You are on page 1of 1

Nr.

________ din ________ 2010

CONCURS INTERJUDEŢEAN
«Magia Crăciunului » -Ediția a II-a
( Felicitări de Crăciun)

1. Şcoala……………………………………………………………………..

2. Numele şi prenumele îndrumătorului…………………………………….

3. E-mail……………………………………………………………………..

4. Domiciliul (adresa, telefon)………………………………………………

…………………………………………………………………………………

5. Secţiunea, numele şi prenumele elevului, titlul lucrării,clasa :

a. SECŢIUNEA: Felicitări pictate

Elev…………………...…......Titlu……….....……....Clasa…..

Elev…………………...…......Titlu……….....……....Clasa…..

Elev…………………...…......Titlu……….....……....Clasa…..

Elev…………………...…......Titlu……….....……....Clasa…..

b. SECŢIUNEA: Felicitări colaje

Elev…………………...…......Titlu……….....……....Clasa…..

Elev…………………...…......Titlu……….....……....Clasa…..

Elev…………………...…......Titlu……….....……....Clasa…..

Elev…………………...….......Titlu……….....…….....Clasa…..

6. Modul de participare: indirect


Data : __________________ Director,