รถคันที่ 1 พี่เอ พิน ทราย แซม

ตะวันตก

มาเส้นราชพฤษ – วงแหวน

รถคันที่ 2 พี่เอ๋ กอล์ฟ น้องใหม่ 2 คน

ห้องพัก ได้ 3 ห้อง คือ ห้องตะวันแยง พักได้ 4 ท่าน
http://www.baanraitubtao.com/rooms/1.php

ห้องตับเต่า สวีท พักได้ 2 ท่าน

http://www.baanraitubtao.com/rooms/3.php

ห้องหมอนทอง

พักได้ 4 ท่าน

http://www.baanraitubtao.com/rooms/4.php

ทริปนี้ เน้นถ่ายรูป เตรียมชุดสีสันสดใส และพร้อมกระโดดบนสัน
เขื่อน รองเท้าพร้อม
โปรแกรม

วันแรก ของการเดินทาง วันอาทิตย์ 26 พย. 53

7.30 น. ล้อหมุนจากบ้านพิน พร้อม พี่เอ นั ดรับแซมปากซอย
สวนพลู ซอย 8 หรือ ใกล้เคียง

08.00 น. แวะรับทรายที่ ถ.ราชพฤษ

9.00 น. แวะปั้ ม ปตท แรกหลังจากถนนวงแหวนตะวันตก จุด
นั ดพบรถคันที่ 2 ปั้ มนี้ จะเป็ นที่ทานอาหารเช้า มีอาหารให้เลือก
มากมาย และที่สำาคัญห้องนำ้าปั้ มนี้ ใหญ่และสะอาดที่สุดในโลก

9.30 ขับรถผ่าน จังหวัดสระบุร ี มวกเหล็ก กลางดง เข้าสู่อำาเภอ
ปากช่อง

ท่านสามารถจอดแวะเที่ยวรายทางได้ตามอำาเภอใจ
11.00 น. แวะ

พีบีวัลเลย์

ไร่องุ่น

http://www.khaoyaiwinery.com/

กรานมอนเต้
ไหนสวย

เลือกระหว่าง
กะ

http://www.granmonte.com/about2.htm

ถ่ายรูปอัน

รับประทานอาหารกลางวัน ครัวเขาใหญ่ http://www.30 กลับถึงที่พัก ผักผ่อน วันที่สองของการเดินทาง 07. ออกเดินทางเข้าสู่ท่ีพัก ณ บ้านไร่ตับเต่า คาดว่าจะให้ เวลาเดินทาง 1 ชม (ระยะทาง 30 กม + ถนนเล็ก อาจเดินทางได้ ช้า) 15.ระหว่างทางเข้าถนนเข้าใหญ่ แวะถ่ายรูปที่ Promo Posto http://www.com/? page=gallery 11.com/restaurant.com/content/view/69/73/lang. รับประทานอาหารเช้า 9.00 น.30 ถึงจุดชมวิวหน้า ถ่ายรูป กระโดดโลดเต้น ฯลฯ 13.00-09.00 น.00 น.00 (ไปส่องดูสัตว์กับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติ มีบริการรถรับ ส่งพร้อมไกด์ ค่าหัวคนละ 120 บาท เห็นว่าจะได้พบเก้ง กวาง อย่างใกล้ชิด) 20.30 ออกเดินทางไปเขื่อนลำาตะคอง 12.30 น.net/ 55 บาท โดยเสียค่าเข้าชมพร้อมกาแฟคนละ 12.palio-khaoyai.pakchongdd.html .00 แวะสถานที่สุดฮิปตอนนี้ คือ palio http://www.suanmuangporn.00 เช็คอิน พักผ่อน ถ่ายรูปตามอัธยาศัย 17.primo-posto. ออกเดินทางจากไร่ตับเต่า เพื่อไปเขื่อนลำาตะคอง-กังหัน ลม ชมวิวสวนเมืองพร โดยเราจะใช้เส้นทางสายปากช่อง-โคราช 10.00 ทานอาหารเย็นที่บ้านพัก หรือ ร้านใกล้เคียง 19.00 รับประทานอาหารเที่ยง ที่ร้านตาเมืองพร http://www.th/ 14.

00 ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ 15. รับประทานอาหารเย็น ในบรรยากาศบ้านไร่ (มีบาร์บีคิว ปิ้ งย่าง) ทางไร่บริการนำ้าแข็งและนำ้าดื่มฟรีตลอด วันที่สองของการเดินทาง 07.30 แวะทานข้าว ฟาร์มโชคชัย (กำาลังจะจองรอบการแสดง ช่วยกรุณาแจ้งด้วยว่าใครจะเข้าชมบ้าน ค่าตัว๋ คนละ 250 บาท) ต้องจองล่วงหน้า 1 อาทิตย์ก่อนไป ***** 15.th/ 14.suanmuangporn.30 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ . รับประทานอาหารเช้า 10.00 เดินทางกลับไร่ตับเต่า 18.com/content/view/17/43580/lang.30 เดินทางไปดูกังหันลมผลิตไฟฟ้ า ซึ่งเป็ นแหล่งที่ถ่ายรูปสวย มาก http://www.00 น.00-09.jpg http://www.30 แวะวัดพระใหญ่ข้างทางซ้ายมือ พระใหญ่มากกกกกก 17.เมนท์ของร้านดังนี้ http://www.00 น.pakchongdd.00 น.com/images/maptravel04.net/blog/lovecondo3/2009/06/29/entry-1 คำาเตือน อาจจะร้อนมากกกกกกกกก วันนี้ ต้องเตรียมชุดกันแดด สุดฤทธิ์ 16.oknation. ออกเดินทางจากไร่ตับเต่า เพื่อกลับกรุงเทพฯ โดยเราจะ ใช้เส้นทางสายปากช่อง โดย แวะหมู่บ้าน outlet 12.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful