You are on page 1of 2

FOTON KUŞAĞI TEORİSİ

Yüksek enerjili fotonlardan oluşan büyük bir kuşak.


2012 yılında güneş sistemimiz tüm gezegenleri ile birlikte bu kuşağa girdiğinde dünyamızın ozon deliği onarılacak ve tüm
yaşam 3. boyuttan 5. boyuta geçecek.
İnsanların 2 sarmallı DNA'ları ikişerli olarak bir araya gelip 12 sarmallı bir DNA'ya sahip olacaklar. Bu olay sırasında
tüm insanların çakra'ları açılacak ve duyuları ve algılamaları artacak. Herkes birbirinin düşüncesini okuyabilecek. Bu ilk
önce kısa süren bir kaosa neden olacak fakat daha sonra herkes bir düşünce birliği halinde bir araya gelerek, önyargının,
yalanın ve kötü düşüncelerin olmadığı bir ortama geçilecek.
İnsanlar birbirinin auralarını görebilecekler.
12 sarmallı DNA'ya geçiş sonrası insanlarda hiçbir hastalık kalmayacak, hasta olanlar kendilerini ve birbirlerini
iyileştirebilecekler.
İnsanlar ölümsüz olacaklar.
Ölüm olayı ise fiziksel dünya'da kalmaktan vazgeçip başka bir boyuta geçmeye karar verme şeklinde olacak.
Yani, dünya'da geri kalanlar (kalmayı seçenler) ölmeye (başka boyut gitmeye) karar verenlerin ortadan bir anda
kaybolduğunu görecekler.
Fiziksel dünyamızda kalmayı seçen insanların ışık bedenleri olacak ve bu cennete benzeyen ışıklı dünyada çok güzel vakit
geçirecekler.
Fiziksel olarak 2000 yıl sürecek olan bu olay sonrasında foton kuşağı güneş sistemimizi terk edecek.

Foton kuşağı ilk kez İngiliz astronom Edmund Halley (1656–1742) yılında Pleiades takımyıldızlarını kuşatan gazımsı bir
kuşak olarak gözlendi (Halley kuyruklu yıldızını da keşfeden astronom).
Fredrick Wilhelm Bessel ise foton kuşağının dönüş hızını keşfetti (her bir yüzyılda 5.5 derece saniye).
Jose Comas Sol Pleiades takımyıldızındaki güneş sistemlerini keşfetti.
Paul Otto Hesse foton kuşağının kalınlığını saptadı (2000 ışık yılı).
Güneş sistemimiz her 25.860 yılda bir Pleiades çevresinde bir tur dönmektedir. Yani, yaklaşık olarak her 12.500 yılda
bir güneş sistemimiz bu foton kuşağının içine girer. Güneş sistemimizin foton kuşağının içindeki yolculuğu 2000 sene
kadar sürer. Yani, foton kuşağından çıktıktan sonra tekrar foton kuşağına girmek için 10.500 yıl geçmektedir. Bu
devrelerin alt devreleri de vardır ama üst devre 206 milyon yıl sürer.
Foton kuşağının kendisinin de aurası var ve ilk aura katmanına (enerji seviyesine) 1962 yılında dünyamız (ve tüm güneş
sistemimiz) girmiş durumda. Yani şu anda foton kuşağının düşük enerjili ilk kısmının içinde bulunuyoruz. Dünya'mız ikinci
enerji seviyesine ise 1987 yılında girdi.
2012 yılında üçüncü enerji seviyesine girmesi sırasında 110–144 saat (5–6 gün) boyunca karanlıkta kalacağız. Üçüncü
enerji seviyesine (foton kuşağının kendisinin bulunduğu esas enerjili kısım) girildiğinde ise karanlık sona erecek ve artık
hiç gece olmayacak yeryüzünde.
Sırasıyla yazarsak:
1. Gün: 21 Aralık 2012'de kör bölgeye giriş, tüm canlıların beden tipinin değişmesi, hiçbir elektrik aygıtının çalışmaması,
tam karanlık.
2. Gün: Atmosfer basıncının düşmesi, herkesin kendisini şişmiş hissetmesi, Güneş'in yeterli ısıtamaması, Dünya ikliminin
soğuması (buzul çağı soğuğu).
3. ve 4. Gün: Atmosferin şafak vakti gibi sönük bir ışıkla aydınlanması, foton etkisinin başlaması, foton enerjili aygıtların
çalışabilir hale geçmesi, yıldızların yeniden gökyüzünde belirmeleri.
5. ve 6. Gün: 24 saatlik gündüz devresine giriş, kör bölgeden çıkıp ana foton kuşağına giriş, tüm canlıların güçlenip
zindeleşmeleri, Dünya ikliminin ısınması, foton ışınıyla çalışan gemilerin uzayda yolculuk yapmaya başlaması, telepati,
telekinezi gibi psişik yeteneklerin ortaya çıkışı (uyanış, süper bilinç).

Kısaca, foton kuşağı dünya'daki tüm yaşam için çok büyük bir faydası olan, yüksek enerjili fotonlardan oluşan devasa bir
kemer.
Güneş sistemimiz bu kuşağa girdiği zaman tekrar çıkması 2000 sene sürecek.
Foton Kuşağı (Manaşik Halka) kendi etrafındaki dönüşünü 25.860 yılda bir tamamlamakta ve güneş sistemimiz her bir
10.500 yılda bir foton kuşağına girmekte.
Foton kuşağı torus şeklinde (araba lastiği biçiminde) bir kemer ve bunun kalınlığı (çapı değil, kemerin kalınlığı) 2000 ışık
yılı.
Önemli bir husus; elektrikli hiçbir aygıtın ise foton kuşağına girildikten sonra hiçbir şekilde çalışmaması söz konusu
olacak.
2000 yıl boyunca sürecek olan safhada elektrik enerjisi ile çalışacak araca ihtiyaçta olmayacak zaten.
Çünkü süper bilinç halinde olma hali ve foton enerjisi kullanabilecek teknoloji ile elektrik enerjisini kullanmaya
ihtiyacımız olmayacak.