Etica si relaţiile publice Luni, 18 Februarie 2008 00:00 Shannon A.

Bowen Articole - Etica in PR

Cuprins

I Prefaţă II Definirea eticii III Se poate vorbi de etică în relaţii publice? IV Evoluţia eticii în relaţii publice V Starea actuală a eticii în relaţii publice: coduri etice VI Cercetări curente în domeniul eticii în PR VII Studiul eticii în relaţii publice VIII Lărgind graniţele eticii în relaţii publice IX Recomandări pentru practicienii de relaţii publice X Concluzii XI Referinţe XII Bibliografie adnotată şi sugestii de lectură XIII Nota autorului

I Prefaţă

Numeroşi jurnalişti. obţinerea unui rol de consilier în etică. Vom trece în revistă evoluţia eticii în relaţii publice şi modul în care aceasta profesie se practică azi. integritate şi comunicare deschisă. III Se poate vorbi de etică în relaţii publice? Cercetările actuale arată că. Organizaţii precum Centrul pentru Integritate Publică (http://www. studii de etică aplicată. nu este unanim acceptată. metode de analiză şi. dezbateri şi vom arăta că practicarea eticii sporeşte şansele de reuşită în carieră pentru practicienii de relaţii publice. cinste.htm). politicieni sau oameni de rând consideră că termenul de etică în PR este un oximoron. Etica în relaţii publice implică valori precum onestitate. relaţiile publice sunt asociate cu un comportament lipsit de etică: minciuna. în mod curent.Scopul principal al acestui articol este de a oferi o perspectivă generală asupra eticii în PR.org/default. Sunt oferite. loialitate. de aceea.aspx) critică industria de relaţii publice ca fiind lipsită de etică. considerând activităţile de PR sau lobby drept cea mai mare ameninţare pentru jurnalismul de calitate. recomandări privind participarea practicienilor de PR la deciziile de top. fie exprimă ceva imposibil. precum şi păreri ale unor specialişti în etică. sfaturi practice de abordare a problemelor etice şi trimiteri bibliografice. precum Corporate Watch . în cele din urmă.iep. manipularea sau chiar spionajul. Ceea ce au în comun definiţiile eticii este cerinţa privind analiza sistematică necesară pentru a distinge binele de rău şi pentru a putea stabili anumite valori. definirea şi aplicarea conceptelor de bine şi rău la comportamentul uman" (http://www. respect.publicintegrity.edu/e/ethics. de asemenea. deoarece profesia în sine presupune manipulare şi propagandă. fie o minciună. şi anume. Mulţi critici susţin că nu se poate vorbi de etică în relaţii publice. Această definiţie a eticii în relaţiile publice implică mai mult decât vechile înţelesuri ale acesteia legate strict de manipulare prin mesaje persuasive şi. II Definirea eticii Enciclopedia online de filozofie afirmă că: "domeniul eticii sau al filosofiei morale presupune sistematizarea. elemente cheie ale evoluţiei eticii în PR. deschidere. Vom oferi definiţii. Alte grupări.utm.

ca urmare.org.uk/?lid=1) sunt şi mai critice. cum este cazul Enron (Bowen & Heath.corporatewatch. Watch (http://www. Aceasta din urmă a transmis către Comitetul pentru Drepturile Omului (http://www. 1984) obişnuiau să înfăţişeze realitatea într-un mod exagerat.html) şi alte grupări similare? IV Evoluţia eticii în relaţii publice Apariţia relaţiilor publice a generat numeroase probleme etice în Statele Unite. relaţiile publice se confruntă cu o problemă de identitate. 1995) au susţinut că acest lucru s-a obţinut prin demersuri lipsite de etică. politice sau de mediu. Grunig & Hunt. un comportament lipsit de etică: "Există suficiente motive să considerăm că practicile moderne de relaţii publice au un impact negativ asupra procesului democratic… Prin deturnarea atenţiei publicului de la probleme cheie precum cele sociale.(http://www. Criticile (Stauber & Rampton. deformând realitatea şi protejându-i pe cei care deţin puterea de eventuale investigaţii. dacă acesta ar plăt" (http://backissues.corporatewatch.R. considerând că profesioniştii din domeniul relaţiilor publice au.cjrarchives. ştirile au anunţat că guvernul din Kuweit a sponsorizat această organizaţie pentru a convinge Statele Unite să se implice în războiul din Golf în 1992.org/year/92/5/pr.asp). deformat. industria de relaţii publice reduce capacitatea oamenilor de a reacţiona în astfel de situaţii. plin de senzaţie şi. Afirmaţia unui director executiv de la Hil & Knowlton a rămas în istorie: "Am putea să-l reprezentăm şi pe diavol. E. În ce măsură se poate vorbi de etică în relaţii publice? Profesioniştii de PR chiar sunt acei "oameni invizibili" care controlează dezbaterile politice şi opinia publică.org/cmd/prwatch. în mod deliberat.uk/?lid=377) mesaje false şi.prwatch. Eduard ." Sunt aceste critici justificate? Acţiunile unor firme de relaţii publice au avut rolul de a spori anumite conflicte în loc să le aplaneze. Unul dintre exemplele cele mai elocvente este legat de organizaţia "Citizens for a Free Kuwait". Dincolo de scandalurile generate de lipsa onestităţii sau a comunicării deschise la nivelul corporaţiilor. 2005) şi de încălcările principiilor etice de care se fac responsabile uneori firmele de PR. aşa cum susţin reprezentanţii P. prin urmare. reprezentată de celebra firmă de relaţii publice Hill and Knowlton.org. deoarece agenţiile de presă (J.

16). cât şi cărţile sale din domeniul relaţiilor publice au la bază principii etice (Hill. Aşa cum se petrece cu orice profesie aflată la început. relaţiile publice s-au îndreptat către forme mai deschise. 1958. managementul problemelor şi efectele pe termen lung ale politicii de business (Hill. Grunig & Hunt.Bernays. Pratt & Rentner. considerat "părintele relaţiilor publice". Cu toate că începuturile aceste profesii sunt umbrite de o reputaţie negativă. atât activitatea sa de consilier. şi anume. În ciuda eforturilor relaţiilor publice moderne de a se îndrepta către consilierea pe probleme de etică. drumul firesc este către modele etice de comunicare. şi de a se implica în crearea unui climat etic pentru comunicare. p. după unii critici (Parsons. Agenţii de presă ofereau publicitate aproape la orice preţ. relaţiile publice (J. ceea ce a dus la o nouă etapă a practicii relaţiilor publice. V Starea actuală a eticii în relaţii publice: coduri etice . ci dovedeşte. 2002). în plus. Declaraţia sa pune accent pe necesitatea furnizării de informaţii corecte. Înţelegerea relaţiei dintre etică. în mod similar. 1989) au arătat că înainte textele de PR acordau o foarte mică pondere eticii. Deşi cercetările (Bivins. Dezvoltarea managementului problemelor (Chase. 2004. 22). a numit perioada dintre 1850 şi 1905 ”era publicului damnat” (Cutlip et al. 1976) i-a obligat pe oamenii de business la decizii etice şi. o dată cu principiile formulate de Ivy Lee. Fără o pregătire care să le dea posibilitatea de a oferi consultanţă în probleme etice. 5). Preocupările sale s-au centrat pe teme din zona responsabilităţii sociale sau managementului problemelor şi. totuşi acestea au o ”istorie pătată”. face din Hill nu doar unul dintre cei mai de succes practicieni ai secolului său. 1989. a ”publicului informat”. E. p. se pot constata eforturile acesteia de a depăşi stadiul de simplă diseminare a informaţiilor. mai etice şi mai responsabile social. 2006). o ”conştiinţă corporatistă” (Ryan & Martinson. astfel. lucru care a generat o reputaţie nefastă relaţiilor publice moderne. Hill (Heath & Bowen. Conflictele civile din anii 1960 au impus atât guvernului cât şi sectorului de business un grad mai mare de responsabilitate şi. 1963). Abia în 1906 s-a pus problema eticii în practica relaţiilor publice. 1984) s-au mulat pe nevoia de acurateţe a publicului. 1958. în ultima decadă s-a constatat o creştere a interesului în acest sens. practicienii de relaţii publice aflaţi la începutul carierei şi-ar putea limita promovarea în funcţie. Unul dintre primii specialişti în PR care au susţinut că practicianul de relaţii publice trebuie să acţioneze aşa cum o face consilierul etic în management a fost John W.. 1983. p.

pria.co. altele prezintă o serie de principii etice care ar trebui respectate. fie că sunt concepute în termeni negativi (restrictivi). sau pozitivi. Codul de la Lisabona (http://www.uk/direct/about.cipr. International Public Relations Association (IPRA) au adoptat Codul de la Atena (http://www. Câteva exemple de asociaţii de relaţii publice importante care au adoptat coduri etice: Global Alliance for Public Relations and Communication Management: (http://www.org).org/knowledge/ethics/protocol.asp).au/aboutus/cid/32/parent/0/t/aboutus Public Relations Society of America: http://www. Public Relations Institute of Australia: http://www. Cele mai multe asociaţii profesionale de PR au coduri etice.htm Chartered Institute of Public Relations: http://www.com. în timp ce altele (IPRA sau CERP) preferă să se supună unor principii etice .iabc.org/detail.asp? v1=who sau Arthur W. European Public Relations Confederation.asp?articleid=22) . în funcţie de organizaţia care le adoptă: unele dintre acestea se axează pe anumite sfaturi de natură profesională pentru practicienii de PR (precum PRSA).Situaţia actuală a practicii eticii în PR este strict legată de codurile etice elaborate de cele mai importante asociaţii de profesionişti.com/about/code. Unele coduri presupun interzicerea anumitor acţiuni.globalpr.ipra.cerp. a preluat Codul de la Atena şi şi-a formulat propiul cod.awpagesociety. Membrii asociaţiei consimt să respecte un cod etic conceput pentru întregul grup.pdf International Association of Business Communicators: http://www.prssa. Apartenenţa la astfel de grupuri nu este obligatorie pentru practicienii de relaţii publice. mai degrabă.com/site/resources/page_principles/ Aceste coduri etice oferite ca exemplu nu diferă atât de mult în funcţie de ţară ci.org/downloads/codeofethics. Page Society: http://www.

Alţii (Bowen. aşa cum îl citează Parsons (2004): ”Oamenii buni nu au nevoie de legi pentru a acţiona responsabil.iit. . în afară de simpla excludere a unui membru din asociaţie. Date fiind criticile aduse codurilor etice. 1993). codurile devin bune instrumente în dezvoltarea culturii organizaţionale pe o bază etică. nici limitate strict la domeniul relaţiilor publice.pdf. 2006).67). O colecţie de peste 850 de astfel de coduri poate fi consultată la Illinois Institute of Technology (http://ethics. Cele mai multe coduri nu presupun metode de monitorizare sau de penalizare a încălcării lor. 2002a). teoreticienii relaţiilor publice au încercat să găsească alte metode de a înţelege. 2004a. mai mult. Majoritatea profesiilor adoptă acum coduri etice. totuşi ele nu au fost lipsite de critici (Parkinson. 2001. respect. Codurile etice destinate profesiunii de relaţii publice pornesc.edu/codes/Introduction. p. atunci nu este nevoie de măsuri restrictive. analiza şi gestiona dilemele etice. Această dezbatere ne trimite la argumentul lui Platon.. 2001) merg chiar mai departe. Deseori practicienii susţin că aceste coduri sunt prea vagi ca să poată fi aplicabile în cariera lor sau că nu depăşesc un nivel rudimentar (Bowen et al. 37). că ar suferi de contradicţii interne. 2000) susţin că dacă practicienii de relaţii publice se comportă etic. afirmând că este suficientă formularea unor principii etice. în timp ce oamenii răi vor găsi întotdeauna o modalitate de a le ocoli” (p.html) şi reprezintă o sursă de referinţă deosebit de utilă pentru elaborarea sau se revizuirea unui cod. Unii teoreticieni (Kruckeberg.generale. O dată implementate. devenind astfel nefuncţionale. (http://www. de regulă. Deşi codurile etice satisfac principii universale (Kruckeberg. Alţii susţin că aceste coduri sunt citite cel mult o dată.commpred. Parkinson. bunele intenţii fiind un ghid de comportament mai eficient decât codurile. Wright 1993) care susţin că acestea se îndepărtează de idealurile pe care le presupun sau. Toate aceste abordări au la bază diferite şcoli de gândire filosofică şi sociologică.org/report/2006_Report_of_the_Commission_on_Public_Relat ions_Education. sau drepturile omului. care pornesc de la valori precum demnitate. cinstea şi nevătămarea celorlalţi. Aceste probleme pe care codurile etice le ridică nu sunt nici noi. de la valori transculturale şi principii universale precum onestitatea. urmând să se facă abstracţie totală de ele (Bowen.

în timp ce 35% raportează la nivel executiv. De reţinut faptul că multe din acestea se intersectează cu ariile de competenţă ale Relaţiilor Publice. Acest rezultat este per ansamblu îmbucurător.VI Concluziile unui studiu recent de etică în PR Suspiciunile şi frustrările manifestate de publicul larg faţă de marile corporaţii. Noul concept apărea ca o reacţie la presiunile exercitate de către public asupra corporaţiilor şi din dorinţa acestora din urmă de a înţelege. transparenţă. Aceste preocupări s-au materializat parţial în 2002 prin adoptarea reglementărilor Sarbanes-Oxley. prin care Comisia de reglementare a pietelor financiare din America (SEC) solicita marilor corporaţii să respecte îndeaproape standardele de conformitate financiară şi de raportare. au ridicat serioase semne de întrebare asupra principiilor de guvernare corporatistă. anticipa şi de a gestiona proactiv aşteptările publicului. 2006). şi toate sunt comunicate prin intermediul acestei funcţii corporatiste. dublate de lipsa de încredere faţă de business în general. perioadă în care conceptul de Issues Management începea să prindă rădăcini. 30% raportează direct CEO-ului. întrucât subliniază funcţia de management a Relaţiilor Publice şi rolul directorilor de comunicare în consultanţa managementului cu privire la problemele de etică. de pildă Tyco şi WorldCom. precum şi altele care au urmat. Dintre cei care au acces la coaliţia dominantă de business. În timp ce mii de foşti angajaţi ai companiei îşi pierdeau fondurile de pensii în perioada de colaps. 65 % dintre practicienii intervievaţi declară că au acces la "coaliţia dominantă" de business. O cercetare recentă publicată de International Association of Business Communicators (IABC) Research Foundation evidenţiază câteva aspecte interesante care vizează reperele etice ale breslei comunicatorilor. raportare. s-au dezvoltat în două direcţii. Acest caz. zdruncinând încrederea opiniei publice în capacitatea marilor corporaţii de a gestiona în mod responsabil interesele societăţii. Cel de-al doilea val de neîncredere faţă de business s-a manifestat la sfârşitul anilor '90 şi începutul anilor 2000. Primul val de neîncredere s-a manifestat la sfârşitul anilor '60. Începeau să apară pe agenda corporatistă concepte noi precum: etică în afaceri. . una dintre cele mai mari crize corporatiste din lume. aşa-numita "suită C" formată din Chief Officers. managementul Enron declara în presă că nu ar fi prejudiciat cu nimic interesele acestora. ca reacţie la scandalul financiar al companiei Enron. La realizarea acestui studiu au participat 1. onestitate.827 de membrii IABC şi alţi profesionişti de PR (Bowen & Heath. Se năşteau astfel aşteptări de conduită etică şi de guvernare corporatistă.

făcându-şi auzită poziţia chiar în miezul procesului de planificare strategică. Un director de PR. unde anvelopa atinge carosabilul". care beneficiază de această poziţionare privilegiată la nivel organizaţional. însă nu aduc nici o contribuţie activă cu privire la strategia de business. profesioniştii de relaţii publice trebuie să fie din ce în ce mai familiarizaţi cu concepte de management precum issues management. atunci când probleme de etică riscă să afecteze relaţia companiei cu principalii ei stakeholderi. cultură organizaţională. Un lucru este clar: profesioniştii de relaţii publice nu pot contribui la eficienţa organizaţională. Acest nivel de responsabilitate. Consultanţa oferită de profesioniştii de PR managementului de top în decizii etice este destul de frecventă în practică. management de criză şi management de risc.Accesul direct la deciziile CEO-ului. strategia de issues management. (Bowen. Practic. permite comunicatorilor de top să participe activ la deciziile de management. stimulând prefesioniştii de relaţii publice să acorde o . 2006).9%) a confirmat această tendinţă. caracteriza acestă situaţie astfel: "Suntem acolo. au o influenţă reală asupra procesului de decizie şi exercită un impact real asupra deciziilor etice ale suitei "C". Deşi studiul IABC arată că 30% dintre practicienii de PR intervievaţi oferă consultanţă strategică CEO-ului. să diminueze credibilitatea echipei de management şi să afecteze reputaţia companiei. leadership. participant la acest studiu. fară interpunerea unor terţe parţi la nivel executiv. dacă nu oferă consultanţă strategică managementului. Profesioniştii de relaţii publice. Aceştia din urmă implementează deciziile strategice de management. toate deciziile la vârf includ invariabil şi o componentă etică. Aproape jumătate din eşantionul IABC (49. Rezultatele studiului indică faptul că managementul începe să realizeze valoarea încorporării componentei de comunicare strategică în procesul de decizie. etică în afaceri. începe să recunoască valoarea integrării aşteptărilor şi valorilor stakeholderilor în politicile de business. Organizaţiile vizionare au sesizat deja beneficiile acestei strategii. principiile corporatiste de etică. de dată relativ recentă. 35% dintre respondenţi declară că nu pot accesa coaliţia dominantă a organizaţiilor pentru care activează. susţinând că exercită o influenţă asupra managementului de top atunci când se iau decizii cu încărcătură etică. Pentru a-şi îndeplini rolul de consultanţi strategici la nivel de top. dacă nu oferă un input activ managementului executiv în conturarea strategiei şi politicilor de business. lucru puţin vizibil la prima vedere. extinde aria de expertiză a directorilor de relaţii publice care nu se mai pot limita la a gestiona doar relaţia cu presa.

a sesizat în raportul realizat în 2006 lipsa cursurilor despre etică (vezi: http://www. Rezultatele calitative ale acestui studiu relevă că practicienii privesc abilităţile de consiliere pe probleme etice ca principală modalitate de acces către poziţii cu grad mai mare de responsabilitate. ei pot face greşeli.org/report/). Consultanţii în domeniul eticii declară că ceea ce ştiu despre etică se bazează mai degrabă pe experienţa practică decât pe studiul academic. Majoritatea participanţilor la acest studiu au afirmat că au puţine cunoştinţe teoretice despre etică sau chiar deloc. Comisia de Educaţie în Relaţii Publice. Faptul că există foarte puţine training-uri sau cursuri de etică susţinute de către practicieni în relaţii publice cu pregătire universitară nu este o descoperire nouă. Mai mult decât atât. în afara unor experinţe practice care să compenseze lipsa bagajului teoretic. 68% din cei intervievaţi declară că deţin cunoştinţe solide pentru a înţelege dilemele etice ale organizaţiei. întărind convingerea că practicienii de relaţii publice reprezintă de fapt "conştiinţa corporatistă". cei care nu deţin cunoştinţe de etică ar putea să-şi limiteze oportunităţile de carieră sau posibilităţile de avansare.mai mare atenţie problemelor de etică organizaţională. în timp ce alţi 40% dintre respondenţi au spus că ar fi "citit câteva articole despre etică". formată dintr-un grup de experţi care examinează periodic curricula de relaţii publice şi recomandă modificări. datorită unor consecinţe sau îndatoriri pe care nu le pot prevedea. Această experienţă se câştigă în timp şi prin urmare practicienii mai tineri sunt dezavantajaţi când se confruntă cu o problemă de natură etică. Aceste cifre arată că 70% dintre comunicatorii profesionişti chestionaţi ar putea fi luaţi pe nepregătite atunci când se confruntă cu o dilemă etică. VII Studiu şi training în etică: descoperiri buclucaşe Rezultatele studiului despre etică realizat de către IABC (International Association of Business Communicators) pot reprezenta un motiv de îngrijorare pentru cei care urmăresc să avanseze în carieră.commpred. Chiar dacă au cele mai bune intenţii. 30% dintre persoanele intervievate au declarat că nu au beneficiat de o pregătire academică în domeniu. Grupul a recomandat adoptarea următoarelor măsuri de către universităţile şi colegiile de relaţii publice: . neavând expertiză practică în astfel de situaţii.

Lipsa de familiarizare a profesioniştilor cu domeniul eticii poate duce la o serie de probleme. Erorile în analiza dilemelor etice se datorează în principal lipsei de instruire şi training şi mai puţin lipsei intenţiilor etice din partea consultantului de relaţii publice.• consideraţiile de etică ar trebui să fie cuprinse în toate materialele educaţionale de relaţii publice. însă aproximativ 70% nu au studiat niciodată etica. se recomandă cursuri scurte de câte o oră. Poate rezulta astfel o lipsă de credibilitate pentru comunicator şi pentru domeniul de relaţiilor publice.". Studiile universitare în domeniul relaţiilor publice "pot asigura un bagaj de cunoştinţe cu privire la procesul de luare a deciziilor etice. Din cei 35% care au beneficiat de un training de etică. 50% dintre cei intervievaţi în cadrul studiului IABC susţin că ar consilia managementul în mod regulat referitor la decizii de etică. Lipsa de pregătire a tinerilor practicieni în confruntarea cu problemele etice dăunează reputaţiei profesiei de relaţii publice. Comisia a sesizat necesitatea de a acorda mai multă importanţă pe plan educativ "problemelor de etică şi transparenţă specifice domeniului relaţiilor publice". • în cazul în care o curricula nu poate fi modificată astfel încât să cuprindă un curs dedicat eticii. nu pot optimiza procesul de luare a deciziilor. participanţii s-au referit la insuficienţa programelor de training. Studiul eticii îi ajută pe practicieni să avanseze profesional şi să ia decizii ce pot fi susţinute prin argumente în faţa publicului. 65% dintre ei nu au beneficiat de training-uri de etică din partea angajatorului. În cadrul studiului IABC. însă. oferind studenţilor un spijin pentru recunoaşterea dilemelor etice şi rezolvarea acestora într-un mod corespunzător. iar 65% nu beneficiază de training-uri de etică la locul de muncă. practicienii fiind predispuşi greşelilor de argumentare sau de analiză care pot fi evitate prin training sau studiu formal de etică. Pentru a putea rezolva problemele de etică. 43% sunt bărbaţi şi 32% sunt femei. Analizele logice şi complexe crează posibilitatea . profesioniştii de relaţii publice trebuie să deţină atât experienţă practică cât şi cunoştinţe teoretice de specialitate. sau mini-seminarii care pot oferi un cadru de dezbatere adecvat pentru studenţi. Simpla experienţă nu este de ajuns. Datele arată. Cei care nu au cunoştinţe teoretice de etică. a seminariilor profesionale şi a workshop-urilor educaţionale pe probleme etice. că practicienii beneficiază de mai multe programe de training în cazul în care sunt subordonaţi direct managementului de top.

Includerea acestor lecturi în domeniul relaţiilor publice poate contribui la dezvoltarea capacităţii de judecată etică în rândul practicienilor de relaţii publice. Virtutea sau buna reputaţie a organizaţiei poate fi menţinută prin eforturi susţinute de comunicare cu grupurile cointeresate. Dialogul este inclus automat în orice discuţie despre etică. poate să le înţeleagă justificarea. 2001. angajatorii. Poziţia părţii reprezentate poate să fie sau poate să nu fie bazată pe adevăr. De aceea. Evaluarea ideilor se face în principal pe bază de merit şi mai puţin pe baza poziţiei deţinute de către participanţii la dialog. analiza etică riguroasă este esenţială pentru practicieni şi pentru succesul financiar al organizaţiei. 1984) susţin valoarea etică a dialogului. astfel încât mass media sau publicul să poată înţelege procesul de luare a deciziilor de către o organizaţie. ci de avocaţi care deţin . nefiind una etică în întregime. Etica de dialogare vs etica de advocacy Dialogul îşi are originile în Grecia Antică. Advocacy-ul se realizează în funcţie de poziţie. În concepţia acestora. Habermas. Deciziile raţionale sunt mai uşor de explicat publicului. dialogul este etic. orientându-se după argumentele părţii reprezentate (client sau angajator).argumentării. Cei care studiază relaţiile publice au început să-şi însuşească abia de curând cunoştinţe de filosofie morală. Mai jos vă oferim câteva abordări şi îndrumări cu privire la analiza unor dileme etice. Cercetători precum Heath (2006) văd în dialog o modalitate prin care o organizaţie respectabilă iniţiază o comunicare deschisă cu publicul său. E. deşi ar putea să nu fie de acord cu aceste decizii. fără deosebire de originea acestora. De reţinut faptul că această diferenţă este cea care separă advocacy-ul de dialog. deoarece permite tuturor participanţilor la discuţie posibilitatea de a interveni. VIII Dincolo de frontierele eticii în relaţii publice De regulă. discuţia îşi propune să ajungă la un adevăr sau să descopere un adevăr cu care să fie de acord toţi participanţii. 2001) are ca rezultat evidenţierea celor mai bune idei. care. Heath (2006) a adăugat: "Nu este nevoie de mulţi avocaţi logici. Grunig. Ulterior. universităţile sau asociaţiile profesionale satisfac cererea de training-uri în domeniul eticii. Această "concurenţă de perspective" (Heath. având la bază un dialog bazat atât pe furnizarea cât şi pe receptarea de informaţii. împreună cu argumentaţiile clasice ale unor filosofi precum Aristotel. dat fiind faptul că unii cercetători (J. Platon şi Socrate.

mulţi practicieni la nivel de conducere au nevoie de o analiză mai consistentă cu privire la luarea deciziior de natură etică (Bowen. considerându-l un fundament etic pentru relaţiile publice. Cei care confundă relaţiile publice cu advocacy-ul nu ar fi de acord cu această perspectivă. din moment ce acest adevăr poate apărea din orice perspectivă. Autorii care împărtăşesc această concepţie (Fitzpatrick & Bronstein. însă. 2006). 1989b. 2006). dialogul este privit ca un proces continuu de căutare a înţelegerii şi de relaţionare. 2001. că dialogul trebuie iniţiat cu bune intenţii. p. Pearson (1989) a explorat conceptul de dialog. În opinia sa. pentru o organizaţie. 2006. întrucât poate confunda loialitatea faţă de adevăr cu loialitatea faţă de client sau angajator. relaţiile publice sunt cel mai bine definite ca fiind "managementul dialecticii interpersonale" (Pearson. Kent şi Taylor (2002) ne atenţionează că "dacă unul dintre parteneri decurge în cadrul dialogului la manipulare sau excludere. Într-o accepţiune generală.standarde mai înalte de responsabilitate corporatistă" (p. Acest standard mai înalt este necesar implicării într-un dialog al cărui scop este înţelegerea adevărului. 2006). 1989. 2002b. fiind convinşi că. Mai multe cercetări (Ledingham & Bruning.72). Miller. deoarece subliniază persuasiunea unilaterală şi nu permite demonstrarea unor puncte de vedere contrare venite din afara organizaţiei sau a altor publicuri decât cele proprii. 2000) au încadrat funcţia de construire a relaţiilor printre cele mai de seamă caracteristici ale relaţiilor publice. Advocacy-ul poate fi câteodată dificil. După Pfau şi Wan "persuasiunea deţine un rol important" (p. cel mai bine este să definească o problemă şi să persuadeze publicul pentru a înţelege sau aproba interpretările oferite (Pfau & Wan. Oricum. rezultatul nu va fi tocmai oportun" (p. În această perspectivă. Peters. această abordare rămâne lipsită de autenticitate. reprezintă o resursă de nepreţuit pentru practicienii în relaţii publice. 1987) sunt de părere că rolul de advocacy al relaţiilor publice este asemănător cu rolul unui avocat. 177). având potenţialul de a rezolva dileme etice prin dezvăluirea bilaterală a adevărului. Abordările etice ale managementului strategic . 24). De reţinut este. Chiar dacă unii practicienii de advocacy susţin că o abordare etică responsabilă este suficientă (Fitzpatrick & Bronstein. 102). dezvoltarea dialogului ca formă de comunicare a organizaţiei. subliniind funcţiile relaţiilor publice de construire şi întreţinere a relaţiilor directe cu publicul. Kent şi Taylor (2002) enumeră o vastă listă de factori care trebuie luaţi în considerare într-un dialog.

Grunig. Grunig & L. Aceşti cercetători (J. Bivins subliniază că susţinerea unui proces de luare a deciziilor manageriale în mod etic poate ajuta organizaţia în dezvoltarea unor interacţiuni de succes cu mediul său. Conform acestei abordări. Practicienilor de relaţii publice le revine rolul de a consilia managementul de top pe probleme de etică. Simetria propusă de Grunig se referă la faptul că organizaţiile îndeplinesc mai multe obiective pe termen lung atunci când integrează în procesul decizional aşteptările publicurilor.Managementul strategic caută să maximizeze eficienţa şi profitabilitatea organizaţională prin luarea unor decizii în vederea îndeplinirii acestor obiective. & Dozier. p. furnizând informaţii şi feedback-uri către management. Grunig. Publicurile sunt în această perspectivă părţi vitale ale mediului înconjurător. Grunig & L. Grunig. singura formă de comunicare considerată a fi etică. E. "Modelul simetric bi-direcţional evită relativismul etic. 1992. Felul în care aceştia reuşesc să îşi îndeplinească responsabilităţile a fost analizat intens şi la nivel teoretic. Astfel. L. dependente de interacţiunile cu mediul înconjurător. 308). A. Grunig şi colegii săi (Dozier. Atât filosofia utilitaristă cât şi relaţia cu publicurile sunt privite din prspectiva consecinţelor şi a potenţialelor rezultate pe care le generează. potrivit utilitarismului. Cercetătorul afirmă că aceste consideraţii etice ar trebui să fie mai atent şi detaliat examinate şi nicidecum lăsate la voia întâmplării. A. Grunig (1992b) a propus ca legăturile cu publicurile să fie folosite pentru a facilita luarea deciziilor la nivel organizaţional într-un cadru echilibrat şi simetric. organizaţiile sunt nişte sisteme deschise. A. J. . Grunig. E. 1996) susţin că o abordare de management strategic este recomandabilă alături de o filosofie teleologică morală. 2002) au subliniat necesitatea comunicării simetrice. A. astfel încât "formalizarea eticii să devină o componentă de evaluare a campaniei" (p. Având la bază abordarea managementului strategic. decizia etică maximizează consecinţele pozitive şi minimalizează rezultatele negative. managementul trebuie să se implice într-o relaţie continuă de "give-and-take" cu publicurile sale. Grunig. etica fiind mai degrabă un proces decât un simplu rezultat" J. managementul strategic încearcă să prognozeze posibilele urmări ale deciziilor la nivel de top management. Grunig. L. 1995. Tilley (2005) încurajează includerea standardelor etice în managementul strategic al campaniilor de relaţii publice. E. & J. Bivins (1992) a elaborat un sistem de modele de luare a deciziilor etice. cunoscută sub denumirea de utilitarism. E. 317). Conform teoriei generale a sistemelor.

filosofia morală îşi propune să descopere principiile morale care ghidează procesul luării deciziilor raţionale.utm. înainte de a soluţiona probleme de natură etică. & Montague. Consilierea top managementului presupune o atenţie sporită acordată cercetării. Im.htm). valorilor organizaţionale. Aceştia ar trebui să alerteaze top managementul atunci când apar probleme de ordin etic. Potenţialele decizii trebuie examinate din toate unghiurile. se vor îmbunătăţi strategiile de relaţii publice şi va fi încurajată avansarea în carieră a practicienilor. Odată ce organizaţia se confruntă cu o criză. Practicienii de relaţii publice trebuie să împărtăşescă valorile organizaţiei lor înainte ca acestea să fie puse sub semnul întrebării în mod public. Studiile (C. Practicienii ar trebui studieze etica. Astfel. potenţialelor consecinţe dar şi o bună abilitate de a implementa forme riguroase de analize etice. 1994) arată că profesioniştii în relaţii publice decurg la această formă de analiză odată cu avansarea în carieră. Bowen (2004) a încercat să întărească analiza etică. nu este niciodată prea devreme sau prea târziu pentru a ne orienta după următoarele repere: 1 Responsabilii de comunicare trebuie să fie familiarizaţi cu concepte de etică.iep. În orice punct al carierei noastre ne-am afla. . ar trebui să cunoască valorile publicului intern şi extern şi să folosească aceste informaţii pentru a genera analize şi soluţii pentru dilemele etice. este mult prea târziu pentru a începe căutarea unor repere etice. prin asimilarea filosofiei deontologice în relaţiile publice. IX Recomandări şi repere pentru practicienii de relaţii publice Prezentul studiu are relevenţă doar în măsura în care profesioniştii de relaţii publice implementează analizele etice în rutina lor zilnică.Pornind de la paradigma managementului strategic. "deontologia este studiul datoriei" şi apreciază ca fiind etice doar acţiunile care au un scop bun. de asemenea. După Enciclopedia de Filosofie (http://www. înainte ca aceasta să devină un imperativ. 2 Realizarea unei analize amănunţite şi sistematice a propriilor valori vă vor ajuta atunci când vă veţi afla "sub presiunea" managementului sau a unui client. Pratt. Consilierii de relaţii publice. În esenţa sa. B. imparţialitate şi obiectivitate. aşteptărilor grupurilor cointeresate. Implementarea unei analize deontologice în etica relaţiilor publice presupune o cât mai mare autonomie. Autoarea a legat această abordare filosofică de cercetarea lui Grunig cu privire la comunicarea simetrică bilaterală prezentată mai sus.edu/k/kantmeta.

Sims. Neidentificarea unei probleme etice în timp util poate constitui un eşec costisitor pentru organizaţie. Identificarea precoce a potenţialelor probleme de etică permit organizaţiei să adopte o poziţie proactivă în definirea şi gestionarea problemei. Profesioniştii în relaţii publice ar trebui să identifice valorile fundamentale ale organizaţiei declarate prin misiune. 2007. se recomandă ca abordarea eticii să fie în concordanţă cu valorile organizaţiei. . Goodpaster. la beneficiile societăţii sau la consecinţele operaţionale sunt de regulă valorile utilitare. 2004b) arată că pentru a atinge excelenţa în etică. responsabilitate sau intenţii sunt valori de ordin deontologic. Astfel. la fel ca şi enumerarea valorilor considerate a fi cele mai de seamă. Valorile care fac referire la principalele avantaje. Relaţiile publice pot încuraja dezbaterile etice în cadrul organizaţiei prin comunicare internă. Cercetările din acest domeniu (Bowen. comunicarea internă ar trebui să sprijine angajaţii în soluţionarea unor dileme etice. afirmaţiile referitoare la datorii. 2002b) au scos la iveală că identificarea situaţiilor care vor escalada în probleme etice reprezintă unul dintre cele mai provocatoare aspecte de issues management. 4 Conform studiilor. Alăturarea propriilor valori cu cele ale clientului sau ale angajatorului reprezintă premisa unei relaţii stabile. să recompenseze comportamentul etic. justiţie. ajută la identificarea situaţiilor etice perplexe. prin codul de etică sau prin alt document. 2003). faimă. 2006) numesc acest exerciţiu "aspirarea la propriile valori deţinute şi de altcineva". identificarea acestor grupe de valori ale organizaţiei reprezintă cheia dezvoltării unei culturi organizaţionale mai etice. pe baza căreia vă puteţi dezvolta cariera.Conştientizarea principalelor calităţi ale unei persoane admirate sau ale unui mentor reprezintă un exerciţiu productiv. Sims & Brinkman. dar şi pentru susţinerea acestora în diferite situaţii. 1994. pentru a preveni dezastre precum cele prin care a trecut compania Enron. acesta fiind important pentru articularea propriilor credinţe şi argumentări. Cercetătorii (Ladkin. Pe de altă parte. Cercetările (Bowen. Funcţia de issues management care încearcă să identifice şi să rezolve problemele înainte ca acestea să se transforme în crize. Prin urmare. să încurajeze definirea problemelor în termeni etici şi să încurajeze desfăşurarea dezbaterilor de etică. cultura organizaţională are un impact semnificativ asupra analizei etice şi asupra procesului de luare a deciziilor (Bowen. 3 Identificaţi şi discutaţi problemele de etică. Profesioniştii în relaţii publice ar trebui să fie la curent atât cu cercetările academice cât şi cu studiile de caz de issues management pentru a fi pregătiţi atunci când sunt nevoiţi să soluţioneze probleme de natură etică. 2004b. Managementul trebuie confruntat cu dovezile care atestă rolul eticii în cultura organizaţională.

Filosofia morală asigură în acest sens diverse metode de analiză etică. Concluzii Abilitatea de angajare în argumentări etice în relaţii publice este tot mai căutată. Cercetarea academică. 6 Angajarea în procese sistematice şi analitice de contemplare a dilemelor etice. sau a altor declaraţii. aici fiind incluse şi rezolvarea şi prevenirea dilemelor etice. a unui cod de comportament. dar şi pentru a creşte longetivitatea decizilor manageriale. studiile universitare şi cele suplimentare. a unui credo. în sensul în care practicienii trebuie să fie dispuşi să se lupte pentru analizele lor. Oferirea unor analize consistente constituie un mod sigur de a spori atât propria credibilitate cât şi cea a funcţiei de relaţii publice în general. modul în care alegem să răspundem acestei crize de încredere . toate se concentrează tot mai mult asupra problemelor de etică. Chiar dacă soluţia practicianului de relaţii publice nu va fi implementată. Este responsabilitatea practicianului în relaţii publice de a-şi educa superiorul cu privire la multitudinea de instrumente prin care relaţiile publice pot contribui la succesul organizaţiei. apreciat sau căutat. Misiunea reprezintă în mod normal cel mai bun punct de plecare în definirea valorilor etice ale organizaţiei. Care este locul practicianului de relaţii publice în cadrul organizaţiei? Ar trebui să devină acesta consilierul etic al managementului de top sau ar fi de preferat să nu se implice în luarea deciziilor strategice? Ei bine. 1993). analizele etice ar trebui să pornească totdeauna de la valorile transmise prin misiunea organizaţiei. Afirmarea misiunii constituie adesea cel mai bun ghid pentru identificarea a ceea ce este valoros. Funcţia relaţiilor publice se află într-un aşa zis punct de răscruce. Pentru a spori consistenţa politicilor organizaţionale şi rezolvarea problemelor. Soluţiile nepopulare oferite rezolvării dilemelor etice îşi dovedesc adesea veridicitatea în timp. chiar dacă acestea nu sunt compatibile cu alte funcţii ale organizaţiei. alocându-i-se o responsabilitate şi o importanţă tot mai mare. Aceste valori etice pot fi explicate mai apoi sub forma unei declaraţii de etică. a unui cod etic. Consilierea etică a conducerii necesită adesea ceea ce eticienii numesc "curaj moral" (Parks. Definirea unităţii de apreciere a ceea ce este bun pentru organizaţie ar trebui efectuată cu grijă înaintea demarării analizelor etice. îndrumarea oferită de departamentul de relaţii publice va fi respectată şi solicitată pe viitor.5 Una dintre preocupările de bază ale directorilor de comunicare ar trebui să fie consilierea factorilor de decizie ai organizaţiei cu privire la abilităţile funcţiei de relaţii publice de a se implica în consilierea etică. cât şi practica profesională.

Profesioniştii în relaţii publice cunosc valorile publicurilor ţintă care pot stârni dileme etice. După o carieră de analist politic la Washington DC. Be the first one! Post a new comment . 2007.org/essential_knowledge/detail/ethics_and_public_relations /#References Shanon A.instituteforpr. În original. acceseaza linkul: http://www. Principala sa preocupare este legată de aplicarea filosofiei morale în procesul de luare a deciziilor şi în comunicarea din cadrul organizaţiilor. Pentru a consulta bibliografia.în rândul publicului nostru va trasa liniile de dezvoltare pentru viitorul relaţiilor publice. a ţinut cursuri la Auburn University. Cu toate că se ştie că o singură persoană sau funcţie nu pot constitui întreaga "conştiinţă etică" a unei organizaţii. Copyright Institute for Public Relations. Text reprodus cu acordul IPR. sau în stabilirea agendei de lucru. apoi la University of Houston. "Ethics and Public Relations". relaţiile publice au rolul de a consilia top managementul cu privire la problemele etice. Forum for International Communications. Traducere şi adaptare: Corina Pîrv si Antonia Ursatti. A conceput un cadru etic util în management. atât din punct de vedere al comunicării cu publicul cât şi cu mass media. Bowen predă cursuri de etică în relaţii publice la University of Maryland. şi de aceea pot realiza analize etice riguroase pentru a ghida politicile organizaţionale. în gestionarea situaţiilor de criză. unde si-a obţinut în anul 2000 doctoratul în etică aplicată în industria farmaceutică. Login Follow the discussion Comments There are no comments posted yet. Copyright 2008 Forum for International Communications pentru versiunea în limba română.

Not displayed publicly.Comment as a Guest. or login: Login to IntenseDebate Login to WordPress. Submit Comment Subscribe to Comments by IntenseDebate< Anterior Următor > .com Login to OpenID Name Email Displayed next to your comments.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful