Nr. 40 - 27.

oktober 2010
Ukiut
20-iat
20.
årgang
SIVDLEK'
aviisiat Sisimiut
CULT PARTY
dress code BLACK
Keyhangers Tatoos CultDrink30,-
Smagsprøver Slikkepinde
CULT Babes T-Shirts
Mokai Modjo Shaker Præmier
Bar Aaveq HOTEL SiSiMiUT
Fredag d. 29. oktober kl. 22-03
ARCTIC STAR ApS
A
R
C
T
I
C
S
T
A
R
a
p
s
Salg og reparation
P.O. Box 251 • DK 3911 Sisimiut
Phone: (+299) 865257 • Fax: (+299) 865752
e-mail: arcticcat@greennet.gl
ATV
Knallerter
Snescootere
Sisimiut Auto Service a/s
Box 289 - Kapornip Aqq 16 - 3911 Sisimiut - Telefon 86 45 30 - Fax 86 45 64
www.sisimiutautoserviceas.dk
Se de sidste nyheder på hjemmesiden
Brugtbil siden - Åbningstider
Det lokale flyttefirma
JAN A. JØRGENSEN ApS
Alle former
for flytninger
udføres
Medlem af DMF EFFEKTIV
FLYTNING
Box 354, 3911 Sisimiut. Tlf. 86 54 64. Fax 86 54 84. Mobil 52 52 22, 48 69 24 & 52 54 44
Suliassaminut piffissani
tamaat atortarpaa
Gift med sit kald
2
SIVDLEK´ Sisimiut Aviisiat
SIVDLEK'
aviisiat Sisimiut
Naqiterisitsisoq / Udgiver:
Suliffeqarfik imminut pigisoq /
Den selvejende institution SIVDLEK´,
Aqqusinersuaq 22, Postboks 390,
3911 Sisimiut. Tlf./ fax 86 33 01.
mail: silleq@greennet.gl
Webavis: www.silleq.gl
Siulersuisut/Bestyrelse: Ejnar Lundblad
(Formand), Evelyn Frederiksen, Hans
Henrik Olsen, Karl Mikkelsen.
Aaqqissuisoq / Redaktion:
Marianne Langvardt (mala), redaktør,
(akisuss./ ansvarshav.), 53 35 91,
e-mail: vardt@greennet.gl
Annonce agent:
Sisimiut Tusaataat, Postboks 312,
3911 Sisimiut, tlf.: 86 59 59, fax: 86 55 55,
e-mail: salg@sistus.gl.
Naqitikkat amerlassusaat / Oplag:
2.500-it/ stk.
Ilusilersornera naqiterneralu /
Sats og tryk:
Sisimiut Offset, Postboks 240, 3911 Sisimiut.
Tlf.: 86 45 80. Fax 86 46 02,
mail: sisoffset@greennet.gl.
Saqqummertussap tullissaanut
ussassaarutissat ilanngutassallu
kingusinnerpaamik tunniunneqassapput/
Sidste frist for indlevering af annoncer og
indlæg til næste nummer er:
Sisamanngorneq/torsdag nal./kl. 16.00
Normu tulleq saqqummissaaq /
næste nummer udkommer:
3. november 2010
ISSN 0908-5661
Aamma takuuk: /
Se også: www.silleq.gl
Happy Hour : 25,-
(18 - 21)
AMMASARFI GUT:
Fr edag: 22-03
(ent r é 50,- f r a 22-24)
Lør dag: 22-03
(ent r é 25,- f r a 22-24)


AMMASARFI GUT:

Sapaat - Si samanngor neq: 12 - 24
Tal l i manngor neq - Ar f i ni nngor neq: 12 - 03

Ul l ui nnar ni : Happy Hour 12 - 20 —> 30 k r .
WEEKENDTI NI TAKUSS’...
NAAPI TTARFI TSI NNI TAKUSS’...
Onsdag, Fr edag, Lør dag
+ 1. søndag i mdr .
Onsdag: SI NGLEBAL!!!

RAAJ AMI TAKUSS’...HAPPY HOUR:
3 x øl 100,-
f r a 22-24
Tro og behanling:
Gift med sit kald
Reinkarnation – eller genfødsel - er et
begreb indenfor en række, især østlige,
religioner og filosofier, heriblandt ver-
densreligionerne hinduisme og buddhis-
me. Det betegner, at et dødt menneskes
sjæl forlader legemet og genfødes i et nyt
legeme, eller læren om sjælevandring:
genfødsel efter døden til et nyt liv på jor-
den. (Kilde: Wikipedia, den frie encyk-
lopædi)
Tanken er klassisk udformet i hinduis-
men, hvor summen af et livs handlinger,
karma, betinger genfødsel til et nyt liv
enten på højere niveau, fx som gud, eller
på lavere niveau, fx som dyr. (Kilde: Den
store Danske Encyklopædi)
HOKUSPOKUS: Sosha healer og udfører
clairvoyance gennem tid og sted. Det er
ikke nødvendigt at være fysisk tilstede.
Jeg er fuldkommen tilstede psykisk, siger
hun
Tekst og fot o: Marianne Langvardt
Selvfølgelig kunne jeg da godt tænke mig,
at have en kæreste, og bo sammen med en
mand. Men det er de færreste som forstår
de psykiske energier der farer igennem mit
hus, og det arbejde jeg er optaget af. Så jeg
har viet mit liv til mit kald, smiler clairvo-
yante healer, harpespiller, counsellor, aura-
soma terapeut, og druide, Sosha Lillielys
Gornitzka, da hun tager imod hos venner
i Sisimiut. Hun bor normalt ved Silkeborg,
tæt på Himmelbjerget, midt i Danmarks
hjertechakra fortæller hendes hjemmeside.
Men i Sisimiut har hun de sidste halvan-
den uge haft travlt med sessioner i clairvo-
yance og healing.
Rigtig mange mennesker har besøgt fæno-
menet Sosha, der ikke er begrænset af
tid og rum, men har mange tidligere liv i
Grønland, såmænd i Avssaqutaq (det bed-
ste af mange liv), hvor hun har været klog
kone, og på prærien i USA, hvor hun re-
fererer til flere dramatiske og tragiske liv
som indianer, og ikke mindst kamp med
den hvide mand.
Så fysisk tilstedeværelse er ikke nødven-
dig, for at modtage en session af Sosha, der
tror på reinkarnation.
Sandheden
- Faktisk slet ikke, konstaterer hun. Jeg vil
helst vide så lidt som muligt på forhånd.
Der sker tit det med mennesker, at de bli-
ver påvirket af forkerte forklaringer om de-
res liv, og det kan forvirre under en clairvo-
yance og healing. Kan blokere for sandhe-
den. Det jeg gør, er at se sandheden. Mine
hjælpere, som ikke længere er fysiske, kun
lys og kraft, fortæller mig sandheden, som
er forskellig fra menneske til menneske. Je-
sus har engang sagt til mig, at: Hvis I håner
muslimerne, så er jeg muslim. Hvis I håner
jøderne, så er jeg jøde. Hvis I håner budd-
histerne, så er jeg buddhist.
- Det står ganske vidst ikke i Det Nye Tes-
tamente, men budskaber er, at han sætter
sig i offerets sted, og det er også min rolle.
Jeg kritiserer ikke nogen, min opgave er at
hjælpe, siger Sosha.
Foruden Soshas hjælpere står englen Gab-
riel bag Sosha, og styrker hende med kvin-
delighed, healing, visdom og kærlighed,
siger hun.
Fjernsession på mail
Stikord, enkle spørgsmål om fremtid er vel-
komne, som - partnerskab - skal jeg, eller
skal jeg ikke flytte sammen med dén mand
eller søge dét job. Vi behøver ikke at sidde
fysisk over for hinanden. For man kan Sky-
pe, eller benytte Facebook, og jeg kan også
svare på mail, siger Sosha.
Det er ikke første gang Sosha, der klæder
sig i hvide gevanter og smiler venligt imø-
dekommende under det kæmpestore krøl-
lede gråsprængte, næsten taljelange hår, er
på besøg i Sisimiut. Sidste gang var i forå-
ret 2008, hvor hun og en veninde optrådte
med trommedans og recitation i SSP Lan-
grends klubhus Igloo for en indviet skare.
Og første gang i begyndelsen af 0’erne, gav
gode venner og lyst til flere besøg.
- Og det bliver helt sikker ikke sidste gang.
Jeg kommer igen, for i samtlige mine man-
ge liv, har jeg været mest lykkelig her, si-
ger hun.
Fakta: Sosha kan kontaktes på: sosha@sosha.dk,
Skype og facebook. Er du til mere mystik, så læs
Hjemmesiden www.sosha.dk
3
SIVDLEK´ Sisimiut Aviisiat
PERSONALE SØGES
Fuld t id kl. 9 - 17
Flex- j ob ca. 20- 25 t imer
(dag og af t en på skif t )
Af t en - Week- end 20- 25 t imer
Vi f or vent er at du
- er kr eat iv og modebevi dst
- har lyst t il konst ant e f or nyelser
- kan ar bej de under pr es i t r avle per ioder
- er samar bej dsvillig - og selvst ændig
- er f uld af godt humør
- er 100% st abil alle ugens 40 t imer
PERSONLI G
henvendelse i Cent r um- Kiosken
Upperneq katsorsaanerlu:
Suliassaminut piffissani tamaat atortarpaa
Ernioqqinneq pingaartumik kangia-
miunit, upperisani filosofiitigullu, ma-
tumani hindut upperisaat buddhistiune-
rullu iluani upperineqarpoq. Ima paasi-
neqassaaq, toqukkut qimagunnermi tar-
nip timi qimakkaangagu, tarni timimi
allami inunngoqqittartoq. (Aallerfik: Wi-
kipedia, den frie encyklopædi)
Tamanna hindut akornanni nalinginnaa-
sumik oqaasiuvoq, tassanilu inuuner-
mi iliuuserisimasat aallaavigalugit qul-
liunerisumik soorlu guutitut imaluun-
niit appasinnerusumik soorlu uumasu-
tut inunngoqqinnissamut apeqqutaasar-
lutik. (Aallerfik: Den store Danske En-
cyklopædi)
Sosha Lillielys Gornitzka siuliini pilluarluni inuunerisimasamini Avssaqutami aamma pilluarluni
inuusimavoq, soorluttaaq kalaaliullunilu, indiaaneriullunilu qallunaajusoq. Nukissaqarluassutsi
kalaallinut ingerlateqqikkusuppaa. / Sosha Lillielys Gornitzka har haft et af sine lykkeligste liv i
Avssaqutaq, og er ligeså meget grønlænder, som indianer og dansker. De gode energier giver hun
gerne videre til sine åndsbeslægtede grønlændere.
HOKUS POKUSI: Sosha healerisarlunilu
najuutinngikkaluarluni takorluuisarpoq.
Najuuttariaqarneq ajorpunga. Tarnikkut
peqataasarpunga, taama oqarpoq
Allat t oq assiliisorlu: Marianne Langvardt
Nut serisoq: Ungâjánguak’ Bomholt
Soorunalimi aappartaarusussinnaagalu-
arlungalu najugaqateqarusussinnaagalu-
arpunga, kisianni angerlarsimaffinni eq-
qumiitsumik pisartunut suliannullu ikit-
tuinnaat paasinnittarput. Taamaattumik
massakkut inuuninni suliassannut piffis-
sara tamaat atortarpara, taama najuutinn-
gikkaluarluni takorluuisartoq, kukkilattor-
tartoq, siunnersuisartoq, inuttut ineriar-
tornermik suliaqartartoq, peqqissaasartoq
siunissamullu takorluuisartoq Sosha Lillie-
lys Gornitzka Sisimiuniinnermini oqarpoq.
Nittartagaani atuarneqarsinnaavoq, nalin-
ginnaasumik Himmelbjerg-ip ungasiginn-
gisaani Silkeborg-imi najugaqartoq, sapaa-
tilli akunnera ataaseq sinnilaarlugu Sisi-
miuniinnermini healerineq najuutinngik-
kaluarlunilu takorluuineq sammivai.
Sosha inuunermini siullermi Kalaallit Nu-
naanni Avssaqutami najugaqarsimasoq,
USA-mi indianeriulluni annilaarnartumik
alianartumillu, minnerunngitsumillu qaa-
masumik amilimmut sorsuuteqartarsimal-
luni narsaannarmiuusimasoq inuppaalus-
suarnit oqaloqatigineqarsimavoq.
Taamaattumik ernioqqinnermik upperi-
saqartumik Sosha-mik oqaloqateqassa-
gaanni Sosha pisumi timikkut najuutta-
riaqanngilaq.
Eqqortoq
- Naami, taama naqissusiivoq. Sapinngisa-
mik annertuumik paasisaqarusunneq ajor-
punga. Inuit inuunertik pillugu eqqun-
ngitsunik nassuiaatinik sunnertittarput,
taamaattoqaraangallu najuutinngikkalu-
arluni takorluuinerup healerinerullu na-
laani paatsuungalissutigineqarsinnaasar-
luni. Eqqortoq tigulluarumaneqarsinnaa-
junnaarsinnaasarpoq. Uanga eqqortoq ta-
kusarpara. Qaamanerinnaallutik nukiin-
naallutillu ikiortima eqqortoq oqaluttuari-
sarpaat, taannalu inummit inummut assi-
giinneq ajorpoq. Jiisusip oqarfiginikuuaan-
ga: musliimit asissorukkit, taava muslii-
miussaanga. Juutit asissorukkit, taava juu-
tiussaanga. Buddhistiuneq asissorukku,
taava buddhistiussaanga.
- Testamentitaami tamanna allassimann-
gikkaluarpoq, oqariartuutigaali pilliutigi-
neqartumut inissittarluni, aamma uanga
taamaappunga. Uparuartuineq ajorpunga,
ikiuisussaallungali, taama Sosha oqarpoq.
Soshap oqaatigaa, ikiortimi saniatigut inn-
gili Gabriali ikiortigalugu. Arnaassutsimi-
nut, healerisarnerminut, ilisimasaminut
asanninnerminullu nukittorsaatigisarpaa.
Mail aqqutigalugu ungasianiit oqaloqati-
ginninneq
Oqaatsit ataasiakkaat siunissarlu pillugu
assersuutigalugu aappaqarnermut tunnga-
tillugu, angut ineqatigilissanerlugu ineqa-
tigilissannginnerluguluunniit imaluun-
niit atorfik taanna qinnutigissanerlugu
apeqquteqaatit apeqqutigineqarsinnaap-
put. Skype, Facebook maililu atorneqarsin-
naammata inimi ataatsimi najortariaqann-
gilagut, taama Sosha oqarpoq.
Sosha qaqortunik atisaqarluni qunguju-
laqisoq, imulaartunillu qeersaartunik nu-
jalik siullermeertumik Sisimiuniinngi-
laq. Kingullermik 2008-p upernaani Si-
simiuniippoq, taamanilu ikinngutinilu
SSP Ujakkaartartut illuaraani tivallutil-
lu atuaapput. 2000-ip aallartisimalernera-
ni ikinngutimi kajumissaarinerisigut tike-
raarnermi kingorna Sisimiut tikeqqikku-
sussimavaa.
- Naggataamik tikeraanngilanga. Tikeqqik-
kumaarpunga, siuliinimi pilluarlunga
inuuninni maani pilluarsimaqaanga, taa-
ma oqarpoq.
Paasissutissaq: Sosha uunga attavigineqarsin-
naavoq: sosha@sosha.dk, Skype aamma face-
book. Annerusumik paasisaqarusukkuit nittar-
tagaa www.sosha.dk takuuk.
4
SIVDLEK´ Sisimiut Aviisiat
Ataasinngorneq - Mandag
Marlunngorneq - Tirsdag
Pingasunngorneq - Onsdag
Sisamanngorneq - Torsdag
Tallimanngorneq - Fredag
10 - 12 & 14 - 19
10 - 12 & 13 - 18
10 - 12 & 14 - 19
10 - 12 & 13 - 18
Matoqqavoq / Lukket
Atuakkanik Atorniartarfik
Biblioteket
Guutaap Aqq. 5, Postboks 129
3911 Sisimiut
Tlf.: 86 50 23. Fax: 86 40 92
E-mail: bibsis@greennet.gl
Atuakkanik atorniartarfimmut tikilluarit. Akeqanngilaq!
Velkommen i biblioteket. Det er gratis!
Ammasarfiit / Åbningstider:
Uanngaanniit / Fra 1. oktober - 31. marts
Arfininngorneq - Lørdag 11 - 13
Aasakkut ammasarfiit allanngortarput! / Ændrede åbningstider om sommeren!
Sisimiut VVS Teknik ApS
Ittukasiup Aqq. B-1577, Postboks 174
Tlf. 86 48 47, 86 52 64 / 52 72 64, fax 86 47 44
Vagt: 52 54 01
Udfører alt indenfor vvs - blikkenslager
- isoleringsarbejde - oliefyrs service
samt skorstensfejning.
Ataasinng. - sisamanng. /
Mandag - torsdag 09.30-17.30
Tallimanngorneq / Fredag 09.30-18.00
Arfininngorneq / Lørdag 10.00-13.00
Tlf. 86 56 33 - Fax 86 57 33
www.butikinuk.gl
Ammasarfiit/Åbningstider:
Ilinniartunut ilanngaat 10%
Studierabat 10%
ULD Jakker
fra ONLY
NYHEDER
1. november
Nujaleriffik - Dame- & herrefrisør
CENTER SALON
Ammasarfii:
Åbningstider:
Ataa. - talli. / Mandag - fredag
kl. 9.00 - 17.00
Kaaleeqqap Aqq. 5 - Tlf. 86 55 09
Rabat til pensionister og studerende med studiekort
Indehaver
Frisør:
Anne Marie
Bjørn
Frisør:
Sika
Frisør: Nuuno
Fotografen
er på vej
Sapaatip akunnerata naanera
qaqutigoortumik ulapaarfiusoq
Sapaatip akunnerata naanera qaqutigoor-
tumik politiit ulapaarfigisimavaat. Aq-
qusinermi eqqissiviilliortut, politiit taa-
saattut pasinartut kiisalu angerlarsimaf-
fimmi eqqissiviilliornerit tallimanngorne-
ruinnartoq ulapputigilereerpaat. Qular-
nanngitsumik ullut 14-ikkaarlugit akissar-
sisartut akissarsinerisa kingunerisaanik sa-
paatip akunnerata naanerani pisut kingu-
nerisaannik ataasinngornermi ullaakkut
pingasut isertitsivimmiittuutigineqarput,
putumavallaartut angerlarsimaffimmilu
eqqissiviilliornerit qulingiluat, aqqusiner-
milu eqqissiviilliortut tallimat ulapputigi-
neqarsimapput.
mala
Usædvanlig travl weekend
Politiet har haft usædvanlig travlt i wee-
kenden. Travlheden begyndte allerede fre-
dag med flere anmeldelser af gadeuorden
og med, hvad politiet kalder mistænkelig
adfærd, samt husspektakler, der krævede
assistance. Resultatet mandag morgen var
tre i detentionen, ni berusere og husspek-
takler og fem tilfælde af gadeuorden – for-
mentlig på grund af 14. dages lønudbeta-
ling.
mala
Selv små annoncer bliver set!
5
SIVDLEK´ Sisimiut Aviisiat
Kalaallit Nunaanni ujaqqerituut peqatigiiffiat
ukiunik qulinik nalliuttorsiorpoq
Kalaallit Nunaanni ujaqqanik 14-issaan-
nik saqqummersitsinissaq 2010-mi no-
vembarip 13-iani 14-ianilu Sisimiuni in-
gerlanneqassaaq
Siulit t aasumit Bjarne Ljungdahl-imit
Kalaallit Nunaanni ujaqqerituut peqati-
giiffiat ukiut qulit matuma siorna pilersin-
neqarpoq, ukiunili kingullerni pisimasut
eqqarsaatigalugit ilatsinnut allaanngilaq
sivisunerusumik ingerlasimasoq.
Greenland Resources A/ S-iusimasumi sin-
niisut aqutaannik naapeqatigiinnermi isu-
maqatigiissutigineqarpoq, Kalaallit Nun-
aanni ujaqqanik soqutigisallit peqatigiiffis-
saannik pilersitsinissaq piffissanngortoq,
taamanerniillu peqatigiiffimmut ilaasor-
tat amerliartuinnarmata siunertaasoq uni-
orneqarsimanngilaq. Ullumikkut ilaasor-
tat 400-t missaanniipput – ukiullu pinga-
sut kingulliit ilaasortat taama amerlatigiin-
nangajaannarsimallutik.

Ammasarfiit:
Ataas.- Sisamang.. : 10.00-17.30
Tallimang. : 10.00-18.00
Arfininng. : 10.00-13.00
Tlf: 86 42 99

Ujaqqanut mineraalinullu tunngatillugu
soqutigisat assigiinngitsut eqqarsaatigalu-
git immersoqatigiinnissaq, ineriartortitsi-
sinnaanissamut pilerisaarinissamullu ta-
persersoqatigiinnisaq kiisalu soqutigisap
inuiaqatigiinni siammarneqarnissaa peqa-
tigiiffiup pilersinneqarneranut siunertaa-
voq.
Siunertap anguneqarnissaanut atuagas-
siaq UJARAK pilersinneqarpoq, soorlut-
taaq pisartussat kingumut ingerlanneqar-
tarnissaat attatiinnarneqarnissaallu siu-
nertaralugu pilersaarutit ukiumoortumillu
ujaqqanik saqqummersitsisarnissani malit-
tarisassat aallartinneqartut. Tamatuma sa-
niatigut ujaqqanik tuniniaasarnissami in-
gasattajaartumik akeqartitsinissat kater-
sanilluunniit atornerluinissaq pinngitsoor-
tikkumallugit akigititassat suliarineqar-
put. Ujaqqat tungaatigut Kalaallit Nunaa-
ta avataanit tusaamaneqarluarnissaa ataat-
simoorluta angorusussimavarput.
Ilaasortanut atuagassiat
Ukiut qulit ingerlasimasut kingumut qivi-
araanni ujaqqat pillugit paasissutissatsia-
lappassuarnik pissarsiffiusunik ilaasorta-
nut atugassiat 16-it saqqummersinneqarsi-
mapput, pilersaarusiornissaq pillugu pik-
korissartitsinerit 28-nik ikinnerunngitsut,
ujaqqallu pillugit naapeqatigiinnerit pin-
gasut ingerlanneqarsimapput. Nuummi
Sisimiunilu ingerlanneqartunik Kalaallit
Nunaanni ujaqqanik saqqummersitsinerit
14-it ingerlanneqarsimaput kiisalu Kalaal-
lit Nunaannit ujaqqat mineraalillu nittar-
saanneqarlutik nunanit tamalaanit peqa-
taaffigineqartumik ujaqqanik saqqummer-
sitsinerit sisamat peqataaffigineqarsimal-
lutik.
Ukiuni qulini peqatigiiffimmi siulittaa-
6
SIVDLEK´ Sisimiut Aviisiat
Aamma takuuk: /
Se også: www.silleq.gl
suulluni nuanneqaaq, mannalu iluatsillu-
gu inuit ataasiakkaat suliffeqarfiillu peqa-
tigiiffimmut tapersersuillutik allaffissor-
nikkut allatigullu kajumissutsiminnik iki-
uuttartut qutsavigaakka. Aningaasaqar-
neq patsisaalluni pilersaarutaasumik
ataatsimeersuarnissaagaluit arlallit inger-
lanneqanngitsoornikuupput, taamaattor-
li siulersuisunut ilaasortat imminnut atta-
veqatigiittarlutillu ilaasortat ataasiakkaat
allakkatigut attavigineqartarput.
Ujaqqat pillugit assigiinngitsunik pissar-
siffiullutik pikkorissarnerit assigiinngitsut
peqataaffigineqarneri nuannersimavoq.
Qularutiginngilara peqataasimasut arlal-
lit ujaqqanut mineraalinullu tunngatillugu
S
is
im
iu
t

O
f
f
s
e
t
S
i
s
i
m
i
u
t

O
f
f
s
e
t
M A NU IT
Qarasaasialerisoq / ITKONSULENT
DA VID M Ø LG A A RD
Tlf.: +299 52 76 48
E-mail.:david_mol_77@hotmail.com
Isikkiviup aqq. 1 x3911 sisimiut
Mi ni Tr anspor t
Qamut i t
Kivissinnaasaa
1 tons tikillugu.
Kan løfte op til 1 tons.
Døgnvagt tlf.: 27 17 00
Halv time kr. 200,-
Nat tillæg kr. 100,-
nutaanik ilisimasaqalerlutillu immersor-
neqarsimassasut.
Ineriartornerup ilutigisaanik aamma
ujaqqanik katersisarnermi assigiinngit-
sunik maleruagassaqalernikuuvoq, naal-
lu soqutigisaralugu ujaqqerituunut ilua-
qutaajuaannanngikkaluartoq tamanna
tunngaviatigut nuannaarutigaarput. Oqal-
litsitsinikkut saqqummiisarnikkullu ineri-
artortitseqataaniartarsimavugut, tassunak-
kullu atugarissaartarlutalu atugarliortarsi-
malluta.
Europa tamakkerlugu
Peqatigiiffimmi sulineq ingerlaannas-
saaq, siunissamilu sumiilerumaarnerluta
paasinarsiumaarpoq. Taamaakkaluartoq
ujaqqanut soqutiginninneq ingerlanneqar-
tuassaaq – tamanna ilaasortat amerlassu-
sissa takutippaat – siulersuisunilu misigi-
simavugut pisussaaffeqarluta. Qanoq pi-
sukkulluunniit aningaasaqarneq aporfiu-
nersaasarsimavoq, tamannali europa assi-
galugu sinerissami ilaasortaqarluta peqa-
tigiiffiunerput eqqarsaatigalugu allaane-
rusinnaanngilaq.
Peqatigiiffiup ingerlaannarnissaa pillugu
neriuppunga siunissami ilaasortagut pa-
tajaassasut, soorluttaaq inuusuttortatsin-
nik ilaasortaqalerumaartugut. Ujaqqanik
soqutigisallit aallaaveqartuarnissaat ineri-
artortitsijuarnissarlu pillugit peqatigiiffitta
Kalaallit Nunaanni atorfissaqartinneqarne-
ra qularutissaanngilaq. Kalaallit Nunaan-
ni ujaqqanik soqutigisallit tamassi ukiunik
qulinik nalliuttorsiornitsinni pilluaritsi.
7
SIVDLEK´ Sisimiut Aviisiat
Grønlands Stenklub 10 års jubilæum
Af formand Bjarne Ljungdahl
Det er nu 10 år siden at Grønlands Sten-
klub blev dannet, og det føles for nogen af
os endda som mere, når vi ser på hvad der
er sket i de forgangne år i stenkredse.
En stor håndfuld personer enedes under
ledelse af repræsentanter for det daværen-
de Greenland Resources A/ S, at det var ti-
den for at danne en interesseforening for
grønlands steninteresserede, og siden er
foreningens medlemsskare blevet meget
stor, så intentionerne var rigtige. I dag er vi
knap 400 medlemmer – et tal vi har holdt
os støt på de sidste 3 år.
Formålet var at skabe et forum, hvor man
kunne inspirere og uddanne hinanden in-
denfor de mange interesseområder, som
havde med sten og mineraler at gøre, samt
at støtte hinanden i udviklingsmuligheder
og markedsføring, samt sprede interessen i
brede kredse af befolkningen.
Til at løfte dette formål blev der startet et
tidsskrift UJARAK, og igangsat prospekte-
ringskurser og fastlægge rammer for årlige
stenmesser, så aktiviteterne fik karakter af
noget tilbagevendende og vedholdende.
Desuden oparbejdedes en vejledende pris-
liste for handel med de rå smykkestensmi-
neraler, så man kunne imødekomme util-
sigtet grådighed eller misbrug af indsamlet
materiale. Vi ville sammen sigte imod en
troværdighed på det internationale mar-
ked, så Grønland fik et godt ry på områ-
det.
Medlemsblade
Ved at se tilbage på de forgangne 10 år, kan
vi konstatere, at der er udkommet 16 med-
lemsblade fyldt med oplysende stof for de
steninteresserede, der er afviklet ikke min-
dre end 28 prospektorkurser og 3 sten-træf.
Endeligt er der gennemført 14 grønlandske
stenmesser i Nuuk og Sisimiut samt fore-
taget 4 rejser til internationale stenmes-
ser med markedsføring af de grønlandske
smykkesten og samlermineraler.
Det har været en stor glæde, at tjene fore-
ningen i de 10 år som formand, og jeg vil
gerne benytte lejligheden til at takke de en-
keltpersoner og institutioner, der har støt-
tet op om foreningens arbejde som frivil-
lige medhjælpere både ved administrativt
arbejde og af mere praktisk art. Af økono-
miske årsager har det ikke været muligt at
gennemføre de planlagte generalforsam-
linger, men der har været kontakt mellem
bestyrelsesmedlemmer og tit til enkelt-
medlemmer pr. korrespondance.
En særlig glæde har det været at gennem-
føre de mange kursusophold, hvor der har
været lejlighed til gennem gensidig inspi-
ration at fravriste naturens byggesten dens
mange hemmeligheder. Jeg er sikker på, at
mange af deltagerne har fået ny viden og
inspiration vedrørende deres passion for
sten og mineraler.
Udviklingen har også bragt en række reg-
ler om stenindsamling, hvilket vi i prin-
cippet er glade for, om end det ikke altid
har været forbedringer for den interessere-
de amatør. Vi har prøvet at præge udviklin-
gen ved debatter og indlæg, og vi kan no-
tere os både medgang og modgang, hvilket
er demokratiets spilleregler.
Hele Europa
Arbejdet i foreningen fortsætter, og fremti-
den vil vise hvor vi lander, men interessen
er uden tvivl kommet for at blive – det un-
derstreges af medlemsantallet – og i besty-
relsen føler vi at det forpligter. Den størs-
te forhindring har til alle tider været øko-
nomien, hvor det dog ikke kan være meget
anderledes, når det betænkes at vi er en fo-
rening med en geografisk spredning, som
hele europa.
Det er mit håb at fremtiden vil stabilisere
medlemsskaren, og vil bringe flere af de
yngre medlemmer på banen blandt de ak-
tive, så et generationsskifte vil foregå gli-
dende, og dermed sikre foreningens bes-
tåen i mange år frem. Uden tvivl er der
brug for vores forening i grønland, så der
er et arnested for amatørers virke og vi-
dereudvikling, og så vi sikrer at den kom-
mende råstofnation har folket med sig hele
vejen. Tillykke til alle grønlandske stenin-
teresserede med de første 10 år.
ULLUT NUTAAT
SULLISSINEQ PITSAANERUSOQ


Telefonip ammasarfia sivitsorpoq
Ataasinngorneq - tallimanngorneq
nalunaaqutaq 8 - 16
70 10 00 sianerfigiuk

Sisimiuni saaffiginnittarfik
ammasalerpoq
Ataasinngorneq - tallimanngorneq 8 -16

Noovembarip aallaqqaataaniik


SULLISSINERULERNERMUT
PIFFISSAQARNEQ

Imm. aqutsisoq Allan Werge

8
SIVDLEK´ Sisimiut Aviisiat
AUT EL-INSTALLATØR :
ELEKTRIKERIT ApS
Box 169 · 3911 Sisimiut
Kontor: 8-12 & 13-17 · Tlf. 86 44 33 · Telefax 86 25 49
Weekend og aften: 52 54 33, 53 02 13, 52 64 43
elektrikerit@elektrikerit.gl
– Lys – kraft og
automatik
– Reparationer af
hårde hvidevarer
– EDB-installationer
– Tyveri- og
brandalarmer
Brøndum
Box 149 . 3911 Sisimiut . Tlf. 86 47 17 . Telefax 86 47 12
VVS anlæg
Smedearbejde
Fjernvarme
Sprinkler
Industrianlæg
Ventilation
Malerarbejde
Uhygge hygge
Der var fuldt hus i Taseralik – Sisimiut
Kulturhus da arrangementet ”uhyggelig
hygge” blev arrangeret, torsdag, da om-
kring 200 mennesker havde mødt op i
Cafè Taseralik.
HUSE SØGES
Vi har i øjeblikket mange interesserede køberemner
og lejere, som søger passende huse.
Tænker du på at sælge eller udleje dit hus,
hører vi gerne fra dig.
SALG: Mannarsip Aqq. 2 - Sisimiut
Pris: kr. 1.275.000
Ved Udbet. kr. 255.000
Netto pr. md. fra ca. kr.
4.000,00 122 m² - Reno-
veret i 2005
Indretning:
Stueetage: Vind-
fang, forstue, køkken,
opholdsstue
Tagetage: Gang, gl. baderum, kammer og soveværelse
Kælder: Vaskerum, nyt stort bad og toilet, fyrrum/bryggers og væ-
relse.
SALG: Qiviarfik 60, Sisimiut
Ejendommen er ca. 73 m².
Huset er renoveret med ef-
terisolering til 150 / 200mm.
Nye vinduer, yderdør, køkk-
en m.v. Smagfuldt indrettet
og med super flot beliggen-
hed på udsigtsgrund.

Indretning: Entre, gang, stor
stue m/ åben køkken, terrasse mod syd.
På 1. sal – 2 soveværelser (1 med kvist) – kælder med tank. Delvis
opvarmet. - PRIS kr. 995.000
Hent oplysninger om denne og vore øvrige tilbud på www.greenland.co.gl
Nordgrønlands Ejendomskontor
Salg af huse - udlejning (administration) - Vurderinger.
Mukkup Aqq. 10, Postboks 340 - 3911 Sisimiut
Tlf. 86 46 99 - mobil 52 72 00 - mail: info@greenland.co.gl
eller andres uforklarlige historier. Hele fo-
yeren, hvor Cafè Taseralik er placeret, var
stille, når fortællingerne kom til fjeldgæn-
ger historier, spøgelseshistorier, mareridt
og andre uforklarlige hændelser.
”…der lå et kranie ved strandkanten, som
han lagde blandt de andre gamle grave…
Om natten oplevede han mærkelige ting
og havde mareridt. Det viste sig, at det var
ånder fra de gamle grave, der kom for at
udtrykke deres taknemmelighed…”
Torsdag den 28. oktober fortsætter vi tors-
dagens arrangementer. Denne gang bliver
det med en kreativ caféaften. Alle er vel-
komne til at tage deres håndarbejde med,
og udveksle mønstre og opskrifter på ka-
ger og håndarbejde. Der vil være god an-
ledning til at fortælle endnu flere gode his-
torier.
Ammasarfiit: / Åbningstider:
Ataasinng. / mandag - sisamanng. / torsdag
nal. / kl. 10.00 - 17.30
Tallimanngorneq / fredag
nal. / kl. 10.00 - 18.00
Arfininngorneq / lordag
nal. / kl. 10.00 - 13.00
Da klokken nærmede sig 19.00, kom folk
stormende ind i caféen, og da der ikke var
flere stole, måtte flere stå op for at høre de
uhyggelige historier.
Til dette populære cafèarrangement var
der deltagelse af børn, unge, voksne og
ældre.
Hele aftenen fortalte folk om deres egne
9
SIVDLEK´ Sisimiut Aviisiat
NYE TIDER ¬ BEDRE SERVICEUdvidet telefonåbningstid
Mandag - fredag klokken 8 - 16
Ring 70 10 00

Også ny åbningstid
i Sisimiut boligbutik
Mandag - fredag klokken 8 - 16

Fra 1. november


TID TIL SERVICE

Områdechef Allan Werge
Taarsiarsaartalernerani ersinartulersaarunneq
Sisimiuni kulturikkut illorsuarmi Tasera-
limmi sisamanngormat unnuup tungaa
arfineq marluniit qulingiluat tungaannut
Cafe Taseralimmi immikkut sammisaqar-
titsinermi ersinartulersaatsitsisoqarmat
inuit 200-t missaani amerlassusillit iserput,
Cafe Taseralik inunnik ulikkaarlugu.
Nalunaaqutaq arfineq marlunngunngitsoq
inuit Taseralimmut isaallutik tattoqilliuu-
tilereersimapput, issiaviillu atorneqarsin-
naasut tamakkerlugit atorneqarput, allaat
inuit ilaat nikorfaannarlutik tusarnaarta-
riaqalerlutik.
Unnummi soqutigineqarluartumi meeqqat,
inuusuttut, inersimasut utoqqaallumi so-
qutiginnillutik aggerput.
Unnuup ingerlanerani oqaluttuartut misi-
gisimasaminnik oqaluttuarsiaminnilluun-
niit tulleriiaatiinnarlutik oqaluttuarput,
inuillu tusarnaariat malunnarput tiguar-
tisimaqalutik tusarnaartut. Oqaluttuat ila-
gaat qivittunik, aliortukkanik, oqimanger-
nernik aammalu nassuiaatissaqanngitsu-
nik oqaluttuat.
”…..ilivitoqqanit ungasilaarluni, immamut
qanittumi inissisimasoq niaqukoq, ilivi-
toqqat akornannut iliartorsimavaa, unnu-
aanilu oqimangiutigalugu….. sunaaffa ili-
vitoqqat ilartik ilagileramikku qujajartor-
tut.”
Sisamanngornermi aaqqissuussat nangil-
lugit sisamanngorpat assassornerit inger-
lanneqassapput. Tassani assassukkat suul-
luunniit nassarlugit Taseraliup caféani
naapisimaartoqarsinnaavoq, unnuullu in-
gerlanerani opskriftinik assigiinngitsunik,
soorlu iffiornermut, nuersaanermut assigi-
saanilluunniit paarlaasseqatigiinneq, oqa-
luttuaqattaarunnerillu ingerlanneqarsin-
naapput.
10
SIVDLEK´ Sisimiut Aviisiat
Hvem vil sætte sin lid til Naalakkersuisoq for fiskeri?
Af Marius Olsen
LÆSERDEBAT: Man kan ikke sige andet,
når man tænker på det af NAPP i Nuuk ar-
rangeret demonstration den 12. oktober, og
forhold, der skete før og efter det.
Sidste år, da vi skulle begynde på at beta-
le de 1500 kr. sagde pgl., at det var fordi at
jollefiskerne med en god økonomi normalt
havde en indtægt på op til 1 million kr.,
og den 12. oktober sagde pgl., at jollefis-
kerne med en indtægt på omkring 50.000
kr. nødsaget må finde et arbejde på landet.
Pgl. har til hensigt at nedbringe antallet
af fiskere og fangere på baggrund af upå-
lidelige grundlag. Pgl. tror ikke på fisker-
ne, men tror alene på biologerne. Pgl. tæn-
ker slet ikke på hvervet, idet pgl. ser fis-
kernes store problem hvad angår indhan-
dlingssteder på kysten gennem sine fing-
re. Det er netop på denne baggrund, at fis-
kerne på kysten demonstrerede den 12. ok-
tober og forlangte at pgl. skulle trække sig
tilbage, og det vil være meget besynderligt,
hvis formanden for Naalakkersuisut ikke
vil tage dette forhold alvorligt.
Under det af knapk’s arrangerede seminar
den 7. oktober i Sisimiut forklarede bio-
logen, at tallet på det indhandlede torsk i
2009 viste, at torskebestanden er falden-
de, hvilket derfor kvoten for 2010 var ble-
vet sat ned til 5000 tons. En anden biolog
sagde, at man slet ikke skulle fange torsk
i 2011, mens en anden sagde, at man i 2011
kunne fiske efter de torsk, der blev udru-
get i 2005.
Det var dog mest underligt at vide, at bio-
logen ikke kunne skelne mellem fjordtorsk
og dybhavstorsk.
Under demonstrationen i Nuuk den 12. ok-
tober kunne vi se, at Naalakkersuisoq for
fiskeri ikke havde så meget interesse at pgl.
endda havde af det udtryk, at gøre grin
med demonstrationen, idet pgl. slet ikke
besvarede et eneste spørgsmål fra fiskerne.
Pgl. kan da vist ej heller svare, når pgl. ikke
er sammen med sine rådgivere eller hvem
pgl. nu ellers henter råd hos.
Man bør have forståelse for, at vi ikke de-
monstrerer bare for at demonstrere, men
at vi demonstrerer på baggrund af de for-
hold, der efterhånden bliver forværret. Det
er første gang, at forholdene bliver så for-
værret i løbet af et år. Det er meget skuffen-
de, at ansvarshavende på området ikke ta-
ger sit område alvorligt, og det er på denne
baggrund at vi forlanger, at pgl. skal træk-
ke sig tilbage.
Udtalelsen fra formanden for knapk i
Qanorooq den 15. oktober er desuden
skuffende, idet det er tydeligt, at pgl. ikke
har forståelse for fiskernes situation. Det er
uanstændigt, at pgl. sagde det på en måde,
at de ældre fiskere skal væk fra hvervet.
Erfarne fiskere, med endda flest erfaringer
end de uddannede, viderefører jo deres er-
faringer til de unge fiskere. Deraf kan vi se,
at formanden for knapk slet ingen erfarin-
ger eller medfølelse har for hvervet. Vi res-
pekterer vore ældre fiskere her i Sisimiut,
hvilket vi derfor ikke vil fratage dem deres
jagtbevis alene fordi de går på pension.
Som bekendt bliver fritidsjægerne slet ikke
forfulgt hvad angår rationering af fisk og
andre dyr, og fisker og fanger dyr uden
at have en eneste udgift for det, selvom
erhvervsjægerne på tvang skal betale 1500
kr. Desuden går de eksempelvis på rens-
dyrjagt og fanger laks om efteråret og sæl-
ger dem uden at registrere dem og ej heller
betale for det.
Det er ellers fritidsjægerne I som det førs-
te skal gå efter, og dem som formanden for
knapk må forfølge mere.
Det er desuden skuffende, at medierne
ikke har forståelse for vores situation, idet
de på en måde overser os.
Jeg mener derfor, at vi igen med vores or-
ganisation knapk i spidsen sammen må de-
monstrere ifm. fiskernes og fangernes dag
den 15. november.
Til slut vil jeg gerne takke fiskerne og fan-
gerne i Nuuk, for deres indsats på vegne af
fiskerne og fangerne på kysten.
11
SIVDLEK´ Sisimiut Aviisiat
Ittukasiup aqq. 9, Box 237, Tlf. 86 49 24
Ulloq unnuarlu suliarisinnaasat /
Døgnservice
Kissarsuutit / oliefyr: 52 77 00.
Nillataartitsiviit - Qerititsiviit /
Køl & Frys: 86 39 24
Alt arbejde indenfor VVS-, SMEDE- &
KØLEBRANCHEN udføres.
Ruujorilerisut-, saffiuut-, nillataartitsivilerisullu
suliassaat tamaasa suliarisinnaavagut.
VVS SERVICE SISIMIUT
SISIMIUT KØLETEKNIK
Autoriseret Gas-, Vand-, Køl- & Frys installatør
Økologiske
produkter
Sal on Per l e
v/ N i kol i ne K r eutzmann
Aqqusi ner suaq bl ok 15-15
B esti l l i ng på
T l f . 86 52 79
• Produkter fra biosilk ÷ 50%
• Produkter fra John Master’s ÷ 50%
• Ammoniak-fri farver
Ammasarfik / Åben
Ataasinngorneq - tallimanngorneq
Mandag - fredag
nal./ kl. 9.00-17.00
Arfininngornikkut isumaqatigiissuteqarsi-
maneq naapertorlugu / Lørdag efter aftale
Ilinniartut / Studerende
÷ 30%
Utoqqalinersiallit / Pensionister
÷ 20%
Aalisarnermut naalakkersuisoq kia tatigi
Allat t oq: Marius Olsen
ATUARTARTUT OQALLITTARFIAT: Al-
latut oqarneq ajornaqaaq 12.oktober 2010
aalisartut piniartullu Nuummi NAPP-mit
aaqqissuunneqartup kingorna tamatuma-
lu siorna kingornalu pisut eqqarsaatigalu-
git.
Siullermik siorna 1500 kr-neertinnialera-
misigut oqarpoq umiatsiaararsortut akis-
saqartut allaat
1 millionit angullugit isertitsisaramik 12.
oktober oqarpoq aalisartut ilai ukiumut 50
tusind kr
anguinnarlugit isertitsisartut nunamut
qaqisariaqartut. Aalisartunik piniartunil-
lu ikilisaaniarsarivoq tunngavilersuutit eq-
qunngilluinnartut tunngavigalugit. aalisar-
tut upperinngilai biologit kisiisa upperai
nammineq qarasaa minnerpaannguamil-
lunniit aalisarnerup tungaanut imaqann-
gilaq isigingitsuusaarpaami sinerissami
tunitsivitsigut ajornartorsiornerujussuup
aalisartut killilersorai. Taamattuminguna
12. Oktober sinerissami aalisartorpassuit
suaaruteqartut aalisarnermut naalakker-
suisoq atorsinnaanngitsoq tunuartariaqar-
torlu. Tupinnassaaq tamanna naalakker-
suisut siulittaasuata aamma suusupagis-
sappagu.
Biologi 7-ni oktober Sisimiuni knapk isu-
masioqatigiisitimmat nassuiaavoq 2009-
mi saarulliit tunisat paasinarsisikkaat saa-
rulliit nungulersut taamattumillu 2010-mi
saarullittassat 5000 tonsi-
nnanngortitaasut taamattumillu aamma
biologi alla oqarpoq 2011-mi saarullinniar-
toqassanngillu-
innartoq uffa alla oqartoq 2005-mi tukertu-
nik 2011-mi aalisartoqasinnaasut.
Aammalu tupinnarnerpaavoq biologip
kangerluit saarullii avataaninngaaneersul-
lu immikkoortissinaanngikai paasigatsigu.
Aamma biologi nassuerpoq misissuisarni-
tik naammaginanngitsut.
12.oktober Nuummi akerliussutsimik ta-
kutitsinermi namminersornerusut allaf-
fiata saani aalisarnermut naalakkersuisup
iliornera takusinnaavarput qanoq soquti-
gisaqanngippasitsigisoq
suusupaginnippalutsigisorlu allaat illaru-
aatiginnippasissoq aalisartummi suaartaa-
tigisaat ataaserluunniit akinngilaa aamma-
mi akisinnaagunannginnami siunnersort-
sini kikkuugaluarnersut aperinngikkuni-
git.
Paasineqartariaqarpoq asuli nuannariin-
narlugu ingerlanngilagut atukkagunuku
qangali ajorsiar-
tuinnartut pillugit ingerlaaqatigiittugut at-
saallu taamak ukiup ataatsip ingerlanera-
ni ajorseriartut
massakkut akisussaasoq akisussaassutsi-
mik tigusiumanngitsoq pakatsinaqaaq taa-
mattuminguna tunuaqquneqartoq.
Aamma pakatsinaqaaq 15.oktober knapk-
up siulittaasuata oqaaseqarnera Qanoruu-
mi oqaasiisigullu malunnarpoq ullumikkut
aalisartut ilungersornerat paasisimanngil-
luinnaraa aalisartut utoqqaat utoqqaliner-
tik pillugu aalisartut akornanniik qimagu-
titinneqarnissaat oqariartuutigisaa kann-
gunaannarpoq aalisartummi ukiorpas-
suarni misilittakkaminnik inuusunnerusu-
nut ingerlatitseqqittarput ilinniarluarsima-
galuilluunniit ilisimanngisaannik.
Tassuunakkut knapk-up siulittaasuata ta-
kutinniarpaa aalisartutut misilittagaqann-
gissutsi misigissuseqanngissutsilu. Aali-
sartut utoqqalisut maani Sisimiuni ataqqil-
luinnarpagut taamaattumik utoqqaliner-
siuteqalerneri piinnarlugit allagartaanik
arsaarusunneq ajorpagut.
Nalunngisatsitut aalisakkat piniakkal-
lu killilersukkat eqqarsaatigalugit sania-
tigooralugu pinialuttartut minnerpaann-
guakkulluunniit malersorneqarneq ajor-
put qanorsuaq aalisarlutillu piniartarput
minnerpaannguakkulluunniit akiliuteqa-
ratik, uffa inuutissarsiutigalugu aalisartut
1500kr-nik pinngitsaalisaallutik akiliisin-
neqaqqaartartut.
Taamatullu assersuutigalugu ukiakkut tut-
tunniartarput kapisilinniartarput tuniniaa-
sarlutillu pisaminnillu nalunaaruteqann-
guassanatik akiliuteqannguaratillu.
Tamakkuugaluarput siulliullugit eqqor-
niagassat inuutissarsiutigivillugu aalisar-
tuusut piniartuusullu pinnagit. Tamakku-
lu knapk-up siulittaasuata malersorneru-
sariaqarluinnarpai.
Pakatsinaqaaq tusagassiorfiit aamma paa-
sinngimmassuk ernumanerput tusagas-
siorfiit suusupagisutut ippaat.
Tamattumik isumaqarpunga aalisartut pi-
niartullu ulluanni 15. november kattuffit-
ta knapk-up aaqqissugaanik nunarput ta-
makkerlugu nangilluta atukkagut pillugit
suaaruteqartariaqartugut tamannalu ka-
tuffiup pilersaarusiorluassagaa.
Naggataatigut Nummi aalisartut piniar-
tullu sinerissami aalisartut piniartullu sin-
nerlugit qanoq iliuuseqarneranut qutsavi-
gaakka pikkoreqaasi.
12
SIVDLEK´ Sisimiut Aviisiat
2 å r
Kom og køb dine julegaver, når vi holder fødselsdag d. 
29, 30 og 31. oktober ‐ mange gode tilbud, bl.a.  
x Lammeskind ‐ 50 % 
x Sælskind ‐ 20 % 
x Navia Strikketrøjer ‐  25 % ‐ 40 % 
x Gratis strikkemagasiner v/ køb 
x Derudover er der ‐ 10 % på alle 
ikke‐nedsatte varer  
Deltag også i lodtrækningen om en af 
de populære Sirri‐jakker til en værdi af 
2495,‐ 
Fødselsdags‐Åbningstider 
Fredag d. 29/10: 10:00 ‐ 17:30 
Lørdag d. 30/10: 10:00 ‐ 15:00 
Søndag d. 31/10: 10:00 ‐ 1500 
Husk lodtrækningen om en Sirri‐jakke 
Søndag klokken 13:00 
 
Vi ses i Qi vi u t til  gode tilbud samt 
kaffe og kage 
13
SIVDLEK´ Sisimiut Aviisiat
www.pisiffik.gl
SUN-C
TROPE JUICE
SIATASSIAQ /
cuvette
39
95
Sipaakkit /
Spar
20,
-
BACARDI
GRAND MELON
365,-
1 liter
Sipaakkit / Spar 89,-
20,-
2 liter
Sipaakkit / Spar 11,95
Atuutissaaq pingasunngorneq 27/10-miit sapaat 31/10 ilanngullugu /
Gælder fra onsdag d. 27/10 til og med søndag d. 31/10
IMMUIT
NAGGORIS-
SAASERSUGA-
ANNGITSUT /
Uht Økologisk
Mælk
89,-
12 x 1 liter
Sipaakkit / Spar op til 42,40
Pr. 1/2 kg
Neqaar-
ni aq
Slagteren
GAMMEL
DANSK CITRUS
249,-
70 cl
Sipaakkit / Spar 100,95
14
SIVDLEK´ Sisimiut Aviisiat
Sisimiut Peqqissaaviat
Sisimiut Sundhedscenter
Deichmannip Aqq. 2 ................................................................................................86 42 11
Nappariataarnermi sianerfissaat:
Ataa. - tall. nal. 8.00 - 9.00 .......................................................................................86 46 11
imaluunniit ...............................................................................................................86 51 11
Nalinginnaasumik nakorsiarniarluni piffissamik inniminniineq:
Ataa. - tall. nal. 9.00 - 12.00 aamma 13.00 - 15.00 ...................................................86 46 11
imaluunniit ...............................................................................................................86 51 11
Kinguaassiutitigut nappaatinut misissuisarfik......................................................86 48 11
Piffissamik inniminniineq pisarpoq ulluinnarni nal. 9.00 - 10.00
Angerlarsimaffimmi peqqissaasut ........................................................................86 40 70
Saniatigut toqqaannartumik sianerfigineqarsinnaasut:
Juumooq ................................................................................................ 86 45 11, lok. 4225
Sianerfigineqarsinnaavoq ataa. - tall. nal. 9.00 - 10.00
Meeqqerisoq .......................................................................................... 86 45 11, lok. 4242
Sianerfigineqarsinnaavoq ataa. - tall. nal. 8.00 - 16.00
Timimik sungiusaasut ........................................................................... 86 45 11, lok. 4245
Nappatsaaliuinermi sullissisoq:............................................................ 86 45 11, lok. 4260
Benigne Kristiansen
Tusartaatilerisoq ......................................................................................................86 42 11
Tusartaatit pillugit saaffigineqarsinnaavoq: pingasunngorneq nal. 08.30 - 15.00
Tarnimikkut erloqissutilinnut sulissisoq ............................................. 86 45 11, lok. 4240
Ânêrak’ Skifte
Uninngasunut sianerfissaq ....................................................................................86 48 33
Pulaarfissat nal. 15.00 - 16.00 aamma nal. 19.00 - 20.00
Aaviisarfik:
Ataa. - tall. nal. 9.00 - 12.00 & 13.00 - 14.00. Sisamanng. matoqqavoq.
Nakorsaatinik sivisuumik atugassanik tunniussisarneq pisarpoq:
Ataa. - tall. nal. 13.00 - 15.00
Nakorsiarnissamut inniminniisimallutit piffissakkut aggersinnaanngikkuit:
Eqqaamallugu nalunaarutigissagakku, taamaalillutit nakorsiarniartut
inissaqalertissinnaagakkit.
Deichmannsvej 2 ......................................................................................................86 42 11
Tidsbestilling til akut lægetid:
Mandag - fredag kl. 8.00 - 9.00 .................................................................................86 46 11
eller ...........................................................................................................................86 51 11
Tidsbestilling til almindelig lægetid:
Mandag - fredag kl. 9.00 - 12.00 & 13.00 - 15.00 ......................................................86 46 11
eller ...........................................................................................................................86 51 11
Klinik for kønssygdomme (venerea) .....................................................................86 48 11
Tidsbestilling kl. 9.00 - 10.00
Hjemmesygeplejersken: ..........................................................................................86 40 70
Endvidere kan der ringes til:
Jordemoder............................................................................................. 86 45 11, lok. 4225
Telefontid mandag - fredag kl. 9.00 - 10.00
Sundhedsplejerske................................................................................. 86 45 11, lok. 4242
Telefontid mandag - fredag kl. 8.00 - 16.00
Fysioterepeut .......................................................................................... 86 45 11, lok. 4245
Profylakse sygepleje: ........................................................................... 86 45 11, lok. 4260
Benigne Kristiansen
Audiometriassistent ................................................................................................86 42 11
Høreapparatbrugere kan henvende sig onsdage kl. 08.30 - 15.00
Psykiatrisk sygepleje ........................................................................... 86 45 11, lok. 4240
Ânêrak’ Skifte
Indlagte patienter: ...................................................................................................86 48 33
Besøgstider: kl. 15.00 - 16.00 og 19.00 - 20.00
Laboratoriet:
Mandag - fredag kl. 9.00 - 12.00 & 13.00 - 14.00. Torsdag lukket.
Udlevering af langtidsmedicin:
Mandag - fredag kl. 13.00 15.00
Hvis du har bestilt tid til konsultationen og ikke kan møde til tiden:
bedes du ringe og melde afbud, derved giver du plads til en anden, der har behov.
Arctic Tamalaat ApS.
Nuuk.
Arctic Tamalaat Aps.
Sisimiut.
Postboks 3577.
Email.ah68@greennet.gl
Attavingineqarsinnaasut.
Nuuk-Sisimiut.
Anda.Hendriksen +299537704
Cecilie.Hendriksen +299537705
Sisimiut.
Jens.Otto.Schmidt +299537707
Martha.Schimdt +299537706
Usingiaasut Formand +299537709
Eqqiaasut Formand +299588164
Illoqarfimmi Eqqiaasut +299486908
Rengøring`s og losning firma
Vi har Erfaring til alle rengøring`område
Og vi rengøring’s cirtefikat til
Skimmelsvamprengøring
fra
Dansk bygning analyse.
Alle former for
fotografering
tilbydes, også
i eget studie
Fotograf Lars Weiss
Mobil: 58 62 80
weiss@greennet.gl
Familieterapi
v/ Margrethe Nielsen
x Inuit ataasiakkaat
x Aappariit/ilaqutariit
x Angajoqqaanut siunnersuineq
x Supervision
x Pikkorissaanerit assigiinngitsut
Attavigineqarsinnaavunga uunga.
Mobil.: 532990
Aamma takuuk: /
Se også: www.silleq.gl
15
SIVDLEK´ Sisimiut Aviisiat
Qeqqata Kommunia søger
Qeqqata Kommunia
Læs mere om stillinger på www.qeqqata.gl/jobs.
Qeqqata Kommunia
Sarfannguit immikkoortortaqarfiani allaffimmi •
ikiortaanermik pissarsiorpoq
www.qeqqata.gl/atorfiit-imi atorfiit pillugit annertunerusumik paasisaqarit.
Overassistent til filialkontoret i Sarfannguit •
Unnussiuaarneq
SSP-imi ataatsimeersuareersimalerpugut,
aammalu siulersuisut nutaat sulillutik aal-
lartereerput. Kiisalu illup iluani sungiusar-
neq Minihallemi aallartereerluni.
Siulersuisut nutaat aallartinnermini ilaa-
sortat peqatiseraat unnussiuaaqatigiinnis-
samut qaaqqullugit; arfininngorneq 30. ok-
tober nal. 19:00 ”Igloo”-mi. Pisarnitsitut ar-
laannik nammineq iligisatsinnik nassarlu-
ta ataatsimuualaaqatigiinnermut siuller-
mut peqataanissmik kajumissaarpatsigit.
Unnuk taanna siulersuisut nutaat paasis-
sutissanik assigiinngitsunik aamma tun-
niussaqassapput, ukiup ingerlanerani pi-
sussatut pilersaarutaasunik.
Aammalu illit ilaasortatut arlaannik siuler-
suisunngortunut arlaannik siunnersuutis-
saqarnersutit tusarusuppatsigit peqatigiif-
fitta ingerlanniarneranut iluaqutaasinnaa-
sunik.
Hyggeaften
SSP har gennemført den ordinære general-
forsamling, dermed er den nye bestyrelse
i gang med deres arbejde. Og ikke mindst
er indendørstræning kommet i gang i Mi-
nihallen.
Den nye bestyrelse inviterer dig og din fa-
milie til hyggeaften lørdag d. 30. oktober
kl. 19:00 i ”Igloo”. Som vi plejer kan du
og dine pårørende medtage jeres ynglings
ret eller noget andet og være med til vores
første hyggeaften for sæsonen.
Det vil også være forskellige oplysninger
fra den nye bestyrelse om sæsonplan og
andet.
Den nye bestyrelse vil selvfølgelig også
høre dine konstruktive forslag til gavn for
vores klub SSP.
9. B Katersortarfimmut tapersersoriartorsiuk ilaqutariittullu misigisaqarlusi
Minngortuunngup Atuarfiani 9. B-t Katersortarfimmi arfininngorneq oktobarip 30-ani 2010 nal. 12-imiit imigassar-
taqanngitsumik aaqqissuiniartut tapersersoriartorsigit.
Nal. 12.00 – 16.00
Loppemarked
Ilaqutariittut misigisaqaqatigiigitsi, akikitsunnguamik akiliilluni misilinneqarsinnaasunik assigiinngitsunik pin-
nguaateqassaaq, ilaatigut GuitarHero misilinneqarsinnaalluni.
Akikitsunnguamik kaffisorujoorsinnaallutillu tiitorujoorsinnaavutit
Nal. 18- 23
Ilaquttat ikinngutilluunniit ilagalugit Katersortarfimmi imigassartaqanngitsumik unnussiornermut unnuk atoruk,
tamulugassaqarumaarpoq.
Kom og støt 9. B og oplev noget sammen som familie i Forsamlingshuset
Kom og støt 9. B fra Minngortuunngup Atuarfia, der vil afholde alkoholfri arrangement i Forsamlingshuset lørdag
den 30. oktober 2010 fra kl. 12.
Kl. 12.00 – 16.00
Loppemarked
Kom og hyg som familie og prøv forskellige lege mod en mindre betaling, det vil bl.a. være muligt at spille med
GuitarHero
Nyd din eftermiddags kaffe eller the billigt
Kl. 18- 23
Brug en aften sammen din familie eller venner til en Alkoholfriaften i Forsamlingshuset, der vil bl.a. være noget
spiseligt, bl. a. lette retter.
16
SIVDLEK´ Sisimiut Aviisiat
Innarluutillit sapaatip akunnerat
iluatsilluartoq
SISIMIUT-PAASISSUTISSAT: Ukioq man-
na innarluutillit sapaatip akunneqarne-
rannut atatillugu iliveqarfimmit Taserali-
up tungaanut nuannivissumik naneruarlu-
tik ingerlaaqatigiipput. 40-t missaat peqa-
Telefon 86 41 13 - Fax 86 52 13
Parajumpers i
POLARMAGASINET
fra fredag 29/10
Børnetøj 0-7 år - undtagen vintertøj
Nye varer minus 20%
Andre varer minus 40 %
Den rigtige løsning når det gælder
leje & tømning af affaldscontainere
Indhent tilbud og få eventuelt en snak om opgaven
Containerimik eqqaavimmik imaarsinermi
attartornermiluunniit aqqutissaq pitsaasoq
Neqeroorutinik aallerit imaluunniit suliassiissutit eqqartoruk
Telefon 86 59 73 - Telefax 86 60 73 - Mobil 52 78 73
taallutik ukiup ingerlanerani innarluutillit
toqukkut qimagussimasut eqqaaniarpaat.
Sapaatip akunnerata ingerlanerani assi-
giinngitsunik sammisassaqarluni ilaatigut
puunut ikillutik arpaliullutillu ataatsimut
sammisaqarput, Sannavik Illersukkami ta-
manut ammatitsipput, akunnerlu nagga-
serlugu Asummiuni grillereqatigiillutik.
mala
17
SIVDLEK´ Sisimiut Aviisiat
18
SIVDLEK´ Sisimiut Aviisiat
Aamma takuuk: /
Se også: www.silleq.gl
Vellykket handicapuge
SISIMIUT-NOTER: I forbindelse med dette
års handicapuge var der stemningsfuldt ar-
rangeret fakkeltog fra Kirkegården til Tase-
ralik. Cirka 40 deltog og mindedes de han-
dicappede, der er døde i løbet af det sidste
år. Ugen bød på flere aktiviteter, bandt an-
det sækkeløb og fælleslege, Åbent Hus på
det beskyttede værksted og sluttede med
grillfest ved Asimmiut.
mala

Åbningstider:
Man-Tors : 10.00-17.30
Fredag : 10.00-18.00
Lørdag : 10.00-13.00
Tlf: 86 42 99
Huch-suli
Rengøring & Malerservice
Paarnaqutit 17
Postboks 197
3911 Sisimiut
Tlf.: +299 52 63 53
Fax: +299 86 36 10
E-mail: Nielsove53@gmail.com
Ussassaarutit mikinerpaat aamma takuneqartarput!
19
SIVDLEK´ Sisimiut Aviisiat
20
SIVDLEK´ Sisimiut Aviisiat
Qeqqata Kommunia, Makkorsip Aqq. 2, 3911 Sisimiut, Tlf: (+299) 70 21 00, Fax: (+299) 70 21 77, E-mail: qeqqata@qeqqata.gl, www.qeqqata.gl
Kommunimiit paasissutissiissut
Kommuneinformation
Orioq er et af de mest besøgte fangststeder i fjordene syd
for Sisimiut. Det har været et stort ønske blandt fangerne,
at få en fangsthytte sat op netop her. Nu er den nye hytte
placeret på et lille næs på den nordlige bred af Orioq.
Hytten har toilet inden døre. Brugerne bedes skifte posen i
toilettet inden den er mere end 1/ 3 fuld og lukke den godt
til. Der sættes kasse til natreno op nær hytten. Brugerne
skal lægge de fyldte natreno-poser i denne kasse. Desuden
laves hul til organisk affald (dvs. affald der naturligt ned-
brydes i naturen, fx madrester). Hullet mærkes med et rødt
skilt. Andet affald tages med når man forlader hytten.
Diverse redskaber til renhold af hytten, såsom skovl, kost,
spand, fejebakke skal blive i hytten. Lad være med at tage
disse ting med dig til privat brug. Det går ud over renhol-
delsen af hytten.
Alle brugere af den nye hytte opfordres til i fællesskab at
sørge for, at hytten og dens omgivelser vedbliver at være et
rent og rart sted at besøge.
Sisimut kujataatungaani kangerlummi Orioq piniariartarfit-
tut ornigarneqarnerpaanut ilaavoq. Orioq-mi illuaqqamik
piniariartarfimmik pilersitsisoqarnissaa piniartunit anner-
tuumik kissaatigineqarsimavoq. Maanna Orioq-p avannaa-
tungaani nuunnguami nutaamik illuaqqiortoqareerpoq.
Illuaqqap iluani perusuersartarfeqarpoq. Perusuersartar-
fiup puussiartaa pingajorarterutaanik immersimatillugu
taarserneqartarnissaanik, puussiallu igitap matulluar-
neqartarnissaanik atuisut qinnuigineqarput. Perusuersar-
tarfiup puussiartassaanut ilitsivissamik illuaqqap eqqaanut
karsimik inissiisoqassaaq. Tamatuma saniatigut arrortine-
qarsinnaasunut (assersuutigalugu nerisat sinnerinut
igitsivissamik) nunami assaasoqassaaq. Itersaq allagartamik
aappalaartumik ilisarnaaserneqassaaq. Eqqagassat allat
nassarneqartassapput.
Illuaqqap eqqiluisaartinneqarnissaanut atortut soorlu
nivaataq, sanigutit, siparni sanikoorfillu illuaqqamiiginnas-
sapput. Nammineq atugassatut angerlaanneqassanngillat,
angerlaanneqarunimmi illuaqqap eqqiluisaartinneqarnis-
saanut atortussat amigaatigineqalissammata.
Illuaqqap tikikkuminartuutittuarneqarnissaa pillugu il-
luaqqap iluata eqqaatalu eqqiluisaartinneqartuarnissaanik
illuaqqamik nutaamik atuisussat tamarmik kajumissaarne-
qarput.
Orioq-mi illuaraq piniariartarfik nutaaq
Ny fangsthytte ved Orioq
21
SIVDLEK´ Sisimiut Aviisiat
Suli angumerisinnaavat / Du kan nå det endnu
Maani takusinnaavatit sammisassat sorliit aallartissimanersut qassillu aallartinnissamut
amigaataanersut. Peqataaniarlutik allatissimasut sisamat inoraangamikku maani
ersissanngillat.
Her kan du se hvilke hold der er startet og hvor mange der mangler for at få oprettet et
hold. Hold hvor mindre end 4 har tilmeldt sig, er ikke medtaget på denne liste
Nr.
Suunera / hvad
Aallartereerpoq
Startet
Amigaataasut
Mangler
1 Kalaallisut qallunaanut/ Grønlandsk som fremmedsprog X
3 Kalaallisut atuarnermik allannermillu ajornartorsiutilinnut (ingerlaqqittut) X
4 Tuluttut aallarterlaanut/Engelsk for begyndere X
5 Qallunaatut/Dansk X
6 Tyskisoorneq aallarterlaanut/Tysk for begyndere 4
8 Sananeq/Sløjd 3
11 Mersorneq/Syning 1
12 Assassorneq/Håndarbejde X
13 Umimmaap qiviuinik qissineq/Moskusokseuld spinding 2
14 Skindsyning X
15 Ujaqqanik silisineq/Stenslibning 2
16 Marriorneq/Keramik 3
17 Assilialiorneq/Billedkunst 2
18 Qitigissarneq/ Ryghold X
19 Aerobic X
20 Forældre- og barn gymnastik X
21 Salsa X
23 Biilernermik ilinniarnerup atuagarsornertaa / Bilteori 2
24 VHF (Ilinniartitsisussarsiuunneqarpoq/Lærer søges!) X
25 EDB aallarterlaanut/EDB for begyndere 3
26 Nerisagissaarluni salunneq/Slank med god mad 3
29 Ikiueqqaarneq/Førstehjælpskursus 2
Malugiuk/bemærk:
Akiliisimanngitsut peqataasinnaanngillat / Har man ikke betalt kan man ikke deltage
Ammasarfiit / Åbningstider:
Sap ak/ uge
Ataa./Mandag Marl./Tirsdag Ping./Onsdag Sisa./Torsdag Tall./Fredag
13.00-14.30 12.00-14.30 12.00-13.00 12.00-13.00 Matoqqavoq 43
18.00-19.00 Lukket
12.00-13.00 Matoqqavoq Matoqqavoq Matoqqavoq 1/11-7/11
44
18.00-19.00 Lukket Lukket Lukket
12.00-14.30 12.00-14.30 10.00-14.30 12.00-14.30 Matoqqavoq 8/11-14/11
45
18.00-19.00 Lukket
12.00-14.30 12.00-14.30 10.00-14.30 12.00-14.30 Matoqqavoq
15/11-21/11
46
18.00-19.00 Lukket
12.00-14.30 12.00-14.30 12.00-13.30 12.00-13.30 Matoqqavoq
22/11-28/11
47
18.00-19.00 Lukket
12.00-14.30 12.00-14.30 10.00-14.30 12.00-14.30 Matoqqavoq
29/11-5/12
48
18.00-19.00 Lukket
22
SIVDLEK´ Sisimiut Aviisiat
Kulturip Illorsua - Sisimiut Kulturhus - Sisimiut Cultural Centre
Nalunnguarfimmut 7 - Postboks 3083 - 3911 Sisimiut - info@taseralik.gl
Oqa./Tlf.: 86 28 00 - Billetbestlling: 86 28 10 - Café Taseralik: 86 28 08 - Fax: 86 28 19 - www.taseralik.gl
Billet‐it inniminnikkat minutsit 45‐t sioqqullugit aariissavatt.
Billet‐it utertnneqarsinnaanngillat.
Billeter skal hentes 45 minuter før forestllingen starter.
Billeter kan ikke refunderes. 
Café Taseralik
Ataa./Man................................. Matoq./Lukket
Marl./Tirs.-Sis./Tors........................ 11.30-19.00
(Kissartunik tunisineq nal. 18 unissaaq/Det varme køkken lukker kl. 18)
Tall./Fre.......................................... 11.30-20.00
Arf./Sap.-Lør./Søn........................... 12.00-20.00
(Tall.-arf. kissartunik tunisineq nal. 19 unissaaq/Fre.-lør. lukker det
varme køkken kl. 19)
Saaffiginnitarfik / Receptonen
Aaqqissuussaq akunnerit marluk
sioqqullugu ammartarpoq.
Åbner to tmer før et arrangement.
Tlf. 86 28 10
Paasisaqarnerorusukkuit/For mere info: www.taseralik.gl
Taseralik BIO
Café Taseralik
Tall.-sap. / Fre.-søn. 14.00-19.00
Tutu siataq naatsiialerlugu siatanik/
Rensdyr steak m. bagte kartofler, salat, tzatziki. 119,‐ kr.
Weekendit tamaasa/Hver weekend 12.00‐14.00/
Brunch: Inersimasunut 89,‐ kr. Meeqqanut 49,‐ kr.
Nutaarsiassaq/Nyhed: Tii qajaasalik/Grønlandsposte
KAASSASSUK
Arf./ Lør. 13. nov.
nal./ kl. 19.00
12- iliineqanngit sut / Under 12 år : 40,- kr.
12- ileereersut / Over 12 år : 70,- kr.
Qulileereersunut / For alle over 10 år.
Assassorneq / Kreatv cafèafen
Cafè Taseralik
Sis./Tors. 28. oktober, nal./kl. 19.00 – 21.00
Unnummi sammineqarsinnaasutut siunnersuutt / Forslag tl afenens forløb:
‐ Nuersaanermut, mersornermut allatulluunniit assassornermut ilitsersuutnik avitseqatgiinneq / 
Udveksling af mønstre, opskrifer m.m.
‐ Iffiornermut opskrifinik avitseqatgiinneq / Udveksling af bageopskrifer
‐ Isumassarsiatsialammik allat aamma atorsinnaasaannik isumassarsiaqaraanni saqqummiineq / 
Oplæg tl nye idèer tl alt mellem himmel og jord
‐ Nuannersunik oqalutuassallit sassarlutk oqalutuarsinnaapput, il.il. / Historiefortælling, m.m.
‐ Mikrofoni siunnersuutssalinnut oqalutuassalinnullu ammassaaq / Mikrofonen står klar tl alle.
LETTERS TO JULIET (2010) USA
Sophie pissiaalu Victor Italiamukarput. Victorip allanik
ulapputeqarnerani, Sophie Veronami takusassarsior-
poq nassaaralugulu naatsiivik, Shakespear-ip Romeol-
lu Juliaataata inaa. Arnat nunarsuarmi tamaneersut 
allakkat asannilikkersaartut tassunga qimatarpaat 
Sophiellu ataaseq akivaa. Ukiunik 50-inik kingusinaar-
poq utoqqaalli uummataanik aalassatsitsivoq. / Turen 
går tl Italien for Sophie og hendes forlovede, Victor. 
Mens han har travlt med andre tng, tuller hun rundt 
U l l or si or ner mi at i sani k
ner i ner t al er l ugu t akut i t -
si neq / Modeshow af
br ude- og sel skabskj ol er
og gal l ami ddag
Ar f ./ Lør. 30. okt ober nal ./ kl . 18.00
Umi mmak si at aq / Moskusoksest eg
Vaf fel i t si kul er l ugi t / Bel gi ske vaf l er
med i s K r. 198,00
Ner i ni ssamut nal unaar f i ssaq ki ngul l eq/ Reser vat i ons-
f r i st : Pi ng./ Ons. 27. okt . nal ./ kl . 16 Caf è Taser al i k, t l f .: 86 28 08
Aaqqi ssui sut : Nukaar aq-Naj a, Taser al i k
Ani ngaasal i i sut : Cent r um K i osken & Cent er Sal on
på egen hånd i Verona og opdager den berømte gårdhave, hvor Shake-
speares og Romeos Julie boede. Kvinder fra hele verden eferlader breve 
om deres ulykkelige kærlighed i haven, og Sophie drister sig tl at besva-
re et af dem. 50 år for sent, men hendes svar sæter alligevel gamle hjer-
ter i brand.
Ilits./Instr.: Gary Winick. Peq./Medv.: Amanda Seyfried, Vanessa Red-
grave, Christopher Egan, Gael García Bernal
105 min. Drama. 30,-/60,- kr.
Tall./Fre. 29. okt. ...........................19.00
Arf./Lør. 30. okt. ............................21.00
Sap./Søn. 31. okt. ..........................19.00
“Qilalugarniat”
Filmi piviusulersaarut/Dokumentarfilm
Ilits./Instr.: Anda Hansen
Sis./Tors. 4. nov. nal./kl. 19.30
Billet: 60 kr.
QILALUGARNIAT (2010) KALAALLIT NUNAAT
Ilits./Instr.: Anda Hansen.
60,- kr.
Sis./Tors. 4. nov. ............................19.30
OLSEN BANDEN PÅ DE BONEDE GULVE
(2010) DANMARK
Ilits./Instr.: Jørgen Lerdam.
100 min. Animaton. 30,-/60,- kr.
Tall./Fre. 5. nov. .............................19.00
Arf./Lør. 6. nov. ..............................19.00
Sap./Søn. 7. nov. ...........................16.00 & 19.00
©Disney/Pixar
THOMAS
EJE
VI TALER
DANSK
PREBEN
KRISTENSEN
TOY STORY (2010) USA
Ilits./Instr.: Lee Unkrich.
103 min. Adventure - Animaton - Drama - Komedie.
30,-/60,- kr.
Sis./Tors. 11. nov. ..........................19.00
Tall./Fre. 12. nov. ...........................19.00
Sap./Søn. 14. nov. .........................16.00
PARANORMAL ACTIVITY 2 (2010) USA
Ilits./Instr.: Tod Williams.
91 min. Gyser. 60,- kr.
Sis./Tors. 11. nov. ..........................21.00
Tall./Fre. 12. nov. ...........................21.00
Sap./Søn. 14. nov. .........................19.00 & 21.30
23
SIVDLEK´ Sisimiut Aviisiat
Tamalaat
Naalagiartitsivissat
Gudstjenesteliste
Sapaat. 31. oktober 2010
Sapaammi Trin. king. 22-anni
Nal. 10.00 Naalagiarneq,
kuisitsineq.
Palaseqarfik Sisimiut, Aqqusinersuaq 22.
Onsdag 27/ 10 Fiskefrikadeller m/ kartofler & remouladesovs
Torsdag 28/ 10 Skinkeschnitzel m/ råstegte kartofler, grønt & sovs
Fredag 29/ 10 Hakkebøf m/ bløde løg, kartofler & sovs
Lørdag 30/ 10 Spareribs m/ kartoffelbåde & BBQ-sovs
Søndag 31/ 10 Gammeldags oksesteg m/ kartofler & tilbehør
Mandag 01/ 11 Kalvegullash m/ kartofler & sovs
Tirsdag 02/ 11 Boller i karry m/ løse ris
Onsdag 03/ 11 Paneret flæsk m/ kartofler & persillesovs
SØMANDSHJEMMET
Velkommen på Sømandshjemmet
Åbent alle hverdage fra 06.00 til 22.00. Søn- og helligedage fra 7.00 til 22.00
Vi har pommesfrittes, kylling, fiskefilet og forårsruller hver dag fra 12.00 -19.30
Sømandshjemmet har åben for varmt mad fra kl. 11.30 - 13.30 og fra kl. 17.30 - 19.00
Telefon 86 41 50.
Møde- og kursuslokaler udlejes
Spiseseddel
SØMANDSHJEMMET
S
is
im
iu
t

O
f
f
s
e
t
Postboks 309, DK-3911 Sisimiut
Tlf: 86 52 10. Fax: 86 47 99
Mobil: 52 78 08, 52 99 13 & 52 78 18
Entreprenør: 52 63 88.
Chauffør: 52 66 88 & 52 93 08
e-mail: bje@greennet.gl. www.bje.gl
Nuuk: Tlf: 31 13 28. Fax: 31 13 27
Mobil: 55 17 26 & 53 42 20.
Kangerlussuaq: Tlf: 84 10 76
Mobil: 52 41 37. Fax: 84 10 12
B
J
E
J
Entreprise A/S
B
• Vi udfører projekter på grønlands vestkyst
• Hovedentrepriser, fagentrepriser
• Entreprenørarbejde
• Sprængningsarbejde, jord og beton
• Murerarbejde
• Tømrer- og snedkerarbejde
• Gulvbelægning
• Levering af materialer fra eget stenbrud
Ring og få
den totale løsning
Sisimiut Oqaluffiani pisussat:
Ukioq manna Sisimiuni Ilagiit Sinniisaat pilersaaruteqarput Sisimiut Oqaluffiani un-
nukkut assigiinngitsunik sammisassaqartitsilaarniarluni.
Taamaammat SIVDLEK-kut saqqummertussani naalagiartitsivissat nalunaarutigi-
neqarneran-nut ilanngullugu nalunaarutigineqassapput, soorlu ”Tussiutit atortarneran-
nik nassuiaaneq” pissasoq 4. november unnukkut arfineq-pingasut qeqqanut. Tassani
Tussiutigut imarisai sam-mineqassapput. Tussiutit tussiutaannaanngillat assigiinngit-
sorpassuarnilli imaqarlutik. Tassa unnummi tassani tussiutit imarisaat pineqassapput.
Nipaallisimaneq – pissaaq 18. november nalunaaqutaq arfineq-pingasut qeqqa.
Biibilimit atuaaneq ilagiit peqatigalugit, pissaaq 25. november nalunaaqutaq arfineq-
pingasut qeqqa, tassaavoq ilagiit piumasut peqatigalugit biibilimit atuaaneq, nassui-
aaaneq eqqartuinerlu.
Kingusinnerusukkut naalagiartitsivissani nalunaarutigineqartarumaarput ukiup inger-
lanerani Sisimiut Oqaluffiani pisussat allat.
Neriullunga ilagiit soqutiginnillutik takkuttarumaartut.
Inusiarnersumik inuulluaqqusillunga
Oline Berthelsen. Palasi
TAXI CHAUFFØR SØGES
TAXI CHAUFFØR SØGES
TAXI CHAUFFØR SØGES
TAXI CHAUFFØR SØGES
Har du haft kørekort i over et år.
Er du over 21 år, kan du blive
taxichauffør.
Hjælp til taxi kørekort
kan ydes.
Mulighed for god løn gennem
provisionsløn.
Kontakt: Steen G. Jensen
52 61 77
Tuniniagaq/ til salg
Kissarsuut suli atorneqarsinnaasoq tuniniarparput nutaa-
mik pitaarneq pissutigalugu. / Oliefyr sælges pga at vi har
udskiftet vores med ny. Sianerfissaq: 264546
UJAASINEQ
Kavaajaq pakkersuaq Canadacoose str s/p qorsuk qaa-
masoq haalimi koncertertoqarmat 1/10.2010 tammarpoq,
arlaata atisoorsimaguniuk uunga attavigilaarlinga mobil :
288791
24
SIVDLEK´ Sisimiut Aviisiat
Se byens største udvalg i hårde hvidevarer på:
www.kaataqel.gl
Alle varer er på lager i Sisimiut!
Lys- og Kraftinstallationer • Telefoni • Hårde hvidevarer • Salg • Reparation • Service
Tlf. 86 56 86 Telefax 86 54 86 Aften og week-end: 52 72 74 / 86 64 44
Kaataq
El
ApS
Aut. El-installatør, Sisimiut
Vi sælger kun kvalitets-varer vi selv kan stå inde for.
Tilbudene gælder fra torsdag den 27. oktober
til tirsdag den 30. november.
Vi har et
stort udvalg
i kvalitetslamper
Kr. 7.995,-
Kr. 9.495,-
Kaffemaskine
Philips
hd 7624/22 Sort
* 1400W - 15 kopper
* Drypstop
Kr. 399,-
Kr. 1.299,-
Vaskemaskine
Miele W 1613
* Energiklasse A
* Fuzzy logic styring
* Centrifugehastighed 1300
S
P
A
R
K
r. 1
.5
0
0
,0
0
S
P
A
R
K
r. 2
.4
9
5
,0
0
Kr. 6.995,-
Indbygningsovn
Voss IEL 8025
* Multifunktion - 9 funktioner
* Børnesikret kold låge med 4 lag glas
Kogeplade induction
Voss DIK 2491 UR
* Digitakt display
* Booster funktion
SÆTPRIS
KR. 14.995,-
SUPERTILBUD
Køleskab
Electrolux
erc 25391
* Energiklasse A
* HxBxD 140x63x60 cm
Kr. 5.495,-
Køle/fryseskab
Electrolux
erd 24304
* Energiklasse A+
* 190/44 liter
* HxBxD 140x60x54,5 cm
Kr. 3.995,-
S
P
A
R
K
r. 1
.0
0
0
,0
0
S
P
A
R
K
r. 7
0
0
,0
0
Tørretumbler
Zanussi ZTE 130 kondens
* Energiklasse C
* Kapacitet 6 kg. tøj
Philips
Energylight
HF 3309
* UV-free
* Light intensity dimmer
Microovn OBH 7550
* 25 liter - 900W
* m/grill og varmluft
S
P
A
R
K
r. 6
0
0
,0
0
S
P
A
R
K
r. 1
5
0
,0
0
S
P
A
R
K
r. 2
0
0
,0
0
S
P
A
R
K
r. 8
0
0
,0
0
Kr. 3.995,-
Kr. 1.495,-

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful