You are on page 1of 1

ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΟ ΔΙΑΤΙΤΡΑΙΝΟΝ ΤΡΑΥΜΑ ΚΑΡΔΙΑΣ

παρουσίαση περιστατικού
Βιδάλη Μαρία, Παντελής Αθανάσιος, Αντωνάκας Παναγιώτης, Παπαϊωάννου Γεώργιος, Ιορδάνου Χρήστος,
Νίνος Ανέστης, Πούγγουρας Ιωάννης, Δουρίδας Γεράσιμος, Φαραζί-Χογγούκι Χρήστος,
Μαλετσικόπουλος Σταύρος, Πιερρακάκης Στέφανος
Γενική Χειρουργική Κλινική, Γ. Ν. Ελευσίνας "Θριάσιο"

Εισαγωγή το θορυβώδες περιβάλλον του ΤΕΠ, καθιστούν δυσχερή την ασθενής παρουσίασε ασυστολία. Ακολούθησαν χειρισμοί ανάνηψης
αντικειμενική τους αξιολόγηση. με συνοδό clamping της βλάβης χωρίς αποτέλεσμα.
Η επίπτωση των διατιτραινουσών κακώσεων της καρδιάς ποικίλλει
ανάλογα με το κέντρο τραύματος αναφοράς από 0,5% έως 6%.
Πρόκειται για κάκωση ιδιαίτερα απειλητική για τη ζωή και η επιβίωση Στόχοι
του ασθενούς εξαρτάται από την ταχύτητα διακομιδής στο κέντρο Ακολούθως παρουσιάζεται ένα περιστατικό που διακομίστηκε στο
τραύματος, την αναγνώριση και την έκταση της βλάβης, καθώς και ΤΕΠ της Γενικής Χειρουργικής του Γ. Ν. Ελευσίνας "Θριάσιο"
την έγκαιρη λήψη απόφασης για ορθή χειρουργική παρέμβαση. με εκτεταμένο διατιτραίνον τραύμα καρδιάς, στο οποίο η λήψη
απόφασης για χειρουργική παρέμβαση ήταν άμεση και η βλάβη ήταν
εκτεταμένη αλλά συγκαλυμμένη.

Υλικά και Μέθοδοι


Άνδρας 56 ετών προσεκομίσθη στο ΤΕΠ, 45 περίπου λεπτά
μετά από διπλή κάκωση με νύσσον-τέμνον όργανο (μαχαίρι),
στο επιγάστριο μήκους 5cm και παραστερνικά στο ύψος του
6ου μεσοπλεύριου διαστήματος (ΑΡ). Ήταν συγχυτικοδιεγερτικός
(GCS = 12/15) και σε κατάσταση αιμοδυναμικού shock (145σφ/
min, απροσδιόριστη πίεση). Από αμφότερες τις κακώσεις υπήρχε
εκσεσημασμένη απώλεια αίματος. Υπό χειρισμούς ανάνηψης
Συμπεράσματα
μεταφέρθηκε άμεσα στο χειρουργείο όπου διασωληνώθηκε, Καθοριστική για την πορεία του περιστατικού πιθανολογείται η
ενώ παράλληλα τοποθετήθηκε σωλήνας παροχέτευσης (ΑΡ) προηγηθείσα καρδιοχειρουργική επέμβαση με μέση στερνοτομή,
ημιθωρακίου (αρνητικός για αέρα και αίμα). Ακολούθησε ερευνητική και εξαιτίας αυτής η ανάπτυξη ινώδους ιστού περικαρδιακά. Αυτό
λαπαροτομία χωρίς ευρήματα κάκωσης απειλητικής για τη ζωή είχε ως αποτέλεσμα αφενός τη μη εκδήλωση αιμοπερικαρδίου, που
και άμεσα επείγουσα (ΑΡ) θωρακοτομή. Κατά τη προσπέλαση αποτελεί θετικό προγνωστικό παράγοντα για όσους φτάνουν ζώντες
του μεσοθωρακίου, σε χρόνο λιγότερο από 10 λεπτά από τη στο νοσοκομείο, αφετέρου την καθήλωση - μερικό επιπωματισμό
Τα κλινικά σημεία αναγνώρισης του καρδιακού επιπωματισμού
διασωλήνωση, αναδείχθηκε τραύμα στο τοίχωμα της (ΔΕ) κοιλίας, της ρήξης στο θωρακικό τοίχωμα. Έτσι πιθανά εξηγείται η επιβίωση
που συνοδεύει σχεδόν κάθε διατιτραίνον τραύμα καρδιάς (τριάδα
μήκους περίπου 4cm, μέσω του οποίου καθίστατο εμφανής η του θύματος για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα (>1 ώρα), παρά την
του Beck: μη ευκρινείς καρδιακοί τόνοι - σφαγιτιδική διάταση -
εσωτερική ανατομία της καρδιακής κοιλότητας. Στη φάση αυτή ο τόσο εκτεταμένη (PCTI 15), μη συμβατή με τη ζωή, κάκωση.
παράδοξος σφυγμός) διαπιστώνονται μόνο στο 15% των ασθενών,
καθώς αφενός η υπογκαιμία που συνήθως συνυπάρχει, αφετέρου