You are on page 1of 1

Model de teză pentru semestrul I – clasa a VIII-a MODEL 2

I. 30p – Pe foaia de teză scrieţi numai rezultatele


5p 1. Rezultatul calculului este egal cu …
5p 2. Dintre numerele a = şi b = 2,3211 este mai mic numărul …
5p 3. În prisma triunghiulară regulată dreaptă ABCA’B’C’, măsura unghiului format de dreptele AB şi
B’C’ este egală cu …

5p 4.
Cel mai mare număr întreg din intervalul este egal cu …
5p 5. Un număr iraţional din intervalul (3; 4) este egal cu …..
5p 6. Cubul ABCDA’B’C’D’ are muchia de lungime 3,2 cm. Suma lungimilor muchiilor cubului este
egală cu …

II. 30 p – Rezolvaţi integral pe foaia de teză


5p 1. Desenaţi prisma patrulateră regulată dreaptă ABCDA’B’C’D’.
5p 2. Descompuneţi în factori 4x2 + 7x – 2.
3. Se dau mulţimile A = { x∈R / |2x + 3 | ≤ 5} şi B = {x∈R / - 2 < x≤ 3}.
5p a) Determinaţi mulţimile A, B;
5p b) Determinaţi mulţimile A∪B şi A∩B∩Z.

5p 4.
Efectuaţi =
5p 5. Arătaţi că numărul este număr natural.
III. 30 p - Rezolvaţi integral pe foaia de teză
1. Un container petrolier are forma unui paralelipiped dreptunghic ABCDA’B’C’D’şi are
dimensiunile AB=2m, BC=1,5m şi AA’=1,2m.
5p a) Stabiliţi dacă în container încap 4000 litri de produs petrolier lichid;
5p b) Stabiliţi dacă în container poate fi depozitată o prăjină de sondă cu lungimea de 2,7 m;
5p c) Din cauza unei manevre greşite, containerul are o fisură pe muchia BB’, situată la 30 de cm de
colţul B’. Dacă în containerul aşezat pe baza ABCD se află 2650 l de motorină, există pericolul să
se deverseze motorină prin fisură?
2. În figura alăturată este reprezentat schematic un
cort de forma unei prisme triunghiulare regulate
drepte, ABCA’B’C’. Accesul în cort se face
prin fanta AM, prevăzută cu fermoar. AA’=2,8
m, iar AB=1,8 m.

5p a) Aproximaţi prin lipsă lungimea fermoarului AM la un număr întreg de dm;


5p b) Aproximaţi prin adaos, la un număr întreg de m2, aria materialului textil impermeabil necesar
pentru a dubla cortul atât pe pereţii laterali cât şi pe podea;
5p c) O furnică se deplasează din punctul C în punctul B’, trecând peste muchia AA’. Aflaţi lungimea
minimă a drumului parcurs de furnică.