You are on page 1of 5

28.12.200628.12.200628.12.200628.12.2006 לשלשלשלש אנדסאנדסאנדסאנדס

((((''''בבבב דעומדעומדעומדעומ –––– הההה""""סשתסשתסשתסשת ביבאביבאביבאביבא)))) הלאשהלאשהלאשהלאש תורבתסה תופיפצ תיצקנופ לעב U יארקא הנתשמ ותנ

p

U

(

u

)

= 

1

u

2

,

if

0

u

2

otherwise.

0,

תוויעה דדמ יכ ותנ .גוציי תומר N לעב U רובע ילאמיטפוא רזיטנווק אוצמל וננוצרב

יב

אוה u

Q

(

= Q u

) יבו u

d

(

u u

,

Q

הטלחהה תומרל ישרופמ ייוטיב ואצמ

) =

{

f

k

u

}

2

N

k

= 1

u

2

Q

גוצייה תומר תונותנש החנהב

(1

.

{

r

k

}

N תוילאמיטפואה

k

= 0

גוצייה תומרל ישרופמ ייוטיב ואצמ ,הטלחהה תומר תונותנש החנהב

.תוילאמיטפואה

(2

(

ילאמיטפוא רזיטנווק אוצמל וננוצרב .W = U 1

)

2

רשאכ W יארקא הנתשמ ותנ תעכ

.תעצוממה תיעובירה האיגשה תא רעזמיש כ ,גוציי תומר N לעב W רובע

הטלחהה תומרל ישרופמ ייוטיב ואצמ ,גוצייה תומר תונותנש החנהב

(1

.תוילאמיטפואה

גוצייה תומרל ישרופמ ייוטיב ואצמ ,הטלחהה תומר תונותנש החנהב

(2

.תוילאמיטפואה

ילאמיטפוא רזיטנווק אוצמל וננוצרב . Z = U 1 רשאכ Z יארקא הנתשמ ותנ תעכ

רובע תונוש גוציי תומר N = 4 לעב

אוה z

Q

יבו

z

יב תוויעה דדמ יכ ותנ . Z

d

(

z

,

z

Q

(

z

z

Q

) 2

.

Q

(

z

) =

.רזיטנווקה לש הטלחההו גוצייה תומר תא ובשח

) ו Q(z) יב רשק ואצמ :זמר

:ןורתפ

:ןורתפ