You are on page 1of 26

cc

Lectia 1 - Deschiderea si inchiderea aplicatiiei Word


c
c 
cc cc c c c c
!c"c#c c $c%&c'c' c(cc cc c)c c
 !cc 'cc*" c+
$c,c'c' c(c(ccc*cc
- c.*c/**c c c"'cc(c"cc "' c
c "c' c"'$cc

,c'' cccc-c c 'cc(c-c c 'c $c0c


"c*c c1.*c c1cc+$cc

%&cc'c'c' c'ccc-c c.*c $c c


 c c' cè cccc' cc c c cc c c* c c c
 c23 4526748c'c c c c c9 c cc c c cc*$c
c cc* ccc'*cc*c (cc c 
cc(c-c*c
c'c c( c'#$c

%c*c' ccc-c c c:$cc cc-c  c c


 c c cc c- c $cc c-c' cc c c
c/;/66cc c "c"c' cc c $c

èereastra de inceput

,c'c' c c c:$cc(c-c'&'!c*cc ' cc


 c' $c c c 
c c c'&'!c $c

Bara de titluri

<c cc cc cc cccc ccc(c*cc ' c


 c-cc ' c ' $c c* c cc (c cc ' c
 ' cccc c(c*c '=cc 'c '>c$$c,c c
 cccc cc(c* c c''!c cc cc c c c
*$$c

Bara de meniuri

?c c ' c c  c 


c ' c ! c c c c -c 'c ' c
' c ( $c . c 'c c c '! c $c ?c c ' c c
' c cc' c( @c6 c%c0c,c6'c+ c+ c c
A $c c c *c c c c ' c ( c c c c c c  c "c c
. 
c c ' c' c cc* c'ccc2c3 c$c5c c cc
 ' c' $c c&' c23 $c5c64c c' c6 c

6c ' c ( c c *'cc 'c ' c '!$c,c! c cc'cc
' cc c c c cccc 'ccc*cc cc'!c
 (c c ' $c c 'c c *c c * c c 'c c c c
'cc*c c ' c'!$c

_est 1 : c

. c c ccc' cc c cc6,<%cc(cc cc  c


cc' $c,-c' c c cc*c' $c9 c cc c' c 'cc
*cc&' c% ,+c c6/B.3+$c;c* cc 'c ccc' c c
(ccc'cc c c c c*c* cc'' c ($c

Bara de instrumente

 ccc'cc* ccc 'cc !c cc c c


' c"*c c$c,c'c c(c*cc ' ccc6'"$cc

+c cccc 'c c  c& c c cc
' $c c cccc' c !cc' c '(cc c c
-c ccc '$c c!c. 
c ccc cccc
 'c&c c. c(c cc* c cc $c

Rigla orizontala

B" c! ccc*c c c' cc'' cccc-c


"' ccc ccc '$c%c* c ccCCccc'" c
"c$c,c<c>c(c* c'c' c c ccc'" c "$c

Bara de stare

,c# c*c c cc* ccc$c,c cc"ccc


'# ccccc(c*c*c ' c "cc cccc* c c c
'' c (c c cc $c,c cc cC/0BCcccc(c
* ccc(c c,;%B+cc c cc c'ccc('c c&c
c 'cc c ccc 'c'c*cc'c"c& cc$$cc

_est 2@cc

,
c*c cc c 'c ccc c c>c "*cc c(c
*!cc "*$c

,c' ccc(c(cc c cc cc $c3c cc


* cc "' c(*c 'c cc ( $c9 ( cc c
 c cc"cc c cc 'c c $c ccc
cc (cc c''c c'c! $c9 c c. c c ( c
 c c(cc c c  c (c$c cccc c (c
"c cccc* cc 
Dc

ectia 2 ± Salvarea si Inchiderea Documentelor


Inchiderea unui document

 c' cè c&c c


$c3c cc* c cc-c
 ' c cc $c c* cc (c ccc c
c* ccc
'*c c ' cc(c-c*cc 
cc'c*!c( c'#$c cc
* c'*cc 'c*cc c (c(c(c c'# cC cE ccc(c
-"cc 'FC$c9cc' cc cc c c cc-c c
 'c $c3c*c-c c c(cc' c ccccc
' $c3c(c&cc ' c-c c'' c (cc $c cc
(c' c
c c 'c c c* c cccc' c $c cc
 'c c c'c !c c&cc c
c 'c c cc c-c* c
' cè c c c
$c

Salvarea unui document cu ajutorul optiunii Save as

 c' cè cccc' cc* c  c


cc
 $cc

oc c c c c 'c cccc c (cc(c-cc*cccc(c(cc c 'c c* c '($cc
oc c c cc ( ccc c 'c (cc c c
c

c (!c ' c *c ( c '#c c (!c c (-c ( c c
* c(c*c c cc $$cc
oc c c  c 
 c c ' c è c c c c c 'c * c
 '(c*cc c& cc(c $cc

,c*c* cc c !c  cc' cè c'c c* cc c


( cccc '$$c

%c*c' ccc'' cc c 'cc(c c ccc


 (cc '$c 
c'c* !!ccccccc cc!(cc
 ' ccc c* ccc! c ccc c cc*cc
' cc c(c c ' c ($c

¢ tensia fisierelor Word

/c*c c(c(c&c$ /9$c9-cc' c '(cc c


 c(c*!cc c* c c cc&$c

Lucrul cu discuri e terne

c(cc&' c cc&c c-c c ccc ccc (c


 ' cc c cc c '(c "c c"Save in"$c9 c c
"cc "c c(ccc c cc c cc* $c cc (c
 ' cc c c '(cccc*cc c cc-c "cc c
 c
 cc-'c cc234c$c

+c=c@cc

3 "c ' cccc (


c c ' cCCc
cc$c
/(ccc c' c cc c* c 
c c (c ' $c
 cc(c*c cC.Ec 'Ccc c c9$c6 c c(c3c
 cc (c ' c c c cc cc c$c,-c ' c $cc

Optiunile de deschidere a fisierelor


èereastra de dialog Open

9c c c


cc' cè c c c c c/ c cc
cc 'c c c c c' c c 
cccc c
 cC.Ec 'Ccc c c9$cGc !c* cc (!cc
 ' ccccc c c' ccc c c* ccc
$c c(c c c*cc
c cccH.Ec '1c(c*c(cc c
 c !c cAAcc*cc "cC/ C$c

,c*cc "cC/ Cc ' c* cc cc cc cc


c ' c $c%&ccc' cc c c "c' ccccc
(! !c ' c '($c

+cc*cc "cC/ Cc&c c c( c $c c c c c


cc c c(! !c
c c c c ' c ($cc

_est 2 : c

-c*cc "cC/ C$c0c(cc 


c(c(c c&cc cc
cc (c 'cc ' c '$c-'c cc'"cc ccc(c
 (c '(c* c $c,cc(cc' cc(! !cc
 ' c c  c< cc  $c9 ccc c c*cc ccc(c
* cc c c c( c cc(c c* $c

Deplasarea in cadrul documentului


,c' cc ' c '(c(c(ccc*c ccc
(cc 'cc !c c($c,c'' cccccc c 'c&c
c ' c cc(c cc !c ( c&cc cccc* c
 $c/c c' ccc' c !c cc c# c c c c"$c
 cc'cc-'c !c c 
c cc' cc c cc
 ' c '($c

 cc(c c cc c c c ' c*cc' c !c c c
cc ccc c*c c( c cc cc#cc c c
! $cc3cc(c ccc'' ccc c c(c" c c c
 ' $c c c(c(c' c !c $cc

9c cc' cc(! !c"c<E cc"


cccc' c
0c"cc cc#cccc c(c(c' c c c "cc
cc c c "c 'c 
c 'c c'c' c "$c

,c c cccc c! c(c"c cc' c0 $c,c


c&cc' cc(! !cc "@c' c(c c "c E c(c cc
 c(c $c3c cc(! !c c* c cc c' ccc
 ' c '(c c ccc'c c*c ccc' cV cccc
' $c

,c c cc-c c&cc'c cc* c'!cc c


 c cc(c cc c cc ' c '($c
,c cc'c#c c(c'!c* c c !c cc c
cc ' @c

ÿ trl>+ÿleft arrow>c ' c cc (cc"cc


ÿ trl>+ÿright arrow>c ' c cc (cc c
ÿ trl>+ÿup arrow>c  c "* c c cc
ÿ trl>+ÿdown arrow>c  c "* c c c 'c
ÿome>c  c c c
ÿ¢nd>c * c c c
ÿgUp>c ccc c
ÿgDn>c ccc#c
ÿ trl>ÿgUp>c  c c c
ÿ trl>ÿgDn>c * c c c
ÿlt>ÿ trl>ÿgUp>c  c "cc
ÿlt>ÿ trl>ÿgDn>c  c "c 'c
ÿ trl>+ÿome>c  c ' c
ÿ trl>+ÿ¢nd>c * c ' c

ccc

_est 3 :c

-c* cCC$c,cc c ' c c# ccc $c


;c* cc !c c '(c cc-'$c,cc''c* c
'cc c c29 452%4$cGcc' c Fc6 c29 452A'4$cGc
c' c Fc6 c2%4cEcc c2A'4$c<cc 'c-$cc

c
cc

cc

Lectia 3 ± Notiuni elementare de imprimare


cc

Imprimarea unui document deschis

 cc-c*cc "cCCcccc' c c cè  


$c3+%;+,%@c9 
c c c c cccc 'ccc cc
*cc "$cc

%&cc cc!cc*cc "c @cc


=crinterc)cc cc(c 'c "c c' 'cc! cc c c
'c' 8cc

crint rangec)cc cc(ccc cc ' cccc' '8ccc

>c opiesc)cc cc(c 'ccc ' cc cc ' c cc


c
c' '$c

6crint rangec(c 'cc "cCllCc c' 'c"c ' 8c


C urrent pageCc c' 'c "c 8ccCagesCc c "c' 'c c
"c$c ccc c  cc' 'cc c c c/I cc c
 
#cc*cc "c cc'c ' cc' '$c

,c*cC opiesCc(c(c ' cc c ccc


c' 'cc' c
cc c(c' 'c" c c $c

re-vizualizarea (rint review)

/c' ccc 


cc c 
(! !c c 'c
cc' '$c ccc' cc !c cè 

c c c
c cc( c cccc '$c6cCc(Ccc ccc
 'c cc 'c c c' c "c c$c c c
' 'cc' cc(! !cc ' c c' 'cccc*$c
 cc(ccc 'cc*ccc(c c c c9 $cc

c* cc cc c c(! !cc 'ccc


' 'cc c(cccc' '$c

+c=c@c

vand fisierul "test" deschis, selectati èile, apoi rint review din bara de meniuri.
¢ perimentati acest lucru si cu butonul de rint review din bara de instrumente. Daca
sunteti multumiti de modul in care ati redactat documentul, click pe butonul [rint] din
fereastra rint review si trimiteti documentul spre imprimare. c

cc

Lectia 4 ± Selectarea te tului


Moduri simple de selectie a te tului

+ cc*'cc c !c cc'' cccc !c c&$c


9 ccc c( c'$cc

%&c c' cc!cc cc c&@c


oc 6 c . 
$c . c  c c  c c c * c c &c c c c
c c"c. cc'c. 
c c& cc c $cc
oc 6 c $c . c  c c  c c c * c c &c c cc
 c c 264c c * c " c c c c c c & c $c
3 c c 2%4c c * c $c /c c 'c c c c c c c c
 (c c 264c c 2%4c c c *c  c c c  c %,+ c c c c
$cc

 c c& c cc*c& c c& ccc $c

Selectarea folosind Mouse-ul

G cc  c c cc cc' cc c cc* cc


'c*c c c c'c' c'$c c& c ccc& $c
,c cc'c#cc"c'c' c-cc cc& c c# c
. 
@c
Gc (cc c c c ($cc
/c c 9 cc" ccccccc $c c
 c'c' c cc&ccc c"c. cc
c'c. 
cccc ccccc
 cc $cc
/c*!cc +c c cc29 4c*c c c c (cc*!c
 ($cc
Gc 9 cccc c c "*cc cc*c c c c
"*c c cc "* cccc $cc
," c 9 cccc ccc $cc
 'cc

cc

+c=c@c

Deschideti document "test" din Lectia 1. Selectati o fraza si ingrosati cuvintele cu


ajutorul butonului [Bold] din bara de instrumente. Selectati alt cuvant cu ajutorul click-
ului dublu si apoi tastati un alt cuvant deasupra lui. ¢ ersati selectarea unei linii intregi si
a unui paragraf prin toate metodele.c

cc

Lectia 5 ± Mutarea si copierea unui te t

èolosirea butoanelor de pe bara Standard


cccccccccccc3 'ccc 'cc c c&c cc(c*' !c c c* cc
c cc 'c)ccc c& $c9 c& c c* c c c
 c9 cc ccc cc c 
c:$ccc& c cc
c c
c!c cc''cc 
c 'c9 $c/cccc& c c
' c c
c c cc cc" cc c c cccc c
9 $c3 'c*'cc9 cc cc c cc c. 
$c

cccccccccccc? ccc9 c(c*c !c cc cc c**cc


'" c* c c Ecc c(c(cc c c "'c c $c/ 'cc
 c c+ cc c$$$c c"c c c ' c9 c c c
9 E c cc c $c

cccccccccccc/ccc c& c cc'c


c $c? cc c9 E c
c ' c c9 ccc !cc c cc-$c c*c Ec& c
 c'c cc $c3 c' c c
c c cc c c
 'c c
c 'c cc* c c c c $c3 'c(c c c
 c& c c)c cc c" cc& cc cc c $c

/cc
c c(c*'cccc9 $c c '(c' c
 cc c ccc cc c 'c cc c c 
cc
 c c c c cc cccc* cc''c9 $c3c c
c* c cc c(cc' cc
c 'c cc'c' c
 '$c

Lipirea functioneaza in toate aplicatiile Windows

cccccccccccc9 ccccc c '(c cc c c:$c c cc cc


c $c c&' c
c c c c cc cc c 
c c
 c9 E c cc c*'cc9 c' c c c "' c c:$c
 
c c c c ccc*'cc c $c9 cc c cc
 c*c*'cc*' ccc cc& c(c(c(ccc'c
 c* c c*c*' c
c cc $c

èolosirea meniului de scurtaturi

. cc c(c*c cc' c cc c& c $c9 c
# c c. 
ccc cc& c c* c c cc
c

,cc' c c c ccc$c '(c(c* @c

=$c c cc cc cc ccccc


$c ' c cc cc
>$c c c c cc c' cc ccccc
7$c c 
$cc

3c'cc c'c' cc c c cc* c. 


$c
/ 'cc*c cc '(ccc ccH1c' c' c c. 

ccc cc&cc cc cc c $c

èolosirea barei Menu

ccccccccccccGc c>
c* ccc' c c c*'c cc
c 
c@c

=$c c cc c


$c c cc ccc' c!c
>$c ' c ccc
c c cc
7$c c c cccccc
$c c 
$cc

/cc(cc*cc'c
c* c c c Ecc9 c
 ccc c(! $c,cc& cc*c cc9 c ccc
!($c

èolosirea tastelor

cccccccccccc c(c c c' c!c% ,+c(c(cc c*c* cc'!cc c


 c c' cc $c

ccccccccc cccccc c


ccccccccc
ccccc c
ccccccccc cccc c
3c c
(c* c'c c ccc '(ccc c(cc(c
 ccc# "c c. c cccc c c cc $c

ombinati aceste metode daca doriti

cccccccccccc/cc c&cc c c'cc' ccc c c $c


3* c c 
c c9 cc' cc c' c cccc cc
c c c29 45204c c
c $c

_est 1c

Deschideti fisierul Ätest´. Selectati doua paragrafe alaturate si efectuati click


dreapta pe zona selectata. legeti ut din meniul de scurtaturi. Mutati punctul de insertie
catre sfarsitul documentului si apoi alegeti aste din meniul de scurtaturi de pe click
dreapta. Reselectati acelasi paragraf si folositi combinatia de la tastatura ÿ trl>+ÿ>
pentru a taia selectia, mutati punctul de insertie inapoi unde a fost paragraful initial si
folositi ÿ trl>+ÿ> pentru a-l lipi acolo. Salvati aceasta versiune a fisierului "test 1."c

cc

Lectia 6 ± èolosirea barei è


cc

cc c

O mica avanpremiera

cccccccc?cccc6'"cc* c c c(c c c c c* c c
 c cc $c3c c !c c cc c"'cc' cc c*c* c
c !'cc c*c' $c?c6'"cccc! c c" cccc(c
c $c ?c 6'"c c c ' c c c !c c ' c * c c ''c
 cc c c "c  c c c c & c 'c c 'c c
cc" $

cccccccccccc c c c. 


c c c c cc6'"c c c(c
(c c c* c c $cG ccc c(c*cccc"-$c

cccccccccccc3c c cccc6'"cc c"c c c 'c(c c


c@c

-'c c& c cc


Stylec
-'c* c& c c
èontc
èontc!cc -'c''c c& c c

Boldc  !c c& c c

Italicc , c c& c c


 !c c& c cc
Underlinec
cc(c& c c c cc
ighlightc
3 !c c"c "* c cc
lign Leftc
9!c "* c c
enterc
3 !c c c "* c c
lign Rightc
Justifyc 3 !c"
 c "* c c
; '!c "* c c
Numberingc
3 "c'#c "* c c
Bulletsc
Decrease Indentc ccc "* c cc

Increase Indentc 9ccc "* c cc


3*!ccc-cc
Bordersc

Lucrul cu fonturi

cccccccccccc c 


c c c6 c cc c cc* c c
 c' 'cc c '(cc c(c $c9cc&c c c
*ccc c cc*c* c cc'' ccc c*cc $c cc
'cc c& ccc*c#c c* cc-cc ccc
-'c* $cc

cccccccccccc c' cc*c* c*$c,' 'c' c'cc* c cc c


*c c' 'cc&' c9Jc+'c cAc<Kc,,,cc,0$c9 c'cc c
' c(c*c++c c* c+ +E c* c*$c
cccccccccccc c' cc* c c c cc'cc c c
c cc
 cc c* cc '($c c* c c*c cc c c c c c:$c
(c*'c& cc c*cc c-'c c ' $c

cccccccccccc9 
c c c6c! c c cc(cc c c'' c c* c
 $c.'c* c(c cc* ccc $c c&' c* c9 c(c
(ccc(c cc' cc cc c c*c+ +E cc'c' c
(c(cc cc cc cc c:$c,c cc cc''cc* cc c
!c c c''c ccccc cc ' $c.'c
* c)cc c)c(cc c  c c* $c:cc c !c c-c>Lcc
c !c# 'cc-c$c9cc-'c* c-'c' c
* c*!c& ccc c c-'$c cc# c* c c''c
* c c&c&c c c& cccc "c c*c cc''cc
* c*$c

cccccccccccc cc !c c*c*c cc c''cc* c ' c* c(cc
''c ccc-c c $c6 cc'' c* c cc'c*c
 cccc' c* cè !è$c

c
_est 1c

èolositi butoanele pentru font de pe bara de instrumente destinate formatariisi


selectati _imes New Roman sau _imes pentru tipul fontului, si 12 puncte pentru
marime. poi, trebuie sa creati un document care sa fie de cel putin o jumatate de pagina,
si care are trei titluri pentru sectiunile din document. De e emplu, Ärimele mele
e periente in domeniul calculatoarelor, Lucruri care imi plac la Word, Opinii despre
calculatoare in viitor´. Dupa ce creati acest document salvati-l cu numele Äe periente in
domeniul calculatoarelor´. c

èiti siguri ca ati pastrat o copie a acestui document pentru a lucra mai tarziu cu el.c

Selectati titlurile si folositi butoanele pentru font de pe bara de instrumente


destinate formatarii pentru a selecta ca tip al fontului rial si 20 puncte ca marime.c

Selectati cateva paragrafe si schimbati marimea fontului la 10 puncte. c

(Modurile scrierii)_ype ttributes

. cc c*c' c"c c (c cc $cc


c-'cc c c c&c&c c c c c 
c c c c
 c cc cc ccc 'cc*'$c. c' c ccc
' $c cc c c&c c c c c*c cc 
c c cc
' c? c c, c c cG c cc& c c 
c c c
 c cc ccc c'c c& cc '!$c. cc c*cc
'c cccc' c* è !è$c

c *cc* c c c' cc c* c cc ' c
'ccc cc# "c c c! @c

ccccccccccccccc cccc c


ccccccccccccccc cccc c
ccccccccccccccc ccccc

_est 2c

6 c ' c 'cH& cc' c  1c*'c c


c c"c cc c (cc c $c3 "c cH%& cc
' c  1c c c ' cc*
c"c (cc $c; c
 (cc'*$cc

Butoanele destinate alinierii

? c c c& c !c c c c' ccc c
& c cc'" cc ccc"$c

& cc !cc'"c"ccc *'ccc


stangac
'"c c
& cc !cc'"c ccc *'ccc
dreaptac '"c"c
!c& cc c c'"cc
centralc
justifyc & cc !cc' c'"cc 'cc& cc
cc cc'"c c c 8c cc c'c
 c c cc*'cc

ccccccccccccc? c c ccc c''cc*ccccc c'c


'cc  cccc 'cc*cH 1$c3c 'c* c c(cc c c c
 c  c c ' c c c(cc cc c c $ccccccccccc3 c& c
c*c ccc' c* cè !"$c

_est 3c

èolositi acelasi document numit Äe periente in domeniul calculatoarelor´. Mutati


punctul de insertie la inceputul documentului. legeti fiecare setare ale alinierii te tului, pe
rand, si observati rezultatele pe ecran. Schimbati "
# $%inapoi spre stanga inainte
de a continua. c

Selectati/grupati (Block) un paragraf si schimbati "


# $% pentru a-l centra
folosind butoanele de pe bara de instrumente destinate formatarii. lick-ati o data in
interiorul paragrafului si uitati-va la butoanele destinate alinierii te tului. u ce s-a
schimbat butonul [ enter]? c

Butoanele destinate stilului si chenarului

? cE c c 'c c c cc c ' c


 '($c c c' cc cc cc*'cc cc c
* cc 'c'c "cccc!cccc 'cc(c(cc
*c'$c c c*c ccccc' c* cè !
$c
3c c c c (c cc cc cc(c'c $cc

Î  
 
 

  

 


 
 

 
  
  


 

 
Î

  

 
 
 
 

 

c

c
cc

cc

Lectia 7 - èolosirea barei &&


cc

ccccccccccccc?cc(c*cc'c' c*c cc6'"cc cc cc


 $c%c'c ccc6'"cc ccc*c ccc !cc
* $c<c* cccc6'"cc !c c. 
c c c c

c(c(c*c ' c c
c c'c 'cc+ + c

cccccccccccc c c c (c c c c * c c c . 
c c c
c c cc c $c /c c c  c c c c c c c c c
!$c3 cc cc *c *cc *cc$c c c& c c cc
 c
c $c

cccccccccccc %c c c (c c *c -'c c c c c 
c :$c " c c
ccc cc c"c c @c

cc

-c c 'c cc c 'c" c


Newc
Openc 3*!c cc "c cc-!c c
 'c&c#c
 (!c ' c c cc
Savec
,' 'c ' c c
rintc
rint reviewc 3*!c 'c(cc ' c' 'c
0*c c"' cc ( c
Spellingc
c ' c c
. c cc 'c cc
utc 9 c
9 c cc 'c cc
opyc
9 c
9 c c9 
cc!cc
astec cc ' c c
9 !c*'c& c c c
èormat ainterc & c 'c cc&c
B*c 'c-'cc 'c
Undoc
,(!c 'c ccc*c* c
Redoc
uto èormatc 6'!c 'c c cc
 'c
,!cccc
' cc 'cc
Insert ddressc
,!c c c
Insert _ablec
,!cc*cc c%& c
Insert Microsoft
¢ cel Worksheetc
-'c ' cc cc&cc "c
olumnsc
3(!cc "c cc cc
Drawingc
 "c cc c cc ' c
3c c c' ' c c
Show/idec
 ' c
.c c'!c c ' c
Zoom ontrolc
 c c!'
c !c
0cc c# c c cc(c c
_ipWizardc ' c
0cc*'c# c*c cc
elpc (cc cc c

ccccccccccccc9(ccc c*c*c& c'c! cc  c cc c


 c c c"-$c

cccccccccccc%* c c cc. c ccc cc'c# c* cc


*c c $c c + $$$c c !c c # c ''c c c
 c $c c c H "c 1c c 'c (c c c c c c c
! ccL7c&c7c & ccc '(c(c(cc=c $c cc(c
c c c c c c c . 
c c c c c c c c c
 cc"cccc ' $c3 'ccc(cc $c+"c cc c
ccc$c

c_est 1c

u e ceptia butonului de corectie gramaticala , dumneavoastra ar fi trebuit sa fi


folosit deja primele 9 butoane in primele doua lectii. Deschideti documentul Äe perientei pe
calculator´ si corectati folosind butonul [Spelling]. Daca trebuie, faceti cateva greseli
deliberat pentru a vedea cum functioneaza instrumentul de corectare. lta metoda de a
porni cautarea greselilor este selectand _OOLS apoi Spelling din bara de meniuri. Salvati
documentul Äe perientei pe calculator ´ cand a-ti terminat.c

Lista comenzilor:
cc

è !èc -'c c*


c cc c
& c c
è ! -'c c "* c c
"c
è !' c 9 !c !cc cc
 c
è 

c c c c-'c'" c c
 c c c c" c 'c

c 0*c c"' cc ' c
 c
V ' 6 c*c c*cc' c c
V  
 c *ccB cc cc cc
V (c 9 !ccc'c c'c(c c cc
 ' cc

cc

cc

Lectia 8 ± rincipiile de baza ale antetului si subsolul


cccccccccccc3 cc  c(c cc' 'c*'c c*c "c c c " c
 *c c ' c "c ' c c c "c c  c ' c $c
3 cc*cc ' 'c c cc cc "c c' cc  cc !c c
c c #c c "$c 3' c c c  c c c '"c * c c c c c
 c' c c c&ccc ' $c3 cc  c c*cc
cc " c c c(c c  c ' $cc
rearea unui antet sau a unui subsol

cccccccccccc ccc cc c c c cV c c)


&
&è
cccc
' $c 0c *c !c c "c <E c 0c c c 3 c c  c (c $c
9 c c (c c 'c c cc cc "c cc (c c c cc c
'*c3 $c

cc c

? cccAcc6cc c"c c c @cc

-c?c 6ccccc c


Acc6 cc
3c c c c "cc
-c( cc
3c c c c "c 'c
-c;& cc
,c 
cc*c c "c c
'cc( cc  cccc c "c c
3 "c ' c " cc c cc
"c; ' cc
 c " c
3 "cc c c c c
 cc "c
3 "cc c' ccc cc
+' cc
 c
3*!c cc "cC"c Ccc
"c cc
3c c c& c ' cc
-Ac
 'c+& cc
9 cc ,-c c c c c*cc
 ccc(c c' cc(! !c
' c

_est 1 c

èolositi fisierul Äe perienta pe calculator´ de la lectia 1. Duceti-va la prima pagina.


Selectati V , apoi )
&
&è
. Bara antetului si subsolului va aparea. ursorul
se va duce automat in partea de sus a paginii. colo e locul unde antetul va fi inserat.c

Urmati acesti pasi:c

oc _astati numele dvs.c


oc pasati ÿ¢nter>c
oc _astati: andurile mele despre computerc
oc pasati ÿ¢nter> pentru a trece la randul urmatorc
oc pasati butonul [lign Right] de pe bara èormattingc
oc _astati: aginac
oc pasati tasta dreptunghiulara Space a tastaturii cate o data dupa fiecare cuvant al
paginii in antet sau in subsol, apasati butonul stanga al Mouse-ului pe butonul [age
Numbers] pentru a introduce numarul paginiic
oc pasati butonul stanga al Mouse-ului pe butonul [ lose] pentru a opri crearea
antetului.c

Uitati-va la fiecare pagina pentru a va asigura ca antetul apare pe toate paginile. Salvati
aceasta versiune noua a Äe perientei pe computer´.cc

ariatii ale antetului si subsolului

ccccccccccccc6 cè c cc c( c cc cc
 ' c '($c c# cccc(cc cc# c
c c c c(c*c cc cc cc "$c c* c cc cc
 c cc cc#cc c c c c# 'cc-c*cc' -c
"cccc c*c'*c c" c 'c cc c cc
 $cc

cccccccccccc cc'c (c c c cc c c c cc *c*c c
" c cc cc c*cc c*cc 'c "cc ' c
c c
c ' $c

cc

Lectia 9 ± Marcarea si numerotarea enumerarilor


èolosirea [Bullets] si [Numbering]

cccccccccccc /c c c c c c c 'c c * c  c ? c cc c
6'"$c9c* c c cc c c:$c c ' c'#c c ' c cc
 'c c c c * 
c -c c c c c c $c G'c
'# c c 'c ccccc' cc ' c ccc c c
 c ' c cc '(ccc*'$c9c cc2¢nter4c c
 c'#c c 'c(c $cc

cccccccccccc9cc'c c cc2Backspace4c cc"c ' c$c? c


; '" c c c*c* cc c* c cccc c '$c

_est 1
èolositi acelasi fisier Äe perienta pe computer´ din e ercitiile anterioare. Duceti-va
la capatul documentului si tastati propozitii ca:c

cestea sunt lucruri pe care le fac de obicei pe computer:c

poi apasati ÿ¢nter> pentru a va duce la o linie noua. cum faceti click pe butonul
[Bullets] de pe bara èormatting. _astati cateva linii in aceasta enumerare, apasati butonul
ÿBackspace> pentru a stopa enumerarea. Salvati aceasta noua versiune a Äe perientei pe
computer´.c

èolosirea casutei de dialog Bullets and Numbering

cccccccccccc c*c c c cèORM_c ccc' c ccc c c
Î
 & '
$c 9 cc ""Bullets and Numbering"c c c
' ccc'cccc 'cc(c(c cc "c
c(cc
 cc'#cc '$

cc

,c' c c "c c 


cc c 
c c cc cLc cc
 c *$c 9 c (c (c c c  c c c (! c c c c *c
 $c -' c  c c c * c -'c c *'c (c ! c c
* cc $c<c* cccc* c c c* cc2? 4c c
c c cc c(cc'#c c '$c

c
c_est 2c

èolositi acelasi document "e perienta pe computer". La sfarsitul listei adaugati


propozitia:c

Sunt lucruri pe care as vrea sa le invat in urmatorul an:c

poi apasati tasta ¢N_¢R.c

Dupa ce ati facut acest lucru faceti click pe meniul èORM_, submeniul Bullets &
Numbering. Selectati "Numbered tab" si apoi click pe ok. eti vedea un numar in loc de
marcaj. _astati cel putin 4 caractere diferite; de fiecare data cand veti apasa tasta ¢N_¢R,
va aparea un nou numar. and ati terminat cu numerotarea, apasati tasta Backspace ca in
precedenta actiune. Salvati aceasta versiune sub denumirea de "computer e periences".c

èolositi Mouse-ul si selectati unul din caracterele de la mijloc (al 2-lea sau al 3-lea) si
stergeti acel rand. e se va intampla cu randurile ramase? Lasati acest document pe
ecranul monitorului.c

cc

justarea spatierii

ccccccccccccc c (c  c c '*c !c (c cc '# c c ' c c
&$c 3c  c c  c 
cc  c .*E c c c C? c c
; '"C$c !c c c c c c c c *c cc .#c c
; 'c c c "c C.*Ec ? c <1c c C.*Ec ; 'c <Ccc (c $c
/ c c# c !c'# c c ' c ccc c* $c c# c
c& c c '# c c 'cc c c c!(ccc
c c '#c cc c 'cc&$c c c c *cc'"c "c
cc cc "$c9c'c c c cc "c 'c* !cc c
cc c$c

_est 3

ccccccccccccèolositi acelasi document Äe perienta pe computer´ de la e ercitiul 2 si e ersati


schimbarea pozitiei setarilor in aceasta parte a documentului pentru a aduce marcajele si
numerotarile mai aproape de te t. ¢ ersati si alte posibilitati de asezare pentru a le
observa efectul. Nu trebuie apoi sa salvati documentul.c

ã 
  
 _II__¢ nr. 1
cc

=$cccccccccc c

cccccccccccc -
c* c+%+=$ /9$cccccc

$ccccccccc+c cC,"c*c"Cc c c ' $c<


c cc
c c $c

>$ccccccccc3" 
(cc cc"ccc $c

7$ccccccccc-'c''c* cc=c c"c ' $c

$ccccccccc6 c cc ' c c cM+-c-c c c c"c


"1$c+ cc'c#c 'c c'c cc'c"c -c
$c9 c*c cc"cc $c6 cc*' $cc

roducatorc Numec latformac


.*c .*c c /c c.c
< c < c c /c c
 c 6@c6c9-c /c
 c 6@c c c c
9 c 9 c c c.c

cc

L$ccccccccc-'c cc"c ' c c c c c& c $cc

:$cccccccccc 
c& c*cc'"c cc'$c

$ccccccccc c*' c cM3("c*c,"c "c$1c c 'c '!@c


cc& c


c 
cc !
c*c c


c-'c''c* c c=7c

$cccccccccccccccccc
(c ' c c* c ' c 'c(cc$c
=$cccccccccccccc (c ' cc' '
$c
 _II__¢ nr. 2
cc

=$cccccccccc $c

cccccccccccc, 
c c 'c c

_S__I:c

ccccccccccccccccccccccccK/9GB,c %c3Ac%c93<9G<3+/Bc

cccccccccccccccccccccccc,;c %<<,;J+/;c

cccccccccccccccccccccccc=c

cccccccccccc9cc"cc&$c

cccccccccccc (cc 'c c ' c3; %B$ /9$c

cccccccccccc,cc "c" c cM=1$c

cccccccccccc,c* c+%+$ /9$c

c$cccccccccc "c@c

ccccccccccccccccccccc
c-'c''c* c"c "c c=c

ccccccccccccccccccccc
c-'c''c* c c cM+-c ( 'c*c9' c9-c
J'1c c=Lcc 
$c

ccccccccccccccccccccc
c c"
 c"c "c c& c $c

c>$ccccccccc,c; ' c '(c c c ' cccc cc c
 $cc

cccccccccccc, !
(c ' $c

c7$ccccccccc,c ' c "c cccc cc c#cc "c ' $c

c$ccccccccc,cc c c !cM9 cB cc*c9-cJ'c3( cc


 "1c

cccccccccccccc !cM;c@c c' c,?.1$ccc

+ c ccc*' c c'c#c !cc*' @cc


Namec ricec
9-'>cc N=:$c
? -c7c N=>$c
9-'c N=7$c
9 c9-c=c N=$c
9-cc N=7$c
"cc N$c

L$cccccccccccccccccc (c ' cc' '


$c

cc

 _II__¢ nr. 3
c=$cccccccccc $c

cccccccccccc -
c* c+%+>$c

$ccccccccc+c cC 'cAc DDCc c c ' $c

cccccccccccc9c c"
cc-'c''c* c c=7c

>$ccccccccc6'
c ' c "*c c* cc& ccc$c

7$ccccccccc cc c
c "*$$c

$ccccccccc, c ( ccustomerccc c


c "*c c c (c* c $c

L$cccccccccccccccccc6 c cc ' c c ' c "*cc !c*'$c

ccccccccccccLaptop-uri: cccccccccccccccccccccccc

3 c?c=c Nc
3 c?cc N7c
3 c?cc Nc

Imprimante : cccccccccccccccccccccccc

Ac<Kc7.c c Nc
Ac cLLc N=c
Ac c N>c

Design / Desen / D_ Software : cccccccccccccccccccccccc


c>$=c N>c
% cB Ec N=c
AE c>$c Nðc

cc

:$cccccccccccc9 c& c c-'c* cc c ' cc3 c c''c


=8c 
(c ' c c* c ' c

ccccccccc3" 
(cc ' cc"c cc c c $c

$cccccc-'c cc"c ' c c=$c c& c*cc c $c

$cccccc (c ' cc' '


$c

cc

 _II__¢ nr. 4
cc

=$cccccccccc $c

cccccccccccc -
c* c+%+7O=$c

$ccccccccc,cc c "c ' c '(c' $c

>$ccccccccc,ccc "c c c* c ' c

cccccccccccc,c* c+%+7O$ /9$c

7$ccccccccc6'c ' c c 'c '!@c

ccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc c "* cPc=$c

ccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc"ccc c& c cccc !c


 c cQ
c c(Rccc'c cQ
c '' "Rc& c*c c
"
 cc $c

$ccccccccc 
(c c c "c=8c*'c c c 'c '!@c

ccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
c 
cc 
c

cccccccccccccccccccccccccccccccccc''c* cPc=c
L$ccccccccc+c ' c'c c c¢ntertainmentc

cccccccccccc !cc*' $c

cKc c  c c# c c c c*c c $cc

cccccccccccccccccccccccc+,GB,<%c %c ,0%B+,.%;+c ,/;,?,<%@c

=$c# cc

$cc"'c"$c-c"''c

>$c' c&$cK cc" *cc!c c c c'c

7$c "'c"*c(c&$cK cc( c'c'$c

:$ccccccccc (c ' cc' '


$cc

cc

 _II__¢ nr. 5
cc

=$cccccccccc $c

$ccccccccc -cc* cc c '$c

>$cccccccccG*cc* c
c" c 'cc (cc 'c c ' c
6,;3<$ /9c

7$ccccccccc,cc c "c ' c '($c

$ccccccccc,c ' c "c* cccc cc cc c#cc " c


 ' $c

L$ccccccccc (c ' cc' '


$c