You are on page 1of 2

ECHILIBRUL CHIMIC

BRANZA CRISTIAN

412 F

Scopul lucrării
1. Se aplică principiul lui Le Chatelier pentru a examina influenţa concentraţiei unei substanţe
participante la reacţie asupra echilibrului chimic.
2. Se calculează constanta de echilibru a reacţiei reversibile dintre clorura de fier şi sulfocianura
de potasiu care decurge în soluţie.
Introducere
Într-o reacţie chimică reversibilă la un moment dat, în condiţii determinate de temperatură şi
presiune se stabileşte starea de echilibru dinamic, caracterizată printr-o compoziţie invariabilă în timp.
Starea de echilibru se stabileşte când vitezele cu care se desfăşoară cele două reacţii opuse şi
simultane sunt egale.
Pentru reacţia chimică reversibilă de forma:
∑ ν i Ai
k1 ∑ ν' A' i
i =1
k
i =1
(3.37)
2

Viteza reacţiei directe este:
n
v1 = k1 ∏C νAii (3.38)
i =1

Viteza reacţiei inverse este:
n
v 2 = k 2 ∏C νAii (3.39)
i =1
n n
la echilibru v1 = v2, deci k1 ∏C νAii ,ech = k 2 ∏C νAii′′,ech (3.40)
i =1 i =1
n

k ∏ Cν i′
A′i ,ech

rezultă: Kc = 1 = i =1
n (3.41)
k2
∏ CνAi i ,ech
i =1

unde: k1 şi k2 reprezintă constanta de viteză pentru reacţia molară a reactantului (Ai) şi produsului de
reacţie (A’i); Kc, constanta de echilibru a reacţiei exprimată în unităţi de concentraţii molare.
Pentru reacţiile chimice care decurg în soluţii lichide există următoarele relaţii de legătură între
valorile constantei de echilibru exprimate prin activităţi termodinamice, K, prin număr de moli Kn, prin
fracţii molare Kx şi prin concentraţii molare Kc:
∆ν
∆ν  V
K = Kx = Kn∙n- = kc  (3.42)
n
S-a notat cu n, numărul total de moli la echilibru, V, volumul total al soluţiei, ∆ ν = Σ ν ’i - ν i
Relaţia (4) defineşte legea acţiunii maselor (Guldenbeg şi Waage), care stabileşte
interdependenţa dintre concentraţiile la echilibru ale substanţelor participante la reacţie, la temperatură şi
la presiune dată (pentru sistemele chimice care conţin substanţe gazoase).
Constanta de echilibru depinde de temperatură, presiune şi de concentraţia la echilibru a
reactanţilor şi produşilor de reacţie.
Conform principiului lui Le Chatelier, principiul deplasării echilibrului chimic, dacă se modifică
unul din factorii care influenţează echilibrul chimic, sistemul se deplasează spre o nouă poziţie de
echilibru, în sensul care se opune modificării produse.

Soluţia obţinută se toarnă în volume egale (10 ml) în patru eprubete. Un varf Galben Spre clorura roscat ferica Ţinând seama de modificările de culoare se discută deplasarea echilibrului chimic pentru cele 3 cazuri studiate.5 ml soluţie de FeCl3 şi NH4SCN măsurate cu o pipetă gradată. . Culoare Se adaugă în exces Culoare Sensul de eprubetă iniţială finală deplasare (FeCl3)aq NH4SCN(aq) NH4Cl(s) al echilibrului chimic 1 Brun. Se procedează la fel ca în primul caz. În această lucrare se studiază influenţa concentraţiei asupra echilibrului chimic efectuând următoarea reacţie. deci al reacţiei directe. . 4-5 pic Un varf Brun. Se agită conţinutul eprubetei şi se notează observaţia referitoare la modificarea intensităţii culorii în comparaţie cu eprubeta etalon. În eprubeta 3 introduc câte 4-5 picături soluţie NH4SCN şi un vârf de spatulă NH4Cl. pe baza principiului lui Le Chatelier. . Spre roscat roscat sulfocianura aprins ferica 3 Brun. Rezultate şi calcule Se completează tabelul următor: Nr. Brun. Brun. Eprubeta 1 se păstrează ca etalon de comparaţie. Spre roscat roscat sulfocianura de deschis potasiu 4 Brun. deci a reacţiei directe. . echilibrul se deplasează. eprubete. Mod de lucru Într-un pahar Berzelius se introduc 39 ml apă distilată măsuraţi cu un cilindru gradat. NH4SCN. . FeCl3. Se notează temperatura T a soluţiei. notându-se variaţia de culoare observată. 4-5 pic . . la care se adaugă câte 0. Acelasi roscat roscat 2 Brun. prin adăugarea lui în sistemul chimic. Aceasta înseamnă că la creşterea concentraţiei unui reactant. care decurge în soluţie: FeCl3 + 3 NH4SCN Fe(SCN)3 + 3 NH4Cl galben incolor rosu intens incolor roscat Aparatură Pahar Berzelius. Substanţe Soluţii de clorură ferică. NH4Cl solid. în sensul consumării lui. În eprubeta 4 se introduc câteva picături de soluţie de NH4Cl şi se procedează la fel. termometru. . sulfocianură de amoniu. În eprubeta 2 se introduc 4-5 picături soluţie de FeCl3. cilindru gradat. prin îndepărtarea lui din sistem deplasează echilibrul în sensul formării lui. Scăderea concentraţiei unui produs de reacţie. clorură de amoniu. pipete. .