You are on page 1of 8

ZABRANJENO JELO I PIĆE

Allah Subhanehu we Te`ala, stvorio je čovjeka i On najbolje zna šta je dobro za


njegovo tijelo od jela i pića, šta mu korist donosi, a šta štetu. Savremena nauka je
potvrdila štetnost nekih jela i pića kao što su svinjsko meso, uginula zivotinja i
alkohol. U opisu Poslanika,sallallahu alejhi we sellem,koji je naveden u Tori i
Evanđelju stoji:
“Onima koji će slijediti Poslanika, vjerovjesnika, koji neće znati ni da čita ni da
piše, kojeg oni kod sebe, u Tevratu i Indzilu, zapisana nalaze, koji će od njih
traziti da čine dobra djela, a od odvratnih odvraćati ih, koji će im lijepa jela
dozvoliti, a ruzna im zabraniti, koji će ih tereta i teškoća koje su oni imali
osloboditi. Zato će oni koji u njega budu vjerovali, koji ga budu podrzavali i
pomagali i svjetlo po njemu poslano slijedili – postići će ono što budu zeljeli.”1
Suretul-E‟araf, ajet 157.
Suretul-En‟am, ajet 145.
Suretul-Maide, ajet 3.
U osnovi svako jelo i piće dozvoljeno je, jer ulaze u okvir općih običaja, osim onoga
za koji postoji tekst zabrane u Kur`anu i Sunnetu.
Zabranjena jela i pića su:
1. Uginula zivotinja i to svih vrsta. Njeno meso šteti zdravlju zbog ugrušane krvi koja
nije istekla, osim uginule ribe i skakavca koji su dozvoljeni.
2. Krv. Ona predstavlja grupu mikroba i nije od krvi dozvoljeno jesti osim dzigericu i
slezenu. Hadis kaze:
“ Dozvoljene su nam dvije krvi – ribe i skakvci, te dzigerica (jetra) i slezena.”
3. Svinjsko meso. Savremena nauka otkrila je mnogostruke štetnosti ovog mesa.
Dokaz za prethodno zabranjene stvari je ajet:
“Reci: Ja ne vidim u ovome što mi se objavljuje da je ikome zabranjeno jesti ma
šta drugo osim strvi, ili krvi koja ističe, ili svinjskog mesa, - to je doista
pogano.”2
i ajet:
“Zabranjuje vam se strv, i krv, i svinjsko meso…”3
4. Alkohol. Alkohol je majka griješenja, izvor zla i nevaljalština. Uzvišeni naređuje
izbjegavanje alkohola u riječima:
“O vjernici, vino i kocka i kumiri i strelice za gatanje su odvratne stvari,
šejtanovo djelo; zato se toga klonite da biste postigli što zelite.”4
Suretul-Maide, ajet 90.
Prenose Ahmed, Ebu Davud i Et-Tirmizi koji kaže da je hasen-sahih.
Suretul-Maide, ajet 3.
Suretul-En‟am, ajet 121.
Suretul-En‟am, ajet 145.
Prenose Muslim i En-Nesai.
Prenosi Muslim.
Prenosi se u Sunenima.
Prenose četverica osim En-Nesaija, a Et-Tirmizi kaže da je hasen
Misli se na velike Sulejmanove , , mrave, ostale je dozvoljeno ubijati ako nanose štetu.
Ptica velike glave i kljuna, ima mnogo perja, pola bijela pola crna; nap. prev.
Poslanik sallallahu alejhi we sellem kaze:
“Sve što opija je haram.”5
U pojam vina ulaze sve druge vrste opojnih pića različitih imena. Tu ulaze i razne
vrste droga koje su zabranjene Kur`anom, sunnetom i koncenzusom islamskih
učenjaka.
5. Zaklano u nečije drugo ime osim Allaha. Ovakav postupak je oprečan ispoljavanju
jednoće Boga. Primjer su zrtve prinesene idolima, dzinima (duhovima), sihirbazima i
sl. Uzvišeni kaze:
“I ono što je na zrtvenicima zrtvovano i zabranjuje vam se gatanje
strelicama.”6,
i kaze:
“Ne jedite ono pri čijem klanju nije spomenuto Allahovo ime, to je, uistinu,
grijeh!”7,
i kaze:
“Ili što je kao grijeh zaklano u nečije drugo, a ne u Allahovo ime.”8
Zrtva u ime nekog drugog mimo Allaha je djelo širka, kao što to ulema potvrđuje.
6. Kopneni grabljivci koji su zabranjeni šerijatskim tekstovima. U hadisu Ibn
Abbasa , r.a, stoji:
“Svaka divljač koja ima očnjake, zabranjeno ju je jesti.”9
“Zabranio je svaku pticu koja ima kandze.”10
“Zabranio je meso domaćih magaraca, a dozvolio konjsko meso.”11
7. Sve nevaljale i štetne stvari kao gmizavci, kukci i nečisti su zabranjeni prema
hadisu:
“Poslanik sallallahu alejhi we sellem zabranio je svaku zivotinju koja se hrani
nečistoćom kao i njeno mlijeko, dok se ne zatvori i ne prehrani čistom hranom tri
dana.”12
Od Ahmeda i Ebu Davuda dolazi hadis:
“Allahov Poslanik sallallahu alejhi we sellem zabranio je ubijanje četri vrste
zivotinja: mrava10, pčele, ptice pupavca i ptice “sureda”13
Njih je zabranjeno i jesti. U ovo se ubraja sve što je nečisto i štetno kao otrovi i sl.
8. U strv se ubrajaju i otkinuti dijelovi mesa zive zivotinje, kao npr. otkinuti dio
ovčije butine. Poslanik sallallahu alejhi we sellem kaze:
“ Što se otkine od zive zivotinje smatra se strvlju.”14
Prenosi Ebu Davud i Et-Tirmizi kaže da je hasen.
Suretul-Bekare, ajet 173.
Suretul-En‟am, ajet 119.
Prenosi Ebu Davud.
Suretun-Nisa‟, ajet 29.
Takođe, udavljena, ubijena (nekim predmetom), strovaljena, na rog nabijena, umrla i
od grabljivaca rastrgana zivotinja. Sve su zabranjene, ako se nije uspjelo preklati ih
prije posljednjeg izdisaja.
Olakšica za prisiljene
Sva spomenuta pravila odnose se na one koji nisu u prijekoj nuzdi da pojedu ili popiju
zabranjeno. O onome ko je u nuzdi Allah dz.š kaze:
“A onome ko bude primoran, ali ne iz zelje, tek toliko da glad utoli, njemu
grijeh nije.”15,
i kaze:
“Osim kad ste u nevolji…”16
En-Nevevi kaze: “Dozvoljeno je u nuzdi pojesti (zabranjeno) koliko će se odrzati
zivot i spriječiti smrt.” Postoji islamska pravna formula koja kaze: Nuzda dozvoljava
zabranjeno. Ovo nam nameće sljedeće pitanje: Kako islam gleda na liječenje
zabranjenim stvarima? Odgovor je: Liječenje zabranjenim stvarima nije dozvoljeno.
Dokaz su riječi Poslanika sallallahu alejhi we sellem:
“Allah je dao bolest i lijek i svakoj bolesti lijek učinio. Liječite se, ali nemojte se
liječiti onim što je zabranjeno.”17
Zabrana pušenja i trgovine duhanom
Od ruznih stvari je duhan sa svim vrstama i proizvodima. Učenjaci su raspravljali i
donijeli fetvu o njegovoj zabrani iz nekoliko poznatih razloga:
1. Šteti zdravlju čovjeka prema svim medicinskim i naučnim potvrdama. Njegova
štetnost je vidljiva, a Allah dz.š kaze:
“Ne ubijajte sami sebe!”18
2. Rasipanje imetka. Trošenje na duhan je trošak na štetu bez koristi. Rasipanje
imetka je takođe haram.
3. Opuštanje tijela. To ukazuje na usku povezanost sa drogama.
4. Ruzan miris pušača, kao i ostatak tog smrada na zubima, grlu i ustima.
Kada islam nešto zabrani, zabrani i njegovu kupoprodaju i konzumiranje. U povodu
kupoprodaje duhana postoji sljedeća fetva “Stalne komisije za naučna istrazivanja i
davanje pravnih rješenja” u Rijadu, Saudijska Arabija19: “ Duhanom nije dozvoljeno
trgovati, jer je od ruznih stvari. Duhan šteti tijelu, duhu i imetku. Ako čovjek zeli
dati sadaku, obaviti hadz ili podijeliti novac u humanitarne svrhe, potrebno je da
izdvoji iz imetka ono što je na pošten način stekao. Uzvišeni kaze:
Fetva br.1407 od 9/11/1396. god. po H.
Suretul-Bekare, ajet 267.
Prenosi Muslim.
Prenose Muslim i Et-Tirmizi.
Prenose Muslim i Et-Tirmizi
“O vjernici, udjeljujte od lijepih stvari koje stičete i od onoga što vam Mi iz
zemlje, ne izdvajajte ono što ne vrijedi da biste to udijelili- kad ni vi sami ne
biste to primili, osim zatvorenih očiju.”20
Poslanik kaze:
“Allah je Častan i ne prima ništa osim časnog.”21
Neka je salavat i selam na Muhammeda, njgeovu porodicu i sve ashabe.”
Kozumiranje zabranjenog i posljedice na ibadet
Sve što je tekstovima zabranjeno, zabranjeno ga je i jesti zbog nečistoće. Svaki
nedozvoljeno stečen imetak je takođe nečist. Kada čovjek pije ili jede na haram
način stečeno i on postaje nečist. Haram zarada je i ona koja dolazi na nedozvoljen
način, kao kamata, mito, hazard, klađenje i sl. Čovjeku koji se hrani nečistim
imetkom dova nije primljena, jer je Allah Častan i ne prima osim časnog. U
vjerodostojnoj predaji od Poslanika sallallahu alejhi we sellem stoji da je rekao:
“Spomenuo je čovjeka na dugom putivanju, čupava i uprašena, kako dize ruke ka
Nebu i govori: „O Gospodaru, o Gospodaru!‟ A njegova hrana je haram, piće mu je
haram, odjeća mu haram i othranjen je na haramu, - pa kako će mu se uslišati
molitva!”22
Imam Ahmed kaze: “Ko klanja na otetoj (uzurpiranoj) zemlji, u haram odjeći ili obavi
hadz sa haram imetkom, namaz i hadz su mu nevazeći i duzan ih je obnoviti.” Dokaz
su riječi Poslanika sallallahu alejhi we sellem:
“O ljudi, Allah je Častan i ne prima osim onoga što je časno.”23
U El-Mugniju i Eš-Šerhul-Kebiru stoji: “Ko jede haram dova mu se neće primiti, pa
makar to bilo na svadbenoj gozbi. U čijem imetku ima harama pokuđeno mu se
odazvati na poziv, s njim sarađivati, primiti poklon od njega, dati mu poklon ili sadaku.
Pokuđenost je veća ili manja shodno veličini harama. Uzvišeni se obraća vjernicima i
kaze:
“O vjernici, jedite ukusna jela koja smo vam podarili i budite Allahu zahvalni, ta
vi se samo Njemu klanjate!”24
Suretul-Bekare, ajet 172.
Rječnik “El-Mu‟džemul-Vesit”, 2/577.
Suretul-Maide, ajet 87-88.
Suretul-Maide, ajet 1.
Muttefekun alejhi.
Prenosi Ebu Davud.
Suretul-Maide, ajet 96.
Dozvoljena hrana, šerijatsko klanje i propisi o lovu divljači
Dozvoljeno jelo i piće
Hranom se smatra sve što je jestivo i čime se odrzava ljudsko tijelo.25 Sva hrana je
dozvoljena osim onoga što je zabranjeno tekstovima šerijata. Uzvišeni kaze:
“O vjernici, ne uskraćujte sebi lijepe stvari koje vam je Allah dozvolio, samo ne
prelazite mjeru, jer Allah ne voli one koji pretjeruju. I jedite ono što vam
Allah daje, što je dozvoljeno i lijepo; i bojte se Allaha u kojeg vjerujete.”26
Takođe, svo piće je dozvoljeno osim onoga koje opija što je haram. Od zivotinja je
dozvoljena sva stoka:
“Dozvoljava vam se stoka, ali ne ona koja će vam se navesti!”27
Od divljači je dozvoljen isključivo divlji magarac, goveče (sve vrste divljih goveda),
gazela, ptice, zečevi i sve vrste konja. U hadisu od Esme , r.a, stoji:
“Zaklali smo u doba Poslanika sallallahu alejhi we sellem konja i jeli to meso.”28
Poslanik sallallahu alejhi we sellem dozvolio je hijenu.29 Dozvoljene su sve ptice bez
kandzi.
Dozvoljeni su skakavci i bodljorepi gušter koji je iznesen na sofru pred Poslanika
sallallahu alejhi we sellem, ali ga nije lično jeo. Pravilo kaze da su kopnene zivotinje
dozvoljene osim onih tekstom zabranjenih, a dozvoljene su morske zivotinje mrtve ili
zive ulovljene. Uzvišeni kaze:
“Vama se dopušta da u moru lovite i da ulov jedete, da se njime vi i putnici
koristite.”30
Od vodenih zivotinja nije dozvoljeno loviti zabe, zbog generalne zabrane njihova
ubijanja, niti zmije koje su inače nečist, niti krokodila koji je grabljivac sa velikim i
mnogobrojnim očnjacima.
Šerijatsko klanje
Nijednu zivotinju nije dozvoljeno jesti bez šerijatskog klanja, osim ribe i skakavaca.
Uslovi za ispravno klanje su:
1. Presijecanje dvije vratne zile, jednjaka, zdrijela i krvne arterije. Divljač je
dozvoljena samim probadanjem na bilo kojem mjestu tijela. Isto tako, ranjena
divljač koja pobjegne i ne bude moguće njeno klanje.
2. Klanje oštrim predmetom, kao noz, sablja i sl.
3. Da onaj koji kolje bude musliman ili ehlul-kitabija (zidov ili kršćanin), pa makar se
radilo o zeni ili odrasloj maloljetnoj osobi.
4. Spomenuti Allahovo ime pri klanju. Uzvišeni kaze:
“Ne jedite ono pri čijem klanju nije spomenuto Allahovo ime, to je, uistinu,
grijeh!”31
Suretul-En‟am, ajet 121.
Prenosi Ahmed i ocjenjuje ga kao sahih.
Prenosi Muslim.
Suretul-Maide, ajet 4.
Nema smetnje ako se iz zaborava bismilla propusti. Sa klanjem odrasle zivotinje i
mladunče koje se zadesi u utrobi je halal s tim jednim klanjem prema hadisu:
“ Klanje mladunčeta u utrobi je u klanju njegove majke.”32
Ako mladunče izađe zivo potrebno ga je posebno zaklati. Mekruh je klati tupim
nozem, jer se time zlostavlja zivotinja. Sunnetom je potvrđen lijep odnos prema
zivotinji koja se kolje, i to lahkim klanjem i dobro naoštrenim sječivom. Poslanik
sallallahu alejhi we sellem kaze:
“Allah je propisao dobročinstvo prema svemu, pa kada ubijate činite to
dostojanstveno, a kada koljete zivotinje lijepo ih bez mučenja prikoljite. Neka svako
od vas noz naoštri i tako zivotinji olakša.”33
Sunnet je zivotinju okrenuti prema Kibli, jer je Ibn Omer , r.a, to smatrao
pohvalnim. Kibla je najpreča strana kojoj se treba okrenuti.
Ono što bude preklano a onda ugušeno i strovaljeno s visine ili ga nešto pregazi nije
dozvoljeno na osnovu tekstova Kur`ana. Ovo mišljenje je odabrao i El-Harki. Neki su
rekli da je dozvoljeno, jer se sve desilo poslije šerijatskog klanja.
Lov
Dokaz dozvoljenosti lova su riječi Uzvišenog:
“Pitaju te šta im se dozvoljava. Reci: Dozvoljavaju vam se lijepa jela i ono što
vam ulove zivotinje koje ste lovu podučili…”34
U hadisu stoji:
“Ko drzi psa osim psa za čuvanje stada, lov i za čuvanje polja, svaki dan mu se od
nagrade oduzme kirat (kao veliko brdo).”35
Muttefekun alejhi.
Muttefekun alejhi. Tekst je Muslimov.
Suretul-Maide, ajet 5.
Nije dozvoljen ulov psa, osim ako ga njegov vlasnik pošalje i on ode, a kada ga pozove
on se vrati. Kada zgrabi zivotinju radi to šapama i kandzama. Ulovljenu divljač čuva u
zubima dok ne dođe vlasniku. Ulov je dozvoljen radilo se o dresiranim psima, sokolima
ili drugoj zivotinji, ako je krajnji cilj iskoristiti i pojesti meso. Pokuđeno je loviti
zivotinje iz razonode.
Ulov je dozvoljen pod četiri uslova:
1. da lovac podlijeze uslovima ispravnog klanja kada baca koplje ili šalje zivotinju,
2. da zivotinja za lov bude dresirana kao npr. pas,
3. nijjet za lov. Nije dozvoljena divljač ubijena slučajno,
4. reći bismillah (prilikom gađanja zivotinje).
Od Alijja ibn Hatema , r.a, prenosi se da je Allahov Poslanik sallallahu alejhi we
sellem rekao:
“Kada pošalješ svoga desiranog psa, spomeni ime Allahovo na njega. Ako ti uhvati ulov
i ti taj ulov sustigneš zivog, prikolji ga(ulov). Ako ulov zatekneš ubijenog, a pas ne
bude ništa od njega pojeo, onda jedi. Ako s tvojim psom nađeš psa drugog čovjeka, a
ulov bude ubijen, ne jedi onda! Ti ne znaš koji ga je pas ubio. Kada bacaš strijelu
spomeni Allahovo ime. Ako ulov ne nađeš do poslije dan i na njemu nađeš tragove
svoje strijele, jedi ako hoćeš. Ako ulov nađeš ugušenog u vodi, onda ne jedi.”36
Ako se bismilla na ulov namjerno ili nenamjerno ispusti, ulov nije dozvoljeno jesti. Lov
pticama je kao i lov psima, jer obje vrste ulov hvataju kandzama.
Hrana ehlul-kitabija (sljedbenika Knjige od zidova i kršćana)
Dozvoljena je hrana ehlul-kitabija, kao i meso njihovih zaklanih zivotinja. Meso ehlul-
kitbija nije zabranjeno osim s čvrstim uvjerenjem da prilikom klanja nisu ispunjeni
šerijatski uslovi. Uzvišeni kaze:
“Od sada vam se dozvoljavaju sva lijepa jela; i dozvoljavaju vam se jela onih
kojima je data Knjiga, i vaša jela su im dozvoljena.”37
Ibn Abbas , r.a, i drugi kazu: “Tj. njihove zivotinje.” Ono što se uvozi iz
idolopokloničkih drzava, kao iz ateističkih (komunističkih), bez sumnje nije
dozvoljeno jesti, jer oni ne ulaze u kategoriju ehlul-kitabija. Zato je obavezno
izbjegavati njihove
proizvode, pa makar na njima bilo napisano “Halal” ili “Zaklano po islamskim
propisima”. Ove drzave na svaki način zele svoju trgovinu proširiti. Isto tako,
zabranjeno je ono što dolazi od ehlul-kitabija za što se zna da je umoreno strujnim
udarom, slično zivotinji udarenoj kakvom alatkom ili nabodenoj na rog druge
zivotinje. U El-Mugniju stoji: “Dozvoljeno je muslimanu hraniti se i piti ono što
proizvode ehlul-kitabije. Dozvoljeno je jesti iz njihovog posuđa, ako se ne uspostavi
da je nečisto. O pokuđenosti upotrebe njihovog posuđa postoje dvije predaje. Ko
jede svinjetinu i uginulu zivotinju i ne kolje na ispravan način, na njega s gleda kao da
nije ehlul-kitabija.”38
Lijepo ponašanje pri jelu
U adabe (lijepe postupke) pri jelu ulaze: učenje bismille na početku jela, jesti
desnom rukom, zahvaliti poslije jela u što ulazi učenje dove vlasniku sofre. Prenose
Ebu Davud i drugi s ispravnim lancem da je Sa`d ibn Ubade, radijallahu anhu, došao
Poslaniku sa hljebom i uljem. Poslanik sallallahu alejhi we sellem, je jeo, zatim rekao:
Eftare indekumus-sāimūne ve ekele ta`āmekumul-ebrāru ve sallet alejkumul-
melā`ikeh.
“Postači kod vas iftarili, vašu hranu časni jeli i meleci blagoslov na vas donosili.”
Jelo ima i druge propise lijepog ponašanja koje treba čuvati, kao npr. zajedničko
objedovanje, pranje ruku prije jela, jesti ispred sebe, ne jesti naslonjen na nešto, ne
potcjenjivati blagodati, ne početi s jelom prije najstarijeg itd. Za sve ove adabe
postoji osnova u praksi Poslanika sallallahu alejhi we sellem. Evo još nekih lijepih
običaja pri jelu: oblizati prste, hranu iz posude iz koje se jede sasvim do kraja
pojesti trazeći tako bereket u hrani, čuvati blagodat tako da ne padne na prljavo
mjesto itd. Od Ibn Abbasa , r.a, prenosi se da je Poslanik sallallahu alejhi we sellem
rekao:
“Kada od vas neko jede hranu, neka ne briše ruke prije nego ih oblize.”
Ko prođe kroz voćnjak, bez ograde i čuvara, dozvoljeno mu je jesti plodove bez penjanja na drvo,
bacanja kamenja da spadne plod ili da nosi sa sobom. Rečeno je: To nije dozvoljeno osim u
slučaju gladi i sl. Allah najbolje zna.