CODUL DE ETICA SI DEONTOLOGIE AL ASISTENTULUI MEDICAL DIN ROMANIA

Drepturi si obligatii in exercitarea profesiei Dintotdeauna au existat persoane devotate, al caror rol in cadrul sistemului social a fost acela de a asigura bolnavilor ingrjirile de sanatate necesare. Activitatea acestor persoane nu este doar o simpla meserie, ci o profesie, in sensul ca, pe langa cunostintele si abilitatile necesare practicarii sale, aceasta activitate presupune in primul rand chemare in a-i ajuta pe cei aflati in nevoie. Cea care a pus bazele acestei profesii a fost Florence Nightingale, care in anul 1860 a publicat o carte intitulata "Notes on Nursing: What it is and What it is Not" (Insemnari despre ingrijirea bolnavilor: Ce inseamna si ce nu inseamna ingrijirea bolnavilor), menirea principala a acestei carti fiind aceea de a ajuta in practicarea profesiei de acodare a ingrijirilor de sanatate. In tara noastra, exercitarea si organizarea profesiei de asistent medical sunt reglementate de Legea nr. 307/2004 privind exercitarea profesiei de asistent medical si a profesiei de moasa, precum si organizarea si functionarea Ordinului Asistentilor Medicali si Moaselor din Romania. Potrivit art. 5 din aceasta lege, principalele caracteristici ale activitatilor asistentului medical sunt: determinarea nevoilor de ingrijiri generale de sanatate si furnizarea ingrijirilor generale de sanatate, de natura preventiva, curativa si de recuperare; administrarea tratamentului, conform prescriptiilor medicului; protejarea si ameliorarea sanatatii, elaborarea de programe si desfasurarea de activitati de educatie pentru sanatate si facilitarea actiunilor pentru protejarea sanatatii in grupuri considerate cu risc. Profesia de asistent medical se poate exercita de catre persoanele care indeplinesc cumulativ urmatoarele cerinte: sunt posesoare ale unui titlu oficial de calificare de asistent medical; sunt apte, din punct de vedere medical, sa exercite profesia; sunt autorizate de catre Ministerul Sanatatii Publice si nu au fost condamnate definitiv pentru savarsirea cu intentie a unei infractiuni contra umanitatii sau vietii in imprejurari legate de exercitarea profesiei. In ceea ce priveste titlul oficial de calificare, toate diplomele, certificatele si alte tipuri de formare profesionala dobandite in afara granitelor tarii noastre sunt recunoscute sau echivalate in Romania, in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 970/2004 privind regimul calificarilor in profesiile de medic, medic dentist, farmacist, asistent medical si moasa, dobandite in afara granitelor Romaniei. Acest act normativ transpune integral prevederile referitoare la recunoasterea diplomelor, certificatelor si a altor titluri de calificare de asistent medical generalist, cuprinse in Directiva Consiliului nr. 77/452/CEE din 27 iunie 1977 privind recunoasterea reciproca a diplomelor, certificatelor si a altor titluri de asistent medical generalist, inclusiv masuri pentru facilitarea exercitarii efective a dreptului de stabilire si a libertatii de prestare a serviciilor, cu modificarile si completarile ulterioare, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene (JOCE) nr. L 176 din 15 iulie 1977.

a familiei. precum si a celorlalte acte normative emise de Ordinul Asistentilor Medicali si Moaselor din Romania. Abaterile disciplinare sunt clasificate in abateri . De asemenea. asistentul medical trebuie sa acorde asistenta medicala si ingrijirile necesare in limita competentei sale profesionale. 307/2004. prognostic. cetateni romani si straini domiciliati in Romania si autorizati sa exercite profesia. in calitate de organ de jurisdictie profesionala. Potrivit acestor norme. interne si internationale si sa organizeze judecarea cazurilor de abateri de la normele de etica. Controlul si supravegherea exercitarii profesiei de asistent medical sunt atributii ale Ordinului Asistentilor Medicali si Moaselor din Romania. de a formula si de a depune petitii. copia cartii de identitate. menita sa apere demnitatea si sa promoveze drepturile si interesele profesionale ale membrilor sai. asistentul medical nu are dreptul sa isi abandoneze bolnavii. Ordinul Asistentilor Medicali si Moaselor din Romania este o institutie infiintata in baza Legii nr. Adunarea Generala Nationala a Ordinului Asistentilor Medicali si Moaselor din Romania a adoptat la 03. de interes public. in temeiul avizului emis de Ordinul Asistentilor Medicali si Moaselor din Romania. nonprofit. membrii Ordinului Asistentilor Medicali si Moaselor din Romania sunt obligati: sa respecte dispozitiile legale care reglementeaza organizarea si exercitarea profesiei de asistent medical. tratament. In caz de pericol public. avand obligatia unei conduite ireprosabile fata de bolnav. precum si la celelalte forme de educatie continua creditate. Deopotriva. constituie abatere disciplinara. manifestari stiintifice. sa ii reprezinte pe membrii sai in relatiile cu autoritatile si institutiile guvernamentale si neguvernamentale. in legatura cu viata intima a pacientului. ale Codului de etica si deontologie al asistentului medical. asistentul medical are obligatia de a pastra secretul profesional. sa respecte si sa aplice prevederile Codului de etica si deontologie profesionala. Obligatiile etice si deontologice ale asistentului medical sunt reglementate in capitolul IV al Codului de etica. Incalcarea prevederilor Legii nr. obiectul secretului constand in tot ceea ce asistentul medical. in calitatea sa de profesionist. Potrivit art. a aflat direct sau indirect. care cuprinde asistentii medicali si moasele. copie dupa certificatul de casatorie (daca este cazul). 307/2004. pe baza urmatoarele acte: titlurile de calificare. organizatie profesionala neguvernamentala. Regulamentului de organizare si functionare. ale Statutului. de a contesta sanctiunile primite in conditiile legii. adeverinta de grad principal (daca este cazul).Autorizatia de libera practica se elibereaza de catre Autoritatile de Sanatate Publica Judetene. certificat de sanatate fizica si psihica.2005 Codul de etica si deontologie profesiona la al asistentului medical si al moasei din Romania. apolitica. sa apere reputatia si interesele legitime ale asistentilor medicali si sa contribuie la cresterea gradului de pregatire profesionala prin participarea la cursuri de pregatire. cu respectarea intotdeauna a vointei pacientului in alegerea asistentului medical. 18 al Statutului din 8 octombrie 2004 al Ordinului Asistentilor Medicali si Moaselor din Romania. a apartinatorilor.02. de a participa la actiunile organizate de Ordinul Asistentilor Medicali si Moaselor din Romania si de a fi informati despre desfasurarea acestora. deontologie profesionala si a cazurilor de malpraxis. precum si problemele de diagnostic. certificat de cazier judiciar. asistentii medicali au dreptul: de a se adresa nemijlocit tuturor organelor Ordinului Asistentilor Medicali si Moaselor din Romania.

124/1998. vor beneficia de prevederile acestui Contract Colectiv de munca.2007. respectiv in cabinete medicale organizate in temeiul Ordonantei Guvernului nr. Mediere si Deontologie. 11 din Legea nr. Avand in vedere faptul ca raspunderea disciplinara nu exclude raspunderea civila. iar abaterile grave se sanctioneaza cu suspendarea temporara sau retragerea calitatii de membru al Ordinului Asistentilor Medicali si Moaselor din Romania si propunerea de anulare a autorizatiei de libera practica a profesiei pentru o perioada limitata sau definitiv. ci si cabinetul de practica individuala. Impotriva hotararilor Consiliului judetean se poate formula contestatie in termen de 30 de zile de la data comunicarii sale la Comisia Nationala de Disciplina. in sensul Contractului Colectiv de Munca la Nivel de Ramura Sanitara pe perioada 2005 . 7 din Codul de etica si deontologie prevede ca protectia asistentului medical pentru riscurile ce decurg din practica profesionala se realizeaza de catre angajator. iar hotararea Comisiei Nationale se poate contesta in 30 de zile de la comunicare. sunt considerate: divulgarea secretului profesional. Potrivit prevederilor art. dar nu mai tarziu de 6 luni de la savarsire.01. integritatea fizica a persoanei sau ce are legatura cu profesia. art. precum si onoarea si demnitatea confratilor.2006). Un aspect important este acela ca. condamnarea printr-o hotarare judecatoreasca definitiva pentru savarsirea unei infractiuni privitoare la viata. activitatea asistentilor medicali se desfasoara in cadrul echipei medicale sau independent. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii. la judecatoria in a carei raza de circumscriptie isi desfasoara activitatea asistentul medical. reprezentat prin titularul cabinetului. Astfel. neplata cotizatiei de membru al Ordinului Asistentilor Medicali si Moaselor din Romania pentru o perioada de cel mult 3 luni. asistentii medicali angajati in sistemul privat. Plangerea se depune in 30 de zile de la data savarsirii sale sau a luarii la cunostinta despre aceasta. 307/2004. 2/31. ca si titulari sau asociati ai cabinetelor de practica independenta pentru ingrijiri de sanatate. neindeplinirea obligatiilor profesionale sau indeplinirea acestora cu neglijenta. in conditiile prevazute de Titlul XV al Legii nr. fiind de competenta Consiliului judetean al filialei Ordinului Asistentilor Medicali si Moaselor din Romania. asistentii medicali trebuie sa incheie o asigurare obligatorie de raspundere civila profesionala. In acest sens.2007 (publicat in Monitorul oficial nr. folosirea de mijloace de constrangere fizica sau morala in exercitarea profesiei. asistentul medical are in prezent drepturile si obligatiile ce decurg din Codul muncii si din Contractul Colectiv de Munca la Nivel de Ramura Sanitara pe perioada 2005 . neparticiparea la programele de pregatire si perfectionare profesionala. nepasare. art. Abateri grave. neacordarea primului ajutor medical. in intelesul art. polita de asigurare pentru malpraxis se incheie in nume personal. 89 al Codului de etica si deontologie profesionala. Sanctiunile se inscriu in dosarele de avizare-reavizare ale asistentilor medicali si constituie aprecieri negative pentru acordarea reavizarii. In calitate de angajat. Constituie abateri simple: faptele prin care se aduce atingere valorilor sociale ce ocrotesc drepturile pacientului.simple si abateri grave. iar pentru practicienii independenti. aplicarea acestor din urma sanctiuni fiind de competenta Consiliului National al Ordinului Asistentilor Medicali si Moaselor din Romania. in mod repetat. prin patron se intelege nu doar o unitate sanitara publica. Abaterile simple se sanctioneaza cu mustrare sau avertisment. prin societatile de asigurari. 8 din acest act cu valoare normativa stipuland ca .

Codul de etica si deontologie profesionala se completeaza si se modifica in functie de legislatia statului roman.9. GENERALITATI Art. Asistentul medical nu trebuie sa se faca vinovat de omucidere sau vatamare corporala asupra fiintei umane in mod constient. intentionat. Asistentul medical nu va divulga secretul profesional decat in conditiile legii. Art. Art. Asistentul medical nu va utiliza cunostintele sale de orice fel contrar legilor umanitatii.11. sex. poate furniza ingrijiri medicale la domiciliu. noi toti cei care suntem sau putem deveni beneficiari ai ingrijirilor medicale pe care asistentul medical le acorda.7. 318/2003.2007. cu exceptia legitimei aparari. Codul de etica si deontologie al asistentului medical din Romania exprima criteriile minimale ale comportamentului pentru persoanele ce practica profesia de asistent medical. Asistentul medical profeseaza fara a manifesta nici un fel de discriminare in functie de rasa. Dincolo de drepturile si obligatiile legale pe care asistentul medical le are in exercitarea profesiei sale nobile. chiar si atunci cand e supus constrangerii. din neglijenta. isi pun viata in slujba semenilor lor. precum si autorizarea persoanelor juridice si fizice care acorda aceste servicii. Art. Asistentul medical care isi desfasoara activitatea in calitate de titular sau asociat al unui cabinet de practica medicala.2. Asistentul medical. fara ca prin aceasta actiune sa se pericliteze alte vieti sau sanatatea altor persoane.3. II PRINCIPII UNIVERSALE Art. alaturi de medici. Art. cu exceptia situatiilor in care prin asemenea fapta se salveaza vieti umane sau se evita deteriorarea grava a sanatatii umane.1. ca aparator al vietii si sanatatii umane. cu exceptia principiilor fundamentale cu caracter universal. care. III PRINCIPII COMUNE . Art.8. Asistentul medical va manifesta respect fata de viata umana chiar de la inceputurile ei.nici un contract individual de munca nu va putea prevedea drepturi sub limitele prevazute in Contractul Colectiv de Munca la Nivel de Ramura Sanitara pe perioada 2005 . in toate cazurile in care nu exista reglementari legale primeaza interesele pacientului. Asistentul medical trebuie sa fie apt din punct de vedere psihic pentru a-si asuma raspunderea pentru toate actele sale profesionale. datoram in primul rand respect acestor oameni devotati. aprobate prin Ordinul nr. fiind autorizat in acest sens in conformitate cu prevederile Normelor din 7 aprilie 2003 privind organizarea si functionarea ingrijirilor la domiciliu. apartenenta etnica. din incompetenta sau alte motive legal imputabile.10. Nerespectarea prevederilor Codului de etica si deontologie al asistentului medical din Romania atrage sanctiuni pana la retragerea sau neacordarea avizului pentru obtinerea autorizatiei de libera practica sau neacordarea reavizarii autorizatiei de libera practica medicala. Art. nu are dreptul de a intretine relatii sexuale aberante sau impotriva naturii. Art. varsta sau stare sociala. Art.4.5. Art. Art. religie. apartenenta politica.12. nationalitate.6. Asistentul medical nu poate fi vinovat de furt.

pentru ca aduc atingere onoarei de asistent medical si scad increderea pacientului.14. Asistentul medical nu are voie sa denigreze public colegii din echipa medicala in mod nejustificat.Art. Art.30. Art. Asistentul medical va pastra orice secret incredintat de pacient chiar si dupa decesul pacientului si nu va folosi secretele aflate de la pacienti in timpul exercitarii profesiei in interesele proprii sau in interesul unor terte persoane.26. Art. Art.16. Art. precum si ascunderea.28. Art. Exercitarea profesiei sub influenta alcoolului constituie circumstanta agravanta. exceptie fac cauzele in care medicul recomanda o alta conduita doar fata de pacient. Art. Scaderea increderii pacientului constituie un factor de agravare a bolilor. Art. Asistentul medical trebuie sa respecte legea. sa faca propuneri. Asistentul medical va mentine prin toate mijloacele legale onoarea si traditia profesiei. precum si la orice fel de actiuni propagandistice in acest sens.13. Asistentul medical nu poate minti. sa faca propaganda. Nu este admis ca asistentul medical sa consume bauturi alcoolice in timpul exercitarii profesiei.31. Art. Asistentul medical are obligatia de a se opune oricarei vatamari corporale si de a sesiza organele competente in 48 de ore de la aflarea unor date despre astfel de actiuni.17.29.25. cat si intr-o perioada de timp premergatoare ce ar afecta in orice mod exercitarea profesiei. incompetentei. Art.23. distrugerea sau denaturarea unor probe legale privind savarsirea infractiunii de mituire constituie complicitate la infractiune. Tainuirea faptelor de luare sau dare de mita in domeniul sanatatii. Asistentul medical nu va admite luarea sau darea de mita in exercitarea profesiei. Art.15. sau sa desfasoare actiuni in favoarea actelor sexuale anormale sau contra naturii. Art.22. daca prin aceasta nu se pericliteaza alte vieti sau integritati corporale. Asistentul medical nu poate intretine relatii sexuale cu pacientul sau rudele acestuia pana la gradul 2 inclusiv.21. Art. cu exceptia casatoriei. Art. Art. Se interzice asistentului medical consumul de droguri cu exceptia cazurilor in care exista prescriptie medicala legala. Orice acuzatie publica impotriva membrilor echipei profesionale trebuie urmata de sesizarea organelor de jurisdictie profesionala si probata legal. daca prin aceasta nu se provoaca ascunderea culpei profesionale. Nu constituie culpa profesionala daca prin incalcarea legii se salveaza vieti sau se evita vatamari corporale.18. neglijentei sau ilegalitatii. Asistentul medical nu are voie sa recomande. Asistentul medical trebuie sa manifeste respect fata de pacient. Asistentul medical nu poate face parte din asociatii sau organizatii cu caracter terorist sau .19. In timpul liber asistentul medical nu are voie sa consume o cantitate de bauturi alcoolice ce l-ar impiedica sa acorde primul ajutor in orice situatie in mod competent.24. trebuie sa existe respect pentru cei ce au contribuit la inventarea profesiei.27. depozitarea. Art. Art. Art. Abaterile de la bunele moravuri sunt interzise. distribuirea si vanzarea de droguri. In toata perioada exercitarii profesiei de asistent medical. Se interzice asistentului medical sa participe la transportul.20.

Art.33. Acest Cod de etica si deontologie profesionala intra in vigoare in termen de 30 de zile de la data adoptarii lui. Art. Art.34. Aplicarea acestui Cod de etica si deontologie va fi detaliata printr-un Regulament de aplicare. .35. Din timpul exercitarii profesiei asistentul medical nu are dreptul de a face prozelitism sau propaganda cu tenta de prozelitism. Art. Art. Exercitarea profesiei nu poate constitui motiv de santaj.36.religios ce actioneaza impotriva vietii si sanatatii umane. Asistentul medical va respecta ierarhia profesionala si va respecta dispozitiile legale ale sefilor sai daca acestea nu contravin prezentului Cod de etica si deontologie.32.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful