You are on page 1of 2

Exemplul 3.

Crearea meniurilor pull-down în AutoCAD pentru accesarea cataloagelor de


componente
De obicei, firmele producătoare de componente standardizate cum ar fi şuruburi, piuliţe, pene,
şaibe, rulmenţi, ghidaje liniare, reductoare armonice, şuruburi cu bile etc., oferă biblioteci de date CAD
(2D şi/sau 3D) care conţin întreaga lor gamă de produse. Aceste biblioteci CAD sunt prezentate, de
obicei, sub formă de cataloage cu acces online, iar componentele sunt accesibile în formate neutre ca
dxf, dwg, step, iges sau chiar în diferite formate native.
Pentru mediul de lucru AutoCAD, există posibilitatea creării unui meniu de tip pull-down,
personalizat de utilizator, care să permită inserarea componentelor standardizate sub formă de blocuri.
Astfel, utilizatorul poate descărca fişierele dxf sau dwg ale componentelor pe care le utilizează cel mai
des, iar apoi le poate organiza după diferite criterii (v. fig.7.8). Pentru o utilizare eficientă este util să se
considere, pentru fiecare componentă, în mod separat, atât secţiunea sa, cât şi vederile.
Crearea meniului pull-down în AutoCAD 2005 (de exemplu) se face fie utilizând opţiunea Customer
User Interface, fie urmând metodologia prezentată în continuare:
1. se deschide un fişier de tip Notepad (un exemplu este prezentat mai jos) în care se scriu liniile de cod
Visual Basic pentru meniul pull-down. Acest fişier se salvează cu extensia .mnu;
2. se descarcă toate componentele standardizate şi se creează un director în care acestea sunt salvate;
3. în AutoCAD se accesează opţiunea Options şi se stabileşte calea către directorul în care se află
componentele (fig.7.9). În exemplul de meniu prezentat aceste fişiere sunt denumite: nume_fisier_1.dxf,
nume_fisier_2.dxf etc.;
4. în AutoCAD se încarcă meniul prin scrierea comenzii menuload în bara Commands.

//
// AutoCAD menu file - O:\e51d\e51d1\Exemplu_meniu.mns
//
***MENUGROUP=Exemplu_meniu
***POP55
ID_mnu Exemplu_meniu [Componente]
[->RULMENTI]
id_1 [->RADIALI-AXIALI CU BILE]
id_2 [THK] ^C^C^P-insert;nume_fisier_1.dxf;\;;;
id_3 [INA] ^C^C^P-insert;nume_fisier_2.dxf;\;;;
id_4 [<-IKO] ^C^C^P-insert;nume_fisier_3.dxf;\;;;
id_5 [RADIALI CU ROLE CILINDRICE] ^C^C^P-insert;nume_fisier_4.dxf;\;;;
id_6 [RADIALI CU ACE] ^C^C^P-insert;nume_fisier_5.dxf;\;;;
id_7 [AXIALI CU ROLE CONICE] ^C^C^P-insert;nume_fisier_6.dxf;\;;;
id_8 [<-AXIALI CU BILE] ^C^C^P-insert;nume_fisier_7.dxf;\;;;

id_9 [->SURUBURI CU BILE]


id_10 [->THK]
[SBN]^C^C^P-insert;nume_fisier_8.dxf;\;;;
[<-<-HBN]^C^C^P-insert; nume_fisier_9.dxf;\;;;

id_11 [->GHIDAJE LINIARE CU BILE]


id_12 [STAR] ^C^C^P-insert;nume_fisier_10.dxf;\;;;
id_13 [THK] ^C^C^P-insert;nume_fisier_11.dxf;\;;;
id_14 [<-SKF] ^C^C^P-insert;nume_fisier_12.dxf;\;;;
id_15 [->GHIDAJE LINIARE CU ROLE]
id_16 [INA] ^C^C^P-insert;nume_fisier_13.dxf;\;;;
id_17 [<-THK] ^C^C^P-insert;nume_fisier_14.dxf;\;;;

[--]
id_site [Site suport]^C^C_browser www.thk.com
***TOOLBARS
***HELPSTRINGS
Fig.7.8. Exemplu de meniu pull-down în AutoCAD 2005

Fig.7.9. Fereastra de dialog Options din AutoCAD 2005