O GRE KAMA

Jedina prava gre ka je ona iz koje nismo ni ta nau ili.
D on Pauel

Nikad ne uznemiravaj neprijatelja dok pravi gre ke.
Napoleon

ovjek koji ne pravi gre ke obi no ne radi ni ta.
Filips

Uz velikog ovjeka esto idu i velike gre ke.
Henri Miler

Kad starac pogrije i, ka e se da je si ao s pameti; kad mlad ovjek pogrije i ka e se da jo nije do ao pameti.
Koreanska poslovica

Pametan ovjek ne pravi sve gre ke sam. On i drugima da ansu.
Vinston er il

Ka i mi tko te hvali i re i u ti gdje le i tvoja gre ka.
Lenjin

Iskustvo je ime koje je ovjek dao svojim gre kama.
Oskar Vajld

ena je bila druga Bo ija gre ka.
Ni e

Smijanje sopstvenim gre kama mo e nam produ iti ivot. Smijanje tu im, mo e ga skratiti.
Kalen Hajtauer

Izbjegavati situacije u kojima bi mo da na inili gre ku je majka svih gre aka.
Piter Mekvilijams

Iz gre ke u gre ku, ovjek otkriva cijelu istinu.
Sigmund Frojd

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful