INTRODUCERE
Schimbările survenite în ultimii ani în societatea românească au deschis drum unor oportunităţi extraordinare de lărgire a orizonturilor sociale, culturale şi economice. Pentru a putea exploata aceste posibilităţi, este foarte importantă cunoaşterea aprofundată a unei limbi de circulaţie internaţională. În domeniului turismului şi al culturii, al relaţiilor economice şi politice internaţionale, stăpânirea la nivel superior a limbii engleze, ca limba străină cu cea mai mare răspândire în lume, este indispensabilă. Cursul de Limba engleză pentru avansaţi se compune din 32 de lecţii, grupate în 16 caiete. Pentru fiecare caiet puteţi beneficia de o casetă, ce reprezintă înregistrarea integrală a conţinutului celor două lecţii. Aceste casete au un rol foarte important în deprinderea şi perfecţionarea pronunţiei, ele fiind realizate cu participarea unor vorbitori nativi de limba engleză. Fiecare lecţie tratează un anumit domeniu de interes, tematica cursului acoperind o multitudine de aspecte ce pot fi întâlnite în viaţa cotidiană. O lecţie cuprinde două părţi; la începutul fiecărei părţi a lecţiei se află câteva exerciţii de recapitulare a materiei parcurse, apoi vă este prezentat noul vocabular pentru domeniul pe care îl vizează lecţia şi vă sunt propuse o serie de exerciţii de verificare a acestuia. Pentru o mai bună fixare, cuvintele şi expresiile noi sunt introduse în scurte texte, de cele mai multe ori dialoguri. Fiecare parte a lecţiei cuprinde, de asemenea, secţiuni de prezentare a unor importante aspecte gramaticale şi exerciţii corespunzătoare. A doua parte din cea de-a doua lecţie a caietului nu introduce elemente de gramatică sau vocabular noi, aceasta fiind o parte de verificare a cunoştinţelor din întregul caiet. La sfârşitul fiecărei lecţii se găsesc o recapitulare şi o temă pentru acasă, pe care, după rezolvare, o puteţi trimite spre corectare profesorului personal. Faptul că a fost acordată o atenţie deosebită îmbogăţirii vocabularului se reflectă în existenţa unui vocabular sintetic al cuvintelor şi expresiilor nou introduse, aflat la sfârşitul fiecărui caiet. Metoda introdusă de EUROCOR se utilizează de mult timp cu succes în ţările vesteuropene şi în Statele Unite, mulţumită accesibilităţii şi atractivităţii prezentării. Cu eforturi relativ mici, se pot obţine în scurt timp rezultate uimitoare. Este suficient să învăţaţi zilnic câte 15 minute, fără a parcurge mai mult de o jumătate de lecţie odată. Esenţiale în asimilarea cunoştinţelor sunt sistematizările şi evaluările periodice, care vă dau posibilitatea de a progresa fără îndoieli şi lacune. Profesorii noştri sunt gata să vă acorde tot sprijinul şi vă aşteaptă să deveniţi cursant EUROCOR. Vă dorim mult succes!

1

la pagina 2 Unele exerciţii solicită folosirea filtrului roşu pentru verificare. ea reprezintă jumătate din conţinutul unui caiet de curs. precum şi un model de recapitulare. care vă vor ajuta să localizaţi mai uşor. Lecţia de faţă constituie o lecţie demonstrativă. Textul scris cu caractere roşii. Din punctul de vedere al numărului de pagini.2) indică faptul că problema respectivă este prezentată în Compendiul de gramatică pentru nivel intermediar în paragraful 5. perfecţionându-vă astfel abilitatea de a comunica eficient în limba engleză. unul de vocabular şi de temă pentru acasă. Cursul nostru pentru avansaţi vă va ajuta să vă consolidaţi stăpânirea aspectelor gramaticale şi să vă extindeţi aria de cuprindere a vocabularului.Dumneavoastră aţi mai studiat această limbă şi aveţi deja un bagaj important de cunoştinţe de engleză. precedat de semnul „ > ”. dispare odată ce este acoperit cu acest filtru. Pentru ca studiul individual să fie cât mai uşor şi eficient. în vederea recapitulării. 2 . secţiunile de vocabular sau gramatică: N semnalează cuvintele şi expresiile noi i atrage atenţia asupra particularităţilor lexicale sau gramaticale ale limbii engleze indică exerciţiile de verificare a cunoştinţelor însuşite semnalează observaţiile importante. care doreşte să vă familiarizeze cu metoda de studiu EUROCOR. exemple de exerciţii. Veţi găsi aici fragmente din lecţiile cursului. pe marginea lecţiilor au fost introduse o serie de simboluri grafice. care se referă la reguli gramaticale sau de pronunţie esenţiale în însuşirea limbii engleze (5.

by în diferite expresii. it ca subiect şi complement anticipativ. formele de plural neregulat ale substantivelor de origine străină Lecţiile 7-8 Tema: Gramatică: O aventură neobişnuită. circulaţia rutieră Construcţia: verb modal + have + past participle. expresii cu matter Lecţiile 17-18 Tema: Gramatică: Lecţiile 19-20 Tema: Gramatică: Un meci de fotbal. omul şi natura Expresii cu speak şi talk La doctor. cuvinte şi expresii polisemantice Lecţiile 5-6 Tema: Gramatică: Violenţa la televizor. there urmat de un verb modal şi be Lecţiile 11-12 Tema: Gramatică: Lecţiile 13-14 Tema: Gramatică: Lecţiile 15-16 Tema: Gramatică: Animale. un incident straniu Phrasal Verbs. o excursie la munte Prepoziţiile at.g. accidente de maşină Cuvinte folosite greşit. forme similare ale verbului şi ale substantivului Vecini. below. arta modernă. lecţia de conducere auto. split infinitive 3 . expresii cu tell şi say Mediul înconjurător. cumpărarea unei case. construcţia: prepoziţie + (a/the) + substantiv + prepoziţie Lecţiile 21-22 Tema: Gramatică: Maşina. -ways/-wise. cumpărături. beyond. adjective formate cu sufixul -ly Lecţiile 9-10 Tema: Gramatică: La teatru. locuinţe de închiriat Modul subjonctiv. literatura contemporană Inversiunea. perechi de adjective care se termină cu sufixele -ic / -cal. scrisoare de intenţie. un argument contra televiziunii Expresii cu do. adverbe formate cu sufixele: -ward(s). hot/hotly). a expresiilor there is/are şi a verbului to be. boli şi medicamente Adjective formate cu sufixul -ly şi forme similare de adjective şi adverbe (e. have. utilizarea lui get. make. curriculum vitae Verbe şi expresii urmate de infinitive şi/sau gerund Vacanţa de vară.Structura cursului de Limba engleză pentru avansa]i Lecţiile 1-2 Tema: Gramatică: Lecţiile 3-4 Tema: Gramatică: Anunţ pentru angajare. sănătate Construcţii cu there şi construcţii cu it.

expresii cu with Lecţiile 25-26 Tema: Gramatică: Lecţiile 27-28 Tema: Gramatică: O călătorie lungă. şomaj Will/won’t and would/wouldn’t. diferenţele dintre used to şi would. forma de plural a substantivelor compuse Petrecere. politica şi politicienii Future Continuous Tense. Future Perfect Tense. în căutarea unui loc de muncă.Lecţiile 23-24 Tema: Gramatică: Conferinţă la vârf. copiii Recapitularea celor mai importante probleme de gramatică 4 . şcoala Diferenţe între engleza britanică şi engleza americană Interviu cu un milionar. shall – folosirea în situaţii speciale Lecţiile 29-30 Tema: Gramatică: Lecţiile 31-32 Tema: Gramatică: Naşterea. terorism. activităţi casnice. o călătorie cu avionul Expresii cu in şi on. opinii despre oameni.

u scurt din limba română [u:] .i lung [é] . [hEpn] get happen [get] [Ęh˙pęn] [ăr]. le vom prezenta în paralel cu cele folosite de noi în cadrul cursului pentru începători şi în cel pentru nivel mediu.o deschis (deschidem gura ca şi cum am vrea să pronunţăm a şi pronunţăm o) [é:] . dar este mult mai scurt (se poate omite în pronunţie) [ę:] .a scurt [a:] .o deschis lung (nepronunţarea lui r din cuvântul scris produce lungirea vocalei) [ä] .un sunet care rezultă din combinaţia sunetelor româneşti e şi a [e] .a lung [˙] . cunoaşterea ei vă va înlesni folosirea eficientă a acestor dicţionare.e scurt (se pronunţă ca e din limba română) [ę] . Pentru a vă facilita asimilarea noilor simboluri fonetice.ă lung (fiindcă r nu se pronunţă sau se pronunţă slab. [ă:] [fă:rst] first [fę:st] [i] [i] [i:] [o] [iu:] [in] [i:vnin(g)] [klok] you in evening clock [ju:] [In] [Ęi:vnđη] [klék] [o:] [do:r] door [dé:] [u] [u:] [luk] [sku:l] look school [läk] [sku:l] 5 . Sistemul EUROCOR Vocale: [a] [a:] [E] [bas] [ba:r] [trEfik] [ç] .u lung Sistemul internaţional bus bar traffic [bçs] [ba:] [Ętr˙fđk] [e] [ă]. [-] [get] [hEpăn]. vă vom furniza şi o scurtă descriere a pronunţiei fiecărui sunet reprezentat de simbolul fonetic corespunzător. NOUL SISTEM DE TRANSCRIERE FONETICĂ În cadrul cursului pentru avansaţi vom introduce sistemul internaţional de transcriere fonetică.i semivocalic [I] . dar ele sunt analizate în prezentarea ce apare la începutul cursului – în lecţia 1 – în comparaţie cu sistemul fonetic special utilizat pentru nivelurile inferioare de studiu (începători şi nivel mediu). vocala devine lungă) [j] .se pronunţă ca vocala românească ă. Aceasta vă va permite să învăţaţi pronunţia exactă a fiecărui cuvânt nou. Iată un fragment de prezentare a sistemului de transcriere fonetică utilizat.român sau în dicţionarele explicative originale. Regulile de transcriere fonetică utilizate pentru acest nivel sunt cele internaţionale. De asemenea. Deoarece această modalitate de transcriere fonetică este folosită în majoritatea dicţionarelor englez .În ajutorul studiului individual vine şi utilizarea în caietele de curs a transcrierii fonetice a noului vocabular.i scurt [i:] .

His marital status still remains unknown. a întreţine. They maintain that the Earth is flat. textul fiind în acest caz un curriculum vitae. progres – a supraveghea. a coordona – a ridica. a susţine – relaţii. Is he the right man to supervise such a big undertaking? We’re raising money for the needy. Your contribution to the development of the school is unquestionable. conexiuni Vom folosi aceste cuvinte în propoziţii: We don’t know his personal details. capital. a creşte. a înmâna o recompensă – major. He made an important contribution to the success of the team. – Actorul acela va primi probabil premiul Oscar. a dirija. a aduna (despre bani) – a menţine. – Este el persoana potrivită pentru a coordona o asemenea activitate vastă? – Strângem bani pentru cei nevoiaşi. The relations between the two nations are very good. Veţi sesiza introducerea graduală a noului vocabular şi caracterul practic al lecţiei. – Ei susţin că Pământul este plat. – Starea lui civilă este în continuare necunoscută. pentru exemplificare. un fragment din prima parte a lecţiei 2. substanţial – contribuţie – dezvoltare. a conferi.Prezentarea noului vocabular al lecţiei este însoţită. – Casa are nevoie de reparaţii capitale. legături. – El a avut o contribuţie importantă la succesul echipei. Iată acum câteva cuvinte noi. pentru o corectă şi rapidă asimilare a cunoştinţelor. Vă rugăm să le citiţi cu voce tare: personal details marital status to award major contribution development to supervise to raise to maintain relations > [Ępę:sęnęl Ędi:teđlz] > [Ęm˙rđtęl Ęsteđtęs] > [ęĘwé:d] > [Ęmeđdąę] > [ÄkéntrđĘbju:Ćęn] > [dđĘvelępmęnt] > [Ęsu:pęÄvađz] > [ređz] > [međnĘteđn] > [rđĘleiĆęnz] – date personale – stare civilă – a premia. The house needs major repairs. – Nu cunoaştem datele sale personale. – Contribuţia ta la dezvoltarea şcolii este de necontestat. a spori. Vă prezentăm în continuare. That actor is likely to be awarded an Oscar. precum şi de diverse exerciţii de traducere şi completare. evoluţie. 6 . de introducerea cuvintelor şi expresiilor noi în propoziţii şi texte atractive. – Relaţiile între cele două popoare sunt foarte bune.

studiu. a desfăşura – (proiect de) cercetare. When do you start your research? It took me five years to write my dissertation. – El vorbeşte franceza şi italiana fluent. – Institutul nu are bani pentru a desfăşura noi proiecte de cercetare. expunere în vederea obţinerii titlului de master sau de doctor related to dissertation > [rđĘleđtđd tę] > [ÄdđsęĘteđĆęn] Iată exemple de propoziţii în care sunt folosite cuvintele de mai sus: Who’s in charge of the project? This is an additional reason why we refuse to cooperate with them. Do you have any questions related to this matter? – Cine se ocupă de acest proiect? – Acesta este un motiv în plus pentru care refuzăm să colaborăm cu ei. actualmente – a conduce. adiţional – fluent. căutare – legat de. – Deltaplanorismul este palpitant. curgător – cunoştinţe practice – paraşutism – deltaplanorism – în prezent. – Vorbesc engleza fluent şi am cunoştinţe practice de germană. Hang-gliding is exciting. We’re not interested in parachuting. – În momentul de faţă nu vrem să facem nici o schimbare. – Când îţi începi cercetarea? – Mi-a luat cinci ani să îmi scriu dizertaţia. The institute has no money to conduct new research. I’m fluent in English and have a working knowledge of German. – Nu ne interesează paraşutismul. – Ai vreo întrebare în legătură cu această problemă? 7 . Currently we don’t want to make any changes. He speaks fluent French and Italian. referitor la – dizertaţie. Citiţi-le cu voce tare şi fiţi atenţi la pronunţie: to be in charge of additional fluent working knowledge parachuting hang-gliding currently to conduct research > [bi: đn tĆa:dą ęv] > [ęĘdđĆęnęl] > [Ęflu:ęnt] > [Ęwę:kđηĘnélđdą] > [Ęp˙ręÄĆu:tđ] > [Ęh˙ Äglađdđ] > [Ękçręntlđ] > [kęnĘdçkt] > [rđĘsę:tĆ] – a răspunde de. a se ocupa de – suplimentar.N Iată încă un grup de cuvinte noi.

In charge of informal groups involved in voluntary social work. Special qualifications: Currently conducting research related to my dissertation. Maintained close relations with other schools of this type. with a working knowledge of Interested in parachuting and hang-gliding. Supervised the raising of money for children in need. 1993 .1991 Experience: 1991 .1992 Cambridge University: awarded a master’s degree in Social Science . Made major contributions to the organization and the development of the school.Cuvintele şi expresiile pe care tocmai le-aţi învăţat vor fi folosite în cadrul unui curriculum vitae: Curriculum Vitae Personal details Name: Date of birth: Marital Status: John Brown 20 March 1967 Married Address: Telephone: 20 Princess Street Northampton BH1 1DW (052) 62743892 Education: 1986 .July 1991 Worked in a school for handicapped children of all ages (Paris). Travelled in France.present Additional: Italian. Voluntary social worker at local schools in Northampton. 8 . Fluent in French.

1993 . – I don’t think you’ll >raise enough money to solve all problems the school is facing now. Cu ce ai vrea să contribui? Progresele mele în învăţarea limbii sunt acum foarte lente. Nu putem decât să stabilim relaţii prieteneşti cu această ţară. Nu cred că vei strânge bani suficienţi pentru a rezolva toate problemele cu care se confruntă şcoala acum.prezent Alte informaţii: Specializări: Completaţi spaţiile libere din propoziţiile în limba engleză cu noile cuvinte: Când candidezi pentru acest post trebuie să dai cât mai multe detalii. Franceza fluent. – What do we know about his >marital status? – Which university >awarded you the degree? – This is one of the >major cities in this country. . Călătorii în Franţa.iulie 1991 Angajat într-o şcoală pentru copii handicapaţi de toate vârstele (Paris). Contribuţii majore la organizarea şi dezvoltarea şcolii. Ce ştim despre starea lui civilă? La ce universitate ţi-ai obţinut titlul? Acesta este unul dintre oraşele cele mai importante din ţară. 9 – When applying for this job you must give as many >personal details as possible. deltaplanorism.Iată traducerea în limba română: Curriculum Vitae Date personale: Nume: Data naşterii: Starea civilă: Studii: 1986 -1991 Experienţă: 1991-1992 John Brown 20 martie Căsătorit Adresa: Telefon: 20 Princess Street Northampton BH1 1DW (052) 62743892 Universitatea Cambridge. Responsabil de menţinerea unor legături strânse cu alte şcoli similare. Coordonator al activităţilor de strângere de fonduri pentru copiii defavorizaţi. cunoştinţe practice de limba italiană. – We shouldn’t let her >supervise this work. Responsabil de grupurile neoficiale de voluntari implicaţi în activităţi sociale. – What >contribution would you like to make? – My language >development is very slow now. – We have no choice but to establish friendly >relations with this country. Poliţia nu a reuşit să menţină ordinea în timpul meciului. titlul de master în ştiinţe sociale . – The police failed to >maintain order during the match. Preocupări extraprofesionale: paraşutism. Asistent social voluntar la şcolile din Northampton. În prezent desfăşor activităţi de cercetare legate de dizertaţia pentru doctorat. Nu ar trebui să o lăsăm pe ea să supravegheze această activitate.

Have you heard about a house or a flat to let? Well. Pentru înţelegerea conţinutului. which is free of charge.Iată şi un exemplu de dialog din cea de-a doua parte a lecţiei 17. Not at all. mai întâi a unor propoziţii selectate din text. There are also some shops nearby. Thanks a lot. În următorul dialog ne vom întâlni din nou cu Jane şi Robert. Robert is talking to Jane about accommodation R: J: R: J: I desperately need accommodation. I’ve heard about two vacant rooms in a luxury flat on the outskirts of London. I see. What about the terms? I don’t know them exactly. There’s also a basement garage. but I think the rent shouldn’t exceed 80 pounds per week including laundry. It’s a real giveaway at the price. That sounds reasonable. apoi a unor expresii uzuale din limba engleză. But does he take foreign students? The landlord doesn’t mind them as long as they don’t make any trouble. Do you know anything more about it? The flat’s in a high building with a fine view of a pond and a park. Here’s his phone number. And the landlord’s a very nice bloke. Robert îşi caută o locuinţă şi discută cu Jane despre aceasta. R: J: R: J: R: J: 10 . acest dialog este urmat de un exerciţiu conţinând întrebări referitoare la text şi unul de traducere. It’s in the vicinity of the station. I suggest you phone the landlord to find out more about the flat.

a tulbura liniştea chiria săptămânală gratuit 11 > to need accommodation desperately > a house or a flat to let > two vacant rooms > luxury flat > on the outskirts of London > a high building with a nice view of/to > to take foreign students > to make trouble > the rent per week > free of charge > Caut cu disperare o locuinţă. > She has heard about two vacant rooms in a luxury flat on the outskirts of London. It’s in the vicinity of the station. It’s a real giveaway at the price.Răspundeţi la următoarele întrebări. There are also some shops nearby. Traduceţi în limba engleză expresiile selectate: a avea nevoie cu disperare de o locuinţă o casă sau un apartament de închiriat două camere libere apartament de lux la periferia Londrei o clădire înaltă cu vedere excelentă spre a primi cu chirie studenţi străini a face scandal. > She suggests Robert phone the landlord to find more about the flat. > Pentru puţin. > It overlooks a pond and a park. There’s also a basement garage which is free of charge. > It’s in the vicinity of the station. > It’s in the basement. care este gratuit. > Chiria n-ar trebui să depăşească 80 de lire pe săptămână. > Am auzit de două camere libere într-un apartament de lux de la periferia Londrei. > The landlord doesn’t mind them as long as they don’t make any trouble. . inclusiv serviciile de spălătorie. > The rent shouldn’t exceed 80 pounds per week including laundry. > The landlord’s a very nice bloke. > E un adevărat chilipir la preţul acesta. Not at all. The rent shouldn’t exceed 80 pounds per week including laundry. > Este în apropierea gării. > Mai este şi un garaj la demisol. Traduceţi în limba română următoarele propoziţii selectate din text: I desperately need accommodation. > Mai sunt şi nişte magazine prin apropiere. folosiţi filtrul roşu pentru verificare: What does Robert need desperately? What has Jane heard about? What does the flat overlook? How far is the flat from the station? What kind of person is the landlord? Does the landlord mind foreign students? What is the rent expected to be? Where’s the garage? What does Jane suggest Robert do? > He desperately needs accommodation. I’ve heard about two vacant rooms in a luxury flat on the outskirts of London.

– Va apărea aici în curând.De foarte mare importanţă sunt secţiunile de gramatică ale cursului. – Are gust excelent. – Mă întâlnesc des cu ea acum. iar în finalul prezentării este propus un exerciţiu de traducere. . – Ce măsori? – Îşi aminteşte toate faptele (încetul cu încetul). 12 – Joacă într-o piesă nouă. – El crede că am dreptate. – Mă simt bine. – Cred că ar trebui să vorbim cu el. – Judecătorul va audia cazul astăzi. – Bănuiesc că ai dreptate. The judge is hearing this case today. I suppose you’re right. I never forget anything. – Cât măsori (ai) în talie? – Îşi aminteşte foarte bine toate faptele. He thinks I am right. de exemple de propoziţii/fraze concludente. problematica schimbării sensului propoziţiei în funcţie de aspectul simplu sau continuu al verbului. I am living in New York. Cunoaşteţi deja următoarele verbe folosite la timpurile simple: He will soon appear here. – Nu uit niciodată nimic. – Ce vezi dincolo? – Cântăream o sută de kilograme acum două săptămâni. – Ce guşti? – El se gândeşte mult la mine. How much do you measure around the waist? He remembers all the facts very well. în lecţia 27. It tastes great. It smells bad. I was hoping to invite you to dinner. What can you see over there? I weighed a hundred kilos two weeks ago. I hope he’ll change his mind. cum este prezentată. – Ce miroşi? – Cred că are dreptate. What are you tasting? He is thinking about me a lot. – Miroase urât. What are you smelling? I am supposing him to be right. I am seeing her a lot these days. pentru o mai bună înţelegere. de exemplu. Prezentările teoretice sunt însoţite. I am feeling fine. Iată. What are you measuring? He is remembering all the facts (little by little). I feel we should talk to him. Verbele menţionate anterior îşi schimbă sensul când sunt folosite la aspectul continuu: He is appearing in a new play. – Locuiesc în New York. – Speram să te invite la cină. – Ieri m-am cântărit. Yesterday I was weighing myself. I am forgetting this language little by little. – Sper că se va răzgândi. I live in New York. I can hear you very well. i Unele verbe îşi schimbă sensul în funcţie de aspectul lor simplu sau continuu. – Încep să uit această limbă puţin câte puţin. – Acum locuiesc în New York. – Te aud foarte bine.

hurt pot apărea la ambele aspecte: How are you feeling today? My hand is aching. credinţa că a locui (temporar) a măsura (altceva. = How do you feel today? = My hand aches. Speram să pot vorbi cu tine în seara asta. Voi încerca să ghicesc la ce te gândeşti acum. = It hurts me. Traduceţi câteva propoziţii în limba engleză folosind noile reguli. . a presupune. Cum s-a simţit ieri? De ce măsori acel apartament? De ce miroşi această carne? Văd multe tancuri în depărtare. > I’ll try to guess what you’re thinking about. – Mă doare. > How did he feel yesterday?/How was he feeling yesterday? > Why are you measuring that flat? > Why are you smelling this meat? > I can see many tanks in the distance. > I was hoping to talk to you this evening.Comparaţi sensurile verbelor discutate la aspectul simplu şi continuu: VERBUL appear feel forget hear hope live measure remember smell suppose taste think see weigh ASPECTUL SIMPLU a se părea a crede. pe altcineva) a începe să-şi amintească a mirosi ceva. Tot astfel. Fără nici o schimbare de sens se pot folosi aspectele continue ale verbului look forward to: I am looking forward to seeing you. a presupune a avea gust a crede. verbele ache. a observa a (se) cântări Dacă verbul feel se referă la senzaţii fizice. a socoti a uita a auzi a spera a locui a măsura (despre propria persoană) a-şi aduce aminte a mirosi a crede. a bănui a presupune a gusta (ceva) a se gândi (la) a vedea. = I look forward to seeing you. 13 > That chicken smells awful. > When are you seeing her next time? > When are you appearing in this play? > I feel we must change our policy. It is hurting me. folosiţi filtrul roşu pentru verificare: Puiul acela miroase îngrozitor. a considera a înţelege a cântări ASPECTUL CONTINUU a apărea a (se) simţi a începe (să uite) a audia a avea speranţa. – Abia aştept să te văd. poate fi folosit la ambele aspecte fără vreo schimbare de sens. Când te mai întâlneşti cu ea? Când vei juca în această piesă? Cred că trebuie să ne schimbăm strategia. – Cum te simţi astăzi? – Mă doare mâna.

dar adesea se omite cuvântul “have”: Got a cigarette? 3. 2. He has just broken his arm. la vocabular. În AE. “should” se omite adesea la formele de subjonctiv: BE AE – El a insistat să plecăm. Simple Past se foloseşte mai des în anumite contexte în care este folosit de obicei Present Perfect: BE AE – El tocmai şi-a rupt mâna.Parcurgând acest curs. – El arăta foarte bine. În ambele lecţii ale acestui caiet vi se vor prezenta diferenţele dintre limba engleză vorbită în Marea Britanie şi cea vorbită în Statele Unite ale Americii. 4. la ortografie şi la pronunţie. care devine “real”: BE He looked really good. În AE. – El tocmai m-a sunat. este cazul cuvântului “really”. He insisted that we should go. 14 . Have you got a dog? AE I don’t have a car. “have got” se poate folosi în limbajul familiar. În AE. AE He looked real good. spre exemplu. Lecţiile 29-30. “have got” nu se foloseşte la întrebări şi negaţii. Aceste diferenţe se referă la gramatică. He just called me. We insist the letter should be published. – Aveţi câine? “Do/does” se folosesc în BE în locul construcţiei “have got” când este vorba despre o acţiune care are loc în mod frecvent: Do you often have a headache? – Aveţi adesea dureri de cap? În AE. – Aveţi o ţigară? În AE. Iată principalele diferenţe gramaticale dintre limba engleză americană (AE) şi limba engleză britanică (BE): 1. prezintă principalele diferenţe gramaticale dintre engleza britanică şi cea americană. – Insistăm ca scrisoarea să fie publicată. adverbele terminate în “-ly”apar adesea fără această terminaţie. Iată un fragment al acestei prezentări. We insist the letter be published. He has just called me. He insisted that we go. veţi sesiza utilitatea secţiunilor de gramatică. Do you have a dog? – Nu am maşină. ci este înlocuit cu “does/do”: BE I haven’t got a car. He just broke his arm. construite special pentru a face faţă tuturor situaţiilor de comunicare cotidiene.

Vom compara cele două sunete: [i:] şi [đ]. Citiţi cuvintele cu glas tare: [i:] meal seat heat beat [đ] mill sit hit bit Citiţi corect următoarele propoziţii: The sheep are on the ship. foarte asemănător cu românescul „i”. He’s digging. Vă prezentăm în continuare o astfel de secvenţă din lecţia 3. I’ll sit on the seat.Finalul fiecărei lecţii este prevăzut cu un scurt exerciţiu de fonetică. 15 . extrem de util pentru a pronunţa corect. The mill is on the hill. Să citim exemplele cu glas tare: sister ship dig live hill ill mill > [Ęsđstę] > [Ćđp] > [dđg] > [lđv] > [hđl] > [đl] > [mđl] Să le exersăm acum în propoziţii: They live in a big city. I feel ill. The meal is in the mill. În partea de fonetică vom exersa englezescul [đ].

îţi spun eu. Veţi găsi în continuare un exerciţiu de traducere din partea a doua a lecţiei 12. > He’s been told about it many times. > Why isn’t he allowed to keep pets inside the house? > This medicine should be effective in treating neurological disorders. El îmi tot zice că hainele spun multe despre mine. Este foarte ciudat ceea ce a spus ieri. LECŢIA 12 – PARTEA A DOUA Repetaţi tot materialul prezentat în cele două lecţii. Vorbeşte-mi despre noul tău prieten. 16 . Spune ce vrei. > How did you benefit from it? > Why did you tell him off? > In some cases rehabilitation also includes animal assisted therapy. Traduceţi în limba engleză. Nu pot să disting niciodată lucrurile astea două. > He won’t arrive. > What he said yersterday is very strange. dar cred că a fost o interpretare interesantă. Aceste exerciţii. Se spune despre ei că au două case în Florida. ce au diverse cerinţe. El nu va sosi. reprezintă elemente extrem de folositoare în comunicarea uzuală. but I think it was an interesting performance.Ultima parte a caietului de studiu nu conţine noţiuni de vocabular sau gramatică noi. > I can never tell these two things apart. folosiţi filtrul roşu pentru verificare: Ea a spus că i-ar plăcea să călătorească prin toată lumea. Care este cea mai veche civilizaţie antică? Îmi lipseşte compania prietenilor mei. > What is the oldest ancient civilization? > I miss my friends’ companionship. > You shouldn’t do that. ci doar exerciţii de recapitulare a celor învăţate pe parcursul celor două lecţii. Ce câştig aţi avut din asta? De ce l-ai mustrat? În unele cazuri. I tell you. > You’re late again! What can you say for yourself? > Child abuse is one of the worst things that can happen to children. > They are said to have two houses in Florida. Nevăzătorii călăuziţi de câini constituie imagini obişnuite în societatea noastră. > Blind people with guide dogs are familiar images in our society. > He keeps telling me that my clothes say a lot about me. > Say what you like. > I’ve never been good at telling jokes. > It goes without saying that we will help you. îţi spun eu. Iar ai întârziat! Ce ai de spus? Molestarea sexuală a copiilor este unul dintre cele mai cumplite lucruri care li se poate întâmpla acestora. Niciodată nu m-am priceput să spun glume. Lui i s-a vorbit de mai multe ori despre asta. Se înţelege de la sine că vă vom ajuta. > Tell me about your new boyfriend. recuperarea prevede şi terapia cu ajutorul animalelor. Nu ar trebui să faci asta. De ce lui nu i se dă voie să ţină animale în casă? Acest medicament ar trebui să fie eficient în tratamentul tulburărilor neurologice. cotidiană. > She said she would like to travel all over the world. I tell you.

“I am leaving soon”. – Nu are rost să vorbeşti cu el. to tell apart to tell a lie to tell a joke to tell off to tell oneself – Îţi spun eu. – Pe raft se află o carte.. – El ne-a spus să plecăm. Don’t tell me (that). I’ll tell you what.2 Folosirea verbelor say şi tell: He said.. He said me he was leaving soon. – exprimare incorectă 17 . “I’m leaving soon”. He told me a funny story. He said to me.La sfârşitul fiecărei lecţii se află o succintă recapitulare a celor mai importante aspecte prezentate. având rolul sistematizării şi verificării modului în care au fost asimilate cunoştinţele. It is a book. It’s no use talking to him.3 Expresii cu verbul tell: I tell you. a distinge – a spune o minciună – a spune o glumă – a mustra. – El mi-a spus o istorioară amuzantă. “I am leaving soon”. – El mi-a spus: „Voi pleca curând”. Exprimări incorecte: He said me. RECAPITULAREA LECŢIEI 11 11. “I am leaving soon”.. a desemna – a-şi spune – El a spus: „Voi pleca curând”. He told me he was leaving soon. – Aceasta este o carte. He said to me he was leaving soon. He told he was leaving soon. Vă prezentăm mai jos un fragment al recapitulării lecţiei 11. I told you so. There’s no use talking to him.1 Diferenţe între there is şi it is: There is a book on the shelf. – El mi-a spus că urma să plece curând. He told me. Ascultă-mă pe mine. – El mi-a spus că urma să plece curând. 11. 11. – a deosebi.. – Nu-mi spune (că) . He told us to leave. – Să-ţi spun ceva? {tii ceva? – }i-am spus eu.

in b. Did he say we should take two changes of thermal underwear? B. C. They are _____ peril of losing their jobs. please trim the grass in the garden. reprezintă modalitatea optimă de a vă evalua progresele înregistrate în studiul limbii engleze. a. aflată la sfârşitul fiecărei lecţii. She did it in obedience_____ our wishes. Nu a dezamăgit niciodată pe nimeni. Do you want us to work separately or in conjunction? In the event of local military conflicts our lives will be in peril. a. b. 3. at 4. on 18 . I detest talking to him because he is always arguing for the sake of arguing. mulţi oameni şi-au pierdut locuinţele. of 3. 6. Întotdeauna te poţi baza pe el. to 2. 2. with I am in complete agreement _____ my parents. It wasn’t in accordance ______ our law. Traduceţi următoarele propoziţii în limba engleză: 1. Vă puteţi familiariza cu cerinţele de rezolvat urmărind tema pentru acasă a lecţiei 20. 6. 2. to b. Alegeţi răspunsul corect: 1. of 5. If you happen to have some time to spare. a.Tema pentru acasă. He spoke ______ behalf of the committee. TEMA PENTRU ACASĂ 20 A. În urma incendiului. 5. with b. a. in b. Ei au stat toată ziua fără apă. a. Pe baza a ceea ce ni s-a spus. am ajuns la concluzia că el nu poate fi responsabilul proiectului nostru. 4. Traduceţi următoarele propoziţii în limba română: 1. De dragul părinţilor mei nu vreau să mă contrazic cu el. nimeni nu îl credea şi nimeni nu voia să îl ajute. I have no doubts that this analysis should not be applied in reference to such a big group of people. 5. În virtutea faptului că era străin. 3. 4.

VOCABULARUL LECŢIILOR 27 ŞI 28 to bail out to be by oneself to be broke to be fed up with to be up to bizarre to blight bookworm to boost to bring oneself charges to be charged with to drop charges to come to power to come up with commitment conducive to contend crime rate criminal record crybaby cut it out cute to dispel > [kçm tę Ępaäę] > [kçm çp wđ] > [kęĘmđtmęnt] > [kęnĘdju:sđv] > [kęnĘtend] > [krađm ređt] > [Ękrđmđnl Ęreké:d] > [ĘkrađÄbeđbi] > [kçt đt aät] > [kju:t] > [dđĘspel] > [beđl aät] > [bi: bađ wçnĘself] > [bi: bręäk] > [bi: fed çp wđ] > [bi: çp tę] > [bđĘzď:] > [blađt] > [ĘbäkÄwę:m] > [bu:st] > [brđη wçnĘself] > [tĆď:dąđz] – a scoate (elibera) pe cauţiune – a fi (rămâne) singur – a fi falit. acuzaţii. simpatic – a împrăştia. dosar – copil plângăcios – încetează!. a mări. Vă prezentăm un fragment al acestei secţiuni din caietul cu lecţiile 27 şi 28. a intensifica – a se hotărî să – sarcini. acuzări. a se sătura de – a fi în stare (capabil) să – ciudat. a pune (probleme. care cauzează (determină) – a lupta cu. a prelua puterea – a veni cu. straniu.La sfârşitul fiecărui caiet se găseşte un vocabular al cuvintelor şi expresiilor noi. a strica. care duce la. termină! – drăguţ. neobişnuit – a vătăma. frumos. a risipi 19 . îndatoriri. a distruge – şoarece de bibliotecă – a ridica. taxe – a fi acuzat de – a renunţa la acuzaţii (plângeri) – a veni la putere. a combate – rata criminalităţii – cazier. a rămâne fără bani – a fi sătul. întrebări) – obligaţie. a ruina. în ordine alfabetică şi cu transcrierea lor fonetică. angajament – favorabil.

Cu aceste fragmente dintr-un formular de temă pentru acasă corectată se încheie lecţia demonstrativă a cursului de Limba engleză pentru avansaţi. folosiţi formularul de la sfârşitul caietului. Pe lângă corectarea temelor. În speranţa că materialul prezentat v-a convins de accesibilitatea şi atractivitatea cursului nostru pentru toţi cei interesaţi de acest domeniu. vă aşteptăm să deveniţi cursant al institutului nostru înscriindu-vă la cursul de Limba engleză pentru avansaţi! 20 .Pentru trimiterea temelor. profesorul personal vă oferă indicaţii de studiu şi recomandări utile în continuarea acestuia.