P. 1
Wag Mo Akong Salingin :)

Wag Mo Akong Salingin :)

5.0

|Views: 3,734|Likes:
Published by Sheena Alaban

More info:

Categories:Types, Comics
Published by: Sheena Alaban on Nov 22, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/04/2014

pdf

text

original

Sections

 • KABANATA 1 ANG PAGTITIPON
 • KABANATA 2 ANG BINATANG SI CRISOSTOMO
 • KABANATA 3- ANG HAPUNAN
 • KABANATA 7- SUYUAN SA ASOTEA
 • KABANATA 9- MGA BAGAY BAGAY TUNGKOL SA BAYAN
 • KABANATA 12- TODOS LOS SANTOS
 • KABANATA 13- ANG BADYA NG UNOS
 • KABANATA 14-SI TASYO, PILOSOPO O BALIW?
 • KABANATA 15- ANG MGA SAKRISTAN
 • KABANATA 16: SI SISA
 • KABANATA 17: Si Basiliio
 • KABANATA 18 : MGA KALULUWANG NAGHIHINAGPIS
 • KABANATA 19- MGA SULIRANIN NG GURO
 • KABANATA 20- PULONG SA TRIBUNAL
 • KABANATA 21- KASAYSAYAN NG ISANG INA
 • KABANATA 22: LIWANAG AT DILIM
 • KABANATA 23: ANG PANGINGISDA
 • KABANATA 24 SA GUBAT
 • KABANATA 25. SA TAHANAN NG PANTAS
 • KABANATA 26.BISPERAS NG PISTA
 • KABANATA 27- SA PAGSAPIT NG TAKIPSILIM
 • KABANATA 29- KINAUMAGAHAN
 • KABANATA 31- SA SIMBAHAN
 • KABANATA 32- ANG PANGHUGOS
 • KABANATA 33-MALAYANG KAISIPAN
 • KABANATA 34-PANANGHALIAN
 • KABANATA 39: SI DONYA CONSOLACION
 • KABANATA 40: KARAPATAN AT LAKAS
 • KABANATA 41: DALAWANG DALAW
 • KABANATA 42: ANG MAG-ASAWANG DE ESPADAÑA
 • KABANATA 43: MGA BALAK
 • KABANATA 44: ANG PAG-UUSIG NG BUDHI
 • KABANATA 46- ANG SABUNGAN
 • KABANATA 48-ANG TALINGHAGA
 • KABANATA 49- ANG TINIG NG MGA INUUSIG
 • KABANATA 54- WALANG LIHIM NA HINDI MABUBUNYAG
 • KABANATA 55- ANG KAGULUHAN
 • KABANATA 58- ANG MGA ISINUMPA
 • KABANATA 60- ANG KASAL NI MARIA CLARA
 • KABANATA 61- ANG PANUNUGIS SA LAWA
 • KABANATA 62- ANG PAG-AMIN NI PADRE DAMASO
 • KABANATA 63- NOCHE BUENA

NOLI ME TANGERE KABANATA 1 ANG PAGTITIPON [Makikita si Tiya Isabel na nag-aabot ng sigarilyo at hitso sa mga dayuhang babae

habang ang mga babaing Pilipina naman ay kusang humahalik sa kamay ng matandang babae. Narinig ni Tiya Isabel na tila may nabasag na pinggan at mabilis nyang nakapagsalita ng..] TIYA ISABEL: Hesusmaryosep! Maghintay lang kayo mga bulagsak! [Nag-uusap ang isang grupo ng kalalakihan] P.DAMASO: Malaki ang pagkakaiba ng pamamahala dito sa Pilipinas kumpara sa Madrid. Makikita mo, ilang buwan ka pa lamang dito, masasabi mong tama ako. G.LARUJA: Ngunit.. P.DAMASO: (Malakas ang boses) Halimbawa y ako. Ako na 23 taon na nagdildil ng kanin at saging dito, ako lamang ang makakapagsalita ukol dyan. Huwag mo akong turuan ng retorika o teorya, kilala ko ang mga Indio. Pagdating ko dito nadestino agad ako sa isang maliit na bayan ng mga magsasaka. Nang malipat ako sa isang malaking bayan nang mamatay ang kurang Indio roon, nag-iyakan sila. Nahirapan ako sa dami ng regalo at inihatid pa ako ng banda ng musiko. G.LARUJA: Pero nagpapakita lamang yan ng P.DAMASO: Teka!Teka! Saglit lamang tumigil doon ang aking hinalinhan at alam mo ba nang umalis siya? Mas maraming naghatid sa kanya, mas maraming nag-iyakan, mas maraming tugtog at isiping mas madalas siyang mamalo at tinaasan pa niya ang bayad sa parokya. G.LARUJA: Pahintulutan niyo ako P.DAMASO: Lalo sa bayan ng San Diego, 20 taon akong nagserbisyo roon at ilang buwan lang iniwan ko. 20 taon! Walang magsasabing hindi pa sapat ang panahon iyon para makilala ang isang bayan. Ginoo, makikita niyo kung ano ang mga Indiong ito. Nang umalis ako y inihatid lang ako ng iilang matandang babae at ilang hermanos terceros! G.LARUJA: Pero hindi ko makita kung ano ang koneksyon nito sa pag-aalis ng monopolyo ng tabako. [Halos mabitiwan ni Damaso ang kopita sa pagkagitla at tinignan si Laruja mula ulo hanggang paa] P.DAMASO: Ano? Paano yon? Posible bang hindi mo nakita ang singlinaw ng sikat ng araw? Hindi mo nakita ang mga kabaliwan ng mga repormang mungkahi ng mga ministrong nasa Madrid? [Lumalim ang kunot sa noo ni Tenyente Guevara at umiwas papalayo si Padre SIbyla] P.DAMASO: Naniniwala ako tulad ng paniniwala ko sa mga ebanghelyo. Napakatamad ng mga Indio!

BINATA: Paumanhin sa inyo, Interesado akong mabuti sa sinabi ninyo. Talaga bang pagkasilang ay tamad na ang mga katutubo? O tama ang sinasabi ng mga bumisita rito na ginagamit nating mga Espanyol ang bintang na iyan upang itago ang sarili nating katamaran pati na ang kakulangan sa mabubuting patakaran ng pagpapaunlad ng ating kolonya? P.DAMASO: Bah! Inggit lamang iyan! Itanong niyo kay Laruja na kilala ang bayang ito tulad ko. G.LARUJA: Totoo nga! Wala nang tatamad sa mga katutubo rito. BINATA: Mga ginoo. Palagay ko y nasa tahanan tayo ng isang katutubo. P.DAMASO: Huwag kayong mabahala. Palagay ni Santiago y hindi siya katutubo. Iilang buwan lamang mag-iiba na ang inyong palagay kapag nakadalo na kayo sa maraming pista t sayawan dito o nakatulog na sa mga katre pagkakain ng maraming tinola. BINATA: Ang sinasabi nyo bang tinola ay isang klase ng prutas tulad ng lotus na sanhi ng pagkalimot ng mga lalaki? [Tumawa si P.DAMASO] P.DAMASO: Lotus o lotto! Wala kayong kaalam-alam. Ang tinola y sabaw na may pinaghalong upo o papaya at ginisang manok. Ilang araw pa lang kayo dito? BINATA: Apat na araw. P.DAMASO: Naparito ba kayo para maghanap ng trabaho? BINATA: Hindi padre. Gumastos ako para makilalang mabuti ang bayang ito. P.DAMASO: Pambihira talaga kayo Ginoo. Gumastos kayo para sa mga bagay na kalokohan. Nahihibang kayo! Maraming librong nasulat sa paksang iyan at pinag-iisipan lamang ng kapiranggot. P.SIBYLA: Sinasabi ng Reverencia na 20 taon ka sa San Diego bago mo iyon iniwan? Hindi kayo nanili roon? [Natigil ang kasiyahan ni P.DAMASO at pabagsak na sumandal sa malaking silya] P.DAMASO: Hindi! P.SIBYLA: Siguro y nakasasama ng loob ang umalis pagkaraan ng 20 taon sa isang baying kilala mo tulad ng iyong abito.Ako naman, malungkot nang iwan ko ang Kamiling gayong iilang buwan lamang ako roon. Pero alam ng mga nakatataas sa akin kung ano ang mabuti sa Orden at siyempre, sa akin. {Pinukpok ang kamay sa katangang-kamay ng upuan] P.DAMASO: May relihiyon man tayo o wala, Malaya man tayo bilang amo o hindi ang bayang ito y napasa-demonyo o nasa demonyo na nga.

[Pinukpok ulit ang kamao. Tumingin ang bulwagan sa grupo. Tumingala si Padre Sibyla. Lumakad lakad ang binata at G. Laruja] G.LARUJA: (Pabulong) Nag-init ang kanyang ulo. Hindi niyo siya tinawag na inyong Reverencia. P.SIBYLA: Anong ibig sabihin ng inyong Reverencia? Anong nangyari sa inyo? P.DAMASO: (Pasigaw) Sinasabi ko na ang lahat ng kaguluhan dito ay bunga ng pagkampi ng pamahalaan sa mga erehe na laban sa ministro ng Diyos. T.GUEVARA: [Bahagyang Tumindig] Ano ang ibig niyong sabihin Padre? P.DAMASO: [Pataas na tinig sabay titig kay T.Guevara na parang naghahamon] Ano ang ibig kong sabihin? Seryoso ako at sinasabi ko ang gusto kong sabihin. Kapag iniutos ng kura na hukayin ang isang bangkay sa libingan ng parokya, walang sino man, kahit ang Hari mismo, ang may karapatang makialam o maglapat kaya ng parusa..lalo pa sa isang Heneralito, ang Heneralitong sakuna! T.GUEVARA: [Patayo at sabay sigaw] Padre! Ang kanyang kamahalan, ang kapitan Heneral ang Vice Real Patrono! P.DAMASO: [Tumayo] May panahong kakaladkarin siya ng mga Orden pababa sa hagdanan ng palasyo gaya ng di kumikilala sa Diyos na Gobernador Heneral Bustamante. T.GUEVARA: Kailangang balaan ko kayo na hindi ako papaya sa ganyang paglapastangan. Kinakatawan ng Kapitan Heneral ang kanyang kamahalan, ang mismong Hari P.DAMASO: Anong hari ni hari-harian. Walang ibang hari kundi ang tunay na Hari! T.GUEVARA: Tumigil na kayo! Bawiin ninyo padre ang inyong sinabi o ipaaalam ko ito sa kanyang kamahalan bukas na bukas din. P.DAMASO: Bakit hindi pa ngayon mismo kayo lumakad? SIge na! Umalis ka na! Ipahiram ko pa sayo ang aking karwahe. P.SIBYLA: Mga ginoo! Hindi kayo dapat maguluhan o masaktan ang kalooban sa mga walang kwentang bagay. Ibukod ninyo ang sinabi ni Padre Damaso bilang tao at ang sinabi niya bilang pari. Ang mga sinabi niya bilang pari ay hindi dapat pagdudahan iyon ay ganap na katotohanan. Ang mga sinabi niya bilang tao ay dapat paghiwalayin din. Ang mga sinabi niya nang pagalit o mula sa bibig ay mga salita lamang at hindi dapat ikagalit: ang mga sinabi lamang niya mula sa puso ang makakasakit ng kalooban sapagkat may motibo. T.GUEVARA: Sa ganang akin, di man sinadya o may sanhi man ang mga sinabi, alam ko ang motibo Padre Sibyla. Batid ko ang mga motibo ngunit pakilinaw, Inyong Reberensya. Noong wala si Padre Damaso sa bayang iyon, pinayagan ng kanyang koadhutor na malibing ang isang napakamarangal na ginoo. Hindi nga nangungumpisal ang taong ito ako ma y hindi rin, ngunit ang sabihing siya ay nagpatiwakal ay malaking kasinungalingan at pag-alipusta sa kanyang pagkatao.

Nakarating sa Kapitan Heneral ang bagay na iyon at hininging parusahan ang may kagagawan. napagkamalan ko kayo. [Iniurong ang balak na makipagkamay ni Ibarra. Sabagay. [Umalis si T. ininsulto muna ang koahdutor. G. Umalis ako kanina para salubungin siya.Laruja.[Tinalikuran si P. Padre. Si Santiago ay mabuting tao. Walang kamag-anak ang yumao kundi ang kaisa-isang anak na nasa Europa.Guevara] T. ano pa man ang sabihin wari y nakinabang ka naman sa paglilipat sa yo.LARUJA: Sabi nila y umalis hindi ko pa rin siya nakikita. IBARRA: Aba! Si Padre Damaso! Ang kura sa aming bayan. Di ko sinasadyang nabuksan ko ang gayong kaselan na bagay. [Tinanggal ni Padre Sibyla ang kanyang salamin. anak ng yumao kong kaibigan kararating palang sa Europa.DAMASO: Ano naman ang magiging pakinabang ko sa paglipat na iyon? [Unti-unting tumiwasay ang pagtitipon. Tumalikod ito at napaharap kay T.SIBYLA: Paumanhin.DAMASO] Aba t nang malaman ng paring ito ang nangyari sa pagbalik nito sa parokya. P. Dumating sina Don Tiburcio & Donya Victorina] BINATA: Pakisabi nga. Magandang gabi po. sa totoo y ilan lamang ang nakaalam sa paghukay. Pero hindi ko naging matalik na kaibigan kahit kalian ang iyong ama. Namutla naman si Padre Damaso] KAPITAN TIAGO: Ikinararanggal kong ipakilala sa inyo si Don Crisostomo Ibarra. ano ba ang hitsura ng may-ari ng bahay? Gusto ko siyang makilala.DAMASO: Hindi ka nagkakamali. P. Inilipat si Padre Damaso sa higit na mayamang parokya. huwag lamang sa sementeryong iyon. [Iniabot ni Ibarra ang kamay kay Padre Damaso subalit hindi tuminag sa pagkakaupo ang pari] IBARRA: Patawarin po ninyo ako. P. ipinag-utos na hukayin ang bangkay at inilibing kahit saan. G. KABANATA 2 ANG BINATANG SI CRISOSTOMO [Natigilan si Padre Damaso nang makita ang binatang kasama ni Kapitan Tiago papasok sa bulwagan. Takot namang magreklamo ang taga San Diego.GUEVARA: Kayo po ba ang anak ni Don Rafael Ibarra? .GUEVARA] P. ang matalik na kaibigan ng aking ama. Humalik si Tiago sa kamay ng 2 pari] KAPITAN TIAGO: Magandang gabi po sa inyo.DAMASO: Hindi kailangan ang pagpapakilala sa bahay na ito. mga ginoo.

Naiwang mag-isa si Ibarra at nagpasyang magpakilala ng kusa sa mga binibining panay din ang sulyap sa kanya] IBARRA: Ipagpaumanhin ninyo ang aking kapangahasan subalit hindi ko matiis na hindi magpakilala sa magagandang dilag bunga ng aking kalungkutan sa loob ng pitong taon kong pamamalagi sa ibang bansa. [Napuno ng luha si T. Ako si Kapitan Tinong. tagaTondo. Ano po ba ang dahilan? IBARRA: Dahil hindi dinadalaw ng inspirasyon ang isang hukom dahil tinula ang isang payak na katotohanan. hindi na raw kayo nagsusulat.GUEVARA: Maligayang pagdating.[Yumuko si Ibarra tanda ng paggalang at pagsang-ayon habang hindi inaalis ni Padre Damaso ang masamang tingin kay T. IBARRA: Ikinagagalak ko kayong makilala ginoo. Ibarra. IBARRA: Ginoo. Guevara] T. kaibigan ni Kapitan Tiago at ng iyong ama. [Wala ni isa man ang kumibo at nakadama ng bahagyang pagkapahiya si Ibarra. BOY 2: At maari po ba naming malaman kung ano ang payak na katotohanang iyon? IBARRA: Sinabi niyang ang anak ng leon ay isang leon din. Kung sabagay. BOY 1: Ang marangal ko po bang kausap ay ang makatang nagpapanatili ng aking pagmamahal sa bayan? Sabi nila. pero kailanman ay di nila ako matatawag na baliw. Nilapitan din nya ang mga lalaking bisita sa pagtitipon] IBARRA: Ipagpatawad po ninyo na gamitin ko ang kaugalian sa bansang Alemanya na magpakilala ng sarili kung wala siyang kakilala sa isang pagtitipon. Ako po si Crisostomo Ibarra. Maging mas Masaya sana kayo kaysa inyong ama. Kamuntik na siyang ipatapon. Nakilala ko at malimit kong makasama ang inyong ama at masasabi kong isa siya sa mga kagalang-galang at matapat na mamamayan ng Pilipinas. Kung inyong mararapatin ay nais ko kayong imbitahin sa pananghalian bukas. KAPITAN TINONG: Siguro naman ay hindi nyo ako bibiguin sa ibang pagkakataon. Maraming salamat at ipagpatawad ninyong hindi ko magagawang tugunin ang inyong imbitasyon sapagkat uuwi ako ng San Diego bukas.Guevara at umalis. nais kong ipakilala ang aking sarili sa inyo. [ Nilapitan sila ng isang utusan at sinabing handa na ang pagkain] . makata ang tawag nila sa akin. Pinawi ng mga papuri ninyo sa aking ama ang mga duda ko tungkol sa nangyari sa kanya. gayong kayo ang kanyang anak ay walang kaalam-alam. [Lumapit si Kapitan Tinong kay Ibarra] KAPITAN TINONG: G.

ANG HAPUNAN [Nasisiyahan si P. Sa kasawiang palad tira-tirang bahagi ng manok ang naiwan kay P.Sibyla & Damaso sa kabiserong silya] P. Nag-agawan muna sina P. Don Santiago! Hindi ba kayo sasabay sa amin? [Tatayo sana si Ibarra ngunit pinigilan ito ni Kapitan Tiago at hinawakan sa balikat] KAPITAN TIAGO: Huwag kang tatayo.DAMASO: Ikaw na muna. G. Hindi ko iniuutos. [Akmang uupo na si P. pero lagi ko pong iniisip ang aking bayan.Damaso] P. Matagal na sigurong hindi nyo natitikman [Ipinasok ng tagasilbi ang superang may lamang tinola.DAMASO: Hindi ko iniuutos.SIBYLA: Ikaw muna. Nang makita ito ni Ibarra. kompesor ng yumaong maybahay nito.SIBYLA: Pero matagal ka nang kaibigan ng panilyang ito. Humigop lamang siya ng sabaw at padarag na ibinagsak ang kubyertos at itinabi ang kanyang pinggan] G.Sibyla at umakto na ito ng pag-upo. Padre Sibyla. Nakita ng mga ito ang pagdating ni Kapitan Tiago.Guevara. Padre Damaso.Damaso. [Ngunit hindi ito pinansin ni P. P.Sibyla nang magsalita si P.KABANATA 3. isang pasasalamat ang hapunang ito dahil sa inyong pagdating.Nagsimula ng pagpasapasahan ang ulam. Ang totoo. P.LARUJA: Ilang taon kayong nawala sa inyong bayan? IBARRA: Halos pitong taon. Si Padre Damaso naman ay kakikitaan ng pagkayamot mula sa padaskol na kilos at natabig pa ng siko ang tinyenteng nakaupo ngunit walang bakas na paghingi ng paumanhin. Inialok ng Padre ang upuan ngunit hindi ito pinaunlakan ng tenyente. maaaring nakalimutan na ninyo itong Pilipinas. BINATA: Ano po ang ibig ninyong sabihin? . P. Labis ang kanyang pagkayamot at bakas na bakas ito sa mukha ng pari. P. nakatatanda sa akin at nakakahigit sa awtoridad. Ikaw nga ang kura ng distrito.DAMASO: (Nakahawak sa silya) Hindi naman po katandaan. IBARRA: Ako po ang mukhang nakalimutan dito.LARUJA: Kung gayon. Nagtama ang paningin ni Padre Sibyla at T.] IBARRA: Aba.Sibyla habang papalapit ito sa hapag. Talagang nagpaluto ako ng tinola para sa inyo.SIBYLA: Sumusunod lamang po ako kung inyong ipinag-uutos. siya na mismo ang nag-anyaya sa kapitan.

Sa makatuwid.DAMASO: At wala ba kayong nakitang iba pa kundi yan? Walang kwentang aksayahin ang pera sa ganyang kaliit na bagay. nasa pagpaparaya o nasa yabang at pagpapabaya ng kanilang mga ninuno.Damaso sa tinuran ni Ibarra at napatingin si P.Umalis si Ibarra at Kapitan Tiago] . P. sinikap ko munang pag-aralan ang kasaysayan kung kaya naintindihan ko ang lahat.LARUJA: Halimbawa tungkol sa pamumuhay. Salamat pa rin sa kanya dahil nagugunita ko ang mga panahong ang kanyang Reverencia ay madalas dumalaw sa aming tahanan at nakakasalo sa pagkain ang aking ama. nasa Alemanya at Rusong Poland.relihiyon o katangian. Tapos na ang pinakaimportanteng bahagi ng hapunang ito. mga senyor. P. Sa kabila ng lahat.VICTORINA: Paano kayo nakisalamuha? IBARRA: Ginagamit ko po. nitong nakaraang dalawang taon nasa norte po ako ng Europa. Nakita ko na ang proporsyon ng kasaganahan at kahirapan ng mamamayan ay nasa kanilang mga kalayaan at problema. IBARRA: Bago po ako dumalaw sa isang bansa. [Kapansin pansin ang panginginig ni P.Sibyla dito] IBARRA: Bayaan ninyo akong magpaalam.senyora.ang wika ng bayang pinupuntahan ko. DONYA VICTORINA: Nasaan kayo at hindi kayo tinelegramahan? IBARRA: Senyora. Kararating ko pa lamang at marami pang bagay akong dapat asikasuhin bago ako umalis bukas. Para akong dayuhang walang nalalaman kung kalian at paano namatay ang aking ama. Alam yan ng kahit sinong batang nag-aaral. D. para ito sa Espanya at sa Pilipinas.LARUJA: Kayo na tila nakapunta na sa mas maraming bansa ano ang pinakaiibang bagay na nakita ninyo? IBARRA: Naiiba? Ano po ang batayan? G. G.IBARRA: Gusto ko pong malaman ninyo na ako y isang taon nang walang nababalitaan mula rito.pulitika. [Napatunganga si Ibarra at nagtinginan ang mga bisita] IBARRA: Senyores.SIBYLA: Marunong din ba kayo ng Ingles? IBARRA: Isang taon po ako sa Inglatera at wala pong salita roon kundi Ingles. Ganyang-ganyan din ang pakikitungo sa akin noong bata pa ako at mukhang hindi na siya nagbago. mga senyor. [Tinaas ang kopitang may alak at tinaas din ni Kapitan Tiago ang hawak nitong kopita. wag kayong magtaka sa aming dating kura.

Buti na lang at umalis na siya.EREHE AT PILIBUSTERO [Si Ibarra y lumalakad na di batid kung saan siya patututngo. IBARRA: Ipagpatawad ninyo sa wari ko y naging mahal sa inyo ang aking ama. D. Hinimas ng matanda ang kanyang balbas.P. Sa mahinang lakad ay narating niya ang Liwasan ng Binundok.GUEVARA: Katulad ng pagkakaalam ng buong daigdig. mag-iingat kayo. Namalas niya ang tinyenteng nakangiti] T.GUEVARA: Wala pong alinlangan. ang mababagal na kalesang paupahan at ang naglalakad na mga banyaga. naroon ang mga Intsik na nagtitinda ng sorbets at mga babaing nagbibili ng punungkahoy] IBARRA: (Sa sarili) Diyos ko. Dito po y kailangang mabilanggo upang maging marangal.. at waring naghahanap ng pangungusap] . Ang nangyari sa inyong ama ay dapat maging isang aral sa inyo. Matanda na.GUEVARA: Ang inyong ama! IBARRA: Ano ang sabi ninyo? Ang ama ko y nabilanggo? Batid ba ninyo kung sino ang aking ama? Batid ba ninyo? [Hinawakang ang bisig ng tenyente] T. Iyan ang masamang resulta ng pagpapadala ng kabataan sa Europa! Dapat ipagbawal yan ng gobyerno.GUEVARA: Hindi pa ba ninyo alam? IBARRA: Ako po ay pinangakuan ni Don Santiago na bukas niya sasabihin. tenyente pa rin. Akala y kung sino siya. sa gabing ito y parang pangarap lamang ang pitong taon ko sa Espanya. [Naramdaman niya ang dantay ng isang magaang kamay sa kanyang balikat. ipagpatuloy ko ang aking pag-aaral. KABANATA IV. Namasdan ang mabibilis na karwahe. ngunit huwag kayong mabahala. Maaari po bang sabihin ninyo ang kanyang kinahinatnan? T.at saka binasbasan niya ako.DAMASO: Nakita na ninyo (sabay kumpas ng kutsilyo).GUEVARA: Binata. Alam po ba ninyo? T. Nagpatuloy siya sa daang Sakristiya. [Napaurong si Ibarra at tinitigan ang matanda] IBARRA. Bakit hindi kayo binalitaan ng inyong mga kamag-anak? IBARRA: Ipinagbilin niya sa huli niyang liham. Namatay sa bilangguan. na huwag ko na siyang lihaman. may isang taon na ngayon. Kayabangan! Hindi niya matanggap na makagalitan ng kura. Akala ko y batid na ninyo. si Don Rafael Ibarra. [Sa simula ay wala silang imikan. Sa bilangguan? Sino ang namatay sa bilangguan? T.VICTORINA: At pati na ang tenyente! Buong gabi nakakunot noo.

[Ang matanda ay nasok sa kuwartel at si Ibarra ay sumakay sa kalesa at nagpahatid sa Fonda de Lala] . Hinawakan niya sa bisig ang artilyero at saka minura. Ang artilyero ay sumuka ng dugo at tuluyang namatay.GUEVARA: Binata. [Sandaling itinigil ang pagsasalaysay] Ilang buwan pa lamang kayo nakaaalis ay nagkasira si Padre Damaso at ang inyong ama. ang kanyang katawang nahirapan sa pagkakapiit at isipang pinasakitan ng maraming walang utang na loob ay naging sanhi ng kanyang pagkakasakit na ang tanging lunas ay kamatayan. ngunit may ilan ding naiinggit. ang artilyero ay pinagtawanan ng mga bata dahil sa pabaglitad na pagbasa ng liham na iniabot sa kanya ng isang tindahan. Nang panahong yaon ay may isang manininggil ng buwis ng mga sasakyan. [Sila ay nasa tapat na ng kuwartel. Inilaan ko ang aking buhay at karangalan sa pananagot sa kanya nguni t pinalayas ako at tinawag pang suplado. Nakita na lamang na ang artilyero ay napasuray sa malayu-layo at ang ulo y bumagsak sa bato.T. Ang inyong ama y pinakamayaman sa lalawigan. Umakmang susuntok ang artilyero. Ang nalugmok na batang tinamaan sa ulo ay pinagsisipa ng artilyero. Nabilanggo ang inyong ama.GUEVARA. Siya ay dating artilyero at kaya naalis ay dahil sa kalupitan at kamangmangan. Sa pulpito ay pinasasaringan siya ni Padre Damaso kahit na di binabanggit ang kanyang pangalan. Tanging ako ang naging saksi ng huling sandal ng kanyang buhay. Dapat sana siyang makalaya sapagka t pinatunayan ng manggagamot na ang ikinamatay ng artilyero ay pamumuo ng dugo sa ulo. Ang inyong ama ay nagdaraan noon. Si Don Rafael ay maraming kagalit na mga Kastila at pari. Binintangan siyang hindi nangungumpisal gayong ito y malaon na niyang batid. Marami ang gumagalang sa kanya. Ako ay lumapit sa Kapitan Heneral at nagsabing hindi magiging pilibustero ang isang taong mapagkawanggawa at pinalalaytayan ng dugong Kastila. Hinabol niya ang mga bata at nang hindi abutan ay pinukol ng kanyang baston. Magandang gabi po sa inyo. Ang bata ay pinangko ng inyong ama at dinala sa tribunal. Inakala kong magwawakas sa masama ang salitan. Ang mga lihim niyang kaaway ay nagsilabas at siya y pinaratangang pilbustero at erehe. Ang pagkutya sa artilyero ay naging sanhi ng pagdaragdag ng kanyang kalupitan. si Kapitan Tiago nap o ang bahalang magsabi sa inyo ng iba pang pangyayari. Nang siya ay malapit nang lumaya. Ang kayamanan at karangalan ng inyong ama ang naging hadlang sa kanyang paglaya. Walang makapagsabi kung ano ang tunay na nangyari. Ang matanda ay huminto at iniabot niya ang kanyang kamay kay Ibarra] T. Isang araw. Nahalata ng mga indiyo na ang artilyero ay hindi marunong bumasa ni sumulat.

Sumisilip si Maria Clara sa tuwing may magdaraang sasakyan sa tapat ng kanilang bahay] KAPITAN TIAGO: Mas makabubuti nga sigurong magbakasyon ka muna para makalanghap ng sariwang hangin. Don Crisostomo! [Nalaglag sa mga kamay ni Maria Clara ang kanyang tahiin. Saan mo gusto magbakasyon. Humihingal na kinuyom ng dalaga ang kanyang dibdib upang making] IBARRA: (mahiyang tanong) Kumusta na po si Maria Clara? [Natuwa si Maria Clara ng marinig na nagtatanong ukol sa kanya si Ibarra at hinagkan ang santong pinakamalapit. Si Kapitan Tiago panay buklat ng papeles. Ang tiya ay nagwawalis. Siya ay isang banal.Tinangka niyang kumilos ngunit hindi nangyari.SUYUAN SA ASOTEA MARIA CLARA: Nais ko pong umuwi na tiya.KABANATA 7. Sa loob ng apat o limang araw patutungo tayo sa Malabon ang iyong inaama y wala na sa San Diego. Mga yabag sa hagdanan ang narinig niya at tinig ng isang lalaki. Ang kurang nakita mo rito kagabi yaong pareng bata pa ay siyang bagong kura natin dito. . [Matapos bumulong at nagkurus ay nagtindig na si Tiya Isabel] MARIA CLARA: Aba! Ako y patatawarin ng Diyos na higit na nakakaunawa sa puso ng kadalagahan ng higit sa inyo. sa San Diego na lamang dahil mas malaki ang bahay doon at isa pa y malapit na ang pista. siya y namutla] KAPITAN TIAGO: Ikaw pala. TIYA ISABEL: Pinsan. Tumawa sina Kapitan Tiago at Tiya Isabel. Hindi ka na babalik doon kaya magpaalam ka nang tuluyan sa mga kaibigan mo. [Narinig niyang may isang sasakyang tumigil sa tapat at dahil dito. sa Malabon o San Diego? Ang mabuti pa siguro y bumalik na kayo ng Tiya Isabel mo sa Beateryo at kunin na ang lahat ng iyong damit. ano ang nangyari sa yo? [Kasabay ang pagpahid sa isang patak ng luha kay Maria Clara. Napangiti si Maria at nang abalahin ng Tiya sa paninilip si Maria ay naglambitin ito sa leeg ng matanda at pinupog ng halik] TIYA ISABEL: Lukang bata ito. Pagkatapos ay humanap ng isang butas. [Matapos ang agahan ay ipinagpatuloy ni Maria Clara ang pananahi. Tiya. nakita ang susian at dito y sumilip upang makita si Ibarra at mapagmasdan. Tumakbo si Maria Clara sa silid kung saan ang mga santo. Napahiya ito at tinakpan ang mukha ng kanyang bilugang bisig] TIYA ISABEL: Hala! Mag-ayos ka na at halika! Habang siya y nakikipag-usap sa iyong ama tungkol sa iyo halika na t huwag magpahintay ng maluwat.

hindi ko babasahin ang susunod. Lagi mo ba akong naalala? O sadyang naging makakalimutin ka na dahil sa mga magagandang dilag na nakilala mo sa iyong paglalakbay. Tinitigan ang binata at pumitas ng ilang bulaklak] MARIA CLARA: Yumao ka na. [Itinaas ang papel hanggang sa matakpan ang mga mata upang di makita ang binata ang kanyang mukha] MARIA CLARA: Aking--. sa loob ng ilang araw tayo y magkikitang muli. [Hindi na kumibo si Maria Clara. . tuyo at mabango] IBARRA: Hayaan ang iyong mga dahon ng sambong! Iyan lamang ang ibinigay mo sa akin. IBARRA: Iyan ba ang sulat ko sa inyo noong ako y paalis. mga pagdadahilang walang kabulunan! (Nakangiti) Huwag kang magalaw! Babasahin ko sa iyo ngunit lalaktawan ko ang iyong mga paunlak upang huwag kita pasakitan. pagka t isang kabulaanan. Namutla si Ibarra] MARIA CLARA: Bakit? Ano ang nangyari sa iyo? IBARRA: Ikaw ay nakapagpalimot sa akin na ako y may mga tungkulinkailangang matupad. Masiglang nag-uusap sa Kapitan Tiago at Ibarra ng lumabas ang Tiya Isabel na halos kinakaladkad si Maria Clara. Walang lugar na hindi kita kapiling. Bukas ay araw ng mga patay. binuksan ang kanyang kalupi at inilabas ang isang munting balot na papel na ang lamanay ilang dahong nangingitim. [Si Maria Clara naman ay maliksing dumukot sa kanyang bulsa ng isang munti t puting lukbutang sulat] MARIA CLARA: Tse! (Kasabay ng isang tapik sa kamay ng binata) Bawal ang humipo iya yisang sulat na namamaalam. Dapat akong magtungo ngayon sa aking bayan. MARIA CLARA. MARIA CLARA: Ako po ba ay nasulutan pa ninyo ng iba. [Napangiti si Ibarra. IBARRA: Paano kita malilimutangayong ang tinig mo y naririnig ko maging sa gubat ng Alemanya? Inusalusal ko ang iyong pangalan kahit saang dako ako mapadpad. Ialay mo ang bulaklak na ito sa libingan ng iyong mga magulang. [Babasahin ang sulat. Di matignan ni Maria Clara si Ibarra] [Nagtinginan sina Maria Clara at Ibarra. di na kita pinipigil.[Ang dalaga ay napaakay na parang bata at nagkulong sila sa kanyang silid. Lumabas sa asotea ang dalawa upang maiwasan ang alikabok na winawalis niya] TIYA ISABEL: Mabuti ngang dumiyan kayo sa nakikita ng mga kapitbahay. aking ginoo? IBARRA: At ano ang sinasabi ko sa iyo noon? MARIA CLARA: Madaming kasinungalingan.

Bukod pa sa kamuntikang hidwaan sa pagitan ni Ibarra at Padre Damaso. MP: Sa pagkamasunurin sa kanyang mapapangasawa at bibiyenanin. Tatapikin si Maria Clara] MARIA CLARA: Sa beateryo po para kunin ang mga gamit ko. kumusta ka? May maibabalita ka ba? P. .SIBYLA: Biyayaan sana kayo ng Panginoon ng mabuting kalusugan. P. Hindi totoong masamang tao si Ibarra.SIBYLA: Naparito po ako. Nagbabayad lamang ako ng mga utang. KABANATA 9. Panay kasinungalingan ang pinagsasabi nila.SIBYLA: Ano po naging desisyon ninyo? MP: Ang mamatay. higit na makabubuti rin namang ideklara niyang kaaway natin siya. pinatakas ng mga manlalakbay. pumasok si Maria sa kanyang silid.[Umalis ang binata. operasyon sa tanda kong ito? P. ang dalagang anak ni Kapitan Tiago. At kung sumablay man. Bilisan mo Maria at baka mahuli tayo. [KATOK!] MATANDANG PARI: PASOK. P. Para lalong mapabuti ang banal na korporasyon natin. Dinatnan ni Kapitan tiago umiiyak si Maria Clara sa piling ng isang larawan ng birhen] KAPITAN TIAGO: Hala! Magtulos ka ng dalawang kandilang mangahati.MGA BAGAY BAGAY TUNGKOL SA BAYAN PADRE DAMASO: Saan kayo pupunta? [Habang pasakay sina Maria Clara & Tiya Isabel sa karwahe.DAMASO: Santiago mag-usap tayo nang masinsinan.DAMASO: (pabulong) Tingnan natin kung sino ang higit na makapangyarihan. nakasisiguro tayong katawan at kaluluwa natin siyang maaangkin. Isang mabuti at may paninindigang binata siya. higit kong gugustuhin ang mga atake kaysa sa mga walang katotohanang papuri ng mga kaibigan.Damaso sa bahay] TIYA ISABEL: Baka may sermon pinag-aaralan. [Papasok si P. Reberendo upang ibalita sa inyo ang kinalabasan ng misyong ipinatrabaho ninyo sa akin. Totoong dumadanas ako ng maraming paghihirap subalitmarami rin naman akong pinapaghirap. P. At ikaw. MATANDANG PARI: Ooperahan daw ako Hernando. papakasalan din ng binata si Maria Clara. isa para sa Poong San Roque at isa naman sa kay San Rafael. tingnan natin.

LALAKI2: Pare-parehon bagong libing ang mga yan. kailangang maghugas tayo ng ating mga kamay. Sa ibang lugar na tayo maghukay bagung-bago pa yan. sasabihin ng gobyernong kinakalaban tayo sapagkat nagiging sagabal sa kalayaan ng bayan.] LALAKI1: OY (Naninigarilyo). KABANATA 12. Darating ang panahon wala nang papasok na salapi sa simbahan. Reberendo? MP: Tandaan mo ito. ayoko nang maulit pang muli ang ganitong kabalbalan. Di na natin dapat pa dagdagan ang mga naipunla nating kasamaan. P. Darating din tayo sa oras ng pagharap a panginoon. P. Naging masakim tayo sa pagpapataas ng buwis sa lahat ng lupain natin. ginigising tayo ng mga atake at kritisismo. LALAKI1: Ayoko na May dugo pa ang mga buto! At ang buhok.SIBYLA: Pero kung magising ang gobyerno natin at magkainteres sa maraming bagay na nakukuha natin. hindi na medaling mapaniwala natin ang lahat. Madilim ang gabi noon. [Paikot ikot si Tiago at napahinto ng may naalala. Kapag kinalaban na tayo. lalagpak tayo na katulad ng paglagpak natin sa Europa. At sa pagdating na maghirap tayo. Malakas lang tayo at makapangyarihan habang pinaniniwalaan ng bayan. Nag-iisip at natututo na ang mga Indio. Bukod dyan. Nakapapandaya ang mga eksaheradong papuri. hindi malayong may isang Pilipinong maging lubhang mapangahas na imbestigahan ang mga biyayang napupunta sa atin.DAMASO: Pinagsabihan na kita Santiago. nakapagpapahimbing ito sa atin. LALAKI2: Masyado ka naman maselan kung ikaw pa ang humukay ng ginawa mo isang bangkay na 20 araw pa lang nailililibing. MP: Kung may magkamaling isa man. kahabag-habag ang mangyayari sa kanya. Hindi pa siguro huli ang lahat. Dali dali itong pumasok sa silid dasalan at pinagpapatay ang mga kandilang pinasindihan nya] KAPITAN TIAGO: (sa sarili) May panahon pa.SIBYLA: Subalit ating-atin pa rin po ang marami nating lupain sampu ng mga bahay paupahan natin. Hindi sana nangyari ang lahat kung naging madalas ang paghingi ng payo ng iyong anak sa kanyang ninong.SIBYLA: Iyan po ba ang paniniwala ninyo. MP: Lahat ay maaaring mawala tulad ng pagkawala ng mga ari-arian natin sa Europa. umuulan namatay pa ang aking ilawan. . Napakahaba pa ng lalakbayin niya. LALAKI1: (Nangilabot) Nakakakilabot naman ang sinabi mo.P. Sa labas ay kinukutya tayo at kapag dumating na ang panahong maging kapuna-puna na ang ating mga kahinaan.TODOS LOS SANTOS [Sa sementeryo may dalawang lalaking naghuhukay. Nagigising na ang bayan! P.

LALAKI1: Anong ginawa mo sa bangkay? LALAKI2: Para kang guwardyang sibil kung magtanong.LALAKI2: Natanggal ang mga pako sa ataul kaya t lumabas ang kalahating katawan ng bangkay saksakan ng baho ang bangkay at binuhat ko pa iyon sa gitna ng malakas na malakas na ulan. (Nilapitan nila ang lalaking nakatingin sa kanila. UTUSAN: iyon nga! iyon nga! SEPULTURERO: sinunog ko ang krus . Ang utos sakin ang kurang malaki. Hindi ko nagawa dahil malakas ang ulan saka malayo ang libingan ng mga intsik. nabiyak! hindi ako makatutulog mamayang gabi. tanda ko pa.) SEPULTURERO: Isang krus na may dibuho t may taling uway.. may isang bato sa tabi. LALAKI2: (Napahalakhak at tinanaw ang umalis) (Unti-unti nang dumarami ang mga nagluluksang tao sa sementeryo) KABANATA 13. malaki (natutuwang sagot at saka bumaling kay Ibarra na bahagyang natutuwa rin. ilibing ko sa libingan ng mga intsik ang bangkay na hukayin ko. LALAKI1: (Umahon sa hukay at nangilabot pa lalo) Ayoko nang maghukay..nataman kong isang bungo. LALAKI1: (Hindi makapaniwala) Bakit mo ginawa iyon? Bakit mo hinukay ang bangkay? Sinong nag-utos sayo? LALAKI2: Sino pa kundi ang kurang malaki.ANG BADYA NG UNOS [Bumaba ang karwahe si Crisostomo Ibarra sa tapat mismo g sementeryo at kasama ang kanyang utusan na nagtungo sa loob] UTUSAN: Hindi ko po masyadong nadalaw ang libing ng inyong ama dahil sa aking pagkakasakit. Dito nga. Ang sabi po ni kapitan Tiyago ay ipinagpagawa niya ito ng isang nitso-natamnan ko ng bulaklaking halaman ang libing ng inyong ama at nilagyan ko rin ng krus na ako mismo ang gumawa. Nag-alis ng salakot ang sepulturero) UTUSAN: Pakisabi po kung aling hukay ang may tandang krus. SEPULTURERO: Isang malaking krus? UTUSAN: Opo. maikli ang hukay ginawa ng ilang magsasaka may sakit kasi ang sepulturero tatanungin natin siya ano ang ginawa sa krus.

KAPITAN: PILOSOPONG TASYO: KAPITAN: Mukhang Masaya kayo? Talaga po. Natutuwa ako dahil ako y may inaasahan. may dalang isang taling mga kandila at nakabastong may borlas na sagisag ng awtoridad. Ang kurang namamalo. UTUSAN: wala pang isang taon mula nang nalilibing diyan ang hinahanap naming. Bagamat wala na itong krus ay nasisiguro kong natatandaan ninyo kung saan ito? SEPULTURERO: Pero wala na rin po ang bangkay. (namutla at nanginginig) IBARRA: (Matagal na tinitigan ng matalim ang sepulturero) Isa ka lang kapuspalad! (dali-daliang umalis) [Palubog na ang araw.IBARRA & UTUSAN: Sinunog? SEPULTURERO: utos po ang kurang malaki. Hindi po siya kasama ng mga tsino. si Padre Damaso [Tumalikod si Ibarra at mabilis na tinungo ang kanilang bahay. Doon ko po inihulog sa ilog. Kapitan. Makulimlim ang langit. bakit ninyo huhukayin? SEPULTURERO: may isang babae na po akong inilibing diyan. si padre garote. IBARRA: Nasaan na po ang puntod ng aking ama. PILOSOPO O BALIW? Scene 1: Sa may simbahan nakatagpo ni pilosopong Tasyo sa may simbahan ang isang lalaking naka Amerikana ng alpaca. halos isang linggo lamang ang nakalipas. pero umuulan nang gabing iyon at dahil mabigat ang katawan (din a nakapagpatuloy) IBARRA: Ginawa mo iyon? (galit) SEPULTURERO: Huwag po kayong magalit. Nakatitiyak ako ang pinalitan ko. Sa matandang tahanan] Ibarra: (Sumugod at padaklot na sinunggaban ang kura sa balikat) Anong ginawa mo sa aking ama? PADRE SALVI: (Namutla t nangatal. Parang nakakakita ng multo) Nagkakamali kayo wala akong ginawa sa iyong ama! IBARRA: Anong wala? (Ipatuloy na idiniin ang kanyang kamay hanggang sa mapaluhod ang kura) PADRE SALVI: Wala. ipinahukay sa akin ng kurang malaki ang bangkay na hinahanap ninyo para sa libingan ng mga intsik. Tinulungan ng utusan na makatayo ang prayle] KABANATA 14-SI TASYO. At ano naman yon? .

Namutla ang gobernadorsilyo at naibulong:] Hesusmaryosep! Mahal na Sta. tinanaw niya ang langit.] PILOSOPONG TASYO: Sasabay na ba kayong umuwi sa akin? May masarap na hapunang inihanda ang inyong nanay. [Nahahabag na minasdan ang dalawang batang patungo sa hagdanan ng koro. Kakalembangin ko muna po ang kampana sa alas diyes. Paalis ng simbahan. inaantay ko rin po ang sweldo ko para ibigay ko kay nanay. Pero higit pa diyan ang aking hinihintay. Ano yon? Mga kidlat! Bakit di pa ninyo hilingin na magunaw ang mundo? Nararapat yan sa inyo at sa akin . at nagbayad sa mga repeke ng kampana. pero nagpagawa lang kayo ng kuliling na alay ninyo kay Santa Barbara.] KAPITAN: PILOSOPONG TASYO: KAPITAN: PILOSOPONG TASYO: KAPITAN: PILOSOPONG TASYO: Para ba yan sa mga kaluluwa o sa mga kandila? [ Hindi na hinintay ang sagot nang Makita ang dalawang bata roon: Ang isa y may 10 tang gulang at ang isa pa y magpipito. Pinagpatong na dalawang malalaking mesang napalilibutan ng kandila sa mga kandelabrang kahoy. Pati kayo y pinakiusapan ko rin.sa ating lahat! May sampung taon na akong nakikiusap sa bawat bagong kapitan na bumili ng aparatong panghuli ng kidlat. Natatakpan iyon ng maitim na telang may puting liston at may pintang mga bungo sa magkabila.] Sana y huwag kumidlat.PILOSOPONG TASYO: KAPITAN: PILOSOPONG TASYO: Ang bagyo! Gusto yata ninyong maligo? Maligo? Hindi masama. Pero napatunayan sa pag-aaral na mapanganib magpatugtog ng kampana kung may unos.] [nagtatayo ang mga sacristan ng tumba. Barbara! [humalakhak si Tasyo. kaya nag-iba ang altar at relo roon? May nagawa ba ang kuliling ni Santa Barbara? [gumuhit noon ang isang kidlat sa langit. Huwag kayong lalapit sa kampana kapag bumagyo.. Yan ang kailangan nating lahat. Pinagtawanan ako t ang binili ay mga paputok at kwitis. Hindi ba t tinamaan ng kidlat ang kampanaryo si Binyang. Mag-iingat kayo sakampanaryo. BATA 1: PILOSOPONG TASYO: .

] PILOSOPONG TASYO: BINATA: Ano po ba ang inyong binabasa? Isang librong popular ngayon: las Penas Que Sufren las Benditas Animas del Purgatorio! [habang nakangiti] Totoong matalas ang isip ng kumatha n yan [habang pumapanhik sa bahay] PILOSOPONG TASYO: [Mainit na tinanggap si Pilosopo Tasyo ni Don Filipo at ng asawa nitong si Donya Teodora Vina. Doo y walang magsasabing ako y magnanakaw. Narinig ang tunog ng kampana] . Ako rin po ang humarap sa Kapitan Heneral nang walang nagsalita. DONYA TEODORA VINA: [Iniba ang paksa ng usapan] Ipinagpamisa niyo ba ang namatay niyong asawa.kasama si Nanay hindi ako matatakot. pati awtoridad sa pagtampalasang ginawa sa isang bangkay. [Gigil na kinagat ang dulo ng lubid at bigla itong hinatak. naghihintay ng dalangin ng mga buhay para mahango sila sa Purgatoryo. Nangilabot siya siguro nang malaman kung saan napunta ang mga labi ng kanyang yumaong ama! Tandaan po ninyong isa ako sa anim na nakipaglibing sa yumao. higit na dapat pahalagahan ang isang mabuting tao kung buhay siya kaysa kung patay na.[Nag-iisip na pagawi sa labas ng bayan ang matanda nang may mag-anyaya sa kanyang isang binatang nagbabasa ng libro sa may bintana ng bahay. gaya ng nasabi ko kahapon? [pangiting umiling si tasyo] Sayang! May kasabihang hanggang alas diyes ng umaga bukas makatitigil ang kaluluwa sa mundo.ANG MGA SAKRISTAN [Sa kampanaryo at may hawak na dulo ng lubid ang bawat isa] BASILIO: Hilahin mo ang lubid mo.. ] PILOSOPONG TASYO: DON FILIPO: PILOSOPONG TASYO: Nakita ba ninyo sa sementeryo ang anak ni Don Rafael? Nakita ko siya nang bumababa sa karwahe. KABANATA 15. o gaya ng sinabi ng kura: na ang isang misa ngayon ay katumbas ng lima o anim na misa sa mga ibang araw ng taon. Crispin! [Mahinang tunog ng kampana tapos isang dagundong ng kulog] CRISPIN: Kung nasa bahay sana tayo. Gayong sa paniwala ko. Hindi papayag si Nanay kapag nalaman niyang pinapalo ako dito.Aba y samantalahin natin ang ganyang pagkakataon.

Di na nya ako pababalikin sa kumbento di na ako tatawaging magnanakaw. Mabuti pa y ninakaw ko na lang. sumbrero. Bayaran mo na Kuya! BASILIO: Naloloko ka na ba Crispin? Walang makakain si Nanay. Tatlong beses akong pinagmulta. Sabin g matandang Tasyo. Inaantay po kami ni Nanay ng alas otso. Kung ninakaw ko yun.mamamatay sa lungkot si Nanay.dumito ka sa kumbento ngayong gabi hangga t hindi mo inilalabas ang ninakaw mo. Dalawang onsa raw ang ninakaw mo. . paying. Sayang... may inihandang masarap na hapunan si Nanay.hindi pa ako nakapagnakaw. CRISPIN: Masarap na hapunan! Di pa ako nanananghalian. pagkain at damit para sa yo at Nanay. Ngunit maaaring makabili ng tsinelas.di maaaring bilangin sa tatlong araw. BASILIO: (pasigaw na galit) CRISPIN! CRISPIN: Wag kang magalit Kuya. Kuya? Gusto ko sanang magkasakit bukas matagal para alagaan ako ni Nanay. di na ako papaluin. Ayaw nila akong pakainin hangga t di ko inilalabas ang dalawang onsa. Tatlumpu t dalawang piso yon! Tatlumput dalawang kamay. Kuya.CRISPIN: Ganito na lang ba tayo.wala sa kumpas ang pagkalembang mo sa kampana. Basilio. (IIYAK) Umuwi kang mag-isa mo. [Titingin si Crispin kay Basilio na parang nagmamakaawa] BASILIO: Pero may pahintulot na po kami. mailalabas ko. Sinungaling silang lahat! Sinasabi pa nilang masama ang tatay natin. CRISPIN: Naniniwala ka ba? Ipapakita ko ang aking mga latay... BASILIO: (nagbuntung-hininga) Hindi ka naman mamamatay. Crispin. BASILIO: Wag kang umiyak. Ikaw man. ang butas kong bulsa. CRISPIN: Bayaran mo na ang sabi nilang ninakaw ko para di nila tayo tawaging magnanakaw. Sabihin mo kay Nanay maysakit ako. [Aakyat ang Sakristan Mayor] SAKRISTAN MAYOR: Minumultahan kita ng 2 real. At ikaw.pamasko sa akin iyon. Inaalala ko. sabi ng sakristan mayor. Kinuha pa sa akin ng kura kahapon. BASILIO: Wag Crispin! Mamamatay tayo sa gutom. papatayin niya ako kapag di ko nailabas ang pera. CRISPIN: Magkano ang ibabayad sa yo ngayong buwan? BASILIO: Dalawang piso. Maniniwala sa atin si Nanay. May damit sana kayo ni Nanay kahit namatay ako. Ayaw kong umuwi. Sabin g kura.. Wala akong naging pera kundi isang cuarto. Crispin. CRISPIN: Naku! Ang dami. magkasakit ka rin para magkasama tayo.. magagalit si Nanay pag nalaman niya..

Papatayin nila ako. Maririnig ang dalawang putok] KABANATA 16: SI SISA [Sa bahay] Sisa: Asawa: Gusto ko sanang ipasok bilang sacristan ng simbahan si Basilio. at magugustuhang pigain ang sariwang kamatis pangsawsawan ni Crispin. alas-diyes! BASILIO: Bawal pong maglakad pagdating ng alas nuwebe. Tiyak na maglalaway si Basilio kapag nakita ito sa hapagkainan. Siguradong mapapalunok sa tawilis.] [Nanahimik si Sisa at nalungkot nagsasaing at nag-iihaw ng tatlong tuyong tawilis si Sisa. Siguradong gutom na guton na sila. SAKRISTAN MAYOR: Gusto mo ikaw ang masunod? [Hahawakan ang braso ni Crispin at kakaladkarin] CRISPIN: Wag mo akong pabayaan. Masaya habang nagluluto] Sisa:[nagsasalita ng mag-isa habang nag-iihaw. Magkano naman ang bayad diyan? [taray effect habang hinihimas ang manok panlaban. Malayo pa po an gaming bahay. [biglang dumating ang asawa nito.] [mag-isang nagsasalita] Paano na to. Para sa mga bata sana yung hapunan eh. At kinain ang pagkain na para sa mga bata. Maririnig ang sigaw ni Crispin Nanay. Naiwan si Basilio na hindi nakapagsalita at nakasuntok ang mga kamao. aalis na ako. Tig isa t kalahati na lang ang dalawang bata dito sa natirang tawilis. Kuya .SAKRISTAN MAYOR: Hindi alas otso ang uwi mo.] Asawa: Sisa: Asawa: Ang sarap ng hapunan ninyo ah. [Kinaladkad ng tuluyan si Crispin at nawala ang mga ito sa dilim. Buti na lang nakahingi ako kay Pilosopong Tasyo ng tapang baboy ramo at isang hita ng patong bundok. Pahingi naman oh.] Siguradong matutuwa nito si Crispin. [pagkatapos kumain] Sisa: Asawa: Sisa: Aalis ka na ba? Nais mo bang makita ang mga anak mo? ipatabi mo na lang ang pansugal ko. [harsh] [malungkot pero pilit na pinapasaya ang sarili. Hayaan mo sila. . Akin na ang kanila.

Hindi raw po ako makaalis hanggang alas dyis. Nanay!! Buksan ninyo ang pinto! Madali inay! Basilio: [binuksan ang pinto] KABANATA 17: Si Basiliio Sisa: Basilio: Anong nangyari anak?! [panic mode] Nadaplisan po ito ng bala nang barilin ng guwardiya sibil. Basilio: Pinaiwan po ng sacristan mayor si Crispin. Dumaplis po ang bala sa noo ko. gagaling din po ito. May mainit na kanin at pritong tawalis akong inihanda para sa inyo. kasi gabing-gabi na. Nauuhaw lang po ako. Si Crispin nga po pala. Pagdaraan ko nga sa may kampo. [naghihingalo] Huwag kayong mag-aalala nanay. Pinaputukan. Mga walang pusong sundalo. inay. Naku po ang anak ko (luhaan). umawit ng kundiman] [napansin niyang may itim na asong balisang-balisa naaalialigid sa labas ng bahay. nagdasal siya sa dahil sa takot] Sisa: Mahal VIRHEN. Hindi man lang sila nakaalalang may mga inang naghihintay sa mga batang paslit na katulad mo? Sisa: (Ginamot ni Sisa ang noo ni Basilio) Sisa: Basilio: Sisa: Kumain ka na anak. Naghanda ako ng masarap na pagkain para sa inyo pero dumating ang tatay ninyo. Baka ako hulihin ng mga gwardya sibil.] Iniwan mo si crispin sa simbahan at duguan ang iyong noo. Sabihin mo kung ano ang talagang nangyari. Inisip ko pong baka hulihin din ako tulad ni Pablo na nagkasakit sa matagal na palo at hambalos na ipinarusa sa kaniya sa kulungan. sinigawan po ako ng mga sundalo ng quien vive. Hindi po ako gutom. lalo na si Crispin. anak. Alam kong ayaw mo ng tawilis anak. [naghintay sa pagdating ng mga anak]. Tumakas po ako. Isang hibla na lamang at maaaring nawala ka na sa buhay ko. Tumakbo po ako. protektahan niyo sana ang aking mga anak sa anumang kapahamakan.[ipinatong niya ang mga isda sa ibabaw ng mainit na kanin habang naghihintay. . naiwan sa simbahan! Sisa: Naiwan?! [niyapos ni Sisa si Basilio at hinagkan ang duguang noo.

] Kusinero: May sakit ang kura. Basilio: (Nagdasal sila at pagkatapos humiga si Basilio sa tabi ng ina. Hindi na siguro ako magtratrabaho sa kura. Basilio: . Wala po naman akong kinikita roon. titiyakin daw niyang magsasama-sama tayong muli. Mangingisda rin ako at mangangaso. Patatabain po natin ang baka. Magiging Masaya tayo. Magprisinta nalang ako sa anak ni Don Rafael na kasimbuti din daw ng ama. Hindi na po ako magsisilbi sa kura. kaltas sa maliit na suweldo namin. Makakakain na tayo nang masarap at makapagbibihis nang magara.Basilio: Dumating po ang tatay? (parang galit ang tono kaya nalunkot si Sisa) (dali-daling idinagdag ni Sisa:) Sisa: Oo. Kailangang managot ang mga anak ninyo. lalapit ako sa anak ni Don Rafael at magmamakaawang maging pastol ng mga baka t kalabaw niya. Pag galling ko. hindi niya ako lupa na matatamnan ng tubo o mais. Ipangangahoy ko rin sina Don Rafael. Gutum na gutum siya kaya hinayaan kong ipakain sa kaniya ang inihanda ko para sa inyo. tumuloy sa kusina. Kung maayos po ang pagpapastol ko. kung lagi raw kayong magiging mabuting bata. hindi ko po sinasadya. Alam mo bang itinanong kayo ng ama ninyo? Gustong-gusto niya kayong makita. (Napaisip si Basilio) Basilio: Inay. Bugnutin ang kusinerong dinatnan at mga iba pang katulong. Kaninang umaga. Ginising ni Sisa si Basilio dahil umuungol siya) Basilio: Napaniginipan ko na may isang batang pinaparusahan ng kura. inay. Sabi niya. gaya ng ginagawa natin sa ating inahing manok. Saka kung magaling akong magtrabaho. pinapunta ako ng Kura sa konstabularyo. Maaaring manghuli pa ako ng kambinggubat. KABANATA 18 : MGA KALULUWANG NAGHIHINAGPIS [Dumating si Sisa na may sunong na bilaong puno ng mga gulay. Tiyak na katutuwaan po ako ng anak ni Don Rafael. Magugustuhan po ni Crispin ang sariwang gatas. Mamimitas din po ako ng mga prutas sa gubat na maaaring ipagbili sa bayan kasama ng mga gulay na aanihin natin sa likod ng bahay. dumating siya. maaari pa aakong gumatas doon. Baka nasa inyo na ang mga sundalo. Si Crispin na nagnakaw ng maraming bagay ay wala at sumunod kay Basilio. kamukha noon. Paglaki-laki ko. At si Crispin naman ay matuturuan bumasa kay Tandang Tacio. Ingatan mo ang mga anak mo na siguradong susunod sa yapak ng walang kwentang ama. baka mabigyan ako ng anak ni Don Rafael ng isang baka. Pero hindi po kaya mabuti kung tayong tatlo na lamang ni Crispin ang magsama-sama? Umiiyak po kayo.

GURO: Nawawalan sila ng interes sa pag-aaral dahil kulang sila sa panghihikayat mula sa kanilang mga magulang. maistorbo mo pa ang may sakit na Kura. Itinakip ang mukha at di alam ang gagawin. IBARRA: Bakit hindi ninyo nagawang lutasin ang suliraning iyan noon pa? GURO: Pinipilit ko po. IBARRA: Ano ba ang higit na makakatulong sa kanila? GURO: Naniniwala po ako na makakatulong kung ang mga batang nagsisipag-aral ay magkakaroon ng isang gusali ng paaralan. napaupo sa upuan malapit sa mesa. Kadalasang ginaganap ang kanilang klase sa silong ng kumbento o sa tapat ng karwahe ng kura. Subalit dala ng maraming kakulangan ay hindi ito medaling nagawan ng solusyon. KABANATA 19. GURO: Wala kayong dapat ipagpasalamat. At kung may mga bata namang may interes sa pag-aaral ay nagiging sagabal naman sa kanila ang kahirapan.] Kusinero: Umalis ka na dito. Isa pa y kailangang maiwasto at maisaayos ang pagtuturo. Nais kong ipamukha kay Padre Damaso ang aking katuwiran ngunit ako y naawat ng sakristang mayor. Wala akong dalang rekomendasyon at ni wala rin akong baong salapi. IBARRA: Kung ganoon ay nais kong ipagpatuloy ang ginawang pagtulong ng aking ama sa halip na hanapin ko ang katarungan sa kanyang sinapit. umiiyak si Sisa. Sinabi iyon sa amin ni Tinyente Guevara. Naiistorbo ang kura kaya t madalas kaming nabubulyawan. Ako ang higit na may utang na loob sa inyong ama gayong ang nagawa ko lamang sa kanya ay ang makipaglibing. Nanginginig ang buong katawan. IBARRA: Sinabi ninyong tumutulong ang aking ama sa pagpapaaral sa mga bata? GURO: Opo ginoong Crisostomo. Napakabait na tao ni Don Rafael. Tunay na makapangyarihan si Padre Damaso sapagkat siya y maraming salapi at nakasandal sa malalaking korporasyon. Noong dumating ako rito y walang nakakakilala sa akin ni isa man. Isa pa y sinubukan ko silang turuan ng wikang Kastila at sila nama y nangatuto ngunit ako y ipinatawag ni Padre Damaso at ako y kanyang hinamak. IBARRA: Maraming salamat po ginoo. Mula noon ay higit kong pinagbuti ang pag-aaral ng wikang Kastila para patunayan sa kanya na ako y may karapatan at may kakayahang matuto ng wikang ito. bukod pa siya y pinakikinggan . Marahil ay higit niyang ikalulugod iyon. Gumawa ng paraan ang inyong ama upang magkaroon dito ng paaralan.[Di nakapagsalita si Sisa. Sa kanya umasa ang mga batang mahihirap na nagnanais makapag-aral.MGA SULIRANIN NG GURO [Kapwa nakaharap sa lawa ang guro & si Ibarra] GURO: Sa lawang iyan itinapon ang bangkay ng inyong ama.

IBARRA: Hindi kayo dapat mawalan ng pag-asa. DON FILIPO: Kaya nga naisip kong ako ang magharap ng kahilingan ng mga matatanda. Naniniwala si Pilosopong Tasyo na kakalabanin ng matatanda anuman ang ating imungkahi kaya t ang ibibigay nating mga plano ay ang bagay na hindi natin gusting mangyari. [Pumasok si Ibarra at ang guro.ng iba pang may kapangyarihan dito sa San Diego. [Pagkatapos ng pag-uusap] TAO 3: Ngunit ang kura ay may planong iba. Tiyak na ipapatalo nila tayo para mapahiya sa nakararami anuman ang planong ihain natin. At higit ang aking kasiyahan nang mailipat si Padre Damaso ng ibang lugar at nagkaroon ako ng kalayaang gumawa ng ilang pagbabago sa pagtuturo. Hindi natin siya maaaring salungatin sapagkat maaari tayong ipabilanggo sa alkalde mayor. Dahil tiyak na inyong maiibigan ang mungkahi ng mga kabataan. Inimbitahan ako sa pulong ng tribunal. . hindi naman nangangahulugan na ang pinakahuli y walang kwenta ang magiging pahayag. isang lugar para sa mga matatanda (CONSERVADO) at mga batang lider (PARTIDO LIBERAL)] DON FILIPO: Tila nakakawalang tiwala at nakakapagduda ang ikinikilos n gating kapitan. Hindi maaaring ipagpaliban ang usapin tungkol sa gastusin at baka tayo guluhin ng oras. Ilang araw na lamang ang nalalabi bago sumapit ang kapistahan. sa likuran naman nila y paparating na ang kapitan] KAPITAN BASILIO: Bagamat ako ang unang magsasalita. [Tumayo si Don Filipo ngunit agad itong tinutulan ng matatandang conservador na sinang-ayunan ng isa] DON FILIPO: Sana y makinig muna kayo sa aking imumungkahi bago kayo tumutol. Ito marahil ang magagandang pagkakataon upang ihain sa kanila ang inyong mga suliranin.PULONG SA TRIBUNAL [Nahahati ang mesa. Nagturo ako ng kasaysayan at pagtatanim subalit muli akong ipinatawag ng kura dahil ang nais niya y pawing mga katesismo lamang ang aking ituturo. Wala silang kamalay-malay na ang planong ipapanalo nila ay siyang tunay nating balak. TAO 2: Walang problema iyon kung ang mananalo ay pawang mga kagustuhan ng matatanda. TAO 1: Ang kapitan ay nagpaiwan sa kumbento para kausapin ang kura. Nakausap ko si Pilosopo Tasyo at siya ang nagbigay sa akin ng dapat nating gawin upang mapagtagumpayan an gating pinaplano at hindi manaig ang kagustuhan ng matatanda. KABANATA 20. Ano ang magiging laban ko sa kanya gayong siya ang tagapirma upang makuha ko ang aking kakarampot na suweldo? IBARRA: Ngunit sa kabila po ng lahat ay nasisiyahan kayong may mga natuturuan kayong mag-aaral? GURO: Opo.

Kung nais maibalik ang sinasabi niyang perang ninakaw ng mga anak na ito. DON FILIPO: Nagsasakripisyo kami para sa isang mabuting bagay. KABANATA 21. Mangyayari ang inyong sinasabi alang-alang sa isang layunin bagama t nawalan kayo ng karangalan sa pagtataguyod ng isang bagay na masama.KASAYSAYAN NG ISANG INA [Palakad lakad si Sisa. natagpuan niya ang isang pilas ng damit ni Basilio na nakasabit sa dingding. Nagsasakripisyo na rin lang naman kayo para sa masama.TAO 4: Bakit hindi nyo agad sinabi? Ano ang kabuluhan ng pagpupulong na ito? TAO 5: Bawiin na lamang natin ang aming mga ibinigay na donasyon. Nasaan ang mga anak mo? Sa oras na magsinungaling ka ay itatali ka naming sa punong kahoy at saka babarilin.. Natigilan siya dahil natanaw niya sa hindi kalayuan ang 2 guwardiya sibil na tangay ang kanyang inahing manok] GS 1: Nasanan ang iyong mga anak? Ikaw ba ang ina ng mga magnanakaw? [Tututukan ni GS 2 ng baril si Sisa] GS 2: Wag kang magsisinungaling. Halughugin niyo man ang buong bahay ay wala kayong makikita sapagkat kami y mahirap lamang. Matagal ko na pong hindi nakikita ang bunso kong si Crispin. Nag-aalala at patakbong bumalik sa kalye. hindi magnanakaw ang aking mga anak. [Nakauwi si Sisa. Crispin! Mga anak ko! . Si Basilio y walang naibigay sa akin ni isang kusing. GS 1: Ibigay mo sa amin ang salapi na galling sa mga anak mo kung ayaw mong ikaw ang aming dadamputin. [Ibinilanggo si Sisa sa loob ng kwartel] ALPERES: Ang kura ang may kagagawan niyan. Maaari niyong gawin ang anumang maibigan ninyo subalit hindi lahat ng mahihirap ay magnanakaw. KAPITAN BASILIO: Hindi na maaari sapagkat ang lahat ng donasyon at abuloy ay naipagkaloob na. GS 1: Kung gayon ay ikaw ang dadamputin naming at dadalhin sa kwartel. SISA: Mga ginoo. SISA: Hindi ko po alam kung nasaan sila.umiiyak habang sinasambit] SISA: Mga anak ko. nasaan na kayo? Basilio. hingin niya kay San Antonio.

Padre. May kaugalian tayo dito. At isa pa y narito na siya. Kapansin-pansin rin ang kanyang pangangayat. Pagkaraan ng 3 araw. Kinikilabutan ako sa tinig niya na waring napakahiwaga. Bumaba siya sa karwahe at nagkasalubong sila ni Padre Salvi na papunta rin sa bahay nina Maria Clara. bakit? (nagtataka) Pakiwari ko y binabantayan niya ang lahat ng kilos ko. Ibarra: Isang kasiyahan sa bukid ang inihanda naming ang aking mga kaibigan. sa bintanang nakaharap sa lawa at napapaligiran ng puno ng suha at bulaklak ng ilang-ilang. Tao 2: Setting: Labas ng bahay ni maria Clara.) Padre Salvi: Malamig ang hangin dito sa labas. Maaari po ba kayong dumalo? . Ibarra: -Inimbita ni Ibarra ang kura sa kasiyahan.KABANATA 22: LIWANAG AT DILIM Setting: Ang mga tao ay naghahanda para sa pista at nag-usap usap. Tao 1: Madalas siyang natitigilan kapag nagmimisa at hindi na rin nakikipag-usap pagkatapos ng misa. Ibarra: (Papunta si Padre Salvi kina Crisostomo Ibarra at Maria Clara. Setting: Sa loob ng Bahay. Napipilitan ang ngiti nito.. Ibarra: Maria Clara: Ibarra: Maria Clara: Ipapahanda ko ang lahat ng kailangan bago magbukangliwayway Ayokong makasama ang kura. -nagtagpo ang magkasintahan sa bintana parte. Maging sina Sinang at Andeng ay nakababalitang hindi raw masyadong kumakain ang kura at tila napapabayaan ang sarili. Natatakot ako sa kanyang mga tingin. Itinatanong niya sa akin kung hindi ko raw ba napapaniginipanang sulat at ang aking ina. dumating si Crisostomo Ibarra. Madalas ay hindi ko maunawaan ang kanyang mga sinasabi. (emotion: nagtataka) Ang talagang nakakapagtaka ay ang pagliliwanag ng kumbento sa tuwing bibisita siya sa bahay nina Maria Clara. Napakasarap lumanghap ng sariwang hangin. (takot) Ngunit hindi maaaring hindi natin siya kumbidahin. baka kayo magkasakit. Hindi ba kayo natatakot magkasakit o magkasipon? (Nginig ang tinig ng kura at hindi siya makatingin ng diretso sa dalawa) Maganda ang gabi.

Iyo po ang napiling lugar ng mga dalaga. Ibarra: Lalaki: Ibarra: Lalaki: Ibarra: -Naglakad na ang 2 hanggang sa tuluyang nawala. Subalit may dalawang araw ko ng hinihintay ang iyong pagdating ditto sa bayan ng San Diego. malugod kong tinatanggap ang iyong paanyaya. Sumabay kayo sa akin sa paglalakad at saka ninyo sabihin ang inyong pakay. Padre Salvi: -Nagpaalam na si Ibarra kay Maria Clara Ibarra: Maria Clara. Hindi ganyan ang dalagang pilipina noon kapanahunan namin. malapit sa puno ng balite. May kailangan kayo sa akin? Tinatawag nila akong tulisan kaya t wala isa mang nagnanais tumulong sa akin. Padre Salvi mauna na po ako sa inyo. Lalaki: hindi po ninyo ako nakikilala. Magkita nalang tayo bukas. ginoo? Nais ko pong humingi ng tulong sa inyo. KABANATA 23: ANG PANGINGISDA Setting: Patungong Lawa (madaling araw) -naglalakad na patungo sa lawa ang magkakaibigan. Para patunayan na ako y walang sama ng loob sa iyo dahil sa nangyari. Kasama ang mga katulong na babae na may dalang baong pagkain at kagamitan para sa piknik. Tiya Isabel: Baka nakakabulabog ang ingay ninyo sa mga natutulog pa. -Sinaway sila ni Tiya Isabel. Setting: Madilim na kalye -Isang lalaki ang sumalubong kay Ibarra habang siya y naglalakad. ginoong Crisostomo. huwag Kayong maingay. Nawawala po ang aking mga anak at nabaliw ang aking asawa. kadalagahang kasama ang kanilang mga ina at mga tiyahin.Padre Salvi: Ibarra: Saan magaganap ang kasiyahan? Sa may batis po sa gubat idaraos. -natanawan nila ang paparating ng mga kalalakihan at ang isa y tumugtog pa ng gitara. (naglalakad na rin ang mga lalaki) Sinang: Tila may ibig mamalimos (pahiro) . Anong kailangan ninyo sa akin. aalis na ako.

Pumayag ka na. Ina1: Hindi kaya umuulan (nagaalala) Albino: Huwag kayong mag-alala dahil marunong po akong lumangoy. Sige na. Si C. [pinipilit] Malulungkot ang aking mga awit. maaari mo bang awitin ang kundiman ng pinag-iisang dibdib? Paumanhin. Dumating na siila sa isa sa mga baklad Tiya Isabel: Ihanda na ang paasim sa sabaw. [Si Andeng ang sumunod sa utos.] Iday: Victoria: Victoria. maaari ka bang umawit? Oo nga. Ok lang yan. [kinukulit] Iday at mga kasamahan: Sige na Victoria Victoria: Sinang: Lahat: Maria Clara: Lahat: [tumatanggi] Si Maria Clara na lang. Naging pares-pares ang magkakatala sa Bangka. Si albino lumapit kay Victoria... Hiniling niya si Victoria na awitin ang kundiman ng pinag-iisang dibdib.! . [dumating si C. Clara.. -samantala. Ibarra at nakihalubilo] [sasakay na ng Bangka/sa bangka] [sumakay na sila sa Bangka(2bangka meron: isa sa mga babae at isa sa mga lalaki)] Tiya Isabel: Magsipagdasal tayo. Ibarra ay tumala kay M.] [Si Iday ang tumugtog ng alpa.nagbigay galang ang mga binata samntalang naging pino na ang kilos ng mga dalaga ng nasa harapan na nila ang mga ito. -ang bangkero ay tahimik lang na nagsasagwan. Albino: Takpan mo ang tapal sa tapat sa tabi ng paa mo at may butas. -nagsigawan ang mga babae nang malaman na may butas ang Bangka nila lumipat ang ilang mga lalaki sa Bangka ng mga babae.. sige na. Delikadong mapasukan ng tubig. pero ayaw ko. kailangang maihulog na ang mahuhuling isda sa kumukulong sabaw. Maria Clara. Nilagyan niya ng paasim na kanyas at kamatis ang sabaw. papunta sila sa baklad ni kapitang tiago. ay kinausap ni albino ang katabing binata.

ang iba naman napaiyak. [si leon tumulong sa pagsalok ngunit nagulat siya dahil ang tumambad sa kanya ay isang buwaya. nantalaban o nagpapasag ito kaya nahulog sa tubig ang buwaya kasama ang bangkero.] Leon: Buwaya? May buwaya sa baklad na ito? [ang bangkero ay kumuha ng lubid at tumalon sa tubig. Walang pumalakpak. napatay na rin sa wakas ang buwaya. tumalon na rin ang ilang mga lalaki para tulungan ang dalawa pero bago pa man sila makalapit sa dalawa. Naiahon ng bangkero ang buwaya sa baklad pero habang tinatalian na ang bunganga. Nagulat ang mga tao. Kumanta na siya. Nagulantang sila ni albinodahil sa pag-ihip nito na ubod ng lakas sa tambuli. hindi kayo dapat nagging mapusok.] Andeng: kumukulo na ang sabaw! [isang mangingisda ang nagsalok ng isda sa baklad. Nagsigawan ang lahat. (natigilan si Ibarra dahil bigla niyang naalala ang amang itinapon ang bangkay sa ilog.] Mangingisda: Nakapagtataka. (laslas ang lalamunan at tiyan ng buwaya)] [si Maria Clara ay hindi halos makahinga dahil sa ginawa no Ibarra. Nagsigawan at natakot ang mga nanduon. Natulala ang mga nakatingin. bago pa mag-undas huling pinandaw ito.[napapayag nila si Maria Clara.) Nasa piling na ako ng aking pamilya.] [ang lahat ay natuwa sa pagkaligtas ng dalawa ang iba y nagtawanan. Nagulat ang lahat] [pumula ang tubig pagkatapos. Nagpalakpakan ang lahat. (mababa ang tinig). Nagbalik ang tawanan ng mga tao. paano kung ikaw ang napahamak?! Kung napahamak ako at sinundan . Maria Clara: Ibarra: ..] [tumalon si Crisostomo na may hawak na patalim. Tahimik na nakinig ang lahat.] Bangkero: Ibarra: utang ko sa inyo ang aking buhay.] 2 kasamahan: sino ang binatang iyon? [saglit na lumitaw ang ulo ng bangkero na hatak ang dulo ng lubid. Wala siyang nahuli ni isang isda kahit paulit-ulit na siyang nagsasalok. Hindi ninyo dapat biruin ang ganoon na lamang ang kamatayan.

victoria. *GUBAT* [pagdating ni padre salvi sa gubat ay pinabalik na ang sasakyan at nagtuloy ng nag-iisa sa gubat ] Padre salvi: umalis ka na at iwan mo na ako ( sabi nya sa kutsero ) [ naglakad sa gubat na madilim si padre salvi at bigla siyang nahinto pagkarinig ng masayang halakhakan at sariwang mga tinig ] Maria clara: titingnan ko kung ako'y makakatagpo ng pugad ng gansa. Nagbabasa sila ng tubig hanggang tuhod ] [lumabas na si padre salvi sa kanyang taytan. at sinang na magsisipag sa ilug-ilugan. [si padre salvi ay nagtago sa isang malaking punong kahoy at nakinig] Sinang: ibig mo bang sabihin ay nais mong gawin sa kanya ang sa iyo'y ginagawa ngayon ng kura na nagmamanman sa iyo sa lahat ng gawi? Mag-ingat ka't ang paninibugho ay nakapamamayat at nakapanlalalim ng mata! [nakita ng padre salvi mula sa kanyang kinatatayuan sina maria clara. alperes. Ibig ko siyang tingnan nang di niya ako makikita. Nakilala na ba ninyo ang taong gumawa nun? . ako'y naligaw.KABANATA 24 SA GUBAT *simbahan * [pagkatapos ng misa ay nagbabasa si padre salvi ng mga natanggap na sulat sa kumbento at tila lalo pa siyang nalungkot at nanamlay at hindi nakakain. ibig ko siyang masundan sa lahat ng dako. don filipo] Padre Salvi : hanggang ngayon ay nakaratay pa rin si padre damaso. padre salvi at ilan pang gobernadorsilyo. Nahulog ba kayo? [puno ng galos ang mukha ni padre salvi] Padre Salvi: hindi. Gustong sundan ng padre salvi ang mga dalaga ngunit siya'y napahinto at hinanap ang ibang mga kasamahang pangkat] [nagtagpo sila ng alperes] Alperes : saan kayo nangaling padre salvi?. Pumunta tayo ng gubat kung saan may nagaganap na kasiyahan ng mga kadalagahan at kabinataan. [dumating si maria clara at ng unang ngiti niya'y inukol kay ibarra. ] Padre salvi: Ihanda na ang karwahe.

[ utos niya sa mga alila].] Ibarra: hanapin ang babaing iyan. tagapagpala ng mga kaluluwa! (puno ang bibig). maaalala ko pala. banal na tao!. at sa gayo'y ipinagising ninyong maaga ang aking sarhento upang ipahanap ang kwaltang nawala. . Alperes: mabuti pong sagot iyan. Ngayon. kaya't si padre damaso ay nahihiga ngayon! Sinasabing ang taong yaon ay siya ring magtapon sa inyo sa labak. pagkat pagkakita ni sisa sa alperes ay kumarimot ng takbo at nawala sa kagubatan. . ngunit tumango sa alperes. Ngunit ako po ang nanagot sa salapi. Don Filipo: siya si sisa na may apat na araw nang nasisiraan ng isip dahil sa pagkatakot at dinaranas na mga kahirapan. [dumating si sisa na marusing ang pananamit] Ibarra: pakainin ang babaeng iyan. [namagitan si ibarra] Ibarra: mga ginoo. [matapos ang pananghalian] . [di nasunod ang utos ng ibarra. Alperes: ayon sa nasabi sa akin ng don filipo ay nawawala ang dalawang anak ng sira. Ipagkakatiwala at ipagagamot ko sa isang mediko ang nabaliw na babae at sa pamamagitan ng iyong tulong at mga payo. Nawalan ang inyong reverencia ng ilang piso. Mabuti pong sagot iyan. ginoong alperes. kundi ang bumugbog sa daan kamakalawa ng hapon kay padre damaso? Mga tao: binugbog ba si padre damaso? Padre salvi: oo. ay ipinahanap ko ang kanyang mga anak. Nawawala po ba ang mga sakristan ninyo padre salvi? Padre salvi: [hindi sumagot. Naipangako kong ipahahanap ang kinaroroonan ng kanyang mga anak.Alperes: sino ba ang taong iyon padre salvi? Praile: sino pa po. [bumalik ang mga alilang inutusan ng ibarra upang hanapin si sisa] Utusan: hindi po namin natagpuan ang masusing na babae ginoong ibarra.] Alperes: nakapagtataka po iyan padre salvi[nangungutyang sabi]. nais kong isangguni sa inyo ang isang balak. dalawang sakristan ang inyog reverencia ang mawawala at kayo'y di naliligalig---(di natapos ang sasabihin at humalakhak) Padre Salvi: [natahimik ng ilang saglit].

.[may ilang grupo na naglalaro ng baraha. totoo ba iyan?!! (nginiwian ni sinang si albino) [lumapit si ibarra sa mga naglalaro] Ibarra: sino sa inyo ang nagkamit ng pinakamagandang sagot? Sinang: si maria clara! Si maria clara!. chess at gulong ng kapalaran] [si idang may hawak ng karitong kinalilimbagan ng apat na put walong tanong sa gulong ng kapalaran. hindi ba? kasinungalingan! (nagluluhang pasigaw na sabi) Maria clara: ano ang nangyari sa iyo? Sinang: tingnan mo. basahin ninyo ito: BALAK PAARALAN PINAGTIBAY. . Ang ipinatanong sa kanya ay: tapat ba at di nagbabago ang kanyang pag-ibig? At ang sagot ng aklat ay---. Inihagis ko ang mga dais at noo'y binasa sa aklat ni albino ang sumusunod: pag nag kabalahibo ang palaka!. Narito naman ang aking taong: magtatagumpay kaya ako sa aking binabalak? Sinang: walang saysay na tanong! [inihagis ng ibarra ang mga dais at hinarap pagkatapos ang pahina at takbucog kinababasahan ng sagot--] Albino: ang panaginip ay panaginip lamang. habang si claim naman ang nag-iingat ng aklat ng mga sagot. USAPIN NINYO PINASIYAHANG PANALO. [tinakpan ni maria clara ang bibig ng sinang at namumutla] Ibarra: kung gayon ibigay ninyo sa akin ang gulong (ibinigay sa kanya). Mga tao: ano ang ibig sabihin niyan? Ibarra: di ba ang inyong pinagkaisaha'y alayan ng isang handog ang nagtamo ng pinakamabuting kasagutan? (nanginginig na boses dahil sa pananabik) [maingat na hinahati ang pahatid-kawad sa dalawang bahagi] Albino: oo nga! Oo nga! .] Sinang: kasinungalingan iyan. [dinukot ng ibarra sa bulsa ang pahatid-kawad at nanginginig na binuksan] Ibarra: ngayo'y nagsisinungaling ang inyong aklat. narito ang tanong ko: kailan ako magkakaisip?.

. ako ang nagtamo ng masamang sagot. na siyang naging piloto ninyo kanina umaga. Sumakay ito sa karwahe papuntang bayan. Sinang: Kung gayo'y sa akin iyan.] Padre Salvi: ano ito? (kinuha ang aklat na kanyang tinunghan-tunghan) Leon: iyan po'y gulong ng kapalaran. ginoong ibarra. tinanggap niyo sa inyong pagpipista ang masamang tao. Ibarra: isang salarin--ang piloto?! Baka kayo nagkakamali!! Sarhento: hindi po.] Sarhento: walang kikilos sa inyong lahat! Babarilin ang kumilos! Ibarra: (tumayo at lumapit sa sarhento) ano ang inyong kailangan? Sarhento: ibigay sa amin ang salaring nagngangalang elias. at iyan ba ang piloto? Sarhento: iyan nga po. (iniabot niya kay maria clara ang kalahati ng papel) Magpapatayo ako sa bayan ng isang bahay-paaralan para sa mga batang lalaki at babae. (pagkabigay kay sinang ng papel. [at tinalikuran ni ibarra ang mga sibil] [ipinahanap ng sarhento sa kanyang mga kawal ang piloto sa lahat ng dako.Ibarra: kung gayo'y narito ang aking alaala. ginoo. ngunit di nila natagpuan. aanhin naman ninyo ang kalahating natitirang iyan? Ibarra: Ito'y ihahandog ko sa nakatapat ng pinakamasamang sagot. Ang piloto o ang elias na iya'y naparatangang muli ngayon ng pagbuhat ng kamay sa isang padre-Ibarra: a.] Sarhento: hanapin ninyo ang piloto sa lahat ng dako. [di pinansin ni padre salvi ang nagsalita at walang kibong umalis. Albino: Eh. Kawal: masusunod po. si ibarra'y lumayo na) [ipinagpatuloy ang laro ngunit lumapit si padre salvi at nahinto ang tawanan at salitaan. Padre salvi: hindi ba ninyo nalalamang kasalanan ang maniwala sa mga bagay-bagay na nasusulat sa aklat na ito? [galit na pinagpunit-punit niya ang aklat] Albino: lalo pong mabigat na kasalanan ang mangahas ng di kanya at laban sa kalooban ng may-ari. ayon sa sumbong sa amin.] Ibarra: wala akong tungkuling ipagbigay-alam sa inyo ang aking mga gawain! Sa mga kasayahang idinaraos namin ay tinatanggap ang lahat at kung kayo'y napaaga lamang ay naanyayahan din namin kayong makasalo sa amin gaya ng inyong alperes na dalawang oras ng nakaalis.] [dumating ang apat na sibil na may baril at pinamumunuan ng isang sarhento. Ang paaralang ito'y siya kong magiging handog! (sabi niya kay maria clara). . [tinitigang walang-kurap ni ibarra ang sarhento at sinagot ang buong pagkasuklam. .

Tao1: kung gayon. subalit. ginoo!'' CRISOSTOMO IBARRA: ''Naabala ko po ata kayo. matagal ko nang pinangarap iyan. o sa kapitan o sa iba pang may tungkulin? Maari nyo silang sundin. maari rin hindi.'' CRISOSTOMO IBARRA: ''Anong wika po kayo sumusulat?'' PILOSOPONG TASYO: ''Sa sariling wika natin na tagalog. tingin ko'y sinadya niyang gambalain ang inyong kasiyahan sapagkat hindi siya imbitado at dumating pang lasing ang kanyang asawa. Nga pala.. BAHAY NI PILOSOPONG TASYO) HABANG NAGLALAKAD SA LUPAIN.'' . Nais ko pong magpatayo ng isang paaralan at bilang pag-alala na rin ito sa aking kasintahan.'' PILOSOPONG TASYO: ''May maipaglilingkod ba ako sayo?'' CRISOSTOMO IBARRA: ''May nais lamang po akong isangguni sa inyo.'' (hangang-hanga habang tinitingnan ang isinusulat ni Pilosopong Tasyo ''Bakit po kayo nagsusulat ng isang heroglipiko?'' PILOSOPONG TASYO: ''Dahil hindi ako sumusulat sa aking panahon kundi nagsusulat ako para sa hinaharap. (MALAWAK NA LUPAIN. Ha! Para sa kanila. ang piloto bang iyon ay ang elias na sinasabing naghulog sa alperes sa labak? Mga tao: walang iba! Wala nang iba! [at natapos na ang kasiyahan at umalis na sa gubat) KABANATA 25.'' CRISOSTOMO IBARRA: ''Maari po bang gamitan ng heroglipiko ang wikang tagalog?'' PILOSOPONG TASYO: ''Maari. NAPAGDISISYUNAN NYANG PUNTAHAN ANG BAHAY NI PILOSOPONG TASYO. natatandaan mo ba yung pagkapatay sa buwaya? Opinyon ko lang naman. ang matatalino'y mga kapitan kahit walang pinag-aralan at walang ginawa kundi maging sunud-sunuran sa kura. Ha! Sa panahon ngayon na mababasa ang aking mga sinusulat.'' PILOSOPONG TASYO: (NAPANGITI) '' Ah. hay. PILOSOPONG TASYO: ''Nariyan pala kayo. Pangarap ng isang baliw. Ngunit ang susunod na salinlahi'y higit na matatalino at kung ito'y kanilang mababasa ay sasabihin nilang hindi pala lahat ay natutulog sa panahon ng kanilang mga ninuno.'' ''Bakit hindi kayo humingi ng payo sa kura. tiyak na hindi ito pahahalagahan at susunugin pa ito. At iisipin din ng mga tao baliw kayo dahil humihingi kayo ng payo sa isang taong napagkakamalan nilang baliw.'' CRISOSTOMO IBARRA: (NAPANGITI) ''Nais ko po sanang humingi ng payo sa inyo gaya ng ginagawa ng aking ama noong siya'y nabubuhay pa.. Higit na mabuti ang alpabetong tagalog kaysa wikang Latin. SA TAHANAN NG PANTAS SCENE 1.

'' CRISOSTOMO IBARRA: ''Hindi ko ba maaaring mahalin ng sabay ang Espanya at ang aking bayan? Bakit ako yuyukod kung hindi kailangan?'' PILOSOPONG TASYO: ''Sapagkat ang lupang iyong tinatakpan ay nasa kapangyarihan ng mga taong nagpapahalik ng kanilang mga kamay. Malalaman ninyo ang kanilang mga pagtitiis. Huwag muna ninyong gawin ang inyong plano hangga't hindi ninyo lubusang natatanggap ang kasawian ng inyong ama.'' CRISOSTOMO IBARRA: ''Nagpapahalik ng kamay? Nalimutan po ba ninyong sila ang may kagagawan ng pagkamatay ng aking ama? Hindi ko nais ipaghiganti ang aking ama alang-alang sa kapakanan ng relihiyon. iho.CRISOSTOMO IBARRA: ''Naniniwala ako na mangyayari ang aking plano na walang sagabal. Sumusunod lamang ang kamay sa idinidikta ng isip. Dalawa lamang ang maaari ninyong gawin.'' PILOSOPONG TASYO: ''Pipi ang bayan kaya hindi dumaraing. Salamat po ginoo. Ngunit hindi magtatagal ay darating din ang panahong iyon.'' PILOSOPONG TASYO: ''Matutuloy ang plano ninyo kung kayo'y makikipagtulungan sa mga taong sinasabi ko.'' CRISOSTOMO IBARRA: ''Matutulungan kaya nila ako at paniwalaang ang paaralang ipatatayo ko ang magiging tulay upang lumaya sa kamangmangan ang bayang ito at matuklasan nila ang pangangamkam ng kumbento?'' PILOSOPONG TASYO: ''Mabigo man kayo.'' CRISOSTOMO IBARRA: ''Nauunawaan ko ang inyong ibig sabihin. nakakatuwang ginawa ninyo ang nararapat ninyong gawin.'' CRISOSTOMO IBARRA: ''Parang isang pagmamalabis ang inyong pahayag.'' PILOSOPONG TASYO: ''Ang pamahalaan ay walang ibang pinakikinggan kundi ang kura. Ang nanunungkulan ay mapang-abuso. Sa katunayan ay wala pa pong bayang dumaraing. MAGKAMAYAN. Ngunit dapat ninyong malaman na ang mga nanggagaling sa utos sa itaas ay hindi ipinatutupad pagdating na sa ibaba. Ngayon din ay pupuntahan ko ang kura at sana'y hindi siya katulad ni Padre Damaso.. Ako'y papatungo na. Ang taong bayan ay maniniwala sa katuwiran at pamahalaang may mabuting hangarin.'' CRISOSTOMO IBARRA: ''Totoong makapangyarihan ang kura subalit hindi ako lubusang naniniwala sa mga mapang-abusong lakas at kapangyarihan. . ang yumukod sa mga makapangyarihan o hindi yumukod na kapalit ay kapahamakan.'' CRISOSTOMO IBARRA: ''Naniniwala na ako sa inyong sinasabi.'' PILOSOPONG TASYO: ''Hay.

Binaba ng ketongin ang dalang basket at lumayo. Ang paaralang ito'y kahalintulad ng isang paaralan sa alemanya na ang gumawa'y ang arkitektong si Ginoong R. Bakit naman kaya? SINANG: Ah! Ito ang bahay ng alperes. ang lalaking iyan ay isang ketongin. M. Kung ako ang arsobispo. Sa pinakagitna ng gusali ay magkakaroon ng daluyan ng tubig na tila magiging ulan. Ibarra at Tiya Isabel hanggang sa naabot ang kumbento] SINANG: Nakapagtataka. TIYA ISABEL: Ito namang bahay ay walang ilaw. Mayroon isang pagkakataon na may isang batang nahulog sa lubak. ipapakasal ko ang asawa ng alperes kay Padre Salvi at . Marami ang tumutulong kay Ginoong Crisostomo. ang isa'y para sa mga magaaral na lalaki at ang isa'y para sa mga mag-aaral na babae. Magiging padrino ang kura na humiling ding siya na ang magbabasbas sa paglalagay ng unang bato sa mismong araw ng kapistahan. Victoria. Pumunta si Sisa sa ketongin at hinawakan ang bisig] SISA: Halika at magdasal tayo. SINANG: Malungkat nga ang kura sapagkat iniisip ang gastos sa papakain ng maraming panauhin ngunit babawiin nito ang gastos sa mga katulong. nakasindi ang mga lumang lampara ngayon. Sinang. Sinasabi ng iba na dahil ito sa pag-aalaga sa kanyang ina.CLARA: Sa pagkakaalam ko y ayaw pasindihan ang mga iyan ni Padre Salvi upang tayo y makapagtipid. Maaaring dahil rin sa matagal na pagdudusa sa bilangguan at napilitang matulog sa mamasa-masang sahig ng bilangguan. Naglagay ang mga babae ng prutas. isda atbp] M. IDAY: Ang alam ko. [Napansin ang ketongin. TAO 1: (pasigaw) Ilayo ang baliw at baka siya ay mahawa.CLARA: Kaawa awa naman siya. Napahinto at napansin na rin ng iba.BISPERAS NG PISTA. .'' [Nagpalakpakan at nakipagkamayan kay Ibarra] CRISOSTOMO IBARRA ( KINAKAUSAP SI PILOSOPONG TASYO) : ''Ginoo. NOL JUAN: ''Ito'y isang malaking paaralan na nahahati sa dalawang bahagi. Ngayon ay araw ng mga patay.'' KABANATA 27.. Ipagdasal natin ang aking mga anak. Iday.SA PAGSAPIT NG TAKIPSILIM [Naglalakad sina Maria Clara. [Lumapit si Maria Clara sa basket at inilagay ang agnos.KABANATA 26. nawa'y huwag na kayong magalala. tinulungan niya ito ngunit sa halip na magpasalamat ay binugbog pa ito ng ama ng bata.

Maria Clara at Ibarra. . Ako y may halamanang may mga bulaklak. P. Hindi lahat ay masaya.TASYO: Napakalaki namang halaga ng misang ito. teka. P. At ang sa kumbento yan si Crispin. [Biglang kinaladkad ng isang guwardiya sibil si Sisa.[Lumayo ang mga tao] SISA: (sa ketongin) Nakikita mo ba ang ilaw sa kampanaryo? Iyan ang aking mga anak na si Basilio na bumababa sa lubid. Kailangan rin naman natin ito paminsan-minsan sa isang taon. Nakadungaw sina Kapitan Tiago. Tama kayo. higit na nakakaaliw ang sermon kaysa sa comedia lalo t si Padre Damaso ang bibigkas ng sermon. Hindi na nalalayo sa mga ibinabayad sa comedia na tatlong araw na itinanghal.SALVI: Sa ngalan ng ama. MAESTRO NG KAPATIRAN: Teka.TASYO: Nagtatapon lamang ng salapi ang mga tao. Napatahimik ang lahat at tumayo sabay pag-awit sa koro at muling pagtugtog ng kampana] P.TASYO: Nakasisiguro po ako dahil mukhang hindi kayo nakakaiintindi ng kahulugan ng comedia at ng misa. Para sa akin.] KABANATA 31.MAYOR: Masaya ang kapistahan dito sa San Diego.DAMASO: At ipinagkaloob mo sa kanila ang iyong mabuting espiritu upang sila y turuan at hindi mo inalis sa kanilang bibig ang iyong tinig at binigyan mo sila ng tubig upang mapawi ang kanilang uhaw. Para nga sa akin. Mukhang may lumalabas na pagkukumpara sa comedia at sa misa. Ngunit marahil kailangan ngang magpakasaya upang malunod ang pagdurusa.CLARA: Mas mabuti siguro tayo y umuwi na. Makikitang bumibili ng kandila ang mga tao] T.KINAUMAGAHAN [Maririnig ang tugtog ng banda. walang kaaliwan akong makukuha sa misa man o comedia. Dinalhan ko ng gulay ang kura. ng Espirito Santo. TAO 1: Tama kayo. [Tumalikod si P. ang kaluluwa ng nanonood sa comedia ay napupunta sa impyerno samantalang ang mga kaluluwa ng nakikinig sa sermon ay napupunta sa langit. Amen! [Prusisyon. Ngayon ang panahon ng paghihikahos at pangangailangan.TASYO.SA SIMBAHAN P. Pagkayaman-yaman pala ng San Diego. P. ng anak. KABANATA 29. Inilalayo si Sisa sa ketongin habang sinasabi Wag kang magulo baliw ] M. TAO 2: Para sa akin. Hindi ko sila madalaw dahil may sakit ang kura at nawawala ang kanyang mga ginto.

Totoo yan. Pero ibang iba na ang panahon. Hindi siya gumamit ng baril o anumang sandata. Napadaan si Pilosopo Tasyo] P. mag-ingat kayo. damhin ng inyong mga kaluluwa. mga kapatid kay Hesukristo. May mga nakapag-aral lang sa Europa nang magbalik sa Pilipinas ay parang kung sino na. [Isinuot na ni Padre Salvi ang kanyang abito bilang paghahanda sa pagsisimula ng pagbabasbas. Ang mga salita ng Diyos ay dapat intindihin ng inyong mga isip. [Bumaba na ang eskribano sa hukay at inilagay ang tubo.TASYO: (sarili) Darating ang panahon na ang gusaling ito ay manghihina dahil sa katandaan at tuluyang gigibain ng isang mapangwasak na lindol o kamay ng tao. Dumarami ang mga walang galang na Indio. unawain ng inyong mga puso. Mga bastos! Mga walang respeto! Mga anak ng erehe! [Pagkatapos ng misa. lumipat si Elias kay Ibarra at bumulong] ELIAS: Sa seremonya ng pagbasbas bukas. ALKALDE: Nais po ba ninyo na kayo ang maglagay ng tubo sa pundasyon? IBARRA: Hayaan na lang po natin ang eskribano sa kanyang tungkulin. bababa sa kabayo bilang respeto. Ginoong Crisostomo. nagapi ng Panginoon ang mga tulisan ng kadiliman. Kapag nangangabayo kapwa ang Indio at ang pare sa daan nakatitiyak kang hihinto ang Indio na nangangabayo at sasalubungin ang naglalakad na pari. Dati rati kapag nakakasalubong ng Indio ang sinumang pari sa daan. Matutuklasan ito ng susunod na panahon at isang dalubhasang guro ang magpapaliwanag tungkol sa kamangmangan ng kanilang ninuno at upang malutas ang suliranin ay kinailangan pang sumangguni sa kung saang lupalop ng daigdig. Nakasalalay sa pag-iingat ang kaligtasan niyo. alkalde at kapitan. Ipinapaliwanag ng lalaking madilaw kay Ñol Juan kung paano napapagalaw ang kanyang naimbentong makinarya. [Dumating ang banda na sinalubong ng mga bata at matanda. mga banal na alagad ng Diyos. Hindi kumukurap si Elias sa pagkatitig sa taong madilaw na may hawak ng lubid. Matamang pinagmamasdan ni Elias ang kilos ng madilaw na tao. Nagbabaan na rin ang mga tao para magpalitada] .ANG PANGHUGOS [Nasa paligid ang mga malalaking tao tulad kura. nakatitiyak kang yuyuko ito sa paggalang. Tutulungan kita upang magtagumpay sa proyektong ito. Nasa paligid din ang mga mason at karpintero. sa pamamagitan lamang ng krus na kahoy. Huwag kayong lalapit sa pandayong bato. Sa halip na humalik ng kamay ng mga banal na pari ay nakikipagkamay na lang sila.Kagalang galang na Alkalde. KABANATA 32. Magkasamang dumating ang alkalde at pari maliban kay Padre Damaso] ALKALDE: (kay Ibarra) Handa akong tumulong sa isang magandang layunin. Senyor Alperes.

ELIAS: Hindi po ito para sa aking kapakanan lamang. Upang hindi kayo mapahamak. Isang paaralan ang itatayo at ang paaralang ito ang magiging pundasyon ng lipunan. Umalis na si Ibarra] P. Ligtas si Ibarra samantalang isang bangkay ang natabunan ang bigla. Nagtakbuhan ang mga tao at tanging sina Padre Salvi at Maria Clara lamang ang hindi natinag sa kinatatayuan. Mula sa pinakamaliit na kulisap hanggang sa taong may pagiisip.TASYO: Isang masamang simula! KABANATA 33-MALAYANG KAISIPAN ELIAS: Wala kayong dapat ipagpasalamat sa akin dahil kayo ang nagligtas ng buhay ko. Alam kong kayo y pinag-uusig pero wala akong planong magsuplong. ang pamahalaang Espanya! Mabuhay ang Espanya! Mabuhay ang Hari! Mabuhay ang relihiyong katoliko! [Nagsigawan ang madla ng MABUHAY!. Nagsunuran na rin ang mga kura at panghuli si Kapitan Tiago] ALKALDE: Hindi po ba kayo magpapalitada Ginoong Ibarra? [Napilitan ding bumaba si Ibarra dala ang isang mas malaking kutsarang bakal. Ito po ang batas ng buhay. IBARRA: Maaari po ba ninyong sabihin kung sino ang aking kaaway? . [Nawalan ng malay tao si Ibarra sa bisig ni Maria Clara. Purihin natin ang mga pari. Hustong nakababa na si Ibarra ng biglang humalagpos ang lubid. ang lalaking madilaw] IBARRA: Tulungan ninyo akong iahon ang bangkay ng sawingpalad na lalaki. Ang paaralan ang naglalaman ng kinabukasan ng isang bayan. Nakatingin sa kanya ang lalaking madilaw habang si Elias ay patuloy na nagmamanman. Mula sa pinakadukha hanggang sa pinakamayaman at makapangyarihan. Bumaba na ang alkalde para magpalitada. Ginoo. Kung maari sana y ipaglihim niyo ang aking sinabi sa loob ng simbahan. Mas mabuti kung makikita ng inyong kaaway na kayo y hindi nag-iingat at kayo y nagtitiwala sa lahat. IBARRA: Wala kayong dapat ipag-alala. May nais lamang akong ipakiusap at ihingi ng utang na loob. kailangang hindi malaman ng inyong kaaway na kayo y handa. IBARRA: Ano ang inyong ibig sabihin? ELIAS: Gagawin ko pong malinaw ang aking pahayag. Inaakala ko lamang ang inyong kalagayan. IBARRA: Mayroon ba akong kaaway? ELIAS: Lahat po tayo ay may kaaway.ALKALDE: Mga mamamayan ng San Diego! Isang malaking karangalan ang pangunahan ang pagdiriwang ito.

ALKALDE: Sandali lamang Padre Damaso. P. Pinakaiwas-iwasan ko ang taong ito subalit dinala siya sa akin ng Diyos para ako ang humatol. At ang paring ito ay pinatuloy at pinakain sa loob ng aming tahanan. Pati ang libingan ng aking ama ay kanyang hinamak. kaya t naging lubusan na ang pananalig ko sa Diyos.Clara. Ipinakita niya ang kanyang pagiging bihasa subalit hindi naman siya humihingi ng mataas na sahod. hindi ba t karapat-dapat lamang siyang mamatay? [Iniangat ni Crisostomo ang braso at aktong uundayan ng saksak si Padre Damaso sa dibdib] . Ibarra ay nangangailangan ng eksperto.alkalde.ELIAS: Isa lamang po ang masasabi ko. Hindi pa iyo naging sapat sa kanya. IBARRA: Sino po ba kayong talaga? ELIAS: Nawalan ako ng tiwala sa tao. ang lalaking namatay ay narinig kong nagbabanta kagabi. Naghinala ako sa kanyang ikinikilos kaya t binigyan ko kayo ng babala.DAMASO: Nakatatawa ang mga taong kumukuha ng serbisyo ng isang arkitekto. P. Mabuting tao ang aking ama.DAMASO: Magbabayad ang lahat! Ngayon pa lamang ay pinarurusahan na ang ama ng isang ulupong! Nangangamatay sa loob ng bilangguan at ni walang mahigaang [Hinawakan ni Ibarra ang leeg ng pari upang hindi ito makakilos at saka iniamba ang matalim na kutsilyo] IBARRA: Ako naman ang pakinggan ninyo sa aking mga sasabihin. Walang katarungan ang tao kung humatol. Sinabi niya sa mga taong kausap na hindi kayo kakainin ng mga isda gaya ng inyong ama.Ibarra. Nagtiis ng kalungkutan para sa isang anak. ALKALDE: Subalit ang ipinapatayong gusali ni G.DAMASO: Bakit hindi ninyo ipagpatuloy ang inyong pag-uusap? ALKALDE: Nabanggit lamang sa akin ni Crisostomo ang mga taong nakatulong sa kanya gaya ng arkitekto at ng reverencia. Ngunit ano ang kanyang iginanti? Ipinausig niya ang aking ama at ipinabilanggo. P. Kayong mga makapangyarihang tao ng lipunan. Dumating si Padre Damaso at natahimik ang lahat] P. KABANATA 34-PANANGHALIAN [Makikitang nag-uusap sa hapag kainan sina Tiago. Ngayon ay patuloy pa rin ang kanyang panghahamak at pang-aalipusta.alperes at iba pang kawani. Napansin kong ilang araw na siyang nakikipag-usap kay Ñol Juan upang pangasiwain ng gawaing ukol sa panghugos. Nagpapakita lamang ng kamangmangan ng isang Indio na nagdudunung-dunungan! Ako lamang ang gumuhit ng plano ng simbahang iyan.DAMASO: Eksperto? Ang isang paaralan ay binubuo lamang ng apat na pader at isang bubong na sawali. Siya ay naglingkod ng tapat sa bayan.

dapat pa ngang magsaya at magdiwang sapagkat ipinagtanggol ng isang anak ang namatay na amang sinisiraan ang pangalan.Kapitana Tinay? .. ALKALDE:Hindi madaling ituro kung sino ang tama o mali. K.Sana hindi naman pinabayaan ang lahat si Senor Ibarra.baka namatay ako sa kalungkutan at kahihiyan. (mamula-mula ang mga mata nang tumindig) Iyan ang mangyayari habang naghahari sa ating kalooban ang pagkakatakot at pagpapaumanhin.kung hindi man naging marahan sa pagsasalita si Padre Damaso.Mahalaga sa lahat ang pagliligtas ko sa aking kaluluwa. D. Mabilis siyang lumayo at nawala] CHAPTER 35 ANG BALI-BALITA VENUE: >maliit na bahay sa labas ng kabayanan.R: Wag nating kalilimutang malaking kasalanang saktan ang sinumang taong banal tulad ni Padre Damaso.FILIPO:Paano pong makapagpigil si Senor Ibarra.Pero sana ay nakapagpigil si Senor Ibarra.R: Anuman ng sabihin niyo. CHARAC: >Kaptana Maria >Kaptana Tinay >Ermana Rufa K.na dungisan ang magandang pangalan ni Don Rafael Ibarra. E.Hindi ba.para pong latigong lumalatay ang mga salita ni Padre Damaso.(pabuntong-hiningang pagsabi). ALKALDE:Ang mga prayle ay masalapi at nagkakaisa. D.ang kura ang aking papanigan.Napakalaki ang naitulong sa bayan ng mga magulang nito. K.F:Nasa katwiran sila sapagka t tayo y lagi nang napadadaig. D. huwag! [Nanghihinang binitiwan niya ang kutsilyo pati na rin si Padre Damaso.MARIA CLARA: Crisostomo.Kung ako ang ina ng binatang iyan.M: Aba.maging si Padre Damaso.At ang personal na plano niyang makapagtayo ng paaralan ay isang magandang layunin para sa kagalingan ng komunidad ALKALDE:Pero mga kasama. NARRATOR:Ang mga babae ay kani-kaniya ring palagay. Tayo y dukha at watak-watak.F:Tama kayo alkalde.M: Ngunit walang karapatan ang sinuman.ano naman ang maitutulong natin at ng bayan?Ang mga prayle ng lagi nang nasa katwiran. E.T: Talagang ganyan ang mga kabataan.

I: Nauulol ka ba Santiago.hawag ka ng umiyak iha.nakayuko ang ulo.I: Diyos ko!Magsalita ka naman.T: Pero ano.T: ka Kailangan daw putulin sa lalong madaling panahon ang relasyon nina Ibarra at Maria Clara. (pasigaw) Hindi parang pagpapalit ng damit ang pagpapalit ng kasintahan!Nahihibang kanaba?? K.pare rin ang arsobispo.naiintindihan mo ba? A.T: Tandaan mo. Isabel ang magagawa ko.Kung hindi ay parurusahan daw ako ni Padre Damaso.Ako y isang mangmang kaya t hindi makapagpasya.Ano nga ba ang nangyari? K.ISABEL: Wag ka ng umiyak.Dumating na raw ang binatang pinsan ni Padre Damaso mula sa Espanya.T: (nagbuntong-hininga kasabay ng isang patak ng luha) A. ANDENG: Siya nga naman. (dumating si kapt.wag ka ng umiyak. [Daling pumasok sa silid si maria.Kailangang magpakatatag ka.Natitiyak ko na patatawarin sya ng kura..mapapasanganib ang kaluluwa ko.ayokong namumugto ang mga mata mo sa pagharap sa kanya.I:Bakit Santiago??Bakit ka ipinatawag? (may halong pag-aalinlangan) K.May maganda akong balita.(nagimbal si Maria sa sinabi ng ama) A..Tiyago galing sa kumbento.basing basa sa pawis.Anuman ang sabihin padre Damaso ay pakikinggan nito.Siya raw ang nararapat na maging kasintahan mo.Ay.Tiyak na babawiin rin ang parusa ng simbahan kay Ibarra.Clara) K.nanlalambot ang buong katawan.Nawalan lang ng malay si Padre Damaso at hindi namatay.kaagad na lumuhod sa harap ng Birhen at lumuha nang lumuha.Tandaan mo ang pagpapalayo ko sa iyo Ibarra ay may magandang ibubunga.K.takot na takot at nag aalala).T: hu.I: bakit di mo sulatan ang kaibigan mong arsobispo?? K.(inakbayab ni Tiyago si Maria) darating ang Kapt-heneral iha.Poong San Antonio! (lalong napaluha si M. A.] .T: Wala akong sukat masabi sapagkat kayo y kapwa may katwiran. CHAPTER 36 ANG UNANG SULIRANIN T.anak.

ALKALDE:Ipinasundo ko na po kamahalan..magalang itong yumukod.Tiago kasama si Maria.kamahalan.C: Sabihin niyong may sakit ako.kasabay ng ama) K.SALVI:Teka.HENERAL: Magsiupo kayo.(malungkot na pagsabi).teka.SIBYLA: Si Padre Damaso po ay may karamdaman.I: Nangako ang ama mo. AGUSTINO:Tayo nang umalis.SIBYLA: Hoy!Isang pag aasaya ko ng panahon. K.paaano ko po malilimot ang kababata kong minahal nang higit sa aking sarili??Paano ko po malilimot ang masasayang araw na nagpatibok n gaming mga puso?Paano po mahal na Birhen?Paano po?(napalingon nang bumukas ang pinto) A. (si maria ay tumindig at nagsimulang mag ayos.kamahalan.(masayang pagsabi) M.Ipagpaumanhin ninyo. .wag tayong pabigla-bigla.sumunod si P. (unang pumasok si P.Tiyak na patutugtugin at pakakantahin na namn ako ng kapt-heneral.Tyago: Opo.I: Darating na raw ang Kapt-heneral iha.Kabado si maria.Salvi at P.Heneral: Sino?Sino sa inyo si Padre Damaso? (nanginginig tinig na sigaw) P.HENERAL: Anak ba ninyo ang magandang dalagang ito?? K.(sa tinig na may kababaan) (napatingin ang lahat nang pumasok si K.ang hindi niya pagpunta dito.Wala naman akong mahalagang sasabihin sa kanya.ako y wala ring sasabihin. P.ang mga pari y iritang irita na sa kakahintay) P.(lumabas ang kagawad galling sa pinto) KAGAWAD:Makapapasok na po kayo.Martin) K.Tiyak na mapapahiya ito kung hindi ka tutugtug ng piano.Lalong mabuti ang maghintay na tayo at nang sa gayo y mataman natin ang kanyang kuru-kuro.Sibyla .C: mahal na Birhen.) CHAPTER 37 ANG KAPITAN-HENERAL HENERAL:Gusto kong makausap si Crisostomo Ibarra . (sa labas ng tanggapan.M.. A.

HENERAL: Kahanga hanga ang ginawa mo kanina.iha.may mapaglilingkod po ba ako sa inyo? IBARRA: Pangarap ko kamahalan. .)(nang malayo na ang mga prayle. P.(nakangiting sabi) (nagkatinginan ang mga pari)(Balisa si Maria sa kinaupuan) K. M. KAGAWAD: Nasa labas na po si Don Ibarra at naghihintay. na ekskominikado si Don Ibarra.ikaw sa palagay ko ang kauna-unahang lalakeng may paninindigan. K.dapat kayong hangaan sa pagpapatayo ng paaralan.hindi ko po makakalimutan ang kagandahang loob ninyo habang nabubuhay ako.HENERAL:At dapat ninyong isipin ay ang madaling paggaling ni Padre Damaso..(nanginginig ang tinig) K.iha.HENERAL:Nakarating sa akin ang hindi ninyo pagkakaunawaan ni Padre Damaso. (Dali-daling nagbigay galang ang mga pari at sabay na nagpaalam)(Nakasalubong nila si Ibarra.hindi sila nangagbatian.HENERAL:nasisiyahan ako. Ibarra:Nagpapasalamat po ako sa mga awtoridad ng aming lalawigan. K.nakakahiya naman pong .sa pagdalaw mo.Nawa y patnubayan kayo ng Diyos.K.nasalubong ni Ibarra si Maria.ngunit nagtapunan ng makahulugang tingin.Pero wag mong ipagkait sa akin ang karapatang hikayatin ang mahal na Haring pahalagahan ka.na magkaroon ng repormang pampamahalaan upang bumuti ang buhay ng lahat.sila y nagtinginan. IBARRA:Salamat po.HENERAL:Alam kong ginawa mo ang lahat para sa kababayan mo.kamahalan.CLARA: Pero kamahalan.kamahalan.Ipinapangako ko sa inyong hinding-hindi kayo maaagrabyado habang ako ang kapt-heneral.Kailangan gantimpalaan ka.HENERAL: Nagpapasalamat ako sa iyo.(habang mahigpit na kinamayan ang binata).SALVI: Gusto po naming malaman ninyo.waring nagpahayag ng damdaming puspos ng paggiliw)(namangha si Ibarra sa pagbati ng heneral) K. K.Kayo po Senor Crisostomo.Titiyakin kong makausap kita bago ako umalis sa bayan ninyo.kapt-heneral.binati ng alkalde si Ibarra at kinamayan saka hinanap ng kagawad at pumasok sa pinto.HENERAL:Sa bansang ito.

huminto sa harap ng baliw] D.(hindi sumagot ang binata.naulinigan nyang maraming tinig ng kababaihan na nagkwekwentuhan.G.Ibarra ay mahigpit kong inihahabilin sa inyo.] D.(ang inutusan ay madali namang sumunod).Tulungan ninyo si G.. Lumalakad na payaot padito sa silid na hinuhutok ng kamay ang latigo.) maaari bang pumasok?(pakiusap ng binata habang patuloy ito sa pagkatok).HENERAL: Tawagin mo ang alkalde.kinamayan si heneral at nagpaalam na..si G.si Sinang ito.Ibarra sa pagbubunsod ng kanyang mabuting layunin at wag syang gambalain ninuman.) (maya-maya y tinawag na ng heneral ang kagawad) K.. Hindi ito nakapagbigay galang kaya t agad na kinuha ni donya ang nakasabit na latigo.. Minamasdan ni Sisa ang donya na nakangiti at natutuwa sa ginagawa ng donya.hindi makatarungang magtagal kayo ditto. (mabilis na lumayo ang mga yabag) KABANATA 39: SI DONYA CONSOLACION [Maririnig na umaawit si Sisa kaya t ipinatawag ito ni Donya Consolacion upang pakantahin.Kung totoo ang balita.Alkalde. (maya-maya y napakinggan ng binata ang marahang mga yabag na papalapit sa pintuan.pupunta kami sa teatro mamaya.Sa butas ng susian ng pinto ay may bumulong) SINANG:Crisostomo.si Crisostomo.Si Crisostomo ito. Consolacion: Bayla baila.K.Marahang kumatok si Ibarra] M. Consolacion: Tigil na! Wag ka nang kumanta! Wag kang kumanta! Nakahahapis sakin ang tulang iyan! [Pinaalis ng Donya ang bantay. Napahiya ang donya at itinaas ang hawak nitong latigo] .Isulat mo at ibigay sa akin ang anumang gusto mong iparating kay maria clara. baila! [Nag-iindak upang ganyakin ang baliw na siya ay gayahin.Sa isang silid ng gusali. (Alkalde ay magalang na yumuko) [Hinanap ni Ibarra ang kasintahan bago managhalian. Consolacion: Vamos magcantar icau! Bantay! Sabihin mo sa babaeng ito na kumanta siya sa tagalog! Hindi niya ako maintindihan! Hindi siya marunong magkastila! [Kumanta ng kundiman si Maria Clara na siyang nagpalungkot sa Donya] D.CLARA:Sino yan? IBARRA:Si Crisostomo(humina ang mga kwentuhan.HENERAL:Maalala ko pala.Gaano ka katotoo Senor Ibarra na ikakasal na kayo sa magandang dalaga na nakausap kp kanina.

Padre. Ilang katao ang lumalapit kay Ibarra] Extra 1: Kami y kaayon ninyo. Ngbulung-bulyngan ang mga tao at ang lahat ng paningin ay napako sa kanya at sa kura. condenada. Padre Salvi: Datapwat hindi ba panggulo ang basag-uluhin ang mabubuting kristiyano? Walang iniwan iyan sa magpawala ang lobo sa gitna ng mga tupa. india? [Tuloy tuloy na palo] Baila.Consolacion: Ano ang nangyayari sa iyo? Hindi ka man lamang ngbigay ng magandang gabi. Don Filipo: Labis ko pong ikalulungkot ang gayon. ngunit hingi ko maaring palayasin dito ang sinuman.Consolacion: Ngayo y ikaw naman ang sumayaw-----sayaw! [PALO] Sasayaw ka. iya y pagbibigay-daan sa panganib. Mananagot kayo sa bagay na ito sa harap ng Diyos at sa mga may makapangyarihan. Crisostomo na makipagusap kaninuman kaya t maari siyang layuan ng mga taong may ayaw sa kanya. bigyan ng mabuting higaan----mag-ingat kayo at huwag siyang lapastanganin. Alperes: [Tinawag ang bantay] Dalhin mo ang baliw na ito. KABANATA 40: KARAPATAN AT LAKAS [Dumating sina Maria Clara at mga kaibigan nito sa dula na siyang inasikaso naman ni Don Filipo. Padre Salvi: Ngunit. huwag niyo silang pansinin. Ibarra. Bumati siya kay Maria Clara at sa mga dalaga at naupo sa kanilang piling. Bukas ay ihahatid siya sa bahay ni ginoong C. [Kinawayan ni Padre Salvi ang kanyang kasama at nagtindig at silang dalawa y lumabas na. Ang alkalde at ang kapitan heneral na aking mga puno ay nakipagusap kay G. Nagbulungbulungan. at ang umiibig sa panganib ay sa panganib din namamatay. Si Ginoong Ibarra ay isa sa mga umabuloy ng malaking halaga at may karapatang lumagi rito samantalang di siya nanggugulo. Don Filipo: Kailanma y pinanagutan ko po ang mga bagay na nagagawa ko sa sariling kapasyahan. . Hiniling ito na paalisin si Ibarra] Don Filipo: Dinaramdam ko pong di kayo mapaunlakan. Hindi naman po namimilit si G. Don Filipo: Wala po akong nakikitang panganib. Ibarra: Sino pong SILA yan? Extra 2: Ang mga nagsialis upang di kayo makalapit nila. Tumitingin ang lahat sa palabas ngunit si Padre Salvi ay tumitingin kay Maria Clara. salbahe! [Dumating ang alperes na walang kibo] D. Ibarra buong maghapon at di ako ang makakapagbigay-aral sa kanila. Padre Salvi: Kung di ninyo siya palalayasin ay kami ang aalis. baila. Sabihin mo kay Marta na bigyan niya ng ibang baro at gamutin.D. Tumindig si Padre Salvi at lumapit kay Don Filipo. Di ito pinansin ni Ibarra. Pakainin mo siya ng maigi. Dumating si Ibarra. Padre. o hinde.

ngunit babalik ako.. totoo kaya? Nasa panahon pa ba tayo ng tinatawag na edad media? Kung gayon pala y. Nakalimot ako sa isang tipanan. [Tumngin sa paligid si Ibarra at nakita si Maria Clara nakukubli ang mukha sa kanyang abaniko.] Ibarra: Ngunit.] Don Filipo: Ihatid sila sa tribunal. Inumaga siya halos sa paghahalo ng gamot. Ang mga sibil na inihatid ng mga kuwadriyero sa tribunal ay pinagbabato ng mga tao. GS: Ngunit kailangan pong pigilin ang palabas. At ingatan ninyo silang mabuti upang di makatakas. Ang ginawa niya y naghanda ng gamot sa kayan kabinete. Siya y nilalagnat. at ngayon. Ang 2 GS ang humagad sa mga musikero upang pigilin ang palabas. Napakainam sumayaw! Ibarra: Hindi maari kaibigan. Hinuli sila ng mga kuwadrilyero. Ipinaghagisan ng mga musikero ang kanilang instrumento sa entablado at nagsipagtakbuhan ang mga artista.Ibarra: Upang huwag akong makalapit? Huwag akong makalapit? Extra 3: Opo! Pagkat ang sabi nila ay excomulgado kayo. Dumating ang dalawang gwardiya sibil at lumapit kay Don Filipo at ipinatitigil ang palabas] Don Filipo: DF: At bakit? GS: Sapagkat nagagalit po ang alperes at ang kanyang asawa at di sila makatulog. babalik akong muli upang masamahan kayo rito. Lalong nagkagulo sapagkat nagsigawan ang mga manonood na babae at nag-iyakan ang mga bata dahil sa pagdidilim gawa ng pagpatay ng ilaw sa entablado. Don Filipo: Sabihin ninyo sa alperes na kami y binigyan ng pahintulot ng alkalde. Si Maria Clara ay may karamdaman ngunit hindi malubha. [Dumating si Ibarra at nagsikapit ang mga dalaga sa binata habang si tiya Isabel ay nagdarasal ng letania sa latin. Ang utusan ay pumasok at sinabing may tagabukid siyang panauhin] Elias: Ako ay pagpaumanhinan ninyo sa aking pang-aabala. Ang isa pa y ibig kong ipabatid sa inyo ang isang masamang balita. [Umalis si Ibarra at muling nagbulung-bulungan. Sinang: Wag kang umalis! Sasayaw si yeyeng ng La Calandria. (Lumapit sa mga dalaga at iniba ang tinig) Ipagpaumanhin ninyo ako. Ako ay naparito upang itanong sa inyo kung kayo may ihahabilin sa pagtungo ko sa batangas. [Tinalikuran ni Don Filipo ang nagsisialis na gwardiya sibil. at sinuman sa bayan. kung wala kayong ipagbibilin . May isang pangkat ng kalalakihan na nagbabalak ng masama sa mga sibil ngunit agad silang pinakiusapan ni Don Filipo na huwag nang palalain pa ang nangyayari] KABANATA 41: DALAWANG DALAW [Si Ibarra ay hindi nakatulog. Lumabas si Prinsipe Villardo subalit nagkagulo sa entablado. ni ang kapitan na aking tanging puno ay walang karapatang makapagbawal sa amin.

Ang dumating ay si Dr. kaya t kapwa sila kumilala ng utang na loob sa akin. Ibarra: Ako y nagmamadali ngayon. Sila ang pinakiusapan ko kaya t pati kasamahan nila ay napapayapa. . Ang dalawang nangunguna sa gulo ay minsang nailigtas ko sa kamay ng mga pumaslang sa kanilang ama. Sinundan ito ng masamang tingin ni Lucas sabay bulong sa sarili] Lucas: Apo ka ngang talaga ng lalaking nagpabilad sa init sa aking ama. Samantalang sila y nagmiminindal ay dumating si Padre Salvi at si Linares ay ipinakilala na kakabit ang lahat ng titulo] Donya Victorina: Naparito ang Kapitang Heneral? KASINUNGALINGAN!!! K. ang kapatid ng lalaking namatay kahapon. at kung ayaw ninyong sagutin ay kayo ang masusunod. ako po si Lucas. Siya y inaanak ng kamaganak ni Padre damaso at tanging kalihim ng lahat ng ministro. Ibarra: Hindi nyo ba lubusang nauunawaan ang aking sinabi? Wala akong oras na pag-usapan iyan ngayon sapagkat may dadalawin akong maysakit kaya t bumalik na lamang kayo mamayang hapon. Ang mga maleta ay dinala sa itaas at sinamahan ni Kapitang Tiyago ang mga panauhin sa kani-kanilang silid. ang asawa nito na si Doktora Donya Victorina de los Reyes de Espadaña. [Magalang na yumuko ang binata. Gusto ko po sanang malaman kung magkano ang ibabayad ninyo sa akin para sa pagkamatay ng aking kapatid. Sa daan ay magalang siyang binati ng isang lalaking nakaluksa at may pilat sa kaliwan pisngi] Lucas: Ginoong Ibarra. Nagbihis siya agad at nanaog. Papano ninyo napigil nag gulo kagabi? Elias: Madali po. Lucas: May oras kayo para sa maysakit ngunit sa isang patay ay wala? Dahil ba sa kami y mahirap lamang kaya ganito ang inyong pakikitungo sa amin? Ibarra: Huwag ninyong piliting ako y mayamot! [Tinalikuran ni Ibarra si Lucas. Pagkaalis ni Elias ay muling dumalaw sa kanya ang kalungkutan. Ang dugo niya ay nananalaytay pa rin sa mga ugat mo.Ibarra: Salamat sa inyo. [Si Elias ay nagpaalam na nang makitang si Ibarra ay hindi kumikibo. Tiburcio de Espadaña. Tiago: Maniwala kayo at diyan umupo. Ngunit nais kong magtanong sa inyo. kaya t mamayang hapon ay magbabalik kayo upang tayo y magkausap. Ngunit kapag malaki ang iyong ibabayad magiging magkakaibigan tayo. Nawa y makarating kayo nang walang sakuna. KABANATA 42: ANG MAG-ASAWANG DE ESPADAÑA [Patakbong nanaog si Kapitang Tiyago at Tiya Isabel nang marinig ang pagtigil ng sasakyan sa harap ng bahay. at Linares] Donya Victorina: Ipinakikilala ko sa inyo si Don Alfonso Linares de Espadaña. Lucas: Sabihin ninyo kung magkano ang inyong ibabayad [Namimilit].

Ang liham ay binasa na tila hindi naunawaan] Padre Damaso: A . at sa silong ng balag na nasa balkon ni Maria Clara ay ibinulalas niya ang kanyang damdamin.] Don Tiburcio: Ma may sakit. Iniabot ng binata ang liham. [Hinigpitang lalo ang pagkakayakap kay Linares. [Si Maria Clara ay nakahiga sa isang kamang kamagong at natatabingan ng kurtinang husi at pinya.! sinasabing ihanap kita ng mapapasukan at asawa. Clarita. Ang ulo ay may taling panyo na basa ng agua colonia. ngunit mapagagaling. Linares. [Namangha si Maria Clara nang idilat ang kanyang mga mata dahil sa namalas niyang anyo ni Padre Damaso. Sa umaga ay Liquen at gatas. Don Tiburcio: Ng Duque de la Torre. pinsan? Hindi karaniwang tahanan ang iyong pinanhik. narito si Padre Damaso. Siya sana y sasadyain ko kundi dahil pagkakataong ito na ako y naparito. ngunit hindi kita nakilala.Donya Victorina: Sayang! Kung Maaga-aga sana ang pagkakasakit ni Clarita! Narinig mo ba. Um!. Don Santiago. Si Donya Victorina ay lumapit kay Padre Damaso nang ito y matiwasay na at ipinakilala si Linares. kasabay ang pag-iling ng ulo. Siya y lumabas. Sinasabi ko sa iyo. na ang aming pinsang ito ay kaibigan ng mga duke at ministro sa Madrid at malimit kumain sa bahay ng Conde del Campanario. Donya Victorina: De Espadaña. Lakasan mo ang iyong loob. Tinignan ang dila at saka nagtanong ng ilan. hindi ka mamamatay [Bulong Na Lumuluha]. ngunit sisya y minasdan ni Padre Damaso mula ulo hanggang paa. Marunong ka bang magbasa at sumulat? . Ipakikilala kita sa aming pinsan. KABANATA 43: MGA BALAK [Si Padre Damaso ay Tuluy-Tuloy sa katre ng maysakit at saka hinahawakan ang kamay ng dalaga] Padre Damaso: MARIA!!! Maria. Dangan kasi y hindi ka pa isinisilang nang ako y umalis sa Espanya. [Si Linares ay napatigagal sa pagtingin sa mga matang iyon na waring may hinahanap. Nakalimutan ang kalungkutan) Damaso: A . Nasa tabi niya ang dalawang kaibigang dalaga at si Andeng. na may hawak na asusena. Alang-alang lamang sa inyo ang asawa ko y hindi gumagamot kundi sa matataas na tao noong siya y masa Madrid pa. anak ko.! Ikaw ang inaanak ni Carlicos. kaya t di marinig ang tawag ni Donya Victorina. (Niyakap ni Damaso Si Linares) May liham siya sa akin ukol sa iyo. Tingnan natin si Clarita. Sa mapapasukan ay madali. Salvi: Nasa Bayang ito siya ngayon at mamaya y parito. jarabe de altea at dalawang pildoras de Cinaglos.] Padre Salvi: G. Pinulsuhan si Maria Clara. at nakakumot na puti. Donya Victorina: Gagaling ka. Linares: Saan ko po kaya matatagpuan si Padre Damaso? May liham po akong dala para sa kanya. Ang sadya naming ay gamutin ka.

Linares: Ako po ay nag-aaral ng pagkamanananggol sa Universidad ng Central. Damaso: Diyaske! Hindi ko akalain. Para kang mahinhing babae A!!! bibigyan kita ng isang babae. Oo, isang babae. Linares: Hindi po naman ako nagmamadali, Padre. [Si Padre Damaso ay lumakad na bumubulong isang babae at wala na ang kanyang kalungkutan. Hinatak si Linares] Damaso: Halika at kausapin natin si Santiago. [Si Linares ay namutla ngunit sumunod din. Si Padre Salvi naman ang humaliling paroo t parito na nag iisip. Nakarinig siya ng isang tinig, at nang itaas niya ang kanyang mukha ay nakita si Lucas na magalang na bumati] Salvi: Anong gusto mo?

Lucas: Padre, ako po ang kapatid ng nasawi noong pista. Ako po ay nagtungo sa bahay ni G. Ibarra kamakalawa. Ako y sinipa niya at sinabing hindi siya magbabayad sapagkat dahil sa kapatid ko y kamuntik na siyang mamatay. Ako po ay nagbalik kahapon. Ngunit siya y nakaluwas na. Nag-iwan po siya ng limang daang piso para sa akin at ipinagbiling ako y huwag nang babalik. A!... limang daang piso, Padre, limang daang piso. Salvi: Ikaw ay umuwi na. Magpasalamat ka t hindi ka ipinakulong ni G. Ibarra. Sulong! Lucas: Akala ko y isa kang pari! Salvi: Lumayas ka na dito! [Sigaw] Lucas: Ibig ko pong makausap si Padre Damaso Salvi: Wala siyang panahon Lumayas ka na!

Lucas: Kung sino ang magbabayad ng malaki ay ang aking paglilingkuran. [BULONG] [Si Padre Damaso, si Kapitang Tiyago at si Linares ay nagsidalo dahil sa narinig na mga sigaw. Tinanong ni Padre Damaso kung bakit ito galit at sumisigaw] Salvi: Isang hampaslupang nanghingi ng limos at ayaw magbanat ng buto. KABANATA 44: ANG PAG-UUSIG NG BUDHI [Tagpuan 4: sa hapagkainan ng bahay ni Kapitan Tiago] Linares: Saan po ba lilipat si Padre Damaso? Padre Salvi: Sa lalawigan ng Tayabas.

K.Tiago: Tiyak na magdaramdam si Maria Clara sa pag-alis ni Padre Damaso sapagkat parang tunay na ama ang turing niya dito. [Tinapunan ni Padre Salvi ng makahulugang tingin si Kapitan Tiago] K.Tiago: Ang pagkakasakit ni Maria Clara ay bunga ng mga pangyayari noong pista.. Padre Salvi: Mabuti nga ang hindi mo pagbibigay ng pahintulot na makausap ni Maria Clara si Crisostomo. Baka lalo pang lumubha ang kalagayan niya kung nangyari iyon. D.Victorina: Mahusay ang aking asawa. Kung hindi sa kanya y baka nasa langit na si Clarita. Pasalamat kayo t wala siyang ibang pasyente na higit na marangal sa inyo kundi y mapipilitan kayong tumawag ng ibang doktor. Padre Salvi: Malaki ang aking paniniwala na malaki ang kinalaman ng pangungumpisal ni Maria Clara sa kanyang dagliang paggaling. Hindi sa tinatawaran ko ang kakayahan ng isang doktor subalit ayon sa Banal na Aklat maramng napagaling ang mabuting pangungumpisal. D.Victorina: Ipagpatawad ninyo ang aking sasabihin, ngunit bakit hindi ninyo gamitin sa asawa ng alperes ang pangungumpisal upang siya y gumaling. Padre Salvi: Ginang, ang sugat ay walang kaugnayan sa sakit ng budhi. Ang kumpisal ay makapagliligtas ng isang makasalanan gaya ng alperes. Kung nakapangumpisal siya y nakaligtas sana siya sa pambubugbog ng asawa. D.Victorina: Mabuti nga sapagkat walang hiya ang babaeng iyon!! Padre Salvi: Ibig kong mangungumpisal muli si Maria Clara para tuluyang gumaling. Bibigyan ko siya ng viatico. [Napag-isa sina Sinang at Maria Clara sa loob ng silid ng dalaga. Isang pildoras ang ibinigay niya para inumin ni Maria Clara.] Maria Clara: Hindi pa ba akong sinulatang muli? Sinang: Marahil ay abala si Crisostomo upang mabigyan ng kapatawaran ng arsobispo sa kanyang excomunion. Maria Clara: Nais ko siyang sulatan para sabihing limutin na niya ako.. Kabanata 45: ANG MGA PINAG-UUSIG [Naglalakad ng banayad ang isang lalaki sa loob ng kagubatan sa tanglaw ng malamlam na buwan] Rebelde: Sino ka? (sabay kasa ng rebolber) Elias: Nariyan po ba si Kapitan Pablo? Pakisabing hinahanap siya ni Elias.

Rebelde: Ikaw si Elias? (ibinaba ng lalaki ang rebolber) Sumama ka sa akin. [Nagtungo sila sa isang tila yungib ng kuta sa kagubatan ng mga rebelde. Naroon ang labindalawa hanggang labinlimang rebelde na ang mga armas ay tabak at itak. Isang matanda ang nakita ni Elias. Ang ulo y may bendang may bahid pa ng dugo] Elias: Labinlimang araw na mula ng mabalitaan kong kayo y nasawi. Hinanap ko kayo sa iba t ibang bundok. Ginalugad ko ang dalawang lalawigan para matagpuan kayo. Kap.Pablo: Pinilit kong tumakas kaysa dumanak ng dugo. Pinainan nila ako ng mga taong walang kasalanan. Elias: Ako y nagpunta rito upang sabihin sa inyo ang isang bagay. Nais ko kayong ipagsama sa lupain ng mga di-binyagan upang doon na manirahan ng mapayapa kahit malayo sa sibilisasyon. Maari po ba kayong sumama sa akin? Maaari tayong magturingan na mag-ama sapagkat kapwa tayo mga ulila na. Kap.Pablo: Elias, matanda na ako. Ginawa ko ang lahat upang makapamuhay nang mapayapa. Ngayon ako y pinag-uusig dahil sa isang buhong na lumapastangan sa aking anak na babae. Pinag-usig siya ng aking dalawang anak na lalaki. Ang salarin ay walang iba kundi ang kura. At dahil siya ay makapangyarihan at mas pinakikinggan, nagawa niyang baliktarin ang lahat. Pinagbintangan ang aking mga anak na magnanakaw ng malaking halaga sa kumbento dahilan para sila ay dakpin. Nakatakas ang isa kong anak na lalaki ngunit ang isa y ibinitin at pinagpapalo. Narinig ko ang kanyang mga daing subalit wala akong nagawa..Sapagkat ako y duwag! Duwag! Hindi napatunayan na nagnakaw ang aking anak at napatunayang pakana lamang ito ng kura. Ang tanging ipinarusa sa kanya ay ang ilipat ng lugar. Napalaya ang aking anak subalit baldado na siya at hindi nagtagal ay binawian din ng buhay. Ang isa ko pang anak ay nagtangkang maghiganti subalit nahuli siya ng mga guwardiya sibil at siya y pinarusahan. Sa labis na pagpapahirap sa kanya sa loob ng bilangguan, siya y nagpatiwakal. Dapat akong sumpain sapagkat ako ang pumatay sa kanila! Kung hindi ko sana sila pinigilang patayin ang kura, disinsana y buhay pa sila. Maaaring sila y pinag-uusig pero buhay pa sana sila. Kaya ako nawalan ng anak. At sa pamamagitan ng apoy, dugo at kamatayan ay maghihiganti ako. Elias: Ako po y may natulungan na isang binatang mayaman na nagmamahal sa bayan. Anak siya ng isang taong marangal na hinamak ng prayle. Kaibigan siya ng Kapitan Heneral. Sa aking palagay ay maaari natin siyang pagkatiwalaan upang tayo y makapaghatid ng ating mga hinaing. Naniniwala akong mayroon pa ring mga taong makatuwiran. At kung sakaling magpatuloy silang maging bingi, ibilang ninyo ako sa inyong samahan. Kap.Pablo: Batid kong marunong kang tumupad sa iyong pangako. Magtulungan tayo kung ganoon. Kapwa natin ipaghiganti ang ating mga kasawian. Elias: Pakaiwasan muna ninyo ang paglikha ng kaguluhan.

at tig dadalawang daang piso para sa inyo. May kapatid kaming babae na pinangangalagaan kaya hindi naming makuhang lumaban at maghiganti. ang mga walang kaya. Kailangan nating may maisugal. kailangan natin ng salapi. Paano ko malalaman ang sagot? Elias: Magpapunta kayo ng tauhan sa may baybayin ng San Diego. BRUNO: Kaya nga kami humihingi ng tulong sa iyo. .ANG SABUNGAN [Lumapit si Bruno kay Lucas] BRUNO: Lucas.Pablo: Ipahayag mo ang hinaing ng bayan. Bagamat pareho nating iniisip ang kapakanan ng ating kapatid. Kung hindi y ako ang unang mamamatay! Kap. Kung papanig siya sa atin. Hindi ba t kayo si Tarsilo at Bruno na anak ng lalaking namatay sa isang daang palong ipinarusa ng mga guwardia sibil? Kayo ang mga anak na hindi man lang inisip maghiganti? TARSILO: Huwag ninyong pakialaman ang buhay naming. tiyak na makakamit natin ang katarungan. sumang-ayon na tayo sa mungkahi ni Lucas. LUCAS: Hindi makuhang lumaban? Hindi talaga lumalaban ang mga duwag. maari mo ba kaming pahiramin ng pera? LUCAS: Napakadaling pahiramin ko kayo. BRUNO: Sa tingin ko ay tama ka Tarsilo. Sapagkat ikaw ang mamumuno sa oras na mamatay ako na sawing nasisiyahan sa kanyang paghihiganti. ang mga walang pera. Elias. Napakalapit ng bundok para sa mga matatapang. LUCAS: Ang perang hawak ko ay ipinahawak lamang sakin ni Don Crisostomo Ibarra. At ito ay paunang bayad niya sa sinumang gustong magsilbi sakanya. Malalaman ninyo kung ano ang tugon ng binatang inaasahan natin sa loob ng apat na araw. magbibigay si Don Crisostomo Ibarra ng tig-iisang daang piso para sa kanila. Ikaw ang makakabatib niyan. At kung makakahanap pa kayo ng mga taong sasalakay sa kwartel.Pablo: Hindi ka maaaring mamatay. KABANATA 46. TARSILO: Bruno. Kailangan nating may maipusta. lalo t iisiping malulusog ang mga pangangatawan ninyo. [Nilapitan si Lucas] BRUNO: Magkano ba ang iyong mapapahiram na pera? LUCAS: Tatlumpung piso. Pakiusap. At kapag magtatagumpay kayo sa pagsalakay.Kap. pahiramin mo na kami. ay bibigyan natin sila ng ti sasampung piso.

. Siya nga pala wala ang kapatid ko dito. hindi na siya escomulgado. andito si Ibarra.. Napaudlot si Ibarra ng makita niya si Maria Clara at ang dalaga naman ay namulta habang si Linares ay namutla. malakas ang pagkasabi): Maria Clara!. Dala dala ko ang isang liham para sa kura. ganun po ba. impunto alas ocho. [Napalingon si Maria Clara kay Tiya Isabel habang nilalaro niya ang tagang abaniko. [Hindi kumibo si Maria Clara at tinignan mula ulo hanggang paa si Linares] Ibarra: Ipagpatawad mo ang pagdating ko nang walang pakisabi. Ibarra: Ayos lang po tiya.magkikita pa rin tayo Maria Clara.. eh ikaw po? Teka andito po ba si Kapitan TIyago? T. Mahaba-haba pa ang oras upang makahanap kayo ng mga kasamang babayaran. Nakatayo sa may bintana at nagkukumpol ng rosas at sampaga si Linares. Binuksan ni Tiya Isabel an pintuan at nakita si Ibarra] Ibarra: Tiya Isabel! Tiya Isabel: O Ibarra!(Masaya) [Nagyakapan ang dalawa] Kamusta ka na? Buti naman at napadalaw ka.ibabalita ko po sana sa kanya na hindi na ako escomulgado. Ninais ni Maria Clara na tumindig ngunit di niya iyo nagawa dahil sa kahinaan.O siya pasok ka muna sa loob Ibarra. ituloy na lamang ni ang paglaro at binayaang malaglag ito sa sahig. Mabuti ka na pala kaysa rati. Isabel: Buti naman kung ganun. may pinuntahan siya.. bakit mo nga pla hinahanap siya? Ibarra: Ah. Ibarra: Salamat po tiya.. Maria Clara. Tiya Isabel: (Habang naglalakad pa loob sa bahay. [Di nakaimik si Maria Clara at nakatitig lamang kay Ibarra na malungkot] Ibarra: Maari ba akong dumalaw bukas? Maria Clara: Ikalulugod ko ang iyong pagdalawa ( Mahinang pagkasabi) [Nagpaalam kay Tiya Isabel si Ibarra at umalis ng may pagkaalinglangan.] Ibarra: Ngayon lang ako dumarating at una kung ninais ay ikaw.Sa makalawa ng gabi. magpunta kayo sa sementeryo at sasabihin ko sa inyo ang mga hakbang na dapat isagawa.. Sa ibang araw ko na ipapaliwanang sa iyo lahat. maayos lang din ako... Nakarating na siya sa ginagawang paaralan nang hindi niya namalayan] .. KABANATA 48-ANG TALINGHAGA [Si Ibarra ay pumunta sa bahay ni Kapitan Tiyago. Tiya Isabel: Talaga? Salamat naman at hindi kana escomulgado Ibarra..

pang-unawa ng military at pagbawi sa mga pribilehiyo ng mga samahang karaniwang umaabuso. kailangan ang isang nakakapasong gamot. Totoo ngang maraming depekto ang ating paligid pero higit na lalaki ang depekto kung babaguhin nating lahat ito. Ngayoy mapanatag na kayong makagagawa.ano ang sasabihin mo at nagyaya kang mag-usap tayo ngayon? ELIAS: Ako po ang napakiusapang magdala ng mga hinaing ng mga api. Nakita niya kaagad si Elias na naghihintay sa nakatigil na Bangka. Tahimik dito at walang makakarinig. Ang hirap. IBARRA: Mga reporma? Sa paanong paraan? Kailangang linawin nila. Nagsimulang sumagwan si Elias] ELIAS: Ikinalulungkot kong sa gitna ng dagat tayo mag-usap. Maaari ko ring kausapin ang Kapitan Heneral pero wala siyang awtoridad upang ipakilala man lamang ang mga repormang binabanggit mo. Nagkamay sila at naupong magkaharap. Nyol Julian: Di po naming pinapansin na ang excomunion sapagkat kaming lahat po ay escomulgado na. marami pong takot na alamin kung ano talaga ang pinagmumulan ng pagkakaramdam. ELIAS: Naniniwala rin kayo sa pangangailangan ng kasamaan? IBARRA: Ang bansa ay may malalang sakit. sa simbahan upang ipatupad ang hustisya.(pagkatapos ay lumapit kay Elias na nagiisang naglululan ng bato sa kariton) Elias: ibig ko po sana kayo y makausap ng ilang oras. Siniyasat ang talaan at nakitang wala ang pangalan ni Elias] KABANATA 49. Upang malunasan.. ELIAS: Ang nakakapasong gamot ay pansamantalang medikasyon lamang sa pinakaugat ng sakit. Totoong may mga depekto ang pamahalaan pero gumagamit ng kasamaan ang pamahalaan sapagkat kailangan nitong magtagumpay. Yumukod si Elias at ipinahiwatig sa tingin na may sasabihin siya kay Ibarra] Ibarra: Nyol Julian. Kakaiba ang takbo ng yong isipan. Humihingi sila ng reporma sa military..ANG TINIG NG MGA INUUSIG [Papalubog na ang araw nang dumating si Crisostomo Ibarra sa dalampasigan. seguridad sa bawat isa. pakikuha ng talaan ng mga magagawa. maari po bang tayoy mamangka sa baybay ng lawa mamayang hapon upang mapagusapan natin ang isang napakahalagang bagay? [Tumango na lang si Ibarra ng makitang dumarating si Nyol Julian at lumayo na din si Elias. Maibabalik ko kayo sa pampang sa loob ng isang oras.. Totoo na maaari kong kausapin ang mga kaibigan ko sa Madrid upang gumawa ng talumpati. Nakausap ko po ang pinakapuno nila... IBARRA: Hindi kita nakikilala pero nararamdaman kong hindi ka ordinaryong mamamayan. Gusto nila ang respeto sa dignidad ng tao. ELIAS: Malinaw po ang hinaing nila. Kailangan .Ibarra: Ibinabalita ko sa inyo na akoy hindi na escomulgado sapagkat pinatawad na ako ng arsobispo. [Ngumiti lamang si Ibarra pagkatapos ay nakita si Elias na kasama ng mga mangagawa. IBARRA: A.

nag-isip-isip sila. IBARRA: Maaaring hindi modelo sa kagandahang asal ang mga militar pero isang katotohanang dahilan sa pagkatakot. Kapag napatunayan kong hindi nabibigyan ng hustisya ang maraming mamamayan. Wala rin pong respeto ang mga militar na ito sa pag-aari ng iba. ELIAS: Labinlimang taong prinoprotektahan ng militar ang bayan pero nakikita ninyo ang mga problemang panlipunan: mga krimeng hindi naman naiimbestigahan. Kailangan silang damhin. Pero sino ba ang humihingi ng mga repormang ito? Sila na mga kriminal o malapit na maging kriminal at hindi ang nakararami sa mga mamamayan? ELIAS: Hindi po sila kriminal noon. magtanong po kayo sa matatapat na mamamayan. Kailangan silang unawain. Nakatutuwa ang ginawa ng dating Heneral de la Torre. Mabuti at may sarili akong paniniwala na hindi kaagad maiguguho. Kailangang-kailangan ang isang grupo ng mga kilalang Pilipino na pakikinggan ng pamahalaang Espanya. Naging kriminal po sia sapagkat pilit na inagaw sa kanila ng mga makapangyarihan ang kanilang kapayapaan.pong maranasan ng mga taongbayan ang paggalang sa sarili. hindi ko na malaman kung isip o puso ang susundin ko. titiyakin ko sa iyong susulatan ko ang aking mga kaibigan sa Madrid. Kung ano ang maibigan nila. ang bilang ng mga kriminal ay nababawasan. marami pong krimen ang hindi nalulutas ng militar. Sa munting kasalanan. nakawan at patayan. tiyak na gagawin nila. IBARRA: Sa tono ng pagsasalita mo. . Sa dahilang hindi sila maprotektahan ng mga awtoridad. IBARRA: Ang makabayang organisasyon sa Espanya ay tumutulong mismo sa Espanya. Wala silang pakialam kung ikaw man ay mawalan ng karapatan. Tiyak na sasabihin nilang abusado ang military. Hindi karahasan na naglalayo sa respetong personal. Dapat nating isiping ang mga namumundok ay mga tao ring may puso at kaluluwa. IBARRA: Kailangang pag-aralang mabuti ang mga daing at hinihinging reporma ng mga hindi kuntento. Bukod sa mga pagkukulang at mga kasamaang iyan. Nakalulungkot na wala tayong kinatawan kahit isa man lamang sa Parliyamentaryo. ELIAS: Huwag po ninyong ikumpara ang Espanya sa Pilipinas. pipilayin mo ang seguridad ng mga taongbayan. Kailangan pong palakasin ang nagkakaramdam ng bahagi ng katawan at bawas-bawasan ang sobrang pamamalo sa katawan at pagpapakulong sa piitan na tiyakang mga medikasyon lamang sa sintomas ng karamdaman. sila mismo ang magbibigay ng proteksyon para sa kanilang sariling kapakanan. Kaya ang nangyayari. Bukod diyan. tumatakbo ang mga kriminal sa bundok at nagsasama-sama. Nagbigay siya ng amnestiya sa mga namundok na kriminal na nagbalik sa pinaggalingang lipunan. mabubulok ka sa bilangguan. Nanindigan silang. Kakaunti po ang mga nadidismaya sa bansang iyan di tulad ditto na isang bansang puno ng alitan. Kampante po ang mga gwardiya sibil sapagkat bundat na bundat sila sa kwarter. ELIAS: Hindi po ako sumasang-ayon dyan. Lalo pong dumarami ang mga kriminal sa sobrang pananakot ng mga militar. IBARRA: Kapag hininaan mo ang mga military ng bawat bayan.

isa lang po akong katutubo na maaaring pagdudahan sa anumang sasabihin. Kailangang baguhin lang nila ang mga istilo ng kanilang pamumuhay na malayo sa karangyaan. IBARRA: Anu-ano pa ang hinihingi nilang reporma? ELIAS: Ang reporma pos a simbahan. ako na ordinaryong mamamayan lamang ay nagdadalawang loob ngayon sa aking paninindigan. Kung ang mapipili ay mga buwayang matatakaw. Mahal ko ang Pilipinas tulad ng pagmamahal mo. tulad ng pagmamahal mo sa kanya. . Kung kayo mismo edukado ay yumayakap sa kakaiba ninyong opinyon. Dumuduro sa puso. kundi dahilan sa siya ang pinanggagalingan ng kaligayahan ko sa buhay. sumusugat sa damdamin. parang humahanap ang bayan ng batong ipupukpok sa kaniyang bumbunan. Ang mga opinyon ko at mga pananaw ay hango sa mga aklat at hindi sa karanasan. ang inyong ninuno. kailangang magtiwala sila sa Diyos. Kahanga hanga ang paninindigan mo. Humihingi po ng proteksiyon ang mga api sa kawalang katarungan ng maraming pari sa simbahan. Ang nasabing ugnayan ay lalong magiging matagumpay sa tulong ng simbahan. IBARRA: Hindi natin kailangang malaman kung sino ang tama o kung sino ang mali. Dapat sigurong balikan ko ang mga sawimpalad at ipaggiitang baka mali rin ang paniniwala nila.kayo nakadanas na rin kayo ng sobrang kahihiyan. Di tulad ng mga Kastila na tinitingala. Dapat pong mapili ang mga Pilipinong may wagas na pagmamahal sa bayan. IBARRA: Mahal ko ang ating bayan Elias. Hindi ako nakipamuhay sa mga kababayan natin kaya baka hindi ko alam ang tunay na mga pangangailangan nila. ELIAS: Nalulungkot ako sa mababa ninyong pagtingin sa pamahalaan at sa mga taongbayan. Dapat lang na magkaroon ng ugnayan ang dalawang bansa. walang dangal. ELIAS: Naniniwala ba kayong kakalingain ng Espanya ang Pilipinas dahilan sa simbahan? IBARRA: Ganyan kalalakas ang mga prayle.Kailangan sigurong sabihin ko sa kanila na sa halip na magtiwala sa sarili. Mukhang nagdadalawang isip ako ngayon kung tama o mali ang paninindigan ko. mukhang napapatangay ka sa agos ng damdamin. ELIAS: Hindi kayo naniniwalang dapat magkaroon ng reporma? Kayo na mula sa isang pamilyang nagdusa? Ang inyong ama. Katutubo lang ako..ELIAS: Maganda po ang naiisip ninyo. ELIAS: ikinalulungkot kong hindi ako magaling sa pagsasalita.. Parang magnetong humihigop ang bawa salita mo. Kailangan po ang pagpili sa isang grupo ng mga Pilipinong may obhektibong pananaw sa mga isyung panlipunan.at ka. Dapat piliin ang nagpapahalaga sa katarungan at sa kagalingang panlipunan. mababa. Bagamat nakapag-aral ako nang kaunti. hindi po dapat buwagin ang mga samahan ng pari ditto. IBARRA: Hindi ko iniisip ang kalungkutang sinapit ng pamilya ko. Hindi ako naniniwalang kailangang magkaroon ng reporma. mga biktima sila ng kawalan ng hustisya. Hindi po. Higit na mahalaga sa akin ang seguridad ng Pilipinas at interes ng Espanya. IBARRA: Masakit kang magsalita. Pero sa tingin ko.

sa Maynila o sa bahay ng isang makapangyarihan upang hindi nila masabing totoong may kinalaman kayo dito. Isang babae ang nangumpisal na ngayong gabi.ELIAS: Kaligayahan? Sa kaniya naman po nanggaling ang aking kalungkutan. Ibukod ninyo ang sulat ng aking ama na lalong magpapahamak sa akin. Hayaan po ninyong isalaysay kong buung-buo ang pinagdadaanan kong buhay. sana y hindi ninyo malimutang banggitin ang aking ginawa.umiibig may kayamanan kinikilala nabubuhay! Nabubuhay! . Kayo ang itinuro sa akin ng Diyos para makapaghiganti. Pinunit ang ilang kasulatan at itinago ang iba] ELIAS: Nakikilala po ba ninyo si Don Pedro Eibarramendia? IBARRA: Siya ang lolo ko sa tuhod. Sunugin ang mga kasulatan. IBARRA: Paano kung ako ang magsuplong ng pag-aalsa? ELIAS: Iisipin nila kayo y taksil at ipinain sila para mahuli. [Kumilos sina Elias at Ibarra. Ginoo. papasukin ang kumbento at papatayin ang mga Kastila.mabuti pang mamatay na lang. Diyan nakatago ang kasulatan n gaming pamilya.. ELIAS: Siya ang dahilan ng kasawian ng aming angkan.SALVI: Huminahon kayo. Ang dapat ay paghandaan ninyo ang pagsalakay nila. Tungkulin ninyo iyan at sapagkat kayo ang tatanggap ng medalya sakaling magtagumpay kayo.WALANG LIHIM NA HINDI MABUBUNYAG [Padre Salvi nagmamadaling tumungo sa tahanan ng alperes] P. [Niyugyog ang balikat ni Ibarra] Tingnan ninyo akong mabuti! Tingnan ninyo ang mukhang ito na punung-puno ng pagtitiis! Samantalang kayo y nabubuhay. Anumang oras ay maaaring sumiklab ang pag-aalsa! Kailangan na ninyong umalis. ALPERES: [kinuha ang rebolber] Sino ang taong huhulihin ko? P.. IBARRA: Saan ako pupunta? May naghihintay sa akin? ELIAS: Kahit saang lugar.. Magkakaroon ng isang malaking pag-aalsa. Kailangang maging maingat kayo upang sila y mahuli.SALVI: Ngayon ninyo mapapatunayan ang kahalagahan ng mga prayle. Padalhan ninyo ako ng apat na guwardiya sibil at pasabihan din ang mga bantay sa mga daungan. [Dali dali namang pumunta si Elias sa bahay ni Ibarra] ELIAS: Natuklasan na magkakaroon ng isang malaking pag-aalsa at kayo ang nakatakdang mapahamak sapagkat isisigaw ang inyong pangalan ng mga manghihimagsik na bayaran. Huwag na kayong magalinlangan pa. KABANATA 54. ganap na ikawalo ay sasalakayin ang kwartel. IBARRA: Si Maria Clara? Hindi. tumakas at maghintay kung ano ang mangyayari yan ang dapat mong gawin. Tulungan mo ako Ginoo.

Isabel ang mga dalaga sa kwarto.TIAGO. Napilitang manaog si Padre Salvi. Nasa bulwagan at hindi mapakali si P. Ito y kaluwagang ibinibigay sa inyo ng alperes. buksan ninyo ang pinto. at LINARES ngunit nagdahilan si Maria na wala siyang ganang kumain kaya niyaya niya ang kaibigang si Sinang sa piyano. Nanaog din si Ibarra kahit na pinigilan ni T.Isabel.] [Tumugtog ang orasan at sumapit na ang ganap na ikawalo ng gabi.SALVI.ANG KAGULUHAN [Oras ng hapunan at magkakasalo sina K. Naglabasan mula sa komedor sina K. T. Saglit pa ay pinagbuksan niya ng pinto ang mga ito] GS: Hinuhuli namin kayo sa ngalan ng hari! Ibarra: Bakit? GS: Sa kwartel na kayo magtanong. manaog kayo! Wala ng panganib. Kinuha din nito ang larawan ni MC. [Naisipan ni Elias na bumalik sa bahay ni Ibarra.ISABEL. Umakyat si Elias sa bintana at pumasok ng silid ni Ibarra. GS: Sa ngalan ng Hari ng España. Pagkasabi ni Elias ng anong gagawin ko? ay nagtakbong bumaba ng bahay ito at iniwan si Ibarra] KABANATA 55.T. Kung nangangako kayong hindi kayo tatakas ay hindi naming kayo igagapos. Nagyakapan sina Maria Clara & Sinang habang panay ang usal ng dasal ni Tiya Isabel. Nagmadali sa paglalakad si Ibarra hanggang sa nakarating sa kanyang bahay] IBARRA: Ihanda ang aking pinakamabilis na kabayo at pagkatapos ay matulog na kayo.ANG MGA TALUNAN Alperes: Ito ang buong tapang na nanlaban at nag-utos sa mga kasamahan na tumakas! ( iniharap ang anyong malunkot na si Tarsilo) Ano ang ipinangako sa inyo ni Crisostomo Ibarra para salakayin ang kuwartel kagabi? . ] CHAPTER 57.TIAGO. Tumalon si Elias mula sa bintana. [Sumilip sa bintana si Ibarra at nagkasa ng baril. Nangangatpg na napaupo sa isang sulok ang Pari. [Pinapasok ni T. Nalaman niya sa mga utusan ang nangyari sa kanilang amo.[Nakita ni Elias ang iba t ibang armas at bumunot siya ng dalawang balaraw.] ALPERES: Padre kura. Kumuha siya ng papel at binuhusan ng gas mula sa ilawan at sinilaban. Kinuha niya ang baril at mahahalagang bagay at isinilid sa sako at inihulog sa bintana. Pumasok ng bahay si Ibarra na nakasuot pangluksa at bakas ang matinding kalungkutan. Nagkunwari siyang umalis ngunit ang totoo ay umikot lamang at dumaan sa bakod. Tinangkan lapitan ni Maria Clara ang kasintahan ngunit narinig ang magkakasunod ng putok ng baril.ISABEL & LINARES.

) [Hindi nagsalita si Tarsilo at sinimulan ang pagpalo sa kanya. Clara at bumati sa mga panauhin) :Kaya kami nagpunta rito ay upang mapag-usapan na ang mga hindi natapos na pag-uusap noon. Mabuti naman at nakita kita. Napaiyak si Doray at aktong yayakapin ang asawa pero pinigilan ng guardia sibil.. Natatakot subalit nagkunwaring walang nakikita si Padre Salvi] Tarsilo: Patayin na ninyo ako kung totoo kayong kristiyano. Clara) : Clarita.Una ko pa lamang nakita iyang si Ibarra ay naniwala na akong isa siyang Pilibustero. Ang huling lumabas ay si Ibarra na walang gapos ngunit nasa pagitan ng dalawang guardia sibil. Ikaw ang tagapayo ng Kapitan at.. Hindi natagalan ng lalaki ang pagpapahirap at kalupitan hanggang sa napugto ang hininga nito] KABANATA 58. iha.ANG KASAL NI MARIA CLARA [Nag-uusap sina Tiya Isabel at K.Di ba? Dahil diyan ay nakakapaglabas-masok sa loob ng palasyo ng kapitan heneral . (nakita ng donya na paparating si Ma.Tarsilo: Iginanti lang naming ang aming ama na pinatay ninyo sa palo. Kusang nagpagapos si Ibarra] KABANATA 60. Ikaw talaga ang dinadalaw namin.! (Pasigaw na sinabi nito kay Alperes) Alperes: Sino ang inyong mga kasabwat? Dalhin yan sa mga bangkay! Kilala mo sila? (ipinakita kay tarsilo ang bangkay nina lucas at kapatid na si bruno.ANG MGA ISINUMPA [Inilabas ang mga bilanggo sa pangunguna ni Don Filipo Lino na nakuha pang batiin nang nakangiti ang asawang si Doray..Tiago ng biglang dumating ang mga Espadañas] Dona Victorina: Malaki talaga ang nagagawa ng isang may kamag-anak na nanunugkulan sa pamahalaan. Hanapin ninyo ang inyong dalawang kasama.(tututol pa sana siya. Ma. [Walang makuha na anumang impormasyon at hindi napaamin si Tarsilo kaya ito ay itinimba na sa balong nakakasulasok ang amoy. Kapitan Tiago: Ano pala ang sabi ng Kapitan heneral sa kalagayan ni Crisostomo Ibarra? Dona Victorina: Iminugkahi ng pinsan kong si Linares na Siya s bitayin. pinsan. Inuhulog namin sila sa bangin kahapon.Clara: Mawalang galang na po..(sabay tawa) Linares.babalik na po muna ako sa aking silid. Doon sila mabubulok. Hindi. ngunit di siya binigyan ng pagkakataong magsalita ng donya) Dona Victorina: Wag mo nag ipaglihim sa amin. . (humalik sa pagbati si Ma.

. naniniwala ako na maaring mapawalang sala si G. (Tumingin si kapitan tiago kay tiya Isabel) Kapitan Tiago: Ipagsabi mong magdaraaos tayo ng isang piyesta. Lalaki2: Ano nga po pala ang mangyayari sa pilibustero? Alperes: Kung si Crisostomo Ibarra ang iyong tinutukoy. Masyado syang nanalig sa kanyang iniharap na kasulatan. Padre Salvi: Paano nakarating ng sulat sa mga tagausig? Lalaki1: Malamang ay natakot ang babaeng binigyan at kusang isinuko ang sulat sa mga tagausig. pari Sibyla. Kinilala niya na kanya ang sulat na ito. [Sa umpukan ng kalalakihan ang usapan ay tungkol sa paglipat ng kura sa Maynila] Lalaki 1: Kura.Nangunguna sa mg bisita sina Pari Salvi. Ang sulat ay ibinigay sa isang babae bago siya pumunta ng Europa. Alperes: Ako man ay aalis na rin sa bayang ito upang pamunuan ang isang pangkat na magyayao t parito sa iba t ibang lalawigan para puksain ang rebelyon at pag-aalsa. Ako y wala nang gagawin dito kayat minarapat kong maglagi sa Maynila.Nagpahuli ng dating sina Donya Victorina at Alfonso sa paniniwalang sila y importanteng tao. Scene 2: Kinabukasan. mauuna na kami! Kapitan tiago: Sige. sa paniniwala ko y dapat siyang bitayin gaya ng mga salarin noong himagsikan sa tanong 1872. Clara at ng aking pinsan.(Tiningnan lang siya ng Donya habang papasok siya sa silid) Dona: O siya Tiago. bakit pop ala kayo napalipat sa Maynila? Kura. Lalaki3: Ano ang nais ninyong ipakahulugan? Tinyente: Sinabi ng manananggol na ayon sa salaysay ng mga tulisan na kailanman ay hindi nakipagunawaan sa kanila si G. Kung ang mga tagausig ay hindi nagbigay ng ibang pakahulugan sa mga kasulatan at ebidensyang iniharap niya. Tinyente: Ang sa aki y dapat siyang ipatapon. dapat nang matuloy ang kasalan ni Ma. Salamat sa pagdalaw. Crisostomo manapa y kaaway niya ang taong nagngangalang Lucas. May malabong mga pahayag at talata na ipinagpapalagay na ito y naglalaman ng mga pagbabanta laban sa pamahalaan. Isang sulat lamang ang naging batayan ng mga tagausig laban kay Crisostomo Ibarra. Crisostomo. Kasali din si Tinyente Guevarra. (napangiti ang Donya sa narinig) Dona: Maganda yan! O siya. ganap n ikawalo ng gabi ay napuno ng panauhin ang bulwagan ng bahay ni Kapitan Tiago.

[Biglang nilapitan ng tinyente ang papalapit na si Ma. Nakatitiyak kayo ng magandang kapalaran. Palalayain na kita. [Napatingin ang mga lalaki sa dalaga. Clara at nagpahatid sa kanyang silid] Ma. Wala akong maaring gawin kundi ang magtiis upang patuloy na maitago ang lihim ng aking pagkatao. Iyon ang gustong mangyari ng kinikilala kong ama. napilitan akong ipagpalit ang sulat mo nang hindi ko nalalaman kung saan nila iyon gagamitin. magagawa mo pa kaya akong libakin? Ibarra: Maria. Ngayon.Lalaki2: Marahil naman ay nalaman ng pamahalaan ang tungkol sa sulat at pinuntahan nila ang napagkamalang binigyan. Ma. Hindi ako maaaring magpakasal sa iyo sapagkat ibubunyag ang lihim na iyan.Clara: Patawarin sana ako ng alaala ng aking ina sa sasabihin ko sayo. Sa bangkay ng aking ina ay nangako akong paliligayahin kita anuman ang aking maging kapalaran. . May sulat na iniwan ang aking ina. Ngunit hindi ko malilimot ang naging sumpaan natin. Ngunit alang-alang sa alaala ng aking ina. Ang kinikilala kong ama ay hindi ko tunay na ama. Minahal at inalagaan niya ako kahit hindi niya tungkulin kaya t bilang ganti ay kailangang sundin ko siya. Matutuklasan ang naging kataksilan ng aking ina at masisira ang dangal ng kinikilala kong ama. isa kang anghel Clara: Maligaya akong marinig na pinaniniwalaan mo na ako. nakita ang bangka malapit sa kanilang bahay at nagulat siya ng makita ang isang lalaking papalapit sa kanya. Nagpunta ako rito para tuparin ang pangakong iyon bagama t ikaw ay hindi tumupad sa ating sumpaan.Clara: Crisostomo Ibarra: Ako nga. Clara] Tinyente: Mabuti ng ginawa niyang pagbibigay ng sulat. Clara: Oo. Ibarra: Ikakasal ka na. Kailangan kong makipag-isang dibdib upang hindi maibunyag ang aking lihim. [Patuloy na kumakatok si Kapitan Tiago sa pintuan ng silid ngunit ayaw itong pagbuksan ng dalaga. Totoong pinagtaksilan kita. Tumayo siya at pumunta sa asotea.Clara: Mawalang galang na po. Ibinigay sa akin ng taong nakakabatid ng aking lihim ang sulat na ito kapalit ng sulat mo sa akin. Ma.Clara: Totoo ang lahat ng aking sinabi. Biglang nakaramadam ng pagkahilo si Ma. Ibarra: Kailangan mo ng katibayan. Natuklasan ko sa gitna ng aking karamdaman ang aking tunay na pagkatao.] Ma.

Sila ang inyong pinanigan. Maria. Ibarra: Mangingibang bansa? Elias: Sa ibang bansa ay makakapamuhay kayo ng tahimik. Dito ko nais magtiis at mamatay. Ibarra: Pero bakit pinaaalis n yo ako? Elias: Sa ibang bansa ay maari pa kayong magtagumpay. [Ayaw niyang iwan ng kasintahan ngunit kailangan na niyang umalis. Ihahatid ko doon ang salapi ninyo na itinago ko. Ngunit gusto kong malaman mo na minsan lamang ako umibig at hindi na ito maaangkin ninuman. Magagamit ninyo iyon sa pangingibang bansa. Aaminin ko ang aking pagkakamali dahil ako y taong umaayon sa takbo ng panahon. Humingi ako ng tulong sa inyo para sa mga sawimpalad. elias. Ibarra: May katwiran ka. [Hinawakan ng dalaga ng dalawang palad ang ulo ng binata at masuyong hinagkan sa labi] Clara: Paalam. Malinaw na sa akin ang lahat ngayon na ang ating bayan ay may nabubulok na sakit na . Sumama kayo sa akin sa ibang bansa at magturingan tayong magkapatid. Marami kayong kaibigan sa Espanya at matutulungan kayo para kayo y mapatawad. Patawarin ninyo ako sa aking masasakit na sinabi pero iyan ang totoo. Kung daranasin ninyo ang ibayong hirap ay baka dumating ang araw na itakwil ninyo ng sariling bayan.ANG PANUNUGIS SA LAWA [Mabilis na sumasagwan si Elias patungong San Gabriel] Elias: dadalhin ko kayo sa bahay ng isa kong kaibigan sa Mandaluyong. Elias: Hindo ako magiging maligaya sa ibang lupain. Ngayon ay tinutugis na nila kayo at itinuturing na kaaway. Subalit isang araw na maranasan ninyo ang hirap. Ibarra: Hindi totoo yan! Wala akong ibang inisip kundi ang kapakanan ng bayan.Ibarra: Ano ng ibig mong mangyari? Clara: Madilim ang hinaharap. Ang pag-ibig sa bayan ay turo ng inyong ama sapagkat nasa inyo ang kayamanan.] KABANATA 61. Tayo y kapwa sawimpalad sa sarili nating bayan. Naniniwala ako na iniibig ninyo ang bayan sapagkat wala pa kayong dinaranas na paghihirap. Ano ang manyayari sa iyo? Ibarra: Tumakas lang ako. Hindi magtatagal malalaman nila ito. Ibarra: Iniligtas mo ang buhay ko ng dalawang beses sa kabila ng kasawian ng iyong angkan sa aking angkan. Crisostomo. ngunit hindi ninyo ako pinakinggan. kabataan at karunungan. gutom at paguusig. Marapat lamang na ibalik ko sa iyo ang inyong yamang nawala. naniniwala akong itatakwil ninyo ang bayang ito. Elias: Hindi ninyo ko nauunawaan. Nagbalik na siya sa bangka kung saan naghihintay si Elias para itakas siya.

Pumasok ang bangka sa may ilog beata] Elias: Liliwas tayo para mapagkamalan akong taga-penafrancia. Elias: Pano ko siya makikilala? Bantay: Nakalebita at mahusay magsalita ng wikang kastila. Ibarra: Marapat siguro na tayo y maghimagsik. Maaari ba ninyo akong ihatid sa bundok? [Nagpatuloy sa pagsagwan si Elias] Ibarra: Andito na po tayo sa Sta. [Nakita nila sa harapan ng palasyo na nagkakagulo ang mga kawal. Kung siya y iyong mahuhuli tiyak na magagawaran ka ng gantimpala. kaunting kalayaan at katarungan lamang ang hinihingi ng mga sawimpalad at hindi ang pagtatakwil sa Espanya. Huwag ka lamang magsasakay ng maski na sino sapagkat may isang bilanggong nakatakas na ngayon ay pinghahanap. Kailangang mailantad ko sa bayan ang kaapihang ito kung hindi y walang kabuluhan ang paghahangad ng kalayaan. Hindi ako papayag na matapos akong maging matapat sa bayan at naghangad ng kagalingan ay ito ang igaganti sa akin. Elias: Makinig kayo sa aking sasabihin.Salamat [Nagpatuloy na sa pagsasagwan si Elias at saka lumihis ng landas. Nagyaon ay halos nawawalan na tayo ng pagasa nawawalan na tayo ng pananalig sa Diyos.napadaan sila sa harap ng polvorista. Tatlong daan taong silang nagpasasa sa atin habang tayo y naging sunud-sunuran sa kanilang pang-alipusta. Kaya huwag kang pakakatiwala. Isang kanser ng lipunan na kailangang gamutin at sugpuin. Akong nagtatanggol sa bayan ay isa na ngayong pilibustero.kailangan ng panlunas. Ibarra: Kung ganoon ay gagawin ko itong mag-isa..maari ka nang magpatuloy. Gaya ng sinaba ko sa inyo noong una. Wala nang natitira kundi hingin natin ang ating karapatan at lakas. Bantay: Sige. Mayaman kayo at maaari kayong makapagbayad ng iyong makakasama. [Pinahiga ni Elias sa bangka si Crisostomo at tinakpan ng maraming damo. . silay pinatigil ng bantay] Bantay: Saan ka nanggaling? Elias: Nirasyunan ko po ng damo ang kura at ang hukom sa maynila. Elias: Sige po. Elias. Elias: Natuklasan na nila ang iyong pagtakas. Ngunit baka ang maliliit na tao lamang ang masaktan. Ana.

Lulundag ako sa tubig para ako ang kanilang tugisin. mahuhuli tayo.ililigaw ko sila.. Lumaban na lang tayo. Sunod na putok ang pinakawalan ng mga ito kay Elias. [Isang punglo ang humaging sa tubig. Sumisid si Elias at di na muli pang lumitaw. Dinatnan siya ni Padre Damaso sa ganoong kalagayan] Padre Damaso: Natakot ka ano? Hindi mo inaasahan ang aking pagdating. Sinundan pa iyon ng isa pang putok] Elias: Magkita na lamang tayo sa Noche Buena. Makalipas ang ilang oras ay umalis na ang palwa at mga sibil.Ang isip ay nasa kawalan ng sandaling iyon. Humiga kayo at tatakpan ko kayo ng bayong. Palagi niya akong binibigyan ng kanyang mga gawang burda at may kasama siyang magagandang dalaga. umasa at manalig. [Pagkasabi niyon ay tumalon na sa tubig si elias. sa libingan ng inyong nuno. Ang lahat ng alaalang iyon ay hindi na maibabalik pa. Nakita ng palwa at guwardiya sibil ang naglalangot na si elias at kanilang tinugis. Hinahabol sila ng isang palwa.Elias: Ito ang lugar kung saan ginugol ko ang maraming masasayang araw.wala tayong sandata. Nakita nilang may bahid ng dugo sa tubig baybayin ng pampang. (Mas mabilis na ang pagbangka ni elias) Kayo na ang mamangka sapagkat tatalon ako. (Inabot ang kamay para hagkan ng dalaga) May sakit ka na naman ba. Ibig kong mabuhay para marining kahit paano ang mga bagay tungkol sa kanya pero ngayon patay na siya bakit pa ako mabubuhay at magtitiis? ..ANG PAG-AMIN NI PADRE DAMASO [Nakatingin si Maria Clara sa pahayagan na nagbabalitang nalunod si Ibarra. Nandito ako para masaksihan ang kasal mo. Elias: Hindi tayo magtatagumpay. [Nagpatuloy sila sa pamamangka hanggang sa marinig nila na may isang tinig na sumisigaw. gusto kung lumaban. Ibarra: Huwag kang umalis. Nakita ni Elias ang isang bangka na papalapit sa kanila lulan ang mga guwardiya sibil] Elias: Crisostomo. Maria Clara: Mahal pa ba ninyo ako? (lumuhod sa harap ni Padre Damaso) Tulungan ninyo ang aking ama para di matuloy ang aking kasal! Noong buhay si Ibarra. [Nakarating sila sa malapad na bato at magbubukang liwayway na nang marating nil ang lawa] Elias: Iyan ang palwa. anak? Bakit namumutla ka? [Walang imik si Maria Clara] Padre Damaso: Wala ka na bang tiwala sa akin na inaama mo? Sabihin mo sa akin kung ano ang nangyayari sa yo. Madalas akong magpunta rito noong nag-aaral pa ako para dalawin ang kapatid kong babae.] KABANATA 62.

Ito y dahil mahal kita. Kumbento o sementeryo lamang ang aking pagpipilian. Patay na siya.. Wala namang gusto ang ama ko kundi malalaking ugnayan sa mga nasa poder. Padre Samaso: Anak ko patawad. Matanda na ako maria. anak o. Matanda: Hindi ka pa lubusang magaling at lubhang may kalayuan ang inyong bayan. Padre Damaso: Isang madre! Isang Madre! Hindi mo lamang alam.( bulong ni padre damaso na malungkot na umalis) KABANATA 63. [Mabilis na umalis si Basilio bagama t may tali sa paa at paika-ika kung maglakad] [SAN DIEGO] Kapitan Basilio: Maswerte kayo t napawalang sala kayo. Ang pinsala ninyo y ang sunugin lamang ang inyong mga aklat samantalang ang iba nating kababayan ay higit ang tinamong pinsala.Padre Damaso: Hindi hamak na nakahihigit si Linares kay Maria clara: Maaari akong magpakasal kaninumang noong nabubuhay pa si Crisostomo. Maria Clara: ang kumbento o ang kamatayan! Padre damaso: Diyos ko! Diyos ko! Pinarurusahan mo ako. Pero ngayong patay na siya. wag lang ang kumbento. Maria Clara: Mahal mo palay ako y wag mong hayaang ako y malungkot hambangbuhay.NOCHE BUENA Basilio: Gantihan po sana kayo ng Diyos sa inyong kabutihang loob. [Nagulat ang lahat ng makita si Sisa] Don Filipo: Hindi ba t nasa bahay siya ng isang manggagamot? Magaling na ba siya? . Babalik po ako dito at ipagsasama ko ang aking kapatid. Hindi ko sinasadya ang kalungkutan mong ito. Kayo po ay maraming anak subalit kami y dadalawa lamang na magkapatid. Ngayong Pasko po ay gusto ko sanang umuwi para makita ang aking ina at kapatid. Ibg ko na ring mamatay o maging madre.. Mahihirapan ka pang makauwi sa inyo. Ibig ko lang mabigyan ka ng mabuting kinabukasan. ng kaligayahan. ang buhay na misteryong nakakubli sa mga pader ng kumbento. Hindi na kita mapangngalagaan. Basilio: Tiyak na naghihintay ang kalooban ng aking ina sa paghahanap sa akin. walang sinumang tatawag sakin ng asawa. Pagpalain mo ang anak ko! (sigaw ni padre damaso) Ayokong mamatay ka magmamadre ka! Diyos ko! Talagang narito ka nga nagpaparusa ka. pati ng kaligayahan mo. Mahalin ang binata kahit sino man sya. Humiling ka ng iba pa.

Mamatay akong hindi ko man lamang nasilayan ang ningning ng bukang liwayway ng aking Inang bayan. Sa gubat siya nakatira ngayon. Paika-ikang pinuntahan nito ang bahay ng alperes. Nagbalik ang ulirat ni Basilio at nakita ang inang pinanawan ng malay. Tigmak ng dugo ang noo ni Basilio at nawalan ng malay tao. batiin ninyo siya at huwag kalimutan ang mga nalugmok at nasawi sa dilim ng gabi. Sunugin mo ang aming bangkay ng iyong ina.Kapitan Basilio: Natatakot ang manggagamot na siya y mapagbintangang kaibigan ni Crisostomo kaya pinaalis sa kanyang bahay si Sisa. Pinagmasdan ni Sisa ang mukha ng bata at natigilan siya nang makilala ito. Nagawa pang yakapin at halikan ni Basilio si Sisa. Hinabol ni Basilio ang ina pero binato siya ng isang babae sa daan. Hinagkan at niyakap nang mahigpit ni Sisa ang anak hanggang sa napalugmok na rin ito. Kung walang darating na sinuman. Elias: Nasugatan ako at may dalawang araw na akong hindi kumakain o umiinom man lang. Ariin mo iyo at gamitin mo sa pag-aaral. Patay na si SISA. Tinamaan ng bato si Basilio pero hindi ito tumigil sa pagsunod sa ina] Basilio: Nanay! Ako po si Basilio Nanay! [Nagsuot sa gubat si Sisa at sumunod pa rin si Basilio hanggang doon. Kayong mapapalad na makakakita. Kumuha ng tubig si Basilio at winisikan sa mukha ang ina. hukayin mo ang mga gintong ibinaon ko. Inutusan ng babaing nasa bintana ang GS na papahikin si Sisa subalit kumaripas ito ng takbo nang makita ang mga bantay. Idinikit niya ang tainga sa dibdib nito hanggang sa sinakmal ng matinding pagkasindak si Basilio. Anyong tatakas muli si Sisa subalit nagpatihulog na si Basilio. Narating nila ang libingan na nasa tabi ng puno ng balite. Napasigaw si Sisa at nagbalik ang alaala. [Samantala ay nakauwi na sa bahay si Basilio at dinatnan iyong sira-sira at wala ang Ina. May pintuan ito na pilit binubuksan ni Basilio. Niyakap ni Basilio ang malamig na bangkay ng ina. Hindi magtatagal at mamamatay rin ako. [Pagkatingala sa langit ay kumibot pa ang mga labi na tila nananalangin hanggang sa unti-unting nabuwal sa lupa si Elias] . Pag-angat ng ulo ni Basilio nakita niya si Elias] Elias: Sino ang babaing iyan? Basilio: Siya po ang aking ina. Makailang ulit na nadapa at bumangon si Basilio pero hindi pa rin siya tumigil sa pagsunod sa ina.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->