PROGRAM SUBSIDI BERAS UNTUK RAKYAT (SUBUR) BORANG PERMOHONAN BAUCAR BERAS

Perhatian : Hanya pemohon yang berpendapatan isi rumah di bawah RM1,500 (bandar) dan RM1,000 (luar bandar) sebulan layak untuk memohon. 1. Butir Peribadi Nama Pemohon

No Kad Pengenalan (baru) Alamat Tetap

Lama

Poskod Negeri No Telefon Pekerjaan Jumlah Tanggungan (Bilangan Isi Rumah) 2. Butir Pasangan Nama Suami/Isteri*

Bandar

Pendapatan Bulanan orang

RM

No Kad Pengenalan (baru) No Sijil Nikah/ Pendaftaran Perkahwinan* Pekerjaan 3. Butir Ahli Keluarga/Tanggungan yang bekerja** Nama Hubungan Pekerjaan

Lama

Pendapatan Bulanan

RM

Pendapatan Bulanan RM RM RM RM RM RM RM

Pendapatan bersih isi rumah 4. Perakuan

RM

Adalah saya mengaku semua perkara yang dinyatakan adalah benar. Tarikh

Tandatangan NOTA : BORANG INI DIBERIKAN SECARA PERCUMA
* Potong mana-mana yang tidak berkenaan ** Sila guna lampiran sekiranya ruangan yang disediakan tidak mencukupi *** Borang ini juga boleh diperolehi melalui laman web iaitu : http://www.moa.gov.my

500 RM1. Makluman Kepada Jabatan / Agensi / MPPP Borang-borang yang telah disahkan oleh MPPP perlu dihantar ke alamat berikut : Ketua Setiausaha Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani Bahagian Kawalselia Padi dan Beras Aras 2 (Menara).000 Sarawak RM530 RM500 RM860 RM810 RM1. 2. Pejabat Pembangunan Persekutuan Zon. Borang ini diberikan secara percuma.500 RM1. Borang permohonan ini juga boleh diperolehi melalui: i. Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia (MARDI) vi. Borang yang telah diisi dengan lengkap hendaklah dikemukakan kepada mana-mana pejabat Jabatan/Agensi di atas untuk tindakan Urus setia MPPP. 3. Jabatan Veterinar Malaysia v. 2. Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung (JKKK) iii. 5.500 RM1. Tabung Ekonomi Kumpulan Usaha Niaga (TEKUN) xiii. Permohonan juga boleh dibuat secara terus melalui: i. Warganegara Malaysia Pendapatan di bawah RM1.000 Sabah RM 540 RM 540 RM 970 RM 940 RM1. Wisma Tani. Jabatan Perikanan Malaysia iv. Laman web Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani : http://www. Maklumat yang dikemukakan akan disemak dan ditentukan oleh Jawatankuasa Penilaian. Jabatan Pertanian iii. 62624 Putrajaya ( u. Kategori Mudah Miskin Kawasan Bandar Kawasan Luar Bandar Semenanjung Malaysia RM 440 RM 420 RM 740 RM 700 RM1.p.500 (di bandar) dan RM1.000 (di luar bandar) Permohonan boleh dikemukakan di pejabat agensi-agensi di bawah Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani yang berhampiran seperti berikut : ix. Lembaga Perindustrian Nanas Malaysia (MPIB) xii. Projek Pembangunan Pertanian Bersepadu (IADA) xiv. Pejabat Pembangunan Negeri. iii. Hanya pemohon yang disenarai pendek sahaja akan dihubungi untuk tapisan seterusnya.ijam . Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung Persekutuan (JKKKP) Makluman Kepada Pemohon 1. Pejabat Daerah. Lembaga Kemajuan Pertanian Muda (MADA) x. No 28 Persiaran Perdana.000 Untuk Kegunaan Pejabat : Akuan Penerimaan Borang Oleh Jabatan/Agensi Nama Agensi Tarikh Cop Rasmi Nota : Pihak tuan perlu mengemukakan permohonan ini kepada Urus setia MPPP yang berhampiran dengan pemohon. Kawalselia Padi dan Beras Negeri dan Ibu Pejabat ii. Kategori Miskin Tegar Kawasan Bandar Kawasan Luar Bandar 2. Kategori Miskin Kawasan Bandar Kawasan Luar Bandar 3.my ii. 6. ii. Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia (LKIM) viii. 3. Lembaga Pertubuhan Peladang (LPP) 4.Garis Panduan Pengisian Borang 1. Bank Pertanian Malaysia (Agrobank) i. Lembaga Kemajuan Pertanian Kemubu (KADA) xi. : Urus setia SUBUR ) \\MYIS\B-0029-111009 . Presint 4. Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan.moa. Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan (FAMA) vii.gov. Garis Panduan Kemiskinan (Pendapatan Bulanan Isi Rumah) 1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful