SULIT 1249/1 Sejarah Kertas 1 September/O UNIT KURI ktober 2009 1 jam NO.

KAD PENGENALAN ANGKA GILIRAN

1249/1

UNIT KURIKULUM JABATAN PELAJARAN NEGERI KELANTAN GEMPUR SEJARAH SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2009 SET 2

KERTAS 1
MASA : 1 Jam

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU
1. Kertas soalan ini mengandungi 40 soalan 2. Jawab semua soalan . 3. Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan, iaitu A,B,C dan D. Bagi setiap soalan, pilih satu jawapan sahaja. Hitamkan jawapan anda pada kertas jawapan objektif yang disediakan. 4. Jika anda hendak menukar jawapan, padamkan tanda yang telah dibuat. Kemudian hitamkan jawapan yang baru.

Kertas soalan ini mengandungi 13 halaman bercetak
LIHAT SEBELAH SULIT 1
GEMPUR SEJARAH SPM 2009, JABATAN PELAJARAN KELANTAN

1 Mengapakah lembah sungai menjadi pusat pembentukan tamadun awal manusia? I II III IV A B C D Kesuburan tanah Kemudahan bekalan air Kemudahan rumah ibadat Kesesuaian untuk seni bina I dan II I dan IV II dan III III dan IV 2 Antara berikut yang manakah sumbangan Tamadun Mesopotamia kepada peradaban manusia? A B C D Mencipta kertas Membina bandar terancang Mencipta peralatan pertanian Mengkatalogkan ubat-ubatan 3 Tamadun Indus dipercayai telah menjalin hubungan yang erat dengan Tamadun Mesopotamia dalam pelbagai aspek. Rajah di bawah menggambarkan kepercayaan agama Hindu Pengaruh Hindu Pencapaian moksya moksha Apakah implikasi daripada pencapaian di atas kepada penganut Hindu? A B C D Memperoleh pencerahan agung Menghindari kelahiran semula ke dunia Mendapat mandat tuhan untuk terus hidup Menjelma semula di dunia dalam bentuk jasad 2 GEMPUR SEJARAH SPM 2009. JABATAN PELAJARAN KELANTAN . Apakah bukti wujudnya hubungan tersebut ? I II III IV A B C D Perancangan bandar Penemuan cop mohor Persamaan wang logam Penyembahan tuhan matahari I dan II II dan IV II dan III III dan IV 4.

perdagangan maritim antara India dengan alam Melayu telah berkembang dan meningkat. JABATAN PELAJARAN KELANTAN . Rajah di bawah menunjukkan susun lapis masyarakat Athens Warganegara Bukan warganegara Golongan X X ialah A B C D 6. Helot Artisan Hamba Tentera Pada Zaman Gupta. Hasil yang diperoleh daripada alam Melayu ialah I II III IV A B C D emas sutera rempah ratus bedak wangi I dan II I dan IV II dan III III dan IV 3 GEMPUR SEJARAH SPM 2009.5.

Perkembangan bahasa Melayu banyak dipengaruhi oleh bahasa luar. • • • dukkha dorhaka phala Perkataan-perkataan di atas berkaitan dengan pengaruh bahasa A B C D 8. Pali Sanskrit Arab Jawa Khalifah Abu Bakar r.a digelar Penyelamat Umat Islam Apakah sumbangan beliau? I II III IV A B C D Menghapuskan nabi-nabi palsu Mengumpulkan tulisan al Quran Menyebarkan Islam ke wilayah Rom Menyusun semula sistem ketenteraan I dan II II dan IV II dan III III dan IV 9 Mengapakah Khalifah Umar memisahkan Jabatan Kehakiman daripada jabatan lain ? A B C D Mendapat pengiktirafan Mengelakkan salah laku Membanteras gejala rasuah Mendapatkan sokongan padu rakyat 4 GEMPUR SEJARAH SPM 2009. JABATAN PELAJARAN KELANTAN .a menjadi khalifah pertama selepas kewafatan Rasulullah Khalifah Abu Bakar r.7.

Nyatakan jabatan tersebut. kerajaan Bani Umaiyyah telah menubuhkan beberapa buah jabatan. JABATAN PELAJARAN KELANTAN Dacing Bahara . A B C D Jabatan Cukai Jabatan Persuratan Jabatan Urusan Am Jabatan Perdagangan 12 Apakah kejayaan yang dicapai oleh kerajaan Umaiyah dalam bidang pertanian? A B C D Penciptaan baja tiruan Penerokaan kawasan tanah terbiar Penyelidikan menghasilkan benih yang berkualiti Penciptaan peralatan moden untuk pembajakan tanah 13 A B C D 14 Perkembangan kegiatan keilmuan hasil pertembungan dengan tamadun Islam telah membawa Eropah ke zaman pemulihan budaya pembangunan seni pembaharuan agama perkembangan ketenteraan Rajah di bawah merupakan sumber bahan mentah yang terdapat di Asia Tenggara • • Buah pala Bunga cengkih Sistem sukat dan timbangan yang digunakan dalam urusan jual beli rempah ratus di atas ialah A B Kati Tahil C D 5 GEMPUR SEJARAH SPM 2009.10 Apakah tujuan Khalifah Ali meminta Gabenor al-Asytar mengikat perjanjian dengan golongan Zimmi? A B C D Membina sistem pengairan Mengenakan kutipan jizyah Memantapkan sistem pentadbiran Melatih orang tempatan sebagai tentera 11 Bagi memperkemaskan sistem pentadbiran.

Syair tersebut dimainkan semasa majlis I II III IV A B C D Bertunang Pertabalan Berkhatan Berkahwin I dan II I dan IV II dan III III dan IV 16 kepada Jason ialah tuan tanah yang mendapat perlindungan daripada raja. JABATAN PELAJARAN KELANTAN . Apakah yang harus dilakukan oleh Jason sebagai tukaran perlindungan yang diberikan oleh raja? A B C D Mentaati perintah raja Membayar cukai kepada raja Membantu mengawal keselamatan raja Menyerahkan sebahagian daripada hasil pertanian kepada raja 17 Penjelajahan bangsa Eropah ke Timur berlaku pada abad ke-16 Pelaut Portugal menjadi perintis dalam bidang penjelajahan ke Timur Apakah faktor yang mendorong mereka menjelajah ke Timur? I II III IV A B C D Menjajah negara Mendapat barangan mewah Menyebarkan agama Kristian Memperkenalkan tanaman baru I dan II I dan IV II dan III III dan IV 6 GEMPUR SEJARAH SPM 2009.15 Nazam merupakan kesenian yang terkenal di Terengganu.

Apakah halangan yang dihadapi oleh tuan tanah di atas ? A B C D Ketiadaan modal Kekurangan kemahiran Kesukaran mendapatkan buruh Kelemahan sistem pemilikan tanah 19 Apakah tujuan pihak British memperkenalkan Akta Tanah Simpanan Melayu? I II III IV A B C D Memudahkan kegiatan pertanian Menggalakkkan penduduk bercucuk tanam Menghindarkan tanah dijual kepada orang asing Melindungi kepentingan ekonomi dan politik British I dan II I dan IV II dan III III dan IV 20 Penubuhan Maktab Perguruan Sultan Idris (MPSI) pada tahun 1922 adalah bertujuan A B C D menjadi institusi lanjutan sekolah rendah Melayu membebaskan kawalan British terhadap pendidikan Melayu mengalihkan perhatian masyarakat kepada pendidikan Melayu meningkatkan golongan elit dalam pendidikan vernakular Melayu Sewaktu menguasai Burma. tuan tanah di Britain menghadapi masalah untuk mengusahakan pertanian secara besar-besaran. 21 A B C D Kesan kedua-dua akta di atas ialah pentadbiran tradisional lenyap pentadbiran barat diperkukuhkan pengaruh bangsawan semakin kukuh pengekalan sistem pentadbiran daerah 7 GEMPUR SEJARAH SPM 2009. JABATAN PELAJARAN KELANTAN . British telah memperkenalkan Akta Kampung Ulu Burma dan Akta Perkampungan Burma.18 Maklumat di bawah berkaitan dengan Revolusi Pertanian di Eropah Sebelum tahun 1761.

Naning sebagai wilayah takluk X Apakah X? A B C D Paksaan bayaran ufti Pembinaan balai polis Pencabulan adat tradisi Pengenalan pelbagai cukai Kebangkitan Dol Said 24 Antara berikut yang manakah kesan pengenalan sistem pendidikan Inggeris dan Vernakular Melayu pada akhir abad ke-19? I II III IV A B C D Menerima penjajahan British Mencerna idea ke arah kemajuan Melahirkan golongan intelek Melayu Menjana ajaran Islam dari sudut kemajuan dunia I dan II II dan III III dan IV I dan IV 25 Apakah peranan golongan Nik dan Wan dalam membantu mengukuhkan kewibawaan Sultan Muhammad II ( 1836-1886 ) di Kelantan ? A B C D Menjadi pembesar di peringkat jajahan Memegang jawatan penting dalam kerajaan Menjadi penasihat Sultan dalam pentadbiran Memberikan taat-setia yang tidak berbelah bahagi 8 GEMPUR SEJARAH SPM 2009.Penjajah Barat melonggarkan kemasukan imigran ke Asia Tenggara 22 A B C D Apakah kesan daripada tindakan penjajah di atas? Rusuhan kaum Ketidakseimbangan politik Perpindahan penduduk asal Penguasaan ekonomi oleh golongan pendatang 23 Rajah di atas menerangkan faktor kebangkitan Naning terhadap British. JABATAN PELAJARAN KELANTAN .

JABATAN PELAJARAN KELANTAN .26 Mengapakah Sultan Zainal Abidin III meluluskan Undang-Undang Tubuh Kerajaan Terengganu? A B C D Mengekalkan pembesar tradisional Menyekat peluasan pengaruh asing Mencontohi pentadbiran negeri lain Menyeragamkan pentadbiran diraja 27 Apakah faktor yang menyebabkan British memperkenalkan Malayan Union di Tanah Melayu? A B C D Membanteras ancaman komunis Mendapat sokongan pembesar Melayu Memantapkan kuasa politik orang Melayu Menyediakan asas berkerajaan sendiri Kerakyatan Negeri 1951 28 Kaum imigran boleh memohon kerakyatan di atas dengan syarat I II III IV A B C D lahir di Tanah Melayu fasih berbahasa Melayu berpendidikan Melayu atau Inggeris ibu atau bapanya telah menjadi rakyat Tanah Melayu I dan II I dan IV II dan III III dan IV 29 Apakah kepentingan Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957 dalam proses kemerdekaan Tanah Melayu? A B C D Menjamin kemerdekaan Menentukan bakal pemerintah Mengenal pasti sistem kerajaan terbaik Memberi hak mutlak kepada rakyat mentadbir 9 GEMPUR SEJARAH SPM 2009.

30 Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957 turut mengiktiraf RajaRaja Melayu sebagai pemerintah di peringkat negara dan negeri. JABATAN PELAJARAN KELANTAN . Kestabilan Politik Rantau Asia Tenggara • X • Keselamatan • Kemerdekaan X merujuk kepada A B C D Demokrasi Dekolonisasi Diplomasi Dasar berkecuali 32 Pihak yang menyokong kemasukan Singapura dalam Gagasan Malaysia ialah A B C D Parti Barisan Sosialis Parti Tindakan Rakyat Parti Perikatan Singapura Parti Kebangsaan Singapura 33 Mengapakah British bersetuju dengan penubuhan Malaysia? I II III IV A B C Menyatupadukan bangsa Menyeragamkan pentadbiran Membendung pengaruh komunis Mempastikan kepentingan mereka terjamin I dan II I dan IV II dan III 10 GEMPUR SEJARAH SPM 2009. Sistem tersebut dikenali sebagai A B C D Republik Monarki Mutlak Raja Berperlembagaan Sistem Pembesar Empat Lipatan 31 Maklumat di atas berkaitan pembentukan Malaysia dari segi politik.

JABATAN PELAJARAN KELANTAN . B C D Melalui Majlis Raja-Raja Merujuk kepada Kabinet Mengikut Perlembagaan Negeri Menerima arahan Kerajaan Persekutuan 36 Maklumat di bawah mengambarkan wujud hubungan dua hala antara Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri. Apakah peranan Jemaah Menteri? I II III IV A. kesepakatan dan keadilan antara Kerajaan Persekutuan dengan Kerajaan Negeri. Pembuat dasar tertinggi negara. Sebagai Perdana Menteri Malaysia.D 34 III dan IV Jemaah Menteri berperanan penting dalam pentadbiran kerajaan Malaysia. C D Penggubal dasar kerajaan. bagaimanakah prinsip di atas dilaksanakan? A B C D Merujuk kepada parlimen Menerima arahan mahkamah Merujuk kepada perlembagaan negara Menurut perintah Yang di-Pertuan Agong 11 GEMPUR SEJARAH SPM 2009. Pelantikan oleh Yang Dipertuan Agong Penentu kesahihan undang-undang yang dibuat. B. Menjamin kerjasama. I dan II I dan IV II dan III III dan IV 35 Bagaimanakah urusan pentadbiran peringkat negeri di Malaysia dilaksanakan? A.

37 Dasar di bawah menggambarkan keprihatinan kerajaan dalam mewujudkan masyarakat yang maju dan berdaya saing. yang manakah merupakan Kesan Perang Dunia Kedua? I II III IV A B C D Kemunculan Liga Bangsa Keruntuhan sistem beraja Kesedaran kepentingan kedamaian Kewujudan negara-negara baru merdeka I dan II I dan IV II dan III III dan IV 40 Rancangan Colombo yang diadakan oleh Komanwel bertujuan A B C D mempergiatkan hubungan dagangan mengekalkan keamanan negara anggota menyediakan bantuan biasiswa pendidikan meningkatkan pembangunan ekonomi serantau 12 GEMPUR SEJARAH SPM 2009. X • • • X ialah A B C D 38 Merapatkan jurang ekonomi Membasmi kemiskinan tanpa mengira kaum Menghapuskan identiti kaum mengikut fungsi ekonomi Wawasan 2020 Dasar Ekonomi Baru Dasar Pembangunan Nasional Rancangan Pembangunan Lima Tahun Antara berikut yang manakah merupakan objektif Rukun Negara yang digubal pada tahun 1970 ? I II III IV A B C D Mengukuhkan perpaduan Membina masyarakat progresif Meningkatkan martabat bangsa Memantapkan komponen parti politik I dan II I dan IV II dan III III dan IV 39 Antara berikut. JABATAN PELAJARAN KELANTAN .

13 GEMPUR SEJARAH SPM 2009. JABATAN PELAJARAN KELANTAN .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.