You are on page 1of 1

IES JOAN RAMIS I RAMIS

Av. Vives Llull, 15


07703 Maó (Menorca)
Tels 971.36.01.33 – 971.36.29.04
Fax: 971.36.42.33
Email: iesjoanramisiramis@educacio.caib.es
http://www.iesjoanramis.org

Benvolguts pares, mares i tutors:

D’acord amb la resolució del Conseller d’Educació i Cultura del Govern Balear de dia 25
d’octubre de 2010, publicada al BOIB núm. 162 de 06-11-2010, us comunicam que el proper
dijous 2 de desembre, amb motiu de les eleccions sindicals, les activitats lectives
s’interrompran a les 12.00h I es reprendran a partir de les 18.00h.

El transport escolar funcionarà amb normalitat a primera hora del matí i a les 12h.

Per altra banda us recordam, que el mateix dijous 2 de desembre, de les 15h a les 21h
estarà oberta la taula per a les eleccions de pares i mares al Consell Escolar del Centre.

Maó, 29 de novembre de 2010.

La Direcció.