SSKC 2213

Teori dan Praktis Kaunseling Individu

.

What is Counselling?

Apakah definisi kaunseling?
‡ Terdapat berbagai definisi mengenai kaunseling. ‡ (Pepinsky, H. Pepinsky 1954) ‡ suatu interaksi yang berlaku antara dua orang individu yang dipanggil kaunselor dan klien, berlaku dalam setting profesional dan dimula serta dikekalkan sebagai satu cara untuk menolong perubahan tingkah laku klien.

.. dengan seorang yang meminta bantuan sama ada secara sukarela ataupun paksa. ‡ Nordin Kardi (1996) ‡ Usaha membantu individu mengatasi halangan dalam pertumbuhan kendiri dan membangunkan sumber kendiri ke peringkat optima. ‡ Cormier & Hackney (1987) ‡ Satu perhubungan menolong di antara seorang yang terlatih dan mahir dalam teknik menolong secara pertuturan dan mempunyai pengetahuan mengenai perlakuan manusia.

.Bagaimanakah bermulanya sejarah perkhidmatan kaunseling di Malaysia? .

kerjaya dan peribadi ‡ 1973-Universiti Kebangsaan Malaysia menawarkan perkhidmatan kaunseling di Unit Runding Cara . Teachers and Pupils ‡ 1946-Penubuhan Jabatan Kebajikan Masyaraka utk menjaga kebajikan komuniti ‡ 1959-Penubuhan Perkhidmatan Pekerjaan Belia oleh jabatan buruh ‡ 1962-perkhidmatan bimbingan & kaunseling diperkenalkan di sekolah ‡ 1964-Pekelilingan Pendidikan dikeluarkan supaya setiap sekolah melantik seorang guru bimbingan-fokus kepada khidmat panduan pelajaran.R Cheeseman ‡ 1939-Penerbitan buku panduan A Guide to Careers in Malaya for Parents.Sejarah perkhidmatan kaunseling di Malaysia ‡ 1938-Pembentangan laporan keperluan bimbingan di sekolah oleh Pentadbiran kolonial Britain ± H.

USA dalam bidang kaunseling pemulihan ‡ 1980-Maktab Perguruan Ilmu Khas mula memperkenalkan kursus persijilan kaunseli1982-Persatuan Kaunselor Malaysia didaftarkan oleh Pendaftar Pertubuhan ‡ 1989-Persatuan Kaunselor Malaysia ditukar kepada Persatuan Kaunseling Malaysia (PERKAMA) bertujuan utk mewujudkan satu asas profesional untuk kaunselor. .Sejarah perkhidmatan kaunseling di Malaysia. ‡ 1992-Jawatan Ketua Pegawai Psikologi dan Kaunseling ditubuhkan di Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) dengan usaha PERKAMA ‡ 1998-AKTA KAUNSELOR 1998 diluluskan oleh kerajaan pada 1 Disember 1998. ‡ 1978-Penjara Seremban memulakan perkhidmatan kaunseling dadah di penjaranya dan seramai 168 pegawai penjara dilatih oleh Bereau of International Nacortic Matters.

Sejarah perkembangan kaunseling di Barat. Jesse B.Daris telah menjalankan khidmat kaunseling yang berbentuk program bimbingan yang bersistematik untuk sekolah awam. ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ 1900-1909 Muncul tiga tokoh utama iaitu Frank Parson. Buku tersebut menjadi platform kepada pembaik pulih rawatan kepada pesakit mental 1920. 1929-Pusat kaunseling keluarga dan perkahwinan di New York telah ditubuhkan. . Frank Parson lebih menumpukan kepada kaunseling vokasional. Jesse B. 1940-1950 Penubuhan teori Carl Rogers dengan penerbitan bukunya Counseling and Psychotherapy.Daris dan Clifford Beers.pendidikan kaunseling telah diperkenalkan dengan menekankan kaunseling vokasional. Clifford Beers telah menulis sebuah buku yang bertajuk ³A mind that he found himself´.

dana dikeluarkan untuk latih kaunselor dan psikologi menjadi satu profession baru iaitu psikologi kaunseling. ‡ Pusat pusat mental mula menawarkan pekerjaan kepada kaunselor. ‡ Selepas tamat perang dunia kedua. ‡ 1992 Pengukuhan Lembaga Kaunselor Kebangsaan.Sejarah perkembangan kaunseling di Barat. . ‡ Perkembangan program kemahiran membantu yang menumpukan kepada kemahiran menjalinkan perhubungan dan komunikasi. ‡ 1960-1970 Kaunseling behavioural muncul sebagai teori kaunseling yang kuat. dipelopori oleh John Krumboltz.

.APAKAH MATLAMAT KAUNSELING? .

‡ c) Pembangunan/perkembangan potensi sedia ada. .3 Matlamat utama kaunseling ‡ a)Pemulihan tingkahlaku negatif/anti sosial ‡ b) Pencegahan perlakuan atau keadaan negatif dari berlaku/berulang.

Apakah jenis-jenis kaunseling yang anda ketahui? ..

Jenis-jenis kaunseling ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Kaunseling individu Kaunseling komuniti Kaunseling kerjaya Kaunseling perkahwinan Kaunseling keluarga Kaunseling kelompok Kaunseling sekolah Kaunseling Pemulihan ‡ Kaunseling di Institusi Pengajian Tinggi ‡ Kaunseling pekerja dan Industri. ‡ Kaunseling Gerantologi ‡ Kaunseling Era teknologi .

(eg.putus cinta) ‡ ‡ ‡ ‡ . Klien Kaunselor Topik bergantung kepada permasalahan klien ‡ Berbentuk personal.Kaunseling Individu One to one interaction.

‡ Ada suami ‡ Ada isteri ‡ Ada kaunselor .Kaunseling perkahwinan ‡ Melibatkan pasangan berkahwin/berumahtangga. ‡ Apa sahaja topik yang berkaitan rumahtangga.

Kaunseling keluarga. abg. ‡ Ahli keluarga (ibu bapa. kakak etc) ‡ Kaunselor ‡ Topik bergantung kepada permasalahan klien contohnya masalah hubungan antara ibu dan anak/anak-ibu dan sebagainya. adik. .

‡ Kaunseling kelompok dicirikan oleh interaksi bagi mewujudkan hubungan.Kaunseling kelompok. ‡ Kaunselor sebagai fasilitator. . ‡ Melibatkan 8-10 orang. ‡ Kelompok yang tidak berinteraksi bukanlah kumpulan yang berfungsi. ‡ Mempunyai matlamat dan tujuan yang sama.

‡ Ia mungkin berkaitan modifikasi tingkahlaku.group therapy dan lain-lain lagi. . nilai atau sikap atau keputusan memilih kerjaya.Kaunseling kelompok ‡ Mempunyai pelbagai jenis. ‡ Group Counseling-GCmerujuk kepada penyesuaian rutin atau pengalaman perkembangan yang diberikan dalam setting kumpulan. membangunkan kemahiran hubungan personal. Fokus untuk membantu klien menangani kehidupan.Contohnya group counseling. seksualiti.

Kaunseling Kelompok ‡ Group therapy-GT memberikan pengalaman mendalam kpd individu yg mempunyai masalah penyesuaian yang serius.Ia dibezakan dari GC dari tempoh masa dan kedalaman explorasi pengalaman yang terlibat. ‡ Ia biasanya untuk individu yang mempunyai mental yang kronik atau kecelaruan emosi yang memerlukan pembentukan semula bebahagian besar struktur personaliti. . emosi atau keperluan perkembangan.

kemahiran belajar dan juga masalah personal pelajar dengan org lain . malah tadika.Kaunseling Sekolah ‡ Memainkan tiga matlamat kaunseling. menengah. pengurusan tekanan pembelajaran. ‡ Isu yang biasa diketengahkan: motivasi.pengurusan waktu. ‡ Fokus kepada tahap perkembangan golongan sasarannya: Sek rendah.

‡ Kaunselor memberikan khidmat correctional counseling biasanya berada di dalam setting di mana perlaksanaan undang-undang adalah utama ‡ Dari juvana-ke institusi penjara. atau forensik. psikologi. . menemuduga. ‡ Antara tanggungjawab mereka adalah memberikan kaunseling. ‡ Kaunselor yang berkhidmat di penjara biasanya mempunyai latarbelakang kaunseling. sosiologi. penasihat kpd autoriti (contohnya polis). ujian penilaian.Correctional counseling.

‡ Video conference. ‡ Tele kaunseling. . ‡ Contohnya-laman web. ‡ Kaunseling moden-menggunakan medium teknologi sebagai perantara dalam menyampaikan perkhidmatan.Kaunseling era teknologi ‡ Kaunseling konvensional-bersemuka.

‡ Kenapa kaunselor perlu mahir dalam teoriteori kaunseling? ‡ Apakah kepentingan teori kaunseling kepada kaunselor? .TEORI-TEORI KAUNSELING.

Usefulness. Testability. .Good Theory ‡ ‡ ‡ ‡ Precision and clarity. Comprehensiveness.

Precision and clarity ‡ Teori harus jelas dan spesifik. ‡ Jika boleh mempunyai operational definition (yg mempunyai prosedur atau operasi spesifik yang boleh diukur angkubahnya. .

‡ Semakin menyeluruh sifat teori.Comprehensiveness. . semakin besar ruang untuk diaplikasikan.

Teori harus diuji dan disahkan (tested and confirmed) ‡ Ujian dilakukan utk menentukan teori itu sah/berkesan dan juga boleh membawa perubahan dalam tinkah laku.Testability ‡ Supaya boleh digunakan. .

Overview Kursus Sepanjang Sem ‡ Mempelajari teori-teori psikologi yang digunakan dalam proses kaunseling ‡ Mengenali tokoh2 yang mencipta teoriteori tersebut ‡ Mengenal pasti kelebihan dan kelemahan setiap teori ‡ Menggunakan teori2 psikologi didalam kes kaunseling .

.KENAPA PERLU BELAJAR TEORI? .

PROSES KAUNSELING Permulaan Teori Untuk: Kemahiran: ‡ Prasesi ‡Membina hubungan ‡Membalas ‡Refleksi ‡Parafrasa ‡Menyoal ‡Merumus ‡Membuat penjelasan ‡Mengubah tingakah laku ‡Menyediakan teknik & alternatif metod ‡ meneroka manusia ‡Utk memahami manusia ‡Meneka tingkah laku Penamatan .

Apa FAEDAH belajar teori2 dalam SKC2213 ni ???? ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Siapa itu manusia? Siapa manusia unggul? Bagaimana kita boleh jadi manusia unggul Siapa manusia bermasalah? Apa faktor2 penyebab masalah? Apa cara2/teknik2 penyelesaian masalah? .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.