You are on page 1of 6

Druk nr 583

Warszawa, 5 czerwca 2008 r.


SEJM
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
VI kadencja

Pan
Bronisław Komorowski
Marszałek Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 159 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz art.


116 regulaminu Sejmu niżej podpisani posłowie składają wniosek:

- o wyrażenie wotum nieufności wobec


Ministra Finansów Jana Vincenta -
Rostowskiego.

Do reprezentowania wnioskodawców w pracach nad wnioskiem


upoważniamy panią poseł Aleksandrę Natalli-Świat.

(-) Andrzej Adamczyk; (-) Waldemar Andzel; (-) Iwona Arent; (-) Zbigniew
Babalski; (-) Piotr Babinetz; (-) Barbara Bartuś; (-) Dariusz Bąk; (-) Mariusz
Błaszczak; (-) Antoni Błądek; (-) Jan Bury s. Antoniego; (-) Aleksander Chłopek;
(-) Witold Czarnecki; (-) Edward Czesak; (-) Andrzej Ćwierz; (-) Adam Gawęda;
(-) Grażyna Gęsicka; (-) Marian Tomasz Goliński; (-) Kazimierz Gołojuch; (-)
Przemysław Gosiewski; (-) Artur Górski; (-) Krystyna Grabicka; (-) Krzysztof
Jurgiel; (-) Mariusz Kamiński; (-) Izabela Kloc; (-) Joanna Kluzik-Rostkowska; (-)
Sławomir Kłosowski; (-) Lech Kołakowski; (-) Paweł Kowal; (-) Henryk
Kowalczyk; (-) Leonard Krasulski; (-) Jacek Kurski; (-) Marek Kwitek; (-)
Marzena Machałek; (-) Krzysztof Maciejewski; (-) Mirosława Masłowska; (-)
Jerzy Materna; (-) Kazimierz Matuszny; (-) Beata Mazurek; (-) Wojciech
Mojzesowicz; (-) Kazimierz Moskal; (-) Arkadiusz Mularczyk; (-) Aleksandra
Natalli-Świat; (-) Stanisław Ożóg; (-) Bolesław Grzegorz Piecha; (-) Piotr Polak;
(-) Krzysztof Popiołek; (-) Krzysztof Putra; (-) Jan Religa; (-) Jerzy Rębek; (-)
Józef Rojek; (-) Małgorzata Sadurska; (-) Krzysztof Sońta; (-) Andrzej Sośnierz; (-
) Lech Sprawka; (-) Piotr Stanke; (-) Marek Suski; (-) Stanisław Szwed; (-) Jan
Szyszko; (-) Krzysztof Tchórzewski; (-) Ryszard Terlecki; (-) Grzegorz
Tobiszowski; (-) Jacek Tomczak; (-) Andrzej Walkowiak; (-) Teresa Wargocka; (-
) Zbigniew Wassermann; (-) Jadwiga Wiśniewska; (-) Tadeusz Woźniak; (-)
Waldemar Wrona; (-) Anna Zalewska; (-) Sławomir Zawiślak; (-) Łukasz
Zbonikowski; (-) Jarosław Zieliński; (-) Zbigniew Ziobro; (-) Maria Zuba; (-)
Wojciech Żukowski.