JKP 101 – Tugasan 1: KUMPULAN NEGARA

PUSAT PENDIDIKAN JARAK JAUH UNIVERSITI SAINS MALAYSIA SIDANG AKADEMIK 2010 - 2011 JKP 101: PENGANTAR SAINS POLITIK TUGASAN 2 Anda dikehendaki menyiapkan SATU tugasan berbentuk esei dengan menggunakan 4000 perkataan atas tajuk yang diagihkan khas untuk anda. Peraturan Untuk Menulis Esei 1. Markah bagi tugasan ini adalah 10 peratus. 2. Untuk memudahkan anda dalam urusan penyelidikan dan penulisan esei sila pastikan anda menggunakan petua yang tercatat di bawah ini: a. Sediakan definisi b. Beri tumpuan kepada isu pokok tajuk c. Sediakan bukti-bukti yang kukuh dengan cara menggunakan nota kaki dan bibliografi d. Sediakan contoh-contoh, kes-kes, rajah-rajah yang sesuai, dan sebagainya. 3. Tulis dengan cara yang mudah difahami. 4. Anda juga dinasihati untuk menggunakan beberapa petua yang disediakan dalam rencana Teknik Menulis Kertas Kerja/Esei yang di dapat diperolehi dari e-portal kursus. 5. Anda dilarang menggunakan comb-binding untuk tugasan anda. Markah ‘0’ akan diberikan jika tidak mematuhi peraturan ini 6. Tarikh akhir penyerahan esei ini adalah: 31 Disember 2010. Namun demikian, anda boleh kemukakan tugasan anda lebih awal.

Page 1 of 10

Dapatkah bentuk negara yang diinginkan oleh Karl Marx tercapai. Huraikan konsep dan bentuk negara seperti yang dibayangkan Karl Marx. 6. Huraikan apa yang disyorkan oleh pemikir-pemikir kontrak sosial mengenai penubuhan negara.JKP 101 – Tugasan 1: KUMPULAN NEGARA PUSAT PENDIDIKAN JARAK JAUH UNIVERSITI SAINS MALAYSIA SIDANG AKADEMIK 2010 .2011 JKP 101: PENGANTAR SAINS POLITIK TAJUK TUGASAN 2 NEGARA 1. Hak asasi. Huraikan beberapa teori yang kuat menyokong penguasaan mutlak negara. 3. Huraikan peranan ideologi dalam sesuatu negara. 4. Apakah pemahaman anda tentang konsep-konsep ini? Bagaimanakah rekod sebenar prestasi negara-negara moden masakini dalam soal-soal ini. kepentingan dan kedaulatan rakyat dan pengesahan daripada rakyat adalah antara konsep-konsep baru yang timbul bersama negara moden. Page 2 of 10 . 5. 2. Huraikan apa yang disyorkan oleh Karl Marx mengenai negara yang adil dan saksama.

11. 8. “Perubahan sosial. Bincangkan mengapa angkatan tentera di beberapa buah negara sentiasa campur tangan dalam hal pemerintahan negara berkenaan. Huraikan proses pemilihan ketua eksekutif di negara yang mengamalkan pemerintahan demokrasi berparlimen.” Bincangkan pernyataan ini. Bincangkan kelebihan dan kelemahan teori berkenaan. Bincangkan ciri-ciri teori ketuhanan mengenai penubuhan negara. 17. Bincangkan ciri-ciri teori patriarkal/matriarkal mengenai penubuhan negara. 9. Teori yang manakah dianggap munasabah. Mengapa teori ini dikritik dan ada pula pihak yang menyokongnya? Bandingkan teori kontrak sosial dengan teori paksaan mengenai penubuhan negara. 12. 14. 10. Bincangkan mengapa teori ini kini dikritik dan diketepikan oleh ramai pengkaji politik. ekonomi dan politik yang dialami semuanya menyumbang ke arah pembangunan negara moden. Bincangkan mengapa teori ini kini disingkir.” Bincangkan pernyataan ini. Bandingan teori kedaulatan tradisional dengan teori kedualatan pluralisme. 16. Bagaimana sifat institusi-institusi politik dapat digunakan untuk menerangkan proses politik sesuatu negara.JKP 101 – Tugasan 1: KUMPULAN NEGARA 7. Mengapa? Mengapa kuasa dianggap penting dalam segala kegiatan negara? “Dua masalah pokok yang dihadapi oleh negara-negara baru muncul iaitu mengekalkan pemerintahan yang mantap dan menubuhkan sebuah negara yang bersatu padu. Page 3 of 10 . Hubung kaitkan kedua-dua teori tersebut dengan kuasa negara dan demokrasi moden. 13. 15. Bincangkan ciri-ciri teori kontrak sosial atau perjanjian masyarakat mengenai penubuhan negara.

21. Huraikan faktor-faktor yang boleh semangat kesetiaan kepada negara. 25. Huraikan mengapa di beberapa negara tertentu angkatan tentera berperanan politik manakala di negara-negara lain angkatan tentera tidak sama sekali melibatkan diri dalam kegiatan politik. Huraikan perkara-perkara yang sesuatu negara bersatu padu. dalam menjamin 19. Huraikan peristiwa-peristiwa ketegangan etnik di manamana negara yang anda kenali. 22. Huraikan mengapa kerap berlaku tunjuk perasaan di sesebuah negara tertentu. Mengapa negara wujud? negara? Bolehkah manusia hidup tanpa 24. Apakah kesan tindakan tersebut kepada corak pemerintahan dan sosial negara berkenaan? Nyatakan bagaimana tunjuk perasan dapat di bendung atau dielakan.JKP 101 – Tugasan 1: KUMPULAN NEGARA 18. mempengaruhi rakyat 26. Bincangkan mengapa krisis ketegangan politik yang berpunca perjuangan kepentingan etnik wujud di dalam sebuah negara dan bagaimana ia dapat diselesaikan. 23. Bincangkan mengapa dan bagaimana di katakan negara dan pemerintahan boleh diperalatkan oleh golongan tertentu. Page 4 of 10 . Bincangkan ciri-ciri yang membezakan negara daripada pemerintahan. 27. 20. Bincangkan kesan nya terhadap corak pemerintahan dan kestabilan politik negara berkenaan. Bincangkan peranan nasionalisme kekuatan sesebuah negara.

Hampir semua negara dunia ketiga telah mengetepikan sistem demokrasi liberal selepas mencubanya buat beberapa ketika.JKP 101 – Tugasan 1: KUMPULAN NEGARA 28. Bincangkan bagaimana seorang pemerintah dapat dipertanggungjawabkan di sesebuah negara yang mengamalkan corak pemerintahan demokrasi berparlimen. 37. Page 5 of 10 . 34. Apakah yang dimaksudkan dengan ‘budaya demokrasi’? Bagaimanakah kebudayaan demokrasi dapat diasuh dan diamalkan di sebuah negara? Huraikan perkara-perkara yang boleh mengakibatkan rusuhan kaum di sebuah negara. 32. Bincangkan dengan memberi contoh-contoh yang munasabah mengenai peranan ideologi dalam sebuah negara yang anda kenali. Huraikan mengapa dan bagaimana kezaliman berlaku di sesuatu negara. 36. Bincangkan pernyataan ini dengan memberi contoh-contoh yang munasabah. 29. 31. Bagaimana ia dapat diatasi. Cadangkan cara-cara yang dapat diamalkan untuk mengelakkan rusuhan tersebut. Bincangkan pengaruh parti politik dalam menentukan kestabilan politik negara. Mengapa? 35. 30. Kesahan sesebuah pemerintahan adalah tergantung kepada ideologi yang diamalkan di sesebuah negara berkenaan. Huraikan konsep kedaulatan dan faktor yang menentukan kesejahteraan sesebuah negara. Bincangkan mengapa dan bagaimana parti-parti politik perlu diawasi. 33. Huraikan bagaimana seorang pemerintah yang bersifat kuasa mutlak dapat dipertanggungjawabkan.

JKP 101 – Tugasan 1: KUMPULAN NEGARA 38. 42. Bincangkan pernyataan berikut: “sosialisme menganjurkan masyarakat yang berlandaskan hak milik bersama. Bangsa dan Pemerintahan. dalam bentuk milik negara” Bincangkan mengapa di beberapa buah negara yang mengamalkan corak pemerintahan demokrasi liberal tidak stabil. Mengapa Raja Thai disanjung tinggi oleh Rakyat Thai? Bincangkan apa yang dimaksudkan dengan pengawasan dan perseimbangan. Bincangkan perbezaan dan pertalian di antara konsepkonsep: Negara. Bincangkan corak campur tangan negara asing dalam hal sosial-politik dan ekonomi negara yang lain. 45. 43. 48. Cuba pastikan perbezaan dan juga pertalian di antara konsepkonsep ini. Bincangkan mengapa kebanyakan pemerintahan di negara sedang membangun lebih cenderung memilih corak pemerintahan yang bercorak autokrasi Huraikan bagaimana kehendak-kehendak rakyat jelata dapat dikemukakan kepada pemerintahan untuk penyelesaian. Negeri. Bincangkan kaedah-kaedah dan langkah-langkah yang dapat dianjurkan untuk mencapai perpaduan bangsa dan negara. Bincangkan bagaimana pengawasan dan perseimbangan dilakukan di mana-mana dua negara terpilih. Bincangkan peranan Raja Thai sebagai Ketua Negara. Mengapakah proses politik di negara Filipina dan Indonesia kurang stabil? Mengapa sesuatu negara memilih untuk berperang dengan negara yang lain? 39. Page 6 of 10 . 46. 44. 40. 41. 47.

Page 7 of 10 . ICJ memutuskan bahawa Singapura mempunyai hak kedaulatan terhadap Batu Putih dan Malaysia pula bagi Batuan Tengah. manakala Tubir Selatan menjadi milik negara di perairan mana terumbu itu terletak. Dalam hubungan ini tegas baginda. Raja Dr.” Utusan Malaysia 22 Julai 2008 Bincangkan pernyataan ini. Mereka pasti akan mempertahankan Negara Yahudi tidak kira siapa yang mencabarnya.JKP 101 – Tugasan 1: KUMPULAN NEGARA 49.” Huraikan pernyataan ini. 52. Raja Muda Perak. sistem raja berperlembagaan perlu ditafsirkan sebagai perkongsian kuasa antara raja dan rakyat. Bincangkan faktor-faktor yang mengakibatkan kemunculan negara Israel pada tahun 1948. Nazrin Shah bertitah: ''Raja menjadi sumber rujukan ketika berlakunya krisis di kalangan rakyat. Utusan Malaysia 22 Julai 2008 Bincangkan pernyataan ini. 53. raja-raja hendaklah menjauhkan diri daripada dijadikan instrumen oleh mana-mana pihak dalam persaingan mendapatkan kuasa politik.” Bincangkan pernyataan ini dan implikasi peristiwa tersebut ke atas kedaulatan Negara Malaysia. 51. eksekutif dan kehakiman sekali gus memperkukuhkan institusi demokrasi dalam Negara. Raja memastikan bahawa berlakunya secara adil mekanisme semak dan imbang antara cabangcabang perundangan. Nazrin Shah bertitah. “Pada Mei lalu. Mengapakah negara Israel sentiasa ditentang oleh pemimpin negara Arab sekitar Timur Tengah. Raja Dr. “Penubuhan Negara Israel adalah hasrat kaum Yahudi. Raja Muda Perak. 50.

Raja Dr. 58. Nepal dibantahi oleh rakyat mulai 2006 . Nazrin Shah bertitah. “Selaras dengan semangat Raja Berperlembagaan yang biasa diamalkan. 56.” Utusan Malaysia 22 Julai 2008 55. Bincangkan mengapa Raja Gyanendra. Bincangkan dengan memberi contoh yang munasabah mengapa pergerakan pemisah berlaku di negara-negara tertentu. Huraikan kerjasama (atau tidak) di antara pelbagai kumpulan di negara Iraq pada masa kini. 57. 61. Bincangkan pergolakan kumpulan berkenaan terhadap corak pemerintahan di Iraq pada masa kini. 60. Raja hendaklah berada di atas segala urusan politik dan urusan pentadbiran harian yang melibatkan banyak kerenah dan pelbagai kontroversi. Bincangkan pernyataan ini. Bincangkan mengapa dikatakan orang perseorangan tidak berkuasa dan kurang peranan mereka mendatangkan perubahan dalam proses politik masa ini. Page 8 of 10 . 59. 62. Bincangkan faktor-faktor yang mengakibatkan pemerintah berkuku besi mudah memerintah sesebuah negara. Bincangkan mengapa sesuatu negara memilih cara peperangan untuk menyelesaikan masalah dengan negara yang lain.JKP 101 – Tugasan 1: KUMPULAN NEGARA 54. peranan Raja adalah memerintah dan bukan mentadbir. Adakah munasabah untuk dikatakan bahawa orang perseorangan tidak lagi berperanan dalam proses politik masa kini? “Memang menjadi asas kepada demokrasi bahawa golongan minoriti harus diberi kedudukan yang munasabah dalam hal pemerintahan Negara. Raja Muda Perak.” Bincangkan pernyataan ini dengan kemukakan hujah yang berpatutan.

Tindakan memperkenalkan perlembagaan baru bagi Negara Iraq lebih merupakan satu usaha mencari pendamaian di negara berkenaan. 68. Page 9 of 10 . Bincangkan pernyataan ini. 69. Apakah cabaran yang dihadapi oleh pihak pemerintah negara Iraq? Apakah tindakan-tindakan yang perlu diambil untuk mendatangkan keadaan aman kepada negara berkenaan? Tindakan memperkenalkan perlembagaan baru bagi Negara Iraq lebih merupakan satu usaha mencari pendamaian di negara berkenaan. Bincangkan pernyataan ini. Apakah prinsip-prinsip atau pertimbangan-pertimbangan yang digunakan dalam pembahagian kawasan pilihan raya di Negara-negara demokrat.JKP 101 – Tugasan 1: KUMPULAN NEGARA 63. Bincangkan proses politik dan kesannya terhadap Negara Bangaladesh seterusnya. 66. Bincangkan mengapa di beberapa Negara tertentu angkatan tentera sentiasa diharapkan akan campur tangan untuk menyelesaikan krisis politik yang dihadapi. 65. 70. 64. Bincangkan siapa akan mengawal agar badan eksekutif sesuatu Negara tidak menyalahgunakan kuasanya. Senario Politik Di Bangaladesh – 2007 “The military-backed caretaker government [of Bangladesh] has slapped a ban on all political activities. and the security forces have been busy picking up political leaders in the middle of the night and throwing them into jail.. 71. Bincangkan fungsi parti politik? Adakah fungsi-fungsi yang dinyatakan sama di Negara Barat (liberal demokrasi) berbanding di Negara sedang membangun.” (sumber: BBC) Bincangkan kelebihan dan kelemahan yang mungkin wujud akibat tindakan-tindakan ini. Bagaimana kenapa keadaan darurat (state of emergency) dikuatkuasakan pada Januari 2007 di Bangladesh. 67.

75. 73. bekas ketua tentera Thailand telah tegaskan “puak pemisah di Selatan Thai ingin negara yang tersendiri untuk mereka – ini tidak mungkin – kita tidak akan membenarkan perkara ini belaku. Bincangkan faktor-faktor yang mengakibatkan kemunculan puak pemisah di tiga negara yang anda kenali. KRN/PPPJJ/07. 74.05.JKP 101 – Tugasan 1: KUMPULAN NEGARA 72.08.07) Bincangkan pernyataan tersebut dengan berkaitan dengan kejadian-kejadian puak pelampau di negara berkenaan.2010 Page 10 of 10 . Bincangkan mengapa di katakan tindakan dan dasar (bekas) Perdana Menteri Takshin Shinawatra telah mengakibatkan penentangan yang kuat daripada puak pelampau di Thai Selatan. Apakah kah faktor yang menjayakan atau kurang menjayakan pergerakan yang dimajukan. Jeneral Sondhi Boonyaratkalin. Bincangkan mengapa Aung San Suu Kyi ditahan selama 12 tahun oleh pemerintah Negara Myanmar.” (NST 18.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful