You are on page 1of 10

Marosi IIdik6

Az erdelyi magyar szabadkornuvessegrol

Nem vagyok tortenesz, nem is szeretek belekontarkodni a torteneszek munkaja.-.' ba, de a mindennapi eletben, ujsagiroi gyakorlatban, irodalmi kutatasaim so' ran annyiszor bukkant fel a szabadkormivesseg, hogy szeretnek ezekrol az er~ delyi, transzilvan Ieletekrol jelt adni a szakteriilet kutat6inak, akik az elmult ben ilyenekhez nem juthattak.

Az erdelyi szabadkomuvesseg tavolabbi multiat, jelentoseget Jancs6 Elemer A gyar szabadkdmtivesseg tortenete cirmi munkajaban bemutatta, s az ujabb magyarorszagf munkak is utalnak ra, A szazadfordulos evekben s a ket vilaghaboru kozott is magyar szabadkomuvesseg Romaniaban, Erdelyben, szerves kapcsolatban a rnagyarorszagi paholyokkal, foleg Aradon, Temesvaron, Brass6ban, Nagyvaradon, lozsvaron es Marosvasarhelyen, egeszen a harmincas evek vegeig, A kommunista

tura korulmenyei kozott ezekrol meg ernlitest sem lehetett tenni a sajt6ban.

* * *

* * *

Emlitettem a mindennapi eletet, ..

Anyosom, Molter Karolyne, akit a kisebbsegi felekezeti tanari jovedelern .

kenyeztetett el anyagiakban, s egyebkent is nagy erzeke volt a 0l',,,v>uo.uv,", .

amikor sok unokaja kozu! az egyik elvagta az ujjat, bekotozte, majd glaszekesztyut, amelyrol hianyzott mar egy-ket ujj, elnyisszantott meg

jat az olloval, es rahuzta a sebesiilt gyermekujjra - vedonek, Nevetve ez az ap6som szabadkorrnives kesztyuje volt valamikor. A a negyvenes evekben a hazkutatas elol elastak a kertbe, a fold eternesztett

1 980-ban interjut keszitettem Zeno Vancea zeneszerzovel, aki 1990

el. Az interjuban foleg a szabadkonnivessegrol volt szo, miutan rolynak vagyok a menye. Hosszan fejtegette, Nyugaton ez rna is lorn, es sok roman rnuvesz koszonheti rna is nyugati sikereit es muves kapcsolatainak. Zeno Vancea ezeket mondotta: ,,19 vasarhelyre, miutan Becsben vegeztern. Ismertem mar dr. Metz Erna tanarnot, aki igen j6 baratsagban volt Berde Mariaval, Antalffy Endre orientalistaval es Farczady Elek tortenesszel, A

az otodik magyar nyelvemlek felfedezojevel. Itt elt akkoriban

60

HITEL 1995. APRILIS

DUNATA

roman nyelvti erdelyi magyar irodalomtortenetet irta, Maximilian Costin, Mihail Demetreseu, szinten eur6pai kitekintesii entellektiielek. Nem volt kapesolatunknak hivatalos jellege, nem voltak uleseink, esak osszejottunk itt-ott, mint egyhidvero csode neha mar rendeztiink eloadasokat, propagaltuk a roman-magyar kozeledest . .. Talan Metz Istvan nevezte el igy ezt a tarsasagot, talan csak egy Aprily-vers

vissza a fiilembe ... Talan ott voltak idonkent Halaszek, az oreg Halasz J6zsef mkigazgllt6, a legregibb szocialdemokrata Vasarhelyrol, Halasz Boriska, talan Fuchs is, aki mar akkor kommunista volt. Berde Maria leforditotta Emineseu at, erre sok eloadasban hivatkozott. Aztan hol Moltereknel, hoi Buchler Pal ;l1L<W-O'"uuu> voltak osszejovetelek, de sohasem hivatalos jelleggel, viszorit min dig kerdesekrol folyt a sz6. Ment ez egeszen 1 940-ig. A vasarhelyiek a b¥esi doner6sen marasztaltak engem, de en megis jobbnak lattam atkoltozni Terhesvarra.

S6s J6zsef polgarmester hivott vissza a zeneiskola igazgatojanak, Miutan \.UlI.VloILUll1\., eloszor meg esak egy yak 16 huzta szekerrel egy kozeli falub61, Szebe a varosba, mert a felesegem ide valo Illyes leany, a csaladja Bercsenyi szarmaztatia magat. Aztan nemsokara lakast kaptunk a Nyugdijpalotaban, a hatso traktusaban, Na, de visszaterve a hidver6 programhoz, azt a KeTarsasagban Senyi Laszlo fotitkar is igen nagy szirnpatiaval nezte, Tornpanak tobb verset is megzenesitettem, amit a Kemeny Zsigmondis mutattak. A tarsasag Unnepi Konyveben jelent meg nyomtatasban is cinni versenek megzenesitett valtozata, de Remenyik-, Tompa-,

loalJV-JlvH'V'5v,oaOallllU'J~ csak az maradt meg, amit akkoriban kinyomtattak i),.elILKo.n1stalC is nagy tetszessel fogadtak a mukodesunket. Voltam is az egyik talalkozojukon. huszonhetben vagy huszonnyolcban. Ha j61 emlekegy kiad6 vagy lap felallitasat targyaltak az ir6k, en csak kibiceltem, szerettem szegeny Kemeny Janost, mi ugy hivtuk, hogy Printul

Herceg. 6 esketett ossze a felesegernmel Szekesen ...

a ket haboru kozott ket szabadkomuves paholyra emlekszem, ket , egy elmegyogyasz attert a hitlerizmusra, olyan gyalazatos Costin, Ciupe Aurel es Demian Tassy festormiveszeket jegyezze folytattuk, az antiszemitizmus ellen kuzdottunk, es sok em-

,~bU"'UW". A roman-magyar ellentetek elsirnitasan munkalkodtunk, segitettunk, peldaul hogy a magyar hivatalnokok ne veszitsek el peldaul Senyinek volt egy csunya sajt6pere, az ugynevezett ?'<O··~!';yl;j~'I;jL;LUIlIK kihuzni. J6 emlekezeniek a Kemeny Zsigmond mindnyajan a legjobbat akartuk, es sohasem veszitettuk el Molter Karoly tartotta ezt eletben."

* * *

Teka orzi a .Bethlen Gabor Paholy - M. Vasarhely kele, amelyben 1905. aprilis lfl-en keltez6dik az elso bejegy- 1931-b61 szarrnazik. A napl6 99 paholytag szernelyi ada-

61

HITEL 1995. APRILIS

DUNATA

tait es paholybeli tevekenyseget regisztralja. Igen sok a paholytagok kozott az iigyv6d,

. orvos, gyaros, kereskedo, bankar, tanar, de van unitarius es reformatus lelkesz, igy Tothfalusi Jozsef, aki egyben a Kemeny Zsigmond Tarsasag elnoke is. Az egyes szamu tag dr. Bernady Gyorgy, 1905-tol Marosvasarhely polgarmestere. Amint Marosi Barna irja a Megbolygatott vildg cimu konyveben, .Bemady mar fiatalon belep a szabadkomjj, yes paholyba, 1896 decernbereben avatjak mesterre, majd sokaig a marosvasarhejyj Bethlen Gabor-paholy nagymestere. Bernady eletet, legielentosebb cselekedeteit (nagy beruhazasokat, emberbarati intezkedeseket) nem 1ehet a szabadkomnves-paholytol elszakitva vizsgalni." A marosvasarhelyi Kulturpalota es Varoshaza epitese penzugyi hatterenek megteremteseben, tervezeseben (Komer Marcell es Jakab Dezso budapesti epiteszek) es kivitelezeseben reszt vevok (a Varoshaza kivitelezoje Csiszar Lajos epitomester; a famunkakat, butorokat, faburko1atokat a Mestitz testverek keszitettek) va- 1amennyien szabadkomuvesek. A varos mai arculatat is rneghatarozo szazadfordulos epitkezeseknek a hattereben mindenutt kimutathat6 a paholy kezdemenyezo strategiaja,

Ugyancsak a Megbolygatott vilagban irja Marosi: .Bemady, mint emlitettiik, a Bethlen Gabor-paholy nagymestere, Ady Endre pedig 1914. februar 13-a 6ta a pesti Martinovits-paholy nagymestere. Ady Marosvasarhelyre erkezeset a szabadkormrvesseg titkos, szellemi szikratavirata kesziti elo."

J aszi Oszkar 1923-as rornaniai, kulonosen pedig erdelyi korutja szervezeseben is a szabadkomuvesek nyujtottak segito kezet. Halasz Jozsef hagyatekaban megtalaltam Jaszi Oszkar nagy gonddal megorzott szekfoglalo beszedet, me1yet a budapesti Martinovics-paholyban tartott 1911. februar 3-an. J aszi naplojaban 1923-as erdelyi korutja kapcsan szerepel Kolozsvarrol Janovics Jeno, PaM Arpad, Kadar lmre, Ligeti Erno, akik minden ketseget kizaroan szabadkomuvesek, Marosvasarhelyrol Halasz J6- zsef, Molter Karoly, Farkas Robert, Revesz Bela, Metz Albert, akik szinte kivetel nelkiil szerepelnek a Bethlen Gabor-paholy anyakonyveben.

Jaszi 1923-as utja soran szerzett elmenyeit naploja elkeseritoen aktualis kicsengessel rogziti:

"Majus 25. Marosvasarhely, ( ... ) Vonatnal vartak Halasz J ozsef (egy bator es kinino ember) es baratai: Molter Karoly, Farkas iigyved, Revesz Bela es dr. Osvat Kalman. Ezek es Paal, volt collegiumi igazgato az egyediiliek, akik a Szekelyfold kulturkozpontjan Iatjak a helyzetet. Minden egyeb legenda, ragalorn, gyulolkodes. Es most a' gyulolet es a tamadasok kozeppontjaba kerultem, Milyen pompas kisvaros, s milyen edes videk, S micsoda szornyu Ievego. A romanok esztelen politikaja, Csak roman feliratok ( ... ) Mindenfele szakturak. Roman hivatalnokok. Mindez nyomaszto es fajdalmas. ( ... ) Maj. 26. ( ... ) Roman asszimilalo vandalizmus. Bern es Kossuth eltavolitott szobrai. ( ... ) Egynyelvu roman utcafeliratok. ( ... ) NyugtaIan, ideges kozerzet. Szorongatja mellemet ez a levego. ( ... ) Maj. 28. ( ... ) Teleki Teka, Nagyon impozans gyujterneny. A mai barbarizmus kozepette szinte megindit6."

Az Anya-Konyv szerint a Bethlen Gabor-paholyba 1931 novembereben utolsokent vettek fel Biro Mozes lelkeszt, Vajda Marton, Palffy Antal, Molter Karoly ref. kolle-

62

HITEL 1995. APRILIS

DUNATA

giumi tanarokat es Szekely Jozsefet, a hires Szekelyes Reti Butorgyar igazgatojat. Molter es Palffy, egyebek mellett, az 1937-es Vasarhelyi Talalkozo szervez6i.

A marosvasarhelyi Teleki Teka, ez a pompas gyujtemeny hajszal hijan aldozata lett a kilenc\,enes ev nacionalista barbarizmusanak. A barbarok megelegedtek a vele szemben levo, ugyanilyen oreg epulet padlasara szoritott Suto Andras verevel es szemevel, A tekanak ezuttal annyi bantodasa esett 1990; marcius 19-en, hogy levertek a cimtablajat.

* * *

Az Erdelyi Szepmives Ceh Levelesladaja (1924-1944) szerkesztese kozben neztem at a nyilas Magyarsdg cirmi lap 1944. majus 26-ai szamaban Szinervari Andras Zsidok is szabadkomuvesek irdnyitjak az Erdelyi Helikont is az Erdelyi Szepmives Cehet cimti cikket. Ebben tobbek kozott ez olvashat6: "Megdobbenve allapitjuk meg, hog~ kulonosen a vezetoseg, de nem kis szamban az ir6k kozott is igen sok a zsid6, a szaliadkomuyes es a zsidofeleseges. Kemeny Janos es Banffy Mikl6s liberalis szellemet ismerjuk. ( ... ) Mindenki tudja, hogy Hunyady Sandor, Tabery Geza, Tamasi Aron, Tompa Lasz- 16, Kacs6 Sandor, Jarosi Andor, Molter Karoly, aki mellekesen a zsid6 Baumgartenalapitvany erdelyi lektora volt - szabadkormives. Ligeti Emo. Kadar Imre, Endre Karoly, Bard Oszkar zsidok es szabadkomuvesek, Balazs Ferencrol mindenki tudja, hogy Afrikabol mint szabadkomuves tert haza. ( ... ) Az Irogeneracio, melyet az Erdelyi Helikon nevelt, a szabadkomuves szellemben nevelodott." Ez a nevsor - szabadkomuyes vonatkozasban - nem teljes.

* * *

Az erdelyi szabadkormives mozgalom legfontosabb es legnemesebb torekvese a kisebbsegek erdekenek vedelme volt.

Molter Karoly levelhagyatekaban az 1931-35 kozotti idoszakbol tobb, a szabadkomuvesek tevekenyseget feltaro irat, level talalhato, Ilyen a Janosrendi Paholyok Szovetsegenek Munkakozossege (Kolozsvar) pecsettel ellatott irat Szentimrei Jeno es Szollosi Zsigmond alairasaval, az aradi Concordia-Osszetartas 1888 pecsetu level vagy a brass6i Aurora paholytol Fischer Gyula, illetve Halasz Gyula alairta levelek es az Unio paholytol szinten Kolozsvarrol kelt irasok. Tessitori N6ra es Kornives Nagy Lajos levelhagyatekaban is vannak szabadkormives-Ievelek.

Tagadhatatlanul megrazo az a levelmasolat, melyet Molter Karoly levelezeseben talaltam meg. Ezt Peterffy Istvan marosvasarhelyi orvosvaloszinuleg az akkori magyar belugyminiszterhez intezte, melynek egyik tanulsaga, hogy embertelen korban meg titokban is veszelyes j6 ugyet szolgalni. Ha az olvas6 megismerkedik tartalmaval, talan egyetert velem abban is, hogy Servatius Lajos brass6i szasz polgar sirjara (ha ugyan ott hunyt el) az erdelyi, de talan az osszmagyarsag neveben is legalabb egy koszorut tartozunk helyezni.

Peterffy Istvan masolatban ismert levele igy sz6l:

"A Magyarsag cimu lap a megszallas alatti szabadkomuvessegrol egy cikksorozat kozleset kezdette el. Ezzel kapcsolatban alulirott dr. Peterffy Istvan marosvasarhelyi

63

HITEl 1995. APRILIS

DUNATA

orvos, a volt Bethlen Gabor-paholy vezet6je szuksegesnek tartom Meltosagoddal mely tisztelettel a kovetkezoket kozolni:

A roman uralom bekovetkeztekor sulyos uldozes es er6szak nehezedett Erdely ma. gyarsagara,

Kozeposztalyunk egy resze - elen a koztisztviselokkel - repatrialt. Az uj hatalom urai a »birtokbavetelt« moho kimeletlenseggel hajtottak vegre. Agrarreform cimen a magyar birtokossaggal szemben egyszenl vagyonelkobzas torrent. A falun nepunkkej szemben esak egy torveny volt: a esend6r akarata es parancsa. A varosokban minden uj vezeto azt csinalhatta, amit akart, fgy pld, egyediil Marosvasarhelyen 1923 husvet szombatjan egyszerre 83 tisztvisel6 dobatott ki a varoshazarol,

A parlamentben Sandor Jozsef egyediil vivta emberfeletti hareait a hatalmas liberalis parttal szernben, az eredmeny minden remenye nelkul, Bukarestben szabadk6miives paholyok alakultak, es ezek vezet6i a magyarsag irant megerto allasponton akarnak

lenni. ,

Ez volt a helyzet, amikor is Marosvasarhelyen eletre hivtam a Bethlen Gaborpaholyt, amelynek a haboru e16tt tagja voltam. Elgondolasunk, celunk beesiiletes es magyar volt Segiteni, ovni nepunket elhagyatottsagaban, vedtelensegeben,

Ennek a feladatnak elvegzesenel a Bethlen Gabor-paholynak jutott a vezet6 szerep. A veliink ebben a kerdesben teljesen egyforman gondolkoz6 Kolozsvar ugyanis nem volt alkalmas erre a szerepre, mert ott volt a magyar politikai elet kozpontja, Ezert mar eleve kapesolatot lattak volna a politikai iranyitas es a paholy megnyilvanulasai kozott, Azonkiviil egyediil Marosvasarhelyen lehetett a romanokat mint vendegeket is annyira tavol tartani, hogy szabadon es nyiltan targyalhattunk Ie magunk kozott minden kerdest,

Mi .ezzel a lehetoseggel a legteljesebb mertekben eltunk is. Altalanos kisebbsegi iotekonysagi (Erdelyben es Magyarorszagon magyar egyetemi hallgatokat segelyeztunk, nagyszamu magyar kozepiskolai tanulonak ruha-, tandij-ellatasrol gondoskodtunk, eveken at naponta tobb szaz magyar iskolas gyermeket lattunk el tejjel, kenyerrel stb.) tevekenyseg, a magyar falu kulonbozo, szocialis es egeszsegiigyi problemai stb. mellett a magyarsag minden olyan serelmet, amelyet a humanum sikjara lehetett vitetni, magunkeva tettiik, es a lehetoseghez kepest eselekedtiink is.

Az erdelyi szabadkomuvesseg vezet6je a Brassoban lak6 Servatius Lajos nyugalmazott alispan volt. Szasz nemzetisegu, nemesen gondolkoz6 ferfiu, aki a kisebbsegi sorba jutott magyarsag problernait aterezte, Megertette azon elvi allaspontunkat, hogy szabadk6miivesi kotelesseg a magyar egzisztenciakat igazsagtalanul sujto kerdesekben eljarni, es mindenben segttsegunkre volt. El6rehaladott kora dacara szamtalanszor utazott le keresiinkre Bukarestbe, es ott faradhatatlanul dolgozott, hareolt ugyeinkben. Az elert eredmenyekben nagy resze volt annak a megkulonboztetett tiszteletnek, amellyel iranta egyes roman vezet6 szemelyek voltak.

A legelso szelesebb konl megrnozdulasra az alkalmat az elsa idokben elrendelt nyelvvizsgdk adtak meg. A vasutasoktol kezdve az osszes allarni, megyei, varosi tisztviselokre kiterjedtek a vizsgak. A roman szabadkormivesseg kezdeti korat elte, es a rornanok ko-

64

HITEL 1995. APRILIS

DUNATA

zUI tobben komolyan vettek a szabadkomuvesseg emberies elveit. Csak igy volt lehetseges, hogy a katasztrofalisnak indul6 ez elso nyelvvizsga annyi sok ezer magyar, legt6bbnyire kisembemek sikerult. Egy altalunk k6zpontilag iranyitott, egyseges, minden paholy helyen es korzetebe tartoz6 helyeken megtortent fellepes, eljaras eredmenye volt ez.

Olyan kerdesekben .terrneszetesen, amelyek nem voltak szabadkomuvesi alapon targyalhatok, nem hallathattuk szavunkat. Tehetetlenul kellett vegigneznunk, hogyan emelkedtek torvennye a kisebbsegi szellemi birtokallomany es iranyitas fokozatos legyengiteset jelento allami iskolai, baccalaureatusi, maganoktatasi, kozepiskolai stb. torvenyek,

De k6zben mi t6bb izben inditottunk akci6t, es allandoan felszinen tartottuk az erdelyi magyarsag egyik legegetobb kerdeset, az eskiit nem tett magyar k6itisztviseliJk nyugdijdnak ugyet. A kfil6nb6z6 kormanyok alatt kiil6nb6z6 6sszek6tteteseket keresve eveken at kiizd6ttiink ezert. Abban, hogy 1929-ben vegre meghozatott azj olyan sok ezer magyar csalad megelheteset biztosit6 e torveny, a mi sziv6s munkanknak jelentos resze volt.

Az idok mulasaval a varhato konszolidacio helyett a roman szelso nacionalizmus mind nagyobb hullamokkal boritotta el a magyarsag eletlehetosegeit. Ennek kovetkezteben a kozbelepesunket igenylo kerdesek, problemak szama allandoan nott, munkank eredmenyessege viszont allandoan cs6kkent. Ez azonban nem csuggedest, hanem eroink felfokozasat vonta maga utan.

A nemzeti munkavedelmi torveny a kisebbsegi maganalkalmazottak egzisztenciajat fenyegette. A torveny a "roman" alkalmazott elsobbseget mondotta ki. Hivatalos magyarazat szerint ezen a roman allampolgarok voltak ertendok, Gyakorlatilag azonban a fajromanok, Ekkor kett6s akciot inditottunk. Az osszes erdelyi paholyok vezet6i azonnal eljartak a maganvallalatoknal, hogy a magyar alkalmazottak sehonnan se bocsatassanak el. Azonkiviil pedig - miutan a torvenyek vegrehajtasa Romaniaban fokeppen a helyi hatosagoktol fiigg6tt - ugyancsak a tobbi erdelyi paholy vezetosegenek segitsegevel mindeniitt megfelelo osszekottetes kerestetett az egyes iparfelugyelokhoz. E kozpontilag iranyitott, ketiranyu akci6val sikeriilt a torveny kenyerfoszto szandekat gyakorlatilag minimalisra csokkenteni,

A Ienyegeben allami versenyvizsga celjabol felallitott, a kozepiskolai tanari capacitate vizsgdra vonatkoz6 rendelkezest - minden targyi indok es logika nelkul - a kisebbsegi felekezeti tanarokra is kotelezonek mondottak ki. Ezaltal joforrnan lehetetlenne tettek a mar roman egyetemet vegzett e kisebbsegi tanaroknak rendes tanarokka valo kinevezeset. Ebben a kerdesben is tobb izben igyekeztiink eljarni azon az alapon, hogy 35-40 eves tanarok is csak mint segedtanerok rmikodhetnek, a letminimumot is alig elero fizetessel,

Jott azutan egy sokkal nagyobb kihatasu, a meg allasban volt kozalkalmazottak ezreit erinto intezkedes. 1934-ben isrnet elrendeltetett az osszes allami, megyei, varosi es vasuti alkalmazottak ujabb nyelvvizsgaja. Nyilvanvalo volt, hogy a 16 ev 6ta allasukat kifogastalanul betolto, e16z6en mar t6bb nyelvvizsgat sikeresen kiallott magyar alkal-

65

HITEL 1995. APRILIS

DUNATA

mazottaknak allasaikbol valo eltavolitasavolt ezen ujabb rendelkezes egyedtili celia. A meg jobban megerosodott roman nacionalizmus e kovetelesevel szemben kilatastalannak latszott a kiizdelem. Megkisereltuk ugyan ekkor is szemelyes eljarasokkal a rendelet vegrehajtasanak kitolasat, de ez csak egesz rovid -idare sikeriilt, A helyi kozbele. pesek is csak keyes hatosagnal mentettek meg az ismetelt vizsgara idezett szerencsetlen magyarokat. Ezert teljes erovel a roman nyugdijtorveny mddositdsdra fekudtunk ra, A roman nyugdijtorveny szerint ugyanis az a kozalkalmazott, aki nem betegseg miatt valt meg szolgalatatol, 57 eves koraig nem kaphatott nyugdijat. Ez azt jelentette, hogy ezen ujabb nyelvvizsga cimen allasaikbol kidobott magyar kozalkalmazottak ezrei 57 eves korukig ehen halhattak, mert semrnifele nyugdijat, ellatmanyt nem kaptak. A gazdasagivalsag tetopontjan volt. A magangazdasagban valo elhelyezes lehetetlen volt kisebbsegiek reszere.

Ezek a sulyos korulmenyek adtak meg azutan az erot es batorsagot ahhoz.jrogy ebben a kerdesben a leger6sebb hangot ussuk meg. Reamutattunk arra, hogy alegminimalisabb emberi kotelesseg a szolgalati evek utan megilleto nyugdij azonnali folycsitasa. Ennek azonban elofeltetelekent a nyugdijtorvenytmodositani keliett volna. Ebben aziigyben kikuldotteink - Servatius vezetesevel - ismetelten eljartak Bukarestben. Csak aki a bukaresti m6dszereket ismeri, tudja megerteni, hogy ismetelt es ismetelt fogadkozas, imnepelyes igeret, formalis megallapodas dacara mindig talaltak az utols6 pillanatban kibuvot a torvenymodosito szoveg parlamenti beteriesztesenek elodazasara. Nyugodt Ielekkel elmondhatom azonban, hogy mi ebben a kerdesben emberfeletti munkat fejtettiink ki minden. elkepzelheto, rendelkezesre allo era mozgositasaval,

Ugyanebben az id6ben azutan egy olyan intezkedes is tortent, amely nemcsak erdemes magyar emberek kenyerenek elveszteset, hanem az egesz magyar felekezeti kozepfoku oktatas veszelyezteteset jelentette volna. Elrendeltetett ugyanis a felekezeti gimndzium tandrainak nyelvvizsgdja is. A felekezeti kozepiskolak, gimnaziumok nyilvanossagi joga attol fuggott, hogy van-e a roman torveny szerint kepesitett 6 rendes tanaOra az intezetnek vagy nines. A romanul tokeletesen tud6 fiatal nemzedeket a capacitate vizsga cimen akadalyoztak meg abban, hogy rendes tanana legyenek. Ha most az idakozben leapadt rendes tanarkarbol az egyes intezeteknel a vizsgara allitani kivant regi rendes tanarokbol annyit buktattak volna el, hogy az egyes intezeteknel a letszam 6 ala keruljon, ugy aza gimnazium elveszitette volna nyilvanossagi jogat,

Ebben az iigyben is, a memorandumokt61 kezdve a szernelyes eljarasig, minden eszkozt igenybe vettiink, espedig - ami eloszor majdnem hihetetlennek latszott - teljes sikerrel. Ez annal nagyobb eredmeny volt, mert az egyhazaknak ez ugybeni erofeszitesei teljesen eredmenytelenek maradtak. Hosszas, nehez targyalasok utan elertuk ugyanis azt, hogy ujabb vizsgaztatas helyett megelegedtek egy tanfolyamon valo reszvetellel. Ezaltal nemcsak a tanarok egzisztenciaja mentetett meg, hanem a felekezeti kozepoktatas is.

Ezek meliett a nagyobb jelentosegu kerdesek meliett es ezeken kiviil szamtalan kisebb jelentosegii ugyben nyujtottunk sok-sok magyar egzisztencianak segitseget. Mindezekben a kerdesekben a vezetes, iranyitas a Bethlen Gabor-paholybol tortent, A ko-

66

HITEL 1995_ APRILIS

DUNATA

lozsvari Unio paholy szellemi vezetoivel mindenben karoltve jartunk el. Brass6 tartotta fenn a kozvetlen erintkezest Servatius Lajos vezetonkkel. A tobbi paholyok vezetosege minden ugyben megadta azt a segitseget, amit az egyes ugyek elintezesenek sokszor kii16nb6zo m6dja megkivant.

A nyugati hatarszelen leva paholyok azonban mindenesetre lenyegesen nehezebb helyzetben voltak mozgasi szabadsagukat illetoen, mint mi.

Amikor azutan azt lattuk, hogy a naprol napra erosodo szelsoseges nacionalizmus lehetetlenne es eredmenytelenne teszi rmikodesiiket, 1936 marciusaban onkent besziintettiik a tovabbi mukodest. A paholy vagyonabol segelyeztunk t6bb magyar csaladot, tanul6t, a megmaradt penzt pedig a marosvasarhelyi kollegiumnak adtam at.

Ez a Bethlen Gabor-paholy mukodesenek igaz tortenete. I

Paholyunkban soha olyan gondolat nem vettetett fel, hogy mi barminemu olyan nyilatkozatot tegyiink vagy akci6ban reszt vegyunk, amely a meg nem alkuvo] 6ntudatos magyar allasfoglalassal a Iegkevesbe is ellentetes lett volna. Ilyent azonban tolunk soha senki nem is kert, nem is kivant.

Paholyunkban soha semmifele politikai kerdes nem targyaltatott. Ennek lehetosege is ki volt zarva, A fent ismertetett kerdesek is mindig azon az alapon targyaltattak, mert szabadkomuvesi feladatnak tekintettiik es vallottuk azoknak segitseget nyujtani, akik onhibajukon kiviil valhattak vagy valtak volna kenyertelenne,

A fent reszletesen ismertetett problemakat a humanum sikjara vetitettiik. Csak igy s csak ezert targyalhattuk e kerdeseket a paholyban, Viszont csak ezen az alapon kerhettiik a roman szabadkormivesek segitseget. Ismetlen azonban, hogy soha semmifele mas, a politikat csak erinto kerdes sz6ba sem keriilt a Bethlen Gabor-paholyban.

Arra nezve, hcgy paholyunknak mi volt a velemenye a haboru elott egyes budapesti paholyok mukodeserol, szinten konkret adatot tudok felhozni .. Egy olyan volt szabadkomuves, aki Budapesten egy szelsoseges paholynak tagja, sot funkcionariusa volt, egy masik erdelyi varosban leva paholyba va16 felvetelet kerte, Ez azonban a Bethlen Gabor-paholy tiltakozasa folytan nem tortenhetett meg.

* * *

Paholyunknak az egesz ido alatt 6sszesen 48 tagja volt. Ebbol 30 kereszteny szarmazasu magyar, 3 szasz es 15 zsid6 szarmazasu volt. A szellemi iranyitast elsosorban az a protestans elit adta meg, amely szamtalan tanarral, lelkesszel, a megyei Magyar Part elnokevel stb. volt kepviselve, A zsid6 tagok nagy resze a charitativ munkaban vett reszt, es a penzugyi feladatokat latta el. De itt kotelessegem kulon kiernelni, hogy a fent ismertetett minden magyar akci6ban elso munkatarsam egyik zsid6 szarmazasu tagunk volt, aki egyebkent a magyar kisebbsegi politikai eletnek is megbecsult vezetoje volt.

Szemelyi, foleg anyagi okokbol az idok folyarnan egyesek kileptek a paholybol, de soha senki sem elvi okok vagy a paholyban uralkod6 szellem miatt, mert ez toretlenul magyar volt. A kereszteny lelkeszeknek a paholyban valo predorninalo szerepe pedig biztositek volt ana, hogy soha semmifele vallasellenesseg nem volt paholyunkban,

67

HITEL 1995. APRILIS

DUNATAJ

Ha tehat most arrol lenne sz6, hogy a Bethlen Gabor-paholy tagjainaknevsorat es annak mtikodeset barki a nyilvanossag ele akarja vinni, az ellen kifogasunk nem lenne. Csak az az aggalyunk lenne meg ez esetben is, hogy a teljesen magyar munkaban olyan, mas paholy kotelekebe tartozott barataink is reszt vettek, akik jelenleg meg DelErdelyben, tehat Romaniaban laknak. Emiatt azok ellen esetleg sulyos retorzi6k alkalmaztatnanak annak dacara, hogy most isvaltozatlanul vallom es-hirdetem, hogy a magyarsaggal szembeni igazsagtalan intezkedesek elleni e kuzdelern es hare a szo igazi ertelmebeni szabadk6ml1ves munka, feladat es kotelesseg volt.

Kizarolag ez az aggaly tartott vissza attol, hogy a Bethlen Gabor-paholynak a roman uralom alatti mukodeset eddig nem hoztuk nyilvanossag ele.

Most a Magyarsdg cirmi lap cikksorozataval kapesolatban nevsorokat hoz. Lehetseges, hogy a mi paholyunk nevsorat egyutt hozza a marosvasarhelyi cionistak Bne Brit ,;paholy" eimet vise16 alakulat tagjainak nevsoraval, Nekunk ehhez az alakulathoz semmi kozunk nem volt. Erdelyi szabadkormives szervezet ezeket soha] szabadkomuveseknek el nem ismerte. Aki annak az alakulatnak tagja volt, paholyunkban nem lehetett tag. Semmifele erintkezesiink ezzel az alakulattal, semmifele formaban, soha nem volt.

A mi tagjaink nagy resze az erdelyi magyar kozeletnek most is rnegbecsult, erkolcsi es ertelmi sulyuknal fogva vezet6 tagjai. Koztuk 24 koztisztvisel6, kozalkalmazott van. Ezek nevenek tehat barmilyen mas alakulattal val6 osszekeverese, paholyunk munkajanak targyilagos ismertetese nelkuli nyilvanossagra hozatala nem egyeb, mint tudatos kutmergezes. Nem kertunk es nem kerunk elismerest, mert amit tettunk, az magyar es emberi kotelessegunk volt. De ugy erezziik, hogy jogunk van a magyar kormanyzattol vedelmet kerni egy celzatos tamadassal szemben.

Mely tisztelettel kerjuk ezert Meltosagodat - mint aki a kisebbsegi sorsunk alatt betoltott allasanal fogva legjobban ismeri es tudja Erdely e 22 evenek magyar tortenetet, es pontosan tudja e memorandumban el6adottak valosagat regebbrol is -, kegyeskedjek a Meltosagod altal megvalasztando uton es m6don gondoskodni, hogy a Bethlen Gdbor-paholy miiktidesevel es tagjaival kapcsolatban csak a valosdgnak megfelelo cikkek,

kiizlemenyek jelenhessenek meg. .

Lehetetlenseg, hogy a magyar kozeletben rna e16kel6 pozici6t betolto ferfiak, nehez sorban vegzett magyar munkajukert az amugy is sok tekintetben felrevezetett kozvelemeny predajaul dobassanak oda.

Egy masik kerdes azutan az, hogy, tekintettel a Del-Erdelyben levo baratainkra, mit tart Meltosagod es az illetekesek kozolhetonek a fent esak roviden, osszefoglaloan eloadott tenyekbol,

Nagy halara kotelezne Meltosagod, ha e tiszteletteljes emlekirat tartalmat a Magyar Kiralyi Korrnanyzat tagjaival is megismertetni kegyes lenne. Meltosagodnak megkulonboztetett mely tisztelettel, 6szinte hive: Dr. Peterffy Istvan s.k.

Marosvasarhely, 1942. marcius h6 lO-en."

68

HITEL 1995. APRILIS

DUNATA

Servatiusrol annyit sikeriilt kideritenem, amennyit Kacso Sandor Fogy a virdg, gyiif az iszap (Kriterion, 1974.) cimu visszaemlekezeseben ir: "A janosrendi paholynak a brassoi szasz paholy adott nagymestert Ludovic Servatius szemelyeben. A szovetseget alkoto paholyok tulnyomo resze magyar volt, politikai szempontok szerint viszont inkabb roman nagymestert tettek volna hasznossa, megis Servatnrst vette korul az egyseges bizalom. Ezt az erkolcsi toket meg mint alispan gyujtotte ossze maganak, Szepen beszelt romanul es magyarul is,s mindharom nyelvet termeszetes emberi megnyilatkozaskent hasznalta Brasso megye kozigazgatasaban, mindegyiket a maga helyen, (. .. ) Felderiil6 arccal fogadtuk mi is, ha idonkent megjelent kozottunk, Szerette idezgetni Goethet, hasonlitott is puha, kisse n6ies arcaval, magas homlokaval, nyilt tekintetevel a Goethe-kepekhez, Ugy fesulte-bodoritotta most mar gyerulo ezustfeher hajat is, hogy

dusabbnak hasson." i

A fentiek csak adalekul szolgalhatnak az erdelyi szabadkomuvesseg meglmegirasra

varo tortenetehez. '

69

HITEl 1995. APRILIS