I

>
0
...
rrl
rn
oct "'~~
~ ~~~
,...
=> ~
oct
N
....
::!::
..
:>
...
III I
C) I
N I
::!::
..
-f; ~
S ,-I~
<
N '"
... '" ~ ""
'::!:. <1> .....
c: ::> '<l
.. -o
"
:> 0 .. .,
...J ~ c:r o

c: o

::;:

~~~~

"I

r_

, -;'" ,

II
~ I sf,fl'o
",~i:: ,lj
ct~~
II Yof MPh
.,.~~ J{OOf by
'-'''t~ rrOOI
e;;~ ~.
I 1
I
I
~ VOSiJ
Z8
I -"<:
Q: ....
"t ...

III C) N

j;:

~ I ~.:

j;: ~'7---_J

~--J\Iv.,..-- I >

>

Ol I
Ol
Ol ,
t-!- I
U ,
~ I
I
I
I
'- - <fl( ~~
.---I ~oooon I
, °r~O~~ >-J
(J)
-::'"' r>-
ffJ
'----01
1

,l, 1 .,
~ N :: ~ ""Il:
0 0 <1> "
c: s: c: "
0 0 :::> 00: "0
.s: .s: f- c:
n, n, (') ~L ...
7~~ ~
J: '<> '"
u <t- -<:
~~~ '"
'"
co "1_
en ct
L- ... "l
~ ~:bf
t .... "" :::'1iI~~
<» "" '-> ._,,""
~ .... AMOSEI"OtP
cr 7:1)
.. ~ AM()2f1I7OId'
c:t~ "" Ell
,!::J.__ ..
Ilt~ AMllxEl"'OtP
1''2
II ~ .., ~
"- <.J~~~
,1..°
- I +

( r-"'M~_---L-_- ~ c,

n)

'" U>

.,

C '0

" o

...J

I-
:::>
0 .--i <'C
xcos .:IrI Lv

l.L> +
:cto
....... 0 a
o~ .x:
("1')
a
.x.
rY) C? CD U U III

( 2 J

N X C'4

-

I

-0

-

U

~ III

u «

IIlI > 1ft

-

en

+

xes .:IrlOOLv -,

+

> ....... .--i

( 3 ,

""t- ~ u
u
0
(3) (§) uCO
't- '-<;-) UUl
0
k.. co.
~ ":} ~ UlN
co
~ ,U
~ ~ NU
~ (,J "'-1- ~ COlli
"'" h:: ~ L~_J~
@) e e 8
~ r-, t'!

......

x

\

>

ot-
c::;)
2a._
o::~
>
~
:>
l:R
~
s . N
>
GO -
Ii: <0
cr:
>
....
,('>")
('>")
>~
~~8~
u""ll'\:::!
+ II ~ (4)

Va ECC-81

r200~mv-------l 4 Vr-~

l~k5W I ~HI

I 8+ I r--~,

: )Ok2W -- J ': 5 OC Il.BV H2

~------~------~~

L_----4---~~-+~--~-- __ ~4,5~ r:H~rt'lW-r-li~'--r-- 6,7'"

(5 )

~

.,

t.j

~

.-~--~--------~~

~';'" ~Cr~"~

",.

~

~ ~

~

~
e
d~
\oj
OJ
N
~ ( 6 )

· >

>-: >

~ ?- 1;
N ."
c: C N
§ s: ~ c::
,...,
W
.,; M
s
U -
W >-
-: ~
~
'"


~ r 7)

~
~
III
"
~
Q~
... ~~~
w~·
..
;;:
~

\. --- __ .-
~
~
In
'1.
~ ij
\)
~ ~
~
~
'" r- -«).-~it _

(g)

t

Ii

II I;

~o

- ,

~ I

Uh di

A :1

1-T H

rt ~

tl

:1 f ~

~ =>

tie:

.=> JO

r-----------------

OJ
.. 0
~ ..
~~
~u
u~
z~
~3
~o
.. ~
; :
,
"".0 . .0 .
~. .
2-N
=> .,,"

;~
o u
g'
",!l
~ - C
.
1~ 0
~~ ~
a .::.
i
o ,
NolO "
-- " w ~ .. B ~ ! 9
s .. z l? bis )
" w z
z 0 z ~ ~ § u ~
e Z =0 ~ i5 III
.. ,
w M .s:
co u_ ....
I :::l en
> _jO ~
0 (5)jOLP ~
ClIO 0
N
N 0< N
r-,
.D:r!
"j:Q
>N + ::>
0
r-,
> ex U'l
0::
to 0 > :r:
en + 0
N N
.... §
0:: >
> >
(5 ~OLP i7: -~-
'""
+ .... rv1
+ X
'" \J
0:: S
>

-
CD
0-;:::-
u, 01-
::t -':- «
0> .: 00 N N
::> ~-~ >UJ-
" ,. + .._.. I
LO <.0
('oj _:, : > (5)jl ' -LL
0:::1..
'" 0 ...c a: ........
> N u UJO
I
0:: 0
'"
(5 ~OGI 0
Q. _jn'ffO·O -
0 0
0
0 ~ ~
o rri
.x:
f'.. (S)jf
~

.-...
0 r-
X <..D
0 w
..c:.M « if)
"00 N :::J
>UJ G: LL
~
........
o: UI
~
(s)jLP r--,
~
~--- - - - - - - - - - - - - - .... ,
,
\
\
\
\ ,
~ 0
if)
~ (S)jOOf
~
I- if) (10 )
c x >- U Q)
........ N :::l :::l ro Q) a. t;:
...c ...c I- oe{ o, 0:: eo
Q.. Q.. I- 1/ tWR +U.

s
Vl II
VI =ECC83
V2=ECC81 "
VJ=ECC 8Z .J..
-Ut
J60V J60V
'V -v VI

+13V

0--------,

G

f.

...., <:

6V3

o

!

13V '"

+310V

+350V

+350V +310V

I

( 11 )

TL713

"I

o

ECC83x2

3.3k 2W

I + 350V I ~V'--""'--_---+- -------'1>Nr-----O I + 360V I

.047 250V
t:.. PRE OUT
I 170V I.

.022
250V
+10,u 1M
-250V .47,u + . 350V

250k (MN)

VR

560k

6.8k

15p

6X4 H NC

6X4

, OH-1 00

lOOkQ

1~4---------~--~~~--~~2W

250234 v I +20V I

I-+......--..-: __ --..--L

4

4

(12 )

ECC83 x2 vi +320V I

15k

v 01 + 350V I

v .047

I 160V I OUT
250V
Cc .01
630V.
PHONO IN

1M
Cg 3.3,l.l
20] 250V
H 2M ('12 bis )

,+fAG (0.------, AIJX T[JN REC OUT

* 2()()K

/Q~ J/fV

A B C

ANOTHER CHANNEL

tJ.(}/P

I{J()K ... 2M

v, ~ V& ECC83 (PHILIPS)

2()tJK

S05-C

2501/

+/2//

(13 )

·350V

ECC82 ill ECCB3

-1---

---

MJ15015

6V DC

( 14 )

!fa '--~::':""';"::::';_--IIIIh--:_ . .r'<OIl.Icnn I I I I

o

~P.fHONlo------------~PERECO---------~

AUJ-2O----~ AUX-/ TUllER D------><;o

,.--~!--

O-I-"o->---~H E G F

~l---_l_-__'O·l

--~--+--~B ~1--ro-4--~A

TUHERo------~ AUX-l'o-------;;,o

I AUX-2o-----

ITAPEHE.

~ECTDH ~PE~/O----------+--~

( 15 )

ECC83

(IN SW-EO

SIY-EO

30H50MA

,

_-

, .

r-------------------------------~---~--r-'---------~'---,

l ~f: t: ro~

I R-clr -e-o 0

I

, .

I

,

L ~

I I I I I I I I

---~

IHY IQA

( 16 )

.

_,

c >

.

_,

~

1

o

-

~ ... ------~ ....

I

I f I I I I .I

~~
tX-J
0..
- r...
• •
( 17 ) LaJ Lu
C- e,
~ ~ ~

>

o o Cf)

+

>
0
0
tilt'
fw
::a..
0 s::
10 .... ,...
.. ~ )C.
HI. ~ <
..,
0 -
an ~

o c:a

N -e o

.. • o

eft

:z: o ....

• •

o ..

> U)

-e f6.4
co -..
> • , 0
.... l l 0
~ 0
..
0 0
to tJ ....
:
N
.... ( 17 bis )

"")(

« N

(18 )

1......4._-......II..-_r.---o8 1I)aI"__--O 4

6267

6FQ7

c 1I/PA -

SIUf + ~~~~'_ ~~I

r---~--~----~--~

6

(1 }-(2)

1-451']

. 3H350MA 1-4=U;;"7t1~

( 3 )

N
(I)
0
0
UJ


~
~ ~~ .....
~ "f-~
ex)
0 ' +
(.)
UJ
~

'oi; (4 )
01
~ ~
I
~ -

C')

CD U

~

-

~~

~i:l)

~N""

...... w

II II II ~>.;!

I I I

»~

--t-"'_~I--"'~

~

-''''' .... - ~

"" --t---+---:-IIt- .... ~

'}

( 5 )

1+

+

~-

N co c..> o lJ.J

~-

-

'1- __ -.,.. =t

( 6 )

. I

aaa_E

CD CIO- 0 - .... ~

o o CD

I C)

t-

-

N

X

-

,.._

c( o CD

r:> c(

N

r)( II(

N

~ L!If-t

~

----t

> M

d

• o,

.,._:

.,_ z=> -0

( 7 )

~
~~
~ ~~ ~~
~~ '<I
~ .... C() Cr;::~
~ ~
0,
0,
~

CO
CO
.... s,
e-,
::.:: e-,
~
s,
~
'..:i

'(:::: ~ ~~
~
I cs
...J II) "t-~
.<"f") +
~
<"f") "
IV
X
N
"""
I
N N CD
"""
OJ 0;) I
o o o
o o a::
w ~W UJ
/1ft J{C/
~ ::::::...
~ ~ ~
~ l,:) [tv

~ ~ s,
~
e-, ~ ~ C"")
~ ~ <.c:s '<:; LJ~
CO
OJ
LL.
W


'=...l~
""~
......
( 8 )
(jI) :rOO/ .-..
~
....
N :<l
)( r-o
to- >-
~ c- ,
f"") .
+
IJ) ~
S ~ + ~
c:c u-. L)
~ ~ -4
....... + ( 9 )

>
0
~

~>
:c 0°
0 v*
a ill
0
a
.,._ La
...-
> V
c-J a:::
)( 0
CD LD «

..J U)
to ~> ~
~ 00
C'JU')
CD C?
<.:>
«
t:--
~

C'I
....
( 10 )
V1 UNITED 6360

Gf

V, Yt6DJ8

__ 6.~ .. A

.

-

......

.. , -~

( 11 )

~. AC6~" ...~ ~
~COc( ~ O)~ ~&S
Cj .-~
..JU ~ ~~
~catt: ~;t 2~· g
~ 0- ct: coO» .
N
~

~
~
,'i: ~ ~
~ .. co (t)
~ O!ltit ~~
r-~ .. ~~ .... ~:t
~ ~~~ ~...:C')
"'( eo I
~CD tn
Ll)e
F

OlCD
1'0
(J)(D
NN
~ OU
~ V>Cf)
- ~ NN
,,0
CD'? .. ..
... N
~(O en CIa
~U) c I A611 1166'1:
·F
(12 )
JiL"V
,~
~
12AU7AX2 4.3 k

6240 G x 2

KT-77 )(4

248 \'

16 Sl

all Lch

H.ell

C2

246 \'

(2i

364 V

81

2OCl/II: 500 V W

A

343 V

1.5 k 5 \ ....

1.5 H500 mA

364 V

SA

AC

, 13 )

.. ~
Sh • • ~La.
~§ to')
• ..8
.0 ~
=~~ t::d
... -> 0>
. . . ~ '.,,;;.,_... ~~. .~
>~~> .; ·an
U.- U...; + co

( 14 )

----------~

:>

: ~II~",

I ~- I VI W

I , ~ ~

I I ti

",iii

[- ._. ------_

0:: Cl C ~

--'!'WJ;-~ II

... or

z >- 0

IE ><

'" ..J

ID

I I

:t-111

I I I I

(15 )

«'S:
" ~
:z: ~
CO
N
't"-
o.
~ ~
~
~ ~
~
~
-
"
:;:) ~ ~
:5 ~ ~
t-. ~ ~
'-""
0
O.
N
CD
w K
- ~
,..... s.-;
:;:) ~ ;llyn'11I
« ~ -
N
~ "
-
0
0
N
CO
LLI (16 )

ECC83

ECC81

KT-88

22J1,. lOOk lOOk 12k
190 0

ch·B
ch·e 800~" 0
4QOWV
... NFB 151cQ

0-

·SSv

I~)

(17)-(18)

6.3V
(.3.SA)
v,."'2.Va 6.3 V
(2.JA)
~~ 6.3V
(3.5A)
Va.Vc,~ . 6.JV
(2.1A)
ts« lW
6DV
~~ ~ 15Q ..... A
~
'f .... ~
(19 )

Ne 6080

IOH 200MA

16D BO 4D

on

J85V <OC3nnA)

Vc 12AT7

~ECC88 ~6~4 ~6414 KT-88

IMOIII

OfITPUT
MQ
~ RI2
Vlrl ~ J6'K
I(}OK ~ IW
(D)
~
fin
e J'6'K
:s: III"
Q I~~==~~------~~==~--~~---------+-+------------~--Bch tIo = /2/J",A

KT-88

N,H.fKIW

-AC A'C

I/(IV

5rJ/JlJHz

J.5H500MA

0,"" [),,:

(20 )

6267

ECC-82

6550)(2

.. 128 V

+ 47p.500V

463 V ~ --l+

O + <!}47~

~ . ~'OOOV

2.5H400MA

( 21 )

H

H

H

I /-1M 21

ECC-82 (12AU7)

6550

EF86

5814

20K 6550 It 2

6550 )C 2 5.311 __ +_---"

l~'~ }><2 D.J~___.,~_,

0.05/.1 JtJ()(Jy

(22) - (23)

EF86

5814

22K

6550X2

EF86 ----.... ,--~M- AM.....-.,/\A"'__"

5814 --..______J

6550 x2

--.J~

AC

...

ur«

V46550

If'.WI

3.5K

c~ H-I '11.#1= J.f"1J1' (-)

Bch .......

Bch ......

C,,: 3~V 2(}1J+2IJ(JpF (l) Ca -e"

550 y llJtJp.F IV

(24)

(25)

12AX'7AtHi-Fi)

6FQ'1

6550 (Ul)x2_

12A X'1A (Hi-Fj)

25k"

-----~------ - --, C.:J----+--------,

- ----1 c 'SV 8JP

Ti (_ 4 (l{)\I) 131<

-- -- -, _, ll~)-T~-

1'51< ?S\.< CD

1M lCJlW.o: (., cp

.. J ~ 211< lOOK

66F _ (_:_, tj( 2~'O t1W)

1 -:j:.-:;') T~ O.5v

I l4L~vlL__ . (400V)

." 6FQ'1 k 6SS0(Ul)x2 ~-103-V-+-----33-0-V-_-_L ~--s-oo-v--+----,

R ch INPUT

R ch OUTPUT I.--<>--'t-O 16 n """__--Q-<'9I'1 IE"--C>--t--G 8 Q

'_'-()>--09I1~-O--i-<I 4Q

0.11-' (25QV) 33Q {oW) I'-<r-~ 0

L ch INPUT

o

1!15\1'

4)5V

S5_3mA

I.SH SOOMA

AC

Len { l'2.AX'lA 6FQ7

(550)(2

---t--+-----;o----'

D, .... G.t -···VO-6G OS ~O" .. ··VO-6E

Cl .••• "0.1/.1 (1I<V)

(..2, C3 ••.• 0.0I#l-(630V)

@ C1· - - - .. 5OO0p (SOV)

<D"'<!> ... - 55V

®

-23 v

4 '1,uF (lIiO'.J)"4

(26)

N I
" L
0
to UI
U) (!J
(D .q
:l
In -

(27 )

RNr 7.lS'X JiilNF=o.4d B

-, • 1 . •

CJ(J, ell: JOO""F 5"SOI/ .Hi Ri

c; C, -= 22O,uF S'I){JV Hi Ri

0, ..... 08: GI 1N4007

lH 400MA

481Ji/ -

RZ2 4.7k 11'1 '---.JV\I\,---'V\(Ir--, - J J. 7 Y b a -28.5"1/ -2811

tI/

(28)

I'- ~
U) ~
l"- N ~
~ ~
~ <0
CD
U) u, (2 9 )
Q) '"
&L. ~
lIJ
~ Q a ~
<0 co
- U iu
'6~-
lJ! l,I.,
Cj


AOO9T1l
(0 '::=..
§ ~
10 ~
~
_J + C")
LU + ~
10 ~I 0
~ :::.. /t009T11 tt(XJ9711 C")
~ ~
c( C"') .4e}fa;1 tffZ )f09C
r- + ~~ e:;
:c Jl III.
OJ ,
(\l ~~
~ ~ ('.IN
~
~

1 ~
~l ~
"t
~ ~
0
f"' § ~
::>
-c ~
C'\I

~
~


~
r- -~
=:J >1081 co (0
<! " 0 La LD
(\I d :J :J

...... I ui UJ
I
r
. I
\. 1- .
\. '\ I (30 )
\. I
(SPfDOI ... s,
N ~
It) «"")
t! ~
>
'"
-
:I:
I,f)
- (31)

C" ISp

--_c~ __ ~-------,

12AX7

Ru G.!J81r

INPUT

R2I !lok I1It'

R11331r ~It' R1(I47/( ¥Zit'

R, Wr21t'

+8,

CHl

O.5H O.SA Roc 4.3Sa

DI-DI~ :

GI 1N4007

IJ

IJ

OUTPUT
8 L1
dOIS
4 I?ZJ
18D.
21t' +c -c

N ~ l:<
~ ""l
X loa
Lt) 0),
V
CO

\I'l
>

~
>
~ ~ i

N~
ctl~ ~
~
" C"..I
X
CO

CO
~ Q
> ~~
~~
>lOll ~Oll
~
Q) ~~ ~~
~
~~ ~ c-..,~
10 ~ ~'<i ~ ~
.., '" ~ ~
to
...... ~~ ~~
> ~~ ~'0
~
U)
-, ._..
CD ~~

-
>
(33)
~~
~~
C\a ...

OJ
-. <.0
I:::;) ~ ...... .......
~~ 0 ,
, I-
.,~~~~ l-:- c,
.:L 0
CCl +1 0 -<9
<4
~ ~ 1
"" \<"')
""
~ (34 )

... ~~
~ft')
CJ ~ ~
1', ~
Z ......
(I)
"CD
~ (35 )
...
CJ
,._

0
G'
~ H,,6.8lQ

6SJ7

6SN7

2A3

160

(36 )

~ .
w
~

'",
-e
':::...
~
"-)
..,. ~
A
e ~ ~~
.. ~
.. I.(:j
00 ~ ~
~ ~ j'
~
~ ~ <:..J
I
~ ~
~ "'-;;:
~
s, ~
~,~ ~
I I' ~....,_

~
~ll
"'~
.....,
~ I4t.ytl.9

(37)

ECC82

6463

WE-300B

]5{J1/

6463 a.


=0 36'01/
~
::::,..
~ ~ ~ ::.. ~
~ ~ ~ ~
"- ~
~ '" ~ ~
~ ~ 'l- ..,.
~ (j
IIl7k
/JII

~ (38)
GI 1N4007 6414 WE-300B
10= 3.5K
Cl)mA
tsa
8D
4Q
/J
10=
6'Om4
VR~
Sk(OJ
2/11
j-.97J/1 KBPC802

D1-08 :

G I 1N4007

R2g-RJ2 : 0.5Q 5W RH, RJ. : 330 1 W

Cg-C12 : 10,OOO.uF(T) 16V

AC 5lJ/llWz

c~ 36(7t1p us«

(39 )

ro d o (1)

<! r:c [Q (\J

-

(40 )

+

~ 9)-

----+--Z~~ ~~+

t-..ID

~8

&'?

'II
.&J
iJ
'8
on
< .;
on
::t •
1 M "Q
0
~ on > :5
N ..; on D
< ,..: C,,)
> E
0 0 - '8
on c
.., !!! a N
E e oM
s: 0 u
0 ~ D
~ -8
~ 0 0 •
flO III 0 •
D: ~ aa ...
'"
.:>t. >
N
0
...,
+
0 ~ .....
to ::;)
N ..... U . 0
I- 0 9 0
-e
E
~
on
II

~
fo')
~ E
,., ..c
." 0
0:: ~ 0
N t:!
CD 0 D:
~
0 -"I
~ I"") ..,
~
..-
.~ ~
0 0
D: ~
..,
.... 0
L&.. ~
:::I
< 0 U
e ('II
IG N ( :c u m

co co o o w

~

..... ~u----~-Ilt. ~ ~

(43 )

J~

~
.......... ~ ~ l.'
~
~ ~ (..) ~,
't
- ~ ~ a
~ C"r) ~
~ .....
~ N~ ~
~ ~
~ t3 ~
~
c::::s
c:1
~~ ~~

~ ~ ..--..
-- <.!l
r- ~~'. "¢
:J :::>
« ~ IJ.... ~ to
N s,
..- Sti
--
«"i -

fit

-

..

u u ....

_'.

-

4:

C"4 .

4> .~ ... ~ ... _

Jlfll; 'II )Ill ?J

(~ 6 ]

-
0
4)
s.
4)
~
to
-..
..
-
~ C)
~ ....
0 a,. >
.. C) 0
N .. ~
+

>.
'"
IS >
& C)
'" 0
J,.. N
Q.,
:.: N
CO ~
'"' > >
::a.. 0 C"':I
0 a:>
0 ~
.. .. ft.f
:I...
+ C) 0
~ C? cst
I N
N :a
)( &..,
~ c:::
:.:: C)
u ~. 0
CD CO
. an
> CD
.... CI') , .
8 ~ +
0- .,.
> 4) era ...
4
,.. '"' j
0 .... -
._..
..
C)

0
N U
f"- A: :
:.c N • t,)
U
Q = CI')
CD N IS )C :. •
- - .. en fD
• C
N 0 ~
- 0
efOf
:.: -f 0
C) "Pot 0
0 CI) fD
....
U ( 4.7 )
OIl( ~~ V'IIl
~-
:> ~>
IP IP
~ NoN
a! ,. o__r;t
)lO~~
'uo )loa
, .
.....
~ .....
tJ) ~ "0
uo en •
...... <'0.1 ~ CD ~
>~ ..... -~
0ot- en
:>- ~~
o It)
~ Noot-
+
~~

rn +
('?w """~
:>~ >~ ~~ ~~
N- 010
N ...
U +


"!Ii
~
Jll.l ~):
_-
>IOZl (48 )

LL.. c: u,
~I II = ~J I-
~~ Gi3: ~~
~ C N~ ""N 0
~ 1 0'
,.._ ::£
;:) ,.._
~ ~
r. • f}: ~ I ., ...
.~ .. I I.J
IB
~ ::£ ::£
~ S'!. ::£ S'!
y ~
~~ ~tc u, y •• ' u, ~j~
,LL.. ... y 1'2 y t .. :f,:
c: 0
1,1) ,.._ ~ ... 0
..... ";.._
II .~ I.
LL.. y:E :e y 'S
:;J
~ t'J. ~ F;I- ~ ~ t'JI ~
0 C"\I C
~
~ -

-

_,..

,!luauu

y o

AMPllFICATORE GELOSO G .. 260 (50)

4 4. .." 4

;~·=-~·.~ISIIIII

( 51 )

AMPLlrlCATORE STEREO 0.236

0.5 !; ~,.._.. __ ....... o

r-~~~~~~~~~~ ~ur

lOY. N.4003

~t_~~~------~~--------

12AX7 [CC83

6805 [L84

ESGlALLO 3VEROE 181..£U

(52 )

AMPLlrtCATORE &234

;:;
rD
.. ... ~
> s
Ln ~
~
... ...
0 ~ ~ 0
._ 0 G
u '- U ~
C; L C; C
~ .. 'I) !
.... ~~

Z
>
~
)~ U)
0
""~Z ('\Ii
! •
C!)
1 w
!t a:
~~ 0
H~O ~~z .....
ct
'---.M\~ .-. U
rt'O +1 -
L&..
( 53 ) -
_,
Q.
2:
C[ CD > U)

(54 )

n1g

IL. 2 a N

Aero High.Power Williamson Amp

( 55 )

ACKOSOUND TRANSFORMERS

.

Ce •• T". MA" J"IlY."'V. Wi"

OUTPUT TRANSPORMIlS

c. .. fYl" ..... 4L4".s" l\'1,I1t

AYJ_-- _ 1ML~'tOIJ__ ...

1lt..H ,_ 'to

.. 2oLl1t tllto

,. ... M ,

n·" ---,ij _- .. _i~ II' 1.."'" lilt ..... at .. tiM A. ..

11" ~ -;e.. ..• "-.v,"~'

..wI, lie.

-~~:_=-= ----:-.~ -_ - -

• a* ..'us

•• AU _ h..~'L~ .. ",1_ ..." ...... > ~ ~ ... ~ ~

....... " wt. &r,M..",. ~ _~.oA _ """' •

.:_ ._ .-"" _..!'II ... lit. -.. ~ "" ..... ~ Itf';t~

-" ...... ,~ .....

Modd TP·52O

tOWEl TRANSFORMEAS N~

v.tta1H '- __;;.u-.e~_ ..... =- ................ .....-. ........ = __ rn=·=I ....... ,

2SO·,,·250 115 mt. For 6Y6. 6V6. ElM

6.3V ~ Amplifif!1'I1

9.15

5V

~""",,~---=-~--,-,---=---~, ~----~

1'1'·550

1U.\.29n-U-lnn·29u·8:2S

{~.:4\, 6&

SV w

"'Or 61·.6 Amltriiltr.r.

~.75

5V

2a

V'4 6SL7

MAlN AMP. 6&5J>

])

SPI

lUI

c

A

~~.

(56 )

PR E AMPLIFIER

VI

71 ~
..
nL:;:
~'1
~2 Ii"
RH
13t_;:

.
~~
V3" fOSN7

<'11

V2. C.ll GSN7

mxs.
ltul". %alto Ile.
Tl 6lIII1 TolMce ..pmor (oa. ->
T2 6317 Toltqe uoplU1er (oJl. two)
, l 6811'7 T01u. _lUier ~or ah.lH
V 4 UL7 -.. Iaft..wr
T 5 1iL6 :ro .. r~l~
T 6 Q.6 :rower _"'Uier
T1 5V4 ItUitin
- t.oe.l'tIc..
Pwa.J,Uie ..
[@ @ @ I

• in .aplU1n @ @@ @
_
OOIIS'iOl.II
1"- j •. Ohu tnoo 0..
11O 1 .. LAG. ,,,1_
122 1 .. Lin. 0...1 Bu.
119 1 .. I.U!. IN~
II 29 1 .. Iq. '01_
126 1 .. LSD. ,"Ill.
I 27 1"" L1r:t.. CIa. 2 Bu.
149 lOa 1IwIpo~ • .
U.., IJ·. lIa~lac 2'Qe
c~. 'eU
.
01 .02 400 ,..,. ..
C 2 2' 6 alca1iralr'1c
C 3 500 500 ceJ'lllll1c
C 4 .002 600 JIll"!!'
C 5 .02 4CO ·
c: e; .002 600 ·
C 1 .O~ 0100 ·
e 8 Z5 Ii tl.otr6l7tia
09 .02 MlO papal'
C 10 25 6 eloo1i!l'al.71'lc
ell .02 400 pa~ ..
e 12 100 12 .h"~:r"01~1"
C 1) SIX) !lOll oeNalc
014 .002 600 pa,.!!'
Q 15 .02 400 •
C 16 .002 IiOO .
C l7.19.21 100 12 e1ec~Uc
C .18.20.22. .02 4CO ;vaper
2l.24.
C 25 SO SO aleo'lre1p1c
C 26 .1 200 pape!!'
C 27 500 500 "Halo
C14 30 5011 e1 .. cbol,t1a
C 1. 20 500 "
C I.e,O 14 20 500 "
C h,ZlI.Zo 20 .~ . C.pao1~7 51"" in 'Ibe ret1Jle eol_ .... b .r4 tor el.c·-xol.71'ic _ paper. _ SD -'4 tOIl' 0'_0

C 1\,11&0:1 to".

IIl'SIoDII.

110.1·. 81 .. l'1tlt hz1; I'. -.
1IP1 12" P ••• a oIIa
lIP 2 12" P ••• e 0IIa I~ ' •• ~I·. U ...
f 1 0!211 Wio _tpn
! 2 ftleo Fewar ftPJ>l7 IIlcm.I.AllllOOB.

I .... •• 10 ....
Sl lqiIl' ~lICk. Ol>h en.
S2 Ja.pgt ~eolI:. aloe. cn.
S3 lap' ~8Ok. opeD. en.
I 4 lap.' ~. 01 .... an.
15 o..'JIII~ julr tor 11> ems
J Ii 0..,,,,, ~ ... k tor 8 ..-.
PIuo. Ja 250w
P.l ~~ .ritch. 1_". "t~
QIaa .att
III 1., 1/2
II 2. 13. 16. 12CNt 1/Z
5. 7. 18.
ll5. 37.
ft 1 l.ll< liZ
1t4 100II: 1
l! 6. 17. n. 1011: 1/2
II 8, 20, .~ 221 I.
R 9, 10. 21, 1I.~" 1/2
II.). 215. 41.
II 11, 2'.40. 27Gk l/2Jr
1111 , ... liz
• l' l.3)< 1/2
11' lOOk 1
II 2' 22k 1
II 26 221< 1
11)2 1., 1/2
II ,n, u. 44. 1 l< l./2
1)4 220", 1/2
II l' 470 .. 1/2
It 39 410" 1/2
I ~ '" 5101t 1/2
In 2101P: ~
1143 250 ... 1.0
145 l.lI< 1/2
146 1 If 10 30P

CH-I

~ .. __ i.1

t

I

L _

P 3.5K 1

ECC8Z/I2AU1

6L6GC

at-I.

III PUT

.. >-

~

CD

----- ---

=t9

.... w _ 0

>M

10 -

383900
w
8 3S0Y1OO.., x2
-
a:a
- SH200MA
184.11
135'
36Y fB ED
""
x
OY ::t
8 -.-
OY -
6.3Y :::-
0
Ettai:;_lt~] ~
M
1000
6L6GC 6.-3Y

-1
:a
(1 ) 6L6GC 6: 3Y o·

FUSE2A AC OUTLET

12AT7 6L6GC/EL37
+,.v .",
O.l.uF
.oov
·210V 7kO : so


.~
lOOkO SO
A 220kn
GIl

lOOkO 0

, ..... " ." + "'lJF - 500V

+ 47J,1F - soov

. "

6.3V

(2 )

6.3V

L-INPUT

o

~~-

-

a::

>

R-INPUT

cc at:--

-

~

ECC83 (12AX7)

EL34

10K (6CA71

ECC83 02A(7)

16

EL34

10K (6CA7)

9

310V 10K

sw

5H-2ronA

ERe 16-12

L-OUTPUT -+

-1

JQ

R-OUTPUT +

6CAl

( 3 )

6SJ7[l7V

:,~

~7K ';t

~

9.IV 11 "

282 V

4p' ISIc

HP~

KT88410V

1:2

_ ITt

,,------.j. ~f; lIfh

5R4G·-

_-- __ 4_4-.J-V~ :42/1Y

IJH l.rllp f/.,SQ.) 47,i1

.rP"Y

ACJDdll

(4 )

r

INPUT

VI : L63

.--==-.C2

[?63VI O.22uF 400V

v2: KT88 ~ 1347vI

3.5K

VR1 lOOk (8)

RJ 15k lW

B ch~

c. 200+200J.E 350V

lOH200MA

( 5 )

o 0

5691/6SL7 5691/6SL7

VII. Vol

1.l71Vl lOH200MA

c.j
CI'
-.fill'
SIIY U4ufLJ
IlI.u
rLI

ft
C" ,C"
l • .rkll J(lIJp
(-JJY)
I) RTJ· .. VRz
1.J"11" .J"k181
(I _

1f1Y=.
1II.u{TJ Ru
ISk
nA'
J1 ~ y{ DI-D,

GI 1N4007 (6 ) e CH",
l-JzYI
I zoor

6550/KT88 fj

R~ .Jlk lJt'

C\
• ~:=..

~~"t
~ I(
,


:: ~ .. ~
.~
, '"
"'"
a; + ,
'I +!!=: ~
If) .. 'CI
IQ
C ..,
'" ~~
\.
~~~
+ M.
+ I ~
~ v
~ l
I

%
m
N ~
...

- (7 )

M
«
u. I
C\I ,
~ ,
r- I
."
..._ •
> ,
0 I
~ 0 I
N • It) I
I I
:L • I
r- , •
)lOL2 N I
..
I

I-
<!'.
t"-. C)
Z LL ... ~
CI) :1 ::>'
r-
eD ."
...... Ll)
. >
N .0 C'J I-
......... 111 c{ (!J
M.7. )lLZ C'J N r-
'P"" Z
en
CD
~
M.~ )129

....
o
r- ::I,IOOI/1\9l fin
Z . 111'
;> ti 0

CI)
C') a:: ••
to oCJ >-
'e .
t\I ...J
III
........ M,Z/l UOU
0r- e')
c(
N (8 J

OPT Zp=-2.Sk

(RCA-2AS)

(RCA-2A3

~z -ooy-----==-----,

60mA

440 V

* (2.fSV)

/

* (-4S V)

Rs

330k

1W

H

/J.4V

4S0V

* C2 20.u 500 V

OJ TOO;J. 2SV

2.5V(SA)

H

N F

o

(g )

12AX7

.... t 150V lmA

I

1SDk

lW 45V

I

22k3W •

100k f/4

--

4.7mA

+300Y

UX-2A3

t

......_...-----'\Mr---- --------.. .... 450V

10011- !f 25k 3W 6 mA

315V

Ii

6.3V 31'C 6.3V

2.56 II r3A

6.3V 3 \er-----, 2.5V~

o 450V

AC

F

10Q

20Q 1W

3k20W~

F

..__.~.... Bch· '-

100~ soov

SAR4/GZ-34

(10 )

WE310A l,r"y ZAIKA 684G x2 410Y

y, Y.1 .1501/
lllu
JI"OY
I "I

t, Bs)
~ 1J1 NT _j
~
~ ~ lD,u SW
~ IIIIIY SW Silk
~
SW SilK lOOk ~.JOY
, R, R., 15H 150MA
GZ34 idlY

C"
C6" elf
~7.u 2~ 25p
SIPI' so. 'Y SOllY flit' flY

/Ill 1"'"

Iliff

lilY ~~

...--......---. 1---+----. ~~

fill v

APD; I'tdZ

(12 )

6SL1GT

3008

1"- 525V

IN oo«
~
5 ~
is cs
K t'" ~
'It l\j C
C'»
co OUT 80

3

®

28r~"l_____ 5J_~_V_~_~"-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_~-------

5H 180MA

400V V

IW220k

IW2201f.

...... + F
+ IOV 300B
SSt - IOlXJO/J-
"V F

+ ----F
'"
+ 10V 3008 (13
561 10JJOlJ;..t )
-
'" F lOY 6SL7H~ H· I g- I~--~~--~--~~~------~----~--------~

®

c,.c2: 350V/220f-L'K2 c,,: 500V /IOOIJ. )( 2

6SL7('h) 6SL7(V2)

2881/

3006

4lOV .....

3

p

x x @___,__._---.+70V-

~ + J

~ - ~ 8,o----~--~-o-___,r______()

L--_---+_~ ~

OUT

416V...----

CR.2

CH.2

PS 5U4GB 5H 180MA
JW
39k
110V
I
FUSE 34 0 'IW

3fD/ 1M
100#)(2 ~)(2 I
X SXN
300B
X
X ,

300B
X'( 14 )

® 6SL7 16 lP

:;~=

2G H

3006

5U4GB

F F

v,WE-300B

C.OJ5pF IlIlvl

INPUT

V, WE-310A 'I40V]

( 15 )

WE-417A 'UVOCW)

c:

-

-

=:

E

WE·300BIAT -20' 415V(41n)

3.5K

41""F 500V DZlQ 5W

~-~-~------~~----~~------~

a

-

-

-

-

,

~I.l

,.

WE-417A

IOH200MA

"'-

t.

..... ....

( 16 )

x )( >

~

( 17 )

~~ C,)
c:-.:-': 4:
("-.
~ >
c
~
, ~3
~t"')

t-- u,
Z ~
CIl 0>
~ 0":::
--
N ~
<; Z
.... c::

= Q

0;: 000 00('1

...,

.....
~ -
.... _
~-
1 ci
" +

I> I 1<:)1 ,01

U"I

u.. I ~I

I c- • ~

( 18 )

>- :::.
0 a
~
.
Uc::
>f:
_0:;:)
t-LD
c-- t.~ LL <l

e" .:I.f'I')
'It -!Q ,..,
;:, >
~ + I
LO >
>-
--~--
""'Ii
LL>
~g + I
,-I.C\

<- LL->
• .:1..0
-~
W» ~w-.
"-~-
4 ~ >~
~1I::t
c::> La
= ~C"-I
0
0 ..... L.a...<l
C"') > ~
~
~-
41:

LC\
.
e-
N
:I""Z'Z
~~
.:-;,...,
("..I
e"
co
> N
co > AO~E
:I"' Ol
> + I
ooe: > ~
& ~ 1\\(0 tE ~
U"I ~ N
-
Ci~ ( 19 )
e" ~(n
in ~
("oJ
-, -
CD > IY.

,.

In

>

~ t---J<W\J..----t

Mt 0>1 Z8 tiM

~

"+--- ... ---t

L I.LZS L 'a

AOOS ;jitO[£ 'IJ

o:!!~~ Gaag ,\Ot9 :f"££O'O llJ
- Q~ >
IrI 00
In
> ."
.. • C(
..; ·E MIUOIIIH
:A 'co
:(.0 u..
- -~ _+ ~>
0, 8~
em t:-.).
~o ~.
1'00 X ."1 >
oeW) ,. , ", "-
'" tAl U9£ Oly
c >
IV
'0
<3 Mt UOO~ E~fA ~ ..
Q:
.. I
I' A09£ :lrfOU"J
>
..;
.. "0£9 :jt1 510'0 ')
r-
A091 :J1f£t
>
." > +s:J
tot .<1: .. AO£9 :ltillO'O t)
II) ·E ..
..,
" ILl') -
:00
,
~ -
'a> ,,> ..
00 Z
... .,,0 LL.>
<_. ~- Ll') CJ "91 Qo
~~ N :lnOOOI 'J °0
0_
... to-
~--. ~
-1 F- I..J
... c:~
0:0",
0;:-":
r-.
( 20 ) V U~OOIIMA
--.-- lU

.., rc

> to

o

it'o ,..,

CD o o C'l

W

~

u...> ::l0 C"ot..n C"-oeU')

~t"""'II----I" . -

Co

.:1_

<:>

(O)Uool

U'tOI

00

-

+>' f'f U)

.

(21 )

ae;

-

-

- ..

~

-

....... -B--t--...,~

.. .. ..

( 22 )

§s

-III

+ .. ,

!j

r

,_

~ + ,

~ r----~~_N___t~ +

-r0-

N

~ ~
<C to,,; ~
r- ~ ~ ~ ~
:x:
~ ~ uHI)'},()J' . (AlI))lOP ~
+ ~
r-- ~
-, I ~
~~ ~
r\~~ '\i ( 23 )

CIr:::
..::


~ .....
~ ~~i
~ ~~


- (k/Jf' ~
- s
N
> ~ II \~ ~
~
~ ~ ~I\i
C
; ~ G'4"
~
i~l
~ ~
::I: C. ::... X
CD ~~ ~ ~ c:s:
N ~ N
- " ~<;:c
t ~ ./" ~~

.... ~ N
~ .. -
I
C"i u> U) ~
- -
-...: U (.)
~ r:r: ~ ~
u.J au

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful