Načela rada i pravila ponašanja u operacijskoj sali

Vodič za zdravstvene djelatnike

Nakladnik Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci Za nakladnika Prof. dr. sc. Miljenko Kapović, dr. med. Urednik Prof. dr. sc. Igor Prpić, dr. med. Autori Ivor Ković, dr. med. Mr. sc. Alemka Brnčić-Fischer, dr. med. Ileana Lulić, dr. med. Recenzenti Prof. dr. sc. Herman Haller, dr. med. Mr. sc. Anđelko Đirlić, dr. med. Prof. dr. sc. Miljenko Uravić, dr. med. Prim. mr. sc. Maksim Valenčić, dr. med. Veronika Pupačić, vms Jelka Šanko, vms Grafičko oblikovanje Ivor Ković, dr. med. Fotografija Ivor Ković, dr. med. Lektorica i korektorica Gordana Ožbolt, prof. ISBN: 978-953-6384-40-2 Rijeka, 2008.

Vodič kroz operacijsku salu

Ovaj je vodič namijenjen svim zdravstvenim djelatnicima koji se prvi put susreću s radom u operacijskoj sali, odnosno s aktivnom primjenom aseptične tehnike rada. Preporučuje se i studentima koji tijekom studija i pripravničkog staža stječu prva iskustva u aseptičnim uvjetima rada. Nakon što ga pročitate, moći ćete: • raspravljati o općim načelima aseptične tehnike rada • demonstrirati kirurško pranje ruku, oblačenje sterilnog mantila i stavljanje sterilnih rukavica • identificirati potencijalne opasnosti u operacijskoj sali • sudjelovati u radu operacijskog tima kao aktivan i koristan član.

3

Vodič kroz operacijsku salu

Sadržaj
Kirurške struke Organizacija operacijskog bloka Kontrola infekcije i asepsa Opća načela rada u operacijskoj sali Ulazak u operacijski blok Kirurško pranje ruku Postupak kirurškog pranja ruku Stavljanje rukavica Određivanje veličine rukavica Postupak samostalnog stavljanja rukavica Postupak stavljanja rukavica uz pomoć instrumentarke Postupak skidanja rukavica Oblačenje mantila Postupak oblačenja mantila uz pomoć instrumentarke Priprema operacijskog polja Dužnosti studenta i pripravnika Popis načela sterilne tehnike Literatura 5 6 8 9 10 11 12 18 19 20 22 24 26 27 29 30 31 33

4

Vodič kroz operacijsku salu

Kirurške struke
Popis kirurških struka: Ginekologija i opstetricija Kirurška onkologija Kardiokirurgija Neurokirurgija Oftalmologija Opća kirurgija Oralna i maksilofacijalna kirurgija Ortopedija Otorinolaringologija Plastična kirurgija Torakalna kirurgija Urologija Vaskularna kirurgija

5

Vodič kroz operacijsku salu

Organizacija operacijskog bloka
Operacijske sale sa susjednim prostorijama koje služe za kirurški operativni rad, tvore operacijski blok. Operacijski blok dijeli se na: a) Operacijske sale

b) Pomoćne prostorije • prostorija za pripremu bolesnika i postoperacijsko buđenje • prostorija za kirurško pranje ruku • prostorija za pranje i pripremu instrumenata • prostorija s autoklavom za hitnu sterilizaciju • prostorija za odmor osoblja • priručno spremište operacijske odjeće, materijala i instrumenata • propusnik sa sanitarnim čvorom

Glavni

Drugi a

sistent

Instrume n

operat er
Pr

tarka

n siste va a

tica

Anest

eziolo

g

Operacijska sala tijekom ginekološke laparoskopske operacije
6

Vodič kroz operacijsku salu

U operacijskoj sali se nalazi: •operacijski stol •operacijske lampe •stol za instrumente •stol s potrebnim dezinficijensima •osnovna kirurška aparatura (elektrokauter, aspirator) •anesteziološki aparat •stol za anesteziološki pribor •stalci za vreće za otpad i dr.

Ginekološka operacijska sala
7

Vodič kroz operacijsku salu

Kontrola infekcije i asepsa
ANTISEPSA je postupak pri kojemu se kemijskim sredstvima uništavaju svi oblici mikroorganizama, osim bakterijskih spora. ASEPSA označava rad pri kojemu je isključena mogućnost infekcije.

u bolnici te povećane troškove i za pacijenta i za bolnicu. Poznato je da 2 - 5% bolesnika podvrgnutih čistom ekstraabdominalnom zahvatu, odnosno 20% pacijenata podvrgnutih intraabdominalnom zahvatu razvije infekciju rane. Aseptična tehnika od vitalne je važnosti za smanjenje morbiditeta i mortaliteta povezanog s kirurškim infekcijama. Opis Aseptična tehnika može se primijeniti u svim kliničkim situacijama. Mikroorganizmi mogu doći u doticaj s pacijentom iz okoline, preko medicinskog osoblja i opreme. Svi su pacijenti potencijalno osjetljivi na infekciju, iako pojedine situacije dodatno povećavaju osjetljivost, kao što su opsežne opekline ili imunološki poremećaji koji narušavaju obrambene mehanizme organizma. Asepsa u operacijskoj sali Aseptična tehnika najstrož e se primjenjuje u operacijskoj sali zbog izravnog i često ekstenzivnog prekida integriteta kože i priležećih tkiva. Ova tehnika pomaže u prevenciji postoperativne infekcije.

Svrha Aseptična tehnika koristi se radi održavanja asepse, odsutnosti patogenih organizama, u kliničkom okruženju. Ciljevi su aseptične tehnike zaštita pacijenata od infekcije i sprječavanje širenja patogena. Često postupci čišćenja i dezinfekcije nisu dovoljni za sprječavanje infekcije. Infekcije tijekom kirurškog zahvata drugi su najčešći uzrok nozokomijalnih infekcija; odgovorne su za duži boravak

8

Vodič kroz operacijsku salu

Opća načela rada u operacijskoj sali
Rad u operacijskoj sali zahtijeva dobro educirano i savjesno medicinsko osoblje koje sačinjava operacijski tim: • kirurzi, operateri, asistenti • instrumentari „sterilni - nesterilni“ • anesteziolozi • anesteziološki tehničar (tehničarka) Sterilno i “nesterilno” osoblje sale radi u posebnoj odjeći i obući prema propisanom protokolu. Sve osoblje mora nositi maske i kape. U svako godišnje doba obvezne su duge hlače, a na nogama klompe i čarape. Glavna sestra odgovorna je za aseptični rad u operacijskoj sali. Prije operativnog zahvata treba osigurati sav potreban instrumentarij, pribor i lijekove kako bi se smanjilo kretanje osoblja i otvaranje vrata tijekom zahvata. Rad u operacijskom bloku obavlja se prema unaprijed izrađenom planu. U programu je naznačeno ime i prezime bolesnika, vrsta oboljenja i predviđen operativni zahvat te vrsta anestezije, kirurška ekipa i vrijeme operacije. Kirurški tim započinje rad kirurškim pranjem ruku prema propisanom

protokolu te oblačenjem sterilnog kirurškog mantila i stavljanjem sterilnih rukavica. Kirurzi sterilni mantil oblače sami ili uz pomoć instrumentarke (ili instrumentarca). Sestra instrumentarka mora znati sve etape operacije te unaprijed rasporediti instrumente. Instrumente razmješta uvijek istim redoslijedom kako bi se stvorila radna navika i kako bi joj se ruka automatizmom pružala uvijek u smjeru željenog instrumenta. Kirurg često tijekom rada poremeti taj red, o čemu sestra mora voditi računa. Slijedi pranje i dezinfekcija operacijskog polja. Bolesnik se pokriva zelenim sterilnim kompresama ili jednokratnim sterilnim kompresama. Osoblje u sali tijekom operacije radi u tišini, a nalozi se daju poluglasno. Kretanje osoblja u sali ograničeno je na najmanju moguću mjeru. Osoblje sale mora imati spremne sterilne epruvete za uzimanje briseva, sekreta i materijala za laboratorijske analize. Za biopsiju se moraju pripremiti epruvete, a operativno odstranjeni organi ili njihovi dijelovi posebno se pakiraju i šalju na patohistološki pregled.

9

Vodič kroz operacijsku salu

Ulazak u operacijski blok
U operacijski blok ulazi se kroz posebne prostorije, propusnike, odvojene za muško i žensko osoblje. Ulaskom u operacijski blok sve osoblje mora slijediti određena pravila: a) Mora se obući u bolničku kiruršku odjeću namijenjenu isključivo za uporabu u operacijskome bloku. b) Kosu treba pokriti kapom, a na lice staviti masku koja pokriva usta i nos. Savitljiva metalna vrpca nalazi se na gornjem rubu maske i omogućuje njezino čvrsto prianjanje uz nos te time sprječava zamagljivanje naočala. Zrak bi trebao prolaziti samo kroz filtar maske. Nakon uporabe masku treba baciti; maska se ne čuva niti se nosi oko vrata do sljedeće operacije. Pri skidanju maske treba dirati samo vezicu, tako da se smanji kontaminacija ruku.

c) Sav nakit treba skinuti, a naušnice sakriti unutar kape. d) Lak za nokte i umjetni nokti ne smiju se stavljati. e) Obuća koja se koristi mora biti namijenjena isključivo za operacijski blok te na nju nije potrebno stavljati kaljače. Ako, međutim, specijalna obuća ne postoji, na postojeću obuću treba staviti kaljače. Nakon izlaska iz operacijskog bloka treba odmah skinuti kaljače kako bi se izbjeglo prenošenje krvi ili drugih ostataka po odjelu.

Operaterka pri ulasku u operacijski blok. Obučena je u bolničku kiruršku odjeću s maskom, kapom i obućom namijenjenom za salu.
10

Vodič kroz operacijsku salu

Kirurško pranje ruku
U svim kliničkim okruženjima pranje ruku osoblja izrazito je važno za asepsu. To je najvažnija mjera za suzbijanje širenja mikroorganizama. Ta se činjenica često smetne s uma i dezinfekcija ruku se podcjenjuje. Kirurško pranje ruku provode članovi operacijskog tima koji će doći u dodir sa sterilnim poljem, instrumentima i opremom. Ovaj postupak zahtijeva nanošenje dugodjelujućeg, snažnog, antimikrobnog sapuna na šake i ruke te duže pranje ruku. Provodi se u posebnoj prostoriji za kirurško pranje ruku, u kojoj se nalazi više umivaonika. Mlaz vode regulira se laktom, koljenom ili stopalom. Iznad umivaonika najčešće se nalazi staklena pregrada koja odvaja operacijsku salu od ove prostorije. Kirurg i instrumentarka tako mogu kontrolirati stanje bolesnika, tijek priprema i anestezije te rad osoblja u operacijskoj sali. Pored umivaonika nalazi se pribor za pranje ruku te

pješčani ili signalni sat. Kirurško osoblje se u svakodnevnom životu mora pridržavati određenih pravila: a) M o r a j u n j e g o v a t i r u k e i izbjegavati grube fizičke poslove te rad s prljavim materijalima. b) N e s m i j u s u d j e l o v a t i u operativnom radu ako imaju ranice ili gnojne procese na rukama, što u konačnici može dovesti do infekcije operativnih rana. c) Izvan bolnice ne smiju raditi grube fizičke poslove i prljati ruke zemljom, ugljenom, prašinom, što sve poslije otežava dezinfekciju ruku. d) Nokti moraju biti bez laka, uredni, odsječeni, zanoktice uklonjene, a nakon završene operacije, ruke se njeguju. Stalna i brižljiva njega ruku jedan je od uvjeta za aseptičan rad u operacijskoj sali.

11

Vodič kroz operacijsku salu

Postupak kirurškog pranja ruku

1 2 3 4 5 6

Prije pranja ruku stavite masku i kapu te skinite sav nakit s ruku. Laktom ili nogom (ovisno o vrsti slavine) otvorite slavinu. Smočite šake i ruke do iznad lakta i operite ih antiseptikom. Uzmite četku za kirurško pranje ruku iz spremnika.

Otvorite ambalažu četke za kirurško pranje ruku. U ambalaži se nalazi četka za kirurško pranje ruku i čistač za nokte. Prije prve operacije toga dana očistite nokte jer su nokti područje najveće kontaminacije. Četka za kirurško pranje ruku sastoji se od spužve i četkice.

Spužvu upotrijebite za pranje ruku.

12

Vodič kroz operacijsku salu

1

2

3

4

5

6

13

Vodič kroz operacijsku salu

7 8 9 10 11 12

Četkicu koristite isključivo za čišćenje noktiju. Četkajte i sapunajte temeljito prste i podlakticu sa sve četiri strane. Krenite od prstiju, a završite do 5 cm iznad lakta. Ponovite na drugoj ruci. Pranje treba trajati 3 - 5 minuta. Bacite četku i isperite ruke pod vodom držeći šake iznad visine lakta tako da voda teče niz laktove, a ne niz šake. Pri ispiranju druge ruke, obratite pozornost na položaj prve ruke koju treba udaljiti od tijela i saviti u laktu sa šakama iznad razine laktova. Laktom ili nogom (ovisno o vrsti slavine) zatvorite slavinu. Obrišite ruke sterilnim ručnikom koji će vam na ispruženu ruku staviti instrumentarka. Temeljito osušite ruke jer vlažne površine pospješuju rast patogena.

14

Vodič kroz operacijsku salu

7

8

9

10

11

12

15

Vodič kroz operacijsku salu

13 14 15 16 17 18

Upotrijebite jednu stranu ručnika za sušenje jedne ruke.

Prebacite ručnik na obrisanu ruku.

Koristeći drugu stranu ručnika, osušite drugu ruku.

Bacite ručnik u kantu za odlaganje.

U osušene ruke, pomažući se laktom, ulijte antiseptik.

Antiseptik dobro utrljajte u ruke te nekoliko puta zagrebite noktima dlan.

16

Vodič kroz operacijsku salu

13

14

15

16

17

18

17

Vodič kroz operacijsku salu

Stavljanje rukavica
Pranjem i dezinfekcijom kože ne mogu se odstraniti mikroorganizmi iz žlijezda znojnica i dlačnih folikula. Približno dvadeset minuta nakon kirurškog pranja nastaje rekolonizacija mikroba na površini kože. Zbog toga sterilne rukavice treba navući nakon pranja ruku. Uz to, mikrobi koji stignu na površinu kože dva sata nakon pranja i dezinfekcije, u pravilu su uništeni ostatkom antiseptika koji se zadržao na koži i koji duže vrijeme ostaje aktivan. Stavljanje sterilnih rukavica zahtijeva specifičnu tehniku da ne bi došlo do dodira vanjske strane rukavice rukom. Rukavice su presavijene tako da se njihova unutrašnjost može uhvatiti pri stavljanju. Svako oštećenje (probijanje) rukavice ili dodir nesterilne površine rukavicom zahtijeva njihovu trenutačnu zamjenu. Kirurg sterilne rukavice može navući sam ili, što je češće, uz pomoć instrumentarke.

Postoje brojni proizvođači i modeli sterilnih rukavica s različitim oznakama veličine. Zato prije početka zahvata treba vidjeti modele koji se nude i obavijestiti osoblje o odabranoj veličini. Za približnu procjenu veličine rukavica, poslužite se postupkom prikazanim na sljedećoj stranici. Položite dlan desne ruke na papir i označite ga kao što je prikazano na slici. Izmjerite udaljenost između dviju oznaka, a dobivenu vrijednost u milimetrima unesite u tablicu iz koje ćete zatim očitati odgovarajuću veličinu rukavica.

18

Vodič kroz operacijsku salu

Određivanje veličine rukavica

Veličina rukavica

Širina dlana +/- 6 mm

5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0

71 77 83 89 95 102 108 114

19

Vodič kroz operacijsku salu

Postupak samostalnog stavljanja rukavica

1 2 3 4 5 6

Rukavice stavljajte na čistoj i suhoj površini. Zamolite nekoga u sali, tko nije sterilan, da vam otvori vanjsku ambalažu rukavica. Sami otvorite unutarnju ambalažu koja je sterilna. Prstima lijeve ruke uhvatite desnu rukavicu za unutarnji, odnosno presavijeni dio. Unutarnji dio bit će prislonjen na vašu kožu kada navučete rukavicu. Dok držite presavijen dio desne rukavice u lijevoj ruci, gurnite desnu ruku u rukavicu. Budite oprezni kako ne biste ništa dodirnuli i držite rukavice iznad razine struka. Podignite lijevu rukavicu tako da uvučete prste desne ruke ispod presavijenog dijela lijeve rukavice. Budite oprezni kako ne biste kontaminirali desnu rukavicu s još uvijek golom lijevom rukom. Vucite prema gore prstima desne ruke lijevu rukavicu i tako je navucite. Kada ste navukli obje rukavice, prilagodite ih tako da udobno prianjaju uz vaše ruke.

20

Vodič kroz operacijsku salu

1

2

3

4

5

6

21

Vodič kroz operacijsku salu

Postupak stavljanja rukavica uz pomoć instrumentarke

1 2 3 4 5

Instrumentarka vam najprije pruža desnu rukavicu koju možete dodatno proširiti dodirujući unutarnju stranu rukavice prstom lijeve ruke. Gurnite desnu ruku prema dolje u rukavicu. Instrumentarka vam sada pruža lijevu rukavicu koju možete dodatno proširiti dodirujući vanjsku stranu rukavice prstom desne ruke. Gurnite lijevu ruku prema dolje u rukavicu.

Kada ste navukli obje rukavice, ako je potrebno, prilagodite ih tako da udobno prianjaju uz vaše ruke.

22

Vodič kroz operacijsku salu

1

2

3

4

5

23

Vodič kroz operacijsku salu

Postupak skidanja rukavica

1 2 3 4

Rukavice se skidaju prema pravilu “prljavo-prljavo, čisto-čisto”. Dakle, kontaminirane površine dodiruju samo druge kontaminirane površine. Vaše gole ruke, koje su čiste, dodiruju samo čistu površinu s unutarnje strane rukavice. Uhvatite prvu rukavicu u visini ručnog zgloba. Presavijte rukavicu i skinite je preko prstiju. Nakon što ste je skinuli, držite je u drugoj ruci. Da biste skinuli drugu rukavicu, uvucite svoje gole prste u rukavicu, ne dodirujući njezinu vanjsku površinu. Presavijte rukavicu i skinite je preko prstiju. Bacite rukavice u koš za smeće.

24

Vodič kroz operacijsku salu

1

2

3

4

5

6

25

Vodič kroz operacijsku salu

Oblačenje mantila
Mantil treba biti dovoljno širok i dug da se može vezati sa stražnje strane, i mora imati ovratnik koji se penje uz vrat gotovo do ispod brade. Izrađuje se od čvrstog platna da bi se mogao često prati i sterilizirati. Kao i ostala tkanina koja se koristi u operacijskoj sali, mantil je najčešće zelene ili plave boje. Time se smanjuje odbljesak svjetlosti te osigurava dobar kontrast prema crvenoj boji krvi, a smanjuje se i umor i naprezanje očiju.

Propisno držanje (laktovi uz tijelo, ruke iznad struka) operaterke u kompletnoj bolničkoj kirurškoj odjeći.

26

Vodič kroz operacijsku salu

Postupak oblačenja mantila uz pomoć instrumentarke

1 2 3 4 5 6

Instrumentarka će raširiti mantil i okrenuti ga prema vama.

Zavucite ruke u rukave.

Nastavite gurati ruke prema dolje.

Budite oprezni kako ne biste ništa dodirnuli rukama.

Netko od “nesterilnog” osoblja zavezat će vam mantil. Dodajte im vezice na način prikazan na slici.

Pričekajte da vam mantil bude potpuno zavezan.

27

Vodič kroz operacijsku salu

1

2

3

4

5

6

28

Vodič kroz operacijsku salu

Priprema operacijskog polja
Operacijsko se polje dan prije operacije opere toplom vodom i blagim antiseptičnim sapunom. Nakon pranja dezinficira se i ovije sterilnim zavojem. Dijelove koji mogu sadržavati rezistentne mikroorganizme (šaka, stopalo, genitalno i analno područje) potrebno je dezinficirati više puta 3 do 5 dana prije operacije. Područje na kojem se nalaze dlake ili kosa najbolje je obrijati neposredno prije operacije jer pri brijanju redovito nastaju površinske ogrebotine kože na kojima se već za nekoliko sati razmnoži bakterijska flora koja može inficirati ranu poslije operacije. Kada je bolesnik pripremljen za operaciju, priprema operacijskog polja obavlja se na operacijskom stolu neposredno prije početka operacije. Koža se najprije briše sterilnom gazom natopljenom u benzin ili eter. Briše se više puta, a zatim se dezinficira alkoholom i na kraju tinkturom joda. Ti m e j e m e h a n i č k i i k e m i j s k i odstranjena prljavština i masni sloj s

kože te provedena dezinfekcija operacijskog polja. Po završetku čišćenja i dezinfekcije kože operacijsko se polje ograničava sterilnim kompresama i zastiračima. Konačno se preko operacijskog polja rastegnu ljepljiva sterilna plastična folija i sterilne komprese. Na tako pripremljenom operacijskome polju kirurg započinje operaciju, izvodi rez na koži i uza sam rub presječene kože postavlja nove sterilne komprese radi zaštite operacijske rane, koje pričvrsti za kožu šavovima ili pomoću instrumenata.

29

Vodič kroz operacijsku salu

Dužnosti studenta i pripravnika
Prije operacije a) U operacijsku salu dođite prije operacijskog tima. b) Predstavite se osoblju. c) Proučite pacijentovu povijest bolesti. d) Ako sudjelujete u operaciji, obavijestite instrumentarku o veličini mantila i rukavica. e) O b r a t i t e s e č l a n o v i m a operacijskog tima s pitanjima o planu operativnog zahvata ili za druga objašnjenja. Prije incizije a) P o m o g n i t e p r i s m j e š t a j u pacijenta u operacijsku salu. b) Ako sudjelujete u operaciji, započnite s kirurškim pranjem ruku. Tijekom operacije a) Provodite dužnosti koje vam je dodijelio glavni kirurg. Nakon operacije a) P o m o g n i t e p r i s m j e š t a j u pacijenta u sobu za postoperativni oporavak. b) Pomognite glavnom kirurgu pri upisu tijeka operacije u medicinsku dokumentaciju.

30

Vodič kroz operacijsku salu

Popis načela sterilne tehnike
1. Pacijent je središte sterilnog polja. 2. Unutar sterilnog polja koriste se samo sterilni instrumenti i materijali. 3. Sterilno osoblje nosi mantile i rukavice. 4. Sve osoblje nosi zaštitne maske koje pokrivaju nos i usta. 5. Ruke se drže u visini struka ili više i neprestano su u vidnom polju. 6. Ruke se drže podalje od lica. 7. Ruke se nikad ne križaju na prsima uza stavljanje šaka ispod pazuha. 8. Mantil se smatra sterilnim na prednjoj strani od prsa do visine sterilnog polja, a rukavi od lakta do suvratka rukava. Rukavice su sterilne. 9. Sjedi se jedino ako se to čini tijekom cijelog zahvata. 10. T k a n i n u k o j a s e k o r i s t i u operacijskoj sali treba provjeriti kako bi se osiguralo da nema rupa ili drugih oštećenja. S njom treba postupati nježno kako bi se spriječilo širenje prašine i drugih čestica po sali.

11. Stolovi su sterilni samo u razini gornje plohe. 12. Sve što prelazi preko ruba stola smatra se nesterilnim. 13. Sterilno osoblje dolazi u doticaj samo sa sterilnim predmetima ili površinama, a “nesterilno” osoblje samo s nesterilnim predmetima i površinama. 14. Materijale sterilnom timu donosi (“nesterilna”) instrumentarka, koja otvara sterilnu ambalažu. Instrumentarka osigurava sterilni prijenos na sterilno polje. Samo sterilni predmeti dodiruju sterilne površine. 15. “ N e s t e r i l n o ” o s o b l j e t r e b a izbjegavati kretnje iznad sterilnih površina, a sterilno osoblje iznad nesterilnih površina. 16. Rubovi ambalaže koja zatvara sterilni sadržaj smatraju se nesterilnim. 17. Sterilnost se ne može osigurati bez izravna nadzora. Sterilna površina bez nadzora smatra se kontaminiranom. 18. Predmeti se smatraju nesterilnima ako postoji dvojba o njihovoj sterilnosti. 19. Ako se sterilna ambalaža nađe izvan područja namijenjenog za
31

Vodič kroz operacijsku salu

pohranu sterilnih materijala, treba je smatrati nesterilnom. 20. Sterilna područja treba zaštiti od vlage zato što se vlažni predmeti lakše kontaminiraju. Kada vlaga prođe od sterilnog do nesterilnog područja ili obratno, razvije se put prijenosa infektivnih organizama. 21. Ako se bilo koji dio sterilne ambalaže smoči, treba ga odbaciti. 22. Sterilno osoblje mora biti unutar sterilne površine. 23. Sterilno osoblje prolazi jedno pored drugoga leđa okrenutih leđima, odnosno prsa prsima. 24. Sterilno osoblje prolazi pored sterilnog polja okrenuto prema njemu. 25. Sterilni član tima okreće glavu od sterilnog polja da bi mu se obrisao znoj s čela. 26. Kada sterilna osoba stoji na klupici za noge, donji dio mantila ne smije dodirivati stol. 27. Sterilno osoblje ostaje unutar sterilnog polja tijekom operacije. Ne hoda okolo i ne izlazi iz operacijske sale. 28. “Nesterilno” osoblje izbjegava sterilne površine.

29. “Nesterilno” osoblje treba biti udaljeno od sterilne površine najmanje 30 centimetara. 30. “Nesterilno” osoblje promatra sterilno polje kada prolazi pored njega da ga ne bi dodirnulo. 31. “Nesterilno” osoblje nikad ne hoda između dva sterilna polja. 32. Druga (“nesterilna”) instrumentarka smanjuje kretnje oko sterilnih površina na minimum. 33. Kretanje po sali svedeno je na minimum da bi se izbjegla kontaminacija sterilnih predmeta ili osoba. 34. Broj osoba u sali treba biti sveden na minumum. 35. Ne smije biti razgovora, smijanja, kašljanja ili kihanja iznad operacijskog polja. 36. O s o b l j e s p r e h l a d o m t r e b a izbjegavati ulazak u operacijsku salu ili nositi dvije maske. 37. M i k r o o r g a n i z m i s e m o r a j u održavati na minimumu. 38. Savršena asepsa je tek ideja. Svi mikroorganizmi se ne mogu eliminirati. Koža se ne može sterilizirati, zrak je kontaminiran kapljicama.

32

Vodič kroz operacijsku salu

Literatura
1. Ivan Prpić i suradnici. Kirurgija za medicinare - drugo djelomično promijenjeno i dopunjeno izdanje. Zagreb: Školska knjiga; 2002. 2. Operating Room Orientation Manual [Internet]. University of Texas Medical Branch, Department of Surgery. [citirano 12. ožujka 2008.]. Dostupno s URL: http://www.utmb.edu/Surgery/clerks/orma nual.htm. 3. SweetHaven Health Care Education Supersite. Surgery Room Procedures [Internet]. David L. Heiserman; [citirano 12. ožujka 2008.]. Dostupno s URL: http://64.78.42.182/sweethaven/MedTech/ Surgery/coursemain.asp?whichMod=modu le0105. 4. Encyclopedia of Surgery: A Guide for Patients and Caregivers. Aseptic technique [Internet]. Advameg Inc; [citirano 12. ožujka 2008.]. Dostupno s URL: http://www.surgeryencyclopedia.com/A-C e/Aseptic-Technique.html. 5. Infection Prevention Online Course. [Internet]. EngenderHealth; [citirano 12. ožujka 2008.]. Dostupno s URL: http://www.engenderhealth.org/IP/index2. html.

6. Asepsis and Aseptic Practices in the Operating Room. Infection Control Today July 2000 [Internet]. Cathy Osman; [citirano 12. ožujka 2008.]. Dostupno s URL: http://www.infectioncontroltoday.com/arti cles/071best.html. 7. Wiley W. Souba. ACS Surgery 2006: Principles and Practice. New York: WebMD Professional Publishing; 2006.

33