http://cybershamans.blogspot.

com/search/label/grupuri%20tensegrity%20shamanism%20romania

REVOLUTIA ROMANA-JURAMINTUL TINERILOR VLAHI
Acum aproae 20 de ani, in 1989 Revolutia Romana incepea. Adevarata revolutie, cea purtata in inimi de toti cei care nu mai suportau tirania, de cei care au iesit sinceri si cu spirit de sacrificiu in strazi, de cei care au murit pentru ca noi sa fim liberi. VOM MURI SI VOM FI LIBERI a fost strigatul Revolutiei si este adevaratul imn al Romaniei, cel scris cu singe in inimile noastre. "Mamaliga romana nu explodeaza" era comanda sintactica repetata over and over ca sa ne modifice ADN-ul, cel ce poarta genele eroilor din vechime. NU, noi nu sintem un popor de lasi, ci un popor de eroi civilizatori, care au dat lumii primul alfabet(vezi tablitele de la Tartaria), primele legi (ale lui Manu), primii zei (cuplul Dheus -Anagkhi),si ai carui urmasi obsedati de onoare si vitejie au impinzit lumea. Ca ofranda pentru toti cei care au murit pentru gloria acestui petec de pamint, care impreuna cu Ungaria si Nordul Bulgariei alcatuieste chakra Anahat a lumii, dupa cum spunea lama Tanpai Rimpoche, reproduc mai jos legamintul tinerilor luptatori vlahi, din secolul12, document ce face parte din Codex Rohonczy. ³O via de om, a Dryadelor b utur pentru jertf . Urma ii s ne primeasc ! Sa nu primeasc vechile proorociri ale Dryadelor anuale. Cavalerii, cu strig te de biruin , în templele din tei ale Soarelui pierdut 1) sa nu primeasc pizma! În acest fel t m duirea în templu nici unul dintre cavaleri, pentru urma i, s nu o primeasc ! i a ta c ciula, marea ta caciul 2), a ta i a marilor inso itori cu c ciula îndoit 3), pe calea p cii tale, ca un munte nemuritor în încerc rile deosebite i mari, în acest fel va r spunde mântuitorului mare i folositor! Jertfa oii la triumful cel mic s-o distrug ! Tinerii la 15 ani, b utura Soarelui, în haine de m tase, s nu o ia! Ofranda lui Bachus s nu o primeasc ! S nu primeasc prin Klio jertfa c tre Soare!4 ). din lemn, templu Soarelui s nu ridice! s nu se jertfeasca în templu pe sine, prin tragere la sor i! Cu tei, porc-mistre sau oaie s nu jertfeasc cerului în templul de lemn sau s a eze în templu mirosul marilor ofrande c tre cer prin mâncare pentru mor i! Strig tul Bacantelor s nu-i momeasc prin tragere la sor i pentru moarte! Templul e mort! Aripa unei o tiri are putere dubl dac nu crede în zeii r s riteni ur te vr jitoria, be ia i arderea pe sine zeilor; i fiii nu vor îngr a p mântul în r s rit i aripa o tirii nu va avea soarta lui Tityos dac nu crede în Kotis a cerului, care îmbog e te cu proviziitemplul desr d cinat, fapt care nu se împlete te cu puterea armatei. S nimicim templul, ca s t m duim sângele otr vit care ne dezgust ! Convingerea prime te-o pc calea isp irii! Importanta ta hot râre s - i umple calea! Cu strig t de oim umple puternic f g duiala oimului t u!5) Cu strig t de oim umple puternic f g duiala!6) Adaug genera iei tale o inim s n toas f g duit , ca oim s n tos, rii care te-a crescut! Drumul desfrân rii s te dezguste a c p ta; umple cu fapte multe calea oimului; umple cu iscusin drumul genera iei tale i drumul t u, al genera iei tale, s fie calea dezgust rii de

vai. rug ciunea r zboinicilor ascult-o! În acela i timp umple c ciula! Soarele love te-l! Nimice te b utura. armata i marea îndoial . i marea c ciul va fi cu tine în loviturile importante! Tiara de tei. Vai. lovesc în urma i. vai. s bea armata oimilor! Urma i. din al ob tei. Garan ia alegerii tale este armata oimilor! Urma ii s capete îndoial asupra tragerii la sor i! Soarele love te ap rarea.a umple o via de om cu b utura genera iei Soarelui sau a pune abnega ie pentru a merge spre unire cu preo ii romani!7) i marea c ciul a p cii. strig tul bacantelor atunci îi va vicleni! Preo ii romani folosesc tragerea la sor i ca i sângele stricat. Atunci. lovi i tragerea la sor i! Când templul bucium . jertfirea pe tine insu i i marea paz pune-o la cale aici! ine c ciula. povara templului te convinge s love ti Soarele îndoindu-te de templu. Preo ii romani folosesc. încovoiate s apere Soarele S u´. a so iei i urma ilor. cu c ciula îndoit ! Important caciul s înl ture b utura de orz pentru genera ia ta! C ciula ta în acela i timp s umple ap rarea municipiului t u cu to i deodat i c ciula s aduc folos! C ciula ta împreun cu ai t i s izbeasc . vai. fiii vor sf râma ap rarea lor! Vai. dac lup i pe jum tate! Pr pastia vestitei c ciuli va fi pe jum tate pentru armat . Mergi cu fapte în încerc ri ori cu cavaleria. lovind în ai s i. cu intrebuin are rea în r s rit pentru templul de lemn. cu c ciuli încercate i cu strig t de oim. întreaga via . preo ii romani le folosesc ca pe cor biile cu dou rânduri de vâsle. ie. cum merge în acela i timp hrana din aceia i mam . dac ve i bea în templu prin tragere la sor i prin be i oare! oimii templelor n scu i9) s se îndoiasc de templu c marele templu e mort! B utura. ca i sem natul. urma i. astfel. i recoltele importante s umple înalta a ezare! Pune i copaci în ap rarea sa! Sa radem loviturile setei sem n turilor a ezate astfel în ob tea oimilor t i. a lupt torului din tine. ogorul t u. prin Driadele încovoiate. aducând folos! Pentru sine s înve e a nu lovi marea iubire. i marele templu mort. ap rarea sa. vai. sângele stricat e sprijinit pe templul mort. s fie importanta ta înv tura! Adev rata inv tura s f ureasc metal pentru oimi! Ob tea atât de însemnat pentru oimii t i s fie tot a a pre uit i adunarea armatei pentru tine. în ap rarea sa. ap rarea sa va fi împotriva sa. . ine cu ceilal i c ciula înalt ! Fii hot rât! Dac str lucita c ciul va fi nehot rât . povara templului. Vai. cu ma Soarelui e moart . sem nând copaci aspri templului care dore te ca o via de om. vai. s nu primeasc . Dryadele întunecate ce amenin s nu primeasc marele strig t al bacantelor. Vai. strig tul bacantelor va sf râma fiii cu vinul fiert. vai. organizeaz armata. lovi i tragerea la sor i! i puterea ob tei s fie judecat de c ciula ta în ale tale drumuri fire ti.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful