You are on page 1of 2

CÁC HỒ SƠ KHAI KHÔNG ĐÚNG QUY ĐỊNH PHẢI LÀM LẠI

HƯỚNG DẪN
(Những nội dung cần lưu ý khi khai hồ sơ dự thi VB2CQ)

1. BÌA HỒ SƠ (sẽ được phát khi đến nộp hồ sơ dự thi):
• Ngành đăng ký học: Ghi đầy đủ tên ngành, chuyên ngành đăng ký học (theo thông báo
tuyển sinh).
• Họ tên: (ghi chữ in hoa)
• Nơi sinh: ghi theo giấy khai sinh. Chỉ ghi: quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và
Thành phố, tỉnh trực thuộc trung ương). Thí dụ: Tp Biên Hòa – Đồng Nai.
• Số CMND: ghi đầy đủ tất cả chữ số (kể cả số không ở đầu)
• Hộ khẩu: phải gạch bỏ các từ dư khi điền nội dung(ghi theo sổ hộ khẩu)
• Địa chỉ liên hệ: phải ghi đầy đủ thông tin: số nhà; tên đường (thôn, ấp); khu phố, tổ;
phường (xã, thị trấn), quận (huyện,thị xã, thành phố); Thành phố (Tỉnh) trực thuộc
trung ương.
• Điện thoại: số điện thoại cố định phải cập nhật theo số mới: thí dụ: 08 38 xxx xxx
• Đã tốt nghiệp Đại học chính quy của trường: ghi đầy đủ tên trường ĐH, HV, Viện đã
in trên văn bằng (tên mới – nếu có). Ghi thêm địa danh (nếu trùng tên).
• Ngành tốt nghiệp: ghi theo tên ngành in trên văn bằng.
• Xếp loại tốt nghiệp (xem trên văn bằng để ghi)
• Năm tốt nghiệp (xem trên văn bằng để ghi)

2. PHIẾU ĐĂNG KÝ HỌC BẰNG ĐẠI HỌC THỨ HAI HỆ CHÍNH QUY
• Ghi đầy đủ các mục (như hướng dẫn khai ở bìa hồ sơ)
• Nơi làm việc: ghi đầy đủ tên công ty, cơ quan, đơn vị đang công tác (nếu chưa đi làm,
ghi: ở nhà hoặc đang xin việc)
• Ngành đăng ký học bằng thứ hai: (như hướng dẫn khai ở bìa hồ sơ)
• Các mục số 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 chỉ khai dựa vào các thông tin ghi trên văn
bằng đại học thứ nhất.

Lưu ý:
+ Tất cả các mục phải được kê khai đầy đủ, rõ ràng
+ Các bản sao phải có chứng thực rõ ràng và còn giá trị hiệu lực theo luật định.
+ Trường hợp tốt nghiệp đại học chính quy (hoàn chỉnh đại học từ cao đẳng chính
quy), phải nộp thêm bản sao văn bằng và bảng điểm cao đẳng (kể cả trung cấp – nếu có)
+ Văn bằng, bảng điểm nước ngoài phải có bản dịch của Phòng công chứng.

Thí sinh xếp hồ sơ theo thứ tự sau:


1/ Phiếu đăng ký học (theo mẫu có xác nhận, đóng dấu ký tên và đóng dấu giáp lai ảnh)
2/ Bản sao bằng tốt nghiệp đại học chính quy
3/ Bản sao kết quả học tập
4/ Bản sao khai sinh
5/ 3 ảnh 3x4 (ảnh chụp kiểu CMND, không quá 6 tháng – tính đến thời điểm nộp hồ sơ)
QUY TRÌNH NỘP HỒ SƠ DỰ THI
Bước 1. Thí sinh nhận túi đựng hồ sơ, điền các thông tin liên quan lên bìa hồ sơ và sắp xếp
hồ sơ theo thứ tự sau:
1/ Hồ sơ sinh viên (theo mẫu có xác nhận, đóng dấu ký tên và đóng dấu giáp lai ảnh)
2/ Bản sao bằng tốt nghiệp đại học chính quy
3/ Bản sao kết quả học tập
3b/ Bản sao văn bằng trung cấp, bản sao bảng điểm trung cấp, bảng sao văn bằng cao đẳng, bản
sao bảng điểm cao đẳng (nếu thí sinh học liên thông, hoàn chỉnh đại học từ cao đằng chính quy;
từ trung cấp chính quy).
4/ Bản sao khai sinh
5/ 3 ảnh 3x4 (ảnh chụp kiểu CMND, không quá 6 tháng – tính đến thời điểm nộp hồ sơ, chú ý
trang phục, hình thức). Ảnh bỏ vào phong bì (ghi họ tên, ngày tháng năm sinh phía ngoài)

TRƯỜNG HỢP THÍ SINH CHỈ CÓ GIẤY CHỨNG NHẬN TỐT NGHIỆP TẠM THỜI
(ĐÃ TỐT NGHIỆP CHỜ CẤP BẰNG), THÌ PHẢI LÀM GIẤY CAM ĐOAN (XEM NỘI
DUNG TRÊN GIẤY CAM ĐOAN).

Bước 2. Nộp hồ sơ tại bàn nhận hồ sơ và về vị trí các dãy ghế ngồi chờ gọi tên.
- Trong quá trình xét, nếu cần thiết Cán bộ nhận hồ sơ sẽ gọi tên giải quyết.

Bước 3: Khi nghe gọi tên, thí sinh lên nộp phí dự thi và nhận biên lai thu phí dự thi, biên nhận
hồ sơ dự thi.

Bước 4 : Kiểm tra các thông tin trên biên nhận hồ sơ (nếu có sai sót phải báo bộ phận nhận hồ sơ
để điều chỉnh kịp thời) và ra về.

Lưu ý:
- Thí sinh có nhu cầu đăng ký lớp ôn thi – Liên hệ Phòng Tài chính – Kế toán (tầng trệt
– khu vực hòn non bộ – Phòng A0.06).
- Thí sinh có nhu cầu mua tài liệu ôn thi – Liên hệ bàn bán tại liệu học ôn hoặc mua tại
lớp học ôn (nếu có).

THÍ SINH PHẢI ĐẾN SỚM ĐỂ NỘP HỒ SƠ CHỜ XÉT. TRƯỜNG HỢP QUÁ ĐÔNG,
BỘ PHẬN NHẬN HỒ SƠ SẼ KẾT THÚC THỜI GIAN NHẬN HỒ SƠ SỚM HƠN QUY
ĐỊNH ĐỂ ĐẢM BẢO THỜI GIAN XÉT VÀ GIẢI QUYẾT DỨT ĐIỂM CÁC HỒ SƠ ĐÃ
NHẬN.

Bìa đựng hồ sơ, thí sinh sẽ nhận để khai khi đến nộp hồ sơ.