You are on page 1of 19

Elektronicznie

podpisany przez
Grzegorz Paczowski
Data: 2010.05.27
Dziennik Ustaw Nr 90 — 7534 — 20:26:23 +02'00' Poz. 585

585

l
UMOWA

v.p
pomiędzy Rządami Królestwa Danii, Republiki Estońskiej, Republiki Finlandii, Republiki Federalnej Niemiec,
Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Rzeczypospolitej Polskiej, Federacji Rosyjskiej
i Królestwa Szwecji dotycząca przywilejów i immunitetów Komisji Ochrony Środowiska Morskiego Bałtyku,

sporządzona w Helsinkach dnia 2 lutego 1998 r.

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

podaje do powszechnej wiadomości:

W dniu 2 lutego 1998 r. została sporządzona w Helsinkach Umowa pomiędzy Rządami Królestwa Danii, Re-
publiki Estońskiej, Republiki Finlandii, Republiki Federalnej Niemiec, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej,

.go
Rzeczypospolitej Polskiej, Federacji Rosyjskiej i Królestwa Szwecji dotycząca przywilejów i immunitetów Komi-
sji Ochrony Środowiska Morskiego Bałtyku.
Przekład
rcl
w.
ww
Dziennik Ustaw Nr 90 — 7535 — Poz. 585

l
v.p
.go
rcl
w.
ww
Dziennik Ustaw Nr 90 — 7536 — Poz. 585

l
v.p
.go
rcl
w.
ww
Dziennik Ustaw Nr 90 — 7537 — Poz. 585

l
v.p
.go
rcl
w.
ww
Dziennik Ustaw Nr 90 — 7538 — Poz. 585

l
v.p
.go
rcl
w.
ww
Dziennik Ustaw Nr 90 — 7539 — Poz. 585

l
v.p
.go
rcl
w.
ww
Dziennik Ustaw Nr 90 — 7540 — Poz. 585

l
v.p
.go
rcl
w.
ww
Dziennik Ustaw Nr 90 — 7541 — Poz. 585

l
v.p
.go
rcl
w.
ww
Dziennik Ustaw Nr 90 — 7542 — Poz. 585

l
v.p
.go
rcl
w.
ww
Dziennik Ustaw Nr 90 — 7543 — Poz. 585

l
v.p
.go
rcl
w.
ww
Dziennik Ustaw Nr 90 — 7544 — Poz. 585

l
v.p
.go
rcl
w.
ww
Dziennik Ustaw Nr 90 — 7545 — Poz. 585

l
v.p
.go
rcl
w.
ww
Dziennik Ustaw Nr 90 — 7546 — Poz. 585

l
v.p
.go
rcl
w.
ww
Dziennik Ustaw Nr 90 — 7547 — Poz. 585

l
v.p
.go
rcl
w.
ww
Dziennik Ustaw Nr 90 — 7548 — Poz. 585

l
v.p
.go
rcl
w.
ww
Dziennik Ustaw Nr 90 — 7549 — Poz. 585

l
v.p
.go
rcl
w.
ww
Dziennik Ustaw Nr 90 — 7550 — Poz. 585

l
v.p
.go
rcl
w.
ww
Dziennik Ustaw Nr 90 — 7551 — Poz. 585

l
v.p
.go
rcl
w.
ww
Dziennik Ustaw Nr 90 — 7552 — Poz. 585

l
v.p
.go
rcl
w.

Po zaznajomieniu się z powyższą umową, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oświadczam, że:


ww

— została ona uznana za słuszną zarówno w całości, jak i każde z postanowień w niej zawartych,

— Rzeczpospolita Polska postanawia przystąpić do tej umowy,

— będzie niezmiennie zachowywana.

Na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej Polskiej.

Dano w Warszawie dnia 5 marca 2010 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyński


L.S.
Prezes Rady Ministrów: D. Tusk