P. 1
ArturKlark-Kronika Cuda i Misterija

ArturKlark-Kronika Cuda i Misterija

|Views: 137|Likes:
Published by Miodrag Ječmenić

More info:

Published by: Miodrag Ječmenić on Nov 21, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/12/2014

pdf

text

original

Arthur C.

Clarke

......,..

KRONIKA CUDA

I MISTERIJA

John Fairley & Simon W'elfare

s. Iu" ~ [i:_ 8!i-uou clJff ye_

Naslov izvornika Ar~hW' C. Clarke's

CHRONICLES OF THE STRANGE AND MYSTIERIOUS William Collins Sons .& Co. Ltd.

8 Grafon Street, London WI, 1987

Copyright CJ Arthur C Clarke, John Fairley and Simon Welfare 1937 Prijevod: MAJA SOLJAN

Uredniei: ALBERT GOLDSTEIN i BOLE COVle Glavni urednik: ZDRAVKO 2.IDOVEC Odgovoeni ured[lik: DRAGAN MlLKOVIC Receazenti. MIRJANA OBUUEN i GORAN TRlBUSON Izdavae

ITRO "August Cesarec«, OOU R Izdavacka dielatnost, Zagreb, Pnlaz JA 57

Za Izdavaea: DRAGAl'. MKKOVllC Korektor: VESNA PAVKOVIC Likovni urednik: NENAD DOGAN Tehnicki urednik: FRANJO PROFETA

ISBN -86-393-0080-1 .

Naklada: 10.000

Tisak: Stamparski zavud! ,)Ogll.!len Prica«, Savska 3 I, Zagreb, 19:88.

.Sadrzaj

Predgovor .

7

1. Zvijeri koje se krjju od ljudi

9'

35

3. Iz vedra neb a .

57 79

4. Zagonetne pojave U jezenma

5. 0 cudovistima i sirenama .

95

6. N adnara vni prizori .

.107

7. Fenomen vila, fantoma, fantasticnih fotografija

127 147

8.. Misterije s Istoka i Zapada .

9 Gd' .'''}'

.. ]Ie su om ..

173

Zahvale

185

Fotografije

iS7

t

7

Predgovor

Proslo je gotovo deset godina otkako smo John Fairley, Simon Welfare i ja poceli sakupljati vrlo sarolike podatke od kojih je s vremenom nastalo trinaest epizoda serije Mlstertje svijeta Arthura C. Clarkea, i nastavak, Svijet zagonetnih sila. V oba sluaaja, narnjera nam je bila da privucemo i zabavimo gledaoce predstavljajuci neobjasnjene pojave i pred mete , te zanimljivosti svake vrste koje su se i 'nama samima cinile interesantnim. Nismo imali nikakvih narocitih predrasuda niti smo se drz(lli neke zacrtane linjje, ali odlucili srno da budemo posteni prema gledaocimao Necemo ih varati izmisljaju6i lame misterije Hi krijuci objasnjenje kad ono zapravo postoji - kao sto se to cesto radi u nekim drugim televizijskim emisijama Cije naslove ne smijemo spominjati. S druge strane, nismo isli za demistifikacijom, osim karl je predmet jstraZivanja to bas zasluzio; pa cak i onda smo sveli nas komentar na minimum i prepustili konaenu odluku samim gledaoclma. A kad bi zagonetna pojava postajala sve zagonetnija 8tO smo je duze istrazivali, sto se katkad znalo desiti, nisrno oklijevali priznati da ne znamo rjescnje.

Isti smo pristup primijenili u dvije knjige utemeljene na televizijskim emisijama, i nazvaneprema njima, Tekst i video privukli su golernu - globalnu, rnoglo bi se reei ~ publiku pa smo imali veliku povratnu informaciju od gledaoca, kao sto se moglo i oeekivati. Mnogi su nam javliali 0 dogadajima nalik onimao kojima smo pisali, iii su nudili tumacenja misterija,

Gotovosva pisrna koja smo primili bila S11 ozbilj na i razumna; tek mali broj - zapravo zaeudno mali, S obzirom na prirodu naseg istrazivanja - sadrzavao je nebulozne informacije. Najcudnij.a od svih bila je posiljka iz Bolnice za rnentalno oboljele u Broadmooru 1983, uz popratnu poruku sudskog psihijatrada je sadrze] nedirnut, (Aka umirete od znatizelje, posiljka je sadrzavala gomilu brojeva s okultnim tumacenjern, ali numerologija je dam mnogo mahnitijih rezultata izvan mentalnih institucija. Dzepni .raeunari ponovao SU, naime, potakli ovu vjekovnu budabistinu.) Ne zuamo ni sami dla 1] da budemo zadovoljni ill nezadovoljni sto su pisma donijela neka jasna rjesenja. i odgovore; ali drago nam je 8tO smo pridonijeli

. da ljudi shvate kako u svemiru irna jos mnogo neobjasnjivih pojava (a ponekad i ne tako neobjasniivih},

r

8

KRONIKA elIDA ] M1STERIJA

Od materjjala koje smo prikupili mogli smo lako napraviti jos jednu televizijsku seriju - ili barem jedan iii dva dodatka - ali meni je vee dognjavilo stajati pred kamerama pod srilankanskim suncem, Cal\: i pod sjenom onog glasovitog 8UnCQbrana, Ucinilo nam se najboljim objaviti jos jednu knjigu, ali kako da je nazovemo? Prvi, razmjerno suhoparni, prijedlog mojih suradnika glasio je Dnevnik cudn.ih i zagonetnih pojava Arthura C. Clarkea. To sam smjesta odbacio jer me previse podsjecalo na Mrs Dale i bezbrojne TV sapunice. (Ja, doduse, vodim dnevnik, ali iskliueivo u obliku rokovnika, za sastanke i slicno •. a sve biljeske u njemu u roku od mjesec dana postaju potpuno necithive) .. Nakon kraceg razmisljanja, smislio sam ovaj naslov koji zvuci nekako vise romantieno - gotovo herojski.

Pred varna je, dakle, uz malu - no, iskreno reeeno, uz veliku - pomoc mojih prjjatelja Johna i Simona, moja Kronika tulia i misterija. Buduei da mnogi dogadaji postaju jos eudniji i jos zagonetniji kad ih pocnemo istrazivati, serija bi se ocito mogla nastaviti unedogled, Obecavam da nece. Trilogija ima neku lijepu simetriju i ne mislim je kvariti,

...

Colombo, ,Sri Lanka, 21. listopade 1986_

\

" \

9

1.

Zvijeri koje se kriju od ljudi

Arthur C. Clarke pi§e:

I

b

Mozete li pogoditi koliko jos vrsta nepoznatih zivotinja - dakle, stvorenja koja znanostnije opisala - postoji na ovoj planed? Stotin u? Tisucu? PO' svoj prilici, negdje eko milijuo, ako ubrejirno i kukce jed va vidljive golim okom, A gelema vecina acee nikad ni biti otkrivena: buduci da se prirodna okolina sve brze unistava, te 6e vrste izumrijeti prije nego budu primjjecene.

Vecini ljudi, medutim, 'nepoznata zivotinja' neee biti osobito zanimljiva ako nijevelika barem poput psa,- ili jos bo1je" slona - a najbolje dinosaurusa. Zoolozi ugla vnom priznaju da u moru jos zive neotkrivena golema stvorenia. Ali na kopnu? Nemoguee, dakako ... ali citajte daJje/ poeevsi S ovim drazesnim pismom !ito ga je poslao Dr. Dalrymple, koje me neobieno podsjeca na »Saunders of the River«:

Dragi profeeore Clarke"

S vebkim smo odusevlj,enjem pratili va§u televizijsku emisiju Misterije s'I'ije.la. i drZim da bi vas avo sto· CUI navesti mogio zanimati,

Godine 1935. bio sam zdravstveni radnik na njeci Gambiji u Zapadnoj Africi, Jedne n,oei probudila me strahovita halabuka sto suje podizali domoroci, Sljedeeeg sam jutra otkrio da je to uzbudenje bilo potaknuto pojavem neeeg Sto se zove 'NJKENANKA' .. Opisali su je kao f:ivoU~ nju s 'lieem konia, vratom iirafe, tijelom krokodila, dugeg repa i oko 30 stopa dugaeku'. Zatrazio sam poglaviee da me obavijeste kad sljooeei put ugledaju tu zivotJnj\1.· Rekli su mi da se

pojavljuje same povremeno •. 111 necima s mjeseci-

nom, a izlazi iz mocvara mangrova gdje zivi skrivena pod muljem.

Proslo je nekoliko mjeseci i jedne veeeri rekli su mi da Sf: zvijer opet pojavila. Medutim, rojevi komaraca nad moevarama natjerali su me d~ se vratim k:uci a da nisam vidjo NIKENANKU.

Kao okruzni lijecnik. redovito sam ol;Jitazi!o razlicitepostaje i jed-nom sam prihkom posjetio upravitelja jedne od trgovaekih firmi, Dok smo rueali, euli smo galamu koja ie dopirala S obliinje tJinice. Posli smo onamo da ispitamo sto je posrijedi i Dasli jednog upraviteljevog slugu kako mase populamozuanstvenim casopisom n. votinje svtjeta. Uzbudena j,e gomila vikala kako je Bjjeli C6vjek fotografirao NlKENANKU:' U casopisu je zapravo bila objavijena slika betenskog diaosaurusa u jednom od newyor~ldh parkova, Svi su na sliei prepoznali Ziv,otinju koju vidaju u moevarama za noci s mjeseeinom.

Kasniie, na brodu kojim sam putovao u Nigeriju, jedan mije pomorski casnik rekao kako mu jeza vrijeme pregleda prometnih puteva u delti Nigera posada skrenula pozornost na weliku 'morsku zmiju'. Pucao je na nju iz pistolja, ali bila je u.van dometa. Stvorenie je, medunm, ocho enlo pucanj, jer :se pediglo, okrenulo glevu j veljkorn hnil19:1ll krenulo prema mocvarnom otoku mangrova, Sun~e je upravo zalazilo pSI je bilo odvise mraeno da bi bio posve siguran, ali dok se zivotinja izdigla iz vode i nestala 1!1 mocvari mangrova, ocijenio je da je izmedu devet i dvanaest metara duga, i nalik dinosaurasu,

To je, oaZalost, sve ~to 'Yam mogu 'priop6iti, a1Ji buduei dia je rijeka. Gambija duga oko 200 milja, a m.oI::vate mangrova na obje obale protezu se od 150 do 300 metara u sidnu, to je zaista veliko pmstranstve, a tada je bilo jos neistrazeno, te sam uvijek mislio kako posteji mogucnost

10

UONIKA tUOA J MISTERIJA

DoJje: Dr. Thomas Hardie Dalrymple. lijernik Zdravstvene sluzbe Zapadne Mrike na j'ijeri Gambiji

dar neke zivotinje za koje Be misli da so. davno izumrle, ramo i danas five.

Nekoliko godina kasnije sluZio sam u Britanskom Kamerunu, Sprijateljio sam se s Fonom (poglavieern) plemena N'Saw. Kasnjje sam postao clanom dva najmoenija udruienja J u-Ju, N'FU BA i N'FU GAM. Tada sam i saznao za stvorenje koje su zvali KABARANKQ, navodno ljudsko 'bice koje zivi duboko u bunaru i hrani se ljudskim izmetom. Pustali 8U ga da izade same prilikom sprovoda uvazenjh liienosti. Na jednom takvom sprovodu samga i ja vidio .. Rekli su rni daje obdaren nadljudskom snagom, iii ja sam na svoje oei gledao (i fotografirao .ga) kad je podigao jednog ovn? j rastrgao ga napo-

la, Navodno je takoder podigao automobil i bacic ga niz klisuru, ali to nisam vidio,

Sto je to stvorenie zapravo, ne znam, ali

djelovao je poput omanjeg covjeka obraslog dugom crnom dlakom. Svi su ga se uzasno boiali i kad su ga iizvodiii, vezali sumu konope za noge i obuzdavali ga kao sto seljaci obuzdavaju opasne bikove, taka da jedan cinojek hoda ispred, a drugi iza njega, Aka bi slueajno pobjegao, urodeniei su glasno zvizdali upozoravajuci

svakog da se kloni pred KABARANKOM. Mo-

glo ga se ponovno uhvatiti jedino take da se

preda nj dovede noseca zena, na!ito bi se on

smjesta srusio na tlo bez svijesti,

Nikad nisam saznao tko je iii sto ie on,

Nadam se dace vam 0\10 biti donekle 01>

zanimljive. S postovanjem, 'I I '/I~(I, ~.

THOMAS HARDIE DALRYMPLE - ~~(f. J . J

Zdravstveni radnik u mirovini .. C~~ ~IY~

Zdravstvena sluzba Zapadne Afrike tr\ JI (I

Lovc:ii nn dinosauruse W

Pismo Dr. Dalrymplea nadasve je znacajan prilog jednoj od najduzih saga kriptozoologije - potrazi za djnosaurusima u Africi.

Zastrasujuci, a opet primamljiv zemljopis Afrike' oduvijek je podbadao mastu, Or. Dalrymple opisuje prostranstva ~ocvara mangrova uz rijeku Gambiju, ali kroz eitavu Centralnu Afriku steru se goleme moevare koje su idanas

udaljenije i manje istrazene no Gambija prije \.... ...

pola stoljeca. Velike rnoevare Likouala u Ken- \ 1

gu protem se na vise od 50000 kvadratnih milja povrsine, Ceste De postoje, stale su rijetke i putuje se uglavnom rijekom .. Ovo je podrueje oduvijek nudilo plodno tlo za nagadanja 0' postojanju golemih i neobicnih stvorenja sto ih znanost ne poznaje. \. . Odmah nakon Prvog svjetskog rata, kapetan '~~~ Lester Stevens, otputio se u toe mocvare; na '\.'Y

foto~afiji, ko~aje iza~']a u, n,~vinatna. on .. steji u \ * .. ponesto neprikladnoj odject, »'U pratnji svog ~

ZVlJERIKOJE SE KRLJU OD LJUDI

11

UQ!Ojl tok rijeke Kongo gdje navodno livi mokelembembe

ANGOlA

• KIINSHASA

ILEOPO:L.OVllLEj I

,

psa Laddiea, koji je pripadao njemackoj vojsci, na stanici Waterloo pred polazak za Afriku u _potragu za brentosaurasom«, kako je izvjestavao potpis pod slikom u Daliy Mailu. Kapetana Stevensa na potragu je ponukala nag-mila od milijun dolara stoju je nudio InstitutSmrth-

sonian iz Washingtena, kao i izvj.eStaji dv,ojice putnika Belgij,aD;:Ica. Gapelea i Lepagea, koji su nedavno vidjeli neman u. Kongu,

Premda je bie eberuzan repetirkom tipe .

Winchester, revolverom Smith i Wesson, sacmarie om i puskom Mannlieher, kapeta'll Smith

1 12

KRONIKA tUOA I MlSTEIUJA

Ekspedicija Greenwella i Mackala na rijecl Likouala pribliZava se obitavalistu mokele-mbembe.

nazalost nikad nije zaslufio ponudenu nagraduo Ali to nije obeshrabrilo druge da podu njegovim stopama, i posljed njih godina eita v niz ekspedieija otputio se u Kongo, sve potaknuteaeprestanim glasinama da velika zvijer postoji - pa eak da su je uhvatili i ubili 'lokalni stanovnici Pigrnejci, u blizini jezera Tele u srcu

mow..r~ Likouala, ito. unutar poshednje \.... "

generacIJe. .

James H_ Powell, Istrazivac iz Teksasa, i ' I profesor Roy Mackal sa Sveucilista Chicago, prikupili su na svojoj ekspediciji u Kongo 1980. godine najzanimljivije izvjestaje 0 Demani'mokele-mbembe, kako je tame ZOVll_ Powell je vee dva pura bie u tom podru~jU!"a]i ovom prilikom diva istrazivaca uspjela su pronaci veei broj svjedoka koji su im ispripovjedili kako je zvijer ubijena, nekih dvadesetak godina ranije. Powell je na vrlo jednostavan naein utvrdivao da li svjedoci roeno znaju 0 kojoj se zivotinji raspituje. Imao je karte na kojima su bile pl'ikazane ziv.otinje iz Centralne Afrike, zatim Zivothlje iz drugih krajeva, a nepoznate U ovom podrueju, i najzad crtezi razlieitib, vrsta dinosaurusa, Pokazujuei karte sa slikama, saznao hi lokalne D8IZ]Ve za gorilu, okapi, i slieno; provjerio bi istiaitost opazanja pokazujuei, recimo, medvjeda kojeg tamosnje stanovnistvo nije moglo poznavati; na kraju bi pokazao crteze dinosaurusa, Velik broj njegovih sugovornika bez oklijevanja je identificirao dinesaurusa kao mokele-mbembe.

Najzivopisniju pricu 0 tome kako je mokelembembe ubijen Powell i Mackal cull su od ribera po imenu Lateka Pascal, koji je ribario uvijek na istom mjestu na jezeru Tele, Cuo je za taj dogadaj jos kao dijete. Mokele-mbembe usao je u jezero Tele kroz jedan od kanala koiim se moevare ulijevaju u jezero na zapadnoj strani, Pigmejci su izgradili branu 00 kolaca i trupaca i tako blokirali kanal, Kad se

ZVlJEIU K:OJE SE KRIJU on LJUDI

13

14

KRONlKA eUOA [ MISTERIJA

Marcelin Agnagna, biolog iz Konga, crta zvijer koju je vidio.

mokele-mbembe pokusao vratrtr istun putem, upao je u zamku i Pigmejci su ga ubili kopljirna. Prema Pascalovim rijeCima, kasnije su zvijer sasjekli na komadice i pojeli je, Svi koji su jeli meso, umrli su.:

Powell i Mackal okupili su u Epeni znatan ~ broj ljud] koji !ill. relativn~ .. nedavno vidje~i . ~ mokeie-mbembe. Jedan od njih, Madongo Nl-

~ cholas, opisao ~e ~tv~renj~ - .dugacko 9 ili~is~ '\..~ rnetara - koje Je izronilo iz vode na njeci ~. Minjoubou dk ispred njegovog camca, Stvor je

imao dugacak vrat, debeo poput·~ovJecje .. noge, glavu nesto giru od toga u promjeru, i izduljena leda fuileaste· nijanse, Na vrhu glave strsalo je nes,tQ poput kokosje kriieste, Drugi svjedok,

\

~

Omoe Daniel, opisao je 2,5 m sirok trag ito ga .~ .. je neka zivotinja ostavila dul. otprilike 100 m ~ dok se, kako sel':inl, vukla iz jezerca kroz siprazje de glavnog teka rijeke Likouala Aux Heroes. Nek] drngi svjedok vidio je cudnovato stvorenje na niti pol a milje uzvodno od Epene,

gdje su Powell j Mackal sazvali ovai skup, Uz pomoc Powellovog primjerka knjige Zivotinje

iz proslosti. identiticirao je to stvorenje kao

bron tosaurusa.

Svi okupljeni slagal] su se da mokele-mbembe iivi U dubokim i us~im rije61lID tokovima, ima na glavi prepoznatljivu kokosju kriJestu - i, iznad svega, da je po fivot opasno sresti tu zivotinjul

ZVIJERiI KOJE SE KRIJU OD LJUDI

15

Doije; slikar David Miller nacrtao je mokeie-mbembe prema opisima Iju.di ]lwji su ga vidjeli

Politicks prilike Narodne rcpublike Kongo - prve socijalistieke drzave u Africi - nisu dopustile Powellu i Mackalu da ostanu. Istekle su im vize,

Mackal je sljedece godine poveo jos jednu ekspediciju, ali mukotrpno putovanje kroz blato, moevare, dzunglu i riieke nije urodilo nikakvimbitno novim dokazima, U ovoj ga je ekspedicjji, medutim, prado Marcelin Agnagna, biolog iIz Konga, koji je dvije godine kasnije doveo do najnovijeg dramaticnog obrata u pri- 6 0 dinosaurusu iz mocvara.

U ekspediciji 1981. godine sudjelovali su neki ugledni i strogi znanstvenici, kae sto su Richard Greenwell i Justin Wilkinson (obojica sa Sveucilista Arizona), i svi su veoma cijenili Agnagnif1U struenost. Stege su ge docekali kao izvanredno pouzdana svjedoka kad je 1983. izvijestio da je osobno vidio mokele-mbembe. Nazalost, pokazalo se da kao snimatelj nije ni

izdaleka take pouzdan, .

Agnagna i ekipa od sedam clanova dosla je na jezero Tele 1. svibnja ] 983. Agnagna je upravo snimao neke majmune, oko pola tri poslije podne, kad je odjednom zacuo uzvik, Jedan od pomoenika mjestana zvao ga je da side na obalu jezera, N a daljini od otprilike tristo metara.vu jezeru, ugledao Ie iivotinju. Imala je duga leda, negdje oko 4,.5 m duga, vrat koji ie istezala iz vode sjajnocrn na suncu, i malu glavu, Agnagna je vidio oci, ali nikakve druge raspoznatliive osobine,

Agnagna je drzao kameru U ruci, te je zakofacio u pHcinu i hodao dok se nije primakao zivotinji na oko 60 metara, Citavo je vrijeme snimao. Z;iyotinja, koia je do tada lagano njihala glavom i vratorn s jedne na drugu stranu, polagano je zaronila pod povrsinu vode. Promatraci su gotovo punih eetvrt sata gledali stvorenje, ali film nije uspio, Kao sto se ¢:e'sto dogada u analima kriptozoologije, slika je bila

potpuno nejasna. Agnagna je ostavio kameru na makro-snimanju '_ jos jedan slucaj zlih sila koje bez iznirnke rade protiv fotografa u trenucima kad sezbiva nesro zaista senzacionalno.

Agnagna je, medutim, bio sasvim siguran u to sto je vidio, »Zivotinja koju SmG vidjeli jest mokele-mbembe . Bila je pouzdano ziva, a poznata je mnogim stanovnieima Likouale, Vidio sam je svojim oeima, Mokete-mbembe je vrsta sauropoda koja obitava u moevarama i rijekama Likouale.e Agnagnin izvjeStaj izazvao je pravi juris na Afriku, jer su se brojne ekspedicije natjecale da prve dodu do konacnih slika i dokaza, cute su se cak i glasine 0 »podlim makinacijama«, jer su kengoansku vladu navodno nagovorili da nekima odbije ulazne vize, a drugima pak odobri ulazak u zemlju, Medutim, zamke kongoanske birokracije dostatne su same po sebi, bez ikakvih dodatnih prepreka.

U vrijeme dok ovo pisemo, nisu se' poj:av{li

- '"

nikakvi daljnji dokazi, osim sto se sa sigurnos-

en ustanovilo da je neobieno komplicirano poslati ekspediciju u Kongo.

..

l6

KRONIKA CUDA I MISTERlJA

Komandos Kraljevske mornarieke pje~djje vre!ba iz zasjede zvijer s Exmcora.

l'udne pume, jos cudoije maae

Taktieka situacija na Exmooru pocetkorn Ijeta 1983. godme kao daje u potpunosti zaokupljala vrhunsku britansku vojnu jedinicu, Kraljevsku pomorsku pjesadHu. Naoruzani automatskim puskama i najsuvremernjim uredajima za ciljanje nocu, rnomci iz 42. komando jedinice ukopali su se u rovove iii vrebali iza ograda i :ii viea, Od vremena do vremena oprezna bi izvidnica presla preko stjenovitih pasnjeka Ex-

moorske visoravni, Vojnici su bili frustrirani: vee drugi put u razmaku od dva mjeseca poslani su na zadatak, ali bez uspjeha, Nekolicini se einilo da su vidjeli ciJj kroz nocne doglede, ali plijen je svakog puta bio izvan dometa,

Vojna operacija oko poljoprivrednog dobra Erica Leya iz Drewstonea morals se nastaviti, jer je cil] operacjje bio uhvatiti jezivu »zvijer Exrnoora« - zvijer koja vrist] U noci, pokazuje nadnaravnu dosjetljivost kad treba umaci pred neprijateljem, a skrivila je smrt gotovo stotinu

ZVIJERI KOJE SE KRIJU OD LJUUI

17

ovaca i janjadi, Jedan je pjesadijski oficir re~ kao: »Ta se ziYotinja krece po put vojnika, .od zaklona do zaklona, i rijetko prelazi preko otvorenog terena, Ubija nesmiljeno, otvara zrtvi utrobu, a maze pojesti gotovo 20 kilograma mesa.«

Vojnici koji su svojim nocnim dcgledima vidjeli kako nesto promice kroz krajolik, uvjereni su da je posrijedi kakav veliki i divlji pas mjesanac - nesto poput suvremenog basketvillskog psa. Drugi SU, medutim, sumnjieavi, Gospcdin Ley je rekao: »Kaka v je to pas koji vri13ti u noci? Cub ga je moja iena, a euli su ga i vojnici. To je kao nocna mora koja one prestaje..

Ova nocna mora jos nije prestala. Vojnici Kraljevske pornorske pjesadije vratili su se u bazu, ali nesto i dalje napada ovce i divljac Exmoora i Dartmoora, mada ne tako cesto kao prije.

Zvijerse ·pridruzila galeriji velikih i cud nova ~ rib maeaka, pasa, lavova, puma, ella i leoparda, divljih z1votinja koje navodno zive u Britaniji. lJ toku posljednjih dvadeset godina .gotovo tisueu ljudi ustvrdiio je da je vidjelo eavenu pumu is Surreya i 0 tome obavijestilo policiju, Lavovi su videni u Flintshireu, pume i u Skotsko], medvjedi u Hampshireu, Primjer Engleske jedan je ad najrjecitijih primjera problema s kojim se suo cava skeptiem istrazivac tajanstvenih pojava. Je li moguce da je toliki broj oeito normalnih i razboritih ljudi u potpunoj zabJudi?

Postojanje zvijeri iz Exmoora potkrepljuju neki vrlo cvrstl dokazl. Trevor Beer, mjestanin i skolovani prirodoslovac susreo ju je pet puta, Jednom iz velike blizine, kad je vidio zvijer kako grabi uz zivicu i onda je s lakocom preskaee. Bila je tamne boje, nalik maeki i oko 1,3< ill dugacka, Najizrazitija karakteristika su zelenkasto-znekaste oci, Wayne Adams, cetr·

naestogodisnjak kojj je praznike provodio u Halfcombe Common, takoder je jasno zapamtic oci zivotinje: »Pogledao sam preko ograde i vidio ilvotinju, na udaljenosti od desetak meta-

1'8. Zurjla je ravno u mene, izbuljenim zelenka- .~ stim oeima, bas kao u lava. Bila je crna kao ~ ugljen.osim sto je po glavi i prsima irnala bijele ~ oznake, a glava joj je hila kao u njemaekog ovcara, ali bila je veca od ijednog psa sto smo ~

ga i~d vidj~Ii_« . . . . ..~

Niegov prijateh, Marcus WhIte, dvanaesto- ~.

godisnjak, rekao je: »Kretala se poput macke, ~ ali imala je lice kao u psa, To ni slucajno nije bio pas. Zivotinja je bila puno veca. Mislio sam da je to pantcra.«

Marinac John Holton vidio je nesto u pola sest jednog svibanjskog jutra. )}B~10 je vrlo veliko, posve crno i djelovalo je vrlo snazno, Prelazilo je traenice vlaka, ali buduci da je u pozadini bila jedna gospcdarska zgrada, nisam

smio pucati.:

Mnogi su vidjeli zivotjnju: vozae skoiskag ~

autobusa, John Franks; slijedio je crnuzvijer 'J". ~ snaznihnogu i pleca po seoskom putu: gospo- 'NJ'L I da Doreen Lock vidjela je zvijer koja prelazi 0c't:: cestu ispred njenog auta, tri milje od Drewsto-

ne Farm; taksist Wayne Hyde zabljesnuo je

zvijer automobilskim farovima na Silcombe Hilhrnlmala je prepredeni izraz i silno snazna

pleca.:

Philip Lashbrook, lovocuvar, ponudio je da svojim bogatim iskustvom iz juznoafrickih 10· vista pomogne u hvatanju zvijeri, Tragaci iz Torringtona, uz pomoc policije u helikopterirna, cHav su dan procesljavali pustopoljmu eke Drewstonea, Ali zvijer je svima izmakla.

Predsjednika udruzenja poljoprivrednika iz South Moltona duboko se dojmilo kako zvijer krvozedno ubija: »To stvorenje ub~ja i jede janjad enako kako to ne cine ni psi nj lisice. Jede i vunu i sve, i prozdire meso-s kestima.

18

KRONIKA tunA .I MISTERIJA

mozda pocinio kakav prekrsaj, Drugi su pak odlagali dla prijave kako su po noci vidjel! neku eudnu zvijer, S obrazlozenjem da bi ih smjesta podvrgnuli kontroli alkohola u krvi. Postoje gipsani odljevi zastrasujuce velikih otisaka sa~ pa, Ali do dana danasnjega zvijer izmice svojirn progoniteljima, i nitko je jos nije uspio cak ni fotografirati. A seljaci u Devonu i dalje nalaze ovce smrskana vrata, dok citatelj! devonskih novina i dalje prijavljuju bliske ili dalie susrete.

Nema dvojbe da po Velikoj Britaniji slobodno secu neke neobicne zivotinje. Postoje klokani u Derbyshireu, divlji dikobrazi u Devonu, vidre, rakuni, pa cak i nekoliko polarnih lisica, Mnoge zivotinje pustene su na slobodu kad je zakon a iivotinjama iz 1976. godine uveo mnogo strozu kontrolu nad drzanjem velikih i opasnihzivetinja kao kucnih ljubimaca. Drustva za zastitu zivotinja-vjeruju da su tada na slobodu pustena najmanje dva crna Ieoparda, Kome bi, na primjer, povjerovali da je rekao kako je vidio odraslog medvjeda na jednom od Hebridskih otoka? A medvjed Herkules, poznat po svojim televizijskim reklamarna, zivio je puna dva tjedna sretno i zadovoljno na otoku Benbecula 1980. godine, nakon sto je pobjegao ad vlasnika.

Dokaza ima sve vise. Ted Noble, poljoprivrednik iz Cannicka blizu Loch Nessa u skotskim brdima, nekoliko je puta u toku nekoliko rnjeseci dozivio da mu ovce krvolocno napada zi\!ohllja koja nalikuje na panteru iii leoparda, Njegova susjeda, Jessie Chisholm, spazila je zvijer na udaljenosti od nekoliko metara, jer suo

. kokosi odjednom pocele kokodakati. Pokraj kokosinjca stajala je crna macka, veca od labradora, debelog repa koji je bio duzi od tijela. Posjetilac je na imanje Tecla Noblea donio truplo janjeta koje je, po njegovim rijecima, ispustila golema macka dok je skakala preko zastitne ograde protiv divljaci. Glava janjeta

Ostavlja samo vratnu kost kao sto bi covjek ostavio riblju kOSt3~ Mjesni uzgaji vac stoke izvjestava a ubijenoj kravi, cija je »Iubanja razmrskana jednim nevierojatno snaznim ugrizom celjusti.s

. Pouzdani svjedoci vidaju zvjerku zanimljivog opisa U okolici Exmoora vee najmanjedvadeset godina, Policijskl poruenik John Duckworth iz Tavistocka susreo je zvijer dva puta, i prikupio svjedocanstva mnogih ocevidaca.' Prvi put je vidio zivotinju u listopadu [969, u Coxtorru. SIn i on pustali su zmaja, ali su na trenutak sjeli u auto da se z.agriju. Odjednom, na udaljenosti od oko 40 metara, primijetili su cudnovatu zivotinju koja im se priblizavala. »Bila je otprilike velicine ponija«, kaze porucnik Duckworth, »s glavom i usima psa, glavom vucjaka i kratkog repa, Imala je glatku dlaku eelicnosive boje i krupna pleca,« Trj godine kasnije bio je u lovu, ponovno u listopadu, oko dvije i poi milje daleko od Coxtorra, Ista ili sliena zvijer pojavila se na oko 100 metara udaljeno- 56, grabeei preko polja. Ovoga puta poruenik Duckworth imao je uza se dalekozor i pratio ju je sve dok nije nestala iza jednog zida, .

Sve do velikog lova na zvijer 1983. godine, svako malo netko bi prijavio da je vidio eudnu zi'Votinju, Mnogi su je opisali kao stvorenje vise nalik macki nego psu, Zemlioposjednik iz Stoke Gabriela, Kinsley Newman, vidio je emu zvijer nalik panted najmanje pet puta, jednom iz velike blizine, iza svoje kuce nakon 8to je opalio iz puske u dva stvorenja u mraku, Jedno ad njihskocilo je na gredu nedovrsene kuee, U svjetlu baterije, Newman je navodno ostao lao hipnotiziran sjajne crvenimceima velike macke, Zivotinja je imala modro-crno krzno i dugaeak rep kojim je sibala arne-tame, sve dol nije skocila s grede i nestala.

Jedan covjek tvrdi da je ubio eudnovatu 'zivdtinju i zakopao je jer je mislio da je time

ZVI,JERI KOJE SE KRIJU 00 LJUDI

19

bila je goto vo otkimsta, a na obje strane prsa vidjele su se duboke rane,

Ted Noble i njegova rodakinja vidjeli su zrvotinju nekoliko puta, jednom oak dok je vrebala na jednog od njegovih setlandskih ponija, Buduci da su ga susjedi ocito ismjehivali s nevjericom, Noble je najzad priredio stupicu, Kao mamac posluzila je ovcja glava objesena na stramjo] strani kamufliranog kaveza, J 00- neg iistopadskog jutra ]980. godine Noble je nstanovio da ie zamka proradila. U kavezu je bila odrasla zenka puma, Nobleovi gubitci u stoci su se smanjili, a pumu su poslali II Park zvjerinjak u Kingcraigu gdje je sretno zivjela jos eetiri godine. Od onda do danas surnnja se da je posrijedi zapravo podvala. Puma je bila dobro uhranjena, moglo bi se eak reci debela, i prijateljski raspolozena prema ljudima. A~i tko je kome podvalio? I odakle je ta puma dosla?

Ljudi j dalie vidaju zivotinju nalik pumi u skotskim brdima, a grabezljiv pokolj ovaca i jelena jos traje. Kod Dallasa u Morayu ubijene SU tri vrlo velike erne maeke koje su po svoj prilici krupni mutanti skotske divlje macke, A u veljag 1985, jos jedan svjedok struenjak vidio je u sjevemoj Skotskoj neobicnu zivotinju .. Jimmy Milne je lovocuvar i veda lovaekih grupa na imanju Wester Elchies u Aberle uru. Rano jednog jutra primjjetio je z]votinju visoku oko 75 em na jednom od polja imanja, »Bila je to glomazria zvijer crnog krzna«; kaze Milne. »Ovdje sam lovocuvar vee cetrdeset godina i nikad jo~ nisam vidio takvu zivotinju.«(

U brdovitim krajevima sjeverneSkctske postoje velika podrucia bez cesta i staza gdje se moz~ naici na neoeekivane poja ve - orlovi koje su mjesni lovocuvari izvjezbali za sokolarenje na divljac, merski orlovi i risovi petajno do vezeni u svoju drevnu postojbinu gdje su odavno izumrli, Aka postoji mjesto gdje bi

Ted. Noble, vlasnik gospodarstva 1:1 Sko'tskoj, najzad je uhvario pumu koja rnu je nekoliko mjeseci tamanila ovce,

divlji leopard mogao opstati, to su onda divlja prostranstva i duboke do line sjeverno i zapadno od Kaledonijskog kanala,

Nevjerojatno je da bi se take nesto mogjo desiti na poljanama predgrada Hackney u Istoenom Londonu, a upravo tame je pred Bozic 1980. policija tri dana tragal a za divljirn medvjedom, Pries koju im je ispricao· Elliot Sanderson, djecak od deset godina, i njegova dva prijatelja dvanaestogodisnjaka, Darren Willoughby i Thomas Murray, djelovala je kao ¢ista prjjevara, Djeeaci su izjavili da BU sreli

20 .

KRONIKA CUDA I MISTERIJA

Dofje: NaoTuZrulli policajci i tragaei s psima pr6cclljavali su istoeni dio Londona nri dana u potrazi za »medvjedom- iz Hackneya,

medvjeda na poljanama i vidjeli ga kako kandzama guli drvece, a onda je nestao. Ali pri~a je imala zloslutan uvod, Sarno tri tjedna ranije, nadena su tijela dva medvjeda kako plutaju u obliznjoj rjecici Lea. Tijela su bila oderana i bez glave, Ali to 5U nedvojbeno bili medvjedi, jos donedavna zivi i Delta u tom kraju. Na stablima 81.1 pronasli tragove kandza, A onda, tu su bili i otisci 1.1 snjjegu. Tragaci za jetijem znaju kako je tesko bilo sto zakJjuCiti na temelju otisaka noge u snijegu. Otisci se tope na suncu i postaju veci. Ali takoder ill je vrlo tesko

krivotvoriti, Medvjed u Hackneyu ostavio je vrlo jasne medvjede otiske ~ seetiri kandze, po krivudavoj putanji preko livada. Konjicka policija, psi tragaei, i policajci s puskarna, su zajedno pretresali Isrocni London tri dana uzastopce, dok napokon nisu obustavili hajku.

Zivotinja na koju je britanska policija potrosila najvise vremena svakako je puma koja se sad vee vise od dvadeset godina poja vljuje u vrtovima lza kuce, na cestama u predgradu, u parkovimai sumama Surreya - kako barem tvrdi nekoliko stotina ljudi.

ZVIJERI KOJE SE KRIJU OD LJUD~

21

Otisak )}medvjede«sape na moevarnom polju u Haekneyu,

Dolje: Maurice Gibb, clan Bee Geesa, vidio je pumu iz SI.IITeya: »Golerna sjenka skoeila je preko staze«,

N ajuvjerljiviji svjedoci dosli su iz redova same polieije. los] 963) kad se puma tek pocela pojavljivati, David Back vidio je jednu zivotinju (\1 ovorn slucaju opisanu kao cita), Skoeila je preko haube policijskog automobile koji ju je gonic, a to je dovelo do toga da se organizira potjera od 126 po licajaca trideset voi nika i citavog .niza visih sluzbenika, potjera bez rezultata kao i mnoge koje su uslijedile.

U lipnju 1913·, policijskiporuenik Anthony Thomas patrolirao je kroz Park Kraljice Elizabete u Farnboroughu, S onu stranu granice Surreya u Hampshireu, i tad je dozivlo susret sa zvijen,

To se destin u ranim jutamjim satima, ali svjetlo je vee bilo doveljno jasno Zvijer [e stajala oko 10 me tara od mene, Bila je tri Hi cetiri puta veca od maeke, dugog repa i usiljenib usiju. Svakako nije bila ni pas ni Iisica, U parku su osim mene bili i drugi policajci pa sam preko radija pozvao pornoc. Policajac Martin King dosao je da mi. pomogne, ali prisao je zivotuui iza leda. Dok se priblizavao kroz sipratje, Zivolinja je pobjegla, ali uspio ju je vidjeti. Nikad nisam vjerovao u sve te price 0 pumi it. Surreya, ali sad zhilja vjerujem,

Vee se i ranije znalo da puma obitava u blizini Farnborougha. Gospoda Heather Barber vidjela ju je kako prelazi cestu dok se vozila bici-

klom ad gradskog trgovackog centra, Zidai John Bonnar vidio ju je kako jzlazt iza hrpr praznih sanduka u obliznjem Kraljevskom avi jacijskom centru, 1971. godine. Iste godine vi dena je na Canterbury Road i u Harbou Close.

Buduci da se kreee medu najskupljim imanj rna Engleske, puma iz Surreya ima neke vrl ugledne ooevice, Maurice Gibb, Clan pop-grup Bee Gees vidio ju je kraj svcje kuce u Esheru, sijecnju 1985. On kaze: »Sjedili Sil10 i gleda televiziju kad su se psi cuvari odjednom nakr strijesili, Pustio sam ih van i pretrcali su po' tratine kad su se zaustavili kao ukopani, jedna je golema sjenka skocila preko staze nestala«, Gibb je pozvao strucnjake iz obliznjr Zooloskog vrta u Chessingtonu da pregleda

2Z

KRONlKA elIDA I MlSTERIJA

Fotografije pume iz Surreys rijetke su i mutne.

ZVIJERI KOJE SEKRIJU on LJUDI

23

tragove sapa. Njihev odgovor glasio je »puma«.

Philippa Thesiger, kci Lorda Chelmsforda, susrela je stverenie u Hazelbridge Ccurtu, kraj Godalminga, i potjerala ga obicnim stapcm za hodanje.

Gospoda Christabel Arnold i:z Crondalla kraj Fa rnham a , kaze:

Mislim da sam se primakla zivohnji blite nego itko, Vidjela sam je Iicem u lice u Redlands Lane. Sledila sam se na miestui samo smo se gledale, a zivot:inja je c.itavo to vrijeme pljuvala. lmala ie po lieu eznake poput ~ite, a bila je sivkasto-smeckasto bez boje spjegama i prugarna. Leda su joj bila lamno kestenjasta i vrlo siia~na kod :straZ1l1ijih negu. Imala je krasan kestenjasto smed i bez prugasti rep s bijeljm vrskom. otis\]. joj bile kose i zute, imala je jake brkove i euperke dlake na usnna.

Susjedi gospode Arnold takode:r su primijeidli tragove macke. Leonard Hobbs s Farme Marsh jednom ju je vidio u svjetlima farova svog autamobila, a Cesto ie nocu cuo cudlle krikove, Edward Blanks nasao je ostatke teleta od 40 kilogram a koje je nesto odvuklo preko tri livatie, a kasnije je primijetio da je i junica ozbiljno izgrebena,

Izvj.estaji 0 pumi naizmjenee su jenjavali .i .postajalitescl tokom godina, 81' pumina teritorija postupno se prosirila na vecinu onog dijela Engles.ke oi:lakteljudi putuju na posao u London. U glavnom se spominje crna tivotinja nalik panter], ali gospoda Arnold! je nakon svog susreta lieem u lice sa z,vijeri neko vrijeme proucavala velike maeke u zooloskim vrtoviilia, cirkusima i gdje god je bilo prilike, te zakljutila da zivotinja koju je vidjela nikako nije puma. Po. njenom misljenju, najslicnija je

.

nsu,

I U evom slueaju, kao i· na Exmooru, u viSe ad dvadeset godina nije se pojavio niti jedan

materijalni dokaz, niti jedna uvjerljiva fotografija. A opet, tisYGU ljudi je vidjelo nestesto ne spada u njihovo svakodnevno iskustvo. Nesta je krvolocno klalo stoku,

Autor Di francis, koji je prikupio pozamasan broj svjedocanstava oeevidaca, vjeruje da postoji krupna, nepoznata vrsta brjtanske divlje macke koja nikad nije uhvaeena ni klasificirana, vjerojatno zbog svoje gotovo natprirodne prepredenosti, Vee j razilafenje razlicitih opisa Cerna ] nalik macki, prugasta, pjegava, crvcaih Qciju, zutih ociju, nalik psu, smeckasta, golemih §a.pa, nalik lavu) daje nashitlti .da se radi 0 vise; razlicirih zivotinja. Pume i Iavovi zaista znaju pobjeci iIi ih puste na slobodu; domace maekezaista katkad nara:stu do zastraSUjiUtih. razmjera i katkad zaista podivljaju; svaki posjetilac godisnje izlozbe pasa mjesanaca u Lambournu u Berkshireu zna da au psi mjesanci katksd zaista stravienih dimenzija i boja, Ali tesko je bilo koju od ovih pojava povezati sa zvijeri koja IDFVi lubanje, krade ovee, i koju je vise od tisucu Ijudi vidjelo dovoljno jasno i pouzdano da hi to sluzbeno prjjavili palicijskirn organima,

Diljem Velike Britanije promatraci su u zasjed], karnere Sll spremne i klopke pestavljene u nadi da ce sljedeca zivotinja koja se uhvati na mamac biti prava vefika divlja maeka, a ne neka punasna puma koja ne jede sirovo meso i voli da je ,ceskajlll.

Tigrovi izvan S'r'og "remena.

Teoretski, fotografije na sliedecoj stranici su nernoguce. Cini see da prikazuju tasmanijskog tigra dok zustm ceprka po korijenju stabla na sjeveroza~du Zapadne Australjje. Karakreristicn] ukoeeni rep i isprugana bedra vrlo se jasno vide .. Fotografije djeluju priredno i nepareoreno, a zivolinja kao da je u puno] snazi,

24

KRONIKA CUDA' r MlSTERUA

Fotograflje Kevina Came-rona na kojima se vidi rep i. prugastl strainj! dio tastaanijskog tigra, analiziraae 11. New Scienust» od kolovoza 1986.

Medutim, znanstvenici tvrde da tasmanaski tigar, Hi thylaeine, ne postoji na australskom kopnu vee najmanje tri tisuee godina, Nema nijednog novijeg nalaza koji hi ukazivao na njlhovo postojanje; zivotinja nije poznata domorocima, a nisu je vidjeli ni prvi doseljenici. Zadrzala se samo u Tasmaniji, gdje je pitanje njeneg opstanka zanimljiva misterjja za sebe, jer je posljednji tigar za kojeg se znalo uginuo u Zooloskom vrtu Hobart 1936.

Nitka Sf De bi zaeudlio da se dokaie kako tasmenijski tigar jos zivi na Tasmaniji, Ali smijesna je i sama pomisao cia tigrova jos ima na australskom kopnu. Nedvojbeno je da !Ill! tigrovi nekoc obitavali u Australiji, pa oak su i price 0 njihovom opstanku potvrdene 1966. kad je David Lowry pronasae kOZiU tasmanijskog tigra u pecini na postaji Mundrabilia u

. Zapadno] Australiji. Lezala je medu kostima drugih .zi.votinja, ukljueujuCi i drugetigfove~ siSmi~e, zmije, zel3eve. kengure, wombate i tasmanijskog davola. Proeijenjeno je da su .kosti stare nekoliko tisuca godina, Koza tasmanijskcg tigra hila je, medutim, samo djelomieno raspadnuta, Lowry laZe:

:Livotinja je Iezala na desnom boku, glave odignute od tla, Koza i dlaka bile su uglavnom neostecene na vidljivoj pevrsini, i karakteristicne tamne pruge' jasno su se vidjele. Meko tkivo se raspalo, Jezik i lijeva ocna jabucica su se, medutim. j,as["lo raspoznavall. Rep je bio na nekih dvadesetak centimetara od tijela, kama su ga vjerojatno odnijeli stakori,

Mnogim je zcolozima bilo tesko pcvjerovati da je tijelo u takvirn uvjetima ostalo tako dobro ocuvano tisucama godina, Bila je to prva puketina u inace cvrstom uvjerenju, Tadaje izislo na vidjelo da mnogi ljudi tvrde kako su vidjeli tigrove na kopnu, osobito u JUlZn-oj i Zapadnoj Australiji, u podru.iSjU! oko ravnice Nulla;fbor :i

EAJ~,II.. Yin F.Cb!U-;J:fiY IO);!IS. :KC"in~iJ;lIll!fI;!l'I.·' ".hO liw.:l! QlftiIl.,,;h«11 'Hi W~r(:m .\usltlllla.. mo',,'d ji\>t pl;jOh)-, .. _ s.m1lhs3,l. me. II.: lI!T~mJ, ttl) eemmcnt. a.IlJ Ill. mrmlw;r was almOSt (Iggressh>~. As I look .. ",1 :Jol Ill.: J.lb(llo.gr(llm~, th~ iQ~ll1il)' (It Iho unimll.l. in th~m W~ unmili!ak.caNe. II "W nl;!!.lln the site! Or(l dos., with (furl 001> ~n~t Ih~' tl!mr, i.mll II. {hick base ['£I ns 1.11L I rc;Lliscd Ihnt wil.hom doubt K~"ill tt a d found lilt! 'TllS.iOlminn lif,l.!r. <If ihyla.cil.'l~, Qliv.:: ill llil: somhwest of W~'S:tcm AUSlmh:l.

T&ec Ihyll1c1.ne "Ins "lire common fin Ihe maini.1ru:i of AU-81I:l[iil., l>t!lls illQugl'1i il)hrl\"~' ~·{ltnc r~lin\.'llholli>andsof yenn~. pcrob.1bl~ ;1\:1 fdttitokompeti.liQi.1 w,it~ lb.c·d.ill~>. Ii I1!fl1Ill:moo Q.uiu: plentiflll on the island of'rruilltlni~ whf;:&:, ,,~belil'o;e, St"pOlr.tlcd rrWll thr mainland Ill'flm 12 (J(XIW'Ir:i (l1!J).. Prom IljH;r.fl!~1 do.\"~ illln..- H(l.(j:o. EUT<,}~)(';j!'l~HI(':~otl Th$nmnia ~til!d tack:5:1:ro~'11\{: rh)"lat'im~ l"-'t:"olU!i:il kilt.:'iJlhclr sheep. B, U150 fc;11'S ........ 1'0 Il;'lll~~ ror Its SI.lJyj~.l1. hul ~>'(:"hel~'5.~ 'Ill; 1.$I"'101ni;1I1 &il"cfnmem ill I roth.lo)..-di) MIHI'I~' I schemt inl SiS 8. Liver the IbUovdli~ 21 ~'t;.'n.. bcrtl'll the [1151. !:>oURI:).' WIlS !"lId. 2:!.6~ animals were !.illed ::md Qffidllll;;I00(lUIllW for.

fhe la,stl<ni,lwn wild ll"lyl,:t.ci~"w~ Cilplurctl in ·r".I.ui,1nin ill lin:?;.. Ii diro in. Hol"Qrt Zoo 'ill 19:111. O. E.. RDlllfl'G\'dl. the UKJI~!il \\1\0 \\"001.0:: on Ihe th}IOll'IIi<: in 1"1,.. OH~IJ"!'u'IJ",1k ." Almmfl'tm J1~lIwl<Il~ t~"jjittJr R'!I1l1ld. Slmh~n. S)'\1flt:)': 'AIi!II.\5;.if!< Rol:wn:.mll. I \lll~). Wmm~IlI~: "II is trol"\_(-C llulIlhe rlh~;III.!.:IIW was not protWied b): rn~mQnl;llll';IW until· 19J(), oj' "hkh lim e il Was p:moolll~ o:;,,"lii\,'I;' Sine(. illen,lhere hiWi; ~n ntl:l!l) mppasOO ~l~htlJl~ ("If the liI v I~l"ln~ 1.111(1 ~\'.:rul inll'l!-m\'c, :Ir\d r.:t>n'~rdll·li~iw ~':lT\'ttes. ~l [[{) Il'roQI" ~lrllS

survl\'lI1 ttl T!l~lll<irufi. JCl ull'ti>': ()fl llio;' IjrHII!'!!~!W. .

AI,'!:C!1.llI:d .!'-Ci<"ntiOcc ~Jlj)\\"I.o.ld[;C 1~.!h.Il> t'{)mpirLt'I: Ilpaltl;Si Kevin c- u m.:ron.[>111 he has:l!IC\ 'QrtlVl! rh,)tqgl'llPhs tllKen 111 ,i.I~nli1C" fa:re~"t ltllhli !.<)!;Ilh.w~SI ofW!I;'>ICfn A!I~!.T!!HO!. !lild wm~ I ~IS or lh.~' OlInim:II'f roo~print!l_ nlc ~klltiSI~ 1M). bo' InClTNuhJ~s, bl.tt I bl:1l.:~.: (am~rol'l's lindo. are ;J.ull1~II~.

1(~"i1'l ('Il.m.ej!l!'li~ 01' t\oorl..!lin:l.i dOOt-nt I [~ Illkes pritlc.. ill his Ilm:eslr,)'. his bu:.hmall:ihip, and his kno.w!oo!ft" of Abansinal culture. He is inti:'II~1It. bUI \ltltill\~'llll}l)' waS itli(~·rlIlr. S" hI:! couLd nOI ha\? lc.afl\~d aoom lit.: 'l1'i~J:ii.¢in .. tn lil\r.llii!S, I llnd II illC"Q,uxh OIblo: Ih:ll. u.1l\"~ne "'.illl ru~ bii~l.· !JM)lnd rou1d ['II,l~~SS ool.)Ur ph\110!lf"~prIS or,[\ thylatln.c- as >,1,'1:11 il,ilil:"ic e.n.~lS llfld his dN:;iIN~!.HI \C~ttr;l kMwli:l.1ae"l.'ifth;.:

ZVIJERJ KOJE SE KRlJU on LJU[)I

MajjmuEl )ldivlji co vjek( u planinama Huangshan u Kini.

26

KRONIKA <:;yDA I M1STERIJA

u divljini koja se proteze do jugozapadnog vrha kontinenra. Dr. S. J. Paramanov, znanstvenik koji radi u Warregou u Novom Juznom Walesu, vjeruje cia je vidio tasmanijskog tigra 1949, Grupa od pet fjudi koji su na koniima putovali preko ravnice Nullarbor vidjela je, kafu, tasmanijskog tigra rano jednog jutra u svibnju 1976. Huon Johnston kaze da je jasno razabrao tamne pruge, a njegova je grupa blla dovoljno blizu da primijetl glavu nalik gla vi bull terijera.

Ian Officer iz Bengera u Zapadnoj A ustraliji kaze da je posljednjih godina prijavljeno mnogo slueajeva susreta s tasmanijskim tigrom, S tim da je u jednoj godiini bile cak dvadeset i dva takva slucaja. Jedan svjedok, gospodin Buckingham, kaze da je vrlo jasno vidio zivotinju nalik psu, sivo-smedu, s izraeitim tamnosmedim iii crnirn poprecnim prugama preko straznjeg dijela i tankog repa.

Medutim, fotografije koje je u veljaei 1985. snimio Kevin Cameron iz Girrawheena u Za~ padnoj AustraliJi predstavljaju najuzbudljiviji dokaz, i to 'mnogo konkretniji od svega 8t,0 se pronaslo u pedeset godina traganja u sarnoj Tasmaniji, Sumnjicavci pitaju zasto Cameron nije snimio zivctinju dok odmice; zasto je nije ubio, kad je ocito imao pusku; kako to da je zrvotinja U prakticki jednakom polozaju na obje Iotografije; a bilo je i kritickih analiza sa stajalista fotografske tehnike ..

Cameron ne daje nikakvih odgovora, Podrijetlom je domorodac i vrlo se vjesto snalazi u australskoj divljini gdje radi s parorn dresiranih pasa, Donedavno je bio nepismen, i ne ,cini(se' da je adekvatno opremljen da izvede obmanu tako velikih razmjera, A same fotografije $U ocaravajuce, Djeluju nep a tvoren 0·, a zivotinJa. se drzi prirodno i zivahno.

Athol Douglas, donedavno visi sluzbenik (za eksperimente) u Muzeju zapadne Australije u

Perthu, uvjeren je da je zivotinja na slici tasrnanijski tigar. Dr. Ronald Strahan iz Australskog muzeja, i bivsi direktor Zooloskog vrta Tarenga u Sidneyu, drzi cia su slike autenticne i tvrdi da zivotinja ne moze biti nista do tasmanijski tigar. Kevin Cameron posjeduje i odljeve koji pokazuju karakteristicne sape tasmanijskog tigra: pet prstiju na prednjim sapama i sarno eetiri na strazniim.

tJ meduvremenu, u neprohodnim krajevima centralne i juzne Tasmanjje ekspedicije sei dalje trude da dokazu kako tasmanijski tigar jos zivi, Teska jevjerovati da je zivotinja nalik vuku velieine njemackog ovcara, tako izrazite boje, koja nosi mlade u tobolcu i ne pokazuje pretjerani strah od ljudskih bica mogla izmicati svojim progoniteljirna chavih pedeset gcdina, Vecinu tigrova istrijebili su posljednjih godina devetnaestog stoljeea lovci na nagrade kako bi zastitili ovce .. Posljednji tasmanijski tigar ubijen je, koliko je poznato, 1930. Posljednji primjerak 1I londonskom zooloskorn vrtu uginuo je 1932. a posljednji uopce ILl Hobartu 1936. Odonda, a osobito posljednjih godina, prijavljeni su brojni slueajevi susreta - a najmanje stotinu ad njih dovoljno jasno i podrobno opisanih cia bi se drzali vjerodostojnim.

Istaknuti zoolog Eric Guiler sudjelovao je u mnogim potragama za tasmanijskim tigrom, Postavljao je elektronske naprave za promatranje ] kamere za nocno snimanje na mjestima gdje bi sa tigar mcgao pojaviti, ali bez uspjeha, Nije gubio volju jer je vjerovao u brojne, oeito autenticnecizvjestaje 0 susretima s tigrom. Pocetkom pedesetih godina uspio je razgovarati sa starcirna koji su bili lovci na tigrove za nagradu. Jedan od njih, H. Pearce, opisao je kako je vidio zenku s tri mladunceta krajem 1940-tih - jasno dajuei do znanja cia ih je dokrajeio, kao i mnoge druge prije njih. Stari pastiri nisu se zbog toga nimalo kajali. •

~.,

Neb gonic stoke opisao je dogadaj koji se zbio u blizini podrucja poznatog pod nazivom Zidovi Jeruzalema. Njegova tri psa su se uhvatila ukostac s necim u blizini kolibe, V ratila su se same dva. Sljede6eg dana pronasao je treceg psa, mrtvog, s izjedenim srcem. Poveo je konja i dva psa do obliznje litice. Psi su se sakrili ispod konja, a onda se na obliznjoj stijeni pojavio tigat'.

Guiler navodi na desetke takvih slucajeva, eesto s vise ad jednog svjedok a ] dodatnim dokazima, On sam je 1960. godine u blizini rijeke Manuka (blizu mjesta gdje je vee netko vidio tigra) euo cudnovato kevtanje kojim se tasmanijski tigar glasa u lovu. U lipnju 1976. tigar je viden ija rijeci Pieman, a nedaleko su pronasli netom ubijenog klokana. 198 L., na planini Eliza nasli su posve jasne otiske prepoznatljivih pet prstiju pa zatim cetiri. Od 1960. naovamo, niz je Ijudi vidio tigra u blizini Woolnortha, nekad vrlo probitaenog podrueja za levee na nagrade !..I.. proslom stoljecu,

Gotovo svake godine dobro epremljene ekspedicije krecu u potragu za konacnim doka-

zorn da je tasmanijski tigar prezivio pustosenja ekoloski neupucenih pok oljenja Tasmanaca, Dosad najblize evrstom dokazu su fotografije sto ih je Kevin Cameron snimio, prema svim pravilirna, duboko u australskom kopnu dviie ili tri tisuce godina izvan vremena,

Divlji Ijudli

Ako jos postoje neznani »divlji ljudi« na ovoj zemlji, po svoj su prilici prezivjeli pod zastitom ne sam 0 jednog od najudaljenijih predjela Daile planete, vee i strogih j prjjetecih granica dviju velikih komunistiekih super-sila, Polako se i postupno otkrivaju pojedinosti 00 velikom broju susreta i dokaza sto ih sad razmatraju znanstvenici u Sovjetskom Savezu i u Kini

Godine [985. novine na Zapadu objavile su zivopisnu vijest agencije Reuter iz Pekinga, prenesenu iz Kineskog dnevnika. Tvrdilo se da. je 1,1 m visok divlji covjek uhvacen u planina~ rna Hunana i da sad zivi 1I stanu u gradu Wuhanu, Pricu su brzo povukli. Ali dok se

28

KRONIKA eDnA I MISTERUA

Dolje: ZhoU! Guoxing; pokazalo se da je njegova prva .teorija 0 »divljern cQvjeku(( ispravna,

analizirali mnoge price 0 »divljem covjeku« $to su im ispricali tamosnji stanovnici. Na temelju. tih dokaza, Zhou i profesor Wu zakljueili su da su posrijedi dva razlieita stvorenja. Jedno, visoko otprilike 1,2 m, je nepoznata vrsta majmuna, Drugo, 2,1 ill visoko ili vise, pe njihovom je misljenju velik a i nepoznata vrsta primata,

Za pet godina pokazalo se da je prvi die njihove teorije toean; dokazi koji 6e podr:tati drugi dio ubrzano se gomilaju.

Golemi luk prakticki nenaseljenog podrucja, koji Sf pruza od Afganistana do sovjetskokineske grantee, kroz Tien Shan i onda niz juznu Mongoliju, preko vise od 2 tisuce milja, toliko je dalek i nedostupan da je to. tesko i zamisliti, Cak i nomadi stocari tek pokatkad zadu u visoke planine, Od jednog puta do

stvar do kraja rasplela, otkrili su se fascinantni detalji !D istrazivanju »divljih !judi« 1:.1 Kini. Pokazalo se da je stvorenie zapravo jedna dotad nepoznata vrsta majmuna - bas tao sto je predvidio kineski istrai:ivac Zhou Gouxing an alizirajuci .dokaze 0 postojanju divljeg covjeka,

Zhou, jedan ad oso·blja Muzeja prirodne povijesti u Pekingu, i njegov kolega, profesor Wu Dingliang,' d irek tor' antropoloski h istraz» vanja na Sveucilistu Fudan 11 Sangaju, sudjelo.vali su III golemoj ekspediciji III planine Shennongjia sto ju je 1977. godine organizirala kineska Akadernija znanosti. Preko stotinu ljudi sudjelovalo je u ekspediciji gotovo godinu dana, Sakupljali BU otiske nogu, komadice kose, izmeta, i sto je najvazrrije, usporedivali 5U i

ZVlJERI KOJE SE KRlJU OD LJUOm

29

Dolje; R,llkei stopala divUeg covjeka ..

.dntgOg udaljenost zna bit] veta ad 400 milja. Tibet, nesto juznije, u usporedbi S ovim krajevimagusto je napucen, Veci dio podrucja jos prekrivaju guste prasume koje se penju uz Shaal Tau i Altajsko gorje

Godine 1981, Zhou je prvi pU~cij)o da u pokrajini Zheijiang postoje oeuvani ostaci divljeg, cbvjeka. Sljedece godine posao je na put da to istrazi, U selu Zhuanxian sreo je Wang Cougmei, pastiricu koja jekao djevojeica (1957) vidjela to stvorenje. Rekla je da je imao glavupopnt covjecje i kozu gotovo bez dlake. Kad se uspravio, bio Je najrnanje 1 m visok. Hodao je cet veron oske, kao panda, Bice su ubili Xu Fadi, majka djevojcice Wang, i grupa seljana. Mjesni ucitelj, Zhou Shousong, saeuvap je ruke j noge.

Cak i ovako sa susene, ruke i noge, koje ovdje vidite vna fotografijama, usjeci C€ se u pamcenje. Zhou je vee cue slicre price. Radnici koji su gradili cestu u Xishuang Sanna ubili su 1.961. godine bite, po njihovim rijecima, »divlju zenu«, Hodala je uspravno, a bila je aka 1·,2 m visoka. Radnici su izjavil: on je imala ruke, llsi, grudi i genitalije vrlo nalikzeai ljudskoga roda.

Mnogi svjedoci u Yunanu tvrde da ima ].05. divljih Ijudi. Zhou je pomno izmjerio odrezane HIke i noge divljeg covjeka iz Zhuanxiana - bio je posve sigurno muskarac, kaze Wang Congmei. Takoder je ponio gipsane odljeve ! uzorke kose sa sobom u Peking. Nakon detaljne analize i savjetovanja, zakjjueio je da stvorenje nije bile covjek, vee nepoznata vrsta velikog

30

KRONlKA tunA I MISTERIJA

majmuna. Nije prosla ni godina dana, a. njegova je teorija potvrdena.

Godi ne 1983. u planini H unag uh vatili su velikog majrnuna i odveli ga u Zooloski VIt u Hefeiu, Visokje gotovo jedan metar, ima ruke i noge poput stvorenja sto ga je vidjela Wang Congmei, a ima j neobicne rayne nokte na ruk arna i nogama zbog k ojih odrezane ruke i noge iz Zhuanxiana djeluju tako sablasno covjlecje.

·Ondaje 1985. ulovljeno drugo bite, koje su u prvom uzbudenju proglasili divljim covjekom, Ovoga puta zivotinju su pronasli u Cheugbu, U pokrajini Hunan. Pocela je bacati kamenje i pijesak na dvije djevojcice koje su se igrale na brezuljcima u podnozju planine, One su otrcale kucl da kazu roditeljima koji su organizirali potjeru i uspjeli uhvatiti zivotinju. Kineski znanstveniei sad pokusa vaju klasificirati oba , stvorenja, koja ocito pripadaju novoj vrsti.

'Cinjeaice da su price mjestana 0 malim »divljim ljudima« tako brzo i precizno potvrdene, uaatoc prevladavajueoj sumnji akademskih krugova, navela je Zhoua da nastavi s istrazivanjem prica -0 velikim »divljim ljudima«. Ovi su djelovali daleko strasnije, Postojalo je na stotine izvjestaja, ali dva su zahtijevala osobitu paznju jer su ih iznijeli znanstvenici,

Jos 1940. biolog Wang Tselin putovao je pokrajinom Gansu. Vidio je »divljeg 6ovJeka« kojeg su ubili tamosnji lovci, Nije imao fotoaparat, niti ikakvog naeina da sacuva ili prenese tijelo, ali njegov je opis precizan i neobiean. Tijelo je bilo zensko, velikih grudi, Bilo je 2,1 m visoko i obraslo sivo-smedom dlakom. Wanga je najvise zapanjila primitivna ali. covjecja grada lica, ko]e ga je podsjetil~ na cuvenog (i tada tek otkrivenog) pekinskog covieka,

Deset godina kasnije, geolog Fan Jingquan, nasao se s grupom mjestana vcdica u sumi kraj

Baojia u pokrajini Shangsi. Naisli su na dva divlja covjeka, oeito majku i sina, Opis se podudara, Fan je uarocito zapamtio kako su bili visoki. Cak je i dijete imalo gotovo 1,5 metara,

Godine 1977. dosao je novi nalet izvjestaja 0 divljirn ljudima u planinama Tabai u pokrajini Qinling. Seljaci koji su vidjeli stvorenja izjavili su da Sill aka 2 m visoka, hodaju na dvije Doge, a tijelo im je prekriveno dlakorn, Ostavljali su goleme tragove.

Zhou i profesor Wu Dinglian sad su uvjereni cia je posrijedi nepoznata, velika vrsta koja Zivi u podrucju kinesko-mongolske granice. Zhou zakljucuje; »Misljenja sam kako je sasvim moguce da je to potornak Gigantopithecusa koji je zivio u sredistu Kine u srednjem i kasnom pleistocenu.e On istiee da su panda j orangutan prezivjeli ostaci faune pleistocena koji su se USP1e1i zadrzati u srednjoj i zapadnoj Kini - panda sve do danas. )'}Nije iskljuceno da je gigantopitek, kaodominantni clan Iaune pleistocena, takoder izrnijenio izvorne navike i 080- bine, te prezivio do danasnjeg doba,«

Pojedini antropolozi cak su povezali gigantopiteka i glasovitog ledenog covjeka kojeg je izlofio Frank Hansen 1968. na vasaru u Minnesoti. Taj majrnunu nalik les, zamrznut u komadu leda, mnogi so proglasili obicnim trikern, gumenom krivotvorinom nacinjenom negdje u Hollywoodu. Ali dr. Bernard Heuvelmans, otac kriptozoologije, pregledavao je tije- 10 tri dana i uvjeren je da je autenticno - svakako hominoid, mozda gigantopitek. Raspitujuci se, zakljucio je da je po svoj prilici ubijen u Vijetnamu za vrijeme rata i prokrijumcaren u »mrtvackoi vreei« u kojirna je arnericka vojska prenosila POS[l'.I;[We ostatke pelih vojnika. Vjjetnam svakako jest podrucje na kojem.je gigantopitek obita vao.

ZVlJERI KOJE SE KRIJU OD LJUDJ

31

Dvadeset godina kasnije, jedan od prvih zajednickih znanstvenih poduhvata bivsih neprij,atelja bilo je istrazivanje gjgantopiteka u Lang Sonu na sjeveru Vijetnama. Poeetkom 1988. Russell Ciochon i John Olsen sa sveucilista u Arizoni poeinju iskopa vanja u pecini gdje su nadene kosti s ciljem da utvrde koliko su vremenski blizu suvremenom dobu zivjda ova velika, 300 kilograma teslca bica.

Rush i engle ski antropolozi, posebno Boris Porcnev i Myra Shackley, iznijeh su najsmjeliju pretpostavku u vezi s »divljim ljudima« iz Mongolije i Altajskog gorja. Po njihovu misljenju, mazda joil postoje sku pine neandertalaca, koji su navodno izumrli prije 30 tisuca godina,

Myra Shackley, predavac na Sveueilistu u Leicesteru, poduzela je 1979. godine 2000 milja dugu eksp,ectlciju u Vanjsku Mongoliju. Godine 1983. objavila je izvjestaj 0 ekspediciji, Pronasla je velik broj neandertalskih torbica s orudem na otvorenim lokacijama uz obale rijeka.u Altajskom gorju, Sadrzavale su strugaee, grubo orude za sjeckanje i male krhotine koje su rabljene, a zatim ponovno naostrene. Orude je izradeno od jaspera, agata i kalcedonija, kamenja osobito omiljenog medu neandertalcima.

Myra Shackley procjenjuje da su mongolska naiazista manje od 20 tisuea godina stars. »Mozda su cak i novijeg datuma«, ka:z:e ona, »jer su mncga oruda dobra oeuvana i zaeudujute nova akose uzme III obzir da su lezala na izlozenim stijenama toliko vremena,« Ona iz\ojeStava:

vali te ljude bilo je uvijek isto: lokalno stanovnistvo zvalo ih je ili narod Tuuda ili, kad hi se trazilo podrobnije objasnjenje. imenom Alme iii kakvom lokajnem varijantom tog imena.

Myra Shackley povjerovala je pricama ljud"~ koje je -rmsretala. »Za mene nije dvojbeno da li divlji ljudi postoje - dokazi su dovoljno uvjerljivi - nego samo kako ih valja klasificirati.«

Preko graniee, u Sovjetskom Sa vezu, gotovo svake godine ekspedicije kreeu u potragu za

Almama, naroeito u planinu Pamir.' Clan, 1

ekspedicije iz 1981, Vadim Makarov, nasao je .

jed an ~od n'li~. eCih. o.tisaka st~pala .. ikad 0. It. rive: ~~ mho Gipsani odljev pokazuje stopalo s cetm ~

prsta, dugaeko preko 50 em. Na ovoj ekspedi-

ciji nekolieina ljudi vidjela je divljeg covjeka ~ izdaleka, ali nitko tako jasno kao Nina Grjne~' va, osa~naestogodisnja st'Ud~ntica, godinu da , ... na rarnje.

Dna se utaborila pokraj pjescane rijecne obaIe gdje je vee ranije primijetila otiske stopala, ledne noci probudio ju je zvuk udarca kamena o karnen. nNa udalienosti od oko 18 metara od mene stajao je vrlo kosmat covjek, visok oko dva metra. Bio je vrlo krupan, gotovo cetvrlast. Drzao se pogrbljeno i imao je vrlo kratak vrat, Ruke su mu visjele postrance. Nisam se bojala i polako sam posla prema njemu.« Nina je u ruei drzala igracku, gumenu pticu koja skviei, da privuce paznju ovog neobienog biea,

I'

Upravo to je j peremetilo kontakt (kaZe ona). Nagle se okrenuo i odbrzao niz obronak prema rijeci, te nestao iza strmog nasipa. Zapazila sam da hoda oecujno i gipko, premda vrlo brzo, Nije se kretao poput covieka, vee poput zivotinje, pantere. Unatoe stijenama i drugim preprekama, kretao se brzo, S lakocom i elegancijom. . Mora da ima savrsen osjecajza ravnotezu i za njega je strmi i neravni obronak isto sto i nama poplocen put.

Moj se pristup S3StOj:8.0 u tome da pokaiem primjerke neandertalskog oruda Ijudima i pitam

. ih jesu li ikad vidjeli neseo slicno .. Dobila sam identiene odgovore od razlici.tih vrlo udalienib grupa. Svi su se slozil! da takvo crude upotrebljavaju ljudi koji su 'zivjeli ovd]e prije nas' i kOJi sad 'z~ve u planinama", Ime kojim su nazi-

e

32

KRONIKA tunA I MISTERIJA

Teritorij »divljeg c:ovjekal< uz sovietsko-kinesku granicu

E R I A

UNION

(' 51

)

O~ SOVI'ET

c

AFGHANISTAN

lzvjdtaji s tih ekspedicjiavkoji se anafiziraju u Darwinovom rnuzeju u Moskvi, neprestano izazivaju nove suk obe unutar Sovjetsk og Saveza. Divlji covjek video je na raznim mjestima na Kavkazu, pa cak i u Jakutskom podrueju u istocnom Sibiru,

Najies6i zagovornik daljnjih istrazivanja i potraga jest Dimitri Bajanov iz Darwinovog muzeja, koji istice da se divlji Ijudi testo pojavljuju 11 ruskom i mongolskom folkloru i mitologiji, »Da reliktni hominoidi nisu ostavili traga u folkloru i rnitologiji, njihovo bi postojanje zaista valjalo staviti pod pitanje. Dakako, postojanje reliktnih hominoida ne moze se doka-

zati iskljucivo folklorom, Ali folklor je znacajna podtska drugim dokazima kojima raspolazemo.:

Godine 1983. Bajanov j.e vodio ekspediciju u Tadfikistan. Obisao je lokaciju kraj jezera Pairon gdje su dvije zene, Geliona Soforova i Dima Sizov, vidjele divlju 1.enu kako sjedi na stijeni oko 9 m od njihovog satora. Dugo ih je promatrala, ispustajuci pri tom zvukove kao da zvace, Nisu joj se usudile priei, a ujutru nije bilo ni traga otiscima sropala ili vlasima kose.

Bajanov je takoder posjetio podrucje Sary Kosor i razgovarao s pripadnicima Sut1lske sluibe, koji SlJ! rekli da Cesto cuju izvjestaje 0

33

ZVU.ERI KOJE SE KRJJU on LJUDI

divljim ljudima, Dvije godine ranije, jedan je pastir potjerao ovce s planine dva mjeseca prije vremena jer je kraj svojih pasnjaka vidio velikog crnog 'gula', divljeg covjeka. U plasio mu je pse ~ pastir se nije usudio vise ostati. Drugi Tadfik isprieao je sumarima 0 susreru prije pet godina s 'golermm kosmatim covjekom, vrlo 'sirokih ramena i majmunskog lica'.

Sumska sluzba shvaca te price dovoljno ozbiljno da zabrani svojim zaposlenima da sami provedu noc u planini, zbog straha od divljih ljudi,

Bajanov osobno nije reo divljeg covjeka, ali svoj izvjestaj iz 1982, zavrsava rijecima:

ObiJje lokalne faune koje sam zatekao, naroeito svezdera kao Sito su medvjedi i divlie svinje, ukazuje da postoji dovoljno izvora hrane za vierojatno omnivorne hominoide tokom cijele godine. 93 posto teritorija republike Tadzikistan zauzirnaju planine koje S1J gotovo sasvim nerraseljene, tako da Ijudi ne predstavljaju nikakvu

opasnost za divlje hominoide. Duga i neprekinuta povijest navodnih susreta s divljim ljudirna, kojoj se pridrufuju j najnoviji izvjestaji, navodi me da zakljucim kako takva bica ovdje uistinu postoje.

Medutim, C]taVat ideja divljih ljudi koji su regradirali od neandertalaca iii kojih drugih prethistorijskih Ijudi u potpunoj je suprornosti s marksisticko-leajinistickim pravovjernirn stavom. Bajanovo zanimanje j rad ekspedicija koje su trazile Alme ostro je osudio 1985. sovjetski istrazivac Vadim Ranov. »Ta j.e pretpostavka pogresna i lako se dade pobiti«, izjavia je on na sastanku u Dushanbeu, podsjecajuci slusatelje na marksisticki ideal progresa. »Moramo uparntiti da se Homo sapiens razvio konsrantnlm procesom drustvene kao i bioloske evolucije.«

Ocito je da su se pred istrazivaeima entuzijastima iz Moskve i Pekinga preprijecile tegobe ne samo znanstvene, vee i politicke naravi,

34

KRONIKA CUDA I MISTERIJA

Pojas iz Nanjiriga. Aluminjj otkriven medu lragmcntima ukazuje da su Kinezi izolirali !aj meta! najmanje I 500 godina prije zapadnih znanstvenika.

\aJ/illnr::"CI1i_i:1 ,lIlh'nlpsk,1 mi-i crn» LlI':' Ih' K I Ill' ila(la _il' 11,1 ''-il'lld d anu. \)ILlh\ Llkd I dolikujc 1:1~(lIl'lllnIH hl<l~lI. 1-.,1(1 Ie IUI1,11<I _il'ti !log r;ldilik:1 1"111'blb k r.v \\"d d,j\ Ill) 1<j!l()l:lvljcn ,I g]"u h:1

D,'\i\(1 ~L III I pru,itlc':1 I\J~.:' Srulll,F1 ;"koLt Jill!:,yi II ~r:ldu Yl\·inS II Il["(i\ltl(ljl 11,1I1~'-:--'1I grudila _lC \1101"1:-.)..0 1!:,.rdJisk P1\ ,\ Il' ucbul. poravnuti tcrcn. jv r _lC ::.kt,U"1 lIpr:I\:1 i ~ddbr;II;1 komud lernUi;;;!.1 nu kUjl'JH ,c prul,';:w dll,l~llliil -u brczuliak 1{:ld jc bio ()IL;);lll in~ _il'dlwrll karaklcl'i"licllillll {,/lldkul1llLrl'll:l (l'li[1 \~'II' ka kamcnu Il('()hil:Il,1 ohlik a. I'o~d d;IILI. 11,1 radruko , u/\ ik \\ I :--.11 rad.» i siu!i. I ()ll«I;1 ,I\.' probi la k rill I uu a J,; c,J().1 Icml_ll' i :~ Ilk. I III \ I )I·i 1:1 ~e rup.r 1/ kojc W zu puhuuo u-taiali z ruk /.'I\irujuci u rupu. r:lllllll'] :--.LI LI mruku l"il!abr:di prl)SIOI'jJlI prcpuuu pra;IlFI \ JIJ 11ICli mciu

Pozvali su lwtll'jju: p(liil'ajCJ su -c kroz 01\ or spustili LI PI"O'ilu]"iiu i ,-'illjc~Ul 11.1'1' ili dail' [{' znacajno :1 rlli:il1ns ko 01 L nee. Pr, \SI orija jc (l(.jgledno hila grohlliuL Na k on ~I() Jl' lhlilLljtl izvadila i pohr.unlu -urolik LI zbirk u pH'd meta il. grobuicc. uk ljuci v ci pel j1l)rclIbncJiil knlllalL1, jcdanacst loucarsk ih. ncsto zla tnih li:-.tJl"L dvu glinena posiolja i 'Cl'lill objck t a pd /[at:!·. poli rija Jl' zapcc.uilu I'rpqO['i_ju. lc pO/\<lla lim la isirazivanjc pI)\i,]Csnih xpomc nik a i..- H lladollg~~ da P(.(:tll' ~ iskupa\'anjinHl vclik ih razmjcra .

hkup;[\ .uuu '-,11 \ qj.; lila d:~ ppo.;(njc d \ii\~ ~ ["()j;IHVl'. U h,c 11 grdd,'lll' LI Il~'(\hil~,tWnl ... 1 ilu. Od a jc -,11 un.ilc lucui .,' vJ [/ied,'rl Ild opek:.! klinasrll)l phil k d i Ila 1 k rI \ ell (:\,.'\ \ r(:1 ~I im k(1Il1dti,111l k arnelid Pod ll' hlu prck rivc n upt'1-.ama li u/(lrh.lI llhljl' kl '-'1 i. s\()d "II 1I kr;l~:(\;tlc rClbdl'i_il~:k]"tI) till','. 11 ~]"I , \!. I I \ 1,1 r n i -; k d I iel, L t pC .. nurn •. J( I red I \ dill U ~I:I I"(), 1 i nula II ~·1 d :1 rlll'pilV I mn i(' pomo,,,:Ill lI:ltpl~ u'1:!rnhnil'j hr. l I\aj<."dllnjj~> srruni I'h~d'l: '20. nl_iIl~1 :,,~dll"\l' glldillc >'/It1Il!\(lili,u, Plllq)llli J.~l'i1l.:1:tI liloll , .... ;[ na dnlg()_1 <u ~.radil,.'l] i F fphlllll' lab tI_lC;; II i 'i\ ill,' "I Llf:hl'IlC J 1;\/1\,(" i ppq1i'~lh xc: ''r J<._·,Il'l !:!1u Xuun .. j:~IIl!-'.g()ll~1i Y~I[J~ C'hun. l"<Hillik )'(HlIIg PII I/gl·:I\.IIII,· T» jc d;il-.h: hilil ?,!-rnhlliL:l plcmicu po nnruu /.h()lI (11 u

l rnc /'lin 1I htlil'/C I l( 1 \I,~C~ ni :-pl:;!. (j I<lsm i [i \ 1111lik I lI~:l'lliak, iinn,j\.' /a vrijcmc din.rxrijc Jill (~(,:', ~~II, 11. L' .~ i PI1!_:!JI\1I11 II hor bi s Tibctanrim.: 2\)J !-,udilll' II;I;C 1'1~. N iJl' hilo nikn k \l' :,u III 11 1(' da 'ill tl da iumi Itl(lli. pa jc sloga jcdno ot k ricc J/(\I\ ,illi 11m \t'l'l' laprep;t;tl'll_k, '\Ja ll'dlWlll r-.uunu k11l1 k o- unu. t.uno gd,ie I11U JC nck ov hiP ~[1'1I k n.idcuo jc ~h adcsctu k meta 1- nih [lluC:iGI. neihl \'Sl,ll·j p(~ia"<I. 'Valy~ obrat iii pr}/()]"lIn:-l·. /apus:u)je arhcllii\~ I.lip Zongchen. \'11\, :;KWIl)IlIl ~ olvil'mn d a jc njd 0 ot k ricu (Ill k ojcu I,hlall' (1;]11, "lid kcmijxk i S;]~la \ IlKI ulnih uk ru-u. Naim,'. .maliva jcd nc mct aluc pi(ll'i .... c. 1/11'~CIl a u.: .ul-jck II J:<t kcmiju IlhtiLlljC'; S\ l'Ul:11Ist;t Nunji ng. pok azala Je da _lC

36

KRONIKA tUDA I MlSTERIJA

nacinjena gotovo od samog alumlnija.Pl"emda Sf aluminij uvelike koristi u suvremenom svijetu, na Zapadu je izoliran tek pceetkom devetnaestog stoljeca, i jos citavo jedno pokoljenje kasnije predstavljao ie takvu rijetkost da je primjerak izlozen na Svjetskoj izlozbi u Parizu 1855. Da bi seproizveo aluminij, potrebno je nesto Sto je u drevnoj Kini, koliko se zna, bile nepoznato: elektriena energija. Otkrioe ovog pojasa sroga je nametnulo pitanje koje fascinira arheologe, metalurge i kemicare kako u Kini taka i daleko izvan njenih granica: jesu li Kinezi pretekli evropske znanstvenjke uizoliranju aluminija za punih 1500 godina?

Prernda je pretjerano tvrditi da su arheolozi navikli baviti se takvirn problemima - njihov rad uglavnorn se sastoji Qd brizljivog prikupljanja mnogo prozaicnijih dokaza 0 svakodnevnom zivotu drevnih naroda - nekoliko predmeta, od kojih je jedan i pojas iz Nanjinga postavilo je pred njih neodoljiv, ali potencjjalno razoran izazov, Jesu li ueenjaci, umjetnici i graditelji proslosti z nali tajne koje su njihovi nasljednici kasnije stoljecima ponovno otkrivali? Da li moramo radikalno izrnijeniti nase stavove 0 tehncloskom stupnju razvoja drevnih naroda?

Na koji su nacin struenjaci pristupili rjesavanju zagonetke pojasa iz Nanjingat Kako to cesto biva, prvo su se svi posvadali, U samoj Kini zuctle taspravepunile su stranice znanstvenih casopisa. Jedan je strucnjak , Shen Shiying s North Eastern 'Engineering College, obja via u casopisu Koaguda je na edlomljenom komadicu pojasa, -vlo ga je dobavio iz Muzeja u Nanjingu, primijenio nekoliko analitickih metoda. »Rezultati razlicitih analiza«, tvrdi on. »upucuju na to da Sill te legure bazirane na srebru, a ne na aluminiju«. Drugi komadic pokazao je sliene rezultate analize, ali sljedeci

komad, ranije testiran u drugom laboratorjju, zaista je sadrzavao aluminij, Shen Shi-ying

ipak je ostao sumnjicav i zakljucio: »Tesko je

po strukturi ovog komadica doista utvrditi je Ii izraden u drevno doba, S druge strane, bas ne nalikuje na proizvod tvornice iz 1960.« lznio je

i ideju cia je aluminij roo-fda proizveden pocet-

kom ovog stoljeca, ali ipak je oprezno dodao: »To je samo pretpostavka, a konacno rjesenje doznat ce se tek nakon ozbiijnog i detaljnog proucavanja. (

Pogoden Shenovim suzdrzanim stavom, a osobito idejom da je kornad metals koji zaista ~,

\\. sadrzi aluminij mozda podmetnut u grobnicu \N'

znatno kasnije, da su g_a tamo stavili, na pri- ~ rnjer, pljaCkasi grobova (koji su nedvojbeno provalili' u grobnicu), arheolog Luo Zong-chen ~D iz e~ipe k oja je istrazi:ala .gro bnicu. 0 bja.vio je ' " svoj odgovor. Komadi pojasa, napisao je on, . sasvim sigurno su iz razdoblja Jin.jer su nadeni vecinom 'pod natalozenorn zernljom, po eernu

se vidi da ih nitko nikad nije dirao'. Luo se takoder oborio na Shenovu tvrdnju da su komadi pretezno od srebra. Cetiri komada poja- .

sa, priznao je, uistinu su nacinjena od srebra,

ali preostala cetiri su aluminij,

Kulturna revolucija sezdesetih godina., koja je potpuno porernetila akadernski zivot u Kini, naglo je dokoneala polemike prije nego !ito se ista rijesilo, ali do tog vrernena citava se pries vee procula. Jedan od mnogih znanstvenik a na Zapadu koji je cuo za pojas iz Nanjinga bio je dr. Joseph Needham sa Sveucilista u Cambridgeu, autor monumentalnog djela Znanost i civilizacija Kine, i m ozda najveci svjetski struenjak za to podrucje. Ovo ga je pitanje zaok upilo i nije u potpunosri odbacio mogucnost da su drevni Kinezi nekako otkrili nacin da izoliraju alurninij, »U ovom bi trenutku bilo neraZUlTIUO odbaciti t.u mogucnost«, pisao je 1974.

8UTNJA PROSLOSTI

37

Grupa znanstvenika sa Zapada nije se, medill tim , zadovoljila time da naprosto pokaze zanimanje za pojas iz Nanjinga. Godine 1980, nadahnuti rijecima Josepha Needhama, dr. Anthony R. Butler i njegovi suradnici dr. Christopher Glidewell i Sharee E. Pritchard, s odsjeka za kemiju Sveucilista St Andrews odlucilisu nastaviti potragu za istinom, koja je poceJa cetvrt stoljeca ranije u Kini, Njiho v izvjestaj, objavfjen 1986, zeljno su doeekali znanstvenici i laid Ciju su znatizelju pobudile rasprave u Kini. Naslov izvjestaja - 'Aluminijski predmeti 11 grobnici iz dinastije Jin ~ jesu li aurenticni? - obecavao je rjesenje tajne,

Tri istrazivaca zapocinju izxjestaj priznajuei da su suvrernena istrazivanja drevne kineske znanosti i tehnologije otkrila mnoga pnije neslucena znanstvena i tehnolosk a dostignuca, neka zapanjujuce napredna. »Stoga vjerujemo da se nijedan dokaz 0 dostignuGukemije U drevnoj Kini, rna koliko nevjerojatno djelovao, ne smije odbaciti bez adekvatne procjene pomocu suvremenih znanja«. Cak i tako, po njihovu sudu proizvodnja aluminija U dinastiji Jin, u vrijeme koje nije poznavalo elektricitet, »zaista je pravo cudo«, Istrazivaci sa St Andrewsa zatim navode pitanja koja su mnogi postavili, ali nitko nije umio odgovoriti nanjih: »Koliko su pouzdani arheoloski nalazi? Koliko su pouzdane kemijske analize? Kakvim su metalurskim tehnikama raspolagali u ono doba? Je li moguoe proizvestialurninijsku leguru uz POIIiQC neke od tih tehnika? Cak i aka je aluminijska legura zaista proizvedena, je li to bilo planski iIi slueajno?«

lzvjesta] se ne zadrzava dugo na pitan]u arheoloskih nalaza. Strucnjaci su migljenja da se iskopavanja u Kini obavljaju prema vrlo visokim standardima - jedan ad najnovijih primjera su pazljivo otkopani i sacuvani glineni

vojnici prvog cara - te drze da su »predrneti od aluminija nedvojbeno zaista nadeni u grabnici«. Takoder su odbacili sugestiju da su pojas »podmeumli« pljackasi grobova:

Nejasno je zasto bi plj~cka;i. ostavili srebro netaknuto i pazljivo podmetnuli kornadiee aluminija, sarno zato da zbune buduce istraZivaee. lsto tako, reskoda bi pljackasi grobova slueajno uza se jmali dijelove kuhinjskog pribora, i joos ih povrh svega slucajno ispustili. Osjm toga, bio bi potreban nek i eudesni povjerarae da predrnete ponovno pokrije prasinom,

Butler i njegovi suradnici veci su dioizvjestaja posvetili kljucnom pitanju: jesu IiKinezi za

- .,

vrijeme dinastije J in pozna vali 'tehniku proizvo-

dnje aluminija? Suvremena metoda izolacije aluminija sluzi se elektrjcitetom, ali aluminijse maze proizvesti u visokim pecima, premda samo na vrlo visokoj temperaturi. Kinezi su imali peci u kojima se postizala visoka temperatura, mazda leak do 1500. stupnjeva, ali kako tvrde istrazivaci Sa St Andrewsa, u njima bi se mogao proizvesti samo metal s vrlo rnalim kolieinama aluminija, Metalurzi ~z dinastije lin nisu raspolagali metodom kojom bi mogli pro:izvesti aluminij stupnja cistoce metala nadenog u grobnici Zhou Chua.

Gdje se onda krije rjesenje? Kako je moguce da se u drevnoj grobnici otkriju komadi gotovo cistog aluminija? Pomalo teatralno, skotski istrazivaci saeuvali su svoju teoriju za posljednji pasus izvjestaja:

Primorani smo, u nedostatku boljeg rjesenja, zakljuciti da je aluminij }}odmetnuo jedan od sudianika arheoloskog istrazivanja kako bi se nasalio s akademskim krugovima, a uvidjevsi koliko su posljedjce dalekosezne, pritajio se u

38

na zrna prirodnog aluminija, zasad je to sarno neispitana .pretpostavka" Opcenito je pravilo, rnedutim, nikad ne potcijeniti Kineze. N aposljetku, oni SIl izumili kompas, tisak i barut,

KRONRA tUDA I MISTERIJA

nelagodi. Srecom za znanstvenike sa. Zap ada , sami su Kinezi prvi posumnjali IJ autenticnost nalaza, Cinjenica da su se nalazi tak o dugo shvacali ozbiljno odraz je naseg postovania prerna vjeenom geniju kineskog naroda

Izvjestaj kao da je dokoncao raspravu, Podvale, dakako, nisu nista novo u arheologiji, a slucaj pojasa iz Nanjinga smjesta su okrstili »kineskim Piltdownom«, prema najslavnijoj podvali suvremenog doba, I\J kojoj se cudnovati sklop ljudske lubanje i orangutanove eeljusti, otkriven na jugu Engleske 1912, uspjesno izdavao gotovocetrdeset godina za lubanju znacajne »karike koja nedostaje« 11 lancu evolucije,

Godine 1985, rnedutim, Bilten Kineske akademije geoloskih znanostl objavio je otkrice koje je ponovno ukazalo na mogutnost postojanja aluminija u Kini u vrijeme generala Zhoua. Geolozi s Geoloskog instituta u Shenyangu objelodanili su da su u pokrajini Guizhou pronasli zrnca 'prirodnog alurnlmja'. 'Prirodni aluminij' izvanredno je rijedak, i zapra vo je naden u prirodi tek nekoliko puta. Prema rijecima kineskih geologa, njihovi prirnjerci sadrzavali SU,111I1;:5to. bakra i sumpora, kroma i zeljeza' i bill su tvrdi ad cistog aluminija, ali sa sigurnoscu se moze tvrditi da su nadeni na 10 kaciji

. »koja iskliucuie mogucnosr kontaminacije od strane ljudi.«

Dr. Anthony R. Butler iz ekipe St Andrewsa ovako je to prokomentirao:

Drzim da SU dokazi 0 postojaaju prirodnog aluminija uvjerljivi, ali to jos uvijek ne rjesava pitanje nacina proizvodnje. Zrna aluminija su takve vdicine da nisu mogla posluziti za izradu pojasa iz aojinga. Za to bi mogle posluziti jedino grude prirodnog aluminija, a one su rezultat jednog jos rjedeg geoloskog procesa, Jako ovo jest mogucnost, utoliko bliza jer su otkrive- <

KameRi kolutovi

o dostignucima drevne Kine mnogo se govori- 10 i u toku rasprave koja se razmahala nakon otkrica tajanstvenih predrneta uz obalu Juzne Kalifornije.

Godine 1973, kraj rta Conception, americki brod za geoloska istrazivanja izvukao je iz Pacifika s dubine od 4000 metara neobiean kamen. Roland von Huene, geolog koji gat je prvi pregledao, smjesta jeprimijetio nesto cudno: karnen je po sredini imao rupu i bio je »ocito izraden uz pornoc alata«. Podvodni 'kolut' bio je prekriven naslagama mangana, 8tO je znacilo da je vee dugo na dnu oceana.

~ ~.

~

'Kolut' je probudio veliko zanimanje, a kad .~

su dvije godine kasnije kraj istog dijela obale \ otkrili citavu gomilu slicnog karnenja, povjesni- ~ cari mora, zaista su se uzbu~ili: Dva pr~feSio.,~ naina ronioca, Wayne Baldwin I Bob Meistrell, ':\~ istrazivali su greben kraj poluotoka PaJos Ver-' ~ des, i odjednom su na du bini od oko 5 rne tara , medu morskom tra vom, ugledali najmanje divadeset karnenova. Nekoliko Sill itt izvukli na povrsinu i pohranili ih u dvoristu kraj ducana ronilaekom opremom u Redondo Beach, juzno

od Los Angelesa.

Kad netko otkrije nesto starog kamenja, to obicno ne objavliuju na prvim stranicama novina, ali teorije 0 tome cemu sluze i odakle su dosli ovi kamenovi kraj kalifornijske obale postale su vijest dana. Tvrdilo se da su to sidra brodova iz davnina kakva se cesto nalaze u

I

I

SUTNJA PROSLOSTI

39

Dolje; Jedna od kamenih kotvi s rupom u srediai, nadena kra] poluotoka Palos Verdes u Kslifomiii, dekazuje, po misljeuju nekih znanstvernka, da su kineski istraziva,ci otk nli Ameriku 1000 godina prije Kolumba.

Mediteranu. Mornari bi izbusili rupu u teskoj stijeni, provukli konop i bacili takvu priprostu kotvu kad su htjeli usidriti brad. Ali objasnjenje koje je ponudila grupa kalifornijskih akademika natjerala je novlnare da se bIZO tate svojih pisacih strojeva,

cuju na to da su sidra vrlo stara«, napisali su oni, »Geoloske studije pokazuju da kamen od kojeg S'U izradena ne potjeee iz Kalifornije , .. Azijski su brodovi ocito doplovili do Novog Svijeta prije Kolumba.«

Teorija da su drevni rnoreplovci vidjeli Arne-

riku prije Kolumba nije nova, Tvrdnja da su ~ bas Kinezi stigli prvi zasniva se na jednom . ~ D

po~a~ku iz povijesti razd ... oblja di.n~stije ~iang, ~~

koja je cvala od 502. do 557. godine nase ere. .

Godine 502. na dvoru cara Wu Tia pojavio se redovnik po imenu Huishen 1 ispripovjedio

Njihova je misljenje da :51:1 karnenovi sidra kineskih brodova koji su doplovili do Amerike prije tisucu ili vise godina, stoljecima prije Kolumba. James R. Moriarty III i Larry Pierson lJl to ne sumnjaju, »Usporedbe s povijesnim, arheoloskim i etnoloskim podacima upu-

40

KRONIKA ,('unA I MlSTERIJA

Profesor Frank J. Frost (u sredini) proucava kineske kotve s dvoje studenara.

kako je putovao u divnu zemlju Fusang. Prema :rijeCima redovnika moreplovca, ta zemlja le.Zi na 20000 lia (oko 6500 milja) istocno od Kine. Ucenjaci u kasnijim vremenima, osobito sredinom devetnaestog stoljeca, na1m su u Huishe- 1ll0VU opisu neke, po njihovu misljenju, upravo nevjerojatne slicnosti izrnedu Fusanga i Amerike, i to je pomalo slabasan dokaz na kojem se temelji teorija da 5U Kinezi u svojim dzunkarna doplovili do Novog Svijeta. Teorija se odrzala do danas, eak i nakon sto ju je 1892. potpuno demistificirao Gustaaf Schlegel sa Sveucilista Leiden u Holandiji. Schlegel je tvrdio kako je moguce, buduci da je Huishen 06[0 pretjera-

yap opisujuci cudesa koja je vidio -naprimjer, dudova stabla tisucu metara visoka i dudove svilce dugaeke 2 metra - da je isto tako netocno procijenio udaljenost koju je presao da dode do Fusanga, Prema opisima zemlie, Schlegel je zakljucio da bajna zemlja Fusang zaista postoji, an mnogo blize Kini no sto je Huishen tvrdio, Po Sehlegelovu rnisljenju, rijec je 0 velikorn otoku kraj Japana, koji se zove Sahalin.

Otkrice 'kineskih k otvi' kraj obale Kaljfornije medutim, govorilo je u prilcg onima koji su zastupali stanoviste da su Kinezi doplovili do Amerike prije Kolumba. To je 1980. podrzala i

SVTNJA PROSLOSTJ

41

Netko je 1.1 Kaliforniji oblikovao ovo kameeje i u njem u izbusio rupe .. Velik broj predmeta (aka 20) kao i cinj.enica da su rastrkani preko vise od [utra morskog dna ocito iskljueuje mcgucnost da su se tame nasli kao posljedica brodoloma. Prije ce biti da ie to podrucje gdje su se brodovi cesto sidrili i povremeno 'gubili sidra, Ostaje , dakle, pitanje, tko je cesto posjecivao ovaj greben i sidrio brodove pomocu primitivnih sidra ad mjesnog kamena?

Frost je ubrzo otkrio odgovor: Kinezi. Ali ne stari Kinezi, nego doseljenici iz delte rjjeke Canton koji su se III devetnaestorn stoljecu nastanili u Kaliforniji i zapoceli uspjesnu ribarsku industriju, Sa soborn su deuijeli tehnologiju. svoje domovine, i plovili su dU!z kalifomjjske obale u tradicionalnim dzunkama i sampanimao Za sidrenje su vjerojatno upotrebljavali ista sidra kao i njihovi preci - kamenje s ruporn U sredini, »Tesko je odoljeti pretpostav-

sama Kina, 1.1 vidu clanka sto ga je napisao vodeci povjesniiYdf pomorstva, Fang Zhongpu. Po Fangu, »rnnogi kineski povjesnicari vjeruju cia je zemlja Fusang koju je posjetio redovnik Huishen danasnji Mexico«, a sam Fang raduje se sto je otkriven dok az »prjjatelj skih odnosa izmedu Kine i Amerike u davnini«, te tvrdi da su kineske dzunke i moreplovci prije 1500 godi-

Argumenti profesora Frosta racionalni su i na bili sa vrseno sposobni da preplove Pacifik.

" uvjerljivi, ali da Ii oni zauvijek rjesavaju »miste-

II meduvremenu je analiza kamenja iz Palos" rjju kineskih kotvi«? Konacnog odgovora, daerdesa koju su izvrsili na Odsjeku za geo[ogj-.~ kako, nema, Metode kojirna su se sluzili kaliu Sveucilista u Santa Barbari zadala srnrtni~ fornijski ribari Kinezi nestale su zajedno s

,~ udarae toj teoriji. ~~z~ltati. analiz~ .pokazali s~~ nji~a a, ka~. sto prim~ecuje profesor Fr~s~, da kamenje ne potjece lZ KIne, vee re to lokaln~ »nazalost, pnje sto godina drugim stanovmci-

skriljevac iz Montereya. ~ rna KaH~ornij~ bilo je ... ~rec~ o~emoguCi6 Km~-

1i"i f F k J F -ili'v ze u poslu nego proucavati njihova tehnologi-

.oro esar ran . rest sa istog sveuc sta . ~ '. ,

, • .. • y .. jU.( J os poston neznatna moguenost da su

vee Je neko vnJeme sumoJao u tocnost teonje 0. _ . .. . ,. • . .

K.' . . I ski ..... J Y' • d kineski moreplovci uisnnu dosh do Amerike

lOeZlma, 1 geo OS I lZVJestaJ pes, UZIO mu Je a.. .... _ .. .... .. •

d ,I,,: • ' •• ,. ,.. ',- . pnje Kolumba 1 da su napravili sidra od tames-

o "".raJa raznJeSl rmstenju, ... l' k ... Y bi ..

. nje stijene, a 1 a 0 se mistenja moze 0 ~asmtl

jednostavno, glupo je traziti egzoticno rjesenje.

ci da je kamenje iz Palos Verdesa trag sto suo gao za sobom ostavili kalifornijski ribari Kinezi koji su ovamo dolazili u ribolov«, pise Frost i dodaje: »U citavo] povijesti kalifornijske obale nerna drugih ljudi koji su imali i potrebu za orudem od lokalnog kamena i priliku da ga ostave ramo gdje se danas nalazi.«

Linije lz Nazce

Linije iz Nazce u Peruu jos su veci izazov za arheologe, ali novija istrazivanja u laboratoriju i u pustinji dovela su do. novih tumacenja njihove svrhe, Teorije da su crte oznacavale piste za svemirske brodove vanzemaljaca, iii pak sportske staze za atletska natjecanja u pred-Kolumbovo doba vee su odavno ismijane.

Anthony F. Aveni, profesor astronomije i. anrropologije na Sv~ucilistu Colgate u Sjedinjenim Drzavama predvodio je ekipu koja je zapoeela iscrpno istrazivanje linija 1977. godine. Prije toga, on i jedan suradnik proucavali su neobican sustav ceque U CUZC1!l, prijestolnici Inka, To. je mreza sastavliena od cetrdeset i

42

KRONIKA CUOA I MISTER)JA

HJi)zinov:slm crtank a « 11 Nazci; linije, geometrijske figu re I crtefi u pisani 1.1 pustinji,

jedne nevidljive crte koje se zrakasto sire iz grada. Svaka je Iinija na odredenim razmacima oznacena svetim mjestom huaca. Za razliku ad Iinija, huaca zaista poston, i istrazivaei su otkrih da mnoga sveta mjesta na krajevima linija oznaeavaju nalaziste vode, Citav je sustav sluzio i kao orijaski poljoprivredni kalendar: svaka huaca oznacavala je pojedini dan u godini, a neke ceque pokazivale su gdje se sunce nalazi za znacajnijih dana i tako upueivale, na primjer, kad valja sijati sjeme, Ceque su. takoder bile obred l1e staze za hodoeasnike.

Linije u Nazci ucrtane su po svoj prilici tisucu godina prije no &to je Cuzco izgraden. Jesu Ii one prethodnici sustava ceque, pitao se Aveni. Da bi to ustanovili, sesr ekspedicija lilo je znoj pod pustinjskim sunccm.xlcbrovoljci su

" slijedili linije miljama preko pampas a; fotografiranjem iz zraka dobio se foto-rnozaik; trokuti, trapezoidi i spirale pomno su izmjereni. Rezul[ati su hili fascinantni, Poputzbica golemog kotaca, Iinije su se sirile iz sredista, a svako srediste bilo je prirodni brezuljak ili uzvisina na kojoj je podignuta mogila od kamenja, To je'

o podsjetilo istrazivace na huacas u Cuzcou,

Pokazalo se da su rnnoge lirrije u Nazci poput njihovih nevidljivih dvojnika u Cuzcu, povezane s nalazistima vode, Neke linije site se u obiiku golemih trapezoida, od kojih su dvije trecine polozene uz vodene tokove, s tim da su tanji krajevi usmjereni uzvodno. Astronomske studije potkrijepile su ovu teoriju. Linije koje presijecaju dio obzorja po kojern se sunce kreee tokorn godine gomilale su se oko jednog odredenog podrueja -lPodru~ja gdje se sunce pojavljuje krajem listopada, razdoblie osobito vazuo za zemljoradnike N azce, jer au tada presusene rijeke ponovno nabujale, To upucuje na to da linije u Nazci, kao i sustav eeques, tvore divovski poljoprivredni kalendar,

Istrazivanja su takoder pokaza la da su linije sluzile i kao staze, te da irnaju mnoge karakteristike starih puteva Inka, Aveni nagada da su ih . zemljoradnici mozda koristili za putovanje od jedne rijecoe doline do druge, i da su stale mozda irnale i kakvu obrednu svrhu.

Ovako je profesor Aveni sazeo svoie nalaze:

Dakako, !'lase je razmatranje isla putem analogi. je, ali sto god bilo konacno rjesenje misterije linija u Nazci, jedno je sigurno: pampa nije besmislen i zbrkan labirint linija, i nije bilo predvideno da se gleda iz zraka bas kao ni zitua polja u Iowi. Linije i sredista rasporedeni su po jasuorn ustrojstvu, a sustavno primijenjen zrakasti plan nameee slienost izmedusustava ceque u Cuzcu i linija u pampi, SVi: upueuje lila obredni sustav povezan s vodom, navodnjavanjemi sjetvom, a kao sto se moze i ocekivati kod ovako . starih k ultura, ukljuceni su i elemerui astronomije i kalendara.

Premda je glavna misterija linija u Nazci pitanje zasto su uopce ucrtane, jos jedna zagonetka ceka da bude rijesena: k ako su Indijanci prije najrnanje tisucu godina nacrtali ptice, insekte i zivotinje koji sacinjavaju golernu slik ovnicu u Nazci? Obrisi crteza slabo se razabiru u pustinji, ali rz zraka se vidi da su savrseno precizni.

U kolovozu 1'982. mala grupa entuzijasta okupila se nat mjestu daleko na sjever od sdzinovske crtanke«, na odlagalistu zemlje kraj West Libertya u Kentuckyju. Joe Nickell sa Sveucilista Kentucky, iskusni istrazivac misterija svijeta, naumio je otkriti kako su golemi crtezi ptica, kukaca i zivotinja, vjerojatno nastali prije linija u Nazci, zapravo ucrtani na tlo pustinje .. Maria. Reiche, uporni istrazivac koja se pocela baviti pustinjern Nazca jos 1940, primijetila je, izradujuci detaljnu kartu podru-

44

KRONIKA tunA I MISTERlJA

Kondor tZ Name, dug 135 metara, Sve donedavno 11.Ue se znalo kako su ga Elildijandll8icrlali.

8UTNJA PROSLOSTI

45

cja, nesto vrlo vazno. Crtaci iz davnine naeinili su umanjene crteze Iikova oa poljima povrsine 2 kvadratna metra. Zatim su ih dio po dio uvecali, Nema dvojbe da je upravo to metoda kojom su se sluzili; kao i likovii linije, mali su crtezi prezivjeli stoljeca i vide se jos i danas.

Maria Reiche nije, medutirn, mogla toeno ustanoviti kako su uveea val i crteze, Vjerovala je da su se Nazca lndijanci sluzili konopom i kolcima cia ucrtaju kruznice i rayne linije, all nije znala kako su odredivali tocan polozaj za motke koje su oznacavale sredista kruZnica iii krajeve ravnih linija, Joe Nickell dosjetio se rnogucem rjesenju. i pozvao dva rodaka da mu pomognu potvrditi teoriju II praksi. Odlucili su da reproduciraju jedan od najupecatljivijih crteza u Nazci, divovskog kondora dugackog 135 metara, Nickell je kasnije pisao:

Metoda koju smo odabrali vrlo je jeduostavna Odredit eemo sredisnju liniju i locirati tocke na ertezu take da izvueemo njihove koordinate. To jest, na malom crtezu mjerit cemo uz sredisnju liniju od jednog kraja (kljun ptice) do toeke na liniji koja je tocno nasuprot tocki kojo] zelimo odrediti koordinate (recimo , vrh hila). Zatirn eerno izmjeriti udaljenost od sredisnje linije do zeljene toeke. Odredeni broj mjernih jedinica na malom crtezu odgovara istom broju mjernih jedinica, all vecih, rill velikom crtezu.

Maria Reiche predlozila je mjernu jedinicu koju su, po njenu misljenju, upotrebljavali crta(;i u pustinji, poznatu pod imenom stopa Nazca - oko 32 em duzine. I tako, naoruzani »stoporn Nazca«, drvenim T'-ravnalom kako hi hili sigumi da je svako mjerenje pod pravim kutorn ad sredisnje linije, velikom kolieinom vapna za teniska igralista, i a vionom iz kojeg ce se snimati iz zraka, Nickell i njegova druzina (kojoj se pridruzio i njegov otac) bacila se na posao .. Devet mukotrpnih sat! trajalo je mjerenje i

46

KRONlKA tunA 1 WSTER!JA

Kondor gto· ga [e Joe Nickell nacrtao na odlagalistu zemlje u Kentuckyju sluzeci se metodarna i materijalirna koji su bili dostupni i Nazca IIlGij<l!l1cima. Nickell (na suprotnoj stranici) kaze da je to »vjerojatno najvece repredakcija umjetniekog djela na svijetu.«

Sl'TNJA PRO~LOSTl

47

markiranje. Vise ad rnilje konopca utrosili su da povezu motke, ali obris se jasno razabirao. Nakao tjedan dana zakasnjenja zbog kise, izvukli su linije obrisa vapnom, i sada se lik , . »vjerojatno naj vee a reprodukcij a umjetnicko g djela na svijetu« mogao fotografirati iz zraka u punom sjaju.

Nickell je 5 veseljern zakljucio kako su dokazali da su crtezi mogli biti izraderu sasvim jednostavno, iskljucivo pornocu materijala dostupnih juznoameriekim Indijancima prije mnogo stoljeca. Nazce Sll se vjerojatno sluzile pejednostavljenim oblikorn ove metode, a po l;VO], je prilici veci dio poslaobavljen prostorucno. Nema nikakvih indikacija d.a su u to bili upleteni vanzemaljci; a ako i jesu, mozerno sarno zakliuciti da su se ocito sl uzili stapovima j konopom bas kao i Indijanci.

Kamenl zidovi Peru a

Profesor Jean-Pierre Protzen, procelnik odsjeka za arhitekturu Sveueilisia u Berkeleyu, takoder je ustanovio kako prakticni pokus rnoze pomoci u rjesavanju misterija, Prilikorn posjete centralnom Peruu 1979; posebno BU ga se dojmile rusevi ne zgrada sto ih je podigao deveti car lnka. Goleme kamene kocke, neke znatuo teze od sto tona, poslagane su jedna na drugu upravo savrseno: svaka k ocka prilijeze uz onu drugu take tocno da se izmedu njih ne maze provuci ni ostrica noza. U refiu je tajna graditeljstva Inka? Profesor Protzen pretpostavljao je da ee odgovor pronaci u knjigama sveucilisne biblioteke cim se vrati u Berkeley. Ali takve knjige nije bilo, i kao da nitko nije znao odgovoriti na to pitanje.

48

KRONIKA tWA I MlSTERIJA

Velicall.tvena i zagonetna gradevina: hram sunca lnka u Pisacu u Peruu, Kako su gradiielji uspjeli take cvrslo povezati kamene kocke?

SUTNJA PROSLOSTI

49

Godine 1982, profesor e ponovno zaputio u.

Peru odlueivsi da otkrije tajnu. Prvo joe proueio spektakulame zidove u Cuzcu, Saqsaywamanu i Dllantaytambu. Zatim je posjetio kamenolome cdakle je kamen vaden, diveci se usput kosinama niz koje se kamen spustao sa stijene, Jedna kosina, u Kachiqhati, spustala se »pod vrtoglavim nagibom cd 4Q stupnjeva 250 metara U dubinu«, U drugorn kamenolomu Protzen je nasao 250 krupnihkamenova i shvatio da su to »primjeri svih faza proizvodnje, od grubog kamena do fino obradenih kocaka«. Medu njima je razbacano lczalo kamenje koje oeito nije potjecalo iz kameuoloma, nego je vjerojatno doneseno S obala obliznje rijeke Vileanota. Protzen je zakljueio da to mora da je crude kojim se kamen obradivao, Nasao je tri vrste kamenog oruda: ono najteze kojim se vjerojatno. obradivao grubi kamen netom odlomljen od stijene; srednje velicine za obradu kamenih kocaka; i najmanje orude ~a finu obradu rubova.

Vrijeme za teoretska nagadanja je isteklo.

Profesor je odabrao najprikladniji komad karnena i latio se posle, Sa samo sest udaraca 4 kilograma teskog beki6a, oblikovao je grubu kocku, a zatim drugim ~ekicem klesao jednu stranu sve dot nije postala glatka. Da taj dio zastiti od teskih udaraca po drugoj strani, po~ stuilo se najmanjim kamenim cekicel;Il da oznaci rubove prije no sto je okrenuo kocku. Za sat i pol obradio je tristrane. Usporedivsi svoju pokusnu kocku S onima sto su ill izradile Inke, profesor Protzen uvjerio se da je njegova pretpostavka ispra vna,

I sad je dosao cas da se pokusa rijesiti sci taine. Kako su graditelji Inke uspjeli taka evrsto povezati kamene locke? Pomno proucavanje kamenog zida dovelo je do rjesenja., U donjim kockama usjecena 'su udubljenja u koja kocke gornjeg reda savrseno prilijefu, Strane

SUTNJA PROSLOSTll

51

J

~

~

tona. DakJe, treci po velicini komad stakla sto \

gao je ikad napravila ljudska ruka, dok su prva ~

dlva golema zrcala koja su 19~4.izradena uz~. ~ Primjenu., .. najsuvremenije tehn. ologjje. ~. a ~~le~n' ,~. teleskop u Mount Palomaru u Sjedinjenim " Drzavama, A prema podacima 0 povijesti peci- ' ~

ne, velika staklena ploca iz Galileje bila je 'X

znatno preko tisueu godina stara. ~.J_'.

Ubrzo nakon tog otkrica, 19.64. pozvana je ~

grupa amcrickih ' struenjaka da ispita plocu. ~ Voda grupe, de. Robert Brill, sef znanstvenih . "._ ...

istrazivanja 1Z Muzeja stakla Corning u New .

Yorku, nasao se pred potpunom misterijom.

Ploca je ocito bila -od stakla ~ laboratorijski ~

testovi on uzorku izvadenom busilicom to su nedvojbeno potvrdili, AJi sto treci najveci ko-

mad stakla na svijetu radi u pecini u Galileji? I

tko gs. je izradio, kada i:(:.asto? Proizvesti ploeu

tih dimenzlja zahtjevanjezadatak, jer oko l l

tona sirovine treba drzati na temperaturi od

oko 11.50 stupnjeva nekoliko dana.

Zapravo, pokazalo se da uopce nije tesko ustanoviti kako je staklo proizvedeno. Brill i suradnici uspjeli su otkopati dio tla ispod ploce i nasli sloj krupnog kainenja koje je, kako se cini, nekad bilo prekriveno glinom. Brill je zakljucio da je to bilo dno velikog k ontejnera u kojem se staklo mijesalo i talilo. Takoder je procijenio da su S obje strane kontejnera vjerojatno bile peci koje su proizvodile toplinu potrebnu da se materijal rastali, a ciU!.v je kontejner bio narkriven. Kasnije je od arheologa doznao da neki ljudi jos pamte vijenac krupnog kamenja koji je okruzivao plocu, i 'to ga je j10s vise ucvrstilo u uvjerenju da je posrijedi kontejner za taljenje,

Lako je pogediti zasto je ploca ostala u

peeini: kemijska analiza uzorka pokazala joe da je preces u talioniekoj : peci zakazao, Sirovi materijal na dnu nije se stopio kako treba,

Karneni zid Inka, Hatuarumlyee, Cuzco u Peruu, U .spojeve medu kameniem ne moze se uvuei III ostrica , nofa.

svake kocke obradene su na isti nacin, da pristaju jedna u drugu. J os jednom profesor Protzen sam je iskusao tu tehniku, Uzeo je kocku koju je sam obradio i polozio je na drugu. Na donjoj kocki oznaeio jeobris gornje, gornju koeku uklonio, i klesae povrsinu.donje koch sve dok nije izdubio udubljenje u kojeje gornja koeka toone sjedala, Ubrzo su obje kamene kocke bile cvrsto povezane.

Zagonetka graditeljstva Inka razrijesi1a seuz pomoe ljubopitljivog duha i energicne ruke,

Velika staklena ploca iz GaJUeje

Postoje, medutim, i takve tajne koje ne mogu rijesiti ni pokusi ni poduzetni duh, nego se arheolozi moraju zadovoljiti iskopinama j strucnim nagadanjem. Pedesetih godina ovog st'Oljeca, rnjesne vlasti u blizini Haife u Izraelu odlueile su sagraditi muzej u pecini kraj Beth She'arirna, rnjesta gdje se nekoc nalazio drevai grad u koiem su Zidovi pokapani u katakombama, Pecina je sluzila kao cisterna za vodu i buduci da je bila puna taloga i pijeska, morali su je cjstjti buldozerom. Po sredini pecine stroj je udario 0 veJ!iku plocu, a uprava muzeja odlueila .ju je ostaviti tamo gdje jest i upotrijebiti je kao postolje za eksponat, Godinama poslije, posjetioci muzeja dolazili SoU da razgledaju model zgrade izlozen na ploc], a nitko nije ni slutio da ie sama ploca najzanimljiviji izlozak,

S vremencm au neki mjesni arheolozi ipak malo pazljivije zagledali u plocu, Na svoje zaprepastenje, otkrili su da to uopce nije kamena ploca, vee neobieao ljubicasto-zeleno staklo. Kad su malo pregledali arhivu, dozisjeli su jos vece jznenadenje. Ploca je bila velika 3.4.0 sa 1,94 metara, oko 50 em debela i teska oko 8,,8

52

KllONIKA CUBA I MISTERlJA

Velika staklena pl()~a iz Gafileje, Godinama nitko nije primijetio ov:!lj fascinantni primjer drevne tehnologije, jer je sluho kao postolje za muzejski IzloZak.

cijela ploca je kristatizirala i tako postala mutna, pa kad se muzej otvorio, nitko u njoj nije prepoznao staklo,

Usporedujuci plocu s drugim starim primjercima stakla u tom podrucju, Br1l1 je ustanovio da je izradena negdje izrnedu cetvrtog i pocerka sedmog stoljeca, sto je potvrdivala i povijest same pecine, ali nije umio objasniti zasto su se staklari drevne GaliJeje uopce upustili u tako mukotrpan posaov Postojao je sarno jedan kljuc rjesenja, ali ni taj nije bas, rnnogo otkrivao. U mjesavinu sirovina za staklo dad an je rnangan kako bi stakle poprimilo ljubieastu boju, sto upueuje na to da je mazda bilo predvideno za ukrasne svrhe, Brill nagada da

su ga mozda mislili razbiti rra male komadice od kojih hi onda majstori iizradili razlieite staklene predmete po vlastitom nahodenju. TIi Sill namjeravali citavu plocu smjestiti 1.1 neku zgradu kao narociti arbitsktonski element. Robert Brill The vjeruje da ce se ikad doznati pravi odgovor. Napisao je:

Za sade ,moZemQ same cestil:ati nepoznatirn majstorima na njihevoj vj[estini. Driali su preko II tona sirovog materijala na temperaturi iznad 1000 stupnjeva i proizveli staklastu kompaktnu masu. To je krupao tehnoloski zahvat.! nije mi poznarniti jedan slioan uspjeh metalurgije iii takvih tehnologija u drevno doba,

,SUTNJA PROSLOSl'l

53

Dr- Robert Brill iskopava ispod kamene plore. Utvrdio je dill je to jedan od najveCih komada stakla Sto $U ga ikad izradile Ij'udske rule.

,o.

Pristup dr. Brilla je realistiean, Nerna konacnih rjesenja za takve misterije, jer, barem koliko mi znamo, ideje i tehnoloske tajne drevnih civilizacija nisu zapisane, Cinjenica da su se kineske kotve u Kalifornjji drzale nerjesivom tajnom pokazuje kako se brzo zaboravlja znanje. Znanstvenici mnogo toga doznaju (I tajanstvenim predmetima putem eksperimenta, arheologova lopata iznijet ce na svjetlo dana mnoge rjesenja, ali sto SlU tocno smjerali i kako S1il to izveli ljudi koji su iscrtali goleme crteze u pustinji Nazca, staklari iz Galileje, graditelji Inka i metalci koji su izradili opasae kineskog vojsk.ovode ostat ce zauvijek pokopano u mucnoj '§utnji proslosti.

Arthur Co Clarke komentirn:

Drago mi .je sto se naslo bar jedno rJeSenje rnisterije »drevnogs kineskog pojasa Od aluminija, koja me godinama mueila, S tehnoloske teeke gledista, taka v proizvod jednako je nezamisli'V kao i srednjovjekovni radio aparat. Naravno, rjesenje rnozda nije ispravno, ali je vrlo uvjerljivo - a jedno moguce rjesenje neizmjerno je bolje od nikakvog rjesenja, Niz skandala u novije vrijeme pokazuje da arheoloske podvale (kao i one u drugirn poljirna znanosti) niposto nisu rijetke, i d!a eesto pociaju kao obicna sala koja zatim izmakne .kontroli, Klasieni je slueaj njemaekog profesora iz osamnaestog stoljeta ciji su suparnici akademici krivotvorili fosile koje je on ondaotkrivao, Cinjenica da su neki ad tih fosila predstavljali plamene komete, zvijezde i pauke koji pletu Ilitr,ezu rnije ga ni najmanje 1JliUlnjivala. vee je, naprotlv, tim viSe zelio objavit] svoja otkriea, Kad je ustanovio da je zrtva prijevare, bile je prekasno - i ostatakzivota (iimutka) utresio ie na kupova-

nje tomova j tomova znanstvenih knjiga U, kojima je IZ11l0Sl0 sVOJe revolucionarne zakljucke,

Prije nekoliko mjeseci prtrmo sam pismo i fotografiju od Williama W. Jenne iz Bel Aira u Marylandu, s informaeijom 0 predmetu koji bi mogao biti slicnog porijekla. Primijetit tete' da je predmet pronaden na visoravni pokraj pustinje Nazca, grlje je, kaosto SInO vidjeli, nekoe evala vrlo dosjetlji va ] razvijena tehnologijal

Prije desetak godina, mO;ia zena ija kupili SrnO primjerak pretkol umbijske IOfii:.ujje ad! sakupljaeak'Qji ga je pronasao na iskopini 11 Peron krajem pedeserih godina, Predmet p.otjt;:Ce iz kuluire Vieus koja je evala u Peruu izpIed1!J

+

Pripravan sam prihvatiti da su crtaci linija u Nazci imali balone napunjene vrucim zrakom, kao sto je domisljato dokazano. Ali De i. parne valjke.

54

KRONlKA CUDA I MlSTERlJA

Dolje; »parni valjak« it davnina, vlasnistvo Williama Jenne. Muzejski strucniaci btu da je 1700 godina star, ali da li je slicnost sa suvremenim strojem

pub slueajnost?

prvog i petog stoljeca nase ere. Prema Iokaciji na kojoj je naden, visoravni pokraj Nazce, strucnjlaci II muzeju procijenili 81.1 da ie predmet nastao oko 200, godine, dakle, najmanje 1500 godina prije poeetka industrijske revolueije, A ipak, lijepose vidi da je predmet tacna replika suvremena parnog valjka, da u takve pojedinosti kao sto su dimnjakna predniem dijelu i, jos audnij.e, kabina s vozacemvgume na kotaeima i ibice. Sve to u kulturi koja, koliko znamo, nije poznavala kotac. Teret e nosio i vukao od mjesta do rnjesta, i tek kad su spanjolskr istrazivaci osvojili to podrucie, pocela su se rabiti vozila s kotacima (zaprezna kola j sHe no).

Do danas je samo sacic<l! ljudi vidjela predmet, uglavnom muzejski kustosi koji 51<!, kao i mi, zbunjeni izadiv1jeni. Predmet je kao nov, jer se odlieno saeuvao u vrlo snhom podneblju visoravni, Svi.strucnjaci iz muzeia slazu se da je rijec o prekrasnorn primjeru vicuskog rada s dVC\fru-, kim posudama, i svi ga datiraju izmedu ltiO_ i JOO. godine nase ere ..

Predmet zaista upadljivo nalikuje na suvremeni parni valjak (no, iz 1930. godine). Ali mora li to biti ista vise od puke slucajnosti?

Podrijetlo - ~ nacin proizvodn]e - golernih kamenih lopti iz Kostarike (vidi Arthur C. Clarke: Misterije svijeta, poglavlje 3) jos su zagonetka za arheologiju, ZacudQ, pokazalo se da priroda maze proizvesti gotovo savrsene kugle ad kamena, Stotine primjeraka do 3 m u promieru nadeno je u Meksiku, Cini se da su vulkanskog porijekla, i da su se formirale prije otprilike oetrdeset milijuna godina karl se bujica uzarenog pijeska ohladila i stvrdmila, Premda 3U mn~e ad tih prirodno stvorenih kugli gotovo savrsena geometrijska tijela, nisu onakc doradene kao kugle izradene Ijudskom rukom - James Randi misljenja je da su prirodne kugle posluzile kao inspiracija za izradu umjetnih. I kao velika pomoc, dodajemo mi. Svaki razboriti kipar poCinje s koraadom kamena koji je koliko joe moguee blizi obliku sto ga zeli postiei.

Zahvaljujem svom starom prijatelju Colinu Rossu na obavjestenju 0 mnogo manjim kuglarna (grornadama iz Moerakija) koje S11 nadene na Novom Zelandu, To su ukrucenja, stvrdnute mase koje su »izrasle« iz okolnih stijena zbog kemijskih padavina tijekorn silno duga vremenskog perioda. Neke dosizu i do 2 metra u promjeru, a krecu se od savrsenih ge orne trijskih tijela do »Krajnje nepravilnih i cudnov,atih , oblika«,

Prirodne kamene kugle nasraju i kad se kamenje ukliiesti u pukotinu Ilia dnu rijeenog taka te ih snazne struje neprestano okrecu, Na {)VO~ podatku zahvaljujem Rubertu Seimmerlingu: on takoder kaze da su se zemljoradnici u Alpa-

SUTNJA PROSLOSTI

55

DQ!je: Jedna od veiikih kugli iz Kostarike. Da li ju je izradila priroda iii drevni .zitelji tog podru~a?

rna sluzili OVOID. metodem da proizvedu kamenu topovsku tanad, sto znaci da je postupak razmierne brz.

Nikad ne potcjenJUJte majku Prirodu, U ovom slucaju, nudi ham nekoliko rjesenja za problem koji se u prvi mah cicio nerjeSlvim.

56

KRONIKA tunA] .MISTERIJA

}IBileSll ovalike«. O~evici ptjmka dba u Marksvillea: Gospoda Elmire Roy, Bob Nietzel, supruga Eddieja GremJl1iona,~er.if 'Poteh' Didier i Antbony Roy ,Jr,

"

57

3~

Iz vedra neba

:Ube tete i ribe padaju

U MarksviUeu u Louisiani jos pamte dan kad je 1. Numa Damiens uletic u red.akciju mjesnih novina vitlajuciribom, Bi10 je to 23. 1 istopad a, 1947. J. Numa nekohko je minuta ranije telefb~ niracu redakciju i razj,ari\i au ga skeptiimi, okorjeli novinari tjednika Week~y Nt:WJJ1 \taji su sa semniom p'rimili njegovu neobi~nu prieu.

Riba je pala s neba, tvrdio je 01\. Ovo je samo jedna od stotina i stotina koje su kao kisa stale pljustati iz vedra neba, Bilo ihje posvuda po glavnojulici, u dvorisru direktora marksvillske banke, aka ku6e 81ls1,ede. gospode J. W. Joffrion, po svim krovovima, Ribe su eakpogodile trojie» najuglednijih gradana dok su i~li na posao. Jutarnja prometna gazva pretvorila se u kaos: automebili i kamioni kHzi1i su po debelom sagu glatkih krljusti..

Novinari su saslusali posietioca koji im je mlatarao ribom peed nosom ] vikao: »Evo "lam, tu je jednal Pogleda.jte je i onda recite da Ii izroililjamJ(~ Sve je to zbilja zvuealo vrlo neobieno, ali ne padaju valjda ribe iz neba, Ne u mirnom, malom Marksvllleu u Louisiani. Rok za zakljucivanj.e izdanja bliZio set nije bile vremena <fa se priea provjeri, i novinari su napisali razmjerno neozbiljan prikaz Damiensove posjem redakciji, za.vrSivsi ga jednim pueki intoniranim pitanjem svojim citateljima: »Molimo vas, braco l sestre, pomezite nam i ka!ite sto to

muci bude koji ba.m da ribepljus.te iz nella za vedrog i suncanog dana! «

Pokazalo se da .lie nisu trebali :saliti. Kad '81

<II

se novine pojavile u kioscima, \judi koji su n

svoje oei vidjeu kako ribe padaju -s neba vee s razglasili neoblena pricu, Trideset godina. k snije, mnogi se od niih zivo sjecaju sto dogadalo.

Anthony Roy Jr. kate: »Krenno sam kuee u skolu, izasao sam na straznja vrat kad sam blo kra] garaze, euo sam kako je ne 'bubnulo 0 limeni krov, a u istem casu nesto udarilo po glavi i ramenima, i kad sam 'Pc dao dolje, bile su to ribe.«·

Sup ruga Eddieja, Gremilliona bila je bolE »Lezala sam u krevetu jer se nisam d. osjeeala, pa nisam htjela rano ustati, Ali i sluskinja, dosla je rano i bila je u dvo Utreala je u kucu izvan sebe ad uzbuden 'ana je crnkinja, ali u taj cas potpuno je pI lila 00 straha - utrcala je i rekla, »0081 Lola, gospojice Lola«, rekla je, >wani p ribe, Pada kiSariba.«(

Sluskioja gospode Elmire Roy takod

izbezurnila ad straha, »Kad su ribe I padati po limenom krovu, moja sluskinj,a istreala je iz knee sa mnom, a bila je izbesuraljena da je govorila samo: »Boze, ovo je smak svijeta,«

Serif »Poteh« Didier takoder je bio S' kom dogadaja, Upravo je vozio krez Mal

58

KRONIK-A tUDA IMISTERUA

[e. »Vidio sam. kako ribe padaju s neba«, kaze on. »Jednostavno sam nastavio voziti, Bio sam zbilja zaprepasten.«

Dvoriste jedne kuee bilo Je naprosro »zatrpano ribama, Bas nekako ekotog vremena poeeli SU pristizati drugi ljudi-i svi so bili zaprepasteni, nismo mogli vjerovati svojim ocima, ribe pactaju ravno s neba.«

A ipak, pljusak riba u Marksvilleu, ma koliko da je zapanjio stanovnike, nije jedinstvena pojava tee vrste, Vee stoljeeimase izvjestava 0' cudnovatim padalinama, kad iz neva pljuste ribe, zabe :i komadi leda. Nad mnogim smo takvim misterijama razbijali glavu u Misterijarna svijeta Arthura C. Clarkea, ali nisrno dosli do zadovoljavajucih rjesenja. Novija istraziva~tja,' medutim, koja su Sf pozabavila recentnim sIu~ajevi:ma kao i anima iz proslesti, tumace nam kako je moguce cia iz nebs padaju ribe i zabe,

U proslosti su strucnjaci uglavnom glatko odbijali tvrdnje- svjedoka, Na primjer, l895, pilat po irnenu John Lewis iz Aberdare Valley u WaleLsu ispricao je mjesnorn zuprtiku, velccasnom Johnu Griffithu, ovaj dozivlja]:

U srijedu, 9. veljat\e, upravo sam uzimao komad drveta da ga stavim pod pilu, kad sam odjednom osjetio kako nesto pada po meni - po . vratu, glavi .i ledima. Zavucem ruku pod ovratnik i imam sro vidjeti - to su male ribice. Tada sam primijetio da su vee prekrile Oitavo tlo. Skinuo salnsesir, a obod je bio beat ribicarna. Pracakale su se svuda "00 kola.

Lewis dodaje da su ribe pale u dva pljuska, u razmaku od oko deset minuta. On i njegovi drugovi prikupili su nesto riba i poslali ih u londonski Zo61oski vet, gdje su-bile izloitlne. Premda je svijet hrLio da ih vidi, nisu svi

povjerovali. J . .E. Gray iz British Museuma rekao je Zooloskom casopisu: »Nakon 5to sam proeitao iskaz, cini mi se najvjerojatnije da j0 posrijedi sala kolegs Johna Lewisa, koji su 'ga . oeitc zalili kantorn vade ill kojoj so bile ribice.« Edward Newman se slaze: »Dr' .. Gray je nedvojbeno U pravu kad citavUl pricu. pripisuje nesla-

noj sali.« . ..

Posve je umjesno sumnjati da zabe padaju s kisom, To sto se 1J.l vrjjemekise zabe odjednem pojavljuju u golemimkolicinama ne mora nuina znaciti da su pale s neba, U vecini slueajeva, jednostavno su" iza~le iz svojihskrovista 'da ll.tivaju u kiSi i vla~i. Pocetkom 0'\10£ stolje6~. jedan je prornatrac to ljupko opisao:

Stvorenjca se odbacila repiee punoglavaca i u tisucama se razmiljela po dubravama i poljima. Za dana, utociste nalaze u kakvoj pukotini II tlu, ispod svenulog lista ili pak 1.1. praznoj ptizevoj' kUCICi" a nocu love sitne kukce, A onda zarosi dafd. Pukotine u tlu ispani vodorn, otplavi s.1Uilll liSce i nanese mulj 1.1. prazne ·puzeve kucice, Ali. sto mari? 2abire skaku6u svuda uokolo Ulzivaj!l~ Ci u prizeljkivanoj .. vialii.,.: . " ;.

Za vrijeme proloma oblaka ukolovezu 1986l Melvin. Harris iz Hadleigha u Essexu zateka« se 113 ulici nadomak svoje knce.. Ubrzo nakon !ito je pocelo kisiti, primijetio je nekoliko zaba i krastaea, koje se rijetkovidaju u predgradu, U trenutku 8U desetci zaba skakutali posvuda, Melvin Harris je medutim siguran da nijedna rrije pala s neba, a cak je i lijepo vidio kako se izvlace iz pukotina i rupa,

lznenadne seobe zaba takoder suznale dove.sti do zabune, Kad su se u gradu T 0\\)'11\.1 u Sjevernom Walesu pojavile tisuce zaba, stanovnici su zaista mislili da zabe padaju :II neba .. Tri dana poslije pocetka najezde, ku6evlasnicl SU jos cistili zabe sa svojih imanja, »Roje se poput

IZ VEORA NEBA

59

Dolje; jedna od ill!oo koje su pale u vrt gospode Vide McWilliam u Bedforda z;a vrijeme hie Zitba 1979.

poola«, rekao je jedan iznureni gradanin. Pokazalo se da su seobe zaba ucestala pojava u blizini T owyna, jer je grad smjesten izmedu tlvije mocvare, Jedan o'cevidac, Jack Roberts; naglasio je kako je 1974,bila izvrsna god ina za zabe, U proljeee jebilo mnogc punoglavaea, a ljeto narocito kisO\t~to,

Pisac Francis Hitch~ng ustanovio je kako je najezds zaba u Chalon-sur-Saone u Francuskoj 1922, gotovo sigurno bila maSQVl1Ia seoba, premda je Charles Fort, saltupJja~ rakvih i slicnih pnca, zakljucio da S1[1 zacijelo pale s

neba. Hitchingje 1979. na proputovanju kroz trancuski gradic ispitao dogadaj i ustvrdio: », , . cini se- da je posrijedi bila najezda zaba koje su se selile i prelazilepreko cesta .. '06ev[ci pamte kako nisu mogli izbjeci da ih. zgaze biciklima, Nitko nije vidio da padajus neba.«

Nekoliko prividnih »pljuskova« rsba, u ovorn stoljecu izazvale su, lake se pokazalo, ptice koje su u letu ispustale pl~Je!l1!. Na primjer, U Ferbesu, u Novom Jufncm Walesu u Aus;traliji, ribe su - neke od ojih teske i po cetvr; kilograms ~ iz kljunova stotina pelikana plju-

',.

60

KRONIKA tunA I MlSTERIJA

Joe Alpin i njegova !ena Do!rien. Jedne veren za vrijem!: Dl"ugQg svjetskog rata nebe se zarnraeilo i ))milijuni~< .f;aba stu~tili su se na njega.

stale po zapanjenim promatracima, a 1979, jednog je igraca golfa pogodie u glavu barbun sto ga je ispustio nespretni galeb.

Ali fie maze se svaki slucaji o:bj'asniti na taj naoln. Mnogi su pouzdani svjedoci opisali kako su rille i ~abe padale kad nigdje na vidiku nije bilo ni jedne jedine ptiee, a kamoli jata dovoljno velikog da nabaca gomile stvorova sto su se stustili na zemlju,

Godine 1948. Ian Patey, hivsi briranski sampion amaterskog golfa, igrao je sa zenom na terenu u Barton-on-Sea, kraj Bournemoutha, Njegova tena upravo je zamahnula palicom, ali

pdje nego sto je ud:arila loptieu, na tto tik ispred nas pala je riba, Pogledali SQ10 U ne 1>0 i imali 8to vidjeti: rihe Su pada.le u srotinama na prostoru

od oko sto metara. Bile su five, veee ad srdelica, ali nesto manje od sardina, Moja prva reakeija bila je potpuaa nevjerica, Najzad, na nebu nije hilo ni jednog obladka,

Za vrijeme Drugog svjetskog rata, Joe Alpin bio je sa svojem jedinicom staeioniranna jednom od plemiekih imanja Engleske. Alton 10- wen; IJJ Stafferdshireu, Jedne veceri vozio se kroz park jelena 11 vojnom kamionu:

Nebo se odjednom zamraeilo - tmurno ~-ao peed oluju. A onda su dome iabe, milijuni Zaba pljustal] su s neba, milijuni i miJijuni zaba dugaekihoko jed-au centimetar. Padal~ 5\1 po nama,po travi; vozilima, upadale za ovratnilk uaiformi, po nogama, rukama, posvuda, Zabe su pad ale poput kise najmanje sat i cetvrL

JZ VEDRA NEBA

61

Kod Esh W1nninga u grefoviji Durham 1887, gospodin Edward Cook primijetio je da se blii:i 61111ja i zajedno s konjem i zapreznim kolima sklonio se pod nadstresnicu neke kuce,

Za nekcliko minute pale su prve krupne kapi kise, a a njima, ria moje zaprepastenje, deseci sicu~nihta,bica (velikih otprilike poput nokta na palen) koje su stale skakati uokolo, Buduci da u blizini nije bile ni nasipa ni traune, nisam megao zamlslid odakle su dosle, sve dok kisa nije presta:la i ja sam fie uspeo na kola. Tame S8m na svom sjedalu zatekao nekotiko tih malih bieai postalo mi je jasno da mora da su pali s kisom, jet nikako n1SH mogli tak o viseko ekociti.

Godine 1960. Grace Wright opisala je slican dQzivljaj u nekorn casopisu:

Prije vi~.e ,pd! pedeset godina, hodala Bam ulicom u Hounslowu s muzem i siaeicem karl je odjednom izbila strasna oluja, Prvo smo mislili da pacta grad, ali onda snro vidjeli da su to sitne ~abice koje skakucu, Mqj sin napunio je kutiju zabicama da ih 11081 kuci. Obod Seslra mega muxa, biQ je pun taoa dnk je oluja trajala, Bilo it! je posvuda,

28. kolovoza 1977. na tisu6e sicusnih zabica - neke od njih nisu bile vece od zrna graska - slile su Sf na Canet-Plage kraj Perpignana u Francuskoj. Oeevici' pricaju kako su odskakivale s hau hi au tomobila,

U listopadu 1986, Metearoloski g'tI~nik objavio je zivopisl:lu pri6U! jednog oCevica, .1. W. Rl)oortsa iz Kerteringa II! Northamptonshireu koji je 1919. za vrijeme Skolskib praznika radio na peljopri vrednom dobru,

Prolazle sam izmedu stogova sijena i slame kad je odjednom zapuhao aalet \je;tra. Pogledao Milt prema napusrenom kamenelomu i vidie

tamni, gotovo crnjoblak koji je nadirao prema meni, Bio je to kovitlac vjetra, Podigao je u zrak slamu koja je leZa,la uokolo, a kad je dosao do gospodarske zgrade kao da se zaustavio, i tamni se oblak srueio aa mene i zatrpao me sitnlm bbic3.ma - na tisuce I1jih aka 3 do 3,5 centime. tara dugackili. Cini mi se da su dosle iz jezera oko milju udaljenog od starog karnenoloma. Strasno sam se uplasio. Otroao Sam' preko mosta do nase kuce, a rnajka mi ne bi ni povjerovala da u kosul)i nisarn imao male zabice.

Na.jeesce tumacenje ovih neobicnih pojava jest da nagli vjetar, tornado iii morska pijavica podizu zabe iii ribe u zrak. Karl Yjetar oslabi, zivotinje padaju na do. Tornado i morska pija vica zaista umiju prireduicudnovate efekte, Ns primjer •. lad je tornado prosao kroz podrucje Brahmaputra u Indiji, U ozujku 1875, u krosnji 9 metara visokog stabla nash su mrtvu krav u, Poslije t'Orn ada u Oklahomi 1905, A :;50- ciated.Press je objavio da su »svi lesevi u t.ragu oluje nadeni bez cipela na nogama«. U Lansingo u Michiganu 1943, nasli su trideset kokosaka uredno nanizanih i potpuno bez perja .. JO. svibnja 1951. Ijudi koji su c1stili nakon tornada u Sootsbiuffu u Nebraski, pronasli su uno grahe koje je uslo duboko u jaje, ali nije probilo Ijusku. Godine 1896. tornado je u St Louisu navodno podigao ill zrak kociju. nosio je oko lOOmetara i onda je ponovno spustio na tlo taka polako i njezno da kocijasu. njje spao ni sesir s glavel Uknjizi Tornado: 1.4 Sjedinjenirn D~ia:vafna. Snowden D. Flora biljeii neobican dro~i:vljaj dva Teksasana, za koje se zna samo da su se zvali AI i Bill, i koji su se bas nasH u Alovoj kuei u Higgjnsu u Teksasu na dan 9 .. travnja 1974, kad je naisao tornado.

Zaeuvsi huku, Ai je otvorio kacna vrata Cia. vidi ato se dogada. VraNa su mil se istrgla iz ruke

62

KRONIKA CUDA I MISTERIJA

Pijavice, poput eve koja je snimljena u bbzini Hurst Castles. 11 Hampshireu, mogu i.zazvati pljusak riba i zaba. Vrtlog podize iivotinje u zrak, a kad oslabi, one padaju na tlo,

i nestala. Vjetar je podigao Ala i odaio ga iznad vrhova drveca. Bill je posao do vrata da vidi kamo je nestao prijatelj, i sam se obreo u zraku, aJi vietar ga je odnio u drugom smjeru, Oba su prizemljila oko pedesetmetaraod kuce same s manjim povredama, AI je krenuo natragprerna kuci 1 pronasao Billa koji se zapetljao u neku ;2icu .. Pomogao mu je da se oslobodi i obojica su se zaputilaprerna kuci, puzuci jer je vjetar bio toliko jak da nisu mogli hodati, Dorm su do mjesta gdje je bila kuca i ustanoviji da je C:ita.va ' kuea nestala, a ostao je samo pod. Najuevjerojatniji dio price jest da su Alova zena i dvoje djece, 5cucureni na jed nom divanu, bili zivi i zdravi. ad sveg namjestaja u kuci ostalaje samo jOg, jedna -staiaca tampa.

Ako vjetar maze U! zrak podici dva krupna Teksasana i citavu indijsku kravu, onda su ribe i z.abe malenkost, i podrobnija ispitivanja zaista su pokazala da se vecina pljuskova riba i zaba zbila bas isrodobno s izuzetno jakim vjetrom. To svakako vazi za slueaj kise riba u Marksvilleu. To znamo zato 8tO se, cudncvatom igrom slueajnosti, tamo zatekao biolog zaposlen u Drzavnom ministarstvu za divljac i ribarstvo te bio menu prvima koji su zakoracili na ribom zasute ulice, A. D, Bajkov i njegova zena upravo su doruckevali !l restoranu karl im je zbunjena konobarica rekla da vani pada kisa rib a , Par Bajkov istrcao je na ulicu, zaboravivsi na hranu, i smjesta se Iatio posla da identificira jato letecih riba.

»Bile. su to slatkovodne ribe koje zive u tamosnjim vodama«, izjavio je kasnije Bajkov u pismu amcriekom casopisu Znanost. nasao je grgece, prugaste lubene, dvije vrste suncanica, i nekolik o tipova uklija. Grgeci su prevladavali, Bajkov je napunio staklenku odabranim primjercima i podijelio ih kasnije muzejima. Kao

pravi znanstvenik, pazljivo je zabiljezic vremenske uvjete.

Riba je padala u razrajerno kratkim in terva lima , a vrijeme je bilo maglovito i prilicno mirno. Brzina vjetra na till nije prelazila osam milia na sat. Meteoroloska sluzba New Orlealls~ pije zabiljezila nikakav veci tornado ni uspon zratne struje U okolici Marksvillea u to vrijeme. Medutim .• James Nelson Gowanloch, biolog Ministerstva za div:ljac i ribarstvo Louisiane primjjetioje, kao i ja, brojne male ternade dan prije kise riba u Marksvilleu,

los ocitija veza izmedu kise zaba i neobienih vremenskih prilika navodi se u pismu §to ga je H. Bye uputio Casopi.su Istocne Anglie 1958, Autor pisma slucajno je CUD razgovor starog pomocnika na gospodarstvu i nekih radnika. Pomocnik im je pricao kako je »u West Rowu i Islehamu, na granici izmedu Suffolka i Cambridgea, u doba kad je on jos bio mlad, videna pijavica iznad rijeke Lark. Nakon nekoliko sari nastupila je oluja s grmljavinorn i pala je kisa zaba_{(

Pijavica se podigla u blizini jos jednog plju" ska zaba 1982, prema Symonsovom meteoroloskom mjesecniku:

Za vrijeme Qluj,e-koj,a je bjesniela u Birrninghamu !J sriiedu, 30, lipnja, ujutro, nad predgradem Moseley pala je kisa zaba. Bilo ih je po svim vrtovima. Gotovo posve bijele zabe oeito je podigla mala pijavica koju je iznad Birmingharna prenijela oluja,

Godine 1982. u elanku objavljenorn u Me· teoroloskom glasniku, Michael W. Rowe spominje kako jeu jednoj knjizi pronasao vjeran opis pijavioe iz koje pljuste ribe. To je k:njiga The Excitement objavljena 1830. Opisuje se

64

KRONIKA CUDA ] MISTERlJA

kako su neki putnici plovili kroz Malajski prolaz oko 1760:

Odjednom su ih opkolile morske pijavice, a jedna od njih bila im je veoma blizu te su pucali u nju kako bi je raspssili. ZacuJa se strahovita hub, a zatim se bujica vade obrusila na brod, noseei mnogo riba i morske trave; ali bila je to slatka voda, uistiau cudnovata pojava.

Postoje svjedoci koji BU vidjeli ribe u samoj vodenoj pijavici ili u trenutku kad ih ona izbacuje, E. W. Gudger iz Arnerickog muzeja povijesti prirode, strasni sakupljac izvjestaja 0 cuduovatim padavinama. euo Je ad prijatelja E., A. Mcllhennyja iz Avery Islands u Louisiani o »maloj vodenoj pijavici na slatkovodnom pritoku deite Mississippija, koja se raspala tik ispred njegovih ribarskih brodova i napunila brodove vodom i ribama,«

Michael Rowe iskopae je u Timesu od 23 .. sijeenja 1.936. OVU kratku vijest: »Oluja koja je 11 ponedjeljak izbila u Firenci bila je popracena iestokim vrtloznim vjetrovima, a medu predmetima koji su letjeli zrakom videne su i velike ribe, oeito iz rijeke Arno.« Rowe sakuplja izvjestaje ocevidaca 0 vrtloznim vjetrovima i Cesto se obraca mjesnim novinama trazeci dodatne inforrnecije. Pismo Manchesterskim vecernjim novostima donijelo je odgovor E. Singletona, toji je vidio kako rrbe i zabe »uzlijeeu« u Newtonle-Willows u Lancashireu 1947:

Iza rnene su se odjednom uzdigla jata ptica. Kad sam se okrenuo, vidio sam i sto je tome uzrok, jer nam se vefiikQrtI brzinom priblizavao kovitlac \jetra noseci sa SQOOll) 5Ve moguce otpatke. Bacio sam svoje dveje djece na tlo i legao preko njih. a kovitlae je prosao na oko 30 metara od nas, Presao je tocno preke velikog ribnjaka,

poznatog kao Thompsonovajama. Poloviea vode iz ribnjaka zajedno s ribama, zabama i bi1jem pedigla se u zrak, i kasnije nadena na krovovirna kuca na oko pola milje udalienosti,

Vjetar katkad potpuno isprazni ribnjake, jezera i rijeke, Snowden D. Flora, U Tomadma Sjedinjenth Driava navodi primjer: »Kad je razorni tornado 23 .. lipnja 1944. presao preko mje-sta West Fork River 14.1 Zapadno] Vilrginiji, povukao je svu vodu, i rijeka je na mjestu gdje je prosla oluja ostala suha.«

Drugi sakupljae meteoroloskih zanimljivosn, Waldo L. McAtee iz Americko,g tima biologa, izvijestio je Udruzenje biologa u Washingtonu o dva aliena »podizania« vode, Prvi slucaj zbio se u Christiansoeu, na danskom otoku Bornholrnu, kad je »morska pijavica usisala vodu u luci tako da se pokazao vee) dio dna«, Drag! se dogada] odigrao u jednom gradu u Francuskej Preko noci bjesnje!a je oluja. »Kad je svan otkrilo se da su ulice zasute ribama svih na. Misterija Sf: ubrzo rijesila, jer se ustanovilc da je obliznji ribnjak potpuno presusio, a njemu su ostale samo velike ribe.«

A ipak, prernda su posebno jaki gotovo uvijek uzrokom ovih egzotienih

riba i zaba, znanstvenici jos nisu pronasli odgovore. Na primjer, tko da krivi nog majora americke vojske, 1. HedI!:,epa.thll;~ zbog njegova zaprepastenja nad onim sto otkrio na otoku Guamu u rujnu 1936? ljima easopisa Znanost iznio je sljede6e: " sam kratkotrajni pljusak ri bat; koje su identificirane kao linjak (Tinea linea) sro koliko ja znam, evropska slatkovodna Vrijedno je zabiljeziti nazocnost te vrste Iokalitetu toliko udaljenorn od norm .... ,,j!V~ habitata.«

, I

65

IZ VEDRA NEBA

Tu ~injenjcu uistinu valia zabiljeziti, Guam je najveci od Marijanskih otoka, i lezi u zapad- 110m Pacifiku,

MeieOl'i od ielea

Stc je to zelatinozac, smrdljivo, i dolazi sa zvijezdama koje padaju? Odgovor glasi Pwdre Ser (velski za »zvjezdanu plijesan«), l:udnovata zelatinozna tvar koja, kako tvrdeocevici, pada s neba,

Godine 1978. gospoda M. Ephgrave iz Cambridgea isprieala je televizijskom meteorologu kako je na njenu tratinu za jedne oluje s kisom aterirala neka zagonetna tvar: »Lagano se spustila, bila je velicine nogometne Iopte i nalikovala je na hladetinu.« U ranijim se izvjestajima spominju »obli komad velicina jednog busela (stara mjera za volumen, otprilike 35 litara), debeo, sluzav i crn« viden na ravnici Dartmoor:a 1638; ·)zelatinozna masa sivkaste boje, i zi'tka take da je drhtala kad hi! je dotakli staponl« koja je pala na Koblenz 1844; i »na'kupina smradne hladetinaste tvari, promjera oko 4 stope« koju su nasH stanovniei Loewevillea u drzavi New York 1846.

Fa 8tO je dakle Pwdre Ser? Nazalost, ne »zvjezdana sluz«, neka vrst posljednjeg ostatka zvije2ide.koja je pala, unatoc tvrdnji Sira Waltera Scotia: »Trazi palu zvijezdu i naei ceS tek gadnu s}UZ«. Postoji vjerojatno nekoliko prozaiJ~nijih objasnjenja, U pojedinim slucajevima ~ po sve] su prilici posrijedi kolonije plavozelene alge Nostoc commune, gljivica Tremella mesenterica Ilicak ostaci iznutrica zaba koje su pojele ptice ..

Znanstveniei su uspjeli analizirati tek neznatan broj uzoraka, Hladetina iz Cambridgea,

na primjer, nestala je preko noci, ali vise ad dva stoljeca ranije, 1712. godine, veleeasni John Morton s Emmanuel Collegeau Cambridgeu prokuhao je nesto Pwdre Sera i ustanovio da sadrzi fragmente zivotinjskih kosti i koze, Tome je pridodao jos dva znacajna zapaianja: jednorn ie vidio kako ranjeni galeb povraca hiadetinastu tvar koja je zapravo bila loptasta nakupina napola probaeljenih glista; njeg{)v prjjatel], Sir William Craven, vidio je kako to isto cini ptica bukac.

Godine 1980. dr, G. T. Meaden, urednik Meteor%skog glasnika, ugrabio je rijetku priliku da posalje na analiza mali uzorak Stude bezbojne hladetine koju su nasli u vrtu Philipa BuUera iz Hemel Hempsteada u Hertfordshireu, Znanstvenik T. J. Turvey dobio je sam" malu zlicicu tvari (oko 10 ml), ali uspio je izolirati razlicite vrste materija, ukljuciiv~i biljni otpad, slatkovodne alge, .gliste ~ bakterije. Njegoy zakljuea]; glasi: to su tvari koje bi zivotinJa koja zivi uz slatku vodu, kao na primjer caplja, mogla prvo progutati, a zatim izbaciti :iz utrobe,

Tu se dakle kriju kl.ir~Oevi rjesenja misterije Pwdre Sew. Potpuni odgovor debit cemo, meduum, tek onda kad znanstvenici budu irnali ,p.rilike promatrati i uhvatiti »zvjezdanu sluz«,

Arth.ur C. Clarkepjj~

o ledenim santama u syemim

Jedna od misterija koiu smo raimjerno podrobno analizirali u Misterijama svJjeta Arrhura C. Clarkea (Poglavlje 2: Kabinet tajni) jesu predmeti koji padaju s neba. To se dogadalo stoljecima prije doba putovanja zrakom i PJ'itom se nakupio zapanjujuci spektar materijala,

66

KRONIKA tUDA 1 l\llSTERlJA

Tuca koja je pala na Girard u Illinoisu bila je veca od kokg5jlih jaja. a zabllje.zene Jill i 'Ieee »sante leda«, jedina cak 6 metara u promjeru,

, ,

67

IZ VEDRA NEBA

,

ukljucivsi I zrva bica poput riba i zaba. U pojediaim siucaj.evima tumacenje se sarno namere. Po nacelu »Sto pada, morale se i dici«, dali smo se u potragu za ocevieima takvih »podizania« i, kao sto ste vidjeli, nekolicinu smo uspjeli pronaci,

Najspektakularnije ] najcesce opisane neobicne padavine sastoje se od leda, kadsto u kolieinama odvise velikim da bi ih se objasnilo kao abnormalnu formaciju tuce; To je istinska zagonetka - ali sada napokon mama rjesenje, premda mozda nije jedino. Povezano jie S jednim uglednim posjeriocern kojeg zacijelo svi poznate, Ako isprva 'ne vidite vezu, budite strpljivi ...

'[jedan dana prije Boziea 1985. po prvi put sam ozbiljno pokusao ua nebu pronaci Halleyevu kometu, Prema efemerisu u Prirucniku Britonskog drustva astronoma, ubrzo poslije zalaska sunca bit ce gotovo tacna .iznad Colomba; na nesreeu, vee: ionake maglicasto neho preplavila je mjesecina, pa se nisam ni nadao nekom osobitorn uspjehu, Dodatnu prepreku predstavljali su jarki reflektori 11 vrtu mog prvog susjeda, irackog am basad ora. (Njegova briga za mjere sigurnosti 'bila je posveopravdana: nekoiiko dana kasnije novine su objavile vijest 0" oruzanom obraeunu s lokalnim Irancima bas peed njegovim ulaznim vratima.)

Na svoj 8~in Celestron montirao sam okular s najmanjim povecanjem ko]i mi ie bio na raspolaganju (X 50 - a cak i nize ad toga hilo bi pogodno za promatranje nejasnog, ali razmjernc velikog tijela) i posta via ga na fa vni krov, poravnavsi se s polarnom osi prema plooicama eiji sam polozaj odredio prije mnogo godina. Ovako priprosta metoda tesko da bi zadovoljila potrebe astrofotografjje, ali sasvim je adekvatna za samo prornatranje. Kad se

ukljuei satni mehanizam, predmet ostaje u vidnom polju sat vremena ili duze, a onda nestaje iz vida.

Sad sam rnorao usmjeriti teleskop u precizno odredenu ,tocku na nebu osvijetljenom take da nije mnogo obecavalo, Srecom, postojali S1U putokazi - blistava planeta Jupiter, ] zvijezde saz~jezda Aquarius, narocito najsjajnija od njih, Alpha, koja lezi gotovo na samom ekvatoru. Spletom sretnih okolnosti, tame se u noci 20. prosinca zatekla i kometa, i kad jed nom Iociram Alpha Aquarius, bit ce mi potrebna samo mala korekcija sjever-jug,

Uvjeti su bili takvi da vizualno nisam mogao cdrediti polozaj Alphe, zvijezde treceg reda velicine, Nema problema: prvo sam teleskop namjestio taka da mi je Jupiter bio u sredini vidnog polja a zatim regulirao kruZ.!Uice uspona i deklinacije (nebeski ekvivalenti geografske sirine i dufine) taka da 5U odgovarali polozaju planete u tabelama Prirucnika. Onda sam se pomaknuo na istok ~ sjever na RA 22 sata O~ minuta plus 1/2 stupnja - i tuje bila Alp6.a u vidnom polju teleskopa. Doduse, prilicno dale-

,

ko od sredista (ipak sam se poravnao s polar-

nom osi odoka), pa sam morao unijetijos neke korekcije kako bih uklonio i tu gresku,. Sad sam bio siguran da sam u skladu s nebeskim koordinatnim sustavom, i pripravan za poslie-

dnji korak. .

Vrlo pazljivo sam ekrenuo teleskop po izracllInatorn luku - otprilike deset stupnjeva na 'istok j mrvieu. sjeverno. Onda sam duboko udahnno, pokrio se preko glave crnim platnom kao fotografi u staro doba i pogledao kroz okular.

Zapravo nisam ocekivao da ell ista vidjeti, Cak i. ako zanemarimo slabu vidljivos], moje viduo polje bilo je samo 1/2 stupnja siroko ~

68

KRONIKACUDA I MJSTERUA

Arthur c. Clarke prematrao je Halleyevu kometu kroz teleskop s terase na krovu svoje kllCe u Co!ombu tria, Sri Lanki,

lZ VEDRA NEBA

69

otprilike jednak o koliko i mjesec, koji je mnogo manji nego sto se to vecini ljudi cini. (Pokusajte ga jedne noei prekriti noktom palca.) 8i[0 je vise nego vjerojatno da sam zbog pogresnog ravnanja promasio cilj, sto je znaeilo da cu morati malo traziti,

dra neba koje vee stoljecima predstavljaju zagonetku za covjecanstvo,

U suvremeno doba, dakako, postoje i prejednostavna rjesenja za takve pojave: ledene nakupine teske do 5,5 kilograma mogu se stvoriti na letjelieama pri velikim visinama, te pasti na zemlju. Kemijske analize znale su otkriti podrijetlo komada leda; ako postoje, kao sto se u jednorn izvjestaju navodi, »tragovi kave.zaja i deterdzenta«, nema nikakve potrebe uplitati u to komete (premda NLO-i nisu iskljuceni), Ali u slueaju komada promiera 6 metara koji je pao na imanje u Skotskoj moramo potraziti druga6ije objasnjenje. Jumbo jet s ozbiljnim problernima u sistemu vodoinstalacija mozda bi mogao proizvesti tu santicu leda; medutim, Boeing 747' nije bio osobito uobieajeno prevozno sredstvo u to do ba - naime, 1849. S druge strane, kometc postoje duze ad same Zemlje; one su dio otpada koji je preostao nakon st!) je izraden suneev sis tern.

Vee dugo se misli da se mnoge, a mozda i sve, komete sastoje uglavnorn od leda - ill, da budemo precizniji, oct ledova. U svakodnev!Jom-fivotu susreeemo se samo sa zamrznutom vodom, ali u ekstremno hladnim predjelima gdje komete provode veci dio svog vijeka led se pojavljuje i u drugim oblicima. Postoji amonijakov led, metan led, led ugljicnog dioksida (poznat u industriji hladnjaca kao »suhi-led«) i neke jos egzoticnije vrste. Kako kometa krece prema suncu, vecina tih ledova isparava se izvan Zemljine orbite; ali zamrznuta voda maze izdrzati ne samo pojacanu radijaciju, nego i, ako je pocetna masa dovoljno velika, toplinu izazvanu trenjem za vrijerne prolaska kroz atmosfera.

Cirri se vjerojatnim da su neke padalineleda kozmickog porijekla i povezuju ih sa eksplozijom zvuka koja se cuje kad letjelice ponovne

Jedva da sam povjerovao svojim ocima - na rubu vidnog polja sramezljivo je izvirala kameta, ali to je sigurno kometal Mali okretaj zavrtnja za deklinaeiju, i eto je u ~amOID centru poJja. Postenje me tjera da priznarn kako nije bila naroCito jasna; jos malo mutnije, [ De bi se uopce vidjela .. Ali bila je tu, i samo to mi je bile vazno,

Prvi pogled na najslavniju 00 svih kometa koja je jos hitala nasvoj sastanak sa suncem, jednom u toku ljudskog vijeka, urezao mi se u pamcenje upravo fotografskom jasnocom. Kometa je. nalikovala na maglfeastu grudicu svjetla, nekoliko puta vecu od Jupitera kojeg sam nrinutu ranije vidio na istom poveeanju. Premda je prema sredistu postajala sjajnija nije bilo jezgre - oncg zvijezdi nalik zgusnjavanja svjetlosti u samoj srzi, kao sto je to slueaj kod mnogih kometa. Nisam vidio ni traga repu, ali to nas ne mora cuditi. Halley je jos imao dalek put do sunea, pa vjesticji kotao zapaljivog leda i organskih spojeva nije jos zakljucao,

Dok sam gledao kako nestvarna prikaza t~peri u vidnom polju mag teleskopa, morae sam se sjetiti male flote svemirskih letjelica koja ce se sresti s kometom za manje ad tri mjeseca. Kako bi zadivljen - i uzbuden - bio Halley tim susretom s posjetiocem koji ee zauvijek nositi njegovo ime .. A rnozda ce Giotto. Vegas i Planets. kad se napokon analiziraju gomile podataka sto ce ih prikupiti -a. to maze potrajati godinama - potvrditi da su upravo komete uzrokom obilatih padalina leda iz ve-

70

IKftONIKA tunA I MlSTERIJA

ulaze u zemijinu atmosferu. Cudna je pomisao da najvece sante Ieda nisu negdje uz obalu Antarktika, vee. pJutaju svemirop; izmedll zvijezda,

A najmanje jednom u toku ovog stoljeca, 19]:B. godine, takva 'ledena santa survala se na nesu planetu ..

Cuveni dogad_a:j u Tunguski (vidi str, 73) dugo je predstavljao zagonetku jer nikad nije nad~n opipljiv ostatak meteora. Ali masa Ieda koJa se krece brzinom pedeset puta vecom ad metk« ispaljenog iz puske moze pociniti megatone stete, ada ne ostavi nikaka v dokazni: m;;lterijal. (Sjecam se kriminalisueke pri~ ;.t;l. KQljOj nije postojalo oruzje; na kraju se oJk'Eiva. da je zloein pocinjen bod.~zom odlleda:.):(a6 sto je rekao Einstein: »1 priroda mozebiti rafinirano. lukava«}

Idej] da velike kolicin.e leda plutaju svemirom prethodila su neka pseudo-znanstveua nagadanja, razmjer;no ezloglasena, i zato su je mazda astrolozi tako nevoljko prihvatili. Naime, americk! sakuplja6 misterija i enomalija, Charles Fort, sugerirao je da mazda. postoje »velike povrsine ua¢nog Ieda od kojih se komadi povremeno etkidaju«, Izuzevsi rijec »)Zraenog«, avo hi zapravo magic biti tocno,

Razmis]jan.ja 0 Halleyevoj kometi pod sjetiJ a. au me na nesto iz vremena od prije pedeset iii vise godina .. Moj prvi prvcati pokusa] da napi~eTI;i. znanstveno-fantastienu pripovijetku (srecom, odavno baeen) temeljio se na katastrofi tipicnoj za svemirska putovanja, sudaru izmeau iaterplanetamog breda i vebkog meteora-siii male komete, kako yam drago, Vrlo sam se poaosio naslovom: Ledene sante svemira, a. nisam ni sanjao da takvo .sto uistinu postoji, Uvijek sam jake volio iznenadenja na samom kraju, U posljednjem retku pdCe otkrio sam

Halleyeva kometa - )\v.jeMicji kotao zapaJjivih plinova j organskih spojeva« - fotografjja~lli:mljena iz Alire Springsa I!I Austra.liji, 8. travnja 19S6.

]Z VEDI:A NE8A

71

Americi analizirali su pali led koji je sacuvan. A Kinezi su se dokopali uzorka godinu dana prije Rusa, jer je 11. ozujka 1983. »kolac« leda tezak 40 kilograma pao iz neba i rasprsnuo se na plocniku u Wuxiju, gradu u Istocnoj Kini. Pomocu nekih vrlo domisljatih detektivskih metoda, Kinezi su gotovo sasvirn pouzdano utvrdili da je led meteoritskog porijekla. Na fotografiji snimljenoj sedarnnaest minuta kasnije iz americkog satelita NOAA- 7, otkrili su tamnu liniju koja se protezala od oblaka do tocke pada! Kinezi su uvjereni da je to putanja meteora (poCetne mase negdje oko jedne tone) od casal kad je usao u atm osferu.

72

KRONlXA CUOA I M1STERIJA

ime nastradalog broda. Bio je to svemirski brod - a sad cekajte - Titanic.

Nemojte se srnijati. Prije iii k asnije, to ce se ponovuo desiti,

Ovu sam biljesku napisao, vjerovali iIi ne, na Bozi,t 1985. Otkad znarn za sebe, bjezao sam u svoju radnu sobu tim bi zavrsilo obavezno slavlje. Od tada do danas nije se na ovom podrucju pronaslo nista novog.

Halleyeva kometa, kako se pokazalo na iznenadenje svih osim Sir Freda Hoylea i dr. Chandra Wickramesinghea (kojima su ta opazanja posluzita u prilog njihovoj kontroverznoj teoriji da kornete nose bak terije i druge oblike zivota), vrlo je erna. Supremo ocekivanjima, nije »prljava gruda snijega«, vee prije »snjezna gruda prljavstine«. lpak se dokazalo da sadrzi goleme kolicine leda i moja teza jos uvijek stoji. Cak je nedavno dobila podrsku sa posve neocekivanih strana. Izvjestaj iz Mosk ve, objavljen 13. kolovoza 1984. pod naslovom METEOR SMRZNUTOG PUNA PAO NA RllSKl UETNI KAMP, kaze:

Nadglednik jednog rusk og ljetnog karnpa koga umalo da nije pogodio komad leda sto je pao iz vedra neba donio je sovjeiskim znanst venicima prvi uzorak 'ledenog meteora'. Anatolij Kozukov euo je sistanje i u zadnji cas odskocio da izbjegne komad leda koji je udario 0 tIo na dva koraka ad njega, II ljetnom karnpu kraj Kazana na rijeci Volgi, Pohranio je neobican predrnet u hladnjak i obavijestio znanstvenike u Moskvi, koji su srojesta poslali ekipu istrazivaca. Njihov je zak ljucak da je u karnp pao ostatak meteora od zaledenog plina koji su probili u zemljinu atmosferu. Ledeni rneteori i prije su padali ria zemlju, ali hi se otopili prijc no sto SlI znanstvenici mogli ispitati kernijski sastav, javlja Tass.

Hvala, Tass; upr,:,-vo sam to i ja tvrdio. Ali posljednja recenica nije sasvirn istinita. U nasoj ernisiji Misterije sviieta ek sperti u Engleskoj i

Umjetni sateliti pomogli su da se rijesi ova dugotrajna zagouetka, Astrofizicar Louis Frank sa Sveucilista u lowi ustanovio je da se na ultravioletnim snimkama gornjih slojeva atmosfere, k oje je nacinio Dynamic Explorer 1, vide brojne erne locke, koje traju po nekoliko minuta; on vjeruje da ih je prouzrocilo isparavanje vode iz ledenih korneta k ad ulaze u a tmosferu. Aka se to dokaze, bacit ce se novo svjetlo i na planetarnu i na biolosku evoluciju Ledene komete - ako su to zaista ledene komete pristizu frekvencijom od preko tisucu na sat, a svaka je teska u prosjeku tisucu rona. Aka to traje otkad postoji Zemlja, time se objasnjava postojanje svih mora i oceana! Mnoge hi teorije pale u vodu i nije cudo da mnogi k oiege dr. Franka samo skepl icno odmahuju rukom.

Mozda im se sve tocini neugodno nalik teorijama 0 »kozmick om ledu« sto su ih pocetkom ovog stoljeca izlagali ekscentricni Nijemci kao sto su Fauth i Hoerbiger, k oji su vjerovali da je veci dio svemira nacinjen od Ieda tt: da su, na primjer, luriarne Iormacije posljedica ledenjaka, (Prernda se ne rnogu bas zakleti, ci.m rni se da je neki genij predlozio ustrojsivo svijeta 1I

IZ VEDRA NEBA

Podrultje Tunguske na istoku Sovjetskog Saveza i dijelovi kQji su uni~tenL

73

.. kojem je cak i sunce od ledal) Takvi pseudoznanstveni stavovi cvali su - za kr-atko- 1lJ

, vrijeme nacizma; bilo __ hi ironicno da se sad

• PQkaze kako su sadrzavali uno istine ..

Daljnja razmi~ljanja 0 l'unguskii

Znanstvenici su sad ugla vnom skloni vjerovati da je onosto je eksplodiralo 1908. iznad Sibira i uni.stilo ok o 800 kvadratnih milja sume bila 'tometa, U ljeto 1986. Americko geoflzieko udruzenje ca~ je odrzalo izvanrednu sjednieu 111 Baltimorec u Marylandu, kako bi u godmi povratka Halleyeve kornete upozorili svijet na katastrofu koja prijeti Zemlji ako se sudari s knmetem.

Geoflzicari imaju svoju vlastitu nocnu moru.

K:amenje i goleme stijene - otpad svemira - neprestano kruze oko nase planete, ulaze u atmosteru i raspadaju se. U prosjekujednom mjesetao prema Zemlji se zaleti gromeda teska tis,ucu tona. Njene krhotine sagorijevaju u gornjim slojevima atmosfere i na nebu zablista

SUedeca straniea: jezero Nio£ III Kamerunu gdje je poginulo 1700 Ij[\1I:I1 i bezbroj stoke od otrovaog plina.

vatrornet zvijezda koje padaju, narocito U lipnju. Ali ono 6ega se geofizicari plaSe dolazak je zaista goleme grornade, teske sto tisuca rona, pa fuk moZd~ i vise. Zamislite da takvo tijelo neocekivano prodre u gornje slojeve atmosfere, Pojavila bi Sf! golema uzarena lepta, sjajrnija od sunca, a zatim bi nastupila kataklizmicka eksplozija, Da se to dogodi iznad naseljenog podrocja, ljudske zrtve i materijalna steta bili bi neopisivih razmjera. los strasnije, netko bi mogao pomisliti da je posrijedi termonuklearno oruzje, te bi uslijedio stravicni scenarij odmazde i totalnog razaranja, Nadajrno se cia su senzorski sistemi svjetskih sila dovoljno osjetljivi, ili ce bar biti u bliskoj buducnosti,.da razaberu 0 Cernn je rijec.

U rujnu 1986. doslo je do jos jedne prirodne satastrofe koja bi, po mislJenju nekih sttllcro.ja· ka, mogla ta:svijetliti misteriju li Tunguski, U

KRONIKA tunA 1 MISTERIJA

Dolje: trupla stoke leze tamo gdje ih je zatekao plifl.

Yaoundeu, gla vnom gradu juznoafricke drza ve Kamerun, mjesne vlasti zatrpali su izvjestaji u kojima se tvrdi da se u podrucju oko jezera Nios, u unutrasniosti zemlje, ljudi jednostavno ruse i umeu. Sluzbenici koji 511 dasH na mjesto dogadaja zatekli su apokalipticni prizor. Posvuda po brezuljkastom, zelenom krajoliku lezala su trupla goveda, svinja i divljih zivotinja. Ceste i staze sto vode prema jezeru prekrili su lesevi tjudi koji kao da su umrli u trenutku dok su hodali iJi vozili bicikl. U selima uz samo jezero ljudi su ginuli na stotine u kucama i vrtovirna. Uku pno je 'lllmrlo vise ad l700 ljudi, a uginula su eitava stada stoke. Ubrzo se otkrito da je pomor skrivio veliki oblak otrovnog plina, koji se spustio iz kraterskog jezera usmrtio sve sto rnu se naslo na putu,

Godine 1984. A. R. Crawford, geolog sa

r

sveucmsta u Canterburyju na Novom Zelandu,

zakljucio je kako je veliki oblak plina iz unutrasnjosti zemlje mogao skriviti i eksploziju u Tunguski. »Tunguska bi lako rnogla biri«, napisao je on, »posve zemaljska pojava ... To je po svoj prilici jedini suvremeniji prirnjer naglog i vrlo silovitog izljeva vrucih plinova.« Crawford prjmjecuje da su takvi plinovi povezani s c.ijevima k~mberlita u kojima su nalazista dijamanata, a pojas takvih cijevi stere se preke Sibira,

Crawford pripada geoloskoj struji koja vjeruje da se zemlja siri, mozda eak i pulsira poput srca, i taka nastaju pukotine u tektonskom sistemu. Iz pukotina u zernljinoj kori mogu izaci naleti smrtonosnih i eksplozivnih plinova,

)Z VEDRA NEBA

77

U sezdeset godina istrafivanja u Tunguski nije se nasao ni jedan uvjerljiv ostatak ekstraterestrijalnog materijala, premda male kuglice stakla nadene u tlu sadrze mnogo egzoticnih minerala. Sablasno ie, ali sasvim vjerojatno, da je veliki prasak koji je lake mogao zbrisati S lica zemlje grad velicine Pariza izazvala najveca eksplozija plina sto ju je suvrerneni svijet vidio,

Arthur C. Clarke komentira:

Od -dogadaja u Tunguski :proslo je gotovo osamdeset godina .. Mozete onda zamisliti kako smo se iznenadili kad smo 1985. primili pismo gos:podina Samuela Suntera iz Victoriie u Kanadi. Gospodinu Sunteru bilo je devet godina j zivio je uN orthumberlandu u Engleskoj kad se desila eksplozija. Pisao je ovako:

30. lipnja 1908. ne sjeveroistoku sam opazio veliku vatrenu loptu, otprilike tri puta veeu od punog mjeseca, Djelovala je poput rupe u nebu. S on u stranu III pe kao cia je lizao plamen, kao da ste zavirili u Iozioaicu lokomotive. Ali ono sto me prestravilo bila je zraka svjetla koja je padala bas onamo gdje sam stajao. Uplasio sam se i utrcao u kucu, tako da ne znam ko'likD je to dugo trajalo: Svega se cak i danas vrlo jasno sjecam.

Je Ii gospodin Sunter uistinu vidio eksplozijuu Tunguski, s udaljenosti od 4000 milja i preko samog krova svijeta? Tesko vjerojatnc. a opet, ako se tocna sjeca datuma, gotovo je sigurno da je vidio bas to.

Pitanje udara meteora iii kometa sad je poprimilo veliku znanstvenn i, sto je neobicno, politicku vaznost, Znanost uglavnem vjeruje da su dinosaurusi (kao i eitav niz drugih zivih

bica) izumrli s Iica zemlje prije nekih 65 milijuna godiria kad je zemliu pogodio asteroid iii kometa promjera od oko 5 milja, Osim trenutacnog razornog djelovanja, dim i Cestice otpada u zraku zamracile .su citavu zemlju oa nekoliko mjeseci, taka de je stradala veeina vegetacije i niz organizama koji SH od nje zlvjelL

Fizicar Luis Alvarez, dobitnik Nobelove nagrade, i njegov sin Walter tvorci !ill ove teorije

o »istrebljenju U kredi i tercijaru«, jcvrsto vjeruju da je tocna. Prije dvadeset i pet. godina posvetio sam svoj jedini roman koji ne spada u . znanstvenu fantastiku Luisu i njegovim suradnicima iz Iaboratorija za radijaciju, s kojima sam i sam suradivao 1942. Kad sam nedavno pisao nevi predgovor, spomenuo sam polemike

o toj teoriji »koje i dalje zllcno traju«. Luis me smjesta ispra via:

Da si tu recenicu napi~ao prije nekoliko godina, morae bih se sloziti. Ali sad je igra zavrsena, i svi koji su se potrudili da razmotre dokaze vjerujl'l. da sme tI pravu .... Nasa teQrija - to cnije, otkrice - da je istrebljenje u kredi i tercijaru preuzrode udarac kometa promjera 10 kilometara, viSe nije kontroverzna, u znanstve- 110m smislu rijeci.

I dalje je, medutim, kontroverzna teorija da bi nuklearni rat eak i malih razmjera mogao dovesti do slicnih ekoloskih posljedica, te bi ne same pojedina podrueja, negocitav svijet bio urristen »nuklearnom zimo m«, Aka je to tocno, c1ttavom covjeeanstvu priieti smrt od nuklearhog oruzja nekoliko nacija,

Mofda ee se evolucija ponoviti, Lako je moguce da bi mi sisavci jos uvijek uplaseno trekarali po siprazju da multimegatonska eksplozija prije 65 milijuna godina nije satrla goleme zvijeri koje su vladale zemljem. Hocemo Ii rur ponoviti scenarij i etvoriti put .na:&im nasljednicirna - zcharima?

79

Je li c'U,dQviste iz Loch Nessa divovska [igoJa? Anthony Shields, koji je to predlozio 1984, nacrtao je kako hi Nessie mogla (z.glooati.

Dojje; Sharon Boulton :i Catriona Murray pokazuju mjesta u blizini Dvorca Urquhart na Loch Nessu, gdje su, kako tvrde, vidje:le obris goleme jamne nemani koji se nekoliko puta pojavio u vodi,

4.

Zagonetne pojave u

. .

jezenma

Obalu su odiednom zapljusnuli valovi i oboje smo smjesta potrcali da vidimo sto se dogada. Tel nekoliko minuta ranije razgevarall smo 0 tome kako je jezero mirnQ.

OcitQ se nesto vrle krupno kretalo vodom velikom brzinom 1I blizin! obale,

U pocetku sme vidjeli samo jednucrnu, zaobijenli.! grbu, ~ ouda [e uronila, Za nekoliko

, .

casaka pojavile su se dvije grbe, a bini mi se da je

ona druga bila rep,

G1edala sam tao, zaearana jedno vrijeme, a onda je stvorenje ponovno duboko zaronito i nestalo, uzbud:avsl pritom vodu.

Ovako gospoda Dilys Fisher, ueiteljica s juga Engleske, opisuje svoj susret s co.dovffitem iz Loch Nessa u kolovozu 198,2. U vriieme susretao gospoda Fisher i njen mu! popravljali su iznajrnljeni moped na odmoristu kra] autoputa A 82 08 Invernessa do Fort Williama. Dok su kopali po motoru, cult su »iznenadno, bueno komesanje« u jezeru,

Cetiri godine kasnije u kolovozu 1986, tri djevojke koje SUI to Ijeto radile u Hotelu Loch Ness u Drumnadrochitu stajale S1Ui kraj Dvorca Urquhart. slikovite rusevine na sjevernoj obali jezera. Bilo je blizu ponoei. Jezero je bile mir-

\1 no. Ali kad su pogledale prema pucihi. posred jezera primijetile En neki tamni oblik,

1 »Oblik je imao jednu vdiku grbu Uij. jednom

I' kraju i manju grbu na drugom«, kaze Catrions

Murray. »U prvi mah smo pornislile Cia je to otok, ali onda smo se sjetile da TIa tom dijelu Loch Nessa nema otoka.«

Catrionina prijateljica, Sharon Boulton, takoder se zaprepastila.: »Oblik se pojavljivao i nestajao«, kate ana. »Unatoc golemih dimenzija, nismo JcuJe. ni zvuka. To nikako nije biro prividenje, jer smo sve vidjele isto.«

Djevojke su pl;)kusale uzbuniti zitelje 'obliznje kuce, ali nitko se nije javljao, Onda su zaustavi-

80

KRONIKA CUDA I MlSTElUJA

"

Europa, zepelin ttvr!.ke Goodyear, nadilijooll. Loch 1982. Na vodi kraj Dvorca Urquhart vidi se 'L.~ro:z~vaCki bred projekta Loch Ness.

ZAGONETNE POJ.A VE U JEZERIMA

8.1

le kamion koji razvozi mlijeko i vozac je usluzno usmjerio farove prerna jezeru, Ali nije se ukazalo nista neobieno: samo mirna povrsina jezera koja je svjetlucala, bez ikakvih zagonetnib izbocina.

Kao sto se vidi iz ovih prica, zanimanie javnosti za zagonetno cudoviste iz Loch Nessa nije nimalo jenjalo posljednjih godina, Predani lovci oa, cudoviste aktivni su kao i prije, a cini se da je aktivna j sama Nessie, jer se neprestano pojavljuju nevi ocevici keji tvrde da su vidjeli najglasovitije eudoviste na svijetu. Jedan od najambicioznijih suvremenih plan-ova da se konacno dokaze postoji Ii Nessie svakako je onaj iz 1984, kad je golema, ejevasta klopka, duga 25 m i naeinjena od fiberglas a , spustena iz zraka u jezero, Unatoe snaznom vjetru, Jim Wood, pilot helikoptera, spustio ju je toeno na odredeno mjesto blizu spruda Horseshoe kraj Fort Augustusa; a zatim su projektant zarnke, dvadesetpetcgodisnji sluzbenik Steve Whittle, njegovi sponzori - poznati proizvodaci votke - i citava britanska javnost, mogli samo prekriziti ruke i cekati, sto je, kao sto svaki ribar zna, najbitniie u ribolovu,

S,to god ona bila, (kaze Whittle), Nessie sigurno tocao zaa srI[) se dogada u jezeru, jer pozna svaki njegov kutak onaka kao sto vi ili ja poznajemo vlasti tu dnevnu sobu,

Zbog toga smo nacinili klopku neprimjetnu koliko god je to moguee, i prieekat cemo nekoliko tjooana kako bi imala vremena d-i1 se na nju privikne. U poeetku ce se sigurno plaski, ali s vremenorn ce primijetiti da kroz nju plivaju lososi i pastrve.

Nadamo se da Ce se tada ohrabriti, a osim toga, nece mod odoljeti napasti lead vidi ciiavo jato ad 40 lososa okupljeno na jednom mjestu.

Ali strpljenje nije urodilo plodom. Klopka - koja je trebala samo zadrzati cudoviste dovolj-

Levac na cudovgte, Steve Whittle. gleda kako njegovu »zamku za Nessie: spustaju pornoeu helikoptera 1.1 Loch Ness, u kolovozu 1984,

82

KRONIKA tUDA I :MISTERIJA

no dugo da ga. forografiraju i da ga pregleda zoolog - nije nikad proradila,

Istrazivaci 811 se podigli i u zrak, u zepelinu Europa stoga je financirala kompanija Goodyear, ali posada od dvadeset i pet elauova nije primijetila nista neobicno dok su kruzili nad jezerom pri dostojanstvenoj brzini od 35milja na sat

Sve su cudnije teorije kejima se pokusava protumaciti zasto se cudoviste ne maze uhvatiti i zasto uopce zivi u Loch Nessu, »Da li je Nessie golema lignja?« pita Sf' pisac clanlka u britanskom casopisu za neobicne pojave, Fortean Times. Godine 1983. Eric Beckjord, lovac na eudoviste, iznio je novinarima svoju idieju:

Poceo sam misliti ovako: da vidimo lamjnaciiu na prednjem staklu autornobila, potrebne su nam polaroid naocale,

'Sto ako c:udovl~te postoji, ali posjeduje kvazi iIi pseudonevidljivost? Ljudsko oko ne registrira ' citav spektar svjetla, Ne vidimo infra-crveno.

Mozda je Nessiena kola prevucena nekom vrsti boje koja se ne zadrzava na roznjaci u veciue ljudi, Time hi se mnogo toga objasnilo.

lpak, mora se reci da se dosta toga prornijenilo. Prosli su slavni deni Iova na cudoviSte iz Loch Nessa. h:onlcno je da je pedes eta obljetnica prve izjave oeevica koja je privukla svjetsku paznju, 1983, uglavnom izazvala novi val sumnjieavosti, te su ideju cia u jezeru ebitava- neznano bice podvrgli nizu pazljivo pripremljenih

vjesto argumentiranih napada,

Istodobno, istrazivaci kojima zan os nije splasnuo pohdili su na obale jezera U potrazi za bicima koja, kako mnogi vjeruju, zive u svojoj slatkovodnoj utvrdi jos od prethistorijskih vremena,

Izvjesta]« koji tvrde kako je videno cudoviste u vodama jezera Hanas u Kini istrazili su

tehnieari Sveucilista Xinjiang 198(}. godine, Otputovali su na jezero, smjesteno u brdima obraslim gustim surnama, 50.0 milja sjeverno od Urumqija u podrueju Xinjiang Uygur, te postavili rnamce u vodu. Medutim, vidjeli su

ZAGONE'INE POJAVE u JEZERIMA

83

samo »velik] crveni obris« koji se priblizio marncu, a zatim iscezao u dubinama.

Prica se da je osamdesetih godina cudan par stvorenja obitavao u jezerima Saddle i Christine u Alberti u Kanadi, Ray Makowecki, direk-

tor podrucnog odjela za ribe i divljac, rekao je zain teresiranima:

Dobili srno toliko izvjestaja 0 bieima u oba [ezera da smo ih morali .shvatiti ozbiljno. Nema nikakvog ociglednog i logicnog objasnjenja.

Osim glava kojesu nalik koniskirna i oCiju velicine tanjurica, osobina koja je najvise zapanjila ocevice je griva, koja izgleda otprilike kao kosa Bo Derek u. filmu »Desetka«. A svi izvjeMaji dosH su ad pouzdanih ljudi kojirna se moze vjerovati.

Poljske novine KUTter Polski objavile su 1982. pricu students koji tvrdi da se, dok se kupao u jezeru Zegrzynski kraj Varsave, pred njim pojavila zvijer »goleme, erne, ljigave glave sa zecjim usima«, Smjesta je zaplivao prema obali, a kad se dokopao kopna, stvorenje je vee nestalo, a za njim je ostala samo snazno uzburkana voda.

Ruski pisac Anatolij Panko v prica 0 lovu na . sivkasto, dugovrato bice koje se ad 1950-tih godina vida na jezeru Labinkir u pokrajini Jakutsk u Sibiru, Grupa geolcga izjavila je da se glasa »poput djeteta koje plaee«, a neki lovci na jelene tvrde kako su vidjeli da poput opruge izlijeee iz vode i grabi pticu u letu. Pankov sporninje i lovea koji se dosjetljivo osvetio cudovistu zato sto mu je progutala psa. Prvo je nacinio splav od zivotinjske koze, a onda je natrpao uzarenim ugljevljem i porinuo u vodu, CUdoviste je dograbilo mamac j zaronilo, a zatim se nekoliko casaka kasnije opel: pojavilo na povrsini »ispustajuci jezive krike«.

Bilo je i neizbjeznih laznih uzbuna. Sovjetska novinska agencija Tass javila je u prosincu 1985. rezultate ekspedicije u Alma Atu, grad u Kazahstanu, sto ju je organizirao Institut za razvojnu morfologiju i ekelogiju zivotinja Sovjetske akadernije znanosti, U jezeru Kol-Kol

'.

84

KRONIKA tUDA ] MISTER1JA

godinama se pojavljivalo cudoviste. N eki svjedod tvrdili su da ie nalik dinosaurusu; drugi su opet govorili 0 »zrnijolikom tijelu dugom oko 20 metara koje se ueestalo pojavljuje na povrsini jezera«,

Znanstvenici nisu dopustili da ih zivopisni opisi mjestana odvuku na krivi trag. »Jezero je blatom prekrivenim pukotinama povezano s podzemnrrms,piljam~(, kaze njihov izsjesta], »Kad se blare sapere i veda pojuri u pukotine, na povrsini se pojavljuju golemi virovi - tragovi nepoznate zvijeri.«

U srpnju 1982. kupaci usljuncanom jezeru kraj Augsburga u Zapadno] NjemaCkoj sa stravom su ustanovili da se s njima u vodi brcka i neko gmizavo zmijoliko bice, Smjesta su pozvali policiju koja je uhapsila jednu bou constrictor. Kako se nasla u jezercu? Odgo vor: dan je bio vrlo vrue i brizni vlasnik zmije poveo ju je sa sobom na kupanje.

Godine 1984. objavljena je knjiga pod, naslovom Champ - vise od legende, koja ozbiljno dokazuje da u jezeru Champlain u Sjedinje.nim Drzavama postoji cudoviste. Autor knjige, Joseph Zarzynski, prikupio je vise od 200 izvjestaja ocevidaca koji ukazuju na tu mogucnost, Svakako, mjesta ima dovoljno de se cudoviste sakrije: jezero Champlain dugo je 109, milja • preteze se od kanadske granice kroz Vermont sve do drzave New York.

Zarzynski je sakupio pozamasan broj prica ocevidaca iz devetnaestog stoljeca. Na primjer, neki kapetan Crum tvrdi da je u srpnju 1819. vidio Champa sa svog breda u Zaljevu Bulwaggao Po njegcvirn fljecim.a, grdosija je bilagotovo 60 m duga i uzdigla je glavu preko 4,5 metra iznad vade. U kolovozu 1871. putnici na parebrodu Curlew, prolazeci kraj Barber Pointa, gledali su kroz teleskop kako golemo i zagonet-

no biee para povrsinu vode »brzinom ~e'Jjeznice«, Deset godina kasnije, gospodin Warren Rockwell, kormilar parobroda, pucao je na neku »zvijer« sa straznje palube svog breda u blizini Swanton a u Vermontu, Stvos je smjesta nestao, Godine 188'0. neki dr. Brigham iz Bedforda u Quebecu i njegov prijatelj primijetili su, »djjelove tijela neobienog cudovista dugog citavih 20 stopa, glave velike poput vrece brasna i zelenkastih ociju« u Zaljevu Missisquoi,

Avril Trudeau i prijatelj prijavili su 1960:-tih da su vidjeli stvorenje 5 Iicem noja iii patke blizu obale kod Maquama u Vermontu. To je sarno jedan od brojnih susreta U ovom stoljecu, Neste ranije, 1951, gospoda Theresa Megargee pucala je na stvorenje »prije 9 nego 6 metara dugo« uz otok Valcour u New Yorku. Ne rnoze bas sa sigurnoseu tvrditi da je posrijedi bilo nepoznato stvorenje - mogla je biti i atlantska jesetra - ali za svaki slucaj ispalila je u nju »staru Winchesterku S osmerokutnom cijevr«. Zarzynskom je rekla: ) U to vrijeme, kao brizna mlada majka, mislila sam samo 0 tome kako bi moja krasna beba jednog dana mogia postati tom bicu slasno predjelo.s U kolovozu 19E1, Claude Van Kleeek j, drugi plovili su Zaljevom Bulwagga kad su spazili stvorenje »ne manje od 15 metara, i simko kao bure od 55 galona«, dok je u svibnju 1985, Anna Gagne nekoliko pula vidjela cudoviste nedaleko oroka Popasquash,

Od svoje zbirke izvjestaja ocevidaca, Zarzynski je sastavio sliku cucjovista:

Champ je otprilike 4,5~9 m dugacak . ,. Crn je iii taman, slim da rnu se boja mazda mijenja, s obzirom na starost iii spol, Champ ima glavu poput zmije, S dva roga iii uha, ustima i zubima, a' mozda i grivu ili neku vrst krijeste na gJavi i vratu, Buduci da je vrlo rijetko viden na kopnu, '

. \

f ~ b..t

k, i i

Ill, \

ZAGONETNE POJAVE U JEZERIMA

85

Najveci zagovomik Champa, Joseph Zarzynski, slufi se svom raspolozivom suvremenom tehnologijom - kac suo je ovaj sonar - u potrazi za Cudovi~tem iz jezera Champlain.

nemamo podataka 0 tome ima li peraje i koliko ihje, ali brojni ocevici opisuju rep. Champ moZe roniti i plivati znatnom brzinom, a. moiei dulje vrlJeme ddaH glavu uspravno, Ne mezemo toOno prooijeniti tefinu, meduttim, preraa opisu velicine tijela nije nezamislivo da te:zi nekoliko tona.

pracakalo u plicaku. Sandra je uspjela snimiti jednu fotografiju, Slika je zagonetna, Vidi se jedna grba i nesto sto Zarzynski naziva »dodatkOID«(, a sto je po svojprilici vrat i glava, ili pak rep.

Analiza kojll.l su izvrsila dva znanstvenika nije rije~ita sva pitanja, Dr. B. Roy Frieden iz Centra optickih znanosti SveutEJiSta u Arizoni uvjeren je da Iotografija nije retusirana, te da to nije ni montaza nt dvostruka ekspozicija, lspitivanje, prilikom kojeg sesluzio najsuvremenijim tehnickim metodama, ukljuG)vSi i ' kompjutersku obradu, uiJe otkrilp niS1:a vise ad toga. Ali ipak ie snmnjao. Neka iena koja je prije Zivjela u blizini jezera upozorila ga j€ na

Zatzyns:ldjev krunski dokaz je fotografija koja navodno prikazuje Champa, a snimljena je S .. srpnja 1977. Anthony i Sandra Mansi bili su na obali jezera kraj St Albansa u Vermontu, kad je odjednom iz vode izvirila glava nalik g\avi dinosaurusa, Anrhony je brzo dodao Sandd foto-aparat, Kodak Instatamatic, a zatim pohitao da spasi ajihove dvoje djece k.oje se

86

KRON1KA ClIDA I MISTERIJA

Fotografija kojru je Sandra Mansi snimila S obale jezera Champlain 1977. Je II to l':udovBte?

cudnovatu smeckasru crtu u vodi, Je 1i to mozda podvodni pjescami sprud? upitala ga je ona, Frieden je ponovno proueio sliku, »Mislim da je to zaista detalj na fotografiji«, zakljucio je, Pojavile su se »zanimljive implikacije«, jer ako je srneda crta zaista pjescani sprud, »sasvim je moguce da je netko predmet tamo stavio, Hi ljudi koji su snimili fotografiju iii neki ljudi koji su ill htjeli prevariti; nista lakse nego prosetati pjescanim sprudorn vukuci za sobom predmet nalik cudovistu, sakriti se iza njega i pretvarati se da je upravo izronio 12 vode.«

Dr. Paul LeBlond, oceanograf sa Sveucihsta u Britanskoj Kolumbiji, ponudio je sasvim drugaciju interpretaciju, PaZljivo je razgledao valove koji se vide :na Iotografiji i napisao:

Purojuci prema plicini, valov] usporavaju, propinju se i na kraju lome. Ako bljedi dijelovi fotografije odgovaraju plitkim nanosima pijeska, za oeekivat! je da valovi promijene oblik , a svakako dase lome CesCe nego na drugim mjestirna. To medutim nije slucaj, i 6ni se da bismo drugaeij: izgled tog dijela jezera morali pripisati odrazu svjetla od oblaka iznad povrsine vode.

Ovu je zavrzlamu tim tefe rijesitijer se Mansijevi, Kojima je taj kraj inaee nepoznat, ne mogu tocno sjetiti na kojem su dijelu obale bili

kad su snimili fotografiju, .

. -

U meduvremenu, neumorni Zarzynski nastavlja svoju potragu, sakuplia daljnje izjave svjedoka, ruje ~o dubinama uz pomoc sonara i podvodnih video-kamera, kako bi jednom zauvijek ustanovio da stvor kojeg proganja vee vise od deceniie uistinu postoji.

, Neki mu ne daju mnogo izgleda za uspjeh, Michel Meurger sa Instirut Metapsychique International u Parizu, i Claude Gagnon. profesor filozofije na Sveucilistu u Montrealu poeeli

ZAGONETNE 'POJA VE U JEZEJlIMA

87

Promatraei na obalama Loch Nessa U oku su javnosti vee citavih pola stoljeca, :i sigurno ih nije osobito razveselila knjiga objavljena povodom obljetnice 1983, pod smjelim, ali jednostavnim naslovorn Misterija Loch Nessa rijesena. Autori, Ronald Binns i R. J. Bell. veterani su istrazivanja cudovista U sKQtsldm jeaerima, ali ono 5tO sn iznjjeh u: knjr[ZI potpuno jasno govori kako vise ne vjeruju da takav stvor postoji U Loch Nessu. Na 220 stranica oni na zabavan nacin obaraju mnoge ad vee prihvacenih »cinjenica« a cudovistu. i svatko tko se sprema na ekspediciju na Loch Ness morae bi procitati ovu knjigu, Evo nekoiikoprimjera kako Binns i Bell solidnim argumentima ruSe razlicite teorije;

Prva na redu je ideja omiijena medu Nessienim biografima, a to je da iizvjestaji 0 susretima s cudovistem postoje od davnina, Binns i Bell odlucili su da dodu do samog izvora tih prieR, a one lito su otkrili navele ih je da zakljuce kako »pod pomnim razmatranjem sve legende 0 Loch Nessu jednostavno ispare.:

Na primier, tvrdilo se daneolitski rezbareni kamen, pronaden kraj jezera, prikazujecudoviste, a zapravo je posrijedi piktski uzorak kahw se nalazi po citavoj Skotskoj, Glasoviti i Cesto spominjani susreti iz 1520, 1771. i 1885, vuku porijeklo, kazu autori, iz »pisma nekog ekscentrika objavljenog u The Scotsmanu 20. listopada 1933.(~ Dodaju da pisac pisma nije naveo »ni svoju adresu nib naslove kronika Hi izdanja u Kojima so zabiljezene te krasne, tajarrstvene price. « Pokazalo se da ne postoje reference na cudQvistre iz Loch Nessa ni u djelima gFckog povjesnicara po imenu Dio Cassius, koji je napisao povijest Rima oko 200. godine nase ere • ni u clanku navodno popracenom drvorezorn s likom cudiovista u casopisu Constitution iz Atlante, izdanje studeni 1896. C81k i suseet

88

KRONIKA CUDA 1 MISTERIJA

su sakupljati izvjestaje 0 susretima s cudovistirna iz kanadskih jezera [981. Meurger je citaoce easopisa Fortean Times izvijestio da su do kraja veljace 1983. tokom rada »otkrili iznenadujuce velik broj - pedeset jezera s cudovistj· rna, a prekrili smo tek mali dio naseg teritorija!« Potanko ispitavsi price' svih ceevidaea, dva su isrrazivaca puna nevjerice. Opisi se i previse razlikuju:

Uzalud· trazimo podudarnost u detaljima; dobili smo izbor svojstava za svaki dio tijela ~ glavu, vrat, leda, rep i udove, Ovisno 0 kriptozooloskim teorijama, mozemo prepoznati pomodne

. sisavee, prihvatljive reptile i, za one konzervativnije, sasvim prrstojne ribe. Problem je jedino sto irna materjjala za sve vrste.

Cak i u manjim jezerima navodno su videne po eetiri razlicite vvrste cudovista: u jezeru Saint-Francois, na primjer, vrsta nalik »prevrnutom brodu«, »dzinovska riba«, »zivo truplc«

»konjska glava«, Meurger komemira:

Cudovista iz jezera marne, nas svojim neuhvatljivim. tijeHma i neutvrdivim nastambama. Oblik im se topi poput voska, ili fauae iz snova ..

Nemoguee je da eetiri (iii vise) POSVtl razli~ita i nepoenata tipa. velikih zivotinja ~i.ve U kvebeckim jezerima, od kojih su neka srednje velicinei dubine, Teske je vierovati da bi u takvim jezerima mogla opstati dovoljno velika populaoija svake vrste sa sposobnoscu razmnozavanja - eak ni golerno jezero Champlain ne hi bUo dovoljno za takvo ~to!{(

Na kraju .zalc.ljucuje:. »U svakom slucaju, moja terenska istrazivanja u Quebecu jasno ukazuju cia je bolje prouea vati zivotinjski svijet na obalama jezera, nego eeprkati po mutnim vodama.«

ZAGONETNE POJAVE U J!EZERIMA

89

Dolje: Alex. Campbell, lovocuvar na Loch Nessu, u slobodno vrijeme novinar i tcagae za cudovistem extraordinaise.

svete Columbe s vodenom nemani u rijeci Ness, zabiljezen u zivotu svetice sto je napisan 565. godine, odbacuje se kao dokaz jer je rijeka Ness udaljena od jezera, i od njega je dijeli jos jedno jezero; »vodena nernan« samo je jedno od mitskih stvorenja koje u priei sluzi da pokaZe kako je Columba imala ~udesne sposobnosti.

Druga meta nap ada je covjek kojeg poznaju generacije lovaca na cudoviste. Alex Campbell, namjestenik lokalne Uprave za ribarstvo, decenijama je bio lovocuvar na Loch Nessu. Cudesni pripovjedac, te stoga vrlo trazen za televizijske emisije i omiljen medu novinarima, Campbell tvrdi da je vidio cudoviste ni vise ni manje nego o~amnaest puta, .a Binns 'j BeU u svojoj knjizi okrstili su ga »samozvanim visokim svecenikom tajni jezera, uvijek pripravnim da posavjetuje i nadahne nove oboeavatelje cudesne nemani.« Sad se otkriva da je Campbellova uloga u prici 0 cudovistu iz Loch Nessa potcijenjena, Campbell nije bio same lovccuvar na jezeru; u slobodno vrijerne bavio se novinarsworn, te je sakupljao price S onu stranu jezera olto Fort Augustusa i objavljivao ih u mjesnim novinama Inverness Courier i Northern Chronicle. Pry, izvjestaj 0 cudovistu koji je privukao paznju eitave zemlje _, susret koji SUo doZivjeli John Mackay iz Drumnadrochita i njegova supruga, u travnju 1933 - ocito potjece iz njegova rjecitog pera,

Binns i Bell naglasavaju da je to zanimljivo stivo, jer clanku napadno nedostaje novinarske objektivnosti. BaS kao da ga je napisao netko s tV[stO)TI namjerom da uvjeri ,l5itatelje kako cudoviMe pestoji, Autore knjige takoder pomalo ~udi veli~i broj Campbellovih susreta s eudovistem, bogate i razradene pojedinosti susreta, cinjenica da je on jedan od rijetkih Ijudi koji su Nessie vidjeli izbliza, i »zanimljiva pojava« da

nista od svega toga nije zabiljedeno na fotografijarna, niti postoji bilo kakav drugi objektivni dokaz, Najzanimljivije od svega je ono sto otkrivaju o Campbellovom »najboljem« susretu. Vrlo je volio pripovijedati 0 tome, pa se prica pojavila i na stranica,m,(!(I:fisterija svijeta:

Guo sam sum dva ribarska broda koji .su dolazili kanalom sa zapada. Odjedaom se voda usk omesala bas na ulazu u kanal, Bio sam zapanjen, triput sam sklopio vjede kako bih provjerio da mi se sve to ne privida ~ glava i golemo, zgrbljeno tijelo bili su savrseno jasni, PO ponasanju stvora odmah sam znaoaa: je preplasen. Uplasila ga je buka strojeva s brociica . Cim sam ugledao pramac broda, a tada ga je i on ugled,LO, nestao je s vidika, Procijenio sam da mu je trup dugacak najmanje 9 metara, da su visina glave i vrata sest stops iznad razine vode i da mu je ko,za sjva,

90

KRONIKA tunA I MISTERIJA

CampbeU je naveo nekoliko razJi6itih daturna za ovaj dogadaj, sto mu nikako ne ide u prilog, ali najgore po gevorljivog lovoeuvara jest SiD je 1933. sve lijepo i potankoobjasnio u pismu svojim poslodavcima, Prvo opisuje sto je vidio:

Primijetio sam cudan predmet na povrsini, 011..0 sest stotina me tara od mjesta gdje sam stajao, Cinilo se da je 9 metara dugacak, a OUQ 5to mu je trebala biti glava bilo je citavih 1,5 m iznad vode, To stvorenje, a u taj samtas bio siguran da je posrijedi neki neobican stvor, kao da je promatralo dva ribarska breda koja su izlazila iz kanala III Loch Ness; i ne znam da li mi se to samc pricinjalo, ali mogao bih se zakleti da je stvorenje mahalo glavom i brzo rnicalo tijelom, bas kao kormoran kad izroni na povrsinu. To sam gledao punu minutu, a onda je predmet nestao kao da j e zaronio pod vodu,

Slijedi i objasnjenie:

Proslog petka promatrao sam Loch s istog mjesta i otpritike u isto deba dana. Vrijerne je takcder bilo gotove fdeoUcno ~ skoro sasvim mirno, i;t sunce prosijava kroz mutnu izmaglicu. Ubrzo mi se u vidokrugu PQjavio prizor vrlo slicarronom ~to sam ga opisao, i eo negdje na istoj t1daljenosti od mjesta gdje sam stajao.

Ali svjerlo je pestajalasve bolje i bQIJe, pa sam u roku od nekoliko sekisndi ustanovio da eno sto sam mislio da je rud0vis te nije drugo do QJ:koliko kormorana, a ono s,to mi S{: tillito da je glava, blo je kormoran keji je stajan u vow .i lepetao krilima tao sto im je obicaj, Drugi korrnorani nanizalr su se u redu iza ptice predvodnice i pri slabom o.svjetijenjlll i na prvi pogled dje10vaU 31;.1 baS. kao tij.;:Jo i grbeeudovista, tocno kao sto SU ga opisali QCevid.

Najva:Znije..je da su :tiJe]a ptica pod nepouzdanan svjetlom djelovala zaatne veta nego inaee.

Taj efekt sam Vee primijetio na Loch Nessu, prernda ne bas u QVOID obliku sto ga sad opisujem.

Za:r je vazno ako je Campbell. u svom entuzijazmu za volieno jezero i cudoviste koje je .[ sam pomogao da se pros~avi, poeinio. grijeh dobro poznat svim novinarima: nije 'oopustlo da cinj en ice: pokvare dobru prieu? Ipak jest vazno, jer su Carnpbelsovi prvi izvjestaji na neki nacin doveli posjetioce do toga cia oeeKuju cudoviste, Komandant Rupert Gould, poznati pisac i radioizvjestilac 0 tajanstvenim pojavarna, .j jedan ad prvih istrazivaca izvjeStaja 0 eudovistu iz 1933, svjestan je opasnosti; »Kad ocekujete da cete nesto vidjeti, tocno je da Cere za sve !ito je tome imalo nalik pomisliti da je to bas to.«

Kako onda Binns] Bel} tumace stotinesusreta s cudovistem? Buduci da ne.vjeruju dajedna jedina teQrija moze objasniti sve slucajeve, nude eitav niz pretpostavki, a medu njima i jelene koji pliveju (»:rogata eudovista«), vidre (pokazalo se da. barem dva ad ionako rijetkih ~usJeta na kopnu opisuju zapravo vidru, »tek maiko pretjerano«), plutaiaee baove mazuta (koje su ostale nakon popravka oeste), debla drveca (»cudovista s jed!nom grbom«) i tragove mne-

. gill furnace. sto plove uzduz i poprijeko po jezeru. Ostale slucajeve pripisuju prividenjima, optickim varkama, Alex Campbellni izdaleka njje jedina osobe koja je vidjela prividenja autoritativno djelo usest tomova, Batimetrijskl pregled skotskth. slatkovodnih jezera, objavljel1.O 1910. posvecuje posebno poglavlje optiekim varkama na Loch Nessu, A uteri knjige Mislerija Loch Nessa r{fesena dodaju da je ljeto 1~933. bilo posebno pogodno za pojavu prividenja,

N:isu same Binns i BeB poradili na tivoj mlsterijL U travnju 1'984, jedan ed najcuvenijih

ZAGONETNE POJAVE U JEZERIMA

91

»Kirurgova fotografija« kako SOl obicno obj;avljuje, Krupni plan ne daje dovoljno podataka da e procijeni velieina »cudovista({.

istraZivl;lca., Steuart Campbell iz Edinburgha, objavio je ucasopisu British Journal of Photog.raphy,cianak kojirn je zlobno oznacio pedesetu godisnjicu jedne od najpoznatijih fotografija cudovista iz Loch Nessa. Tu fotografiju, poeflatu kao »kirurgova slika«, snimio je u travnju 1934. londonski ginekolog Robert Kenneth Wilson.

vidio sam kako se nad vodom dize glava neke cudnovate zivotinje. Pozurio sam do auta da uzmem foto-aparat ... « Rekao [e da je snimio cetiri fotografije, ali pri razvijanju kod mjesnog fotografa ispostavilo se da su dvije prazne, Jednu sliku su kupile novine, koie su objavile samo onaj dio koji prikazuje cudoviste.

Steuart Campbell uspio je pronaci originalnu foto grafiju, sad vee vrlo otrcanu, i pomno je proucio obje slike, Wilson je tvrdio da je bio »na oko 30 metara iznad jezera« u trenutku kad je slikao, a cuqoviste je bilo na )) 150 do 200 metaraod obale«. Izracunavsi uz, pomoc origi-

Wilsonova prica glasi da.je ran 0 jednog jutra vozio uz: obalu jezera, kad je primijetio »veliko komesanje na povrsini na aka dvije do tri stotine metara od obale, Nakon sto sam gledao mozda minutu, nesto je izronilo na povrsinu i

92

KRONlKA tUDA J MISTE-RUA

nalne fotografije kut pod kojim je bila snimljena, Campbell zakljucuje da je Wilson bio mnogo blize vodi no sto tvrdi, Campbell takoder dokazuje da je»cudoviSte« u tom slucaju bilo tek 0,70 ill visoko, i primjeeuje: »To je neko maljusno cudoviste!«

Na kraju Campbell nagada da je zivotinja sriimljena na fotografiji po svoj prilici vidra, Na jednoj slici - koja se cesce objavljuje - vidi se rep, a na drugoj glava, Campbell ko.mentira: »Zacijelo nije slucajno bas druga fotografija, koja hi mogla otkriti pravu narav objekta, neostra.« Ukratko, u citavoj pri!::i nesto jako smrdi na podvalu. Ova ostra analiza zestoke je uzdrmala same temelje dokaza o postojanju cudo.vista u Loch Nessu,

Campbell je kasnije ponovno pregledao i najpoznatij! dokaz zabi1jezen na filmsko] traci, takozvani »Dinsdaleov film«, Film je 23. travnja 1960. snimio Tim Dinsdale, aeronauticki inzenjer u samotniekom lovu ne cudoviste. Posliednjeg jutra svog boravka na Loch Nessu, Dinsdale se autom spustao niz cestu kraj hotela Foyers, karl je odjednom primijetio nesto zagonetno na jezeru, otprilike tri-cetvrt milje od obale. BHo je krupno, pjegavo i »jasne mahagonij boje«, Dinsdale je naglo zakoeio, skoeio iz auta i potrazio predmet dalekozorom. Sad se vidjelo da je to zivo bite - s grbama, Poeeo je snimati, zastajuci sarno da navije motor mehanicke filrnske kamere. Kad mu je ostalo tek par metara filma, ocajnicki je pojurio prema obali u nadi da ee uspjeti snimiti stvorenje iz vece blizine, ali nazalost, dok je on stigao do obale, stvor je nestao,

Poslije ovoga, u skladu sa znanstvenim principima, Dinsdale je nagovorio vlasnika hotela Foyers da isplovi na jezero u carocu s vanbrod-

skim motorom j da prode istim putem kao i tajanstveno cudoviste, Na taj nacin mogu se usporedivati dvije sekvence,

Film su kasnijeanalizirali ek sperti u JARICu (Joint Air Reconnaissance Intelligence Centre), vrhunskoj jedinici za interpretiranje fotografija. Izvjestaj broj 66/1 zapeeatio je misteriju, jer suo struenjaci bili misljenja de to nije camac - krece se prebrzo da bi bio camae s vanbrodskim motorom, a nije obojen jarkim bojama glisera. Zakljucak izxjestaja obradovao je sve lovce na cudoviste: »Iz niza razloga rnozemo iskljueit! ideju da je posrijedi neka vrst podmornice, te ostaje da zakljucimo kako je to

najvjerojatnije zivo bice. « .

Dvadesetak godina kasnjje, u Fotografskam iumalu, Steuart Campbell jos je jed nom pregledao izvjestaj i otkrio sustinsku gresku, DinsdaIe je rekao ne samo da je prekidao snimanje, vee i da je morao navinuti kameru .. Campbell tvrdi de je to ucinio harem dva puta, To, dakako, znaei, da film ne prikazuje jednu kontinuiranu sekvencu. Strucnjaci 'iz JARIC~a to ocito nisu uzeli U obzir i, buduci da. su zabunom smanjili vremensku skalu, dosli su do pogresnog zakljueka 0 brzin.i kretanja predmetao Kad se stanke izmedu kadrova dedaju na sveukupno vrijeme, tajanstveni predmet i hotelski eamac sto ga je Dinsdale snimio radi usporedbe, krecu se podjednakom brzinom. Campbell donosi ovakav zdravorazumski zakljucak: »Jedina misreriia oko ovog Filma jest zasto je ikad itko pomislio da prikazuje nesto drugo a ne obicni eamae, i zasto JARIC nije odmah dosao do istog zakljucka.«

Rasprave ce, dakako, i dalje trajati, kao sto su trajale proteklih pedeset godina, na stranicarna uoenih casopisa, u knjigama, u krcmama uz

i

ZAGONETNEPOJAVE, U JEZERIMA

93

Otrcani ostatak kompletne »kirurgove lotografije«, Vid~ se da je }>cudovistc« mnogo manje nego sto se i:ini~o na poveeanom d.eta.lj,u.

jezero kasno II prohladne skotske noci, i na obalama jezera za vrijeme dugih strazarenja, Lovci na ~udoviste. neprestano bombardirani skepticnim argumentima, mogu bar u jedno

biti sigumi: svijet zeli da IU Loch Nessu postoji cudoviste. Dok god Dude i'najmanje mogncnosti da takav stvor zbilja postoji, potraga nece prestati.

95

Kako se nekad mislilo da Kraken napada brodove.

5..

o eudovistima i

.

sirenama

lz dubina uistinu vrebaju strahote. Godine 1985. u Tajlandskom zaljevu ubijen je veliki morski pas) a 11 zelucu su mu nasli dvije covjecje lubanje, »odraslih ljudi, bijelaca«. lste godine morski psi poceli su napadati jahace navalovirna uz kalifornijsku obalu, Pojavila se teorija da ljudi u crnim, gumenirn odijelima nalikuju na tuljane, kojirna se morski psi izmedu ostalog hrane. Godine 1986. u Kiribatiju - bivse otocje Gilbert - mjesni su ribari prestravljeno gledali dok je stvorenje s krakovirna zgrabilo prvo jednog, a zatim drugog ribara i odvuklo iii 1:.1 smrt u morskim dubinama,

Posljednjih god in a. rijesile su se neke od tajni dubina, ali druge su postale jios zagonetnije. Nekih stvari vise se ne bojimo. Pokazalo se da morska zmija, s najjaeim otrovom na svijetu, gotovo nikad ne napada covieka, vee svoje smrtonosno oruzje upotreblja va samo protiv stanovnika mora. Drugi strahovi postali su jaci - na primjer, strah od morskih pasa, It

Dogadaj u Kiribatiju pridruzuje se dokazima koji nagovjestaju da se u golemoj morskoj biosferi kriju gigantske hobotnice. Mjesta ima dovoljno, More prekriva gctovo tri oetvrtine povrsine Zemlje, a osim toga, buduci da je silno duboko, u njemu ima oko; 300 puta toliko zivotnog prostora koliko na suhorn. A neprestano nas nesto podsjeca na to kako malo znamo 0 moru.

Godine 1984. ribarski brod Helga uhvatio je golemoustog morskog psa kraj otoka Catilina u Kahforniji - bio je to tek drugi ikad videni pripadnik jedne potpuno nove i nepoznate VTste. Sad pliva u tanku etanola u Prirodoslovnom muzeju u Los Angelesu - 4,5 m. dug simbol naseg neznanja 0 morn. Oceanografi neprestano ukazuju na golemo mraeno podrucje u kojem rade. Biolog Malcolm Clarke, istrazujuci uljesure, nasao im je 11 zelucima ne samo golerne kolicine liganja - do 30 (){)O celjusti liganja u jednom zelucu ~ vee i neke vrste koje se 'rijetko iii nikad ne uhvate u bogatorn arsenaiu mreza i sprava kojima se znanstvenici sluze u ispitivanju mora, A opet, tezina tih nepoznatih stvorenja koju uljesur.e pojedu svake godine prema njegovom racunu prelazi tezinu citave ljudske rase. Liganja, ad kojih su neki, sudeci po kljunovima, vrlo veliki, mora da ima na milijune, a, ipak mnoge vrste rijetko padaju eovjeku u ruke: sigurno ih ]ma jos mnogo koje covjek nikad nije ni vidio,

Gigal1ltska hobotnica

Godine 1984. niz eudnovatih dogadaja kraj obale Bermuda dao je naslutitl da se mozda pronaslo skroviste gigantske hobotnice. Da taj stvor nije puka utvara, zna Sf jos od 1896. kad

96

KRONIKA CUDA I MISTERIJA

Dolje: golemousu morski pas $\00 ga je brod Helga uhvatio kraj kalitornijske obale 1984.

se golemo truplo nasukalo na 2.a1 kod St Augustina u Floridi, Glavni dio tijela tezio je oko 7 tona, a bio je 5,5 m dugaeak j 3 msirok, Mjesni prirodoslovac, dr. De Witt Webb izmjerio je dva kraka koja su bila 7 i 10 metara duga, premda su to, po njegovu misljenju, bili zapravo samo batrljci krakova. Zakljucio je da je to hobotnica zastrasujuce velieine - otprilike 60 rn u promjeru. Fotografije koje je snimio jasno pokazuju velicinu stvorenja, ali ono 5to je posebno pomoglo da se njegovo mis,ljenje do danas odrzi jest sretna okolnost da je u Insititutu Smithsonian sacuvan komadic mesa stvorenja. Taka je 1963. dr. Joseph Gennaro izvrsio histolosku analizu, te zakljucio da meso ne potjece ni od lignje ni od kita, vee najvjerojatnije od hobotnice.

Svejedno ostaje misterija: postoje Ii zaista takva orijaska bica kad su najvece hobotnice poznate covjeku same 7 m dugaeke?

U ljeto 1984. John P. Ingham. vlasnik ribarskog breda sa Bermuda, smislio je pian koji ce, nadao se, biti probitacan. Pomislio je da bi se posebao krupni skampi i rakcvi, tim zanimlji-

viji za tdiSte, mogli naci na velikim dubinama, od aka 1000 hvati, sto je vise od 1800 rnetara, samo kad bi uspio zamke spustiti s Bermudskog platoa, Teorija je urodila rezu Ita tim a:

Ingham je izvukao 500 g teske skampe i ralcove siroke 60 em. Zatim je od debelih i.eljeznih siplti izgradio zaista cvrste zamke, i pojacao ih 5 em sirokim metalnim obrucima. Zamke su bile od 1,8 do 2,41 m povrsine i 1,2 m duboke. John Ingham spustao ih je vitlorn sa svog 15- metarskog breda Trilogy.

Poeetkom rujna, Ingham je vee dozivio Dekoliko cudnovatih zgoda, Prvo je izgubio zamku nakon sto mu je nesto naglo zategio uze. Nije bilo nikakva ocitog objasnjenja. Zatim, nekoliko dana kasnije, 3. rujna, posada je izvlacila novu zamku i dosli su na oko 300 hvati kad su osjetili kako nesto zateze k onop, Konop se poceo tresti i trzati, te se otkinuo od zamke 19. rujna Ingham je postavio zamku na 480 hva11 - oko 850 metara, Ovogaputa, cak i uz pullu snagu vitla, nisu mogli podici zamku s dna. Trilogy je opremljen sofisticiraruni tipom sonara koji se zove kromaskop, j kapetan ham posao je u kabinu da se posluzi opremom. Namjestio je kromaskop na zvani .osplit bottom mode«. Na dnu jasno se ocrtao pi ramidal oi obris, Mavin metara visok; nesto se oba vilo oko zamke. Ingham i posada odlueili su da poduzimaju nista na silu, Sjesti ce i &kati, konopom navijenim i pripravnim na vitlu kon otprilike dvadeset minuta, Inghamu odjednom ucinilo cia se bred krece - kao

gao nesto vuce.

Ponovno je posao u kabinu da ko navigaejjske uredaje. Instrumenti su da ga osjecaj ne vara. Brod se kretao

jugu stalnom brzinom ad aka 1 cvora. oko 500 metara, stcgod to bilo sto je

o CUDOVISTIMA I SIRENAMA

97

Dio trupla goleme hobotnice koji je more izbacllo na obalu Il Santa Cruzu 19.25.

Dolje: John P. Ingham tvrdi da je preko uzeta osieno mukle udarce, kao da neko stvorenje s druge strane konopa hoda po dnu oceana.

Trilogy cdlueilo je prornijeniti smjer i krenuti prema obali, Malo dalje opet se naglo okrenu- 10. Sad je Ingham vee bio uvjeren da se neko stvorenje dograbilo zamke j polako napreduje prema svom odredistu, vukuci zamku, a pride 15-metarski bred i sve ostalo, U jed nom casu Ingham je stavio ruku na uze blizu. povrsine vode, »J aSHO sam osjetio potmuleudare, kao da netko hoda po morskom dnu, a vibracije putuju po uzetu.« Obris ad 15 metara na sonaru, kretanje broda, mukli udari, zamke koje je ranije izgubio - lngha,pl je bio uvjeren da je postao plijenom glgantskog morskog stvora.

Odjednom stvorenje kao da je popustilo stisak. Konop se olabavio i posada je s lakoeom izvukla zamku, S jedne strane je bila iskrivljena, a gornja strana udubljena,

Inghama nisu pratili znanstvenici s kamerarna i podvodnim skanerima, ali sve okolnosti

98

KRONIKA elIDA I MISTERUA

Dolje: Inghamov brod Trilogy vukla je neka nepeznata siJa.

jasno UPlllCUjU na hobotnicu: stvorenje na dnu oceana koje moze zadrzati zamku, odupiruci se vitlu velikog broda; asortiman skamp,i i rakova prikladne ve]iclne sto ga ljubazno priredio, nazalost, sam Ingham; lokacija kraj Bermudskog platoa; sve to kazuje nam da je posrijedi velika hobotnica, Ni jedno drugo zivo bice, zbiljsko Hi izmisljeno, ne hi u tim okclnostima moglo pokazati takvu snagu. MoZda: je najzad otkrivena domovina goleme zivotinje koju je prije gotovo sto godina more naplavilo na fat u Floridi.

Mors~e sUeDe

Suvremena istraiivanja rijeSihill su joS jednu zagonetku mora. - price 0 morskim sirenama. Dva kanadska znanstvenika iz Winnipega. dr, Lehn i dr. Schroeder, pripisali su pojavu morskih sirena preciznim optic kim varkama, Susreti sa sirenama speminju se jos u srednjovjekovnim skandinavskim tekstovima, kao sto je KraIjevo zrcalo, tekstovima koji inaee daju izvan-

redno toene opise morskih bi6a. Danasnji oeeanografl De prepoznaju jedino sirene i krakena - morsko eudoviste. Autor Kralje'YQ .zrcala donosi zivopisni i potanki opis covjeka iz mora:

Ovo je cudoviste visoko, vrlo veliko i diie se ravno iz VOEk lma ramena poput covieka, ali nema ruku, Tiielo mu se suzuje od rameaa nadolje, tako da se cini da postaje sve tanji i I!.anji. Nitko nikad nije vidio kako rna izgleda donji dio. Nitko gal takoder nije vidio s ~ovoljni'l velike blizine da zna ima Ii mu tijeJoljuske kao riblje iii kof:u kao oovjege. Kadgod se cudovi!te pojavi, ljudi znaju da slijedi oluja.

Autor potom opisuje njegovu druzicu. morsku sirenu, koja ima grudi, kosu, velike ruke plivaeim opnama i rep poppt rib)jeg. Ovaj opts podudara S opisom stvorenja u sjevernom Pacifika, kojeg japanski kronieari poznaju pod imenom umibohzu, ili svecenik mora.

Lehn i Schraeder izlozili su sljedece rjesenje: u hladnim sjevernim vodama, topli zrak nailazi prije oluje umijesa se u sloj zraka . mora i tako nastaje uzburkana masa promjenljive temperature koja bi mogla vati kao Ieee za iskrivljavanje, te povecati nu ali ne i sirinu predmeta, Videni kroz sistem prirodnih ogledala, glava tuljana iIi

nji dio kits rnogao hi poprirniti izduieni . morskog e=oV:ieka ili sirene, Hila je to teorija, premda su je provjerili pomocu pjuterskog programs, AH dva doktora su dobila priliku da dokazu svoje tvrdnje nog proljetnog dana kad su atmosferski na jezeru Winnipeg bili idealni: na kopnu je bio \fIiUe (28"'q, ali na povrsini jezera j~ ostalo nesto tankog leda. Isplovili su u barei zaista, ukazala im se sirena - i ostala vidiku dovoljno dugo da je fotografiraju, lovala je tako uvj:erljivo da bi svaki :l:ll\.'rf'mIP!l

o CUDOVISUMA I SIRENAMA

99

U devetnaestom &toljecu pretpostavEjaJo se da pril:e o rnorskim sirenama potjecu odI manatee.

Dolje »Sirena« koju su Lebn i Schroeder s.nimili !l3. VinipcikoliD jeaeru,

mornar pomislio kako je sreo sirenu, Ali to je zapravo bio obli kamen koji je strsao iz vade aka pola milje dalje ad eamca.

OVf;lj novi dokaz toenosti zapazanja nerveskih moreplovaca dokoncao je, price 0 sireni u

AtlantskoID oceanu; premda se sad (ini da bi onda i opis velikog krakena - sad jedine preostale nepoznate pojave u Kra/jelyc'fJ. zrcaiu-:« mogao biti zastrasujuee toea».

Ali tumaeenje koje se temelji na prividenjima

100

KRONIKA CUDA I MISTERIJA

Krakcn

sto nastaju od hladne vode ne vazi za brojne sus rete sa sirenama u tropskim vodama Papue Nove Gvineje,

Roy Wagner, proeelnik odsjeka antropologije na Sveucilistu Virginia cuo je price o ri jos 1979. Mjesni upravi telj rekao mu je da je .sreo ri blizu grebena dok je bio 111 ribolovu kraj obala Nove Irske, Stvorenje se podiglo iz mora i zagledalo se u njega, lmalo je lice vise nalik majmunskom nego cavjecjem. Bice je zurilo, a upravitelj ga je gadao kopljem. »N isam se mogao odluciti da li da ga pogodirn ili ne, pa sam bacia koplje u stranu. Covjek bi pomislio da ce se prestrasiti, ali nista. Izronilo je malo dalje 1 opet stalo zuriti u mene.«

Wagner je prikupio veci broj slienih prica, a onda je, jednog dana u zaljevu Ramat, i sam vidio duguljasti, tamni obris, za koji su mu mjestani tvrdili da je ri iii sirena, Svi opisi slagali su Sf U tome cia ri irna dugu tamnu kosu na glavi, svijetlu kozu i da zenke imaju grudi poput zena. Wagnera je to do te mjere zainteresiralo da Je 1983. organizirao ekspediciju s Richardom GreenweUom iz Medunarodnog udruzenja kriptozoologa. To je samo jos zakompliciralo misteriju, jer su zaista vidjeli, i to iz razmjerno velike blizine, jedno krupno stvorenje koje se pracakalo i puhale na povrsini, a zatim nestalo na deset i vise minuta ispod vode - a takvo ponasanje nije karakteristicno ni za jedno poznato bice te velicine. Ri je oelto postojala, ali je i dalje bila same rt - nepoznato stvorenje, a za Papuance sirena,

Dvije godine kasnije krenula je mnogo bogatije opremliena ekspedicija na 20-metarskom brodu Reef Explorer, sa. lateralnim sonarima, video kamerama, telefonskirn vezama S obalom i klimatiziranim kabinama, Kad su xtigli u zaljev Nokon u Nevoj Irskoj, primijetili su !ivotinju koja se valjuskala i igrala na pevrsini mora. Ocito nije imala ledne peraje, ali zato je

imala male postrane, batrljeirna slicne peraje. U taj cas Tom Omar, mjestanin, primakao im se na svom kanuu i izjavio da je to ri ili ilkai. Zenka, rekao je, ima zenska 'prsa, kosu i ruke; U zaljevu tivi ciltava. obitelj, rnuzjak, zenka i dijete,

U toku sljedecih desetak dana, Kerry Piesch, kapetan Reef Explorera, i. drugi elanovi ekspedicije uspjeli su se priblifiti zivotinji s podvodnim video kamerama i aparatima. Na jednoj se fotografiji jasno & ned vojbeno razabirao dugong, rijetka, ali fie i nepozuata rnorska iivotinja .. Teoriju da je ri zapravo d ugong vee su hili razmatrali i odbacili, jer tie ponasanje ri nikako nije podudaralo s onim sto se znalo 0 dugongu. Mislilo -se da dugong maze ostati pod vodom minutu iii dvije: zivotinja iz Nove Irske zadrzavala se ispod povrsine vise od deset min uta. Ali veliki broj fotografija i video-snimaka niu ostavljali rnjesta sumnji. A onda je doslo do tuznog zavrsetka. Jednog jutra mjestani su lz vode izvukli krupnu zivotinju. Hila je to mrtva zenka. Bez grudi, bez kose, i sasvim sigurno dugong, Ubijena je iz automatske puske, Krivac nije naden, premda su mjestani optuzivali susjedno selo u pokrajnjern zaljevu. Mrtvo tije- 10 na zalu u zaljevu N okon dokrajcilo je lov na papuansku sirenu. Ali lako je shvatiti da to neobicno tijelo, sa malim perajama nalik ruelcama, dok se pracaka po vodi u izmaglici tropskog dana, moze ljude podsjetiti na prjvlacne legende 0 mladicima i djevojkama koji su baceni iIi namamljeni u ocean gdje se pretvaraju u morske ljude i sirene sto su stnljecima opcinjali moreplovce.

Premda je morska sirena nestala u maglicama maste, morsko cudoviste jos. se drzi. U vecim slucajeva karl je morskocudoviste videno oko

OCUDOVISTIMA J SIRENAMA

]0]

Dolje Mrtvi. »covjek iz mora« je zapravo dugong,

Britanskih otoka, posrijedi je vjerojatne cudesna koznata kornjaca. Ova golema .iivotinja, velika poput omanjeg automobila i teska oko 360 kg, cini se da je besca u britanskim vodama no. sto se prije mislilo, jer se rada tisucama milja dalje, u Karipskom moru ili u Malezjj], Nista se ne zna 0 njenom putu preko oceana, ali nije bas vjerojatno da se namjerno upusta u ledene vade Sjevernog Atlantika,

Godine 1985, medutim, jos jedna velika 1\;.0'znata kornjaca pojavila se na obali kod Mouseholea u Cornwallu. Bila je oko 2,5 m dugaeka i oko 3.50 kg teska. Ocito se ugu§ila plastienom vreeicom koju je progutala misleci da je meduza, njen glavni izvor hrane. Mnogi opisi klasicnih britanskih morskih cudovista, kao sto je na

pnmj:ercudioviSte iz Soaya, ukazuju da bi uvjerljivo objasnjenje mogla biti crna koznata kornjaea. Ali nitko jos nije ponudio .zadovoljavajuce rjesenje za zagonetno morsko cudoviste s konjskom glavom 1 grbama kojeg moreplovci i prom a traci s obale v idaj u po cita Yom svijetu, i to danas jednako kao i prije.

Barem s.estero ljudi vidjelo je cudoviste na Stinson Beachu sjeverno od San Franeisca jednog poslijepodneva 1983. Matt Ratto bio je radnik iz gradevinske ekipe koja je radlla na autoputu, Radnici su imali dalekozore koji su irn (leila sluzili da u vrijerne pauze za rucak gledaju kako se ljudi zabavljaju na plazi. Medutim, ovoga puta nasli au se pri ruci za mnogo vaznije promatranje - jedan radnik javio je

102

nON1J{A CUBA I MlSTElUJA

K&nata. korojala: velika poput omanjeg automobila,

radio-vezem Rattou da pogteda u more .. Tajanstvena zivotinja hila je na samo 100 metara 001 obalekad je Ratto usmjerio na nju dalekozor. Slijedilo ju je veliko jato ptica i dvadesetak morskih Iavova, Ratto i njegovi drugovi slaiu se da je stvor bio oko 30 m dugaeak - uspore .. divali su ga s morskim lavovima. Ratto kaze: »Prvo su se vidjele tri izboeine, kao tri uspravne grbe, Onda se pojavila glava .. « Vozae kamiona Steve Bjora kafe da je stvorenie nalikovalo na golernu jegulju, »Vrafjaje stvar is~a 50 milia na sat. Da ti pamet stane. UZ3S.{(

Inspektor Marlene Martin iz kalifornijskog ureda za transport rekla je svoioi obitelji da je to najveca stvar koju je ikad vidjela. »Morski pas iz filma 'Ralje' je prema ovoj zvjjeri dojenCe.« Mladj{: na plazi, Ronald Curry, takoder je vidio zivotinju i izjavio daje to vee drugi put u istom tjednu. Prvi put vidio ju je na samo trideset sekundi prije no sto je zaronila. Kasnije

istog tjedna, jedan jahae ua valovima, Young Hutchinson, prijavio je da je morska zmija izronilana 3 m od njegove daske kOO Santa Ana River. »U prvi Cas pomislio sam da je kit, ali vidio sam mnogo kitova, a ovo im uopee niiebilo nalik, KoZa jebila drugacija i ruje bile lednih peraja. Zapravo, izgledalo je poput duge, erne jegulje, Kretalo se velikom brzinom. Umakli smo sto smo l?ue mogli na obalu.«

Mjesni znanstvenici ponudili su uebieajena objasnjenia; kitovi predvodnici i dupini koji' skarn jedan Z3 drugim iz vode, Ali nista od toga ne djeluje baS uvjerljivo karl je ryee 0 stvoru sto gaje i:!it.ava grupa ljudi.jedan od njih s dalekozorom, gledala stanovito vdjeme, a zatim ga je iz velike blizine vidio oeito pribrani j razboriti sportaf, U kronikama morskih (:;1.1.dovista, Stinson Beach ]983. pamti se kao Leii slueaj,

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->