You are on page 1of 1

HARMONOGRAM

wykładów i ćwiczeń dla V roku Wydziału Farmaceutycznego CM UJ


w IX semestrze roku akademickiego 2010/2011

Poniedziałek
TPL/Biofarmacja – wykład Medyczna 9, s. B 8.00 – 10.15 22.XI–20.XII
Leki poch. naturalnego – wykład Medyczna 9, s. B 10.30 – 12.00 22.XI–20.XII
Farmakoekonomika – wykład Medyczna 9, s. B 12.15 – 13.45 22.XI–13.XII

Wtorek
Biofarmacja – seminarium Medyczna 9, s. 1/13 8.00 – 12.00 E, 16.XI–30.XI
Biofarmacja – seminarium Medyczna 9, s. 1/13 9.30 – 13.30 A, 7.XII–21.XII
Leki poch. naturalnego – seminarium Medyczna 9, s. 1/4D 8.30 – 10.00 C, od 16.XI
Leki poch. naturalnego – seminarium Medyczna 9, s. 1/4D 10.15 – 11.45 D, od 16.XI
Naukowa informacja o leku – seminarium Medyczna 9, s. 1/4 B 8.30 – 10.00 D, 30.XI–25.I
Naukowa informacja o leku – seminarium Medyczna 9, s. 1/4 B 10.15 – 11.45 C, 30.XI–25.I
Naukowa informacja o leku – seminarium Medyczna 9, s. 1/4 B 12.15 – 13.45 E, 30.XI–25.I
Farmakoterapia – seminarium Medyczna 9, s. 108 8.45 – 11.45 E, 7.XII–4.I
Farmakoterapia – seminarium Medyczna 9, s. 106 12.30 – 15.30 C, 7.XII–4.I
Farmakoterapia – seminarium Medyczna 9, s. 107 14.00 – 17.00 A, od 16.XI
Farmakoterapia – seminarium Medyczna 9, s. 107 17.15 – 20.15 B, od 16.XI

Środa
Etyka zawodowa – seminarium Medyczna 9, s. 108 9.45 – 11.15 E, od 17.XI
Etyka zawodowa – seminarium Medyczna 9 s. 108 11.30 – 13.00 A, od 17.XI
Etyka zawodowa – seminarium Medyczna 9, s. 108 13.15 – 14.45 B, od 17.XI
Leki poch. naturalnego – seminarium Medyczna 9, s. 107 11.30 – 13.00 E, od 17.XI
Leki poch. naturalnego – seminarium Medyczna 9 s. 1/4 D 13.15 – 14.45 A, od 17.XI
Leki poch. naturalnego – seminarium Medyczna 9, s. 1/4 D 15.00 – 16.30 B, od 17.XI
Biofarmacja – seminarium Medyczna 9, s. 1/13 13.00 – 17.00 D, 17.XI–1.XII
Naukowa informacja o leku – seminarium Medyczna 9, s. 1/4 B 16.15 – 17.45 A, 1.XII–26.I
Farmakoterapia – seminarium Medyczna 9, s. 106 8.30 – 11.30 B, 8.XII–5.I
Farmakoterapia – seminarium Medyczna 9, s.107 14.00 – 17.00 C, od 17.XI
Farmakoterapia – seminarium Medyczna 9, s.107 17.15 – 20.15 D, od 17.XI

Czwartek
Biofarmacja – wykład Medyczna 9, s. B 8.00 – 10.15 18.XI–20.I
Farmakoterapia – wykład Medyczna 9, s. B 10.30 – 12.00 18.XI–20.I
Etyka zawodowa – wykład Medyczna 9, s. B 12.15 – 14.00 18.XI–20.I

Piątek
Farmakoterapia – seminarium Medyczna 9, s. 3 10.30 – 13.30 A, 10.XII–7.I
Farmakoterapia – seminarium Medyczna 9, s. 3 13.45 – 16.45 D, 10.XII–7.I
Farmakoterapia – seminarium Medyczna 9, s. 107 14.00 – 17.00 E, od 19.XI
Biofarmacja – seminarium Medyczna 9, s. 1/13 8.00 – 12.00 C, 19.XI–3.XII
Biofarmacja – seminarium Medyczna 9, s. 1/13 10.00 – 14.00 B, 10.XII–7.I
Etyka zawodowa – seminarium Medyczna 9, s. 108 10.30 – 12.00 D, od 19.XI
Etyka zawodowa – seminarium Medyczna 9, s. 108 12.15 – 13.45 C, od 19.XI
Naukowa informacja o leku – seminarium Medyczna 9, s. 1/4 B 15.00 – 16.30 B, 3.XII–28.I

Uwaga!
1. 4.X–12.XI: Blok zajęć z Technologii Postaci Leku, Farmacji Praktycznej w Aptece,
Farmakoekonomiki, Prawa Farmaceutycznego i Opieki Farmaceutycznej wg odrębnego
harmonogramu.
2. Zajęcia fakultatywne wg odrębnego harmonogramu.