BUCURESTI – ROMANIA Str. Negustori nr. 23-25, Sector 2 Tel. +4021.315.8739, +4021.313.2610; Fax. +4021.

315.5041, +4021.315.0031 www.iprolam.ro; e-mail: office@iprolam.ro

ŞCOLARIZARE SIEMENS-SIMATIC

Oferta Scolarizare

1

e-mail: office@iprolam. componentele pachetului software STEP7. recunoaşterea si eliminarea erorilor ce opresc PLC-ul si a erorilor logice.2610.31.ro. descrierea execu iei programului in PLC. posibilită i de utilizare ale blocurilor de organizare pentru erori. unitate de service si centru de instruire pentru echipamente de automatizare SIMATIC produse de SIEMENS.linie de asamblare.91. prezentarea unui convertizor MicroMaster. utilizarea pachetului STEP7 pentru depanare. procesarea si programarea mărimilor analogice.315.BUCURESTI – ROMANIA Str. +4021. Cerin e prealabile: Cursul ST-S7SERV1. fax 315. 23-25. func ii si blocurile de func ii parametrizabile. documentarea. Negustori 23-25. parametrizarea si ac ionarea unui convertizor MicroMaster prin PLC.5041. Negustori nr. distribuitor. str. Durata: 5 zile. +4021. ST-S7SERV1: „SIMATIC S7 TIA Service partea 1” Cuprinde: prezentarea generală a familiei de echipamente SIMATIC. administrarea unui proiect software STEP7. structura si parametrizarea unei re ele Profibus DP. punerea in func iune si depanarea re elei MPI. Sector 2 Tel.50. 315. integrarea blocurilor de sistem SFC si SFB in program. SlMATIC Manager. adresarea si conectarea modulelor de semnal. Durata: 5 zile. startarea Oferta Scolarizare 2 . opera ii cu numere. cărora nu le sunt necesare decât cunoştin e minime din domeniul echipamentelor de comandă. depanarea software si eliminarea avariilor. arhitectura blocurilor si metode de editare a programului.A. +4021.iprolam. Fax. A3. informa ii despre sistem. prezentarea unui echipament HMI (panou operator). blocurile de organizare. ST-S7SERV3: „SIMATIC S7 TIA Service partea a 3-a” Cuprinde: Punerea in func iune si depanarea programului PLC cu aplica ie pe standul . cu sediul în Bucureşti.41. A2. configurarea si startarea hardware.313..90.00. conectarea sclavilor la re eaua PROFIBUS DP.87. elemente de comanda secven iala.C. ST-S7SERV2: „SIMATIC S7 TIA Service partea a 2-a” Cuprinde: recapitulare no iunilor de baza.47.313. suplimentarea si evaluarea mesajelor de diagnostic. realocarea variabilelor. punerea in func iune Hardware si Software cu corectarea greşelilor elementare. stocarea datelor in blocuri. 312.IPROLAM S. În această calitate vă oferim posibilitatea de a şcolariza personalul dumneavoastră de specialitate în cadrul următoarelor cursuri de bază pentru echipamente de automatizare SIEMENS. A1.0031 www. sector 2. MODUL DE CURSURI S7 ORIENTATE SPRE MENTENAN Ă Este un ansamblu de 3 cursuri destinat unui spectru larg de utilizatori si personal de mentenan ă şi service. prezentarea variabilelor si mesajelor HMI. instalarea si între inerea unui PLC S7. +4021.315. salvarea si arhivarea unui program.SIMATIC: A. simboluri.8739. modificarea configura iei unui panou operator. opera ii logice binare.315.ro ŞCOLARIZARE SIEMENS SIMATIC S. tel. are calitatea autorizată de integrator.

tipuri de variabile. SlMATIC Manager. func iile (FC) si blocurile de func ii(FB). func ionarea re elei PROFINET IO cu SIMATIC S7. elemente suplimentare de mentenan ă.(partea2).5041. +4021. posibilită i de diagnoza cu programul Starter pentru convertizoare Siemens. B1. structura si parametrizarea unei re ele Profibus DP. diagnoza erorilor in re eaua PROFIBUS DP. stocarea datelor in blocuri.ro periferiilor descentralizate. Oferta Scolarizare 3 . ST-S7 PRO2 “Sistemul SIMATIC S7 TIA –Programare partea a 2-a” Cuprinde: recapitulare no iunilor din PRO1. recunoaşterea si eliminarea erorilor ce opresc PLC-ul cu ajutorul blocurilor de organizare pentru erori . adresarea si conectarea modulelor de semnal. componentele pachetului software STEP7.iprolam. utilizarea Editorului de simboluri. +4021. realocarea variabilelor.(partea1). instalarea si între inerea unui PLC S7. ST-S7 PRO1 “Sistemul SIMATIC S7 TIA– Programare partea a 1” Cuprinde: prezentarea generală a familiei de echipamente SIMATIC. prezentarea unui echipament HMI (panou operator). B. +4021. opera ii logice binare. posibilită i de diagnoza cu WinCC flexible. opera ii cu numere. Durata: 5 zile a câte 7 ore B2. MODUL DE CURSURI S7 ORIENTATE SPRE PROGRAMARE Acest modul de 3 cursuri se adresează personalului cu pregătire în domeniul echipamentelor digitale. e-mail: office@iprolam.315. prezentarea unui convertizor MicroMaster. utilizarea pachetului STEP7 pentru depanare .(partea2). +4021.8739. procesarea si programarea mărimilor analogice. func ii de testare si diagnoza. instruc iuni de salt si func ii cu acumulatori. Sector 2 Tel. parametrizarea si ac ionarea unui convertizor MicroMaster prin PLC. Durata: 5 zile a câte 7 ore Cerin e prealabile: Cursul ST-S7 PRO1.315. Durata: 5 zile. 23-25. configurarea si startarea hardware. punerea in func iune Hardware si Software cu corectarea greşelilor elementare.2610. metode de concepere a programelor PLC.BUCURESTI – ROMANIA Str. administrarea unui proiect software STEP7. detalii despre blocurile de organizare . func ii si blocurile de func ii parametrizabile .ro. prezentarea variabilelor si mesajelor HMI.313. conectarea sclavilor la re eaua PROFIBUS DP. documentarea. Negustori nr. Cerin e prealabile: Cursurile ST-S7SERV1 si ST-S7SERV2. blocuri de organizare (partea1). arhitectura blocurilor si metode de editare a programului. Fax. startarea unei aplica ii HMI cu WinCC flexible. prezentare PROFINET IO. modificarea configura iei unui panou operator.descrierea execu iei programului in PLC. având cunoştin e de bază în utilizarea PC-urilor si în utilizarea automatelor programabile. punerea in func iune si depanarea re elei MPI. blocurile de date. salvarea si arhivarea unui program.315.0031 www. informa ii despre sistem si analiza datelor de diagnoza S7.(partea2).

313. ST-S7 PRO3 “Sistemul SIMATIC S7 TIA–Programare partea a 3-a” Cuprinde: recapitulare no iunilor sin PRO1 si PRO2. opera ii logice elementare.BUCURESTI – ROMANIA Str. comunica ii prin PROFINET IO cu prezentarea standardului PROFINET.Programare. FB-urile si modelul multi-instan a. 23-25. managerul OLE/DDE.5041. re ete si mesaje S7 utilizate la echipamentele HMI. ST-7 UPPRO: "UPGRADE SIMATIC S5-S7. Cuprinde descrierea seriei S7. Fax. structura si principiile func ionale ale periferiilor distribuite.ro B3. D1.8739. Cerin e prealabile: Cunoştin e Step5. utilizarea consolelor de programare. metode de comandă secven iala. Durata: 5 zile a câte 7 ore E. NCM S7 pentru PB. partea a 2-a” Cuprinde: elemente pentru realizarea unei aplica ii complete de automatizare. compara ie. prezentarea pachetului de programe STEP 7: întocmire program. +4021. blocurile de func ii. utilită i. elemente de programare avansata si utilizarea parametrilor. editarea documenta iei. ST-S5YS2: "SIMATIC S5-Prezentarea sistemului. ST-S5SYS1: "SIMATIC S5-Prezentarea generală a sistemului. etc. structura si configurarea automatelor S7. Durata: 5 zile a câte 7 ore. modul de execu ie a programului.iprolam. cu SFC-uri si cu func ii standard. punere în func iune. listă de simboluri. comunica ii prin Industrial Ethernet. func ii de contorizare. comunica ii S7 cu date globale.315. utilizarea tipurilor de date complexe in S7. adresarea indirecta si instruc iuni cu registre de adrese. Cursuri pentru utilizatorii de automate programabile S5 Aceste cursuri sunt înnoite si au la bază pachetul software STEP5 versiunea 7. temporizare. Cerin e prealabile: Cursurile ST-S7 PRO1 si PRO2.315. Durata: 5 zile a câte 7 ore D2. C. func ii complexe la S5. performantele automatelor programabile S5. PB – acces la bus. D. func ii noi la S7. Durata: 5 zile a câte 7 ore Oferta Scolarizare 4 .315. service. elementele privind blocurile de date. e-mail: office@iprolam. Cursul “Comunica ia pe re ele PROFIBUS” Cuprinde descrierea tehnică si caracteristici de bază pentru re ele de tip PROFIBUS (PB). depanarea erorilor sincrone si asincrone. etc. adresare. partea 1" Cuprinde: prezentarea seriei de automate programabile S5. Durata: 5 zile a câte 7 ore." Este un curs care prezintă noua serie de automate programabile SIMATIC S7. apelările blocurilor de program.2610. prezentarea pachetelor op ionale Simatic S7. etc. diagnoză si corec ie. +4021. PB – cadre FDL si DP.0031 www.ro. particularită i pentru DP si FMS. Se adresează celor cu experien ă în STEP5. Sector 2 Tel. modalită i de testare si diagnoză. metode de testare. configurări de conexiuni FDL. Negustori nr. +4021. aplica ii. etapele de realizare a unei aplica ii. +4021. interfa a DP integrată.

WIN CC este un pachet de programe SCADA bazat pe configura ii cu PC-uri compatibile IBM. PID. Curs de prezentare generală SIMATIC WIN CC Cursul prezintă caracteristicile principale ale sistemului SIMATIC WIN CC. GE-FANUC. interfe e operator. panouri operator de afişare text.5041. e-mail: office@iprolam. Durata: 5 zile a câte 7 ore H. +4021.313. S7-SCL. +4021. func ii integrate. panouri operator grafice.ro F. având o arhitectură deschisă ce este capabilă să înglobeze echipamente de automatizare produse de o gamă largă de producători: SIMATIC S5. G. WIN CC rulează sub Windows XP/2000 si este conceput pentru vizualizarea. Durata: 5 zile a câte 7 ore. exerci ii aplicative.ro. alarme.). SIPART. OMRON. variabile. ALAN BRADLEY.0031 www. startare. etc. comunica ii pe Industrial Ethernet.2610. J. programare cu STEP 7 Micro. cu particularită i de utilizare depinzând de echipamentul hardware: func ii specifice (ecrane. descrierea pachetelor software de configurare si programare WinCC Flexible (sau op ional PROTOOL).315. S7. ac ionari reglabile de curent continuu sau de curent alternativ. Sector 2 Tel. re ele. elaborare configura ie. domenii de utilizare si paşii de realizare a unei aplica ii concrete. Cursuri speciale pentru structuri complexe SIMATIC.8739. tipuri de taste. componente hardware si caracteristici.iprolam. etc. sisteme de comunica ii. S7-GRAPH. transfer. SIMATIC 505. supravegherea si comanda proceselor industriale. MODICON. etc Func ie de solicitările beneficiarilor se pot asigura si cursuri specifice aplica iilor concrete ale beneficiarului. TEMECANIQUE. Negustori nr. touch-panels. testare si depanare. utilizare. +4021. cu asigurarea documenta iei de curs (1 exemplar/cursant) si a echipamentelor de instruire Oferta Scolarizare 5 . etc.315. Curs de prezentare generală SIMATIC HMI Operare si monitorizare cu WIN CC FLEXIBLE. interfe e. PROFINET. ST-7 MICRO: "Automate programabile S7-200" Cuprinde prezentarea automatelor programabile compacte S7-200.BUCURESTI – ROMANIA Str. MITSUBISHI. 23-25. posibilită i de extindere. I. dezvoltarea de aplica ii pentru echipamente HMI conectate cu automatele programabile. Precizări suplimentare: Cursurile de la punctele A ÷ H se desfăşoară după programa firmei SIEMENS. Durata: 5 zile a câte 7 ore. Cuprinde: descrierea tipurilor de echipamente HMI: afişoare de texte. +4021. componentă. mesaje.315. Cursuri speciale pentru pachete op ionale SIMENS: Cursuri pentru pachete op ionale ca : S7-CFC. Fax.

Înscrierea În cazul în care propunerea noastră vă interesează. Eugen Laslău Oferta Scolarizare 6 .26 10 interior 215 (216) sau 130. Negustori nr.iprolam.RO97BRDE410SV21953824100 deschis la BRD-GSG sucursala Academiei.INTEGRATOR SI DEALER SIMATIC . +4021.ro Manager Departament E Ing. Desfăşurarea cursurilor îmbină prezentarea teoretică modern structurată cu numeroase exemplificări si aplica ii practice dezvoltate de cursan i pe echipamentele specifice cursului în cauză. Pentru cursurile de la punctul J se va purta ini ial o discu ie cu specialiştii noştri pentru stabilirea tematicii.electrice@iprolam. Modalită i de plată Plata taxelor de şcolarizare se face cu cel pu in o săptămână înainte de începerea cursului respectiv.313.2610. e-mail: office@iprolam.ro sau simatic@iprolam. +4021.CENTRU DE CONSULTANTĂ .8739. Informa ii suplimentare: Pentru orice rela ii suplimentare privind activită ile SIMATIC pe care le oferă IPROLAM si anume: .0031 www. E-mail. Plata se face în lei.5041. Sector 2 Tel.315. Pute i indica si o perioadă dorită pe care să încercăm să o luăm în calcul la efectuarea programării seriilor.UNITATE AUTORIZATĂ DE SERVICE .ro. +4021.315. O grupă este formată în general din 8 pana la 12 persoane. Stabilirea fermă a datelor seriilor vă va fi comunicată după primirea acestor informa ii si va fi transmisă oficial. 23-25.BUCURESTI – ROMANIA Str. La terminarea cursurilor se eliberează certificate de absolvire recunoscute de firma SIEMENS. Alexandru Rădulescu Centul Simatic Ing.313. la cursul de schimb BNR în contul IPROLAM nr.SCOLARIZARE SI TRAINING vă rugăm să ne contacta i la tel. Fax.315.automatizari. vă rugăm să ne comunica i în scris numărul de persoane pentru care solicita i înscrierea si cursul (A … H) la care dori i să le înscrie i. câte 2-3 cursan i la un stand de lucru.ro necesare. +4021.