You are on page 1of 3

Curs 2

Etapele procesului de orientare profesionala

Etapa I
• verificarea nivelului de cunoştinţe în domeniul orientării şcolare / carierei,
• sistematizarea informaţiilor existente şi oferirea de noi informaţii,
• evaluarea nivelului de înţelegere a situaţiei reale.
• Identificarea problemelor clientului;
• Stabilirea împreuna cu persoanele consiliate a paşilor ce trebuie parcurşi pentru alegerea
ocupaţiei/meseriei, pentru încadrarea în muncǎ sau formarea profesionalǎ;
• Formularea obiectivelor, scopurilor clientului;

Etapa a II-a
• evaluarea formală şi informală (observaţie, teste, chestionare).

Etapa a III-a
• prezentarea rezultatelor evaluării, clarificarea şi acceptarea concepţiei despre
sine, carieră,
• analiza trăsăturilor, factorilor care intervin în luarea deciziei privind cariera,
• prezentarea factorilor care ar constitui oportunităţi sau piedici în realizarea unei
decizii eficiente,
• identificarea şi rezolvarea aspectelor care ţin de abilităţile necesare în planificarea
carierei.

Etapa a IV-a
• generarea şi evaluarea alternativelor în funcţie de punctele forte şi slabe
personale şi de profilele ocupaţionale.

Etapa a V-a
• elaborarea „planului de carieră” şi implementarea lui.

• Monitorizarea şi evaluarea pe întreg parcursul procesului de informare şi consiliere


profesionalǎ a fiecǎrui client;
Planul de carieră

Planul de carieră poate fi definit ca o construcţie progresivă elaborată pe parcursul


şcolarităţii şi al vieţii, construcţie ce permite desfăşurarea a nenumărate scenarii
posibile. Un plan bun de carieră este acel plan care rămâne deschis,
modificabil în funcţie de oportunităţile apărute pe traseul dezvoltării individului.
Planul de carieră reflectă:

I. Cunoaşterea de sine (Care este situatia prezenta?)


Identificarea aptitudinilor, abilităţilor, capacităţilor şi deprinderilor
Identificarea intereselor profesionale
Identificarea valorilor de muncă
Identificarea unor trăsături dominante de personalitate
Matricea SWOT personală
II. Profesiunile
Profesia ideală
Elemente caracteristice
III. Piaţa muncii
Aşteptările angajatorilor
Aşteptările angajaţilor
Şomajul
IV. Planul de carieră (Ce imi doresc? Unde vreau sa ajung? Cum ajung acolo?)
Ideal - Misiune
Dimensiunile vieţii
Rezolvarea de probleme şi decizia privind cariera
Planul de acţiune
V. Elemente de ego-marketing
Metode de a găsi oportunităţile de angajare
Etapele de căutare a unui loc de muncă
Citirea corectă a unui anunţ
Alcătuirea scrisorii de prezentare, de intenţie, de mulţumire, CV
Procurarea documentelor necesare solicitării unui loc de muncă
Prezentarea la interviu si negocierea salariului
Pasul I: Identificaţi deciziile care trebuie luate

Clarificaţi decizia ce trebuie adoptată.


Stabiliţi obiectivele: aptitudini personale: scopul pentru care vreţi să vă puneţi în valoare,
cunoştinţele, deprinderile, talentul: organizaţia sau mediul în care vreţi să lucraţi; salariul pe care
doriţi să-l primiţi; relaţia care aţi dori să existe între viaţa profesională şi cea personală.
Pasul II: Identificaţi alternativele valabile
Precizaţi-vă postul/poziţia şi locul în care v-ar plăcea să lucraţi. Pentru o mai bună apreciere
luaţi în calcul: pregătirea şcolară; pregătirea practică; posibilităţile de specializare etc.
Pasul III: Evaluaţi alternativele
Încercaţi să identificaţi posibilele consecinţe ale fiecărei alternative pe termen scurt şi lung,
asupra dumneavoastră sau efectele indirecte asupra altor persoane de care sunteţi legat.
Pasul IV: Selectaţi cele mai bune alternative
Alegeţi alternativele în ordinea priorităţilor şi importanţei pe care o au pentru dvs. Nu eliminaţi
alternativele care au părut neinteresante/imposibil de atins la început. Ele ar putea, la un moment
dat, să devină oportune.
Pasul V: Acţionaţi
O dată ajuns în acest stadiu de planificare al carierei, fiţi atent că: optând pentru o singură variată
înseamnă să pierdeţi celelalte alternative!

a nu acţiona/reacţiona este tot un fel de acţiune!

decizia trebuie luată înainte de confruntarea sau riscul direct.

Pasul VI: Evaluaţi acţiunea

Monitorizaţi punct cu punct progresul făcut în demersurile dvs. Încercaţi să vă adaptaţi scopul în
funcţie de schimbările care apar pe parcursul drumului. Şi nu uitaţi un lucru foarte important:
puterea adevărată o au numai cei capabili să înveţe tot timpul.

Planul personal de carieră este un plan de viaţă care trebuie să poarte amprentele flexibilităţii,
iniţiativei şi independenţei, în condiţiile în care schimbarea locului de muncă a devenit ceva
„aproape stabil.”