You are on page 1of 1

fileio.

c — Printed on 9/11/2010, 13:21:54 — Page 1


1 #include <stdio.h>
2
3 void schrijfBestand() {
4 FILE *filePointer;
5 char inhoud[] = "Dit is een willekeurige zin...";
6
7 /* maak een pointer aan naar het bestand op de harde schijf */
8 filePointer =
9 fopen("file.txt", // bestandsnaam file.txt
10 "w"); // modus: w voor 'write', r voor 'read'
11
12
13 /* schrijf de variabele 'inhoud' weg naar het bestand */
14 fwrite(
15 inhoud, // buffer waaruit we schrijven
16 sizeof(inhoud), // grootte van de buffer
17 1, // hoeveel keer lezen we iets van die grootte
18 filePointer); // we lezen uit het bestand van filePointer
19
20 /* sluit het bestand */
21 fclose(filePointer);
22 }
23
24 void leesBestand() {
25 FILE *fp;
26 char inhoud[128];
27
28 /* maak een pointer aan naar het bestand op de harde schijf */
29 fp =
30 fopen("file.txt", // bestandsnaam file.txt
31 "r"); // modus: w voor 'write', r voor 'read'
32
33
34 /* schrijf de variabele 'inhoud' weg naar het bestand */
35 fread(
36 &inhoud, // buffer waarnaar we lezen
37 32, // lees 32 bytes
38 1, // hoeveel keer lezen we iets van die grootte
39 fp); // we lezen uit het bestand van filePointer
40
41 printf("%s\n", inhoud); // print de inhoud van het bestand
42
43 /* sluit het bestand */
44 fclose(fp);
45 }
46
47 int main(void) {
48
49 schrijfBestand();
50 leesBestand();
51
52 return 0;
53 }

C:\Users\Servaas Tilkin\Documents\Visual Studio 2010\Projects\Oefeningen\13.0 File IO\fileio.c — File date: 9/11/2010 — File time: 13:21:50