan reban atau kandang sebelum memasukkan ternakan. Mengasingkan ternakan berpenyakit daripada kelompok ternakan yang sihat. Mengamalkan kebersihan di sekitar reban atau kandang.

4.

Pernyataan di bawah berkaitan dengan punca penyakit ternakan. Tandakan ( / ) pada pernyataan yang benar dan ( X ) pada pernyataan yang palsu pada kotak yang bersebelahan. (a) Ternakan yang memiliki saiz yang lebih kecil berbanding induknya mengalami kecacatan kongenital Pengambilan makanan atau minuman yang tercemar menjadi punca kepada penyakit yang membawa maut. Ternakan akan mengalami masalah kesihat an sekiranya tidak dibersihkan setiap minggu Bahagian yang terluka yang terdedah pada badan ternakan merupakan salah satu punca penyakit ternakan

(b) (c)

(d)

5.

Tandakan (¥ ) bagi pernyataan yang benar dan (X) bagi pernyataan yang palsu dalam petak bersebelahan. (a) (b) (c) (d) Antibiotik ialah sejenis bahan yang digunakan dalam program sanitasi perumahan ternakan. Ternakan yang diserang cacing boleh dirawat dengan menyuntik racun cacing terus ke dalam rumen. Ternakan yang diserang kutu boleh dirawat dengan menyembur racun serangga ke badannya. Antiseptik boleh dicampur dalam makanan ternakan untuk mengawal penyakit.

66

PA_BPTV_KPM

M-TEK_ SAINS PERTANIAN

6.

Nyatakan dua kesan penyakit terhadap ternakan. (i) ««««««««««««««««««««««««« ««««««........«««« (ii) ««««««««««««««««««««««««««««««««......«««

7.

Gambarfoto 1 menunjukkan bahan yang digunakan dalam penternakan lembu. Namakan bahan itu : «««««««««««««««««««««««««««

Gambarfoto 1 A Antiseptik B Racun Cacing

C 8.

Antibiotik

D

Racun Ektoparasit

A, B, C dan D adalah bahan untuk merawat penyakit ternakan. Padankan bahan di atas dengan menulis A, B, C atau D dalam petak bersebelahan dengan pernyataan yang betul. Dicampur ke dalam air minuman ternakan Disembur ke badan ternakan Digunakan dalam program sanitasi perumahan ternakan

Digunakan dalam program sanitasi perumahan ternakan

Soalan 3.5
1. Senaraikan tiga ciri ternakan yang dikehendaki bagi tujuan pembiakbakaan (i) (ii) (iii) ««.««««««««««««««««..«««««««««..««««««« «««««...««.«««««««««««««««««««.«««««««.. ««.«««««««««««««««««««««««««...«««««««

67

PA_BPTV_KPM

M-TEK_ SAINS PERTANIAN

2.

Rajah 1 menunjukkan organ sistem pembiakan jantan haiwan ruminan. Namakan organ yang bertanda P, Q dan R.

RAJAH 1 P: Q: R: «««««««««««««.. «««««««««««««.. «««««««««««««..

3. Rajah 2 menunjukka n organ sistem pembiakan betina haiwan ruminan. Namakan organ yang bertanda W, X, danY

RAJAH 2 V W X . Y Z : : «««««««««....««.«.. Ovari : : : Pundi kencing ««««««««.....««««.. ««««««««««.....«.«.

68

PA_BPTV_KPM

M-TEK_ SAINS PERTANIAN

4. Rajah 3 di bawah menunjukkan organ pembiakkan betina haiwan ruminan.

RAJAH 3 Terangkan fungsi bagi setiap organ berikut: (a) Ovari ««««««««««««««««««««««««««««««««««««««« ««««««««««««««««««««««««««««««««««««««« (b) Serviks ««««««««««««««««««««««««««««««««««««««« ««««««««««««««««««««««««««««««««««««««« 5. Senaraikan empat tanda biang pada lembu betina. (i) (ii) (iii) (iv) 6. «««««««««««............ .......«««««««««««««««««««« ««««««««««««««««««««««««««..................««««« ««««««««««««««««««««««««««««..................««« «««««««««««««««««««««««««««..................««««

Berikan maksud permanian beradas. «««««««««««««««««««..«««««««««««««««««««« ««««««««««««««««««..««.««««««««««««..««««««

7. Berikan maksud pengawanan semulajadi. ««««««««««««««««««««««««««««««««««««««« ««««««««««««««««««««««««««««««««..«««««.«

69

PA_BPTV_KPM

M-TEK_ SAINS PERTANIAN

RAJAH 4 8. Rajah 4 menunjukkan sistem pembiakan haiwan ruminan jantan (a) Namakan bahagian yang berlabel P dan Q P : ««««««««««««««««««««««««««««««««««.. Q: «««««««««««««««««««««««««««««««..««.. (b) Nyatakan fungsi bahagian yang berlabel X dan Y X : «««««««««««««««««««««««««««..««««««« Y: «««««««««««««««««««««««««««««.« ««««. Mengumpul Semen

Memeriksa Semen X

Menyimpan Semen

Menyuntik Semen 9. Rajah di atas menunjukkan langkah pengendalian semen untuk satu kaedah pembiakbakaan. Berdasarkan rajah tersebut, jawab soalan berikut : (a) Namakan alat untuk mengumpul semen. .............................««.««««««««« «««««««««««..«.««««« (b) Nyatakan langkah X. ««.««.............................««««««««««««««««««..«.««««« 70

PA_BPTV_KPM

M-TEK_ SAINS PERTANIAN

(c) Nyatakan dua bahan yang digunakan untuk melakukan langkah X (i) .«.««...............................««««««««««««««««««««.«««« (ii) .«««««««««.......««..........................««««««««««««««««

BAB 4 : PERLADANGAN SEBAGAI SUATU PERNIAGAAN Soalan 4.1 dan 4.2
1. (a) Lengkapkan langkah dalam prinsip pengurusan ladang dalam Rajah 1 . Perancangan

(i)

(ii)

Penilaian RAJAH 1 (b) Nyatakan dua maklumat yang diperolehi daripada penyediaan belanjawan yang boleh digunakan untuk membuat pemilihan bidang usaha . (i) (ii) 2. «««.................................................................... ...................«««.............. «............««««..............................................«««...................................

Menggred adalah satu aktiviti dalam pemasaran hasil ladang . (a) Nyatakan dua faktor yang menentukan gred sesuatu hasil ladang . (i) «««««««««««««.............................................««««............... (ii) ««...««««««««««««««««««««««««««««..«« ... (b) Senaraikan tiga kepentingan menggred hasil ladang (i) «««««««««««««.............................................««««............... (ii) ««...««««««««««««««««««««««««««««..«« ... (iii) ..................................................................................................................... ...

3.

Apakah yang dimaksudkan dengan belanjawan ladang ? «««««««««««««««««««««««««««««««««««««««« «««««««««««««««««««««««.«««..«««««««««««««. 71

PA_BPTV_KPM

M-TEK_ SAINS PERTANIAN

Perkara A Perbelanjaan Pendapatan RM 1000 RM 1200

Bidang usaha B RM 800 RM 1050 JADUAL 1

C RM 500 RM 850

4. Jadual 1 menunjukkan perbelanjaan dan pendapatan bagi tiga bidang usaha A,B dan C dalam tempoh yang sama . (a) Hitungkan keuntungan atau kerugian bagi setiap bidang usaha itu .

(b)

Berdasarkan matlumat dalam (a), bidang manakah h arus dipilih ? ««««««««««««««««««««««««««««««««««.««««.

5.

Kaji Rajah 2 dengan teliti tentang susun atur sebahagian daripada ladang dan jawab soalan yang berikut : 72

PA_BPTV_KPM

M-TEK_ SAINS PERTANIAN

(a) Apakah jenis perladangan yang diamalkan seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 2 ? «««««««««««««««««««««««««««««««««««.««««. (b) Mengapakah struktur berikut diletakkan seperti dalam Rajah 2 ? (i) Tapak semaian berhampiran kolam:««««........«««««««««««««. ««««««««««««««««««««««««..««««««««««.. . (ii) Stor berhampiran jalan:««« ««««««««««.......«««««««««« ««..«««««««««««««««««««««...««««««««««« (c) Apakah faktor yang mempengaruhi arah binaan kandang biri -biri seperti dalam Rajah 2 ? «««.«««««««««««««« ««««««««««««««««««««««. 6. Senarai berikut merupakan langkah pengu rusan ladang. Tuliskan nombor 1, 2, 3 dan 4 bagi menunjukkan urutan langkah pengurusan tersebut. Perancangan Pengawalan Penilaian Pelaksanaan

Soalan 4.3
1. Pernyataan di bawah menerangkan tentang analisis dan penilaian opera si ladang. Tanda ( ¥ ) bagi pernyataan yang benar dan ( X ) bagi pernyataan yang palsu dalam kotak bersebelahan dengan tiap -tiap pernyataan itu. (a) Penilaian operasi ladang ialah p roses mentaksir kekuatan operasi bidang usaha. Analisis rekod fizikal dibuat berdasarkan paras pengeluaran dan kecekapan penggunaan sumber. Pulangan setiap ringgit dilabur yang tinggi menggambarkan keuntungan bidang usaha yang ting gi. Data belanjawan dan rekod kewangan sebenar memberi petunjuk panduan keuntungan dan pulangan setiap ringgit dilabur.

(b)

(c)

(d)

73

PA_BPTV_KPM

M-TEK_ SAINS PERTANIAN 

  2.

Jualan ayam 500 ekor Beli baja 50 beg berjumlah RM 150.00 Upah membajak tanah 5 hektar sebanyak RM 1650.00 Mengutip hasil cili menggunakan 5 orang buruh selama 3 hari

Pernyataan di atas menunjukkan catatan ladang seorang pengusaha. Berdasarkan pernyataan tersebut tentukan ca tatan yang sesuai bagi setiap jenis rekod berikut: (a) Rekod fizikal (i) (ii) (b) ............................................................................................................................. ......................................................... ...................................................................

Rekod kewangan (i) (ii) ............................................................................................................................ ........................................ ....................................................................................

3. Jadual 1 menunjukkan belanjawan bagi tiga jenis bidang usaha. Bidang usaha Tanaman Sawi Tanaman Cili Tanaman Bendi Pendapatan (RM) 4200.00 12000.00 6000.00 Perbelanjaan (RM) 3000.00 8000.00 3000.00 JADUAL 1 Berdasarkan Jadual 1 di atas jawab soalan berikut: (a) Nyatakan bidang usaha yang menghasilkan keuntungan pal ing tinggi. ............................................................................................................................. ....... (b) Nyatakan bidang usaha yang dipilih berdasarkan pulangan setiap ringgit yang dilabur. ....................... ............................................................................................................. (c) Jika pengusaha mempunyai modal yang terhad, bidang usaha manakah yang patut dipilih ? ....................................................... .............................................................................. (d) Namakan bidang usaha yang boleh memberi keuntungan tahunan paling tinggi. ....................................................................... ............................................................... Pulangan setiap ringgit dilabur 1.4 1.5 2.0 Tempoh Pusingan (Hari) 45 240 180

74

PA_BPTV_KPM

M-TEK_ SAINS PERTANIAN

4.

Rajah 1 menunjukkan langkah -langkah dalam prinsip pengurusan ladang.

X

Pelaksanaan

Penilaian

RAJAH 1 (a) Nyatakan (i) X : ....................................................................... ............................................... (ii) Y: .................................................................................................................. .... (b) Nyatakan dua keputusan yang boleh dilakukan oleh peladang setelah mem buat penilaian terhadap bidangusaha yang dijalankan. (i) (ii) 5. ...................................................................................................................... ..................................................................... .................................................

Bulatkan pilihan jawapan yang paling tepat bagi setiap soalan berikut. (a) Antara berikut yang manakah bukan strategi pemasaran. A B C D. (b) Membungkus Memproses Melabel Menggred

Antara berikut peringka t manakah dalam pengurusan ladang yang memerlukan seseorang pengusaha membuat jangkaan masa hadapan dan merangka strategi mencapai matlamat. A. B. C. D. Perancangan Perlaksanaan Pengawalan Penilaian

(c)

Perkara yang perlu dipertimbangkan semasa menilai prestasi bidang usaha ialah: A. B. C. D. Keuntungan bidang usaha Perbelanjaan bidang usaha Pendapatan bidang usaha Kos sebenar belanjawan 75

PA_BPTV_KPM

M-TEK_ SAINS PERTANIAN

BAB 5 : TEKNOLOGI DALAM PERTANIAN
Soalan 5.1 1. Apakah yang dimaksudkan dengan mekanisasi ladang ? ««««««««««««««....«««««««««.««««««««««««««« ... ««««««««««««...«««««««««««.««««««««««««««« .... 2. Nyatakan tiga faktor yang mempengaruhi mekanisasi ladang. (i) «««««««««««««««.........««««««««.««««««««««««« (ii) ««««««««««««««««««««««««««........«..««««««««.. . (iii) «««««««««««««««««««««««««««.«...«««««««.«« . 3 Nyatakan dua penggunaan mekanisasi ladang dalam aktiviti penanaman. (i) ««««...................«««««««««««««««««««.«««««««««« .. (ii) ««««««««««««««««««««««««««......................«.««««« . 4 Nyatakan dua penggunaan mekanisasi ladang dalam aktiviti penternakan. (i) ««««««.....................«««««««««««««««««.««««««««« ... (ii) «««««««««««««.....................««««««««««««««.««««.. .... 5. Tandakan ( ˜ ) pada pernyataan yang benar dan (X) pada pernyataan yang palsu. Penggunaan mekanisasi dalam penorehan ge tah dapat menjimatkan kos pengeluaran pada peringkat awal. Bajak piring sesuai digunakan di kawasan tanah yang banyak akar. Menabur biji benih di sawah boleh dilakukan dengan menggunakan penyembur bermotor. Tiub berauger digunakan untuk membekalkan a ir minuman kepada ayam ternakan. A 6. Sistem pengairan percikan B Sistem pengairan titisan

A dan B ialah dua sistem pengairan tanaman. Senarai di bawah menunjukkan situasi di kawasan penanaman. Padankan huruf yang mewakili sistem pengairan di ata s yang bersesuaian dengan situasi bersebelahannya dalam kotak yang disediakan. Tekanan bekalan air di kawasan penanaman rendah Tanaman memerlukan bekalan air yang mencukupi secara berterusan. Pembajaan semburan dalam boleh dilakukan sekaligus dengan pengairan. 76

PA_BPTV_KPM

M-TEK_ SAINS PERTANIAN

7.

Tandakan ( / )bagi pernyataan yang benar dan tandakan ( X) bagi pernyataan yang palsu dalam kotak bersebelahan dengan tiap -tiap pernyataan itu. (i) (ii) (iii) (iv) Bajak piring boleh digunakan untuk melakukan kerja pembalikan tanah dengan lebih sempurna berbanding bajak sepak. Sistem pengairan titisan memerlukan tekanan air yang tinggi berbanding si stem pengairan percikan Penyembur boom memerlukan aci sadap kuasa traktor untuk membolehkannya beroperasi Mesin pemerusuan memproses susu supaya tahan lebih lama

RAJAH 1 8. Rajah 1 menunjukkan satu kaedah pengairan di kawasan penanaman. Nyatakan tiga kelebihan kaedah pengairan itu berbanding dengan kaedah manual? (i) (ii) (iii) 9. «««««««««««««««««««««««««««««««..««««« «««««««««««««««««««««««««««««««««.««« «««««««««««««««««««««««««««««««««.«««

Tandakan ( ˜ ) pada kotak yang betul Antara berikut yang manakah tergolong dalam alat pemugaran sekunder? Bajak piring Bajak sepak Bajak pahat Bajak sikat

77

PA_BPTV_KPM

M-TEK_ SAINS PERTANIAN

Soalan 5.2
1. Pernyataan di bawah menerangkan tentang tujuan penggunaan komputer dalam pertanian. Tunjukkan samada pernyataan itu benar dengan menandakan ( / ) dan ( X ) jika palsu pada kotak yang berkenaan. (a) (b) (c) 2. Memberi maklumat yang berguna kepada peladang untuk membuat keputusan. Mengubah cara peladang menjalankan bidang Usahanya Membantu peladang menyusun maklumat tentang operasi ladangnya dan menyesuaikannya dengan keadaan semasa.

Bulatkan pilihan jawapan yang paling tepat bagi setiap soalan berikut: (a) Antara berikut yang manakah medium pen yimpanan maklumat ladang dalam komputer. A. Modem B. Disket C. Pengimbas D. Pencetak Perisian ini paling sesuai digunakan untuk membuat belanjawan ladang dan menganalisis kewangan projek. A. C. Pangkalan data Hamparan elektronik B. D. Persembahan Grafik Pemprosesan perkataan

(b)

3.

Di antara berikut manakah faedah penggunaan komputer dalam pertanian ? I II III IV A. C. Melengkapkan maklumat Menyimpan banyak maklumat Memproses data dengan cepat Mempersembahkan maklumat dalam bentuk g rafik I, II dan III sahaja II, III dan IV sahaja B. D. I, III dan IV Semua di atas.

4.

Tandakan ( / ) bagi jawapan yang benar dan ( X ) bagi jawapan yang palsu pada kotak yang disediakan. Kelebihan perisian Pangkalan Data iala h (a) Rekod-rekod tentang jenis bidang usaha baka lembu di sebuah ladang ternakan dimuatkan di dalam perisian ini. (b) (c) Maklumat yang disimpan boleh dipaparkan dalam bentuk graf, carta pai atau graf bar. Perisian ini dapat menghitung data dan mencetak maklumat dengan cepat.

78

PA_BPTV_KPM

M-TEK_ SAINS PERTANIAN

5.

Pernyataan di bawah menerangkan tentang faedah penggunaan komputer pertanian.

dalam

Tandakan ( / ) p ada pernyataan yang benar, dan ( X ) pada pernyataan yang palsu ke dalam kotak yang disediakan. Perisian komputer dapat mengendalikan data yang banyak dengan lebih mudah Dapat memahami perasaan peladang dengan menyediakan pilihan yang tepat. Maklumat dapat dipaparkan dalam bentuk histogram Mengubah cara peladang menjalankan bidang usahanya

Soalan 5.3
1. Nyatakan pengertian bioteknologi. ««««««««««««««««««««««««««««««««««««««« «««««««««««««««««««««««««««««««««« ««««« ... «««««««««««««««««««««««««««««««««««««« 2. Tandakan (¥) bagi pernyataan yang benar dan ( X ) bagi pernyataan yang palsu dalam kotak yang disediakan. Pemindahan gen bakteria Bt kepada tanaman jagung menyebabkan ianya menjadi resistan terhadap penyakit Penggunaan antibiotik boleh mengawal penyeba ran penyakit haiwan ternakan Bioteknologi telah berjaya meningkatkan kandungan vitamin E dalam minyak kelapa sawit Penggunaan vaksin boleh menyebabkan ternakan cepat matang. 3. Nyatakan dua kepentingan bioteknologi dalam pertanian. (i) «...................««««««««««««««...................«««««««««««« ... (ii) «.......................................««««««« ««««««««««««................««« 4. Nyatakan empat penggunaan bioteknologi dalam pertanian. (i) «...................«««««.......... ......«««««««««««««««««««««« (ii) «.......................................««««««««««««««««««.............««««. (iii) «...................«««««««««««««««««««««««..............««««. (iv) «.......................................«««««««««««««««««««.......... ..«««..

79

PA_BPTV_KPM

M-TEK_ SAINS PERTANIAN

5.

Pernyataan di bawah menerangkan kepentingan bioteknologi dalam pertanian. Tandakan ( ¥ ) bagi pernyataan yang betul dan tandakan ( X ) pada pernyataan yang salah dalam kotak yang disediakan. (a) Menambah nilai pemakanan. (b) Mengurangkan pemangkasan. (c) Mempercepatkan pengeluaran hasil. (d) Mengurangkan penggun aan bahan kimia pertanian.

Soalan 5.4
1. Pertanian persekitaran terkawal bermaksud «««««««««««««««««««««..«««««««««««««««««« «««««««««««««««««««««««..«««««««««««««««« «««««««««««««««««««««««««««««««««««««««. 2. Pernyataan di bawah adalah me ngenai contoh penggunaan pertanian persekitaran terkawal dalam sistem pertanian tanpa tanah dan perumahan ternakan. Tandakan (¥) bagi penyataan yang benar dan tandakan (X) bagi pernyataan yang palsu dalam kotak yang bersebelahan dengan tiap -tiap pernyataan itu. (a) Pertanian tanpa tanah merupakan satu kaedah penanaman yang menggunakan medium tanaman selain d aripada tanah seperti batu kerikil, sekam padi, habuk papan dan pasir. Dalam sistem hidroponik terbuka, larutan nutrien yang telah diberikan kepada tanaman tidak akan digunakan semula. Satu fungsi perumahan ternakan adalah m embantu proses pengalihudaraan dalaman dan meningkatkan suhu dalam persekitaran struktur. Ayam penelur akan merosot pengeluaran telurnya jika reban tertutup dilengkapi dengan pendingin hawa.

(b) (c)

(d)

3.

Pernyataan di bawah menerangk an tentang contoh penggunaan pertanian persekitaran terkawal. Tandakan ( ¥ ) bagi pernyataan yang betul dan ( X ) bagi pernyataan yang salah dalam kotak bersebelahan dengan tiap -tiap pernyataan itu. Perumahan ternakan yang sempurna merupakan persekitaran terkawal bagi ternakan. 80

PA_BPTV_KPM

M-TEK_ SAINS PERTANIAN

Sistem reban tertutup dengan pendingin hawa dapat meningkatkan kuantiti dan kualiti pengeluaran telur. Sekam padi, habuk papan, batu kelikir dan pasir adalah bahan lengai yang digunakan sebagai medium tanaman pertanian tanpa tanah. Tanaman yang sesuai ditanam dalam pertanian tanpa tanah ialah tanaman jangka panjang yang bernilai tinggi 4 (a) Senaraikan dua kepentingan pertanian persekitaran.terkawal. (i) (ii) (b) ««««««««««««««...............««««««««««««««« «««««««««««««««««««««««««..............«««« .

Nyatakan dua fungsi rumah hijau. (i) (ii) ««...............««««««««« «««««««««««««««««« ««««..............«««««««««««««««««««««««««

5.

RAJAH 1 Rajah1 menunjukkan satu struktur binaan yang digunakan dalam pertanian persekitaran terkawal. (a) Namakan struktur tersebut «««««..««««««««««««««««««««««« ««««««««« (b) Namakan satu tanaman yang sesuai ditanam menggunakan struktur tersebut. ««««.«........««««««««««««««««««««««««..................... (c) Nyatakan dua kepentingan struktur tersebut terhadap tanaman (i) ...............«««««««««««««««««««««««««««««««« (ii) ««««««««««««««««««««««««««««««««««««

81

PA_BPTV_KPM

M-TEK_ SAINS PERTANIAN

PA_BPTV_KPM

M-TEK_ SAINS PERTANIAN

Jawapan 1.0
1. Pengeluaran bahan makanan. Pengeluaran bahan mentah Pendapatan eksport Peluang pekerjaan Dasar kerajaan Iklim Sejarah Ekonomi Mempelbagaikan tanaman dan ternakan Pertanian berorientasikan eksport dan komersil Hubungkait pertanian dengan pelancongan Hubungkait dengan landskap Ladang kontrak Penggabungan ladang kecil Perhutani (agrofore stry) 4. 5. X / / X Produktiviti Ketidakstabilan harga Penyebaran dan pengamalan teknologi baru Pendidikan dan latihan Penghijrahan penduduk Pencemaran alam sekitar Kekurangan buruh

2.

3.

6.

Ketidakstabilan harga Kekurangan buruh / Penghijrahan penduduk Pencemaran alam sekitar Produktiviti 7. 8. / / X X DCAB

Jawapan 2.1 dan 2.2
1. suhu hujan angin

2.

Naungan

Sungkupan

3.

i. ii. iii.

Utk memperoleh (bunga) pada masa permintaan tinggi/masa diperlukan hasil bunga yang baik/berkualiti/besar pembungaan serentak i. kuantiti hasil kurang kualiti buah tidak baik/kotor/bengkok dll sukar melakukan penjagaan menjadi perumah kepada perosak/diserang perosak sukar memungut hasil penerimaan cahaya tidak optimum junjung 82

4.

a.

b.

PA_BPTV_KPM

M-TEK_ SAINS PERTANIAN

5.

i.Tanaman kurus/lemah/tidak tegap/bantut kuantiti hasil rendah/kurang ii.kualiti hasil rendah contoh : bunga kecil/buah kecil

10.

- Memilih tapak yang sesuai -Menggunakan jarak penanaman yang sesuai -Menyediakan sokongan cth diterima -Mengawal rumpai -Mencantas -Tanam ikut utara selatan (a) (b) (c) (a) (b) Serai, Padi, pandan Tanaman Y Susunan , luas daun Biru dan merah Susunan daun, Keluasan permukaan daun,,Susunan daun, Topografi naungan sokongan berpara peria / petola / timun Daun koyak Angin Adang angin

6.

a. c. d. a. b.

penyerapan translokasi/pengangkutan transpirasi/perpeluhan Untuk memecahkan sel/tisu/daun iodin naungan/teduhan/lindungan pancang/sokongan

11.

7.

12.

8. 9.

i. ii. -

13. kerosakkan fizikal/mekanikal hakisan tanah penyebaran kehilangan air/transpirasi 14.

(a) (b) (a) (b) (c)

Jawapan 2.3
1. (a) (b) (c) 2.
˜XX˜

Lapisan atas permukaan bumi P : Tanah atas Q : Batuan

3. 4. 5. 6.

(a) (b) CBDA

X : udara .Y: 45 %

Z:

5%

Pasir, liat, susunan kumin tanah BDCA Rumusan

Latihan 1 Soalan Urea ( 46 % N) Ammonium sulfat ( 20 % N ) Kalsium nitrat ( 15 % N ) Kalium nitrat (25 % N)

Maklumat daripada soalan Urea 100 N 46 Ammonium sulfat 100 N 20 Kalsium nitrat 100 N 15 Kalium nitrat 100 N 25

100 kg Urea mengandungi 46 kg N

100 kg Ammonium sulfat mengandungi 20 kg N

100 kg Kalsium nitrat mengandungi 15 kg N

100 kg kalium nitrat mengandungi 25 kg N

83

PA_BPTV_KPM

M-TEK_ SAINS PERTANIAN

Soalan Ammonium Nitrat ( 35% N) CIRP (35% P 2O5 ) Superfosfat Tunggal (22% P 2O5 ) Muriat Potasy ( 60% K 2O) Kalium sulfat ( 50% K 2O) Kalium nitrat ( 44% K 2O)

Maklumat daripada soalan Ammonium nitrat 100 N 35 CIRP 100 P2O5 35 Super fosfat tunggal 100 P2O5 22 Muriat potasy 100 K2O 60 Kalium sulfat 100 K2O 50 Kalium nitrat 100 K2O 44

Rumusan 100 kg Ammonium nitrat mengandungi 35 kg N

100 kg CIRP mengandungi 35 kg P 2O5

100 kg Urea mengandungi 22 kg P 2O5

100 kg Urea mengandungi 60kg K 2O

100 kg Urea mengandungi 50 kg K 2O

100 kg Urea mengandungi 44 kg K 2O

Latihan 2
1 2 3 4 5 6 7 8 Baja Baja NPK Hijau 12 : 15 : 17 Baja NPK Biru 12 : 12 : 12 Baja Campuran 15 : 15 : 17 Baja Sebatian 12 : 17 : Baja Sebatian 21 : 25 : 21 49 Rumusan 100 kg NPK Hijau mengandungi 12 kg nutrien N 100 kg NPK Hijau mengandungi 17 kg nutrien P 2O5 100 kg NPK Hijau mengandungi 12 kg nutrien K 2O 100 kg NPK biru mengandungi 12 kg nutrien N 100 kg NPK biru mengandungi 12 kg nutrien P 2O5 100 kg NPK biru mengandungi 12 kg nutrien K 2O 100 kg Baja Campuran mengandungi 12 kg nutrien N 100 kg Baja Campuran mengandungi 15 kg nutrien P 2O5 100 kg Baja Campuran mengandungi 17 kg nutrien K 2O 100 kg Baja sebatian mengandungi 12 kg nutrien N 100 kg Baja sebatian mengandungi 17 kg nutrien P 2O5 100 kg Baja sebatian mengandungi 21 kg nutrien K 2O 100 kg NP Baja sebatian K Hijau mengandungi 21 kg nutrien N 100 kg Baja sebatian mengandungi 25 kg nutrien P 2O5 100 kg Baja sebatian mengandungi 49 kg nutrien K 2O 100 kg Baja sebatian mengandungi 12 kg nutrien N 100 kg Baja sebatian mengandungi 8 kg nutrien P 2O5 100 kg Baja sebatian mengandungi 6 kg nutrien K 2O 100 kg NPK Hijau mengandungi 15 kg nutrien N 100 kg NPK Hijau mengandungi 15 kg nutrien P 2O5 100 kg NPK Hijau mengandungi 15 kg nutrien K 2O 100 kg NPK biru mengandungi 12 kg nutrien N 100 kg NPK biru mengandungi 15 kg nutrien P 2O5 100 kg NPK biru mengandungi 17 kg nutrien K 2O

Baja Sebatian 12 : 8 : 6 Baja NPK Hijau 15 : 15 : 1 5 Baja NPK Biru 12 : 15 : 17

84

PA_BPTV_KPM

M-TEK_ SAINS PERTANIAN

9 10

Baja Baja Sebatian 17 : 21 : 24 Baja Sebatian 20 : 22 : 24

Rumusan 100 kg Baja sebatian mengandungi 100 kg Baja sebatian mengandungi 100 kg Baja sebatian mengandungi 100 kg Baja sebatian mengandungi 100 kg Baja sebatian mengandungi 100 kg Baja sebatian mengandungi

17 kg nutrien N 21 kg nutrien P 2O5 24 kg nutrien K 2O 20 kg nutrien N 22 kg nutrien P 2O5 24 kg nutrien K 2O

Jawapan 2.4
1. (i) (ii) (iii) (iv) BDCA i. (a) (b) 5. 6. 7. 8. CABD i. RPQQ i. B ii. D iii. C iv. A B ii. D iii. A iv. C C i. ii. i. ii. ii. A iii. A Serangga Nematod Kulat Bakteria

2. 3. 4.

Bakteria Nematod Bintik daun/layu/reput/mati rosot Bonggol/reput/reput akar

Jawapan 2.5
1. i. ii. iii. B C A D (a) (b) (a) (b) memperkenalkan tumbuhan yang berpotensi/ciri yg dikehendaki memilih induk /baka yg sesuai membiakbaka melalui pengacukan prestasi pokok yg dihasilkan merosot hasil tidak seragam/berbeza/tidak sama tut cantuman biji benih kultur tisu cantuman mata tunas kikis kulit mata tunas / pucuk @ tunas baru tumbuh tisu muda / aktif membahagi / bebas dari penyakit / sihat debunga @ anter / ovul @ embrio / protoplas / daun

2. 3.

4. 5.

85

PA_BPTV_KPM

M-TEK_ SAINS PERTANIAN

6.

(a) (b) (c)

pesifera F1, generasi pertama - Prestasi anak lebih baik drp purata prestasi genetik kedua -dua induknya - Heterosis - Kualiti/kuantiti lebih baik drp induknya tut / markot hormon pengakaran resistan terhadap penyakit/perosak mempunyai isi yang tebal buah tidak mudah pecah isi berwarna kuning isi yang halus dan lemak manis buah besar aroma yang harum berbentuk jantung

7.

(a) (b) (c)

Jawapan 2.6
1. 2. 3. 4.

Kimia organik Auksin / Giberelin / Gas Etilena / Sitokinin / Perencat Pertumbuhan Mempengaruhi pembungaan / Mempengaruhi kemasakan buah / meningkatkan hasil / mengawal pertumbuhan vegetatif ˜˜ XX

Jawapan 3.1 hingga 3.2
1 (i) (iii) (ii) (iv) (v) Perlakuan semasa meragut Pembiakan Pengambilan makanan Pengeluaran hasil Tumbesaran

2.

- penghasilan bahan makanan ternakan - serangan parasit dan penyakit ternakan - pengendalian dan penyimpanan hasil
- Mengadakan perumahan yang sempurna

3

- Menanam pokok naungan - Mengamalkan ragutan pada waktu malam - Memilih baka yang toleran terhadap haba - Memberi makanan bernutrien tinggi

Jawapan 3.3
1. - mengekalkan kesihatan - memenuhi keperluan pertumbuhan - memenuhi keperluan pengeluar an - pembiakan karbohidrat / protein / lemak / mineral / vitamin 3, 2, 4, 2, 1, 5

2. 3.

86

PA_BPTV_KPM

M-TEK_ SAINS PERTANIAN

4. 5. 6. 7. 8. 9.

i. ii.

(a) retikulum (b) sekum (c) rumen (a) tembolok (b) hempedal (c) usus i. retikulum ii. omasum i. retikulum ii. omasum

CBAD ABBA C

Jawapan 3.4
1. 2. 3. 4. 5 6. Antiseptik D ABDC X/X/ X//X (i) menyebabkan kematian (ii) tumbesaran lambat (iii) pengeluaran berkurangan (iv) Jangkitan kepada haiwan lain (v) NPM yang tidak cekap Genut C D A B CDAB ii. Antibiotik iii. Racun cacing iv. Racun parasit luar

7. 8.

Jawapan 3.5
1. Cepat membesar Cepat mengeluarkan hasil Berupaya melahirkan banyak anak Hasil tinggi Hasil berkualiti Kecekapan penukaran makanan yang baik Resisten terhadap penyakit Toleran terhadap persekitaran

2.

P : skrotum Q : testis R : Vas Deferen (salur sperma) W : vagina X : serviks Y : uterus / tanduk rahim a. Mengeluarkan ovum, hormone estrogen dan progestron b. Saluran kelahiran anak / menyalurkan sperma ke dalam uterus

3.

4.

87

PA_BPTV_KPM

M-TEK_ SAINS PERTANIAN

5.

-

membenarkan dirinya dipanjat kerap kencing sentiasa menegakkan ekor mengasingkan diri

-

kurang selera makan gelisah dan membising pengeluaran mucus vulva merah dan bengkak

6. 7. 8.

Kaedah pembiakan dengan cara menyuntik semen daripada pejantan terpilih ke dalam uterus induk terpilih dengan menggunakan alat khas / pistolette Pejantan dan betina induk d ibiarkan bersama semasa tempoh estrus untuk mengawan P Q X Y (a) (b) (c) : : : : Uretra Vas Deferens mengeluarkan sperma dan hormon testostrone mengeluarkan bendalir yang menuteral dan membersihkan uretra

9.

Faraj palsu Mencair semen (i) Pencair sitrat kuning telur (ii) Pencair posfat kuning telur (iii) susu segar (iv) Santan kelapa

Jawapan 4.1 dan 4.2
1 (a) (b) (i) (ii) Pelaksanaan Pengawalan anggaran keuntungan anggaran perbelanjaan anggaran ketersediaan sumber pengeluaran anggaran pendapatan

2

(a)

- Berat - Saiz - Warna - Bentuk - Bahagian anggota - Mengasingkan hasil mengikut piawaian - Memudahkan kerja pembungkusan - Memudahkan kerja pengagihan - Dapat mempelbagaikan ha rga Rancangan untuk menggunakan sumber pengeluaran yang terhad supaya bidang usaha mendapat keuntungan yang maksimum.

(b)

3 4 (a)

Bidang usaha A Pendapatan - Perbelanjaan = RM1200 - RM1000 RM200.00 Bidang usaha B Pendapatan - Perbelanjaan = RM1050 - RM800 RM250.00

88

PA_BPTV_KPM

M-TEK_ SAINS PERTANIAN

Bidang usaha C Pendapatan - Perbelanjaan = RM850 - RM500 RM350.00 (b) 5 (a) (b) (i) (ii) Bidang usaha C Perladangan Campuran / Intergrated Farming Memudahkan kerja pengairan Memudahkan kerja mengangkut, mengagih dan menyimpan bahan/sumber pengeluaran Arah kedudukan matahari sepanjang hari - supaya ternakan sentiasa mendapat cahaya - supaya kandang sentiasa kering 1, 3, 4, 2

(c)

6

Jawapan 4.3
1.

/ / x x
(a) Jualan ayam 500 ekor Mengutip hasil cili menggunakan 5 buruh selama 3 hari (b) Beli baja 50 beg berjumlah RM150.00 Upah membajak tanah 5 hektar sebanyak RM1650.00 (a) Cili (b) Bendi (c) Bendi (d) Sawi X: Perancangan Y: Pengawalan i. Meneruskan ii. Mengubahsuai iii. Mengganti iv. Membubar C, A, A

2.

3.

4.

5.

Jawapan 5.1 : 1 penggunaan jentera atau mesin untuk membantu melakukan kerja perladangan seperti pemugaran tanah,pengawalan perosak dan rumpai,pembajaan dan pemungutan hasil. 2 - fizikal tanah - kos - teknikal

89

PA_BPTV_KPM

M-TEK_ SAINS PERTANIAN

3

-

penyediaan tanah penanaman pembajaan pengawalan rumpai dan perosak pengairan dan penyaliran penuaian hasil pemberian makanan pemberian minuman pengutipan hasil penggredan telur

4

5 6 7 8

/ X/X BBA / X /X - sesuai untuk kawasan berbukit atau tanah t idak rata/sekata - kedudukan paip dan pemercik boleh diubah ikut keperluan semasa - suhu persekitaran tanaman dapat dikurangkan / Bajak sikat

9

Jawapan 5.2
1 2 3 4 5 / X / (a) B (b) C C : II, III dan IV sahaja /// / X / X

Jawapan 5.3
1 Aplikasi prinsip sains dan kejuruteraan dalam pemprosesan bahan oleh agen biologi untuk menghasilkan barangan dan perkhidmatan bagi keperluan manusia. / / / X (a) - meningkatkan hasil - menambahkan nilai permakanan - memperbaiki ciri fizikal hasil pertanian - meningkatkan resistan terhadap serangan perosak dan penyakit - meningkatkan toleran ternakan terhadap persekitaran - mengawal penyakit - mengurangkan penggunaan bahan kimia pertanian (mana-mana dua ) inokulasi rhizobium kawalan perosak secara biologi penguraian sisa pertanian industri makanan berasaskanm pertanian penghasilan varieti baru melalui kejuruteraan genetic (mana-mana empat)

2 3

4

5

/ X X /

90

PA_BPTV_KPM

M-TEK_ SAINS PERTANIAN

Jawapan 5.4
1

Aktiviti penanaman dan pen ternakan dalam struktur tertentu yang melindungi tanaman dan ternakan daripada keadaan persekitaran yang melampau supaya dapat meningkatkan kualiti dan kuantiti hasil pengeluaran
/ / X X

2 3 4

/ / ,/ X

(a) (b) -

melindungi tanaman dan penternakan daripada keadaan iklim ekstrem membolehkan penanaman dan penternakan di luar musim meningkatkan kuantiti dan kualiti hasil tanaman dan ternakan kawalan kelembapan udara kawal keterikan cahaya membantu proses pengalihudaraan kekal kandungan CO 2 kawal suhu udara lindungi dari serangan serangga perosak elak larutresap nutrien elak tiupan angin kuat elak timpaan hujan - kurang sinar ultra lembayung (mana-mana dua )

5

(a) Struktur Pertanian persekitaran Terkawal / Struktur LindunganHujan / Struktur

Lindungan Plastik (b) Sayur-sayuran , Tanaman Hiasan , TOMATO, TEMBIKAI SUSU (c) - melindungi tanaman dan penternakan daripada keadaan iklim ekstrem - membolehkan penanaman dan penternakan di luar musim - meningkatkan kuantiti dan kualiti hasil tanaman dan ternakan

91

PA_BPTV_KPM

M-TEK_ SAINS PERTANIAN

Kita Ingat...
10% daripada apa yang kita baca 20% daripada apa yang kita dengar 35% daripada apa yang kita lihat 50% daripada apa yang kita lihat dan dengar 70% daripada apa yang kita bincangkan 80% daripada apa yang kita alami 95% daripada apa yang kita ajar orang lain

Buku yang baik umpama sahabat yang paling akrab; ia tidak akan berubah hari esok dan selama-lamanya.

PA_BPTV_KPM

M-TEK_ SAINS PERTANIAN

ABD. HALIM BIN SAAD - SMT ALOR SETAR BUKHARI BIN PAIMAN - SMK TUN ISMAIL JOHOR MOHD MOKHTAR SHOIB - SMK SERI BADONG, KEDAH ZAMERI BIN SAID-SMK BUKIT TUNGGAL,TERENGGANU SHAMSUL BAHARI MD. YUSOF - SMK MANIR, TERENGGANU ABD. HAZAM ABD GHANI - SMK BUKIT SAWA, TERENGGANU NOR AZAH BT ABDUL AZIZ -SMK TG.AMPUAN NAJIHAH, N.SEMBILAN MUHAMMAD IQBAL B. ISHAK - SMK TUN SYED NASIR ISMAIL,JOHOR W.ZAMZURI B. W.MHD NOR- SMK SRI RAHMAT, JOHOR BHARU NAZRI BIN MOHD NOR - SMK RANTAU, NEGERI SEMBILAN MOHD SHARIF BIN OMAR- SMK TUN SRI LANANG,JOHOR SALEM BIN AMIR - SMK SG.ABONG, JOHOR SARAH RAMLI- SMT ALOR SETAR

PANEL PENULIS MODUL PEMBELAJARAN TEKNIKAL (M-TEK)

PA_BPTV_KPM

M-TEK_ SAINS PERTANIAN

HAJI WAN MOHD NOR BIN WAN ENDUT
TIMBALAN PENGARAH PENGURUSAN AKADEMIK KETUA PENOLONG PENGARAH UNIT TEKNIKAL PEMANGKU KETUA PENOLONG PENGARAH UNIT TEKNIKAL

HJH ZANARIAH BT AHMAD ISMAIL BIN AHMAD
PENYELARAS

NOR MAIZAN BT MOHD ZAIN
KETUA UNIT TEKNIKAL

JAWATAN KUASA

NOR IDZLINA BT IDRIS RAFIDAH BT ABD RAHMAN SAMSURI BT BUANG NORLINDA BT A.WAHAB HASRUDDIN BIN HASBULLAH YUSLAFADZLY BIN AMRAN

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful