SSKC 2213

Teori dan Praktis Kaunseling Individu

.

What is Counselling?

Apakah definisi kaunseling?
‡ Terdapat berbagai definisi mengenai kaunseling. ‡ (Pepinsky, H. Pepinsky 1954) ‡ suatu interaksi yang berlaku antara dua orang individu yang dipanggil kaunselor dan klien, berlaku dalam setting profesional dan dimula serta dikekalkan sebagai satu cara untuk menolong perubahan tingkah laku klien.

dengan seorang yang meminta bantuan sama ada secara sukarela ataupun paksa. ‡ Cormier & Hackney (1987) ‡ Satu perhubungan menolong di antara seorang yang terlatih dan mahir dalam teknik menolong secara pertuturan dan mempunyai pengetahuan mengenai perlakuan manusia. ‡ Nordin Kardi (1996) ‡ Usaha membantu individu mengatasi halangan dalam pertumbuhan kendiri dan membangunkan sumber kendiri ke peringkat optima.. .

.Bagaimanakah bermulanya sejarah perkhidmatan kaunseling di Malaysia? .

Sejarah perkhidmatan kaunseling di Malaysia ‡ 1938-Pembentangan laporan keperluan bimbingan di sekolah oleh Pentadbiran kolonial Britain ± H. Teachers and Pupils ‡ 1946-Penubuhan Jabatan Kebajikan Masyaraka utk menjaga kebajikan komuniti ‡ 1959-Penubuhan Perkhidmatan Pekerjaan Belia oleh jabatan buruh ‡ 1962-perkhidmatan bimbingan & kaunseling diperkenalkan di sekolah ‡ 1964-Pekelilingan Pendidikan dikeluarkan supaya setiap sekolah melantik seorang guru bimbingan-fokus kepada khidmat panduan pelajaran.R Cheeseman ‡ 1939-Penerbitan buku panduan A Guide to Careers in Malaya for Parents. kerjaya dan peribadi ‡ 1973-Universiti Kebangsaan Malaysia menawarkan perkhidmatan kaunseling di Unit Runding Cara .

‡ 1992-Jawatan Ketua Pegawai Psikologi dan Kaunseling ditubuhkan di Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) dengan usaha PERKAMA ‡ 1998-AKTA KAUNSELOR 1998 diluluskan oleh kerajaan pada 1 Disember 1998. .Sejarah perkhidmatan kaunseling di Malaysia. ‡ 1978-Penjara Seremban memulakan perkhidmatan kaunseling dadah di penjaranya dan seramai 168 pegawai penjara dilatih oleh Bereau of International Nacortic Matters. USA dalam bidang kaunseling pemulihan ‡ 1980-Maktab Perguruan Ilmu Khas mula memperkenalkan kursus persijilan kaunseli1982-Persatuan Kaunselor Malaysia didaftarkan oleh Pendaftar Pertubuhan ‡ 1989-Persatuan Kaunselor Malaysia ditukar kepada Persatuan Kaunseling Malaysia (PERKAMA) bertujuan utk mewujudkan satu asas profesional untuk kaunselor.

Jesse B.Daris telah menjalankan khidmat kaunseling yang berbentuk program bimbingan yang bersistematik untuk sekolah awam. Frank Parson lebih menumpukan kepada kaunseling vokasional.pendidikan kaunseling telah diperkenalkan dengan menekankan kaunseling vokasional. Jesse B. 1929-Pusat kaunseling keluarga dan perkahwinan di New York telah ditubuhkan.Sejarah perkembangan kaunseling di Barat. Clifford Beers telah menulis sebuah buku yang bertajuk ³A mind that he found himself´. ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ 1900-1909 Muncul tiga tokoh utama iaitu Frank Parson.Daris dan Clifford Beers. 1940-1950 Penubuhan teori Carl Rogers dengan penerbitan bukunya Counseling and Psychotherapy. . Buku tersebut menjadi platform kepada pembaik pulih rawatan kepada pesakit mental 1920.

‡ Selepas tamat perang dunia kedua. dipelopori oleh John Krumboltz. ‡ Pusat pusat mental mula menawarkan pekerjaan kepada kaunselor. ‡ 1992 Pengukuhan Lembaga Kaunselor Kebangsaan. ‡ Perkembangan program kemahiran membantu yang menumpukan kepada kemahiran menjalinkan perhubungan dan komunikasi. dana dikeluarkan untuk latih kaunselor dan psikologi menjadi satu profession baru iaitu psikologi kaunseling. ‡ 1960-1970 Kaunseling behavioural muncul sebagai teori kaunseling yang kuat.Sejarah perkembangan kaunseling di Barat. .

.APAKAH MATLAMAT KAUNSELING? .

.3 Matlamat utama kaunseling ‡ a)Pemulihan tingkahlaku negatif/anti sosial ‡ b) Pencegahan perlakuan atau keadaan negatif dari berlaku/berulang. ‡ c) Pembangunan/perkembangan potensi sedia ada.

Apakah jenis-jenis kaunseling yang anda ketahui? ..

Jenis-jenis kaunseling ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Kaunseling individu Kaunseling komuniti Kaunseling kerjaya Kaunseling perkahwinan Kaunseling keluarga Kaunseling kelompok Kaunseling sekolah Kaunseling Pemulihan ‡ Kaunseling di Institusi Pengajian Tinggi ‡ Kaunseling pekerja dan Industri. ‡ Kaunseling Gerantologi ‡ Kaunseling Era teknologi .

Klien Kaunselor Topik bergantung kepada permasalahan klien ‡ Berbentuk personal.Kaunseling Individu One to one interaction.putus cinta) ‡ ‡ ‡ ‡ . (eg.

‡ Ada suami ‡ Ada isteri ‡ Ada kaunselor .Kaunseling perkahwinan ‡ Melibatkan pasangan berkahwin/berumahtangga. ‡ Apa sahaja topik yang berkaitan rumahtangga.

abg. kakak etc) ‡ Kaunselor ‡ Topik bergantung kepada permasalahan klien contohnya masalah hubungan antara ibu dan anak/anak-ibu dan sebagainya. adik. ‡ Ahli keluarga (ibu bapa.Kaunseling keluarga. .

‡ Kelompok yang tidak berinteraksi bukanlah kumpulan yang berfungsi. ‡ Melibatkan 8-10 orang.Kaunseling kelompok. ‡ Mempunyai matlamat dan tujuan yang sama. ‡ Kaunseling kelompok dicirikan oleh interaksi bagi mewujudkan hubungan. ‡ Kaunselor sebagai fasilitator. .

.group therapy dan lain-lain lagi. Fokus untuk membantu klien menangani kehidupan.Kaunseling kelompok ‡ Mempunyai pelbagai jenis.Contohnya group counseling. nilai atau sikap atau keputusan memilih kerjaya. seksualiti. membangunkan kemahiran hubungan personal. ‡ Group Counseling-GCmerujuk kepada penyesuaian rutin atau pengalaman perkembangan yang diberikan dalam setting kumpulan. ‡ Ia mungkin berkaitan modifikasi tingkahlaku.

‡ Ia biasanya untuk individu yang mempunyai mental yang kronik atau kecelaruan emosi yang memerlukan pembentukan semula bebahagian besar struktur personaliti.Kaunseling Kelompok ‡ Group therapy-GT memberikan pengalaman mendalam kpd individu yg mempunyai masalah penyesuaian yang serius.Ia dibezakan dari GC dari tempoh masa dan kedalaman explorasi pengalaman yang terlibat. emosi atau keperluan perkembangan. .

‡ Isu yang biasa diketengahkan: motivasi.Kaunseling Sekolah ‡ Memainkan tiga matlamat kaunseling. ‡ Fokus kepada tahap perkembangan golongan sasarannya: Sek rendah. pengurusan tekanan pembelajaran. kemahiran belajar dan juga masalah personal pelajar dengan org lain .pengurusan waktu. menengah. malah tadika.

. psikologi. menemuduga. ‡ Kaunselor yang berkhidmat di penjara biasanya mempunyai latarbelakang kaunseling. sosiologi. ‡ Antara tanggungjawab mereka adalah memberikan kaunseling. atau forensik. ‡ Kaunselor memberikan khidmat correctional counseling biasanya berada di dalam setting di mana perlaksanaan undang-undang adalah utama ‡ Dari juvana-ke institusi penjara. penasihat kpd autoriti (contohnya polis). ujian penilaian.Correctional counseling.

.Kaunseling era teknologi ‡ Kaunseling konvensional-bersemuka. ‡ Tele kaunseling. ‡ Video conference. ‡ Contohnya-laman web. ‡ Kaunseling moden-menggunakan medium teknologi sebagai perantara dalam menyampaikan perkhidmatan.

TEORI-TEORI KAUNSELING. ‡ Kenapa kaunselor perlu mahir dalam teoriteori kaunseling? ‡ Apakah kepentingan teori kaunseling kepada kaunselor? .

Testability. Usefulness.Good Theory ‡ ‡ ‡ ‡ Precision and clarity. Comprehensiveness. .

. ‡ Jika boleh mempunyai operational definition (yg mempunyai prosedur atau operasi spesifik yang boleh diukur angkubahnya.Precision and clarity ‡ Teori harus jelas dan spesifik.

‡ Semakin menyeluruh sifat teori. . semakin besar ruang untuk diaplikasikan.Comprehensiveness.

. Teori harus diuji dan disahkan (tested and confirmed) ‡ Ujian dilakukan utk menentukan teori itu sah/berkesan dan juga boleh membawa perubahan dalam tinkah laku.Testability ‡ Supaya boleh digunakan.

Overview Kursus Sepanjang Sem ‡ Mempelajari teori-teori psikologi yang digunakan dalam proses kaunseling ‡ Mengenali tokoh2 yang mencipta teoriteori tersebut ‡ Mengenal pasti kelebihan dan kelemahan setiap teori ‡ Menggunakan teori2 psikologi didalam kes kaunseling .

KENAPA PERLU BELAJAR TEORI? . .

PROSES KAUNSELING Permulaan Teori Untuk: Kemahiran: ‡ Prasesi ‡Membina hubungan ‡Membalas ‡Refleksi ‡Parafrasa ‡Menyoal ‡Merumus ‡Membuat penjelasan ‡Mengubah tingakah laku ‡Menyediakan teknik & alternatif metod ‡ meneroka manusia ‡Utk memahami manusia ‡Meneka tingkah laku Penamatan .

Apa FAEDAH belajar teori2 dalam SKC2213 ni ???? ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Siapa itu manusia? Siapa manusia unggul? Bagaimana kita boleh jadi manusia unggul Siapa manusia bermasalah? Apa faktor2 penyebab masalah? Apa cara2/teknik2 penyelesaian masalah? .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.