ÚVOD INFORMAČNÁ SPRÁVA O STAVE KAŠTIEĽA V RUSOVCIACH Našu iniciatívu vyvolali články v dennej tlači, ktoré medializovali súčasný

stav rozostavaného kaštieľa v Rusovciach. Aktuálnosť potreby reprezentačných priestorov sa vždy vynorí pri hľadaní vhodných lokalít pre prijímanie tento návštev objekt je na najvyššej úrovni. rekonštruovaný pre Ako projektanti najvyššiu sa zaoberáme rekonštrukciou kaštieľa v Rusovciach už od roku 1996. Práve štátnu reprezentáciu. Práce na rekonštrukcii sa v posledných rokoch utlmili, hotové reštaurované časti začínajú chátrať. Pri koncentrovanej investícii by bolo možné objekt pomerne rýchlo dokončiť a tým poskytnúť prezidentovi, vláde i parlamentu Slovenskej republiky reprezentačné priestory na najvyššej európskej úrovni s možnosťou ubytovania, rokovania i recepcií. Dejiny kaštieľa v Rusovciach sa datujú od 13. storočia. Patril viacerým šľachtickým rodom. Jeho súčasná podoba pochádza z 19. storočia v neogotickom slohu. V povojnových dejinách patril budove vybudoval nové sídlo a uvoľnil objekt. Slovenskému ľudovému umeleckému kolektívu, ktorý si v roku 1991 vo vedľajšej Ďalším užívateľom kaštieľa bola SNG. Časom sa ukázalo, že rozsah objektu nedokáže galéria využiť a ani financovať. Od roku 1995 je v Správe zariadení vlády SR. Bola vypísaná verejná architektonická súťaž, ktorú vyhral AA Atelier Architektúry. Tento spracoval nový projekt rekonštrukcie, podľa ktorého sa v stavbe pokračuje od roku 1996. Projekt rekonštrukcie rešpektoval všetky požiadavky pamiatkovej
1

ochrany a snažil sa obnoviť čo najvernejšie pôvodnú atmosféru. Charakteristickú historickú podobu dostal kaštieľ po prestavbách v neogotickom neoanglickom slohu. Nové využitie pre reprezentačné účely je veľmi blízke jeho pôvodnej funkcii. O jeho úrovni svedčí aj to, že tu do roku 1945 žila posledná rakúska princezná Štefánia s grófom Lónyayom, ktorá si zo sebou priniesla aj dvornú kultúru i zariadenie cisárskeho dvora. Popri zachovaní pôvodnej atmosféry sme sa snažili

dostať do objektu súčasnú techniku a najnovšie technológie, čím by sa vytvoril predpoklad pre využívanie objektu na najvyššej úrovni aj pre súčasné vrcholné návštevy. Objekt kaštieľa bude podľa súčasného projektu plniť dve základné funkcie : spoločensko reprezentačnú s možnosťou poriadania recepcií,

konferencií, slávnostných obedov, večerí, prijímania hostí ubytovaciu ubytovanie členov sprievodu a protokolu. Základné prevádzkové vzťahy boli pri spracovávaní projektu konzultované s pracovníkmi protokolu i odborníkmi zo zariadení Úradu vlády pre organizovanie reprezentačných akcií. SÚČASNÝ STAV Kaštieľ sa rekonštruuje podľa projektov pre Úrad vlády od roku 1996. Postupne bolo preinvestované vyše 100 mil. Sk. / presnú sumu má Správa zariadení Úradu vlády SR./ čo v súčasnom prepočte znamená minimálne 200 mil. Sk Už je realizovaná veľká časť HSV, je tam funkčná kotolňa v podkroví, rozvody VZT, vymurované priestory nové sú už priestory. Niektoré salóniky je
2

pre ubytovanie delegácií na

najvyššej úrovni, pre ubytovanie našich najvyšších predstaviteľov i pre

a reprezentačné

zreštaurované.

Podobne

zreštaurované vstupné schodisko, okná, strechy. Dá sa generálne konštatovať, že v objekte sú väčšinou hotové búracie práce, hrubé podlahy, stavebné úpravy. Kaštieľ po dokončení by mal poskytnúť ubytovanie pre 25 - 40 osôb. Z toho sú dva reprezentačné apartmány, na najvyššej úrovni, ďalej apartmány a izby pre najbližší sprievod. Je tu množstvo salónikov v rôznych štýloch, veľká jedáleň pre 30 osôb, s možnosťou usporiadať recepcie pre 200 – 250 účastníkov. V objekte je navrhnutá kuchyňa, cez výťahy prepojená so všetkými podlažiami. Vertikálny pohyb hostí zabezpečia zabudované výťahy v bočných vežiach. V objekte je

postupne realizované súčasné klimatické zariadenie s vykurovaním a rozvodmi štrukturálnej kabeláže. Jeho reprezentačné priestory s prijímacou sálou, sálou terennou

a schodiskom vytvárajú dôstojnú kulisu pre prijímanie i ubytovanie najvyšších štátnych návštev. Areál kaštieľa poskytuje ďalej anglický park, ktorý by mohol byť čiastočne využívaný aj návštevami pre rehabilitáciu i garden párty. V suteréne sú rozsiahle priestory pre rehabilitačné zariadenia. Súčasťou areálu je objekt čeľadníka, ktorý mal byť rekonštruovaný ako servisný hotel pre cca 80 hostí.. Jeho stavebno – technický stav si vyžaduje kompletnú rekonštrukciu. Realizácia tohto objektu by mala byť druhou etapou výstavby. Súčasný stav potrebuje na dokončenie vlastného kaštieľa sumu cca 26 mil. Eu, bez čaľadníka a rekonštrukcie celého parku. Medzitým sa zrealizoval plyn, kanalizácia a vodovod vo verejnej mestskej komunikácii, čo zjednoduší napojenie na energie. Táto úspornejšia verzia by mohla byť zrealizovaná v časovom horizonte 36 mesiacov, tak, aby mohla slúžiť svojmu základnému účelu. Ďalšie etapy by mohli nasledovať v priebehu dvoch rokov. Reštaurátorské práce sú časove náročné. HSV je z veľkej časti zrealizovaná.

VÝHODY VYUŽITIA KAŠTIEĽA PRE ŠTÁTNU REPREZENTÁCIU Poloha objekt je dobre dopravne dostupný z Bratislavy, jej letiska, z letiska vo Schwechate, cez diaľnicu z Maďarska, Rakúska i Čiech a Slovenska štátna komunikácia je napojená na medzinárodnú cestnú sieť. V areáli je dosť plochy pre strážené parkoviská i garážovanie. Možnosť heliportu.

3

Doprava

Kvalita prostredia kaštieľ predstavuje reprezentačný objekt, ktorý slúžil do konca 2. svetovej vojny poslednej rakúskej princezne Štefánii. Jeho priestory sú dimenzované na organizovanie akcií na najvyššej úrovni. Jeho interiéry tvoria jedinečné prostredie s originálnymi obkladmi, štukami i obrazovou výzdobou.

Vstupné nádvorie poskytuje vhodné priestory pre slávnostné prijatia návštev. Dispozičné riešenie Objekt má pôdorysný tvar „U“. Stredný trakt je spoločensko-reprezentačný. Bočné sú obytné. Tieto tri trakty vytvárajú reprezentačné nádvorie. Na druhej strane sa kaštieľ otvára do parku. Park Súčasťou areálu je veľký anglický park, ktorý môže byť čiastočne využívaný aj štátnou reprezentáciou. Tvorí dôstojnú kulisu vlastnému objektu. Ochranu je možné riešiť zónovane. V prípade najvyššej návštevy je možné uzatvoriť celý areál. Počas roka by mala byť časť parku prístupná aj verejnosti. Možnosť relaxu, prechádzky, joging, bicykel. Amfiteáter pre príhovor k ľuďom. Bezpečnosť kaštieľ stojí uprostred parku, jeho okolie je prehľadné a dobre chrániteľné Kľud v zeleni areál poskytuje prostredie pre nerušené rokovania i bývanie

Štandard vzhľadom na stupeň rozostavanosti je možné do objektu inštalovať vybavenia najsúčasnejšie informačné, kongresové i zabezpečovacie technológie. Vzhľadom na akútny nedostatok reprezentačných priestorov v Bratislave je kaštieľ v Rusovciach najvhodnejšou variantou, ktorá po dokončení stavby a interiérov môže slúžiť rokovaniam, prijatiu i ubytovaniu pre všetky orgány štátnej reprezentácie – pre prezidenta, vládu, parlament i významné medzinárodné konferencie. Je prirodzene optimálna kombinácia akcií s bratislavským hradom, ktorý je dopravne dostupný cca 15 km.. Bratislavský hrad a Kaštieľ v Rusovciach by mali spoločne splniť základné požiadavky na najvyššiu štátnu reprezentáciu. AA Atelier 2008 Architektúry Prof. J. Bahna, Ing. arch. F. Starý

4

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful