EM D

V E I ]I T C RA LE ST N Ă

O

INTRODUCERE
Schimbările survenite în ultimii ani în societate au deschis calea unor ocazii extraordinare de lărgire a orizonturilor sociale, culturale şi economice. Pentru a putea exploata aceste posibilităţi, este foarte importantă cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională. În domeniul turismului şi al culturii, al relaţiilor economice şi politice internaţionale, limba germană este din ce în ce mai folosită. Acest fapt a fost conştientizat de foarte multe ţări, limba germană predându-se în unele dintre aceste ţări încă de la nivelul claselor ciclului primar de studiu. Metoda de învăţare a limbilor străine introdusă de EUROCOR se utilizează de mult timp cu succes în ţările vest-europene şi în Statele Unite, mulţumită accesibilităţii şi atractivităţii prezentării sale. Cu eforturi relativ mici, se pot obţine în scurt timp rezultate uimitoare. Este suficient să învăţaţi zilnic câte 15 minute, fără a parcurge mai mult de o jumătate de lecţie odată. Esenţiale în asimilarea cunoştinţelor sunt sistematizările şi evaluările periodice, care vă dau posibilitatea de a progresa fără îndoieli şi lacune. Cursul de Limba germană pentru începători se compune din 40 de lecţii, grupate în 20 de caiete. Patru dintre aceste caiete, prevăzute sistematic pe parcursul studiului, cuprind doar exerciţii, ele constituind un foarte util material pentru evaluarea periodică a modului în care a fost asimilată materia. Pentru fiecare caiet puteţi beneficia de o casetă audio sau un CD, ce reprezintă înregistrarea integrală a conţinutului celor două lecţii. Aceste casete au un rol foarte important în deprinderea şi perfecţionarea pronunţiei, ele fiind realizate cu participarea unor vorbitori nativi de limba germană. Fiecare lecţie tratează un anumit domeniu de interes, tematica cursului acoperind o multitudine de aspecte ce pot fi întâlnite în viaţa cotidiană. O lecţie cuprinde două părţi; la începutul fiecărei părţi a lecţiei se află câteva exerciţii de recapitulare a materiei parcurse, apoi este prezentat noul vocabular al lecţiei şi sunt propuse o serie de exerciţii de consolidare a acestuia. Pentru o mai bună fixare, cuvintele şi expresiile noi sunt introduse în propoziţii sau scurte texte. Fiecare parte a lecţiei cuprinde, de asemenea, secţiuni de prezentare teoretică a unor importante aspecte gramaticale şi exerciţii corespunzătoare. A doua parte din cea de-a doua lecţie a caietului nu introduce elemente de gramatică sau vocabular noi, aceasta fiind o parte de verificare a cunoştinţelor din întregul caiet. La sfârşitul fiecărei lecţii se găsesc o recapitulare şi o temă pentru acasă, pe care, după rezolvare, o puteţi trimite spre corectare profesorului personal pe adresa Institutului Eurocor. Faptul că a fost acordată o atenţie deosebită îmbogăţirii vocabularului se reflectă în existenţa unui vocabular sintetic al cuvintelor şi expresiilor nou introduse, aflat la sfârşitul fiecărui modul. Profesorii noştri sunt gata să vă ajute pentru a face primii paşi în cunoaşterea limbii germane şi vă aşteaptă să deveniţi cursant EUROCOR. Vă dorim mult succes!

1

citi şi conversa în limba germană în variate situaţii uzuale. cotidiene. lipsite însă de o sistematizare clară. Lecţia de faţă constituie o lecţie demonstrativă. Textul scris cu caractere roşii. Veţi găsi aici fragmente din lecţiile cursului. precedat de semnul „ > ”. pe marginea lecţiilor au fost introduse o serie de simboluri grafice. la sfârşitul căruia veţi obţine în plus un certificat de absolvire emis împreună cu Ministerul Muncii şi Ministerul Educaţiei. secţiunile de vocabular sau gramatică: N semnalează cuvintele şi expresiile noi atrage atenţia asupra particularităţilor lexicale sau gramaticale ale limbii germane indică exerciţiile de verificare a cunoştinţelor însuşite semnalează observaţiile importante. în vederea recapitulării. care se referă la reguli gramaticale sau de pronunţie esenţiale în însuşirea limbii germane 3 (21) indică faptul că problema respectivă a mai fost abordată într-o lecţie anterioară (în acest caz. În completarea cursului prin corespondenţă puteţi opta pentru un scurt program de consultaţii faţă în faţă. Din punctul de vedere al numărului de pagini. precum şi un model de recapitulare. probabil însă că unii dintre dumneavoastră au avut ocazia de a asimila câteva cunoştinţe în acest domeniu. dispare odată ce este acoperit cu acest filtru. unul de vocabular şi de temă pentru acasă. Cursul EUROCOR pentru începători vă va ajuta să vă familiarizaţi cu regulile gramaticale de bază şi să vă formaţi o arie de cuprindere a vocabularului suficientă pentru a putea scrie. la pagina 21 a lecţiei 3) Unele exerciţii solicită folosirea filtrului roşu pentru verificare. care vă vor ajuta să localizaţi mai uşor. care doreşte să vă familiarizeze cu metoda de studiu EUROCOR.Pentru majoritatea dintre dumneavoastră. ea reprezintă jumătate din conţinutul unui caiet de curs. 2 . exemple de exerciţii. limba germană reprezintă un domeniu nou. Pentru ca studiul individual să fie cât mai uşor şi eficient.

„können”. Numeralele cardinale până la 10 Călătorii. Folosirea lui „es”. „wollen”. singular. Conjugarea verbului la timpul prezent (cont. Locul predicatului în propoziţie Cuprinde o serie de exerciţii ce verifică noţiunile de vocabular şi gramatică însuşite în lecţiile 9-16 3 Lecţiile 3-4 Tema: Gramatica: Lecţiile 5-6 Tema: Gramatica: Lecţiile 7-8 Tema: Gramatica: Caiet de exerciţii I Lecţiile 9-10 Tema: Gramatica: Lecţiile 11-12 Tema: Gramatica: Lecţiile 13-14 Tema: Gramatica: Lecţiile 15-16 Tema: Gramatica: Caiet de exerciţii II . Prepoziţiile (cont.).). „eins”. Conjugarea verbelor „wissen” şi „müssen”. Genurile substantivului şi ortografia acestuia. meşteşuguri Articolele (cont. Cuvintele de negaţie. Verbele modale „sollen” şi „dürfen”. Forma de politeţe Familia.) Pronumele interogativ. Conjugarea verbului la timpul prezent Ocupaţii. interogative şi imperative.) Cuprinde o serie de exerciţii ce verifică noţiunile de vocabular şi gramatică însuşite în lecţiile 1-8 Cumpărarea articolelor de consum Pronumele demonstrativ. Pronumele nehotărât „einer”. Articolele. Ordinea cuvintelor în propoziţiile enunţiative. Conjugarea verbelor „sein” şi „haben”. Ordinea inversă. Numeralele cardinale până la 20 În restaurant. Punctele cardinale Negaţia substantivului. „Nach” şi „in” în structuri temporale Timpul liber. Conjugarea verbului (cont. Vacanţa Pluralul substantivelor. Conjugarea verbelor la timpul prezent. particulă separabilă. Prepoziţiile. Călătorii Declinarea pronumelui personal. La piaţă Genul substantivului şi forma de plural. Pronumele personal.). Pronumele (cont. Ordinea cuvintelor în propoziţia interogativă.Structura cursului de Limba germană pentru începători Lecţiile 1-2 Tema: Gramatica: Prezentarea persoanei. Ceasul. Conjugarea verbelor neregulate la timpul prezent.). Substantive de declinare slabă. Verbele reflexive (pronumele reflexiv în cazul acuzativ) Lumea muncii Substantivul (cont. Cuvântul „man”. Pronumele posesiv. Substantivul (cont. Pronumele posesiv.). Conjugarea lui „es gibt”. Conjugarea verbelor cu prefix. recomandarea Ordinea cuvintelor în propoziţie.

Conjugarea verbului (cont. Declinarea adjectivului fără articol. Declinarea pronumelui posesiv. Întrebuinţarea conjuncţiei „weil”. Conjugarea verbului „werden” la prezent. ABC-ul german În locuinţa nouă Declinarea mixtă a adjectivului. Pronumele „jemand”. Conjugarea la prezent a verbelor „mögen” şi „lassen” La medic Conjugarea la perfectul compus. Numeralele cardinale peste 100. Ordinea cuvintelor la perfectul compus. Pronumele interogativ „was für ein”. Numeralele ordinale. Declinarea tare a adjectivelor.). Pronumele reflexiv în cazul dativ Viaţa cotidiană a firmelor Declinarea adjectivului. Imperfectul lui „sein” şi „haben”. „diese”.) Bolile Perfectul compus al verbelor neregulate. Modul imperativ. Conjugarea verbelor reflexive. Prepoziţii.) Formulele de adresare Educaţia Declinarea pronumelor demonstrative „dieser”. Adverbele.). Data Impresii de călătorie Genitivul numelor proprii. Prepoziţiile (cont. Structura negaţiei Cuprinde o serie de exerciţii ce verifică noţiunile de vocabular şi gramatică însuşite în lecţiile 17-24 Cumpărarea articolelor de lungă durată Ordinea directă. Numeralele cardinale de la 20 până la 100. „dieses”. Conjugarea verbelor cu particulă separabilă (cont.Lecţiile 17-18 Tema: Gramatica: Casa Substantivele (cont. Declinarea mixtă-singular. Verbul „sein” la modul imperativ Cuprinde o serie de exerciţii ce verifică noţiunile de vocabular şi gramatică însuşite în lecţiile 25-32 Lecţiile 19-20 Tema: Gramatica: Lecţiile 21-22 Tema: Gramatica: Lecţiile 23-24 Tema: Gramatica: Caiet de exerciţii III Lecţiile 25-26 Tema: Gramatica: Lecţiile 27-28 Tema: Gramatica: Lecţiile 29-30 Tema: Gramatica: Lecţiile 31-32 Tema: Gramatica: Caiet de exerciţii IV 4 . Declinarea substantivelor provenite din adjective. Genitivul singular şi plural.

foarte scurt Consoanele [f] [] g Büro [bUro:] nein Frau Fräulein [næn] [frau] [frœlæn] – identic cu f românesc. TRANSCRIEREA FONETICĂ Vocalele [a:] – a lung (posterior) [a] [ă] [e] – a scurt (anterior) – se pronunţă ca vocala românească ă. dar este mult mai scurt – e scurt – se pronunţă ca e din limba română Exemplu Bahn Gast Messer kennen zehn Mädchen links Ihnen Hotel oben schön Sistemul EUROCOR [ba:n] [gast] [mesăr] [kenăn] []e:n] [mEthăn] [links] [i:năn] [Hotel] [o:băn] [[O:n] [Ortlih] [unt] [gu:t] [drU:băn] [e:] – e lung [E] – e deschis – se notează în scris prin litera „ä” [i] [i:] [o] – i scurt – i lung – nepronunţarea lui r din cuvântul scris produce lungirea vocalei – o scurt – are corespondent similar în limba română [o:] – o deschis lung [O:] – ö se pronunţă ca un o lung. – se pronunţă un h aspirat în limba română (ca în cuvântul: „Mihnea”) – reprezintă transcrierea fonetică a j-ului german şi se aude ca un i semivocalic în limba română – se pronunţă ca n românesc – r muiat. foarte scurt [au] – a scurt urmat de u închis. de aceea. Se pronunţă cu buzele rotunjite ca pentru u. pe care l-am conceput ţinând cont atât de particularităţile de pronunţie ale limbii române. [U] – varianta scurtă a lui şU:ţ Diftongii [æ] – a scurt urmat de i deschis. Vom descrie. când este precedat de vocală lungă 5 Verzeihung haus ich ja neun der [fon] [făr]æung] [Haus] [ih] [ia] [nœn] [de:r] [H] – este identic cu h din limba română [h] [i] [n] [r] . Acest sunet are transcrierea fonetică indicată între parantezele drepte.În cursul de Limba germană pentru începători am utilizat sistemul special EUROCOR de transcriere fonetică. n se pronunţă accentuat. cât şi de accesibilitatea acestui sistem pentru cei care învaţă limba germană. însă sunetul se formează în cavitatea bucală [u] – u scurt – din limba română [O] – aceeaşi vocală ö este scurtă când se află la începutul cuvântului örtlich und gut drüben [u:] – u lung [U:] – ü german este un sunet care nu există în limba română. simbolurile fonetice folosite. dar se articulează în gât şi nu în cavitatea bucală. palatal. comparându-le cu sunetele româneşti similare. iar g se pronunţă slab. reprezintă transcrierea fonetică a lui v şi f von – ng este un sunet nazal specific german. foarte scurt [œ] – a scurt urmat de i deschis.

La cuvintele monosilabice nu marcăm accentul. este redat în scris prin grupul „sch”. vocala „i” se pronunţă mai deschis. ca în cuvântul românesc „vai”. Diftongul „ei” se pronunţă aproximativ „ai”. 6 . aproape ca un „e”. numit „ţet”. vocala „e” se pronunţă mai lung decât în limba română. Consoana „c” este transcrisă prin „k” [ta:k].[s] [[] – se pronunţă s când este precedat de o vocală – identic cu sunetul românesc „ş“. însă vocala „i” este mai deschisă. • Tag – [ta:k] – zi În cuvântul [ta:k] vocala „a” se pronunţă lung. de asemenea. „sch” – se pronunţă ca „ş” românesc. Acest „e” lung îl marcăm cu [e:] şi îl pronunţăm ca pe vocala „e” din cuvântul „Eva”. când se află la începutul cuvântului sau între vocale (în interiorul cuvântului) – reprezintă transcrierea fonetică a lui w – consoana s în poziţie iniţială sau între vocale se pronunţă z [v] [z] Wein sein [væn] [zæn] Observaţii privitoare la pronunţie: În limba germană accentul cade în general pe prima silabă. iarăşi. ca în cuvântul românesc „haină”. Vocala pronunţată lung este marcată întotdeauna cu două puncte „:”. • Frau Schmidt – doamna Schmidt În cuvântul [frau] pronunţăm „au” ca în cuvântul „sau”. iar consoana „h” nu se pronunţă [ge:t]. În cuvintele plurisilabice vocala îngroşată marchează silaba accentuată. Vocala „e” aflată la sfârşitul cuvântului sau în prefix se pronunţă ca vocala românească „ă”: [gu:tăn]. • Guten Morgen – Bună dimineaţa! În cuvântul [mo:rgăn] vocala „o” se pronunţă lung. însă vocala „a” este mai accentuată decât vocala „u”: [frau]. ca în cuvântul românesc „vie”. dar. În cuvântul [gu:tăn] vocala „u” se pronunţă lung. Vocala „e” se pronunţă „ă”: [mo:rgăn]. din cuvântul „noi”. • Fräulein Rohde – domnişoara Rohde În cuvântul „Fräulein” [frœlæn] diftongul „äu” se pronunţă aproape ca diftongul românesc „oi”. ca în cuvântul românesc „bun”. consoana „s” se pronunţă „ş“ când precede o consoană surdă das Schule stark Zigaretten [das] [[u:lă] [[tark] []igaretăn] []] – z german. aproape ca „e”. mulţumesc În cuvântul [ge:t]. • es geht – bine. iar vocala „e” nu se pronunţă [vi:]. • Wie geht es? – [vi: ge:t es] – Ce mai faci? Cum te simţi? În cuvântul [vi:] „i” se pronunţă lung. Citiţi cu atenţie pronunţia aflată între paranteze drepte: • Guten Tag – Bună ziua! guten – [gu:tăn] – bun (ă) Vocala silabei accentuate este notată cu literă îngroşată [gu:tăn]. Consoana „w” se pronunţă „v”. ca în cuvântul „şi”: [[mit]. îl pronunţăm ţ ca în limba română. Consoana „g”de la sfârşitul cuvântului se pronunţă ca şi consoana „c” din cuvântul „care”.

căruţa – vest(ul) Să repetăm cuvintele. Repetaţi-le cu voce tare. dar într-o altă ordine: der Wagen die Stunde (der) Osten (der) Westen (der) Süden (der) Norden der Vater die Tochter die Mutter der Bruder die Schwester die Minute > [de:r va:găn] > [di: [tundă] > [de:r ostăn] > [de:r vestăn] > [de:r zU:dăn] > [de:r nordăn] > [de:r fa:tăr] > [di: toHtăr] > [di: mutăr] > [de:r bru:dăr] > [di: [vestăr] > [di: minu:tă] 7 – maşina. fiind atenţi la pronunţie şi la traducerea lor: der Bruder die Minute die Mutter (der) Norden (der) Osten die Schwester die Stunde (der) Süden die Tochter der Vater der Wagen (der) Westen > [de:r bru:dăr] > [di: minu:tă] > [di: mutăr] > [de:r nordăn] > [de:r ostăn] > [di: [vestăr] > [di: [tundă] > [de:r zU:dăn] > [di: toHtăr] > [de:r fa:tăr] > [de:r va:găn] > [de:r vestăn] – fratele – minutul – mama – nord(ul) – est(ul) – sora – ora – sud(ul) – fiica – tatăl – maşina. Pentru o mai uşoară reţinere. cuvintele noi sunt însoţite şi de transcrierea lor fonetică. LECŢIA 5 – PARTEA ÎNTÂI Să începem lecţia cu câteva cuvinte noi. căruţa – ora – est(ul) – vest(ul) – sud(ul) – nord(ul) – tatăl – fiica – mama – fratele – sora – minutul .Primele noţiuni introduse în cadrul lecţiilor sunt cele de vocabular.

Ich spiele Gitarre. ora chitara naţionalitatea iulie îngheţata fotbalul Cola concediul > der Zehneuroschein > die Fahrkarte > das Reisebüro > der Zirkel > die Zeit > die Gitarre > die Nationalität > der Juli > das Eis > der Fußball > die Cola > der Urlaub 8 > [de:r ]e:nœro[æn] > [di: fa:rkartă] > [das ræzăbUro:] > [de:r ]irkăl] > [di: ]æt] > [di: gitară] > [di: na]ionalitE:t] > [de:r iu:li] > [das æs] > [de:r fu:sbal] > [di: ko:la] > [de:r urlaup] . aici este o bancnotă de 10 euro. – Unde este agenţia de turism? – Dana bea o Cola. Er spielt Fußball. – El joacă fotbal. Să folosim cuvintele noi în propoziţii. – Poftim. Ich kaufe ein Eis. Aţi reţinut deja substantivele noi ale lecţiei? Traduceţi în limba germană. Bitte. – Ce naţionalitate aveţi? – Am nevoie de un compas. – Cânt la chitară. Ich habe keine Zeit. Încercaţi să pronunţaţi corect şi urmăriţi cu atenţie traducerea cuvintelor: Ich möchte eine Fahrkarte nach Kiel. cât şi pronunţia lor. Wo ist das Reisebüro? Dana trinkt eine Cola.Cuvintele noi sunt introduse în scurte propoziţii. Im Juli haben wir Urlaub. – Cumpăr o îngheţată. – În iulie avem concediu. pentru care este redată şi transcrierea fonetică. hier ist ein Zehneuroschein. > [ih mOhtă ænă fa:rkartă naH ki:l] > [im iu:li Ha:băn vi:r urlaup] > [velhă na]ionalitE:t Ha:băn zi:] > [ih brauHă ænăn ]irkăl] > [ih Ha:bă kænă ]æt] > [bită hi:r ist æn ]e:nœro[æn] > [vo: ist das ræzăbUro:] > [dana trinkt ænă ko:la] > [ih [pi:lă gitară] > [e:r [pi:lt fu:sbal] > [ih kaufă æn æs] – Aş dori un bilet de călătorie până la Kiel. Welche Nationalität haben Sie? Ich brauche einen Zirkel. reţinând pronunţia corectă: bancnota de zece euro biletul de călătorie agenţia de turism compasul timpul. astfel încât să puteţi reţine atât sensul. – N-am timp.

dacă subiectul este feminin „sie” – „ea”. „es” se referă nu numai la persoane. Acum citiţi şi repetaţi întrebările în limba germană. iar dacă avem un subiect neutru se foloseşte pronumele „es”. die Bank – banca. „sie”. Dort ist er. se foloseşte pronumele personal corespunzător. – Este acolo.În cadrul fiecărei lecţii sunt prezentate şi diferite noţiuni gramaticale. – Este acolo. das Hotel – hotelul. împreună cu traducerea lor: Wo ist der Bahnhof? Wo ist die Botschaft? Wo ist der Ober? Wo ist die Schule? Wo ist das Hotel? Wo ist die Kirche? > [vo: ist de:r ba:nHo:f] > [vo: ist di: bo:t[aft] > [vo: ist de:r o:băr] > [vo: ist di: [u:lă] > [vo: ist das Hotel] > [vo: ist di: kirhă] – Unde este gara? – Unde este ambasada? – Unde este chelnerul? – Unde este şcoala? – Unde este hotelul? – Unde este biserica? „Acolo este” se traduce în limba germană prin „Dort ist. Dort ist sie. ci şi la obiecte. chiar şi atunci când nu-l folosim în limba română (cazul subiectului subînţeles). Pronumele demonstrativ are aceleaşi forme ca şi articolul hotărât: der – acesta die – aceasta das – acesta Întrebarea „Unde este?” se traduce în limba germană prin „Wo ist?” [vo: ist]. dacă subiectul este masculin folosim „er” – „el”. pentru a fi mai uşor de reţinut. das” este articolul hotărât neutru. Informaţiile mai importante sunt introduse în chenare speciale.. Observaţi răspunsurile la întrebarea „Wo ist. „Der” este articolul hotărât masculin.” În limba germană folosim totdeauna subiectul. În limba germană. „die” este articolul hotărât feminin. însoţite de exemple şi exerciţii de fixare. de exemplu: der Ober – chelnerul. – Ambasada este acolo. Wo ist die Botschaft? Dort ist die Botschaft. – Acolo e.. .?” şi repetaţi: Wo ist der Bahnhof? Dort ist der Bahnhof. – Unde este biserica? – Este acolo. > [dort ist de:r ba:nHo:f] > [dort ist e:r] > [dort ist di: bo:t[aft] > [dort ist zi:] 9 – Gara este acolo. În asemenea cazuri. pronumele personale „er”. de exemplu: Wo ist die Kirche? Dort ist sie. Articolul hotărât se foloseşte atunci când vorbim despre lucruri sau persoane cunoscute.

– Biserica este vizavi de bancă. – Du wohnst > bei seiner Schwester. de exemplu: Die Kirche ist gegenüber der Bank. Welcher Tag ist heute? Welcher Tag war gestern? Welcher Tag ist morgen? Arbeiten Sie am Sonnabend? Lernen Sie am Montag Deutsch? Wann gehen Sie in die Kirche? 10 > Heute ist Donnerstag. El scrie cu pixul. Ea stă în faţa profesoarei. Folosiţi filtrul roşu: Atelierul de tâmplărie se află vizavi de gară. Citiţi-le cu voce tare şi reţineţi pronunţia corectă. Iată câteva exemple. – Wir sind > bei meiner Tante. lecţiile conţin diverse tipuri de exerciţii: de traducere. Dienstag. – Er wohnt der Kirche > gegenüber. > Morgen ist Freitag. am Montag habe ich keine Zeit. de retroversiune sau de completare. Să recapitulăm zilele săptămânii. – Biserica este vizavi de bancă. Prepoziţia „gegenüber” poate sta înainte sau după substantiv. Completaţi propoziţiile germane cu cuvintele corespunzătoare.Pentru o mai bună fixare a cunoştinţelor noi. Răspundeţi la întrebări folosind filtrul roşu: Wie heißen die Wochentage? – Die Wochentage heißen: > Montag. Mittwoch. sau Die Kirche ist der Bank gegenüber. Freitag. – Die Schreinerei liegt > gegenüber dem Bahnhof. Suntem la mătuşa mea. – Die Buchhandlung liegt > gegenüber dem Tabakgeschäft. am Sonnabend arbeite ich nicht. > Nein. Donnerstag. . El locuieşte vizavi de biserică. – Er schreibt > mit dem Kugelschreiber. Prepoziţia „gegenüber” – „vizavi. Sonnabend. Tu locuieşti la sora lui. > Am Sonntag gehe ich in die Kirche. Sonntag. – Das Institut liegt > gegenüber dem Obstund Gemüsegeschäft. Institutul este vizavi de aprozar. în faţa” cere totdeauna cazul dativ. Librăria este vizavi de tutungerie. – Sie steht der Lehrerin > gegenüber. > Nein. > Gestern war Mittwoch.

> Sie stellen das Klavier an das große Fenster. > In den anderen Zimmern stehen die Möbel schon an Ort und Stelle. Herr und Frau Schröder. Cunoştinţele lor. > Die Männer rauchen amerikanische Zigaretten und die Frauen trinken Kaffee. > Herr Weiland ist sehr zufrieden damit. . > Sie stellen den runden Tisch zwischen die beiden Sessel. > Vielleicht finden Sie eins in der Nachbarschaft. Deocamdată. În celelalte camere toate sunt la locul lor. traduceţi următoarele propoziţii în limba germană: Domnul şi doamna Weiland îşi mobilează camera de zi. Folosiţi filtrul roşu: Wer zieht ins neue Haus ein? Wer hilft den Freunden beim Einrichten? Wo sind noch die Kiste und die Koffer? Was bringen gerade die Männer ins Haus? Wie ist die Verpackung der Sachen? Wer ist sehr zufrieden damit? Wohin stellen sie das Klavier? Wer gibt sich große Mühe dabei? Wo liegen schon die Steppdecken? Wohin legt Frau Schröder die Wolldecke? Worum kümmert sich Frau Weiland? Was machen die Männer und die Frauen nach der Arbeit? > Herr und Frau Weiland ziehen ins neue Haus ein. > Sie sind noch im Möbelwagen. > Sie ist sehr ordentlich. > Sie kümmert sich um das Geschirr.Continuăm prezentarea exerciţiilor cu unele ceva mai complexe. 11 > Herr und Frau Weiland richten ihr Wohnzimmer ein. > Herr und Frau Schröder helfen den Freunden beim Einrichten. > Sie bringen die große Kiste ins Haus. > Herr und Frau Weiland stellen das alte Klavier vorläufig an das große Fenster. domnul şi doamna Weiland pun vechiul pian la geamul mare. care conţin întrebări şi răspunsuri în limba germană. > Die Männer geben sich große Mühe dabei. precum şi traduceri ale unor scurte texte. > Sie liegen schon auf den Betten. > Er paßt gut dorthin. > Ihre Bekannten. > Sie legt sie auf die Couch. Ei pun masa rotundă între cele două fotolii. Ei încep cu aranjarea. domnul şi doamna Schröder. Iar acum. vor şi ei să închirieze o casă. Poate găsesc una în vecinătate. > Sie fangen das Einrichten an. wollen auch ein Haus mieten. Formulaţi răspunsuri în limba germană la întrebările următoare. Se potriveşte bine acolo.

B. Reisebüro „Gute Reisen”. Dann müssen Sie eins haben. Das ist noch nicht alles. Lebensmittel und Bücher sind hier sehr teuer. aber du brauchst kein Visum. un rol important îl au şi cele de pronunţie. Bohrmaschinen haben wir hier. A. Nein. Möchten Sie eine zu dreihundert Euro? A. Sie kostet nur einhundert Euro. das ist mir zu teuer. vom exersa vocabularul din aceste lecţii şi câteva structuri gramaticale. Gut! Brauche ich auch ein Visum? A. Du musst einen Pass haben. das kostet zweihundert Euro. Welche Staatsangehörigkeit haben Sie? B. Bitte sehr. und ich brauche eine Fahrkarte. am tipărit silabele şi cuvintele accentuate cu litere îngroşate. Die ist in Ordnung. das mache ich. A. Să revenim la materia lecţiilor 15 şi 16. Gut. Maria! Du willst nach Frankfurt kommen. A. Prima! Da wohnen wir zusammen. Kannst du mir meins bringen? Deine Monika. Auf Wiederhören! Monika schreibt mit dem Kugelschreiber einen Brief. Guten Tag! Ich möchte in Salzburg Urlaub machen. Die ist billig. Brauchen Sie auch Schrauben? 12 . În următoarele exerciţii recapitulative. Was kostet die hier? B. Tschüss! Klaus geht ins Kaufhaus. în ultima parte a fiecărui caiet se găsesc diferite exerciţii care vă ajută să vă însuşiţi cât mai bine pronunţia limbii germane. München – Salzburg – München. În acest scop. Kommen Sie zu uns und kaufen Sie die Fahrkarte! Dann können Sie das Visum im Konsulat bekommen. Danke schön! A. aber gut. Hoffentlich schreibst du ihn gut. A. Exerciţiile de citire şi dialogurile vă vor ajuta să vă perfecţionaţi pronunţia. B. da müssen Sie zum Konsulat gehen. Astfel. Ist das sehr teuer? A. Guten Tag! B. Kann ich das auch im Reisebüro bekommen? A. Ich kann mir kein Wörterbuch kaufen. B.Pe lângă exerciţiile gramaticale. Lernst du schon im Goethe-Institut Deutsch? Kannst du Deutsch lesen und schreiben? Hier hast du von meiner Lehrerin einen Test. Nein. B. Citiţi cu voce tare: Frau Maria telefoniert zum Reisebüro. Wo finde ich Bohrmaschinen? B. Ich bin Rumänin.

mă înţelegeţi? Da. Trebuie să mă duc şi la consulat? Nu. Vă putem ajuta. Este foarte mult/scump. > Oder wollen Sie mit dem Wagen nach Salzburg fahren? > Was kostet eine Fahrkarte München– Salzburg–München? > Die ist nicht teuer. Folosiţi filtrul roşu: În iulie doamna Maria telefonează la agenţia de turism. Mulţumesc mult! Pe curând! (la telefon) Cât costă ciupercile? 10 euro kilogramul. verstehen Sie mich? > Ja. Următoarele perechi de propoziţii sunt identice. > Guten Tag! Ich möchte meinen Urlaub in Salzburg machen. ich verstehe Sie. was ich brauche. > Wir können Ihnen dabei helfen. Citiţi-le cu voce tare: Fragen Sie diesen Polizisten! Parken Sie diesen Wagen! Wechseln Sie dieses Geld! Trinken Sie diesen Kaffee! Kaufen Sie ein Wörterbuch! Kommen Sie zu uns! Behalten Sie den Pass zu Hause! 13 – Fragen Sie diesen Polizisten? – Parken Sie diesen Wagen? – Wechseln Sie dieses Geld? – Trinken Sie diesen Kaffee? – Kaufen Sie ein Wörterbuch? – Kommen Sie zu uns? – Behalten Sie den Pass zu Hause? . n-aveţi nevoie de viză. la finalul fiecărei lecţii se mai află câte un exerciţiu fonetic. Încheiem lecţia cu un exerciţiu de pronunţie. Dar nu ştiu de ce am nevoie. vă înţeleg. > Im Juli telefoniert Frau Maria zum Reisebüro. Aveţi nevoie de paşaport şi de un bilet de călătorie. Vielen Dank! > Auf Wiederhören! > Was kosten die Champignons? > Zehn Euro das Kilo. Vă costă doar 90 de euro. > Sie brauchen einen Pass und eine Fahrkarte. > Muss ich auch zum Konsulat gehen? > Nein. Sie brauchen kein Visum. Sie kostet nur neunzig Euro. > Das ist sehr teuer. > Aber ich weiß nicht. Acum traduceţi din română în germană. însă intonaţia lor este diferită.În afara exerciţiilor prezentate anterior. Bună ziua! Aş vrea să-mi petrec concediul în Salzburg. care pune accentul pe pronunţia anumitor sunete specifice limbii germane şi pe diferenţele dintre sunetele asemănătoare. Sau vreţi să mergeţi cu maşina la Salzburg? Cât costă un bilet München–Salzburg–München? Nu este scump.

eure – ihr. articolul nehotărât negat. – O cunoaşteţi pe prietena noastră? – Noi le ajutăm pe prietenele voastre. – Noi îl ajutăm pe profesorul nostru. apare şi nevoia recapitulării noţiunilor deja asimilate. Kindern feminin meine (keine) Frau meine (keine) Frau meiner (keiner) Frau meiner (keiner) Frau neutru mein (kein) Kind mein (kein) Kind meines (keines) Kindes meinem (keinem) Kind 18 (35) 17 (1) 2. seine sie – ihr. Er grüßt seinen Lehrer. Hier steht meine Freundin. unsere ihr sie – euer. Kennt Ihr unsere Freundin? Wir helfen euren Freundinnen. 1. Declinarea celorlalte pronume posesive este identică cu cea din exemplele de mai sus: du – dein. la singular şi la plural: Singular masculin N: mein (kein) Mann A: meinen (keinen) Mann G: meines (keines) Mannes D: meinem (keinem) Mann Plural N: meine (keine) Männer. Să reluăm pronumele posesiv (mein. – Aici stă prietena mea. Frauen. – Acesta este caietul profesorului nostru. Kinder A: meine (keine) Männer. – O salut pe prietena voastră. Wir helfen unserer Freundin. deine er es – sein. meine). Frauen. Das ist das Haus seiner Freundin. Frauen. declinarea acestuia şi conjugarea verbelor „haben” – „a avea” şi „sein” – „a fi”. – Noi o ajutăm pe prietena noastră. – El îşi salută profesorul. – Aceasta este casa prietenei lui. Ihre De exemplu: Dort ist sein Lehrer. Wir helfen unserem Lehrer. Kinder G: meiner (keiner) Männer. . la începutul caietelor de lecţii am introdus o scurtă recapitulare a materiei prezentate în lecţiile anterioare. Ich grüße eure Freundin. ihre wir – unser. ihre Sie – Ihr. 14 – Acolo este profesorul lui. Kinder D: meinen (keinen) Männern. Das ist das Heft unseres Lehrers. împreună cu substantivele de mai jos. Frauen. seine – sein. De aceea.Odată cu înaintarea în cunoaşterea limbii germane. RECAPITULARE Vom recapitula pe scurt pronumele posesiv.

.. ..... În cadrul acestor caiete au fost folosite următoarele simboluri grafice: Exerciţiul 26 Fiecărui desen îi corespunde unul dintre substantivele numerotate de la 1 la 12.. Geld 5..... dort.... .. .. Gepäck 6....... ....... Stuhl Exerciţiul 27 Ascultaţi cu atenţie textul.. Geschäft. Heute gehe ich noch 2. f.. Sie arbeitet a.. Die Bank ist 3.. care au rolul de a vă ajuta să verificaţi modul în care aţi asimilat materia prezentată. Zum Bahnhof ist es weit.. .......... 15 4. Der Mann ist aber sehr . ...De-a lungul cursului veţi găsi şi patru caiete de exerciţii. . Der Wagen fährt sehr ... 3...... b......! ..... .. 2..... e.. Der Mann ist aber sehr groß. Wagen 9.......... . 5... In der Bank 6... . Wurst 4..... in der Schubertstraße.............. Oma 7.... Kartoffel 2. in die Bank.. apoi uniţi în mod corespunzător fragmentele de propoziţie: 1. Însoţiţi substantivele cu articolul corespunzător: 1...... Milch 11....... Buch 3.. Exerciţiul 28 Înlocuiţi cuvintele subliniate cu antonime. . an dem Fenster... Tisch 8.. Geld abheben. Er steht rechts.. .. d... c...................... Comparaţi apoi cu textul înregistrat pe casetă: 1..... Das ist doch falsch! Das ist doch ... Kind 10.... Ich will dort 4. ....... Der Wagen fährt sehr schnell.. Zum Bahnhof ist es .. besuche ich auch meine Mutter.. ... an dem Fenster.. Dann gehe ich ins 5.. Er steht ......... . Tasse 12.........

Der Wagen fährt sehr langsam. Der Mann ist aber sehr klein. 6. an dem Fenster. Exerciţiul 28 1. Sie arbeitet dort. 5. das Buch 11. der Tisch 5. Die Bank ist in der Schubertstraße. 3. Heute gehe ich noch in die Bank. 3. der Wagen 6. 4. das Geld 2. das Gepäck 3. 5. Exerciţiul 26 1. In der Bank besuche ich auch meine Mutter. die Milch 8. Das ist doch richtig! 16 . die Wurst 12. pentru ca autoverificarea să vă fie mai uşoară. die Tasse 9. die Kartoffel 10. Dann gehe ich ins Geschäft.La finalul fiecărui caiet de exerciţii sunt prezentate rezolvările acestora. die Oma 4. 2. Zum Bahnhof ist es nah. der Stuhl Exerciţiul 27 1. Ich will dort Geld abheben. Er steht links. 4. 2. Iată aici rezolvarea exerciţiilor prezentate pe pagina anterioară. das Kind 7.

Nein. das ist keine.5.-en – timpul. iar infinitivul verbului pe ultimul loc. Ordinea cuvintelor în propoziţiile cu verb modal: Verbul modal conjugat stă pe locul al doilea. Nein. 15. primesc tot desinenţa „-n” sau “-en”. das ist keins. Aceste substantive primesc la plural desinenţa „-n” sau „-en”.3. – Pot să-mi procur viza la consulat. das ist kein Schloss. das ist keiner. de exemplu: Singular nominativ: acuzativ: dativ: Plural nominativ: acuzativ: dativ: der Polizist den Polizisten dem Polizisten die Polizisten die Polizisten den Polizisten der Junge den Jungen dem Jungen die Jungen die Jungen den Jungen der Deutsche den Deutschen dem Deutschen die Deutschen die Deutschen den Deutschen 15. Verbul „da sein” se foloseşte ca şi verbele separabile. 15. Următorul grup de substantive primeşte la plural desinenţa „-en”. de exemplu: Ich kann im Konsulat das Visum bekommen. Nein. schimbându-şi vocala din rădăcină astfel: ich esse du isst er isst sie isst es isst – eu mănânc – tu mănânci – el mănâncă – ea mănâncă – mănâncă wir essen ihr isst sie essen Sie essen – noi mâncăm – voi mâncaţi – ei/ele mănâncă – dumneavoastră mâncaţi 17 .La sfârşitul fiecărei lecţii sunt recapitulate noţiunile de gramatică prezentate în cadrul acesteia. iar la singular. RECAPITULAREA LECŢIEI 15 15. 15. de exemplu: Ist das ein Kalender? Ist das ein Schloss? Ist das eine Kirche? Nein.6. – Unde pot să-mi procur viza? – Nu pot să primesc viză pentru America. Multe substantive masculine sunt de declinare slabă.2. das ist kein Kalender. Cuvintele „keiner”. – Prietenul meu nu este azi aici. Verbul „essen” – „a mânca” se conjugă neregulat. „keins”: Cuvântul „kein + terminaţie” se foloseşte des în răspunsuri scurte fără substantiv.1. das ist keine Kirche sau sau sau Nein. de exemplu: Mein Freund ist heute nicht da. având forma după genul şi cazul substantivului pe care-l înlocuieşte. Wo kann ich das Visum bekommen? Ich kann das Visum nach Amerika nicht bekommen. pentru a fi reţinute şi consultate cât mai uşor. exceptând cazul nominativ.4. Nein. de exemplu: die Zeit – timpul die Zeiten – timpurile der Polizist – poliţistul die Polizisten – poliţiştii În vocabular le găsiţi în felul următor: die Zeit. 15.

-s. Toate aceste cuvinte sunt însoţite de transcrierea fonetică.Caietele cuprind. respectul – seara – a se îmbrăca – el se îmbracă – am îmbrăcat – a închide. (ä)-e einschalten er schaltet ein ich habe eingeschaltet einverstanden sein er ist einverstanden der der Enkel. Facharbeiter. VOCABULARUL LECŢIILOR 31 ŞI 32 die Achtung. perspectiva – a (se) dezbrăca. abends > anziehen (sich) er zieht sich an ich habe angezogen ausschalten er schaltet aus ich habe ausgeschaltet die Aussicht. a da jos – el se dezbracă – eu (m-)am dezbrăcat – a fi entuziasmat – a vizita – el vizitează – eu am vizitat – Poarta Brandenburg – la asta (a participa) – intrarea – a da drumul (la radio) – el dă drumul – eu am dat drumul – a fi de acord – el este de acord – nepotul – muncitorul calificat . -es. la final. > [aHtung] [a:băn]] > [an]i:ăn zih] > [e:r ]i:t zih an] > [ih Ha:bă ange]o:găn] > [aus[altăn] > [e:r [altăt aus] > [ih Ha:bă ausge[altăt] > [di: ausziht] > [aus]i:ăn zih] > [er ]i:t zih aus] > [ih Ha:bă ausge]o:găn] > [begæstărt zæn] > [bezihtigăn] > [e:r bezihtikt] > [ih Ha:bă bezihtikt] > [das brandănburgăr to:r] > [da:ran] > [de:r ænga:ng] > [æn[altăn] > [e:r [altăt æn] > [ih Ha:bă ænge[altăt] > [ænfăr[tandăn zæn] > [e:r ist ænfăr[tandăn] > [de:r enkăl] > [de:r faHarbætăr] 18 – atenţia. a stinge (radioul) – el închide – am închis – panorama. priveliştea. un scurt vocabular în care sunt notate cuvintele şi expresiile introduse în cadrul lecţiilor respective. pentru o mai uşoară învăţare a pronunţiei lor. -. -s. -en ausziehen (sich) er zieht sich aus ich habe ausgezogen begeistert sein besichtigen er besichtigt ich habe besichtigt das Brandenburger Tor daran der Eingang.

Găsiţi greşelile din propoziţiile următoare: l. Ich besuche deine Kind. 19 . 6. Nu beau bere. nicht wahr? Möchten Sie auch Fisch. 4. Er arbeit heute in der Bank. Ich gehe in dem Kino. 5. astfel încât să fiţi siguri că faceţi într-adevăr progrese în studiul limbii germane. 3. Îi vizitez pe părinţii mei la Bucureşti. 3. Ieri am fost la ambasadă. Traduceţi următoarele propoziţii în limba română: 1. 4. 6. 4.Temele pentru acasă ale fiecărei lecţii vă ajută să verificaţi în ce măsură aţi înţeles şi asimilat materia. TEMA PENTRU ACASĂ 6 A. Cine eşti? Vă rog. Ea merge des la cinema. Schleswig ist ein schöne Stadt. 5. 5. Bitte zweimal! B. Traduceţi următoarele propoziţii în limba germană: 1. Wer ist der Herr dort? Wir haben Durst. C. Bringen Sie uns bitte eine Flasche Limonade! Spricht Maria Deutsch? Er kann sehr gut fahren. 3. 2. Aş vrea limonadă. Dein Kind ist schon sehr große. mein Fräulein? Wir essen doch gern Fisch. 2. luaţi loc! Azi avem de toate. 2.

33. aflat la mijlocul caietului şi care poate fi trimis spre corectare profesorului personal.Temele se rezolvă pe un formular special. vă aşteptăm să deveniţi cursant al Institutului EUROCOR înscriindu-vă la cursul de Limba germană pentru începători! tel. Cu aceste fragmente dintr-un formular de temă pentru acasă se încheie lecţia demonstrativă a cursului de Limba germană pentru începători. www. însoţită de observaţiile profesorului. Iată un exemplu de rezolvare a unei teme. 021/33.eurocor.ro .225. În speranţa că materialul prezentat v-a convins de accesibilitatea şi atractivitatea cursului nostru.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful