P. 1
Evanghelii Apocrife - Cartea lui Isus Sirah

Evanghelii Apocrife - Cartea lui Isus Sirah

5.0

|Views: 735|Likes:
Published by Billy Dean
1. Fiilor, ascultaţi-mă pe mine, tatăl, şi vă purtaţi aşa ca să vă mântuiţi,
2. Că Domnul a înălţat pe tată peste fii şi a întărit judecata mamei peste copii.
3. Cel care cinsteşte pe tată se va curăţi de păcat.
4. Si ca acel care strânge comori, aşa este cel care cinsteşte pe mama sa.
5. Cel care cinsteşte pe tată se va veseli de fii şi în ziua rugăciunii sale va fi auzit.
6. Cel care măreşte pe tată va avea viaţă lungă, şi cel care se teme de Domnul cinsteşte pe mama sa.
7. Cel care se teme de Domnul va cinsti pe tatăl său şi ca stăpânitor va sluji celor care l-au născut.
8. Cu fapta şi cu cuvântul cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta, ca să-ţi vină binecuvântare de la ei.
9. Că binecuvântarea tatălui întăreşte casele fiilor, iar blestemul mamei le dărâma până în temelie.
10. Nu căuta mărire întru necinstea tatălui tău, că necinstea tatălui tău nu-ţi este mărire.
1. Fiilor, ascultaţi-mă pe mine, tatăl, şi vă purtaţi aşa ca să vă mântuiţi,
2. Că Domnul a înălţat pe tată peste fii şi a întărit judecata mamei peste copii.
3. Cel care cinsteşte pe tată se va curăţi de păcat.
4. Si ca acel care strânge comori, aşa este cel care cinsteşte pe mama sa.
5. Cel care cinsteşte pe tată se va veseli de fii şi în ziua rugăciunii sale va fi auzit.
6. Cel care măreşte pe tată va avea viaţă lungă, şi cel care se teme de Domnul cinsteşte pe mama sa.
7. Cel care se teme de Domnul va cinsti pe tatăl său şi ca stăpânitor va sluji celor care l-au născut.
8. Cu fapta şi cu cuvântul cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta, ca să-ţi vină binecuvântare de la ei.
9. Că binecuvântarea tatălui întăreşte casele fiilor, iar blestemul mamei le dărâma până în temelie.
10. Nu căuta mărire întru necinstea tatălui tău, că necinstea tatălui tău nu-ţi este mărire.

More info:

Published by: Billy Dean on Aug 01, 2008
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/15/2014

pdf

text

original

Rugăciunea pentru Israeliţi şi pentru sfânta cetate cea asuprită de neamurile străine.
Lauda femeii celei bune şi înţelepte.

1. Miluieşte-ne pe noi, Stăpâne, Dumnezeul tuturor, şi cercetează-ne!
2. Trimite frica Ta peste toate neamurile.
3. Ridică mâna Ta peste neamurile cele străine, ca să vadă puterea Ta.
4. Precum înaintea lor Te-ai sfinţit întru noi, aşa şi înaintea noastră Te măreşte întru

ei.

5. Ca să Te cunoască pe Tine, precum şi noi Te-ai cunoscut; că nu este Dumnezeu

afară de Tine, Doamne.
6. Înnoieşte semnele şi schimbă minunile.
7. Măreşte mina Ta şi braţul cel drept.
8. Deşteaptă mânia Ta şi varsă iuţimea Ta.
9. Pierde pe vrăjmaşi şi distruge pe potrivnic.
10. Grăbeşte vremea şi-ţi adu aminte de jurământ, ca să se povestească măririle Tale.
11. Iuţimea focului să mistuiască pe cel care a scăpat, şi cei care asupresc pe poporul

Tău să-şi găsească pieirea.

12. Zdrobeşte capetele celor întâi-stătători ai vrăjmaşilor care zic: “Nu este nimeni

afară de noi!”

13. Adună toate neamurile lui Iacov şi dă-le iar moştenirea, ca la început.
14. Miluieşte, Doamne, poporul, care se cheamă cu numele Tău şi pe Israel, pe care

cu întâiul născut l-ai asemănat.

15. Milostiveşte-Te spre Ierusalim, cetatea sfântului Tău locaş, cetatea odihnei Tale.
16. Umple Sionul de lauda Ta şi locaşul Tău de slava Ta.
17. Dă mărturie lucrurilor Tale celor din început şi împlineşte proorocirile făcute întru

numele Tău.

18. Dă plata celor care Te aşteaptă pe Tine şi dă crezământ proorocilor Tăi.
19. Ascultă, Doamne, rugăciunea celor care se roagă ţie pentru poporul Tău, după
binecuvântarea lui Aaron, ca să cunoască toţi cei de pe pământ că Tu, Doamne, eşti
Dumnezeul veacurilor”.

20. Pântecele primeşte mâncare, însă este o bucată mai bună decât altă bucată.
21. Gâtlejul cu gustul alege bucatele vânatului; aşa inima cea înţeleaptă, cuvintele

cele mincinoase.

22. Inima îndărătnică aduce mâhnire, însă omul cel învăţat ştie să stea împotriva ei.
23. Femeia primeşte orice bărbat, dar sunt fete mai bune decât altele.
24. Frumuseţea femeii veseleşte faţa şi covârşeşte toată pofta omului.
25. De este pe limba ei milă şi blândeţe, atunci bărbatul ei este rar între oameni.
26. Cel care îşi câştigă o asemenea femeie are bună agonisită, ajutor după sine şi stâlp

de odihnă.

27. Unde nu este gard, se va jefui agoniseala; şi unde nu este femeie, acolo este

suspin şi neorânduială.

Cartea lui Isus Sirah

38

28. Că cine va crede tâlharului celui sprinten, care umblă din cetate în cetate? Aşa şi
omului care n-are cuib şi sălăşluieşte oriunde înserează.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->