skklk.pkgklk.

com

3K
Contributed by skklk Tuesday, 30 June 2009 Last Updated Wednesday, 12 August 2009

KEBERSIHAN, KESIHATAN & KESELAMATAN ( 3K ) JAWATANKUASA 3K PENGERUSI : EN. RAMLI B. YAHYA

NAIB PENGERUSI : PN. WAN JAMILAH BT. WAN MUSA SETIAUSAHA AJK : PN. MARYATI BT. BUHAR : PN. HJH. JAMALIAH BT. MOHD. AMIN EN. ZAHIDI BT. ZAINAL ABIDIN PN. NOOR HAYATI BT. HAMZAH PN. MURNI BT. MAT ARIP EN. ZAINAL AZHAR B. NAWAWI EN. AZLAN B. SENON PN. HAMISAH BT. AHMAD PN. ASFALELA BT. ABDULLAH PN. ROHANA BT. AHMAD EN. ISHAK BT. HASHIM EN. MOHD. KAMIL B. ABU HASSAN PENDAHULUAN: 1. Program 3K telah berjaya memberi impak yang positif terhadap pembangunan sahsiah, persekitaran fizikal sekolah, prestasi akademik dan kehadran murid. Penglibatan seluruh warga sekolah, ibu bapa, agensi luar dan komuniti setempat telah berjaya mewujudkan budaya semangat kerjasama dan kekitaan di kalangan semua pihak. 2. Bagi mencapai matlamat murid berkeperibadian dan ketrampilan unggul, pihak sekolah telah menubuhkan jawatankuasa untuk mengendalikan isu-isu berkaitan kebersihan, kesihatan dan keselamatan.

Visi: Melahirkan generasi berkeperibadian yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek menjelang 2020.

Misi: Sekolah akan merealisasikan dan membudayakan komponen kebersihan,kesihatan dan keselamatan

http://skklk.pkgklk.com

Powered by Joomla!

Generated: 27 November, 2010, 15:56

b. Mewujudkan iklim serta identiti sekolah sebagai institusi yang bersih.Pertandingan Landskap Kelab/Persatuan 3. indah dan ceria. c. Melaksanakan aktiviti amalan kebersihan.Program Bebas Denggi . Kesediaan bekerja sebagai satu pasukan untuk mencapai matlamat amalan kebersihan sekolah. 4. 15:56 . Melaksanakan aktiviti-aktiviti khas bagi Program 3K. a.pkgklk. Kebersihan diri . Cadangan pelaksanaan aktiviti: 1. 6.Mendapatkan kerjasama daripada PIBG dan agensi berkaitan untuk menyokong pelaksanaan Program 3K. Gotong-royong Perdana KPM. Menyediakan laporan pelaksanaan 3K.com Powered by Joomla! Generated: 27 November. 7 hari kes dianggap selesai ) 7.Merancang dan mengemaskini Program 3K 3. SKOP KEBERSIHAN Objektif: 1.Program bebas Kutu . 2010.Program Penjagaan Gigi dan Mulut . Kebersihan Fizikal . 5. Membina perlakuan amalan kebersihan sebagai budaya hidup yang berterusan dalam menjalani kehidupan seharian. BIDANG TUGAS JAWATANKUASA PROGRAM 3K PERINGKAT SEKOLAH 1. Penghayatan Kebersihan http://skklk. Penyelanggaraan Tandas Sekolah. Laporan Kendiri Kantin Sekolah dan Laporan Denggi. 3 hari laporan lengkap.com Matlamat: Membentuk ketrampilan dan keperibadian murid yang unggul melalui pengukuhan program 3K. 5. 2. 2. Penggredan Kendiri Kantin Sekolah.skklk. Meningkatkan kerjasama dan penglibatan semua pihak dalam program kebersihan.Program Penjagaan Kuku . Kebersihan Persekitaran . Mengadakan mesyuarat Jawatankuasa 3K Peringkat Sekolah 3 kali setahun.Pertandingan Kebersihan Kelas .Sudut Keceriaan 4. 3.pkgklk.Program KemasDiri 2. Laporan segera kes aduan mengikut tempoh 1 : 3 : 7 kepada PPD ( 1 hari laporan awal.Memastikan warga sekolah melaksanakan Program 3K 4.

Perkhidmatan Kesihatan Sekolah .Karnival Kesihatan. . 3.pergi dan balik sekolah dan kegiatan luar sekolah .Loceng Kecemasan kebakaran. Melahirkan murid berkeperibadian unggul menerusi pemupukan pengetauhan sikap dan amalan yang berkekalan dalam aspek keselamatan. . Sihat dan Selamat.Pemeriksaan tempat pembiakan aedes di sekolah. . . .Pameran Bertemakan Kebersihan SKOP KESIHATAN Objektif: 1. pemplet dan poster. 2.Rancangan Makanan Tambahan (RMT) .Perkhidmatan Kesihatan Pergigian .Program Pendidikan Sekolah Sihat. .Pertandingan 3K Program bersama Kementerian Kesihatan Malaysia (Program Bersepadu Sekolah Sihat) .Menyebarkan maklumat kesihatan melalui buku. .Ceramah Kesihatan.Pertandingan Kuiz . .Seminar Pembangunan Kesihatan murid. 1. cergas dan cerdas. Meningkatkan kerjasama dan penglibatan semua pihak dalam Program Kesihatan Sekolah.Mewujudkan gaya hidup yang sihat. Meningkatkan kerjasam dan penglibatan semua pihak dalam Program Keselamatan Sekolah. .pkgklk. 2.Menyediakan manual dan prosedur keselamatan . 2010.Kempen Penakanan Seimbang. Melahirkan murid berperibadi unggul menerusi pemupukan pengetahuan. SKOP KESELAMATAN Objektif. sikap dan amalan yang berkekalan dalam aspek kesihatan .Gotong-royong Perdana KPM. .Pameran Kesihatan. risalah. Pelaksanaan Aktiviti. .com Powered by Joomla! Generated: 27 November. http://skklk.Pemeriksaan kebersihan dan keselamatan makanan di kantin sekolah.Bantuan Makanan Skim Bantuan Tuisyen (BMSBT) . . 3. Aktiviti dan Program Semasa .skklk.Kursus Pengendalian Kantin Sekolah.Pertandingan Melukis dan Mewarna . peras ugut dan lain-lain.Mewujudkan persekitaran sekolah yang selamat.Kuiz Kesihatan Sekolah Rendah. .com .Ceramah tentang keselamatan murid dari segi gangguan seksual. 15:56 .pkgklk.

2010.skklk. 15:56 .com http://skklk.pkgklk.pkgklk.com Powered by Joomla! Generated: 27 November.