1

4 menegaskan semula bahawa langkah-langkah penjimatan dan pengurangan perbelanjaan awam tersebut adalah masih berkuat kuasa dan perlu dipatuhi sepenuhnya. dan 2.3. jika ada. 3.3 mengingatkan bahawa perbelanjaan perlulah mematuhi semua peraturan yang ditetapkan. tiada penambahan peruntukan. Ketua Bahagian. 3. tidak melebihi peruntukan sedia ada. 2.2 Di peringkat KKM pula.2. KKM – 172/400-1/0/41 bertarikh 10 Ogos 2009 (Pengurusan Kewangan Secara Berhemah).3. Menteri Kesihatan.1. LANGKAH-LANGKAH PERBELANJAAN SECARA BERHEMAH 3.2.1 Surat edaran Timbalan Ketua Setiausaha (Kewangan). 2. Penguncupan ekonomi Negara dijangka akan memberi kesan terhadap kedudukan kewangan kerajaan terutama dari segi pungutan hasil Kerajaan. dan 2. antaranya: 2. 2.1 Sebarang penganjuran majlis tidak dibenarkan kecuali majlismajlis yang perlu dilaksanakan atas arahan atau diputuskan oleh Y. Pengarah Kesihatan Negeri/Institusi.1 menegaskan pentingnya mengimbangi perbelanjaan mengurus dengan mengagihkan peruntukan mengikut keutamaan serta mengawal secara ketat semua cadangan perbelanjaan berikutan ketidaktentuan keadaan ekonomi global dan kesan kepada ekonomi Negara.2 memastikan supaya perbelanjaan Kementerian tidak melebihi peruntukan yang telah diluluskan kerana permohonan untuk peruntukan tambahan tidak akan dipertimbangkan. Kementerian disarankan supaya menyusun semula keutamaan perbelanjaan masing-masing bagi memperoleh penjimatan untuk menampung keperluan. (44) dlm.3 Kesemua Pekeliling Perbendaharaan dan Surat Arahan Perbendaharaan termasuk Garis Panduan di atas dikeluarkan bertujuan untuk: 2. Kementerian Kesihatan Malaysia bil.B.2. Ketua Pusat Tanggungjawab (PTJ) dan semua penjawat awam di Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) dalam usaha mengawal dan mengurus kewangan secara berdisiplin dan berhemah.3. pengawalan perbelanjaan dan pengurangan pembaziran. Ketua Setiausaha dan Ketua Pengarah Kesihatan.1.3.2 Jika penganjuran majlis dibenarkan: (a) Majlis-majlis tersebut perlu digabungkan dalam satu 2 .1 Penganjuran Majlis 3.2 Garis Panduan Perbelanjaan Secara Berhemah Kementerian Kesihatan Malaysia bertarikh 9 April 2010 telah diedarkan bagi menjelaskan langkah-langkah yang perlu diambil oleh Ketua Program.

2 Penganjuran Mesyuarat 3.1 Mengurangkan bilangan mesyuarat yang tidak diwajibkan iaitu mesyuarat yang tidak ditetapkan oleh Agensi Pusat/Kerajaan atau pengurusan atasan KKM. (b) Bilangan tetamu jemputan hendaklah dihadkan hanya kepada yang benar-benar perlu dan digalakkan jemputan terdiri daripada yang berada di kawasan berhampiran majlis berkenaan. plak. Buku atur cara hendaklah disediakan secara fotostat kecuali VVIP/VIP boleh dicetak secara in-house.penganjuran (dua atau lebih majlis sekali gus).2. ukiran perak/kayu. Penggunaan juruacara/pengacara dan pimpinan bacaan doa. Tempat majlis hendaklah seboleh-bolehnya diadakan di premis KKM atau premis kerajaan. dan Majlis-majlis yang diadakan tidak dibenarkan membuat perkara-perkara seperti berikut:  Membuat gimik pelancaran yang berlebihan memadai yang ringkas dan mudah misalnya. dan Membuat persembahan video dengan penglibatan kos produksi yang tinggi dan sekiranya perlu boleh dibuat secara in-house. menandatangani plak atau menggunting reben. (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j)    3. Cenderahati kepada VVIP/VIP yang merasmikan majlis dibenarkan dalam bentuk keluaran tempatan yang mengenalkan negara seperti pewter. Hanya mesyuarat berjadual dan 3 . jika perlu menggunakan khidmat warga KKM sendiri. Jamuan makan atau refreshment hendaklah secara sederhana dan tidak berlebihan. memukul gong. keris. batik sutera dan seumpamanya dengan syarat mempunyai peruntukan yang mencukupi serta mematuhi kadar dan syarat peraturan kewangan yang ditetapkan. Menggunaan perkhidmatan event manager. buku. Majlis yang diadakan hendaklah dalam tempoh masa yang munasabah. Memberi door gift . Hiasan tempat majlis perlu mengunakan sumber sedia ada tanpa melibatkan perbelanjaan tambahan.

alat tulis. mesyuarat boleh diadakan di premis KKM yang lain atau premis kerajaan yang berdekatan.mempunyai agenda yang tetap boleh diadakan. 3. 3.5 Mesyuarat perlu dihadiri oleh seorang pegawai yang terlibat secara langsung dengan perkara yang dibincangkan. 3.3.5 Program bercorak latihan hendaklah diadakan di premis KKM atau premis kerajaan sahaja. Jika benarbenar perlu.7 Pelaksanaan kursus di bawah Belanja Mengurus hendaklah dihentikan kecuali kursus-kurus yang diwajibkan oleh perkhidmatan. Peserta hendaklah diminta supaya membawa beg.3 Menghadkan bilangan urus setia kepada maksimum dua orang atau mengambil urus setia dari tempat di mana program latihan tersebut diadakan. 3.4 Makanan/minuman yang disediakan ialah dua jenis kuih atau buah dan minuman panas/air mineral. 3.6 Bagi penganjuran program bercorak latihan. surat panggilan mesyuarat dan minit mesyuarat hendaklah diedar melalui e-mel.3. 3. 3. 4 . tanda nama dan buku nota sendiri semasa menghadiri kursus.2. Program latihan boleh dijalankan melalui pendekatan secara blended approch dan dipelbagaikan seperti Program Mentor-Mentee.3 Mesyuarat hendaklah diadakan di pejabat sahaja kecuali tempat di pejabat tidak dapat menampung bilangan yang ramai. beg.3. 3. tambahan kehadiran pegawai hanya dibenarkan seorang sahaja.2.2 Mengenalpasti dan melaksanakan program latihan yang strategik dan penting sahaja. tanda nama dan buku catatan tidak dibenarkan kecuali nota/bahan kursus/hand-out memadai diletakkan di dalam folder kertas sahaja. pembekalan pensil.6 Pengesahan kehadiran mesyuarat.3. 3. 3.3. pen.4 Mengaturkan program bercorak latihan yang tidak melibatkan penginapan (bermalam). Surat/minit asal bagi maksud di atas tidak perlu dihantar.1 Semua program bercorak latihan perlu dibiayai melalui peruntukan Latihan Dalam Perkhidmatan di bawah Belanja Pembangunan (termasuk tuntutan perjalanan).2.3.3. 3.3 Program Bercorak Latihan 3. 3. Pesanan makanan/minuman hanya dibenarkan mengikut bilangan ahli yang dijemput dan disahkan hadir.2.2. Book Review dan Sesi Perkongsian Ilmu. Coaching (TOT).2 Menggabungkan beberapa mesyuarat pada satu masa.

7. Laporkan sebarang kerosakan/kebocoran paip air dengan segera dan mengambil tindakan pembaikan dengan segera.3. 3.6. Komputer di meja masing-masing ditutup sebelum balik. 5 .5. 3.1 Bayaran bil telefon termasuk alat komunikasi lain boleh dikurangkan dengan menghadkan penggunaan telefon bagi tujuan rasmi sahaja.2 Bagi pegawai yang diluluskan pemilikan telefon bimbit hendaklah memilih jenis/pakej yang terendah mengikut penggunaan.1 Permohonan bertugas luar negara yang menggunakan peruntukan One-Off hendaklah mendapat sokongan Ketua Perkhidmatan dan diluluskan oleh Pengawai Pengawal.6. Tutup pili air apabila sedang menyabun tangan/muka/pinggan mangkuk dan seumpamanya.7 Penggunaan Kenderaan Pejabat dan Kenderaan Persendirian Untuk Bertugas Rasmi dan Berkursus 3.3 Tidak dibenarkan menambah talian telefon/faksimili bagi pejabat sedia ada. 3.5 Bayaran Bil Utiliti (Elektrik dan Air) 3. 3. dan Ketua PTJ diwajibkan memantau dan mengawal perbelanjaan utiliti dengan rapi bagi mengelakkan pembaziran. Pili air ditutup selepas digunakan.4 Bertugas Rasmi Luar Negara 3.1 Penggunaan kenderaan pejabat hanya bagi tujuan tugas rasmi sahaja.1 Bayaran bil elektrik dan air hendaklah dikurangkan dengan mengambil langkah-langkah seperti berikut: (a) Semua lampu/kipas atau peralatan lain dipadam apabila tidak diperlukan atau bercadang berada di luar bilik dalam tempoh yang lama.4. (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) 3.6 Bayaran Bil Telefon (Termasuk Alat Komunikasi Lain) 3. Penjawat awam digalakkan menggunakan tangga dan jumlah lif yang beroperasi semasa non peak hours hendaklah dikurangkan. PTJ digalakkan supaya menukar tarif elektrik kepada tarif yang lebih menjimatkan.6.

7.7. kulit fail dan sebagainya hendaklah dibuat dalam kuantiti yang munasabah dan mencukupi pada satu-satu masa dan tidak menyimpan stok yang banyak bagi mengelakkan pembaziran.9.9. Penyelenggaraan secara berkala adalah bagi mengelakkan kos pembaikan yang tinggi di samping memanjangkan tempoh hayat kenderaan.8. Touch&Go dan Penyelenggaraan Kenderaan Jabatan 3. masalah tempat simpanan dan kerosakan.10. 3.9.4 Penggunaan kenderaan jabatan yang melibatkan penggunaan dua orang pemandu tidak dibenarkan kecuali melibatkan penggunaan bas bagi jarak perjalanan yang jauh.7. 3.8 Penggunaan Petrol.2 Pengurus kenderaan (fleet manager) bertanggungjawab memastikan kenderaan diselenggara dengan baik dan disimpan di pejabat.9. carpool kenderaan pejabat atau kenderaan persendirian milik pegawai adalah digalakkan. 3. 3. pensil.2 Pesanan stok bekalan pejabat seperti pen.3. 3. 3.3 Mengkhususkan kenderaan jabatan bagi sesuatu jawatan adalah tidak dibenarkan.9 Penggunaan Peralatan/Bekalan Pejabat (Alat Tulis) dan Surat Khabar 3.1 Perkongsian peralatan pejabat seperti mesin fotostat.1 Penggunaan kertas boleh dikurangkan (reduce) dengan mengambil langkah-langkah seperti berikut: (a) Gunakan kertas terpakai (reuse) untuk menyediakan draf surat/kertas kerja.9.10 Penggunaan Kertas 3. 6 . 3.2 Bagi tujuan tugas rasmi dan berkursus di luar pejabat yang melibatkan lebih daripada seorang pegawai di tempat yang sama. 3. 3. fail induk perlulah digunakan untuk mengemukakan sesuatu cadangan atau perakuan kepada pihak pengurusan atasan. mesin faksimili atau pencetak adalah diwajibkan bagi mengoptimumkan penggunaan peralatan tersebut dan dapat mengurangkan bayaran sewaan alat.8. 3.4 Langganan surat khabar hendaklah dikurangkan dan dihadkan.1 Penggunaan petrol dan Touch&Go hendaklah dikawal.3 Penggunaan alat tulis dan sebagainya hendaklah secara berhemah.5 Bagi menjimatkan penggunaan sampul kecil dan kertas.

Pihak yang berminat boleh download sendiri. 3.12.11. 3. 3. 3.1 Cetak laporan dalam kuantiti yang diperlukan sahaja.1 Penyewaan bangunan.11. Selebihnya disediakan dalam bentuk CD. 3.12 Sewaan Bangunan dan Perpindahan Pejabat Termasuk Pengubahsuaian Pejabat Serta Perkongsian Ruang Pejabat 3.13.11 Percetakan Laporan 3. bukan sahaja melibatkan Unit/Cawangan/Bahagian/Jabatan yang sama tetapi juga melibatkan Unit/Cawangan/Bahagian/Jabatan yang berlainan sekiranya terdapat ruang yang berlebihan dan tidak diperlukan. 7 . 3.3 Penggunaan ruang pejabat hendaklah dikongsi.13. dan surat bagi (c) Gunakan e-mel dan portal Kementerian untuk mengedarkan laporan/surat panggilan/minit mesyuarat/ Pekeliling/Surat Pekeliling.3 Ketua Jabatan hendaklah memantau prestasi pegawai kontrak dan menamatkan perkhidmatan mereka mengikut syarat kontrak jika didapati tidak memberi perkhidmatan yang memuaskan.4 Kontrak pegawai/pekerja sambilan sedia ada dan pengambilan pegawai/pekerja sambilan baru.(b) Gunakan kedua-dua belah muka memaksimumkan penggunaan kertas.1 Pelantikan secara kontrak bagi mengisi jawatan kosong hendaklah ditanggungkan di bawah Objek Am 10000. tertakluk kepada peruntukan sedia ada mencukupi dan jawatan telah diwujudkan.2 Pembelian perabot/peralatan tidak dibenarkan kecuali bagi pegawai yang mengisi jawatan baru.2 Pelantikan secara kontrak/sambilan hanya untuk perkhidmatan yang kritikal/kecemasan sahaja dengan kelulusan daripada pihak berkuasa berkenaan tertakluk kepada kekosongan jawatan yang diluluskan.12.13. hanya boleh diperbaharui dan dibenarkan bagi tugas. tempoh tertentu dan benar-benar perlu sahaja. 3. 3.13.12.13 Pelantikan Secara Kontrak/Sambilan 3. 3. Surat/laporan/minit mesyuarat/ Pekeliling/Surat Pekeliling asal bagi maksud di atas tidak perlu dihantar.2 Upload laporan di portal jabatan masing-masing. perpindahan ke pejabat baru dan pengubahsuaian pejabat tidak dibenarkan kecuali dengan kelulusan khas Pegawai Pengawal.

8 .14. Bagi memenuhi keperluan sumber manusia.17.3 Ketua Jabatan perlulah mengoptimum dan menguruskan masa bekerja dengan sebaik mungkin bagi memastikan semua tugas yang ditetapkan dapat dilakukan dengan sempurna.17. Ketua Jabatan hendaklah memastikan peruntukan kewangan yang mencukupi bagi tujuan membayar Bayaran Lebih Masa tersebut.18 Ubat.1 Pengisian jawatan kosong hendaklah dielakkan jika ianya melibatkan keperluan peruntukan tambahan.18. jenis dan kuantiti yang sebenar dan tertakluk kepada peruntukan yang mencukupi.4 Tidak menyimpan stok ubat secara berlebihan. 3. ini bermakna jawatan berkenaan bukan benarbenar penting untuk diisi. 3.2 Bagi kerja-kerja yang perlu dilaksanakan di luar waktu pejabat hendaklah dibuat secara shift untuk mengelakkan kerja lebih masa.16. misalnya kerja yang melibat extended hour di klinik dan kerja-kerja pengwasapan (fogging). 3.1 Ketua Jabatan/PTJ hendaklah merancang waktu bekerja dan mengurangkan kerja lebih masa bagi kerja-kerja yang tidak kritikal dan tidak bercorak kecemasan.1 Membuat pesanan dan pemilihan ubat mengikut keperluan. Consumables.18.15.18. 3.18. 3.3 Mengawal perbelanjaan ke atas consumables dan juga reagen mengikut keperluan. 3.14 Penyusunan Semula Organisasi 3.1 Penyusunan semula organisasi Kementerian/Bahagian/Unit tidak dibenarkan kecuali penyusunan semula tersebut bertujuan untuk memperkemaskan struktur organisasi yang tidak melibatkan pewujudan jawatan baru. memadai hanya untuk stok bagi tempoh yang munasabah.17 Kerja Lebih Masa dan Kerja Di Luar Waktu Bekerja Biasa 3. 3.17. Ketua Jabatan hendaklah mengurus sumber manusia dengan lebih berkesan melalui penugasan semula (redeployment).1 Permohonan pertambahan jawatan baru dibekukan. Jika sesuatu jawatan itu telah lama tidak diisi. 3. Sekiranya perlu dibuat kerja-kerja lebih masa. Vaksin dan Reagen Serta Ujian Diagnosis 3.2 Ujian diagnosis penyakit dibuat mengikut keperluan kes yang benar-benar perlu sahaja.15 Pertambahan Jawatan 3.16 Pengisian Jawatan Sedia Ada 3. 3.3.

pengeluaran ubat-ubatan hendaklah mengikut ‘first in first out’ bagi mengelakkan pembaziran ke atas ubat-ubatan yang akan tamat tempoh dan akan dilupuskan begitu sahaja.19. jika hendak ke Langkawi dari Pulau Pinang.2 Ketua Jabatan/PTJ atas budi bicara boleh mengarahkan pegawai yang bertugas rasmi dan berkursus menaiki kelas penerbangan ekonomi/tambang murah walaupun mempunyai kelayakan kelas penerbangan yang lebih tinggi berdasarkan peruntukan sedia ada. .1 Pegawai yang mempunyai kelayakan Bayaran Sewa Hotel atas kadar sebenar hendaklah memilih hotel dengan kadar sewaan yang berpatutan. pegawai perlu memilih jalan/laluan terus Pulau Pinang ke Langkawi dan tidak melalui (via) KLIA.18.19. 3.19. reagen dan consumables hendaklah disimpan dan sentiasa dikemaskini untuk tujuan rujukan.19.5 Ketua Jabatan/PTJ hendaklah mengawal pergerakan dan menghadkan bilangan pegawai yang bertujuan untuk mengurangkan perbelanjaan perjalanan yang tidak perlu.3.19. 3. 3.6 Dari segi pengurusan stor. melantik panel temu duga dalam satu-satu zon/negeri yang sama dan tidak melibatkan pergerakan yang berjauhan. 9 . stok bagi ubat-ubatan.18. Sepang.18.19.6.5 Pegawai Farmasi hendaklah sentiasa memaklumkan kepada Pegawai Perubatan/Pakar mengenai stok ubat sedia ada bagi membolehkan preskripsi ubat dibuat mengikut kuantiti.19 Perjalanan dan Pertukaran 3. 3. 3.19. Contohnya. perbelanjaan. vaksin. 3. jenis dan stok yang ada sahaja. misalnya.14.7 Rekod-rekod pesanan.7 Pertukaran yang dibuat atas permohonan sendiri tidak layak dibayar elaun pertukaran kecuali dengan kelulusan Ketua Setiausaha bagi Kumpulan Pengurusan & Profesional dan Timbalan Ketua Setiausaha (Pengurusan) bagi Kumpulan Sokongan. pemantauan dan kawalan. 3. 3.18.8 Keutamaan hendaklah diberikan kepada penggunaan ubat generik atau ubat alternatif yang lebih menjimatkan dan mempunyai kesan (efficacy) yang sama. 3. 3.3 Ketua Jabatan/PTJ atas budi bicara boleh mengarahkan pegawai yang bertugas rasmi dan berkursus menggunakan kaedah pengangkutan yang menjimatkan.6 Ketua Jabatan/PTJ hendaklah mengurangkan pertukaran yang boleh dielakkan dan yang tidak perlu.4 Pegawai hendaklah menggunakan jalan/laluan yang terdekat untuk ke sesuatu destinasi.

3.23.21 Perolehan Perkhidmatan 3.22.3 Ketua Jabatan/PTJ hendaklah membuat anggaran kos dan faedah terlebih dahulu sebelum melakukan sesuatu aktiviti bagi menentukan sama ada aktiviti berkenaan wajar dilaksanakan atau sebaliknya.20.22. 3.22. 3.5 Ketua Jabatan/PTJ hendaklah membuat perolehan secara pukal jika ianya lebih menjimatkan.6 Bagi peralatan yang tidak digunakan lagi tetapi masih boleh berfungsi hendaklah dipindahkan kepada PTJ lain yang memerlukannya.23 Kajian Semula Proses Kerja dan Memperkenalkan Inovasi 3.1 Sebarang pelaksanaan aktiviti yang kurang atau tidak menyumbang kepada peningkatan pencapaian perkhidmatan teras di Kementerian hendaklah dikaji semula untuk ditangguhkan /dihentikan/digabungkan. 3. 3.3.4 Ketua Jabatan/PTJ hendaklah membuat kajian pasaran (market survey) untuk memperoleh sesuatu bekalan/perkhidmatan /kerja bagi mendapatkan best value for money terhadap pemerolehan tersebut.2 Ketua Jabatan/PTJ hendaklah menentukan keberkesanan kos dan faedah sama ada untuk membeli atau menyewa peralatan pejabat.23. 10 . 3.2 Menyemak semula semua proses pelaksanaan sesuatu aktiviti (reengineering) di samping meningkatkan inovasi bagi mengurangkan kos yang terpaksa ditanggung oleh KKM.22.21.22.1 Ketua Jabatan/PTJ hendaklah merancang pemilikan dan penggunaan peralatan pejabat yang mempunyai ciri-ciri yang diperlukan sahaja (minimum requirement).20 Pembangunan Sistem ICT dan Penyelenggaraan Komputer Peribadi (PC) 3. 3.1 Perolehan perkhidmatan yang tidak perlu misalnya perkhidmatan percetakan dan perkhidmatan perundingan hendaklah dihentikan. 3.1 Tidak dibenarkan membangunkan sistem stand alone yang hanya akan menambah kerja-kerja dan kos penyelenggaraan kecuali mendapat kelulusan khas Pegawai Pengawal. 3.22 Mendapatkan Best Value For Money 3.22.

11 .